Page 3

Amazonabladet Nr 3 augusti 2011

Årgång 27

BCF

Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Karin Stephan Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2011-2012 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Revisor suppleant

Maria Wiklund Karlsson Carin Tegefeldt Lisbeth Jonsson Ann Nilsson Ahnstedt Marianne Arndt Wennersten Anna-Karin Bruttini Birgitta Engström Suzanne Britts Brigitt Högberg Marianne Moberg Britt Ovens Karin Åkerblom Åsa Larsson Eila Riikonen Veronica Andersson

Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktör

Lisbeth Jonsson

Medarbetare

Eva Adler Birgitta Engström Ingrid Kyllerstedt Marianne Moberg Desirée Nyman Britt Ovens

Prenumeration

250 kr per år

Upplaga

2.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2011 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 1:a december maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

Färg Annonser Svart/vit 7.900 kr 3.950 kr 1/1-sida 4.400 kr 2.200 kr 1/2-sida 2.400 kr 1.200 kr 1/4-sida 1.300 kr 650 kr 1/8-sida moms tillkommer ej

Bredd 17,3 cm 17,3 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

INNEHÅLL

2 Program augusti - december 4 Ordförande har ordet 5 Föreläsningskväll

Årsmöte BCF Amazona Allt om bröstcancerbehandling

8 Föreningsaktiviteter Matinspirationskurs Fertilitetsutredning för unga Studiebesök hos Eva Melke Anhörigstöd Dialogträffar 8

18 Forskningsrön/Fakta

Onkologen som fick bröstcancer

22 Rehabilitering

Röda Korsets Sjukhus

Regler för rehabilitering SLL

Rehabveckor spridd bröstcancer Rehabveckor Amazona

31

Medlemsaktiviteter

Samtalsgrupper

Höjd x 26,2 cm x 13 cm eller x 26,2 cm x 13 cm x 6,5 cm

Föreläsningar Matinspiration Inspirationskvällar på Rosendal Mindfullnesskurser Temakvällar Skrivarhelg

Anslagstavla Utställning till förmån för Bröstcancerfonden Höjd medlemsavgift Nya böcker i Amazonas bibliotek Vi behöver Dig som är ung 43

46

Tips på Internetsajter

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida.

Omslagsbild: Dreamstime

Amazonabladet nr 3-2011

3

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.

AMAZONAbladet nr 3 -11  

Matinspiration. BCF Amazonas årsmöte. Anhörigstöd. Höstens aktiviteter.