Page 5

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Nya vägar i behandlingen av patienter med cancer Föreläsningskvällen startade då Henning Saupe från Arcadia-Praxis i Kassel informerade om Integrativ onkologi - nya vägar i behandlingen av människor med cancer. Föredraget beskrev det bästa ur ”två världar” för en individuellt anpassad terapi där Arcadias metoder med s.k lokal cellgiftsbehandling kallad TACE och Maintrac test presenterades. Maintrac är en testmetod för en kvantitativ mätning av cirkulerande cancerceller i blodet.

V

ad orsakar cancer? Den klassiska hypotesen är mutationsteorin där arvsmassan skadas av kemiska ämnen och skadliga strålar som gör att cellen förökas i hög takt och bildar svulst, dvs en tumör som blir odödlig och bildar dottertumörer. Det genetiska arvet står för 5% av orsakerna resterande 95% är orsaker förvärvade i livet. Enligt den Erfarenhetsbaserade medicinen ses cancern som en energibristsjukdom som leder till en överproduktion av primitiva celler med ett ”överlevnadsprogram”. Överlevnadsprogrammet gör att cancercellen klarar sig ”ett tag” i en döende värdorganism. Vilka behandlingar ges vid cancer? Saupe beskrev Arcadias sätt att arbeta inom den Erfarenhetsbaserade medicinen som också benämns komplementär eller integrativ medicin. Den traditionella skolmedicinen anser att cancern är problemet och som ska avlägsnas. I skolmedicinsk behandling känner vi väl till hur behandlingar förekommer där tumören avlägsnas genom kirurgisk, radiologisk och farmakologisk behandling. Dessa ger biverkningar som kan upplevas som mer eller mindre besvärliga. Den komplementära behandlingen ges för att återskapa balans i organismen och utgår från cancercellens omgivning eller miljö för att förbättra hela organismens vitalitet och ”avskaffa” behovet av cancercellernas speciella ”sjuka” överlevnadsstrategier. Behandlingen består av avgiftning och tillhandahållande av energi med bra näring och kosttillskott, magnetterapi, värme (Hypertermi) och ljusterapi. Det innebär också att

Amazonabladet nr 3-2009

immunfunktionen förbättras. I Arcadias behandling ingår även konfliktbearbetning/stressreduktion genom mental träning, kognitiv terapi, visualisering och genom meditation. Framgångsrikt har även rörelseterapier i form av QiGong, Yoga och givetvis motion i alla former testats. Arcadia-metoden baseras på en holistisk behandling och anser att hälsans tempel vilar på fyra pelare, nämligen

• • • • •

näringsmedicin biokemisk balans hypertermi mental träning och balans.

Den komplementärmedicinska metoden ges vetenskaplig grund genom den forskning som har bedrivits och sammanställts av Prof. Josef Beuth som bevisar att dietråd, motion, psykoonkologisk rådgivning/terapi, vitaminsubstitution av A- C- och E-vitamin, antioxidanter, enzymterapi, mistelterapi, hypertermi i form av lokal- eller helkroppsfeberterapi, anticancerogener såsom curcumin och quercetin, kan vara ett komplement till den traditionella behandlingen. Curcumin, som vi dagligt tal kallar gurkmeja har vid jämförelser mellan Västvärlden och Indien/Indonesien, visat att i Västvärlden är cancerrisken 4 ggr större än där man i daglig kosthållning har Curcumin (Curry) som ingrediens. Detta styrks av 700 vetenskapliga studier om Curcumin som ”anticancer”-medel. Saupe avslutade sin föreläsning med att ge följande boktips:

• ”Du kan bli frisk igen” – Carl Simonton • ”Slavar med våra gener” – Bruce Lipton • ”Förlåtelse är läkande” – Colin Tipping Läs mer om Arcadia på www.arcadia-praxis.de Astrid Berg Ardesjö

5

AMAZONAbladet nr 3 -09  

Grön rehabilitering Haga Hälsoträdgård. Ny chef på Radiumhemmet. Egenkontroll livsviktigt. Vill du bli kontaktperson?

AMAZONAbladet nr 3 -09  

Grön rehabilitering Haga Hälsoträdgård. Ny chef på Radiumhemmet. Egenkontroll livsviktigt. Vill du bli kontaktperson?