Page 1

Amazona bladet BCF

Amazona

• Täta bröst - en viktig riskfaktor • Christinakliniken • Nytt Cancercentrum • Färgmammografi

Nr 4-2011


BCF Amazona

PROGRAM oktober - december 2011 FÖRELÄSNINGSKVÄLLAR på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm ENTRÉ

20:- FÖR MEDLEMMAR, 100:- FÖR ÖVRIGA. MER INFORMATION PÅ SIDAN 35 Biljetter löses vid entrén.

Tisdag 4 oktober 18.30-21.00 Lokal

Bröstcancer och ärftlighet Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Zetasalen.

Föreläsare

Svetlana Bajalica Lagercrantz, bröstonkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Håkan Olsson, professor i onkologi, Lunds Medicinska fakultet.

Måndag 14 november 18.30-21.00 Lokal Föreläsare

Forskning om kost och bröstcancer Kostens betydelse för vår hälsa Kosten som rehabilitering Katasalen. Emily Sonestedt, Lunds Medicinska fakultet Isa Wallmyr, kostrådgivare Berit Paulsson, matskribent

I samband med våra föreläsningar finns tillfälle att tala med våra kontaktpersoner.

TEMAKVÄLLAR Frejgatan 56 i Stockholm

Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris. OBS! begränsat antal platser.

Onsdag 5 Oktober

Risker med medicinsk strålning Wolfram Leitz Sid 38

Keramikdrejning - två helgkurser Pris 700:- inkl. lera och lunch Sid 38

Onsdag 12 Oktober

Fråga doktorn om biverkningar av antihormoner E. Isaksson Friman och E. Wahlberg Sid 39

Tisdag 18 Oktober

Sex och samlevnad efter cancer Karin Bergmark, Carina Månsson Sid 40

Onsdag 2 November

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion - Jan Jernbeck

Sid 39

Onsdag 9 November

Lymfödem och behandling Helena Janlöv Remnerud

Sid 40

Lördag-söndag Skrivarhelg med 12-13 November Marianne Goldman, pris 850:-

Sid 41

Onsdag 16 November

Fråga doktorn Anna von Wachenfeldt

Onsdag 7 December

Existentiell smärta och ångest Carolina Welin Sid 41

Sid 41

Vi samarbetar med Sensus Studieförbund

Fullbokade aktiviteter

Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 16.00-18.00 Onsdag 30 november

ÖPPET HUS Unga kvinnor 18.00-20.00 Tisdagar 11 oktober och 22 november OBS! förhandsanmälan till kansliet. Sid 33

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 18.00-20.00 Onsdag 14 december

ÖPPET HUS Återfall Dessa träffar ersätts med öppen samtalsgrupp för kvinnor med spridd bröstcancer. Sid 33

HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 T-bana till Odenplan, uppgång Västmannagatan. Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Välkommen att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. 2

Du kan även få tala enskilt med våra kontaktpersoner. Se även kalendariet på vår hemsida. www.amazona.se/kalenderny.asp Amazonabladet nr 4-2011


Amazonabladet Nr 4 oktober 2011

BCF

Årgång 27 Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Karin Stephan Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2011-2012 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisor suppleant

Maria Wiklund Karlsson Carin Tegefeldt Lisbeth Jonsson Ann Nilsson Ahnstedt Marianne Arndt Wennersten Anna-Karin Bruttini Birgitta Engström Suzanne Britts Brigitt Högberg Marianne Moberg Britt Ovens Åsa Larsson Eila Riikonen Veronica Andersson

Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Eva Adler Birgitta Engström Ingrid Kyllerstedt Marianne Moberg Desirée Nyman Britt Ovens

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2012 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a december maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Annonser Färg Svart/vit 1/1-sida 7.900 kr 3.950 kr 1/2-sida 4.400 kr 2.200 kr 1/4-sida 2.400 kr 1.200 kr 1/8-sida 1.300 kr 650 kr moms tillkommer ej

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

INNEHÅLL

2 Program oktober - december 4 Ordförande har ordet 5 Föreläsningskväll

Är täta bröst en riskfaktor? Bröstdiagnostik - täta bröst

10 Föreningsaktiviteter Tjejgåing Hjälp Amazona att växa Anhörigstöd 8

14 Forskningsrön/Fakta

Christinakliniken Nytt cancercentrum - RCC

Ny möjlighet att få juridisk hjälp Thaimat ger tusentals kronor Ökad valfrihet peruker Färgmammografi

25 Rehabilitering

Regler för rehabilitering SLL

Rehabveckor spridd bröstcancer Rehabveckor Amazona

32

Från våra medlemmar

Cancerdiagnosen

Höjd x 26,2 cm x 13 cm eller x 26,2 cm x 13 cm x 6,5 cm

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida.

33 Medlemsaktiviteter Samtalsgrupper Föreläsningar Inspirationskvällar på Rosendal Temakvällar Skrivarhelg

43

Anslagstavla

46

Tips på Internetsajter

Nya böcker i Amazonas bibliotek Vi behöver Dig som är ung Höjd medlemsavgift

Omslagsbild: Dreamstime

Amazonabladet nr 4-2011

3


ORDFÖRANDE ORDET Nu är hösten här hos oss igen. I slutet av augusti gick Tjejgåing av stapeln i Tantolunden i Stockholm. Cirka 30 promenadglada Amazonor deltog. Även i år vann de en pokal som får pryda våra lokaler. Tack alla ni som ställde upp både som gångare och ni som hjälpte oss att ta hand om vårt tält och utställning.

Foto: Torsten Sundberg

J

ag hoppas att ni alla har haft en riktigt härlig sommar. Själv tillbringade jag större delen av sommaren på Gotland där jag och min familj har vårt paradis. Även en del jobb kunde göras på Gotland den här sommaren. Bl.a. medverkade jag i flera av föreläsningarna under Almedalsveckan i Visby. Amazonas upprop om att få flera unga kvinnor att hjälpa till i vår verksamhet har hörsammats av er medlemmar och vi är väldigt glada och tacksamma för att vi nu under hösten kommer att kunna utbilda sex nya unga kontaktpersoner. Det är mycket viktigt att vi på Amazona finns och kan hjälpa varandra. Speciellt unga kvinnor känner sig ofta extra utsatta när de drabbas av bröstcancer. Ett nätverk för

unga med cancer har bildats i Göteborg och du hittar mer information på www.ungcancer.se. Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar aktivt för att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadssituation. De har bl.a. med stöd av CTRF tagit fram en film som beskriver att det är okej att känna både glädje, sorg och ilska när man drabbas av en svår sjukdom. Filmen är väl värd att titta på och den finns på deras hemsida. Som vanligt är många av våra temakvällar och kurser redan fullbokade. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi kunde genomföra flera aktiviteter. Men till det behövs ökade både personella och ekonomiska resurser. Maria Wiklund Karlsson

Sugen på nåt nytt? Vår butik på Sveavägen 52 är öppen mån-fre 10-12 och 13-17 Boka tid för utprovning av bröstprotes 08-545 257 70 För varje Amoenabehå som säljs i oktober skänker Amoena 10 kr till bröstcancerforskningen. www.amoena.se

4

Amazonabladet nr 4-2011


FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Täta bröst - en viktig riskfaktor - Livsstilen, genetiska faktorer och bröstens täthet är de tre främsta riskfaktorerna för bröstcancer. Det sade professor Per Hall när han i maj gästade BCF Amazonas föreläsningskväll. Trots att ämnet är allvarligt blev det ändå många skratt tack vare Per Halls förmåga att krydda sitt föredrag med humor och personliga reflexioner.

Ä

mnet för kvällen var ”Är täta bröst en riskfaktor?” och föreläsare var Per Hall, professor vid institutionen för epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, som leder en av världens största cancerstudier, Karmastudien. Den har blivit verklighet genom en donation på 50 miljoner kronor från Märit och Hans Rausing.

Per Hall

Målet med Karmastudien är att få ned antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer med 40 - 50 procent genom att kartlägga kvinnors individuella riskprofil och erbjuda en förebyggande behandling.

I Sverige insjuknar cirka 7000 kvinnor varje år i bröstcancer och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor så studien påverkar en stor grupp. Målet är att 100 000 kvinnor ska delta i studien som genomförs i samband med att kvinnorna kommer till mammografiscreeningen eller mammografiundersökningen. - Så många behövs för att studien ska kunna ringa in riskgruppen och riskfaktorerna, sade Per Hall. - Under de senaste 30 åren har effektiva, förebyggande åtgärder inom hjärtsjukvården lett till stora framgångar. Dessvärre kan vi onkologer inte redovisa samma positiva resultat. Antalet cancerfall har ökat och dödligheten i cancer har inte minskat trots all forskning vi bedriver, sade Per Hall självkritiskt. Men på samma sätt som hjärtläkarna ringat in riskgrupper kan nu onkologerna identifiera de kvinnor som har en ökad risk att drabbas av bröstcancer på grund av täta bröst med hjälp av denna studie. Amazonabladet nr 4-2011

Täta bröst nämndes redan 1976 av en amerikansk forskare som en riskfaktor för bröstcancer, men trots detta är det än idag inte en faktor som används för att beräkna risken för att insjukna i cancer. Bindväv och körtelväv Men vad är täta bröst? Tätheten i brösten utgörs av bindväv och körtelvävnad och mäts på mammografibilder. Ju mer bindväv och körtelvävnad, desto högre risk för bröstcancer har kvinnan. En kvinna med täta bröst efter klimakteriet har en 4 – 6 gånger högre risk att insjukna än en kvinna med icke-täta bröst. - Varför kvinnor med täta bröst har en kraftigt ökad risk att utveckla bröstcancer vet vi inte och vi vet heller inte exakt vad det täta bröstet består av. Men med Karmastudien kommer vi att snart veta mer om detta, sade Per Hall. Syns inte Tätheten har inget med bröstens utseende att göra. Man kan inte känna eller se på brösten om de består av mycket bindväv och körtelvävnad. Faran är att på mammografibilden blir brösten vitare ju tätare de är och därmed blir tumörerna svårare att upptäcka. - Lyckas vi identifiera denna riskgrupp kan vi intensifiera åtgärder för att minska risken för att de drabbas av bröstcancer och att de avlider av sjukdomen. I en snar framtid kan man tänka sig att kvinnor med hög risk kommer screenas mer intensivt och kanske kommer de att behandlas med tamoxifenliknande preparat i förebyggande syfte, berättade Per Hall. Skyddande effekt Vad menar forskarna när de talar om livsstilsfaktorer? Jo, det är ålder vid första mens, antalet barn, ålder vid första barnets födelse, ålder vid klimakteriet, hormonersättningsmedel, p-piller och mammografisk täthet. - Att få många barn tidigt i livet och amma dem länge har en skyddande effekt liksom att få mens sent och komma i klimakteriet tidigt så att östrogenpåverkan minimeras. Men allt är inte så enkelt, det finns andra saker som 5


inverkar; BMI, p-piller, östrogenbehandling, rökning och matens betydelse, förklarade Per Hall. - Jag hoppas att så många kvinnor som möjligt vill delta i Karmastudien så att vi inom en snar framtid kan veta vilka kvinnor som har täta bröst och kan göra något för dem innan de drabbas av bröstcancer.

Cup AA – F

Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Desirée Nyman

Faktaruta: Vad är cancer? Det orsakas av att det uppstår ett fel i arvsmassan hos en enskild normal cell. Denna felprogrammerade cell delar sig sedan och med tiden ökar antalet cancerceller och en tumör bildas. Cellerna växer okontrollerat och kan sprida sig till olika delar av kroppen. Vad är Karma-studien? Alla som besöker någon av mammografienheterna på Södersjukhuset eller Helsingborgs lasarett för screening eller undersökning, under tiden Karmastudien pågår, erbjuds att delta. Under hösten kommer antalet sjukhus att öka med Örebro och Lund. Även kvinnor som haft bröstcancer är välkomna att delta i samband med mammografibesöket. Karma-studien är den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige och syftar till att ta reda på hur livsstil, genetiska förändringar och mammografisk täthet kan användas till att förutse risken för att insjukna i bröstcancer. Målet är att utveckla bättre diagnostik och behandling.

5777 X Versailles, Kupa A – D, 75 – 95

Vad innebär deltagande i Karma? • Du besöker Karma provtagningsenhet i samband med ditt besök på mammografi. Besöket hos Karma tar cirka 30 minuter. • Du besvarar en enkät om dig själv och din livsstil. Detta kan du antingen göra under besöket eller efteråt och själv skicka in enkäten.

Anita care – Det bästa för min figur och mitt välbefinnande...

• Du lämnar ett blodprov. • Ditt blodtryck mäts. 

Konsumentupplysning: Area Manager North Sweden: Agneta Olofsson, phone: 08 6592526, Email: anitaisverige@mac.com Area Manager South Sweden: Marie Åberg, phone: 0709 - 66 12 88, Email: marie.aberg@anita.net

• Du tillåter Karma att följa din hälsa och livsstil under lång tid genom att kontakta dig igen med jämna mellanrum. Mer information finns på: www.karmastudien.se

www.anita.com

6 S_CA_Amazona_290811.indd 1

Amazonabladet nr 4-2011 29.08.11 12:16


Halva dosen räcker Regelbunden mammografi är viktigt för hälsan. En undersökning med MicroDose Mammography innebär hälften så mycket röntgenstrålning som alla andra metoder. Tidigare har högre stråldos betytt säkrare diagnos. Men så är det inte längre – tack vare den patenterade MicroDose-tekniken. www.philips.com/microdose.

