Page 6

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Föreläsning om skelettbiverkningar

Bentäthetsmätning viktigt att göra Majoriteten av alla som får bröstcancer har en hormonkänslig tumör och i de flesta fall ordineras kvinnor (som inte längre menstruerar) som har en sådan tumör antiöstrogener i tablettform. En del av dessa mediciner leder till att österogennivåerna i kroppen minskar kraftigt. Kvinnor som får för lite östrogen i kroppen kan drabbas av osteoporos, sk benskörhet, vilket ökar risken för frakturer.

O

m detta ämne, skelettbiverkningar och benhälsa, handlade BCF Amazonas oktoberföreläsning. Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog vid Radiumhemmet och Mats Palmér, överläkare och endokrinolog vid Karolinska sjukhuset Huddinge höll två föreläsningar för en fullsatt ABF-lokal. Föreläsningarna filmades för första gången och finns att se på Amazonas hemsida. Människan har 200 ben i kroppen som ger stöd, skydd, möjliggör rörelse och är en mineralreserv. Det pågår en ständig omsättning av ben i kroppen eftersom ben är en levande vävnad som hela tiden ersätts. På tio år är hela skelettet utbytt. Skelettet är bäst i 30-årsåldern. Bentätheten blir sedan lägre ju äldre vi blir. Män har generellt sett mindre frakturer än kvinnor beroende på att deras skelett ser lite annorlunda ut. Elisabet Lidbrink Foto: Melker Dahlstrand

Ben består av benuppbyggande celler, osteoblaster. I benet finns också osteocyter vars uppgift är att ”väcka” osteoblasterna så att de kan bygga upp benet i skelettet. Osteoclaster är celler som äter ben, och om de får göra detta ostört så kan inte osteoblasterna göra sitt ”jobb” och därför blir det mindre mängd benmassa i skelettet. Och om det finns lite benmassa i skelettet är risken för frakturer stor. Frakturer som i sin tur är en påfrestning för skelettet. - Bröstcancerkvinnans problem är att hon inte kan fylla på östrogen som är bra för skelettet. Kvinnor som får aromatashämmare, som exempelvis Anastrozol, Letrozol, Exemestan, har en ökad risk för frakturer, sade

6

Elisabet Lidbrink och radade upp det som onkologen bör kontrollera innan medicineringen inleds: - Vikt och BMI ska kontrolleras liksom hereditet (ärftlighet), tidigare frakturer, andra sjukdomar och cortisonbehandlingar. Dessutom bör onkologen fråga om rökning, alkohol, fysisk aktivitet och ålder samt göra en bentäthetsmätning. En bentäthetsmätning (DXA) är en enkel röntgenundersökning som mäter benmassan i skelettet. Om det konstateras att patienten har osteoporos eller osteopeni, som är en lättare form av osteroporos, kan, enligt Elisabet Lidbrink, tamoxifen ordineras i stället. Tamoxifen har inte samma negativa påverkan på skelettet. - Den som har osteoporos kan få medicinsk behandling i form av kalk och D-vitamin, bisfonater, t ex Alenat eller Zometa. Det finns också en ny medicin som heter Prolia och en veckotablett som heter Alenat att ordinera, fortsatte Elisabet. Denna medicinering får dock endast ske en begränsad period om högst tre till fyra år eftersom den har biverkningar som stressfrakturer (frakturer som uppstår av sig själva) och käknekros (käkbenet förtvinar). Elisabet gick sedan in på hur osteroporos/osteopeni kan motverkas. - Genom en bra kost, motion, gärna stavgång och att absolut inte röka och att vara försiktig med alkohol, sade Elisabet. Hon betonade att det är viktigt att onkologen sätter sig in i biverkningarna och att patienten har en bra kommunikation med sin doktor. - Jag tycker att man alltid ska göra en bentäthetsmätning innan medicineringen av aromatashämmare inleds och sedan göra samma undersökning efter två år för att kontrollera om värdena förändrats.

Amazonabladet nr 1-2013

AMAZONAbladet nr 1 -13  

Viktigt med bentäthetsmätning. Muntorrhet vanlig biverkan. Jonas Bergh pristagare. Nyhet: Ekskäret.

AMAZONAbladet nr 1 -13  

Viktigt med bentäthetsmätning. Muntorrhet vanlig biverkan. Jonas Bergh pristagare. Nyhet: Ekskäret.