Page 11

Opererar man en del av bröstet och sedan ger strålning så är risken att få tillbaka cancern i bröstet ungefär densamma. Det är således ingen skillnad i vare sig överlevnad eller återfall om man tar bort hela eller endast en del av bröstet. Trippelnegativ bröstcancer är ibland kopplad till defekter i BRCA-generna. Skador i dessa kan ärvas. Publiken undrade då varför man inte tar bort båda brösten vid trippelnegativ bröstcancer. Om man har defekt gen bör man diskutera det, inte annars. All ärftlig bröstcancer har inte defekter i BRCA-generna utan det finns sannolikt flera gener som kan medföra ärftlighet. Kanske finns även andra cancerformer i BRCA-gener men tydligaste sambandet finns när det gäller äggstockscancer och bröstcancer. Barn bör inte testas för BRCA-genen före 20 års ålder eftersom det är extremt ovanligt med bröstcancer före 20 års ålder. En ärftlighetsutredning tar oftast lång tid. Analysen tar 5-6 månader och någon av deltagarna vittnade om att hon fått vänta i nästan 10 månader.

Behandlingen är ju till för att behandla en eventuell osynlig sjukdom. Operera på rätt sätt, behandla på rätt sätt och sedan observera och se. Då har man gjort det man kunnat för att minska risken för återfall. När det gäller metastaser spelar det ingen större roll om man hittar dem någon månad tidigare eller ej. Det har ingen betydelse för förloppet. Vid återfall är det symptomen som man i första hand behandlar. Som patient har man alltid rätten att begära en second opinion om man inte känner sig säker på den behandling som erbjuds. Detta kan ges antingen i det egna landstinget eller i annat landsting. Kan man få återfall om man inte har spridning till lymfkörtlarna? Det finns ingenting inom medicinen som säger att det alltid är på ett visst sätt. Däremot kan man från ett statistiskt underlag ange en risk för en grupp av patienter, men aldrig en individuell risk. Metastaser i lymfkörtlarna är en mycket bra indikator på risken för återfall. Det kan hända att cancerceller kan sprida sig via blodet men vanligtvis går de först i lymfan. Forts. nästa sida

Mentor 2014 Impact Communication

Publiken frågade om operationen eller biopsin kan få cancern att sprida sig. Risken för detta är liten. Man anstränger sig alltid att karakterisera tumörväxten i bröstet för att ställa en korrekt diagnos och för att veta vilken typ av behandling som ska ges till den enskilda patienten. All behandling syftar till att minska risken att få återfall. Vik-

tigt att göra rätt från början och behandlingen baserar sig på alla undersökningar och analyser.

Efter sin bröstcancer valde Lena rekonstruktion.

”För mig var det ett naturligt val.” www.mentorimplants.se

Amazonabladet nr 1-2015

11

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.