Sectra_Ad_final.indd Amazonabladet nr14-2011

7

8/22/11 1:09 PM


Bröstdiagnostik - täta bröst Referat från BCF Amazonas föreläsningskväll den 9 maj 2011. Kvällens program började med att Maria Wiklund Karlsson, ordförande i BCF Amazona, hälsade samtliga deltagare och föreläsare hjärtligt välkomna och kort presenterade sig själv, föreningen samt kontaktpersonerna som tjänstgjorde vid det tillfället. Maria berättade också hur kvällens program var upplagt och introducerade sedan den förste föreläsaren, Lars-Erik Ericsson, VD för CLS (Clinical Laserthermia Systems) AB.

L

ars-Erik började med att berätta mer om denna behandlingsmetod. Metoden bygger på att man genom laser värmer upp solida tumörer till en temperatur på 46 grader i 30 minuter så att den söndras och genererar en antigen som i sin tur talar om för immunförsvaret att tumören är något som ”skall bort”. Kroppen tar sedan hand om tumören och/eller metastasen och stimulerar immunförsvaret genom den värme som genererats.

Som nästa punkt på agendan tog sedan Maria upp vad vi som patienter behöver veta om täta bröst och de undersökningsmetoder som finns till hands. Hon berättade kort om sin egen historia, där det visade sig att hon hade två tumörer som inte synts på mammografi utan först vid ultraljudsundersökning. • Vet Du om Du har täta bröst? • Hur säkert är egentligen mammografi? Mammografi uppvisar en säkerhet på mellan 76 – 90 % - beroende på hur brösten/bröstvävnaden ser ut. • Hur säkert är mammografi i kombination med ultraljud? Betyder detta att alla behöver ultraljud? Svaret på detta är nej, men tyvärr är det f n också så att kvinnor som vet att de har täta bröst har svårt att få undersökning med ultraljud.

Lars-Erik Eriksson Detta är ett nytt behandlingsalternativ med många fördelar, hög kurativ effekt och få biverkningar som är tänkt som komplement till andra behandlingsmetoder. Produkten består av två delar – en stationär enhet och en patientenhet – och är f n på väg ut på marknaden. I dagsläget är det ännu ej möjligt att få behandling med denna metod, men man har till dags dato behandlat 72 patienter i pilotförsök (inte enbart bröstcancerpatienter) och förhoppningen är att år 2011 skall bli ett genombrottsår och att man i slutet av året skall kunna lansera detta behandlingsalternativ i en större skala. Man avser också att år 2012 kunna använda denna metod för behandling av cancer i bukspottskörtel och lever. Lars-Erik, som var med och startade upp företaget år 2006, berättade sedan lite mer om bakgrunden samt hur företaget är uppbyggt – både historiskt och ekonomiskt - och vad man har för planer inför framtiden och svarade på ett antal frågor från publiken.

8

• Innebär detta att det nuvarande screeningprogrammet inte är tillräckligt? Hur går man tillväga för att få nödvändig undersökning? • Finns kompetensen på våra sjukhus (det behövs erfarna bröstradiologer)? Kvinnor med ärftlig bröstcancer i släkten behöver dessutom undersökas med MR.

Dieter Ulitzsch Som ett led i denna frågeställning tog sedan Dieter Ulitzsch över och talade mer ingående om bröstdiagnostik Amazonabladet nr 4-2011


och täta bröst. Dieter arbetade mellan 1973-2008 på Röntgenkliniken på Danderyds sjukhus och är sedan 2008 knuten till Bröstcentrum City i Stockholm. Dieter är specialistläkare inom bröstradiologi.

NYHET!

Dieter berättade att studier tyder på att täta bröst dels innebär en ökad risk att få bröstcancer, dels en ökad risk att bröstcancern inte upptäcks med mammografi samt att dessa tumörer ofta är mer aggressiva. Det i sin tur innebär att man skulle behöva korta ner den allmänna screeningsintervallen. Han berättade också att det – till skillnad från Sverige - sedan 2009 i Connecticut i USA är lag på att kvinnor som gör mammografi måste bli informerade om brösttätheten och liknande lagar planeras i andra stater. Kvinnor vars bröstcancer inte upptäcktes via mammografi har skapat hemsidan www.areyoudense.org Dieter presenterade också lite fakta och statistik för bröstcancerfall och visade ett stort antal bilder på tumörer i bröst med tät vävnad som inte synts på mammografi men som framstod väldigt tydligt på ultraljud. Till skillnad från mammografi, som bygger på röntgenstrålning, bygger ultraljud endast på ljudvågor (som är helt ofarliga). Tätheten i brösten är alltså en av de viktigaste faktorerna som måste tas med i beräkningen. Som exempel på detta tog upp Dieter att man vid s k lobulär bröstcancer (som utgör ca 10 % av alla bröstcancrar) har 28 % möjlighet att upptäcka denna genom klinisk undersökning, 34 % genom mammografi, 86 % genom ultraljud och 96 % genom magnetröntgen (vilket inte betyder att alla bör magnetröntgas).

Harmony Silk Connect – som en del av dig En helt ny sammetsmjuk lättviktsprotes som kan fästas direkt mot kroppen. Harmony Silk Connect har en hudvänlig yta av självhäftande silikon och följer med kroppen när du rör dig.

Dieter sade också att man aldrig bör göra en punktion före mammografi eller ultraljud, då detta kan orsaka en blödning som i sin tur kan dölja en tumör. 50% av alla bröstcancrar är multifokala, dvs att det finns flera tumörer och ca 1 % är inflammatoriska. Man har också kommit fram till att bröstcancer på en mammografibild inte har något typiskt utseende utan kan se ut hur som helst. Dieter talade också om proteser (dels sådana som satts in i rekonstruktivt syfte efter en mastektomi, dels sådana som opererats in i bröstförstorande syfte) och att en protes kan innebära att man vid en mammografi inte kan se ett eventuellt recidiv (15-83% av körtelvävnaden döljs av en protes). Man bör därför i sådana fall alltid göra en ultraljudsundersökning. Han tog sedan avslutningsvis upp alla de metoder som i dagsläget finns för undersökning av täta bröst (mammografi, ultraljud och magnetröntgen) samt de metoder som är under utvärdering (tomosyntes, PEM – positron emissions mammografi, färgmammografi etc), och sedan följde ett antal frågor från publiken. Text: Katarina Jörgensen Amazonabladet nr 4-2011

Foto: Desirée Nyman

Hudvänlig mjuk baksida i självhäftande silikon.

Utprovare i Stockholm: Eva Melke AB För mer info se www.nordicare.se Tel 042-35 22 20 9


FÖRENINGSAKTIVITETER

TjejGåing med rekordmånga Amazonor Tjejer laddade med vilja och energi samlades den 24 augusti till årets upplaga av TjejGåing. Sammanlagt 1 200 kvinnor i alla åldrar kom till Tantolunden på Södermalm för att gå åtta kilometer runt Årstaviken. Amazona hade 30 deltagare.

D

eltagarna får gå i valfri takt, med eller utan gåstavar, men helt klart var att de flesta ville gå i snabbt tempo. De som i maklig takt promenade längs gångstråket längs Årstavikens vattenlinje fick ganska snart se sig långt efter klungan av kvinnor som ville utmana sig själva och prestera bra.

- Känns en tumör så här? Jättebra att få veta, man vet ju inte vad man ska känna efter, sade flera av dem som fick testa bröstvästen.

Amazona var på plats med kontaktpersoner vid ett tält och det var många som ville känna på bröstvästen. Den består av naturtrogna bröst med fem cancertumörer som kan vara knepiga att känna.

- Vi hade rekordmånga deltagare i år och det är jätteroligt, sade Marianne Moberg, styrelsemedlem i BCF Amazona och medlem i redaktionsrådet, som fick ta emot checken till BRO samt sedvanlig pokal och som också fick berätta mer om BCF Amazona och bröstcancer för alla kvinnor som gått i mål och belönades med en picknickväska.

En del av deltagaravgiften går till Bröstcancerfonden som ägs av BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Marianne Moberg och Marianne Lundberg var på plats för att berätta om BCF Amazona och sprida information om bröstcancer genom att visa bröstvästen. Glada miner inför TjejGåingen var det här; fr v Susanne Dackheim, Renée Scheffer, Ingrid Kyllerstedt, Desirée Nyman och Susanne Kay värmde upp tillsammans inför starten. Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Desirée Nyman

Bröstvästen med fem cancertumörer ger kvinnor en upplevelse av hur en tumör känns och hur man kan upptäcka den. 10

Amazonabladet nr 4-2011


Du kan hjälpa Amazona att växa! Vi behöver din hjälp för att kunna utöka antalet medlemmar och på sikt även få in bidrag för att finansiera vår verksamhet. Allt vi gör för våra medlemmar kostar pengar och vi skulle kunna göra så mycket mer om vi bara hade ekonomiska resurser till det.

S

om du säkerligen märkt blir alltid våra aktiviteter fulltecknade, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Samtidigt förstår vi att behovet, som vi behöver tillmötesgå, är långt mycket större än vad vi idag klarar av. Vad kan du då hjälpa oss med? Om var och en av oss kunde värva en stödmedlem skulle det innebära drygt 1 700 extra medlemmar till Amazona. Det skulle medföra ett tillskott på 425 000 kronor i Amazonas kassa. Tänk så mycket vi skulle kunna erbjuda våra medsystrar för dessa pengar! Det här kan du göra för att hjälpa till: • Hjälp oss genom att prata med vänner, bekanta, släktingar, arbetskamrater m.fl. om vår verksamhet och be dem gå med som stödmedlem i vår förening.

• Skicka in namn och telefonnummer på alla som du

kan tänka dig skulle vilja stötta den verksamhet vi bedriver. Maila uppgifterna till info@amazona.se så kontaktar vi dem.

• Fortsätt gärna ditt eget medlemskap efter det att du

själv känner dig frisk från din bröstcancer. På så sätt underlättar du för dina medsystrar att de kan erbjudas en bra verksamhet.

• Anmäl ditt intresse för att hjälpa oss med olika typer

av aktiviteter. Vi är många som jobbar ideellt i vår förening (ca 60 personer) men vi behöver bli många fler. Viktigt att du själv vill ta eget ansvar.

Jag hoppas innerligt att du kan och vill hjälpa oss med detta. Ett medlemskap hos Amazona brukar ”löna” sig redan första året. Vi erbjuder våra medlemmar långt mycket mera än vad medlemsavgiften räcker till. T.ex. lönar det sig redan första året om man anmäler sig till en ins­ pirationskväll på Rosendal (gratis för medlemmar) eller går med på Tjejgåing där vi betalar deltagaravgiften. Låt oss hjälpas åt att se till, att vi redan 2011 är mer än dubbelt så många medlemmar som vi är idag. Maria Wiklund Karlsson, ordförande BCF Amazona

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

Amazonabladet nr 4-2011

10-12-06 12.34.08

11


Anhörigstöd Har din livskamrat fått bröstcancer? Behöver du någon att tala med? Vi i Anhörigstöd, vars livskamrater har haft bröstcancer, har gått kontaktpersonutbildning och finns till hands för dig som behöver stöd och någon att tala med. Läs mer på www.amazona.se eller kontakta Amazonas kansli tel 08-32 55 90 för info eller ring till Lasse Arne

08-530 430 55 08-624 35 01

INGA-LILLS PERUKMAKERI AB Välkommen till oss!

Gå in på www.perukmakare.se och läs mer

Inga-Lills Perukmakeri AB Lina Sandellsplan 1 129 53 HÄGERSTEN (endast 200m från Fruängens T-bana) Ring o boka en tid: 08 – 64 646 80 Inga-Lill, Raija o Sophie

12

Amazonabladet nr 4-2011


Urval från hemsidan

Amazonabladet på hemsidan

Eftersom vi får in många tips på artiklar till vår tidning och vi sällan har möjlighet att publicera dem alla ska vi regelbundet publicera dessa på vår hemsida istället.

Fr.o.m. januari månad 2010 kan du läsa Amazonabladet även på vår hemsida. Vi har lagt upp tidningen som en blädderbar digitaltidning. Tidningen på nätet kommer att publiceras med tre månaders fördröjning. Målet är att vi ska kunna lagra upp till tre års utgivningar av tidningen och att man där lätt ska kunna söka efter artiklar o.dyl.

Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter, artiklar av allmän karaktär och även annat. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Rapport

Skrivet av

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet

SOS

Bättre att röra sig lite än inte alls

Dagens Medicin

Under januari månad 2010 hade vi nr. 2-4 2009 på hemsidan. Äldre tidningar lägger vi inte ut. Sedan fyller vi löpande på med nya tidningar. När nr. 2 2010 publicerades som pap­pers­tidning lade vi ut nr. 1 på hemsidan. Du hittar tidningen under menyknappen Information och Amazonabladet. Länk till tidningen finns även under knappen nyheter på vår hemsida. Anledningen till att vi lägger ut tidningen digitalt är att vi har fått mycket beröm för vår tidning under årens lopp och många andra patienter ute i landet har efterfrågat om de kan få tillgång till vår tidning. På det här sättet hoppas vi att kunna förbättra informationsspridningen lite. Den digitala tidningen blir ett komplement till papperstidningen och kommer inte att ersätta den.

