Page 18

Frågan ställdes varför onkologer och andra läkare är så försiktiga att skriva ut östrogen för lokalt bruk. Man har kunnat visa att östrogenhalten i blodet stiger till 25-50 pg/ ml när slemhinnan i slidan är torr och skör. Men, när den efter någon månad vuxit till sig med hjälp av östrogenet, så återgår halten i blodet till det normala 5-30pg/ml. Slemhinnan är då så kraftig att allt östrogen stannar kvar i slidan.

Djupa kyssar är ett sätt att smaka på om en tilltänkt partner är den rätta. Vid klimakteriet upphör feromonproduktionen och därmed signalerar vi att vi inte längre är fertila, men vår sexualitet finns kvar! Text: Marie Heldén/Eva Langlet

Rekommendationen visade sig bygga på några små och mindre välgjorda studier. Föredragshållarna påpekade också det ologiska i att lägga så stor vikt vid östrogenhalten, när lagom vikt och ett sunt levnadssätt är nog så väsentliga för att minska cancerrisken. Dessutom finns inga bra studier som visar vilka östrogennivåer som är ”normala”. Äldre kvinnor brukar rekommenderas ett byte från aromatashämmare till tamoxifen samt ett tillägg av östrogen för lokal behandling. Så, ta upp problemet med läkaren så tidigt som möjligt. Läkaren tänker inte på detta i första hand, och själv vågar man kanske inte fråga. Slutligen några fakta angående varför vi faller för en speciell person. Däggdjur – och människan är ett sådant – utsöndrar doftämnen, feromoner för att hitta rätt partner att få en livskraftig avkomma tillsammans med. Fram till klimakteriet utsöndrar kvinnor feromoner, men vi har inte så känsliga näsor att vi medvetet kan känna dofterna.

Aula Medica utanför föreläsningssalen Foto: Ulf Sirborn, Karolinska Institutet

Varför Curves?

30 MINUTERS

TRÄNING FÖR KVINNOR

BESÖK CURVES

OCH FÅ EN

GRATIS FITNESSPROFIL

Upptäceklt hur enkligt och ro r! Curves ä

& VISNING 18

Amazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.