__MAIN_TEXT__

Page 5

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Nu startar studien om täta bröst – världens största bröstcancerprojekt. Mål att halvera antalet insjuknade. Bröstens täthet ökar risken att utveckla få bröstcancer. Professor Per Hall leder ett av världens största bröstcancerprojekt som är inriktat på att analysera riskfaktorn täta bröst och katalogisera riskgruppen. På årsmötet berättade han inför en fullsatt ABF-sal om projektet, som startar i oktober, och om sin forskning.

M

ålet är att få ned antalet insjuknade, som i Sverige är 7000 kvinnor per år, med 40-50 procent genom att kartlägga gruppen kvinnor med täta bröst. Det är tack vare en donation på 50 miljoner kronor från Märit och Hans Rausing som det stora forskningsprojektet om täta bröst kan realiseras. Donationen offentliggjordes i januari. Täta bröst nämndes redan 1976 av en amerikansk forskare som en riskfaktor för bröstcancer, men trots detta är det ännu en faktor som idag inte används för att beräkna risken att insjukna i bröstcancer. Tätheten utgörs av bindväv och körtelvävnad och mäts på mammografibilder. Ju mer bindväv och körtelvävnad, desto högre risk för bröstcancer. En kvinna med täta bröst efter klimakteriet har en 4-6 gånger högre risk att insjukna än en kvinna med icke-täta bröst. Tätheten har inget med bröstens utseende att göra. På mammografibilden blir brösten vitare ju mer täta de är. Och därmed blir tumörerna svårare att upptäcka. Det är professor Per Hall, Institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, som leder projektet. På Amazonas årsmöte den 26 april berättade Per Hall om projektet och redogjorde för de senaste rönen vad gäller orsakerna till bröstcancer och hur antalet fall kan minskas i framtiden.

- Livsstilen, genetiska faktorer och bröstens täthet är de tre främsta faktorerna när det gäller bröstcancer, sa Per Hall.

- Under de senaste 30 åren har effektiva förebyggande åtgärder inom hjärtsjukvården lett till stora framgångar. Dessvärre kan inte vi onkologer redovisa samma positiva resultat, antalet cancerfall har ökat och dödligheten i cancer har inte minskat trots all forskning vi bedriver, konstaterade Per Hall inledningsvis.

Amazonabladet nr 3-2010

Men tack vare donationen kan nu onkologiforskningen ta ett efterlängtat och stort steg framåt. Forskningsstudien som Per Hall leder kommer att starta 2011, pilotprojektet startar i Helsingborg i november. När studien väl startar kommer även Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset att deltaga. Målet är att 100 000 kvinnor ska delta i studien. Den genomförs i samband med att kvinnorna kommer till mammografiscreening. Utöver mammografi kommer man att mäta bröstens täthet. Deltagarna får även lämna ett blodprov samt besvara en enkät om bland annat livsstilen. - Vi startar en pilotstudie i oktober på tre platser i Sverige för att se att allt fungerar. Kvinnor som går på mammografiscreening kommer att inviteras till att delta genom att ge ett blodprov och vi kommer även mäta av brösttätheten. Vi hoppas att så många kvinnor som möjligt vill delta i både pilotstudien och forskningsstudien, minst 100 000 deltagare behöver vi för att studien ska kunna ringa in riskgruppen och riskfaktorerna, sade Per Hall. - Lyckas vi identifiera de kvinnor som har en ökad risk för cancer kan vi intensifiera åtgärden för att minska att de ens drabbas av bröstcancer och dessutom minska risken att de avlider i sjukdomen. Man kan tänka sig att i en framtid kommer kvinnor med hög risk att screenas mer intensivt, kanske kommer de att behandlas med tamoxifenliknande preparat i förebyggande syfte och för en absolut högriskgrupp kommer kanske både äggstockar (som producerar kvinnliga könshormon) och brösten att avlägsnats innan sjukdomen brutit ut. Samtidigt kommer vi att identifiera en grupp kvinnor med ytterst liten risk för bröstcancer. För dessa kvinnor kanske det inte ens är nödvändigt att gå på mammografiscreening. Om det blir så beror helt på om vi blir riktigt bra på att hitta de markörer som indikerar om en kvinna har en hög eller låg risk för sjukdomen. - Det här en viktig forskning och jag är glad över att Amazona har ett nära samarbete med Per Hall och hans medarbetare. Vi har fått möjligheten att ge våra synpunkter på studiens utformning och upplägg för att den ska få största möjliga genomslag, säger Maria Wiklund Karlsson, ordförande i Amazona. 5

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 3 -10  

Världens största bröstcancerstudie. Maten som skyddar mot cancer. Hjälp oss att växa! Kurs i mindfulness. Inspirationskvällar Rosendal.

AMAZONAbladet nr 3 -10  

Världens största bröstcancerstudie. Maten som skyddar mot cancer. Hjälp oss att växa! Kurs i mindfulness. Inspirationskvällar Rosendal.