Ny chef för regionalt Onkologi i Sverige cancercentrum Stockholm Gotland (OIS) Fråga doktorn App för mobilen

OIS

Anpassad information inför strålning

OIS

Musikterapi lindrar ångest

Netdoktor

Missad bröstcancer (på engelska)

The Breast

Afinitor visar goda resultat vid bröstcancer-svälter ut cancercellerna

Novartis

Sjuksköterskor lika bra som psykologer på att stötta cancersjuka OIS Avastin får utökad bröstcancerindikation

Roche

Utvärdering av patienters tillfredsställelse

Vidarkliniken

Hälsorelaterad livskvalitet

Vidarkliniken

Vårdavtal med SLL

Vidarkliniken

Allt fler överlever bröstcancer

Vårdguiden

Maria Wiklund Karlsson

Vilka åldersgrupper får bröstcancer? År 2009 hittades 7 415 (1 462) bröstcancertumörer hos kvinnor och 35 hos män i Sverige. Siffrorna inom parentes anger antalet tumörer i Stockholms län. Ålder

Antal

Ålder

20-24 år 

3 (2)

25-29 år 

30-34 år 80 (21) 40-44 år 390 (80) 50-54 år 697 (152) 60-64 år      1 076 (226) 70-74 år 810 (106) 80-84 år  558 (98)

Antal 17 (5)

35-39 år 163 (39) 45-49 år 665 (146) 55-59 år 765 (156) 65-69 år       1 044 (206) 75-79 år 571 (111) 85 + år 576 (114)

Det rosa fältet markerar vilka åldrar som ska kallas till mammografi enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Källor: Cancer Incidence in Sweden 2009, Socialstyrelsen Amazonabladet nr 4-2011

13


FORSKNINGSRÖN/FAKTA

Christinakliniken- en privat bröstmottagning där du kan få vård och stöd Det finns alternativ till den storskaliga sjukhusvården. Christinakliniken på Sophiahemmet är en bröstmottagning för behandling och uppföljning som bland annat ger cytostatikabehandlingar i en hemliknande, lugn miljö. - Vi prioriterar en nära kontakt och god omvårdnad och att vara tillgängliga, säger verksamhetschefen och grundaren Eva af Trampe.

V

id Sophiahemmet finns specialistmottagningar inom så gott som samtliga medicinska specialiteter, med tillgång till operationsavdelning, vårdavdelningar, laboratorier, röntgen med mera. Eva af Trampe började arbeta på Sophiahemmet som fritidspraktiker 1983 innan hon tog steget att satsa på sin egen bröstmottagning på heltid 1991. Nu har hon varit verksamhetschef i 20 år. - Här får jag driva den vård jag vill ha, en vård med hög tillgänglighet och nära kontakt mellan patient och läkare och sjuksköterska. Omhändertagandet är viktigt och patienterna kan nå sin kontaktsjuksköterska dygnet runt, säger hon. Eva af Trampe är verksamhetschef och grundare till Chritinakliniken som tar emot bröstcancerpatienter. Nära kontakt mellan läkare, patient och kontaktsjuksköterska är viktigt på kliniken. Hög kompetens Christinakliniken är döpt efter prinsessan Christina fru Magnuson som också invigde den. Kliniken har vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL) och samma patientavgifter och frikort gäller som i den landstingsdrivna vården. Kliniken tar även emot privata patienter. På kliniken arbetar två onkologsjuksköterskor och sex onkologer. De olika läkarna tjänstgör på deltid och har sina regelbundna mottagningstider vid sidan av annan tjänst på ett sjukhus eller läkemedelsföretag. 1,5 sekreterartjänst ingår också i mottagningens personalstab. Kliniken har ett nära samarbete med Susanna Rosenquist som genom sin dubbla kompetens som både onkolog och psykia­ ter kan hjälpa patienterna på ett unikt sätt. Alla cancerfall diskuteras vid multidisciplinära konferenser då cytolog/patolog, bröstkirurg, mammografiläkare, onkologer och sjuksköterskor deltar.

14

Alla dessa personer deltar vid en multidisciplinär konferens på Christinakliniken, från vänster Edna Tani, cytolog, BrittMarie Hultqvist, sjuksköterska, Hanna Fredholm, bröstkirurg, Eva af Trampe, klinikchef Christinakliniken, Tryggve Nybonde, mammografiläkare, Anna Keijsner, sjuksköterska, Anna Maria Hasselgren Häll, kontaktsjuksköterska, Christinakliniken, Elisabeth Göransson, kontaktsjuksköterska Bröstcentrum, Karolinska sjukhuset. Sittande; sjuksköterskorna Evon Wallroth och Suzanne Ceder. - Operationerna och strålningen utförs inom landstingsvården. Cytostatikabehandlingarna, som rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer, kan vi ge här i våra lokaler. Vi ger även antikroppsbehandlingar och olika typer av understödsbehandling, såsom skelettstärkande behandling, berättar Eva af Trampe och fortsätter: - Många cancerpatienter ingår i kliniska behandlingsstudier som är oerhört viktiga för att utveckla och ytterligare förbättra bröstcancerbehandlingen. Dessa patienter behandlas inte hos oss utan på Karolinska universitetssjukhuset. Men många patienter kommer till Christinakliniken efter avslutad behandling för uppföljning. - Vi har stor erfarenhet av endokrina (hormon) behandlingar och dess biverkningar. Det händer också att patienter vänder sig till Christinakliniken för att få second opinion och dessa utför kliniken Amazonabladet nr 4-2011


i viss utsträckning. Sådana konsultationer är mycket omfattande och Christinakliniken har en slimmad organisation, men om resurserna finns så åtar sig kliniken detta. Omvårdnaden viktig I hemliknande, nyrenoverade rum ges cytostatikabehandlingarna. Rummen har bekväma fåtöljer och fräsch inredning. De två onkologsjuksköterskorna Helen Löthman och Anna Maria Hasselgren Häll har ett strukturerat arbetssätt. Det går ut på att alla nya patienter kommer för ett seI hemliknande rum med fönster ges parat informationscytostatikabehandlingar. samtal inför sin första behandling. Då ger de information till patienten och anhöriga om behandlingsupplägg, effekter och om den profylaktiska behandling som ges för att förebygga biverkningar och patienten får möjlighet att ställa frågor. En månad efter avslutad behandling kommer patienten till sin kontaktsjuksköterska för uppföljning.

Blir sedd - Vi gör också en inventering av patientens medicinska historia och levnadsförhållanden för att kunna identifiera eventuella riskfaktorer och ge en individanpassad systemkontroll inför varje behandling, säger Anna Maria Hasselgren Häll. - Om biverkningar uppstår modifierar vi profylaxbehandlingen för att uppnå symptomkontroll. Vi tror att man klarar behandlingsprocessen bättre om man är välinformerad, får en tydlig struktur och känner sig sedd. Det är viktigt med kontinuitet i läkar- och sjuksköterskekontakterna, inflikar Eva af Trampe. - Ja, det ska alltid vara lätt att komma i kontakt med oss om man har frågor eller om det uppstår problem. Behandlingspatienterna har därför alltid möjlighet att ringa till sin kontaktsjuksköterska. De kan också komma på stödsamtal eller få tid att träffa sin läkare, säger Helen Löthman. - Vi tycker att det här sättet att jobba fungerar bra både för patienterna och oss, säger Eva af Trampe och Anna Maria Hasselgren Häll och Helen Löthman håller med. - Vi samarbetar och arbetar som ett team för att varje patient ska få så bra vård som möjligt. Text: Ingrid Kyllerstedt

Foto: Desirée Nyman

CHRISTINAKLINIKEN För dig som söker ett individualiserat sjukvårdsalternativ med personlig omvårdnad i en lugn atmosfär.

Bröstmottagning Tel 08-406 28 30 Utredning och behandling av bröstsjukdomar. Medicinsk Behandlingsavdelning Tel 08-406 28 71 Poliklinisk mottagning för konsultation och behandling med inriktning mot cancersjukdomar och cytostatikabehandling. Vi har landstingsavtal och tar även emot privata och försäkrade patienter. Högkostnadskortet gäller.

Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM www.sophiahemmet.se Amazonabladet nr nr 4-2011 4-2011 Amazonabladet

Fax 08-10 05 77 broestmottagningen@sophiahemmet.se 151


Nytt cancercentrum ger patienterna ökat inflytande Den första juni togs ett stort steg framåt i vården av cancersjuka. Då invigdes Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) som har till uppgift att arbeta för likvärdigt god vård för alla cancerpatienter och för att vårdens processer utvecklas med ett tydligt patientperspektiv.

C

entret är viktigt för oss och vi har redan inlett ett samarbete med de övriga onkologiska patientföreningarna för att gemensamt informera centret om vilka frågor som vi anser är mest angelägna att åtgärda och utveckla, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande BCF Amazona. Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland ligger vid Karolinska sjukhuset i Solna och är ett renodlat kunskapscenter. Tanken är att centret ska hitta effektiviseringar och förbättringar som gör att cancervården kan bli bättre och mer jämlik i regionen. Helhetsperspektiv En viktig uppgift för det nya RCC är att uppnå en väl sammanhållen vårdprocess för patienten, som utgår från ett helhetsperspektiv och ett multidisciplinärt omhändertagande genom hela vårdprocessen. - Vi har en mycket bra cancervård i Sverige, men den går alltid att förbättra. Centret kommer att samla mycket av den aktuella kunskapen som finns om cancervård och omsätta den till patienternas nytta, säger Nicole Silfverstolpe, projektledare för etableringen av centret. I ett första skede ska en regional cancerstrategi för Nicole Silfverstolpe 2012 - 2014 tas fram och en handlingsplan med preciserade uppdrag och mål för 2012. Mer inflytande Under hösten kommer centret att byggas upp för att vara i drift till årsskiftet. Totalt beräknas centret totalt ha 35 personer anställda och dessutom 25 så kallade processledare som på deltid ska arbeta med att utveckla vårdens processer med ett tydligt patientperspektiv. Syftet är att patienten ska få större inflytande på sin behandling och det stöd som erbjuds. RCC startar dock inte från scratch utan kommer att överta många av de anställda och de uppgifter som tidigare utfördes av Onkologiska centrum (OC). Detta bildades i mitten av 1970 - talet och målet har varit att skapa en regional struktur för att säkra lika vård på lika villkor. OC har idag ansvaret för att administrera den lagstadgade registreringen av alla nya cancerfall och det regionala can16

cerregistret med rapportskyldighet till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen. OC har även ansvaret för de tre onkologiska screeningprogrammen som pågår i Stockholm Gotland. Påverka i rådet RCC har en chef som under sig har tre enheter som leds av varsin chef. De tre enheterna heter Vårdprogram och vårdprocesser (ny) , Screening och cancerregister (tidigare OC), IT och stödfunktioner (tidigare OC). Förutom dessa tre enheter har RCC-chefen ett kansli och tre råd till sin hjälp. Och det är genom ett av dessa råd, Patient- och närstående rådet, som BCF Amazona och övriga patientföreningar kan komma in och påverka arbetet inom det nya regionala cancercentret (RCC).

Samverkansnämnd Stockholm Gotland SLL/HSN-f Vetenskapligt råd

RCC-chef Kansli

Vårdprogram och vårdprocesser

Screening

Cancerregister IT och stödfunktioner

Tvärprof. råd Patient närst. råd

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Organisationsplan En viktig nyhet är att patient- och närståenderådet i RCC bland annat ska vara delaktiga i vårdprogramarbetet. Syftet är att ge dessa två grupper mer makt att påverka vården och dess utformning än de haft tidigare. Patient- och närståenderådet har även till uppgift att informera om forskning, utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen och att ta fram en kommunikationskanal mellan RCC och patienter samt närstående. - Patienten blir mer och mer en medspelare i vården och en patient som genomgår en cancerbehandling kan ibland ha andra prioriteringar, om vad som upplevs som viktigt, än vad vårdpersonalen har. Centret kommer till exempel verka för att alla patienter får en skriftlig behandlingsplan och en kontaktperson under hela sjukdomstiden, berättar Nicole Silfverstolpe. Amazonabladet nr 4-2011


Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland ska verka för att: - Minska risken att insjukna och dö i cancer - Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer - Förbättra överlevnad och livskvaliteten efter diagnos - Minska regionala skillnader i överlevnad - Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnad Vision: Patienten i centrum i en jämlik vård Mer information finns på www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se. Text: Ingrid Kyllerstedt

Tro att livet är värt att leva och din tro kommer att förverkliga det William Jones

BröstCentrum City finns på Drottninggatan 68 i Stockholm, mellan PUB och Åhléns. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Tel: 08-562 870 00 www.brostcentrumcity.se

Moderna bröstutredningar med bred kompetens I nära samverkan mellan Medicinsk Röntgens specialister i bröstdiagnostik och bröstkirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus kan vi erbjuda snabba utredningar av bland annat knöl i bröstet. Remiss från läkare krävs. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljudsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys, s k trippeldiagnostik.

Berit Snell, röntgensjuksköterska och avdelningschef på BröstCentrum City, representerar vår erfarna personal.

Som patient slipper du lång och påfrestande väntan – samtliga undersökningar utförs vid ett och samma tillfälle.

BröstCentrum City är en del av Medicinsk Röntgen som ingår i Praktikertjänst. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 och 14001).

Amazonabladet nr 4-2011

17


Bröstcancerfonden och Cancerfonden – vad är skillnaden? Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades

egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. BRO bildades 1982 och har idag 33 föreningar runt om i landet med totalt över 10.000 medlemmar.

