Page 16

Bröstcancer och sexualitet Vår sexualitet är en central del av livet, även om den tar sig olika uttryck under olika skeden. Detta – eller snarare bristen på ett fungerande sexliv – är något man sällan talar om inom sjukvården. Professor Alessandra Graziottin, Milano och med dr Karin Bergmark, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, belyste ämnet för yngre respektive postmenopausala kvinnor.

M

eddellivslängden i Italien (och Sverige) är 84 år, men efter 70 år börjar krämporna komma. Ett förväntat friskt liv upphör således 10-15 år innan det faktiska livet upphör. För bröstcancerdrabbade kvinnor upphör det förväntat friska livet ännu tidigare. Vården, speciellt av yngre kvinnor, handlar därför inte bara om att förlänga livet, utan förlänga ett liv med kvali-

Tack till

tet – och i begreppet kvalitet menade professor Grazziottin en bibehållen sexualitet. Vi har fyra olika varianter av östrogener i kroppen, och dessa har lite olika egenskaper. Östrogen påverkar alla organ i kroppen, därav att den brist på östrogen som de antihormonella läkemedlen framkallar visar ett så brett spektrum av biverkningar. I fertil ålder har vi 50-100 picogram östrogen per ml blod (pico = en biljondel). Vid menstruation ökar halten till 400-600 pg/ml och vid graviditet stiger den till 40 000 pg/ml. Efter klimakteriet sjunker halten östrogen till 5-30 pg/ml. Ofattbart små mängder, och ännu mer ofattbart att brister kan orsaka så stora problem. Sexualitet har en biologisk, en social, en kulturell och en psykologisk aspekt. Även äldre människor har en sexualitet, även om den tar sig andra uttryck än för tonåringar, och även om man nästan låtsas som att äldres sexualitet inte finns.

Ett stort varmt tack till Curves, Details och Lidaloppet som genom olika arrangemang valde att skänka en stor summa pengar till BCF Amazona. Bidragen från er kommer att användas till en rehabiliteringsvecka under våren 2015 för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Styrelsen i BCF Amazona

16

Sexualitet ska ses i en vid bemärkelse. Det är en bekräftelse av mig som individ, innebär närhet, sensualitet, ordlös kommunikation och behov av att någon annan rör vid mig (”skin hunger”). Att lusten till sex återkommer efter en behandling är ett tecken på att man börjar bli frisk igen. Att sex har en stor betydelse i en relation framgick av att denna spricker för 25% av de italienska par, där hon behandlats för bröstcancer! Vid en cancerbehandling är det inte bara den antihormonella behandlingen som ger problem. Operationen kan skada nerverna i armhålan/bröstet/överarmen med smärta eller känselbortfall. För cytostatika med sina svåra biverkningar kan speciellt håravfallet göra att man känner sig okvinnlig och strålningen ger hudirritationer i det för sexualiteten viktiga området kring brösten. Många känner sig ”defekta” och skäms över sin kropp. Lyckas man behålla någon form av sexualitet under den svåra sjukdomsperioAmazonabladet nr 1-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.