Page 35

BCF Amazona har glädjen att inbjuda till en LEVA-vecka 19 - 24 april 2015 på Masesgården i samarbete med MOW Hälsa. Nyhe

Vecka 17 har BCF Amazona förfinansierat 12 platser för våra medlemmar på en LEVA-vecka - en rehabiliteringsvecka för dig som lever med en spridd bröstcancer, kronisk sjukdom. Deltagare i BCF Amazonas LEVA-samtalsgrupper har företräde. Ansökan ska skickas in senast den 10 mars.

t

Masesgården Hälsohem ligger vackert beläget vid Siljan, strax väster om Leksand.

Carolina Welin är kursledare under LEVA-veckan.

nder veckan ingår du i en grupp med 12 kvinnor i liknande situation. Fokus på gemenskap, samtal, avslappning, naturskön miljö, vegetarisk kost, varmvattenbassäng, träning - allt efter vad var och en orkar. Veckan är stärkande för både kropp och själ. Ett komplement för dig som lever med sjukdom och oro, att få fokusera på dig själv och de egna behoven under några dagar.

BCF Amazona arbetar kontinuerligt för att hjälpa alla kvinnor som har, eller har haft, en bröstcancerdiagnos att få rehabilitering, återhämtning och inspiration. Det som sjukvården inte alltid har resurser eller möjligheter att tillhandahålla. BCF Amazona är Sveriges största och äldsta patientförening inom cancer, vi har funnits sedan 1978 och har lång erfarenhet av att stödja patienter genom krisen. Patienterna vet oftast själva bäst vad de behöver för sin återhämtning. Det är utgångspunken i all vår verksamhet.

U

Masesgården Hälsohem är ett av Sveriges två kvarvarande hälsohem. Du bor fint i enkelrum och maten är vegetarisk. Här finns varken kaffe, svart te, kött, fisk, fågel eller alkohol. Men så mycket annat gott att de flesta kommer tillbaka om och om igen. Du betalar själv för din resa till Masesgården samt en administrationsavgift på 500 kronor till BCF Amazona.

LEVA-grupperna startade som samtalsgrupper och har nu kompletterats med en återhämtningsvecka i internatform. Att LEVA med en allvarlig diagnos är en ständigt närvarande oro och för att orka vara patient behöver man kontinuerlig återhämtning. Hälsohemmet Masesgården ligger naturskönt vid Siljan, 8 km väster om Leksand, ca 3,5 timmars resväg från Stockholm. Kommer du med tåg eller buss hämtar Masesgården vid stationen. Här finns flera aktiviteter för kroppen varje dag - yoga, avslappning, ryggjympa, varmvattenbassäng, stavgång, rytmisk dans och mycket, mycket mer. Ingen kan vara med på allt men alla kan prova någonting. Välkommen med din ansökan senast 10 mars 2015. Ansökningsblankett får du hemskickat när du gör din intresseanmälan via kupong på sid 48. Du får besked senast den 31 mars om du kommer med på LEVA-veckan.

Amazonabladet nr 1-2015

35

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.