Page 42

Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Förträff inför inspirationsdagar med Berit och Tina på Ekskäret Kvällen är en förträff för er som är deltagare vid vårens inspirationsdagar med Berit och Tina på Ekskäret. Mindful matlagning, kreativt pyssel och Mediyoga den 27-29 april i Stockholms ytterskärgård. Berit och Tina kommer att berätta om ön Ekskäret som är en unik miljö för stillhet, samtal, reflektion och kreativitet. De kommer också att informera om dagarna på Ekskäret samt ge lite praktiska tips. Mer information om vistelsen på sidan 45. Nyh

et

Tid

Måndagen den 13 april kl 18.00-20.00

Deltagare

Endast de som fått bekräftad plats eller reservplats till Ekskäret den 27-29 april.

Ledare Tina Peldán & Berit Paulsson

Varmt välkommen till oss på DeLuxe Friskvård Hälsa & Skönhet Vi erbjuder dig som medlem 10% på Klassisk Massage alt Lymfmassage. Ange ”Amazona” vid bokning! Mer info hittar du på vår hemsida www.deluxe-sollentuna.se Ring och boka på 070-422 21 28 alt boka på http://deluxe.bokadirekt.se

DeLuxe Friskvård Hälsa & Skönhet Studievägen 10, 191 50 Sollentuna

42

Anmälan:

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

”Hjärnvänlig” arbetsmiljö efter Nyhe bröstcancer! t Av en forskningsrapport från Linköpings Universitet framkommer att ett förvånansvärt stort antal personer i arbetsför ålder lider av kognitiv funktionsnedsättning. Enligt forskningsrapporten finns det olika sjukdomsdiagnoser som kan ge kognitiva funktionsnedsättningar och bröstcancer är en av dessa diagnoser. Dessa funktionsnedsättningar är osynliga och kan av omgivningen misstolkas som brist på engagemang, slarvighet, samarbetsproblem etc vilket bitr. professor Thomas Karlsson, som ansvarar för rapporten, anser är väldigt olyckligt. De kognitiva problemen kan t.ex. röra sig om svårigheter att skriva och läsa, minnessvårigheter, problem med uppmärksamhet och koncentration m.m. Kognitiv funktion beror inte bara på individens begränsningar till följd av sjukdom. Rapporten presenterar en modell som förklarar detta, där individen, arbetsuppgifter och arbetsmiljön samspelar med varandra. Behovet av att skapa ”hjärnvänliga” arbetsmiljöer är stort. Tid

Onsdag 15 april kl 18.00-21.00

Föreläsare

Bitr professor Thomas Karlsson, Linköpings Universitet, kommer att redogöra för delar av forskningsrapporten som är relevanta för bröstcancerdrabbade. Han kommer också att berätta om exempel på lämpliga arbets- miljöåtgärder som syftar till att skapa ”hjärnvänliga” arbetsplatser.

Arbetsrättsjuristen Margareta Holmberg har gedigen erfarenhet av arbetsrätt genom arbete på olika fackliga organisationer. Hon kommer på en övergripande nivå att belysa vilka skyldigheter som arbetsgivaren har enligt Lagen om anställningsskydd för arbetstagare som har särskilda behov.

Tycker du att detta låter intressant – anmäl dig till vår temakväll! Platserna är begränsade.

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.