Page 1


INDEX 1

BIOGRAFI

PRODUKT

DESIGN

GAP

3

BAJO EL MAR

9

RE-LAMP

11

TERROR CUSHION

14

l a m pe R A D I A L

17

potte / v as e RADIAL

20

ur

24

RADIAL

GRAFISK DESIGN

B U E N O S D I AS

29

GRANIPH

32

K I N G VA L D E M A R I

34

TROPICAL FRUIT

39

SKAL VI MØDES?

41


OM AMAY A A M AYA D E C O R R A L A B I L D T R U P

A m a y a d e C o r r a l A b i l d t r up kom til verden i København i 1988. Amaya begyndte h u r t i g t a t l e g e m e d L e g o og Playmobil, klæde sig ud, skrive på skolepulten, m a l e p å v æ g g e n e d e r h j e mme, lave biler ud af papkasser, dekorere sit værelse o g a r r a n g e r e s i n e t ø j d y r , bygge huse i træerne...og i 2010 kulminerede det i en b a c h e l o r g r a d i i n d u s tr i e l t des ign f ra Is t it ut o Euro peo de D es ign i M adrid.


PRODUKT GAP

BAJO EL MAR

RE-LAMP

TERROR CUSHION

RADIAL


STOL


400 x 554 x 838 mm damp-bøjet bøgetræ, rustfri stålrør Rygsøjlen er stolens grundlæggende tema og kommer til udtryk som

parallelt ned mod gulvet. For at styrke stolens forreste støttepunkt,

en gennemgående lodret kløft gennem stolen. GAP stolen er lavet af

er der fire cm mellemrum mellem benene. Stolens to øvrige støtte-

fire stykker damp-bøjet bøgetræ og tretten rustfri stålrør.

punkter er bagbenene, der åbner op ned mod gulvet som et omvendt ”v”.

Stolen har tre støttepunkter, selvom den formelt set har fire ben. De to forreste ben danner en ret vinkel med sædet og løber parallelt

GAP stolen har kun to typer bindeled: Otte træled og tretten rustfri


stålrør. Træledene holder sædet og stolbenene sammen. De tretten stålrør holder de to sider sammen og er desuden stolens vigtigste æstetiske element.

(Møbelmessen i Barcelona, 2011.) (Salone Internazionale del Mobile, Milan 2012.)


!"#$%&'(')&*+#,&'&,'*-!. hvad er en stol?

!"##$%ø&$'(%$#()'*#!(+"'(é,()$-!., /#$,(#*,!0$(.-#&.12

Hvad er den vigtigste del af vores krop, som vi bruger til at sidde på en stol?

-31!ø4'$,

GAP I NSPIR ATION PROC ES


GAP SKETCHES

7


BAJO EL MAR LEGETØJ


220 x 320 x 20 mm damp-bøjet bøgetræ, rustfri stålrør Betyder under havoverfladen og blev designet til legetøjsforretningen Imaginarium i samarbejde med industriel designer Morgane Babet. Det er et legetøj til brug i badet, et puslespil med femten forskellige havvæsner samt en fiskestang. Alle dele er magnetbesatte og det gør det muligt for barnet at fiske dyrene op af badevandet.


! ! "#$%&'()(*'+,$-'('.(/'$'."0 badekarret

VAND!

vandakt ivit et er :

!"ø##$ %&!'$ ()''$ !$*+$ $,-...

BAJO EL MAR I NSPIR ATION PROC ES


RE-LAMP L Á M PA R AS


table:450 x 350 x 700 mm floor : 1500 x 450 x 400 mm

ceiling: 400 x 400 x 280 mm Re-Board pap Re-lamp dekontekstualiserer den traditione-

udskæringer, følger man den simple brugsve-

lle lampe. Konceptet består af tre lamper:

jledning og får straks nogle billige, stabile og

Standerlampe, bordlampe og loftslamp. Efter

funktionelle lamper.

at have udarbejdet nogle særlige Re-board papstykker

med

bestemte

folder

og


"#$%&'()(*"+,'-( *' .(- ' + " %- .(#% #! belysning

typer lamper:

!"#æ$%!&% '()**+' ,-%$!%

&%'-!.%/.")(+*% 00

RE-LAMP I NSPIR ATION PROC ES


RE-LAMP SKETCHES


1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

photo: Juan Angel de Corral


TERROR PUDE


photo: Juan Angel de Corral

500 x 500 mm stof En regnvejsdag da jeg var alene hjemme og kedede mig, lavede jeg

