Page 36

Mindfulnesskurser

Mindfulness betyder att medvetet rikta uppmärksamheten mot upplevelsen i nuet utan att värdera det som upplevs. Förmågan att vara medvetet närvarande tränas genom olika former av meditation men också i vardagliga sysslor. Man tränar sig i att vara istället för att göra. Om vi kan vara i nuet oroar vi oss inte för framtiden och vi grämer oss inte över vad som har hänt. Genom övandet införlivas ett nytt förhållningssätt till oss själva, andra människor, lidande och själva livet. Att vara medvetet närvarande förhöjer livskvaliteten och låter den inre visheten hjälpa oss att göra klokare val och få ett mer fridfullt och glädjefyllt liv. Våra tidigare mindfulnesskurser blev fullbokade och därför startar vi till hösten två grupper. Vi samarbetar med Kristina Pettersson och Ann Nilsson Ahnstedt som båda är utbildade mindfulnessinstruktörer.

Antal gånger

Kursen pågår 8 ggr samt en heldag

Plats

Kvällsgrupperna Frejgatan 56 Daggrupperna Holländargatan 12 Heldagen Holländargatan 12

Anmälan

Skriftlig anmälan till BCF Amazonas kansli info@amazona.se eller via kupong på sid 42.

Max antal

Vi kan max ta emot 12 personer per kurs

Pris

1 200 kronor för 8 gånger samt en heldag.

Instruktörer

Kristina Pettersson, utbildad mindfulnessinstruktör och psykoterapeut.

Ann Nilsson Ahnstedt, utbildad mindfulnessinstruktör och kontaktperson hos Amazona.

Kursstart

Kurs 1 - kvällstid torsdagar Start den 8 september 18.30 - 20.30 Heldag söndagen 16 oktober 10.00 - 16.00

Du kan även prova på mindfulness utan kostnad hos Amazona tisdagen den 30 augusti. Se sidan 37.

Kurs 2 - dagtid tisdagar Start den 20 september kl. 09.30 - 11.30 Heldag söndagen 16 oktober 10.00 - 16.00

Träning på egen hand är viktig mellan träffarna. Hemträningen utgör basen i kursen och deltagarna bör vara redo att träna ca 30-40 minuter per dag.

Förstagångsdeltagare har förtur till kursen.

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229

36

Amazonabladet nr 3-2011

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.