PG 90 05 91-9, BG 900 5919

www.bro.org.se Ett bidrag till Bröstcancerfonden stöder både forskning och kvinnor som idag lever med bröstcancer samt deras anhöriga. www.brostcancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation verksam inom forskningsfinansiering, opinionsbildning samt informations- och kunskapsspridning. www.cancerfonden.se

Vad går pengarna till? Ett bidrag till Bröstcancerfonden

• 75 procent går till bröstcancerforskning • 14 procent går till verksamhet, exempelvis utbildning

av stödpersoner och information

medlemmar och vårdpersonal

inköp av baddräkt eller tatuering av ögonbryn.

• 10 procent går till stipendier för både BROs • 1 procent går till rekreation och flärd, exempelvis

Ett bidrag till Cancerfonden Pengarna som samlas in under kampanjen används för att på olika sätt bekämpa bröstcancer. • Informations- och kunskapsspridning, bland annat om vikten av tidig upptäckt

• Finansiering av bröstcancerforskning • Finansiering av grundforskning som är nödvändig för cancerspecifik forskning.

Källa BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)

en helt ny frisyr. ELLEn wILLE©

PERUKER TILL BÅDE VARDAG & FEST - FöR BäSTA KänSLA och KomFoRT. Vi erbjuder ett stort utbud av peruker i olika modeller och i en mängd både moderiktiga och klassiska frisyrer. Perukerna görs i material och fiber som är naturliknande och stämmer väl överens med ett naturligt hår. Kontakta oss för fri konsultation. Vi har avtal med landstinget. Varmt välkommen till Carl M Lundh / C.M.L. Haircenter!

carlmlundh.se

&

BUTIKER/SALONGER CARL M LUNDH & PERUKSHOPEN: STOCKHOLM: Storgatan 11, 08-545 66 800 STOCKHOLM Perukshopen: Gamla Brogatan 34, 08-20 10 06 GÖTEBORG: Västra Hamngatan 5, 031-10 23 80 Salong Wivi: Sahlgrenska Sjukhuset, 031-342 17 17 MALMÖ: Kalendegatan 12, 040-733 20 JÖNKÖPING: Östra Storgatan 16, 036-15 02 70 KALMAR: Funkabotorget 1, 0480-268 30. SAKNAR DU EN BUTIK/SALONG DÄR DU BOR? ring 020-36 87 00 för din närmaste återförsäljare.

18

Amazonabladet nr 4-2011


Ny möjlighet att få juridisk hjälp till patienter För den som har frågor kring vilken juridisk rätt man har som patient finns nystartade Rättshjälpsbyrån. Den ingår i Institutet för Medicinsk Rätt (IMR). - Tidigare har vi inte haft kapacitet att bistå privatpersoner, men vi har märkt att behovet av rättshjälp för patienter ökat och är glada att vi nu kan åta oss dessa uppdrag, säger Ulf H Fröberg, chefsjurist och grundare av IMR.

R

ättshjälpsbyrån tar emot uppdrag från patienter och närstående per telefon och via webben. Kostnaden är densamma som den statliga rättshjälpstaxan, som för närvarande är 1 380 kronor per timme.

- Jag kallar det för «morse-syndromet», att läkarsekreterare och sjuksköterskor räddar läkare som skrivit dåligt skrivna journaler och recept. Patientsäkerheten eftersatt Han beskriver patientsäkerheten som ett draperi med guldtrådar framför en scen. Det ser vackert ut, men bakom det finns inga proffsdansare som uppträder. - Istället är det är nästan bara amatörer som hoppar omkring på scenen och säger «Det här sköter vi själva». Blir det en bra föreställning då?, säger Ulf H Fröberg. - Vi på Institutet för Medicinsk Rätt gör stor nytta när vi är ute och föreläser och berättar för sjukhusledningen hur viktigt det är att patientsäkerheten verkligen håller vad den lovar.

Ulf H Fröberg har startat Institutet för Medicinsk Rätt som numera även tar emot privatpersoner som behöver få information och råd kring frågor som rör vilka lagar och regler som gäller i vården. - En första konsultation är kostnadsfri och då vi inte är någon myndighet finns inte offentlig insyn, vilket innebär en full diskretion i alla ärenden vi får in, förklarar Ulf H Fröberg. Anordnar kurser Ulf Fröberg startade IMR 1980 och det är det ledande informations- och utbildningsföretaget inom området medicinsk rätt. Institutet anordnar ett hundratal kurser per år och utför utredningar på uppdrag av vårdföretag och sjukhus. IMR har också ett förlag som ger ut böcker och en egen tidning med information om medicinsk rätt.

- Jag hoppas att man ska vilja vända sig till oss om man som patient eller närstående har frågor eller behöver råd inom medicinsk rätt nu när vi fått denna möjlighet, säger Ulf H Fröberg. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Faktaruta: Läs mer om IMR - Institutet för Medicinsk Rätt AB på www.imrab.se Telefon: 08 - 731 50 55

- I höst har vi en egen lokal i Gamla stan där vi ska arrangera kurser för allmänheten i ämnen som ”Så här får du ut din journal” och ”Så här hindrar du andra från att läsa din journal”. Ulf H Fröberg anser att medicinsk rätt är och länge varit ett eftersatt område. Det saknas tydliga säkerhetsregler inom vården med konsekvensbeskrivningar som skyddar läkare och annan vårdpersonal om det skulle inträffa fel i vården. Amazonabladet nr 4-2011

19


Wanidas thaimat ger Amazona tusentals kronor En krona per portion. Det kan bli mycket det. Det skänker nämligen Wanida Promtho som har matvagnen Mae Nam Khong där hon gör och säljer thaimat. Hittills har hon på detta sätt skänkt 14 000 kronor till BCF Amazona. Pengar som direkt går till bröstcancerdrabbade kvinnor. - Jag vill hjälpa andra, säger Wanida med ett leende. matplatsen intill vagnen. Det är välstädat omkring matvagnen och bakom den har en friggebod satts upp för att fungera som förråd. - Det var en slump att vi hamnade här. Min sambo jobbar här i närheten och frågade Benny Westerby på Enskede stadsdelsförvaltning om det fanns en plats här på parkeringen. Han hjälpte oss att få denna fina plats som ligger perfekt nära vägen och idrottsplatsen, berättar Wanida. Ett familjeprojekt

Wanida framför sin matvagn där hon jobbar med att förbereda, laga och servera mat varje dag i veckan. Och för varje såld maträtt får BCF Amazona ett bidrag.

W

anida Promtho fick själv bröstcancer för ett år sedan, i september 2010. Idag mår hon bra. Men när hon i februari startade sitt thaimat­­­‑ ställe Mae Nam Khong ville hon samtidigt göra en insats för andra kvinnor som drabbats av sjukdomen. - Att ge en krona per portion som vi säljer tyckte jag var ett bra sätt. Jag sätter in pengarna varje månad på Amazonas konto och har fått ett diplom som jag har satt upp så kunderna kan se det. Många tycker det är jättebra, säger hon. Sedan de öppnade i mars 2011 har det blivit totalt 14 000 kronor i bidrag vid denna tidnings pressläggning. - Vi är oerhört tacksamma. Wanidas generositet och penningbidrag betyder oerhört mycket för oss. Det gör att vi till exempel kan anordna rehabilitering för våra medlemmar, tack vare detta bidrag kunde vi t.ex. arrangera en av matinspirationskurserna denna höst, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande, BCF Amazona. Blommor utanför Matvagnen står på Enskede IP, alldeles invid en liten skogsdunge i utkanten av den stora parkeringen. Runt husvagnen prunkar olika blommor i exotiska konservburkar som ställts upp intill trästaketet som omger

20

Wanida med sin son och kock-kollega Warut Reangkhlva som visar upp diplomet från BCF Amazona. Vid lunch- och middagstid har de som mest stressigt då kunderna både ringer in sina beställningar och köar utanför matvagnen på Enskede IPs parkering. Mae Nam Khong har öppet alla dagar i veckan och det blir nästan ingen ledig tid för Wanida som kommer till matvagnen vid åtta på morgonen och åker hem elva på kvällen. Hennes sambo Jan-Erik Wiik hjälper också till med ruljansen. Han brukar vara vid Årsta partihallar tidigt på morgonen för att inhandla färska grönsaker innan han åker till sitt arbete. Wanidas son, Warut Reangkhlva, är kock och lagar maten ihop med sin mamma. - Han är jätteduktig, säger Wanida och ser stolt på sin son som lite generat, men glatt ler tillbaka. Dessutom kommer dottern Poca Fairlyta Promtho hit efter skolan för att hjälpa till.

Amazonabladet nr 4-2011


- Ja, Mae Nam Khong är ett riktigt familjeprojekt, säger Jan-Erik Wiik som oftast också kommer förbi efter jobbet, alltid finns det något som måste göras eller lagas.

Utökad valfrihet peruker

Till släkten Vid lunch- och middagstid är det som mest kunder runt matvagnen samtidigt som många ringer in sina beställningar. - De flesta vill ta med sig maten, ibland kan det bli kö och stres�sigt i vagnen för oss.

Wanida måste mortla alla örter och färska kryddor till vårrullarna för hand. Det går inte att mixa dem då smakar det inte alls lika gott, förklarar hon. Men vi har snälla kunder som har överseende om det ibland tar lite tid, säger Wanida. Fast i december kommer hon stänga sin matvagn innan det dags att åter öppna när februarisolen tittar fram igen. - Under de kallaste månaderna reser vi till Thailand och då kan vi få vila och träffa släkten, säger Wanida Promtho som döpt sin thaivagn efter sin barndomstrakt; Mekongfloden. Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

TACK till företaget

Maenam Khong Thai Take Away som generöst skänker ett bidrag från varje såld maträtt till bröstcancerföreningen

Amazona

i Stockholms län

Maria Wiklund-Karlsson Ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazonabladet nr 4-2011

Den 1 december 2011 inför Stockholms läns landsting (SLL) rekvisition för peruker, inklusive utprovning. Det betyder att Stockholms läns landstings upphandlingar av perukleverantörer kommer att upphöra. Du som använder eller kommer att använda dig av peruk kan från den 1 dec‑ ember 2011 vända dig till vilken perukmakare, frisör, etc som helst, med rekvisition från din vårdgivare. För de som har långvarigt behov kommer remissen att övergå till rekvisition. Det finns nu även möjlighet att välja ögonbryn samt huvudbonad med hårdel. För dig som har långvarigt behov av hårhjälpmedel, finns även möjlighet att välja kosmetisk tatuering/pigmentering för ögonbryn och eyeliner. Allt erbjuds inom ett bidragsbelopp om högst 4000 kr (inkl utprovning), exkl moms per år. Bakgrunden till beslutet att övergå till rekvisition och utökad valfrihet, är bland annat att inom detta område följs inte traditionell förskrivning. Det är inte en vårdgivare som utför tjänsten och det krävs inte hälso- och sjukvårdskompetens för att prova ut och klippa in hårersättningen. Mer detaljerad information kommer i mitten av november. Om du har frågor kring vad som gäller för hjälpmedelsområdet peruker från och med den 1 december, kontakta Marika Berggrund, Avdelningen för Närsjukvård, Tel 08 -123 134 89 marika.berggrund@sll.se. Detta är en fråga som vi inom Amazona har drivit i många år och vi är glada för att vi nu äntligen fått gehör för våra krav. Redaktionen BCF Amazona

21


Färgmammografi ger säkrare diagnos och behandling Färgmammografi kommer att vara verklighet nästa sommar. Det betyder att tekniken blir ännu säkrare eftersom mammografi i färg kan särskilja cancerceller som normalt döljs i täta bröst. Bakom detta stora framsteg står professor Mats Danielsson.

M

ats Danielsson är professor i bildfysik vid KTH där han byggt upp en egen avdelning parallellt med att utveckla sin uppfinning, digital mammografi, i företaget Sectra Mamea. Han är med andra ord både vetenskapsman och entreprenör och i somras fick han kvitto på att hans uppfinning också har ett högt ekonomiskt värde då Sectra Mamea med 110 anställda köptes av Philips för en halv miljard kronor. Kort dessförinnan hade det amerikanska läkemedelföretaget, FDA, godkänt att Sectra Mamea får sälja systemet i USA, en av världens största marknader. Inte undra på att Mats Danielsson är glad.

-

Med dagens svart-vita mammografi kan läkarna missa tidiga bröstcancertumörer eftersom kontrasten i de svartvita bilderna är för dålig. En ofarlig blåsa kan lätt förväxlas med en cancertumör på skärmen och många kvinnor kallas för ett återbesök för säkerhets skull. Varje år kallas 700 000 svenska kvinnor till mammografi och 10 000-tals måste göra ett återbesök så det berör en stor grupp patienter som med färgmammografi kan slippa denna oro och besvär. - Om man kombinerar undersökningen med kontrastmedel kan läkaren se om tumören är godartad eller aggressiv och om behandlingen som patienten ordinerats biter på tumören, förklarar Mats Danielsson och visar den första färgbilden som togs i april på en patient vid St Görans sjukhus i samarbete med verksamhetschef Karin Leifland. Färgmammografin kan avslöja aggressiva tumörer genom att dessa har en högre blodtillförsel än mer godartade. Detta gör att jod från kontrastmedlet ansamlas i dem och detta syns med den nya färgkodningstekniken.

