__MAIN_TEXT__

Page 6

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Föreläsningskväll den 1 oktober 2014 Föreläsningen i ABF-huset var långt ifrån så fullsatt som den brukar vid allmänna föreläsningar. Elisabet Lidbrink, överläkare vid KS, pratade om dagens och morgondagens behandling av bröstcancer, plastikkirurg Birgit Stark, också från KS informerade om bröstrekonstruktion och Izabela Grape gav en gripande bild av hur hon upplevt att vara gravid och behandlas för cancer – alla tre mycket väl värda att lyssna till.

M

en, för att ta det från början. Maria Wiklund Karlsson, vår ordförande berättade att några medlemmar lämnar föreningen varje år och att andra går med, vilket totalt sett innebär att vi ökar med ca 100 personer varje år. Det behövs om vi ska kunna hålla samma höga ambitionsnivå, så stanna kvar som medlem och värva gärna nya medlemmar! Föreningens motto är RÖST och TRÖST, dvs vara en samlad röst som kan bidra till en bättre bröstcancervård och även vara en tröst för andra som kan vara i samma situation som man själv en gång varit i.

Sedan var det dags för Elisabet Lidbrink att tala om behandlingen av bröstcancer. Drygt 8000 får diagnosen varje år, 90% av dessa lever efter 5 år – vilket inte är samma sak som att de botats – för tyvärr avlider ca 1400 kvinnor varje år. Det är numera en bra kontinuitet i behandlingskedjan, den fungerar mycket bättre än för andra cancerformer, men det är oerhört viktigt att det finns tillräckligt med patologer. Kan ingen undersöka och klassificera en tumör, så går det heller inte att ge en effektiv efterbehandling. Och, alla kvinnor och varje tumör ska testas för om tumören är känslig för Herceptin! Elisabet Lidbrink De allra flesta tumörer går att operera. Tilläggsbehandling med cytostatika ger bevisligen färre återfall, vilket är bra att ha i åtanke när man har som värst bekymmer med biverkningar. Och, det är anledningen till att cytostatika kan ordineras även om tumörerna är små och inte hunnit sätta sig i lymfkörtlarna. Tidigare ordinerades cytostatika efter operationen, men numera även före. Om för- och nackdelar med detta (neoadjuvant behandling) debatterades på den stora konferens som refereras i ett kommande nummer av tidningen. Faktum är dock att Stockholms kvinnor oftare ordineras detta än kvinnor i andra delar av landet. 6

Mycket finns att säga om cytostatikabehandling, numera också en hel del positivt. Exempelvis innebär en pic-line i armen i stället för en inopererad port en stor lättnad för både patienten och sjukvården. Det förr så oundvikliga illamåendet kan bemästras med hjälp av moderna läkemedel. Man ska inte behöva må illa alls! Tyvärr finns också negativa sidor kvar, exempelvis den farliga nedgången av vita blodkroppar som är en del av immunförsvaret. Omkring 20% av patienterna behöver sjukhusvård och antibiotika, så att kontakta sjukvården vid feber är inte pjoskigt utan livsviktigt. Numera är också de injektioner man ger sig själv för att få fart på bildningen av vita blodkroppar en standardbehandling. Omkring 15-20% av tumörerna är känsliga för Herceptin. Efterbehandling med detta medel har verkligen revolutionerat behandlingen. Risken för återfall av denna aggressiva tumörtyp har visat sig minska med 40-50% - en helt unik siffra. Och, studier pågår för att förbättra behandlingen ytterligare. Den antihormonella behandlingens goda effekt är klart bevisad, men även här finns ju, som många vet, bekymmersamma biverkningar. Enligt Elisabet avbryter minst 20% sin behandling, andra säger upp till 40%. Kunskapen om hur dagens standarddoser valts verkar bristfällig, likaså hur man förmår kvinnor att inte avbryta sin behandling. En ”lagom” oro för återfall har visat sig öka motivationen, och ytterligare svar kan komma genom de djupintervjuer som gjorts på KS och Södersjukhuset. De flesta av oss har hormonkänsliga tumörer. Östrogen göder dessa, på samma sätt som en slokande krukväxt piggnar till av växtnäring. Två sätt finns att stoppa gödningen, och det är detta som utnyttjas i våra vanliga tabletter innehållande tamoxifen respektive aromatashämmare, där studier visat att de sistnämnda är något effektivare. Diskussioner pågår också om behandlingen ska utsträckas ytterligare 5 år. Värmevallningar, ledbesvär och torra slemhinnor är vanligt, och torra slemhinnor kan leda till urinvägsinfektioner

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.