Page 25

kan en behandling med cytostatika innebära att mensen försvinner, men den kan ibland återkomma efter ett antal månader. Och, detta innebär ju att man inte kommit in i klimakteriet. Tyvärr gör ryktet om de antihormonella läkemedlens biverkningar att många inte ens prövar dem. Som farmaceut har jag många gånger sagt till kunder vid disken att alla råkar inte ut för samtliga biverkningar som står i bipacksedeln, och innan man prövat vet man inte vad just man själv eventuellt råkar ut för. Jag har haft många kunder som inte får några biverkningar alls, eller mycket blygsamma sådana av antihormonella läkemedel. Dock är det viktigt att prata med sin doktor, så att man själv tycker att det är en balans mellan nyttan och biverkningarna. För äldre kvinnor är det också viktigt att fundera på vilka bekymmer som faktiskt är biverkningar av tabletterna och vilka som beror på att man knappast blir yngre och raskare med åren. Östrogen är inblandat i många av kroppens normala funktioner, därav att brist på östrogen ger ett så brett spektrum av biverkningar. Generellt kan sägas att aromatashämmarna ger större risk för torra slemhinnor och urkalkning av skelettet (be om en mätning av bentätheten innan behandlingen!) än tamoxifen. Tamoxifen ger mer värmevallningar, mer nedstämdhet och större risk för viktuppgång än de tre läkemedlen i aromatasgruppen, men ger inte risk för urkalkning av skelettet. Depression är en tämligen vanlig biverkan, och detta vill man ju inte hamna i. Men, vad är biverkan av tabletterna och vad är reaktionen på den chock man fått vid cancerbeskedet och den tuffa behandling man genomgått? Min högst personliga åsikt (!) är att man inte ska starta sin behandling förrän man är ordentligt på fötter igen. Det bör rimligen vara bättre att komma i gång några månader senare, men genomföra hela behandlingen än att avbryta helt! Torra slemhinnor är ett problem för många. Vid torra slemhinnor i underlivet ökar risken för upprepade urinvägsinfektioner, sexuella problem och inkontinens. Tar man tamoxifen kan man samtidigt ta östrogen för lokalt bruk, och tar man någon av de tre aromatashämmarna ska man prata med sin doktor, så att denna antingen skriver ett recept på Replens som går att få med rabatt, eller möjligen ett lokalt östrogen. Mycket avhandlades under två timmar, och Anna avslutade med att dela ut en bra broschyr gjord på Södersjukhuset. Slutsatsen av kvällen är att man ska försöka mota biverkningarna så gott det går, och inte ge upp en bra behandling för tidigt. Träning är alltid bra, yoga kan ha god effekt och tio behandlingar med akupunktur har visat sig bra mot värmevallningar. Text: Eva Langlet Amazonabladet nr 1-2015

Upprop! Träffarna om biverkningar av antihormonella läkemedel brukar alltid vara fulltecknade och frågorna till läkaren och sjukgymnasten haglar. Alldeles för många avbryter sin behandling i förtid. Varför, om man vet att behandlingen är ett bra skydd mot återfall? Och, varför finns det bara en enda standarddosering när vi är så olika som individer? Inom BCF Amazona planerar vi att genomföra ett forskningsprojekt med hjälp av en enkät till våra medlemmar. Rullar det på som vi tänkt hoppas vi få ut en enkät i mars. Den måste gå till samtliga medlemmar, eftersom det av medlemsregistret inte går att se vilka som ordinerats antihormonella läkemedel. Enkäten kommer självklart att vara anonym, men är dubbelkodad så att vi har möjlighet att skicka påminnelser. Det kommer också ett följebrev som förklarar varför frågorna ställs. Så, SNÄLLA – SVARA. Att enkäten inte berör dig eller att du inte vill svara, är också ett besked! Och, svara så snabbt som möjligt. Slipper vi skicka påminnelser spar vi en del av det anslag vi hoppas få från BROs forskningsfond. Resultatet blir också mera trovärdigt om i stort sett alla svarar. Nyttan med projektet hoppas vi sedan bli ökade kunskaper som kan göra att färre väljer att avsluta sin behandling, och att få ett underlag för en diskussion om alternativa doseringar, vilket i sin tur kan innebära färre besvärliga biverkningar, som gör att man avslutar sin behandling i förtid. En positiv spiral är vad vi hoppas kunna åstadkomma!

Eva Langlet

25

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.