Professor Mats Danielsson visar upp den allra första bilden som togs med den digitala bildteknik som han och hans forskarlag på KTH tagit fram. Tekniken fick namnet Sectra och är numera etablerat i hela världen. Sectra har halverat röntgendosen för kvinnor som gör mammografi.

- Det här är bara början, jag tror att inom tio år kommer all röntgen att vara i färg, säger Mats Danielsson som fortfarande känner ett pirr av glädje och stolthet när han ser den allra första svart-vita bilden, tagen 2006 med hans innovation, digital mammografi, som halverat strålningsdosen med 50 procent för alla kvinnor.

Mest glad är jag över att det här kommer att hjälpa många. Det ger en kick att forska och sedan se till att uppfinningen används på ett effektivt sätt. Mitt mål har hela tiden varit att göra allt bättre, och ännu bättre än konkurrenterna, säger Mats Danielsson när vi ses i de nya fräscha KTH-lokalerna vid Roslagstull där han sitter tillsammans med flera andra institutioner. - Jag har byggt upp vår forskningsgrupp och nu är vi 15 forskare här, berättar han. Mammografi i färg kan innebära att en del kvinnor som kommer till undersökningen slipper kallas tillbaka för att göra biopsi och ultraljud eftersom sensorn kan se alla färgerna på de digitala mammografibilderna. Ser läkaren färgerna kan denne också se tumören tydligare eftersom den består av andra grundämnen än vävnaden runtomkring.

22

Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Faktaruta: Mammografi i färg så här fungerar det: I mammografistativet finns en digital kiseldetektor som fångar upp varje röntgenstråle som passerar bröstet. I detektorn mäts varje röntgenstråles energinivå. Nivån omvandlas till en kod som i sin tur översätts till en färg. Detektorn arbetar med två färger som blir lite olika för cancer och för annan vävnad. Var gränsen går mellan färgerna och hur man ställer in detta beror på om detektorn används för allmän screening av bröstcancer eller för att med kontrast undersöka en befintlig tumör närmare.

Amazonabladet nr 4-2011


Bröstprotes! När? Var? Hur? För att alltid ha en bröstprotes som är fräsch, som passar och för att kunna ha en i reserv att byta med, se årligen över ditt protesbehov! Du har rätt till dubbel uppsättning det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov finns kan du få en ny bröstprotes tidigare. Samma rättighet gäller för att få en delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröstbevarande operation eller en rekonstruktion.

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band.

Ring helst och boka en tid hos den utprovare du vill besöka. Vid behov kan du få din bröstprotes hemskickad. Lägg fram dina önskemål då du ringer.

Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare!

Nyhet! Remiss krävs vid första besöket hos din utprovare. Har du ingen remiss kan utprovaren hjälpa dig med det. Du kan fritt välja bland utprovarna. Se nedan. Du kan också byta utprovare när du så önskar.

Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den.

Utprovare

• Amoena Sweden AB 08-545 257 70 • Eva Melke Rehabiliteringsartiklar 08-411 90 56 • Mediband Rehabbutiken 08-644 60 17

Information om mammografi

på andra språk

Ska hjälpa invandrarkvinnor att upptäcka bröstcancer.

Vi ger dig personlig service att prova ut det du önskar i vår välsorterade underklädesbutik med allt från BH för stora och små bröst till bad- och nattkläder. Även sköna bomulls- och sidentröjor.

Bra urval för proteser: BH, baddräkter och bikini.

För att öka kunskapen om mammografi och hur man själv undersöker sina bröst lanserar Unilabs information om mammografi på arabiska, persiska, serbiska, spanska och engelska. Syftet är att hjälpa fler invandrarkvinnor att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell bröstcancer.

Några märken: Amoena, Abecita, Calida, Chantelle, Damella, Lady Avenue, MarieJo, Petit Bateau.

Du hittar information på följande sida: www.unilabs.se Gå in under patient. Välj undersökningar och klicka på mammografi så kommer texten upp på de olika språken.

hälsar Sonnie med personal!

Redaktionen Amazonabladet Amazonabladet nr 4-2011

Välkommen in

Karlavägen 73 T-bana: Stadion tel 661 11 16 ÖPPET: måndag - torsdag 10 - 18, fredag 11 - 18, lördag 11 - 14

23


Max 3 månaders väntetid för Bröstrekonstruktion

Mammografi i Stockholm för kvinnor över 69 år

Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom tre månader om inga medicinska hinder föreligger.

I juni 2011 gick nuvarande avtal ut för mammografiscreening. Avtalet förlängdes med 2 år och gäller till 2013. En ny upphandling av mammografitjänster görs därför först år 2013.

Om du inte får operationen inom tremånadersperioden har du rätt att få komma till annan plastikkirurgisk enhet och göra din rekonstruktion där.

Alla kvinnor mellan 40 och 69 år kallas idag till mammografi med jämna mellanrum. Undersökningen är frivillig och syftar till att tidigt upptäcka tecken på eller utvecklad bröstcancer.

Karolinska sköter numera sin kötid själv. Om de inte kan erbjuda rekonstruktionen inom tre månader får de själva stå för kostnaden om operationen görs på annan enhet. Viktigt att du som patient står på dig och kontaktar Stockholm Läns Landsting om inte sjukhuset kan leva upp till sin vårdgaranti. Redaktionen

Nu förbereder man även för att kvinnor mellan 69 och 74 år ska kunna kallas. Utbyggnaden påbörjas år 2011. Mammografiscreening i Stockholms län utförs för närvarande vid fyra sjukhus och kostar ca 60 miljoner kronor per år. Källa: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

24

Amazonabladet nr 4-2011


REHABILITERING

Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län • Du ska komma från eget boende • Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation och/eller strålning och/eller cytostatikabehandling.

• Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader. Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken anlägg­ning som du vill åka till. I skrivande stund finns sju olika ställen att välja bland. • Alfta Rehab Bollnäs

• Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ

• Carema Rehabcentrum Saltsjöbaden

• Beslut om rehabilitering gäller i tre månader

• Furuhöjden Täby • Mälargården Rehab Center Sigtuna • Olivia Rehabilitering Danderyd • RehabCenter Mösseberg Falköping • Röda Korsets Sjukhus, Solna Rehabilitering efter avslutad cancerbehandling erbjuds även på Vidarkliniken som är ett antroposofiskt sjukhus. Denna rehabilitering bekostas också av SLL men ingår inte i vårdvalet. Remiss krävs. Redaktionen Amazonabladet

Välkommen till Enheten för onkologisk rehabilitering vid Röda Korsets Sjukhus Efter en cancersjukdom är det värdefullt att få möjlighet till rehabilitering som underlättar återgång till vardag och arbetsliv. Att uppnå en så god livskvalitet som möjligt är ett viktigt mål. Vi erbjuder ett två veckors rehabiliteringsprogram som är anpassat till din individuella förmåga och dina behov. Programmet består av fysisk aktivitet, samtal, information och möjlighet att dela tankar med andra i liknande situation. Vacker natur ger avkoppling och möjlighet till återhämtning. Mer information på www.rks.se eller tel. 08-791 14 18

Amazonabladet nr 4-2011

Röda Korsets Sjukhus

Att återfå balans & livsglädje Temadagar för personer som har eller haft cancer. Blandade grupper för män och kvinnor, unga vuxna mellan 18-35 år och par. Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fyra dagar på Brännö i Göteborgs skärgård. Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden. Kurskostnad endast medlemskap i CTRF 250 kronor. Vistelsen subventioneras av CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund.

www.ctrf.se

www.livslust.net

Stig Dahlgren, mobil: 0707 69 57 89

25


Program för dig som behöver inspiration och möta andra i samma situation. . Näs

Mitt-i-Livet-veckor®

Återhämtning - komma igen efter bröstcancer. Under veckan ingår du i en grupp, tillsammans hittar vi tillbaka till energi och balans, får förståelse för vad du har gått igenom, du får insikter om varför du mår som du gör. Både kropp och själ omfamnas. Du bor i eget rum, helpension. Rekreationsveckan sker som internat. Vecka 42 och 50 är reserverade för bcf Amazonas medlemmar. CTRF finansierar vistelsen.

ta g

ru

0o pp 1

kto

ber

Veckor-med-mening ® Återhämtning dagtid. Måndagar och onsdagar, 9.30 – 15.00, under 6 veckor. Samtal, inspiration, mindfulness, rörelse – allt för att stödja kroppens läkeprocesser och hitta åter till vardagslivet. När du är för frisk för sjukvården men fortfarande inte redo för arbetslivet. Vad är viktigt i livet nu? Gemenskap med andra i samma situation. Vi håller till i Danderyd. Max 7 personer. CTRF finansierar programmet.

LEVA med cancer

För dig som lever med en kronisk cancer och är aktiv i livet. En veckas internat. Gemenskap i gruppen, medveten kost, naturskön miljö, meditation, avslappning, yoga och samtal om de svåra livsfrågorna. Du bor i enkelrum med dusch/wc. Vi genomför programmet på hälsohemmet Masesgården i Dalarna. Läs mer på www.mow.se CTRF finansierar vistelsen.

CTRF hjälper dig med finansieringen

Pris

sän

k

u t! N

end

10 ast

0:-

Energi i kropp och själ

Carolina Welin, grundare och initiativtagare till programmen ovan skriver om bakgrunden, psykosyntes och koreansk kroppsträning som möjliga verktyg att addera när man är medicinskt färdigvårdad men ännu inte redo att möta verkligheten. I boken finns också reflektioner för att synliggöra varför det är viktigt att cancerpatienter får rätt till rehabilitering och stöd på vägen tillbaka.

Pris

sän

Nu kt!

end

20 ast

0:-

Mat som stärker och tankar som inspirerar.. Boken vill visa att det inte behöver vara svårt att äta rätt. Den handlar om hur man kan komma igång och hitta tillbaka till energi och inspiration med hjälp av kosten, kroppen och tankarna. Den är fylld av vackra bilder, enkla recept och goda idéer. Hela beloppet går till CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, för att hjälpa människor på väg tillbaka till ett aktivt liv.

Medlemmar i CTRF kan få full finansiering för deltagande i programmen. Enklast är att gå in på www.ctrf.se - där finns information om både medlemskap, information om rehabiliteringsprogram och ansökningshandlingar. Som medlem i CTRF är du med och bidrar till framtidens rehabilitering för människor som drabbats av cancer eller trafiskskada. CTRF, Box 9509, 102 74 Stockholm. Pg 900206-4.

Vill du veta mer om programmen, maila carolina.welin @ mow.se eller ring på 070-651 10 90. Böckerna kan beställas via vår hemsida, www.mow.se. MOW Hälsa, Karlaplan,Värtavägen 4, 115 24 Stockholm. Telefon 08-31 54 14.

26 Annons_2011.09.12.indd 1

Amazonabladet nr 4-2011 2011-09-12 11.06


Inbjudan – Rekreationsvecka för dig som lever med spridd bröstcancer och är aktiv i livet. Genom ett samarbete mellan MOW Hälsa, Amazona och CTRF kan nu 8 kvinnor med spridd bröstcancer få möjlighet till en veckas rekreation under en vecka. Nu får fler kvinnor med spridd bröstcancer möjlighet till rekreation och återhämtning mellan behandlingarna tack vare stöd från CTRF. En vecka med gemenskap, att vara tillsammans, umgås, utbyta livserfarenheter, dela sorg och glädje, skratt och gråt, promenera, äta bra mat och koppla av från behandlingar och vardagsliv. Men också samtal kring det existentiella temat, djup avslappning, andningsövningar, meditation och visualiseringar, stöd och avlastning samt kost som stärker. Gemenskap med andra i liknande situation är en viktig del

av inspirationen. Ansvarig ledare är psykosyntesterapeut Carolina Welin. Hon finns på plats under hela vistelsen. Vi bor på hälsohemmet Masesgården i Dalarna med inkvartering i enkelrum med dusch/wc samt helpension med medveten, vegetarisk kosthållning. Du betalar bara medlemskap i CTRF samt resan. Välkommen att höra av dig Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Carolina Welin på MOW Hälsa, telefon 070-651 10 90. Du kan också maila in att du är intresserad av att veta mer till carolina.welin@mow.se. Eller gå in på www.mow.se och läs mer.

BCF

Amazona Inbjudan Masesgården.indd 1

2011-09-12 11.17

Med fokus på

livskvalitet Tillsammans med dig, och utifrån dina speciella förutsättningar och förmågor, skapar vi en skräddarsydd rehabilitering. En rehabilitering som kombinerar Saltsjöbadens fantastiska miljö, professionell handledning och ett beprövat rehabiliteringskoncept. Vi arbetar med mindfulness, samtal i grupp, fysisk träning, stresshantering, kunskapsföreläsningar samt ger stort utrymme för reflektion och återhämtning. Vårt rehabiliteringsprogram är 12 dagar. Tillsammans ökar din livskvalitet och funktionsförmåga! Kontakta oss på telefon 0708-73 64 90 eller karin.steinberg@carema.se

Saltsjöbadens Sjukhus www.caremarehabcentrum.se

Amazonabladet nr 4-2011

27


Vill du veta mer om Olivia Rehabilitering?

