Page 44

MEDLEMSAKTIVITETER - KURSER OCH SAMTALSGRUPPER

Rosendals Trädgård 2015

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man ofta helt slut. Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! Behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats.

Vi fortsätter på vårt tema med gröna inspirationsdagar som vi startade år 2008. Under våren erbjuder vi våra medlemmar två härliga inspirationskurser på Rosendals Trädgård. Eftersom vi inte längre får bidrag från CancerRehabFonden för dessa träffar tar vi en avgift på 350 kronor. Deltagandet kostar 350 kr för Amazonas medlemmar. För icke medlemmar är priset 625 kr per tillfälle. Du får då blomsterarrangemang värt 300 kronor som du kan ta med dig hem samt kaffe/the och matnyttig smörgås. För deltagare i våra samtalsgrupper för spridd bröstcancer är deltagandet gratis. Det blir samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter får gruppen arbeta praktiskt med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Genom BCF Amazona har du möjlighet att för 350 kronor delta i denna aktivitet och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter som du tar med hem. Kursledare Carolina Welin dipl. psykosyntesterapeut dipl psyskosyntescoach Kursdatum kvällstid 18.00 - 21.00 Preliminärt tisdag 28 april Kursdatum dagtid 13.00 - 16.00 Preliminärt måndag 27 april Anmälan Skriftlig anmälan till info@amazona.se Som vanligt är det först till kvarn. Datum bekräftas vid anmälan. Max 20 deltagare.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård! www.rosendalstradgard.se

Du har behov av att få prata och träffa likasinnade. Vi berättar om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi delar erfarenheter och inspireras kring hur vi kommer vidare. Vi hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi har tre olika typer av samtalsgrupper, se nedan. Grupperna träffas sex gånger, två timmar per gång med en erfaren handledare. Pris för alla grupper

750:- för Amazonas medlemmar 1 025:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se.

Samtalsledare

Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health

Samtalsgrupper förstagångssjuka unga och övriga Tid  

Torsdagar kl. 18.00 - 20.00 (ev. annan tid som gruppen bestämmer) Startdatum torsdagen den 22 januari

Öppen samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer Tid  

Leva 1 Torsdagar kl 14.00 - 16.00 Leva 2 Onsdagar kl 14.00 - 16.00 Startdatum: 21 och 22 januari

Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger. Ni som deltar i våra samtalsgrupper för spridd bröstcancer har företräde och deltar gratis i alla temaeftermiddagar, Rosendal Matinspiration och LEVA-veckan på Masesgården. Även förtäring ingår.

Våra samtalsgrupper för spridd bröstcancer genomförs med ekonomiskt stöd från 44

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.