åbnede soveværelsesvinduet og lod den blide brise, som ellers havde

en sandwich og smed mig ind på sofaen foran fjernsynet for at se en

haft travlt med at lege med bladene på havens træer, trænge ind. Hun

film:

gik i seng, slukkede lyset og faldt straks i søvn. Men drømmene ville ikke lade hende hvile. Måske fordi hun havde drukket, måske fordi hun

“...det var en varm og stjernefyldt sommernat. Den unge kvinde var

var kommet op at skændes med sin kæreste. Månen lyste ned på

netop kommet hjem fra fest og var overvældet af træthed. Hun

gardinerne og de nejede kækt for nattebrisen. Med et dukker en


photo: Juan Angel de Corral

silhuet op i vinduet og efterlader en lang skygge på gulvet. Den står helt stille mens den sikrer sig, at at den unge kvinde sover. Så går den ind gennem vinduet, nærmer sig sengen og rækker hænderne ud mod hendes hals i et kvælertag..... Pludselig åbner hun øjnene, men det er for sent!!! Aaaaaaaah!


!"#$%"&'()*+',-.

',$/0%"1"2%*3$4%"%5"6%$%5'7 hvad er et leget øj ?

!"#$%&'(%#'$)#*%"&æ+%,ø+#*%,+-$)+%!".%/!%.)$)%()0 1 20)#%0/#&3)%'+0,'$4

børns grundlæggende følelser:

$./0 !+"&!

&6/+7%('5")&111

,/#$) 5+)0

TERROR I NSPIR ATION PROC ES


RADIAL L A M PE


450 x 300 x 300 mm

fyrretræ

RADIAL lampen er en standerlampe bestående af 30 fyrretræsprofiler, som forenes foroven og forneden. Den hviler på tre solide, koniske træben. Lampen giver et behageligt lys og kaster en karakteristisk, radial skygge i rummet.


!"#$%&'(')$*+$,'!#'#&-.$#-&'/!)0 radial og gentagne form

!"#$%&'&(

)*+'*#,-(,("&.*(&",/-)0

2

#*01"

3

'&.")"%%*&.,!"#$%&'&(

RADIAL INSPIRATION PROCES


RADIAL SKETCHES

19


RADIAL POTTE

/ VASE


450 x 300 x 300 mm fyrretræ og keramik Radial vasen er lavet af to forskellige materialer: Den nederste del er keramik, den øverste del består af 30 fyrretræsprofiler, som forenes via en træring. Den kan bruges som vase eller urtepotteskjuler.

20


300 x 150 x 150 mm fyrretræ og keramik Radial vasen er lavet af to forskellige materialer: Den nederste del er keramik, den øverste del består af 30 fyrretræsprofiler, som forenes via en træring. Den kan bruges som vase eller urtepotteskjuler.


!"#$%&'(')$*+$,'!#'#&-.$#-&'/!)0 1 radial og gentagne form

!"#$%!&'((") %*+',-&. / *'!-'4#%+# +",('+,"#0%*$#

%*,',-&.# 0%*$

34',("

1'&"#2#3%(("

RADIAL INSPIRATION PROCESS


RADIAL SKETCHES

23


RADIAL UR


450 x 450 x 150 mm fyrretræ Uret består af 28 fyrretræsprofiler som forenes ved en træcirkel foroven, hvilket bevirker nogle interessante skyggeformationer på væggen.


GRAFIK B U E N O S D I AS

GRANIPH

K I N G VA L D E M A R I

TROPICAL FRUIT


B U E N O S D I AS T- S H I R T


w w w. b u e n o s d i a s . c o m

T-shirt lavet til Buenos Dias, en gruppe af designere fra Madrid, der gør håndlavede skateboards og andre former for ting. Konceptet er "skating on the city is like skating in the jungle". Så,“Ready to jungle?”.

29


GRANIPH T- S H I R T


w w w. g r a n i p h . c o m

Forslag

lavet

til

Design T-shirt

Store

Graniph

konkurrence i colaboration med Diego Guerrero i 2009

32


TROPICAL FRUIT PLAKATER COLLECTION


poster kollektion Poster kollektion lavet med billeder af frisk frugt. Photos by: Juan Anagel de Corral Art Director: Amaya de Corral


SKAL VI MØDES?

T L F (dk) : T L F (es) :

E-MAIL : WEB :

+45 27 57 44 47 +34 667 92 89 19

amayadec or r al@gmail.c om w w w. a m a y a d e c o r r a l . c o m

Portfolio  

portfolio product design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you