Under 2011 har Olivia Rehabilitering fått förtroendet att ta emot patienter

som är i behov av onkologisk rehabilitering och patienter som har lymfödem. Vi har utvecklat ett program som är mycket uppskattat och mer och mer efterfrågat. Under 2011 har ett 20-tal män och kvinnor under två veckor fått del av vår kunskap och erfarenhet i vårt onkologiprogram. Gensvaret är mycket positivt. Under 2010 och 2011 har ett stort antal patienter fått omvårdnad och rehabilitering för lymfödem. Vi har lyckats skapa en mycket speciell stämning i våra fina lokaler, en stämning som andas kultur och framåtanda. Beställ gärna vår 16-sidiga broschyr där det finns mer information genom att ringa eller e-posta! Eller ladda ner från vår hemsida...eller kom och hälsa på oss i Danderyd.

Agnes Horrigmo och Pia Mickols

Onkologiprogrammet 2011 Onkologiprogrammet ............................................................................startar första måndagen i varje månad Lymfödemprogrammet...........................................................................har kontinuerlig intagning * På Olivia Rehabilitering erbjuder vi ett program med fysisk aktivitet och mindfulness som centrala delar. Programmet leds av Pia Mickols och Agnes Horrigmo. Pia är sjukgymnast och Agnes mindfulness-instruktör. Utöver Pia och Agnes finns hela rehabteamet till ditt förfogande. MiNdfulNess Mindfulness betyder ”medveten närvaro” och kan ses som en djup inre resurs som vi alla har tillgång till men som vi behöver lära och öva för att kunna frigöra och därmed växa och läkas. I vårt program lär vi dig nya verktyg för ökad medvetenhet och sätt att möta din cancersjukdom. Avsikten är att övningarna skall användas i din vardag för att öka ditt välbefinnande. Medveten närvaro är ett tillstånd som kan ge dig mer ro och insikt i hur du skall förhålla dig till din sjukdom och livssituation. Genom att bli medveten om vad som sker inombords ökar tilliten och förmågan att se valmöjligheter även i de svåraste situationer. Detta ökar din inre styrka och förmåga att underhålla balansen mellan kropp och själ.

Rehabilitering med kunskap & känsla Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd 08-522 509 30 • epost: info@oliviarehabilitering.se www.oliviarehabilitering.se

28

Amazonabladet nr 4-2011


INTEGRATIV MEDICIN I PRAKTIKEN

Vidarkliniken bedriver kvalificerad cancervård och -rehabilitering med antroposofisk inriktning. Våra legitimerade läkare och sjuksköterskor kombinerar konventionella behandlingsmetoder med antroposofiska läkemedel, antroposofisk omvårdnad samt fysikaliska och konstnärliga terapier. Vidarkliniken har avtal med landstinget. Läs mer på www.vidarkliniken.se eller ring 08-551 509 00 växel, 08-551 509 07 inskrivning

VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Annons

09-12-09

11.16

Sida 1

T Stiftelsen

E H Y

215

N

Mälargården Rehab Center är från 2010 auktoriserade för planerad rehabilitering inom onkologi.

100, 35, 27

95, 40, 49 216

Du som har behandlats för en onkologisk diagnos och fått en rehabilitering beviljad av HSN-förvaltningen har nu möjlighet att välja vårdgivare enligt det fria vårdvalet. Mälargården är en av dessa vårdgivare. Du kan läsa mer om detta på Vårdguiden. Vi tar även emot patienter från andra delar av landet. På Mälargården tar vi emot onkologiska patienter i ett program som sträcker sig över 12 dagar. Fokus i programmet

är att hitta tillbaka till styrka i kropp och själ med hjälp av bra mat, träning och möten/samtal i grupp. Allt tillsammans med erfaren och kompetent personal. Programmet är utvecklat och sker i samarbete med MOW Hälsa. Vill du veta mer titta gärna på vår hemsida. Du kan även ta telefonkontakt med oss på 08-594 936 30. Kontaktperson är Suzanne Bergman.

Stiftelsen Mälargården Rehab Center, Box 46, 193 21 SIGTUNA. Besöksadress: Hertigvägen 5. Telefon: 08 - 594 936 30 www.malargarden.se

Amazonabladet nr 4-2011

29


Inbjudan. Följ med på en Mitt-i-Livet-vecka® med amazona till Masesgården i dalarna.

inspiration, mycket skratt, glädje och energi. Ur programmet: Mat som stärker, goda samtal i grupp, avslappning, vattengymnastik, kom-i-form-pass, stavgång, yoga, meditation, vila och rekreation. Det enda du behöver tänka på är dig själv och hur du har det. Du kan välja mellan 3 - 4 aktiviteter per dag utöver de gemensamma gruppträffarna. Du Den här boken kan också boka in egna spa-behandlingar. Läs får du under veckan. mer på www.masesgården.se. Mitt-i-Livet-veckorna för kvinnor som behandlas för bröstcancer har vuxit fram sedan 2005 och programmet har blivit omtyckt och efterfrågat. Vem som helst som har haft bröstcancer kan söka en plats via BCF Amazona.

Masesgården är ett riktigt hälsohem vid Siljan.

Under hösten betalar CTRF följande veckor, söndag - fredag, för Amazonas medlemmar: Vecka 42 (ankomst sönd. 16/10 - fredag 21/10) Vecka 50 (ankomst sönd. 11/12 - fredag 16/12)

Veckan är för dig som är på väg tillbaka efter bröstcancer. Under hösten 2011 kan vi återigen erbjuda platser, vecka 42 eller vecka 50 har vi 12 platser/vecka, som våra medlemmar kan söka. Du bor i enkelrum med helpension på Masesgården utanför Leksand. Masesgården är Sveriges enda kvarvarande hälsohem, vilket betyder att maten är vegetarisk, man serverar inte kaffe eller alkohol och att kött/fisk inte finns på menyn. (Man kan alltid ta med en burk nescafé). Amazona har genomfört Mitt-i-Livet-veckor efter bröstcancer i många år och responsen från tidigare deltagare har varit fantastisk. Gemenskap med andra kvinnor i samma situation ger insikter och kraft som räcker även när man kommer hem igen. Erfarna ledare lotsar gruppen, veckan ger ovärderliga verktyg och

Anmälningsblankett och mer information rekvireras från Amazonas kansli eller på www.amazona.se <http://www.amazona.se> Avgiften för dig är endast 80 kr/dygn om du är medlem i Amazona. Du ska också betala medlemsavgift till CTRF på 250 kr. Medlemskap ska vara registrerat hos CTRF innan rehabiliteringsveckan kan godkännas. Resan till själva anläggningen betalar du själv. Följ med på Amazonas rekreationsresa. Kom in med din ansökan till info@amazona.se.

AMAZONA 1/2sida Inbjudan Masesgården.indd 1

2011-06-10 16.26

Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet. Anonym

30

Amazonabladet nr 4-2011


Frisk, friskare, friskast! Hur du än mår idag, vill vi att du ska må bättre i morgon

Alfta Rehab erbjuder olika program med en sak gemensamt: Att stärka det friska. Steg-för-Steg – Två veckors rehabprogram efter cancer. Få livet att fungera igen och finn ny livskvalitet. Träning, samtal och återhämtning med vårt specialistteam. Bor du i SLL kan du få remiss via din husläkare. Mitt i Livet® – En veckas kortrehab efter bröstcancer. Hjälp och stöd för att ta hand om dig själv. Mat som ger energi, kroppskännedom, frisk luft och vila. I samarbete med MOW Hälsa. Finansieringsmöjlighet via CTRF.

Qurenvecka – När du vill må ännu bättre. För dig som

längtar efter en hälsovecka med träning, avkoppling och mat med mening. Du bor på AlftaQuren i en lugn och avkopplande miljö vid en liten sjö i hjärtat av Hälsingland. Här finns hälsogastronomisk restaurang, natursköna omgivningar, gym och varmvattenbassäng. Bokning och mer information på www.alftarehab.se eller telefon 0271-58 000.

Återhämtning och reflektion Funderar du på vart du skall åka på rehabilitering? Hos oss på RehabCenter Mösseberg i Falköping får du värdefull tid för återhämtning och reflektion, i vår vackra park- och kurortsmiljö. Du får även möjlighet att delta i aktiviteter och gå på föreläsningar – oavsett var du befinner dig i livet.

Nyfiken? www.brackediakoni.se/mosseberg

Amazonabladet nr 4-2011

31


FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Cancerdiagnosen På stranden dagen efter Beskedet går kvinnan med skälvande kalvben vid havet. Fötterna är skovlar i den lösa sanden. Ögonen är skavande glaskulor som utlöser tårar Tårar som forsar nedför kindfårorna. Det annars pulserande hjärtat är nu omvandlat till kall kristall. Hon går med hängande gummibandsarmar och ryggen är en böjd, knotig almstam. Ljudet från havet är ej längre ett lugnande ljud när det når öronlabyrinten och hjärnvindlingarna. Kvinnan hukar sig ner vid strandkanten. Händerna är tångruskor som skopar upp kallt havsvatten i hennes läderansikte. Hon känner en viss svalka på sina lakansblekta kinder. Så sitter hon länge och långsamt, långsamt löser den knutna kroppen upp sig. Metafordikt Eva Graus 2011-03-15

32

Amazonabladet nr 4-2011


MEDLEMSAKTIVITETER

Öppet hus Unga kvinnor Gruppen unga kvinnor (t.o.m. 45 år) träffas i Amazonas lokal. Du är varmt välkommen att ta del av vår gemenskap. Vi försöker vara lyhörda och anpassa våra träffar efter era önskemål. Vi serverar kaffe, vin, smörgåsar och snacks till självkostnadspris. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas tisdagar mellan kl 18.00-20.00 på Frejgatan 56 Datum

11 oktober och 22 november 2011

Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Temakvällen den 18 oktober ”Sex och samlevnad efter cancerbehandling” vänder sig speciellt till unga kvinnor. Se information sid 40.

Välkommen!

Mötesplatsen på Internet

Öppen samtalsgrupp Att leva med spridd bröstcancer När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked.

De medicinska behandlingarna är under kontroll, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Kan jag lita på livet igen, jag som inte vet hur framtiden ser ut? Det är nu du behöver få möta andra som delar dina erfarenheter. I vår samtalsgrupp ”Att leva med cancer” kan du, tillsammans med andra kvinnor, känna igen dig, hitta nya strategier, inspireras och hitta en gemenskap trots din sjukdomsbild. Vi talar om förhållningssätt, arbetar med symboler och avslappning, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ, där livsgnista, gemenskap och glädje är viktiga ingredienser. Carolina Welin har sin utgångspunkt i det existentiella temat och hon är också samtalsledare för den här gruppen. Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar under höstterminen 2011. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger under 2011-2012. Vi träffas torsdagar mellan kl. 14 och 16 följande datum: • 13 oktober och 3 november 2011 • 1 december och tisdagen den 20 december 2011

www.cancersamtal.nu Mötesplatsen för patienter med • Bröstcancer • Blodcancer • Lungcancer • Cancer i mage, tarm och blåsa • Unga vuxna med cancerdiagnos

Mötesplatsen innehåller diskussionsforum, maillistor och chatfunktion.

Amazonabladet nr 4-2011

Deltagandet kostar 750:- inklusive kaffe/te och smörgås. Då har du rätt att medverka sex gånger under 2011-2012. Vill du gå flera gånger får du köpa ett nytt klippkort. Samtalsgrupperna ersätter våra öppna hus för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Du har även möjlighet att delta i rekreationsresan till Masesgården. Se mer information sidan 27. Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health

33


Samtalsgrupp för unga kvinnor (t.o.m. 45 år) med bröstcancer Vi träffas sex gånger för livsnära samtal och existentiella frågor. Tillsammans skapar vi en trygg grupp där du kan prata om det som känns viktigt. Hur går vi vidare, hur kan vi forma våra liv så som vi vill ha det? Hur ser vi på livet och döden? Hur vill du att vardagen, relationen och arbetslivet ska se ut? Hur kan du hantera rädslan, stressen, ensamheten, kroppsliga förändringar, lust eller olust? Vad har du för funderingar som du vill formulera och reflektera kring?   Startdatum  Måndagen den 3 oktober 2011 om vi har minst sex personer anmälda. Tid  

Måndagar kl 15.00 - 17.00

Antal gånger  6 gånger Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris  

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Samtalsledare

Madelaine Krook Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Tel 076-427 89 49 maddekrook@hotmail.com

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man helt slut. Vad är det som händer? Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! De medicinska behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Och du har behov av att få prata och träffa likasinnade. I våra samtalsgrupper berättar vi om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling. Vi talar om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi tränar mindfulness, delar erfarenheter och låter oss inspireras kring hur vi kommer vidare och blickar framåt. Helt enkelt hittar tillbaka till energi i både kropp och själ. Vi planerar minst en samtalsgrupp under hösten. Samtalsgruppen träffas sex gånger, två timmar per gång på kansliet med en erfaren handledare. Startdatum 

Tisdagen den 11 oktober 2011 om vi har minst sex personer anmälda.

Tid   Tisdagar kl 14.00 - 16.00 Antal gånger  6 gånger Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Pris  

750:- för Amazonas medlemmar 1.000:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se Tel 08-32 55 90

Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health

Mälargården fyller 40 år i oktober 2011! Välkommen att fira och besöka oss på öppet hus lördagen den 1 oktober klockan 13-16 på Hertigvägen 5 i Sigtuna. Carolina Welin pratar om rehabilitering efter cancerbehandling, det ges även möjlighet att gå runt i lokalerna och titta på våra faciliteter samt prova på medicinsk yoga. Vi bjuder på kaffe med dopp. Anmälan sker senast den 25 september till: info@malargarden.se eller 08-5949 3630 (kl. 09-12) Varmt välkommna!

