Page 30

Rehabcenter Sfären

Rehab för livet Rehab handlar hos oss om återhämtning, att utvecklas och skapa något nytt. Ditt skräddarsydda program kan innehålla t ex vattengymnastik, mindfulness, tid för reflektion, samtal med andra och föreläsningar. Och viktigast av allt – du får värdefull kunskap med dig hem. Tel 08-791 14 18, www.brackediakoni.se/sfaren

Mälargården Rehab Center med 40 årig erfarenhet av rehabilitering erbjuder onkologisk rehabilitering och lymfödembehandling i natursköna Sigtuna. Under ett och samma tak njuter du av rehabiliteringen i en anläggning med gym, varmvattenbassäng och ett kök som lagar mat från grunden. Vi har avtal med ett antal landsting och kommuner som vårdgivare vid onkologisk rehabilitering och lymfödembehandling. Läs mer om oss på vår hemsida www.malargarden.se

Box 46 • 193 21 SIGTUNA • Tfn 08-5949 3630 • www.malargarden.se

30

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.