Page 28

REHABILITERING

Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län • Du ska komma från eget boende • Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation, strålning och/eller cytostatika. • Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ • Beslut om rehabilitering gäller i fyra månader • Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader. Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken

anlägg­ning som du vill åka till. I skrivande stund finns sex olika ställen att välja bland. • • • • • •

Furuhöjden, Täby Mälargården Rehab Center, Sigtuna Olivia Rehabilitering, Danderyd RehabCenter Mösseberg, Falköping RehabCenter Sfären, Solna Vidarkliniken, Järna (Nyhet ingår även i vårdvalet)

Rehabilitering efter avslutad cancerbehandling erbjuds även på Vidarkliniken som är ett antroposofiskt sjukhus. Denna rehabilitering bekostas också av SLL men ligger utanför vårdvalet. Remiss krävs. Redaktionen

Vidarkliniken nu även med 12-dagars rehabilitering! Vidarkliniken ingår fr o m 2015 som ny vårdenhet inom vårdval cancer och vi gläder oss över utvidgningen av våra avtal med Stockholms läns landsting. Vi ser fram emot att kunna ta emot ännu fler patienter med cancer för planerad onkologisk rehabilitering. Vill du veta mer? kontakta oss för information om remissrutiner och de olika möjligheterna att komma till oss. Hjärtligt välkommen! ”För mig en helt unik vårdupplevelse” ”Att ha blivit bemött och behandlad som individ” ”För mig är helhetsperspektivet viktigt”

Patientenkät 2013

inskrivning tel 08-551 509 07 inskrivning@vidarkliniken.se Växel tel 08-551 509 00 Studiebesök tel 08-551 509 77 studiebesok@vidarkliniken.se www.vidarkliniken.se/sjukhus

28

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.