34

Amazonabladet nr 4-2011


FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan.

Patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 20:- för medlem­­mar i Amazona, 100:- för övriga.

Tisdag 4 oktober 2011 18.30-21.00

Måndag 14 november 2011 18.30-21.00

Föreläsningskväll

Föreläsningskväll

Bröstcancer och ärftlighet

Aktuell forskning om kost och bröstcancer.

Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Tid Plats

Kl 18.30-21.00

ABF, Zetasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Svetlana Bajalica Lagercrantz, bröstonkolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Håkan Olsson, professor i onkologi, Lunds Medicinska fakultet.

Entré

Föreläsningen kostar 20 kr för medlemmar i Amazona och 100 kr för övriga

Program

Kostens betydelse för vår hälsa Kosten som rehabilitering Tid

Plats

Kl 18.30-21.00 ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Emily Sonestedt, nutritionist, PhD, Postdoc, Lunds Medicinska Fakultet

Isa Wallmyr, kostrådgivare

Berit Paulsson, matskribent och samtalsterapeut

Program

Kl 18.30

Inledning Maria Wiklund Karlsson, ordf. BCF Amazona

Kl 18.30

Inledning Carin Tegefeldt, vice ordf. BCF Amazona

Kl 18.35

Ärftlighet och bröstcancer Svetlana Bajalica Lagercrantz

Kl 18.35

Aktuell forskning om kost och bröstcancer. Emily Sonestedt

Kl 19.25

Paus med frukt och dryck

Kl 19.20

Paus med frukt och dryck

Kl 19.45

Kan man på egen hand skydda sig mot återfall i bröstcancer? Vilken evidens finns? Professor Håkan Olsson

Kl 19.40

Kostens betydelse för vår hälsa Isa Wallmyr

Kl 20.10

Kosten som rehabilitering Berit Paulsson

Kl 20.35

Paneldiskussion och frågor Kl 20.40

Paneldiskussion och frågor

Kl 21.00

Avslutning

Kl 21.00

Avslutning

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

Arrangeras i samarbete med

I pausen och efter föreläsningen finns möjlighet att prata med våra kontaktpersoner.

Roche AB

Välkomna!

Amazonabladet nr 4-2011

Välkomna! 35


Matinspiration hösten 2011 Under hösten kommer Berit Paulsson att ha matinspirationskvällar i sitt kök på Samtalsstudion för Amazonas medlemmar. Berit, som själv har haft bröstcancer, är utbildad hushållslärare, matskribent och samtalsterapeut i psykosyntes. Utifrån sina erfarenheter har Berit lagt upp en kurs på tre kvällar där vi inte bara ska prata om mat utan också själva få hacka och röra i grytorna och sedan samlas runt bordet för att avnjuta maten tillsammans. Ingen förkunskap behövs och maten lagar vi i lugn och ro utan stress. Ni får också ett fint förkläde med rosa bandet brodyr och recept på allt vi lagar.

Pris

950:- för hela kursen som inkluderar tre kurskvällar. Middagar ingår. Förkläde rosa bandet ingår också.

Max antal

Max 8 deltagare….först till kvarn

Program • K l 17.00 Samling med smothie. Presentation av deltagarna. • K l 17.30 Mat, näringsinformation och genomgång av kvällens matlagning. • K l 18.15 Praktiskt arbete i köket, två och två • K l 19.30 Gemensam middag

Syfte • Att inspirera till matglädje och matlagning av vacker, hälsosam mat som man mår bra av. • Lära ut vilken mat som stärker och är bra att äta efter bröstcancerbehandling. • Att visa hur bra råvaror och matlagning kan stimulera alla våra sinnen, kan hjälpa oss vidare och stärka vår kropp efter en lång sjukperiod.

• K l 20.15 Samtal om kvällens tema, erfarenheter och utvärdering. • K l 21.00 Avslutning

Välkomna till Samtalsstudion! www.samtalsstudion.se

• Att vara här och nu, träna medveten närvaro när vi lagar mat och äter. • Att ha roligt i köket och känna gemenskap runt matbordet vilket också har en läkande kraft. Tema Kväll 1:

Grönsaker, frukt och bär

Kväll 2:

Fisk och skaldjur med tillbehör

Kväll 3:

Soppor och baka surdegsbröd

Kurs 1

1/9, 15/9 och 29/9

Kurs 3

AT K 6/10, 20/10B och O3/11 L L 10/11, FU24/11 och 8/12

Tid

17.00-21.00

Plats

Samtalsstudion, Karlbergsvägen 54, 113 37 Stockholm

Kurs 2

36

Amazonabladet nr 4-2011


Inspiration på Rosendals Trädgård hösten 2011 Till hösten erbjuder vi våra medlemmar ytterligare fem härliga inspirationskvällar (-dagar) på Rosendals Trädgård. Vi fortsätter på vårt tema med grön rehabilitering som vi startade år 2009. Under kvällen för vi samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter går vi vidare för att praktiskt arbeta med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Tanken är att vi ska inspirera och väcka alla våra sinnen. Genom BCF Amazona och CTRF, Cancer och Trafikskadades Riksförbund, har du möjlighet att kostnadsfritt delta i denna inspirationskväll och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter eller örter som du tar med hem.

Program

Kvällarna är subventionerade med 600 kronor per person och kväll från CTRF.

Deltagandet är gratis för Amazonas medlemmar. För icke medlemmar är priset 600 kronor per kväll. Du får då också ett blomsterarrangemang värt upp till 300 kronor som du kan ta med dig hem. Du kan max delta en gång i den här aktiviteten utan kostnad. Kursledare Dipl samtalsterapeut Carolina Welin

• Gemensam genomgång och indelning i två grupper. Du deltar i båda grupperna. • Workshop och miniverkstad grupp 1 där man gör egen plantering som man får ta med sig hem. • Workshop och miniverkstad grupp 2 Snittblommor, komposition och teknik

Kursdatum kvällstid 18.00 - 21.00 Tisdag 11/10 2011. Kursdatum dagtid 13.00 - 16.00 Måndag 3/10 eller måndag den 10/10 2011 Anmälan

Samling med kaffe/te och smörgås. Presentation av deltagarna.

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se. Anmälan senast två veckor innan kursstart. Som vanligt är det först till kvarn. Max 20 deltagare.

• Samtal om vad som väcker glädje och mening när en allvarlig diagnos har utmanat oss och vår familj. Hur blir det roligt igen? Att lära sig prioritera det som är viktigt när livet förändras. Hur natur och trädgård kan hjälpa oss vidare. • Avslutning och utvärdering.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård ! www.rosendalstradgard.se

Amazonabladet nr 4-2011

37


Prova på att dreja

Helgkurs keramikdrejning

Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden. Vi erbjuder två kurstillfällen.

Välkommen till en helgkurs i att göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson. Datum Kurs 1

3 dagar - söndag 9 okt + söndag 16 okt + glasering tisdagen den 1 november

Datum

Tisdag 25 oktober kl 13.00-16.00 (glasering torsdag 10 november kl 10.00-14.00)

Pris

150:- för material och kaffe med dopp

Kurs 2

3 dagar - lördag 19 nov + söndag 20 nov + glasering tisdagen den 6 december

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se. Anmälan är bindande.

Tid

Kursdagarna kl 10.00-16.30 Glaseringsdagarna kl. 10.00-14.00

Pris

700:- inklusive sopplunch, kaffe o 2,5 kg lera. För lera utöver 2,5 kg tillkommer 40:- per kg.

Anmälan

Max antal 6 personer Vid frågor  

Kontakta Birgit Karlsson tel 08-778 48 39 eller 0739-688 417. Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64 eller 0736-909 793.

Samling

kl 12.45 utanför Mälarhöjdens T-bana

Välkommen!

Temakväll Risker med medicinsk röntgen och strålning Lär dig mer om risker med olika slags röntgen och strål­ ning. Vi ser en film tillsammans och ställer sedan frågor till Wolfram om vilka stråldoser vi får i oss och hur vi själva kan hålla ordning på mängden strålning vi får. Några exempel på frågor: • • •

Stråldos vid datortomografi jmf med skelettskint? Hur ofta kan vi göra mammografi? Hur vet vi vilken stråldos som ges?

Tid

Onsdag 5 oktober 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Wolfram Leitz, PhD, strålskyddsexpert, Strålsäkerhetsmyndigheten, avdelningen för strålskydd. Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal Vi kan max ta emot 20 personer

Samling

Saltsjöbanan till Fisksätra, vi träffas kl 9.45 vid biblioteket där Birgit möter er.

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se. Anmälan senast två veckor innan kursstart.

Max antal 6 personer Vid frågor

Kontakta Birgit Karlsson tel 08-778 48 39 eller 0739-688 417. Keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64 eller 0736-909 793.

Välkommen!

Tala om för mig och jag glömmer, visa mig och jag minns, gör mig delaktig och jag förstår. Kinesiskt ordspråk

c massagepraktik / företagsmassage

Kerstin Maxe

kroppsterapeut AGI healer ICSSH samtalscoach

Boka tid: 070-755 35 73 www.vidvinkeln.se

38

Välkommen!

Medlem i

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Ta med annonsen 100:- rabatt vid ett besök

Amazonabladet nr 4-2011


Temakväll

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling Tid

Onsdag 12 oktober 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare

Erika Isaksson Friman, onkolog, Sophiahemmet i Stockholm Elisabeth Wahlberg/Lotta Elgquist sjukgymnaster, Fysioterapi Legitim

Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. De svarar sedan på era frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger.

Välkommen!

Stöd från läkemedelsbolaget Pfizer.

K LBO

FU L

Vi har sortimentet för dig! BH:ar och proteser

AT

BH SoftShape En lätt T-Shirt behå utan sömmar och med mjukt formade kupor. · Lätt vadderade axelband · Sidoskenorna har ersatts med material som ger stabilitet · Materialet i behån transporterar fukt och andas

Temakväll Fråga doktorn om bröstrekonstruktion Massageform Super Soft Tid

Onsdag 2 november 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Föreläsare Jan Jernbeck, plastikkirurg Akademikliniken i Stockholm Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal Vi kan max ta emot 20 personer

Jan Jernbeck informerar allmänt om de olika metoder som finns för bröstrekonstruktion. Jan svarar sedan på era frågor.

En bröstprotes som ger mjuk massage vid användning och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem.

Vill du prova Massageform Super Soft eller BH Soft Shape kontakta butiken Eva Melke, Valentin Sabbats gata 7 Tel: 08-411 90 56 Vill du veta mer om produkterna från ABC Kontakta kundsupport på telefon 042-25 27 01 eller e-post, kundsupport@camp.se

Välkommen! www.camp.se Amazonabladet nr 4-2011

39


Temakväll Sex och samlevnad

Temakväll

Lust och fakta – för att bli hel krävs att flera bitar är i balans, inte bara medicinering

Lymfödem och behandling

Har du problem med slemhinnorna efter behandlingarna? Får du vallningar när du helst inte skulle vilja ha det och är lusten inte som förut? Under behandling och rehabilitering talas det väldigt lite om samlivet kopplat till cancerbehandlingarna. Trots det upplysta samhälle vi lever i idag är det fortfarande ett ”tabuämne” som berör och upprör.

Tid

Onsdag 9 november kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Vi går tillsammans igenom fakta kring behandlingar och pratar om hur viktigt det är att komma tillbaka till närhet, ömhet och sex med de nya förutsättningarna som finns. Närhet och beröring är också läkande, stärkande och viktigt. Vi vill ta upp problemen till ytan, diskutera dem, ge insikter, tips och råd och erbjuda den hjälp som faktiskt finns tillgänglig. Ta gärna med dig dina frågor så att vi tillsammans kan hitta ett svar. Kom och lyssna på två kvinnor som har jobbat länge inom sex och samliv. Karin Bergmark är specialistläkare i gynekologisk onkologi och också ansvarig för två mottagningar för onkologisk sexologi. Carina Månsson äger och driver företaget Nature Calling där hon har mött otaliga kvinnor genom åren, lyssnat till deras historier och kommit med lösningar. Medverkar gör Karin Bergmark, gynonkolog, överläkare Carina Månsson, Nature Calling Tid

Tisdag den 18 oktober 2011 kl 18.00-21.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Föreläsare Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och sjuksköterska Anmälan

Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer. Lär dig mer om hur lymfsystemet fungerar och hur du med enkla medel lätt kan åtgärda en mindre svullnad på egen hand.

Välkommen!

Temakvällar på kansliet - tänk på att avboka om du inte kan komma! Glöm inte att avboka om du får förhinder så att vi kan lämna din plats till någon annan. BCF Amazona - kansliet

Välkommen! Ta gärna med din partner

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? Gestaltterapi

www.scarfie.se

Eva MacArthur, tel 0709 24 25 38 www.gestalttema.se em@gestalttema.se Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

40

Amazonabladet nr 4-2011


Skrivarhelg med Marianne Goldman

Temakväll

Du som har genomgått eller genomgår bröstcancerbehandling, vill du skriva av dig dina upplevelser, berätta om ensamheten under strålningen, om rädslan, om dödsångesten? Eller få ner på papper hur det känns när du är färdigbehandlad och förväntas leva normalt, och vara glad och käck? Kanske har krisen helt enkelt väckt en skrivarlusta i dig - minnen, fantasier, tankar som går bortom bröstcancern. Personligen är jag övertygad om att kreativitet är ett sätt att hålla sig frisk.

Tid

Onsdag 16 november 2011 kl 18.00-20.00

Plats

BCF Amazona Frejgatan 56

Under min workshop blandar vi högt och lågt. Fritt skrivande och olika tekniker. Du får möjlighet att hitta fram till din särskilda smärtpunkt. Ditt tema. Min styrka som skrivledare brukar vara att snabbt fånga upp just det.   Jag är sedan länge dramatiker. Nej, jag har inte haft bröstcancer, men har stor erfarenhet av det, både som nära anhörig och i mitt skrivande, och med manuset till den prisbelönta filmen Freud flyttar hemifrån gestaltade jag sorgen efter min mammas död i cancer. Därefter skrev jag Cancerbalkongen som blev en av mina mest sålda pjäser. Under tolv års tid har jag från och till lett skrivarkurser med inriktning på dramatiskt skrivande. Därutöver har jag under de senaste åren, inspirerad av min utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut, lett workshops i fritt skrivande med en mer terapeutisk inriktning.

Max antal

Vi kan max ta emot 20 personer Anna von Wachenfeldt informerar allmänt om bröstcancerbehandling och svarar på era frågor om de olika behandlingarna.

Välkommen!

Vanligtvis formar jag workshopen efter deltagarnas erfarenhet och håg. Kurs

Helgkurs lördag och söndag 12 - 13 november

Tid

9.00 - 16.00

Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se. Anmälan senast två veckor före kursstart.

Först till kvarn... Max 8 deltagare

Pris

850 :- för hela kursen som inkluderar två hela kursdagar. Lunch ingår ej.

Fråga doktorn

Föreläsare Anna von Wachenfeldt, onkolog och biträdande överläkare vid bröstmottag- ningen, Södersjukhuset i Stockholm Anmälan Amazonas kansli tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Temakväll Existentiell smärta och ångest – hur hanterar man den? Carolina Welin vägleder oss i samtalet kring detta svåra ämne. Existentiell smärta och ångest är något som drabbar många av oss vid en cancerdiagnos. Carolina Welin är psykosyntesterapeut och arbetar bl a med att hjälpa människor att komma igen efter den kris som en allvarlig diagnos innebär.   Tid         Onsdag 7 december 2011 kl 18.00-21.00 Plats     

BCF Amazona, Frejgatan 56

Ledare

Carolina Welin, Dipl. psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach

Anmälan

BCF Amazona på tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se

Max antal

Välkommen!

Amazonabladet nr 4-2011

I

LLD Ä T NS

15 personer

Välkommen! 41


Din butik i Stockholm på bröstproteser, bh och bad.

Under oktober månad, olika erbjudanden varje vecka. Mer info på www.evamelke.se

Butikens öppettider Mån-Fre 11-18 Vi hälsar Er Varmt välkomna

EVA MELKE AB Leverantör av bröstproteser sedan 1948

42

Valentin Sabbats gata 7, 113 61 Stockholm  08-411 90 56

1

Amazonabladet nr 4-2011


ANSLAGSTAVLA

Medlemsförmåner

Nya böcker i Amazonas bibliotek

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Det är vår förhoppning att vi alla kan hjälpas åt att utöka listan med fler företag. Idag har vi ju alla ett medlemskort i BCF Amazona som är enkelt att visa upp för att få tillgång till de rabatter som vi erbjuds.

Den skamlösa nyfikenheten av Astrid Seeberger Det är en bok för alla som är intresserade av hur människor förstår och inte förstår varandra. Författaren som är läkare visar hur samtalet kan väcka livslusten hos en människa och kan vara avgörande för överlevnad. Boken är en essä om livet och om konsten skildrad med hennes erfarenheter, minnen och reflektioner.

Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 10% rabatt på BH. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Details AB

som ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information om butikerna hittar du på deras hemsida www.details.nu

• Wasa Club

Gymträning för Amazonas medlemmar, från 58:- per vecka. Mer info på www.wasaclub.se

• Vidvinkeln

Kroppsterapeut Kerstin Maxe ger 100 kr rabatt mot uppvisande av hennes annons sidan 38. Boka tid 070-755 35 73. Hemsida www.vidvinkeln.se

• Eva Melke ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet av BH, bad, underkläder och kläder. Rabatten gäller på ordinarie priser. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.evamelke se

Hjärnkoll på maten Inspiration, strategier & råvaror av Martin Ingvar och Gunilla Eldh Strunta i plågsamma dieter och krångliga recept. Här får du vägledning i konsten att laga god mat som är bra för hjärnan, hjärtat och midjemåttet. När du vant dig vid denna hälsosamma livsstil vill du aldrig mer använda halvfabrikat och snabbmat. Vart du än går är du där Medveten närvaro i vardagen av Jon Kabat-Zinn Författaren är en av de viktigaste personerna när det gäller mindfullness inom hälso- och sjukvården. Han är läkare vid en stressklinik i USA där han också bedriver forskning kring interaktion mellan kropp och medvetande. I boken ger han konkreta råd om hur vi kan hantera stress med meditation. Lev i nuet, lär av stunden 100 lektioner i mindfullness av Jon Kabat-Zinn En liten trevlig bok där författaren i korta enkla beskrivningar visar hur du kan använda mindfullness mot stress. Ingen riktig kvinna av Virginie Mouzat Romanen beskriver en ung fransk kvinna som saknar äggstockar och dessutom drabbad av livmodercancer i unga år. Hon betraktar sig som steril och äktenskap är ingenting för henne. Hon förbereder sitt försvinnande men då träffar hon en man och kommer på andra tankar. Redaktionen BCF Amazona

Amazonabladet nr 4-2011

43


Har du synpunkter på Hälso- och sjukvården och/eller på Färdtjänsten? BCF Amazona har representanter i många olika samverkansråd och då är det viktigt att vi får ta del av våra medlemmars synpunkter. Vi finns bland annat med i samverkansråd både hos HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och hos Färdtjänsten och tar gärna emot dina synpunkter och förslag på frågor inom dessa områden. Sänd gärna en kortfattad skriftlig redogörelse till oss om vad du anser bör förbättras eller förändras.

Vi behöver Dig som är ung Att få cancer är omvälvande för alla. Men är du trettio så ställs helt andra frågor på sin spets än när du är sextio. Vad händer med nya pojkvännen? Kommer du att bli lämnad? Törs du lita på livet och framtiden igen? Kan du få barn sen och hur fungerar det med fertiliteten? Hur klarar du av alla oroliga anhöriga samtidigt som du tar hand om ditt eller dina små barn? Hur fungerar kroppen efter alla behandlingar? Kommer du att få tillbaka mensen? Varför tar inte läkarna dina frågor på allvar? Hur är det att leva med ångesten att få återfall som ung? Frågorna hopar sig. Som ung kvinna har du förhoppningsvis många år kvar att leva. Men det är här din erfarenhet behövs och vi behöver bli fler unga kontaktpersoner.

Skicka som mail till info@amazona.se eller per vanlig post till vårt kansli. Vi kan aldrig driva enstaka patientfall. Redaktionen

Du kan visa att även om livet hänger på en skör tråd så finns det hopp. Det finns stora chanser att bli frisk. Det finns hopp för att kroppen återhämtar sig. Och det finns faktiskt möjligheter att skaffa barn efter alla behandlingar. Det långa livet som man tog för givet att man hade framför sig är absolut inte förbi. Vi på Amazona tror att vi blir starka tillsammans och att din närvaro i föreningen kan göra skillnad i en annan människas liv. Anmäl Ditt intresse på info@amazona.se om Du vill bli kontaktperson eller kan hjälpa oss på annat sätt. Du behövs!

Amazonas unga kontaktpersoner

Kompressionsstrumpor för arm i läckra färger och mönster Kompressionstrumpor för både arm och hand mediven armstrumpor tillverkas med perfekt individuell passform i ett attraktivt material. Läs mer på www.medi.se

I USA har man kommit betydligt längre när det gäller att hitta läckra färger och mönster för våra kompressionsstrumpor. Titta på deras hemsida så kan du se hur deras strumpor ser ut. www.lymphedivas.com Tipset kom från lymfterapeut Helena Janlöv Remnerud

medi. I feel better.

44

Amazonabladet nr 4-2011


Tack till Adobe Systems AB

Höjd medlemsavgift 2012 Medlemsavgiften i Amazona höjs till 275 kronor per år fr.o.m. januari 2012. Anledningen till höjningen är ökade kostnader och att BRO, vår riksorganisation, höjer sin avgift till 60 kronor per medlem och år. Amazonas medlemsavgift har varit oförändrad sedan 2008. Kostnaderna för verksamheten har ökat sedan dess.

Adobe har åter igen skänkt programvaror för en stor summa pengar till BCF Amazona. Vi har fått

Styrelsen BCF Amazona

CS5 Design Premium till PC MAC. Detta är till stor hjälp när vi producerar vår tidning Amazonabladet. Vi kommer att utbilda oss inom dessa programvaror så att vi på sikt, kan göra vår tidning ännu bättre. Ett stort tack till företaget Adobe Systems AB som genom Caroline Mildenborn skänkt oss denna fina gåva.

Styrelsen i BCF amazona

Gläd en annan kvinna!

Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har med lemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

Amazonabladet nr 4-2011

45


Tips på internetsajter om hälsa och medicin Senast uppdaterad, april 2011

www.breastfriends.se En sida som betonar vikten av stöd när man drabbas och hur du kan hjälpa till och ge stöd. www.cancersamtal.nu Bröstcancerföreningarnas mötesplats på Internet för bröstcancer-patienter med chat, maillinglistor, m.m. www.bms.se/cancer Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB. www.brca.se En sida som handlar om ärftlig bröst- och äggstockscancer. www.bro.org.se Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation www.vardguiden.se Stockholms läns landsting webbsajt över vård och hälsa. www.1177.se/Tema/Cancer Sjukvårdsrådgivningen, Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation. www.fass.se Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken. www.lakemedelsverket.se Läkemedelsverkets hemsidor. Klicka på fliken ”Allmänhet för mer information”. www.apoteket.se Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön och mycket mera. www.phir.se Vägar till psykisk hälsa. www.cancerfonden.se Information om cancer. Möjlighet att dela tankar och erfarenheter på ”Diskutera cancer”. Informations- och stödlinje. Anhörigsidor. www.rahfo.se Radiumhemmets Forskningsfonder. Frågor och svar om cancer. www.ks.se Karolinska sjukhusets kunskapsbank inom hälso- och sjukvård. www.cancer.nu Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm. www.nrpv.se Nationella rådet för palliativ vård. Hospice, m.m.

46

www.swebcg.se Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer. www.ssi.se Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning. www.svenskaodemforbundet.se Patientförening med mycket information om lymfödem och dess behandling. www.lookgoodfeelbetter.se Hudvårds- och makeupkurser för kvinnor med cancer. www.carlmlundh.se Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida. www.perukmakare.se Inga-Lills perukmakeri AB. Avtal med SLL. www.maximore.se/bufff Här kan du beställa huvudbonad när du saknar hår. www.iwejodesign.se Hattar, mössor, schaletter med löstagbara hårdelar. www.scarfie.se Komplement till peruk. Hättor och hårdelar. www.curo.nu Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.ctrf.se Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Här kan man söka bidrag för t.ex. rehabilitering. www.nymedicin.com Nyheter inom hälsa, medicin, forskning, och läkemedel för sjukvården och allmänheten. Sök på bröstcancer och du får många träffar. www.netdoktor.se Hälsoportal med information om våra olika sjukdomar. www.medicinskfickordbok.se Medicinsk fickordbok där man kan söka information. www.samtalmedpatienter.se Filmade samtal med patienter om deras erfarenheter av prostatacancer och bröstcancer. Här kan du ta del av erfarenheter från olika delar av behandlingen

Amazonabladet nr 4-2011


Nightingale_H185

Nominera Årets Bröstvän Nu har du möjlighet att utse en bröstvän – någon du tycker har utmärkt sig på ett alldeles särskilt sätt. En bröstvän är någon som kan lyssna, stötta och finnas där genom hela sjukdomen. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma hur viktigt det är att andra engagerar sig både i vardagen och i behandlingen. Förutom en vän kan du också föreslå läkare, sjuksköterska eller andra inom bröstcancervården – personer du tycker gjort något extra. Pristagarna får förutom äran ett speciellt framtaget smycke. På hemsidan www.breastfriends.se kan du gå in och anmäla dina bröst­

SE:HER.0911;05

vänner senast den 31 december.

Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm, Tel 08-726 12 00, www.roche.se

Amazonabladet nr 4-2011

47


B

BCF

Amazona

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi kan höras desto mer kan vi göra. Ju mer vi kan göra desto mer kan vi synas - bland folk, i samhället och i media. Ju mer vi syns desto mer kan vi göra för en bättre vård och rehabilitering - för dig och dina medsystrar. Medlemskapet är en betydelsefull och viktig gärning för alla oss som drabbats av bröstcancer. TACK för att du är medlem och fortsätter vara det.

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

48

Amazonabladet nr 4-2011

AMAZONAbladet nr 4 -11  

Täta bröst - en viktig riskfaktor. Christinakliniken. Nytt Cancercentrum. Färgmammografi.

AMAZONAbladet nr 4 -11  

Täta bröst - en viktig riskfaktor. Christinakliniken. Nytt Cancercentrum. Färgmammografi.