Política Qualitat

Page 1

POLÍTICA DE QUALITAT

APROVAT PER DIRECCIÓ GENERAL 2018.10.09


POLÍTICA DE QUALITAT Amat. des de la seva constitució ha presentat els seus serveis al mercat oferint sempre com argument prioritari de la seva oferta, la serietat i la seva qualitat de producte i de servei. L’objectiu de la política de qualitat d’Amat. és la satisfacció del client i parts interessades, mitjançant la millora contínua dels serveis oferts i avançar-se a les seves necessitats estudiant i oferint les millors solucions. Els clients d’Amat., en el moment d’escollir-nos, poden estar segurs de trobar una fiabilitat de resposta des del primer contacte fins a la finalització del procés. Per arribar a aquesta fiabilitat, l’empresa, defineix com a prioritaris els punts següents:  Consolidar la nostra presència al  Introduir els mitjans tècnics apropiats  Minimitzar els riscos laborals i millorar mercat internacional com una empresa per incrementar la nostra capacitat de l’ambient de treball per aconseguir un de consultoria, gestió i intermediació resposta. bon clima laboral i una millor conciliació immobiliària “diferent”, reconeguda en familiar.  Mantenir la formació continuada del el mercat per la seva transparència, personal com a via indispensable per  Analitzar els processos i el sistema de honestedat, coherència i credibilitat. mantenir i incrementar els nostres gestió amb referència a indicadors,  Compliment de requisits legals i serveis i, en conseqüència, els aplicant conceptes, definint objectius i normatius per tal de millorar la beneficis pels clients. eines basades en la millora contínua. satisfacció de totes les parts  Optimitzar els costos derivats de interessades. cadascun dels nostres processos per augmentar la nostra rendibilitat i eficàcia El Sistema de Qualitat ha estat desenvolupat sota la nostra direcció i compta amb el nostre total recolzament. Encara que la coordinació i execució de les accions necessàries per la gestió de la Qualitat es deleguen a la seva responsable, la responsabilitat última d’obtenir-la recau sobre la Direcció, pel que garantim els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir-los. Q uè S om ?

Q uè V ol em Se r ?

Oferim un servei professional i competent Tenir un equip professional d’alt nivell formant part de la companyia és un dels nostres objectius.

Visió Volem ser referent al món empresarial i social, líder del sector i pionera en el món digital.

Ens entusiasma la nostra feina Transmetem aquesta passió a les persones que treballen amb nosaltres, a clients i proveïdors.

Volem ser una empresa compro-mesa amb l’equip humà que la forma, així com amb el seus clients, proveïdors i la societat general.

Innovem Estem sempre al dia de les innovacions tant tecnològiques com de procediments i, en especial, ens hem apuntat a la transformació digital i a la utilització de Big Data per fer més eficient el nostre servei.

Missió Tenim per missió assessorar i gestionar els béns patrimonials dels nostres clients, dins d’un marc d’absoluta professionalitat i honestedat, utilitzant innovació i tecnologia per donar el millor servei possible amb un alt grau de personalització.

Busquem la personalització Tenim un equip format per advocats, economistes, assessors immobiliaris, etc. Preparats per conèixer i avançar-se a les necessitats dels clients.

Valors . Ètica empresarial. . Coherència, transparència i confidencialitat. . Visió a llarg termini. Estem integrats en el nostre temps . Consistència, qualitat i perseverança. Formem part de les associacions professionals relacionades amb les àrees . Coneixement, formació i innovació. de la nostra activitat i treballem en col·laboració amb els millors . Polítiques de conciliació i compromís amb la professiónals. Participem en molts dels centres de debat i associacions de societat. la societat civil. Compromesos amb la qualitat Per això, vam ser la primera empresa del sector en aconseguir l’ISO, que ens renoven cada any.

APROVAT PER DIRECCIÓ GENERAL 2018.10.09BARCELONA Via Augusta, 3 i Balmes, 345 | SANT CUGAT Av. Rius i taulet, 17 | SANT JUST DESVERN Bonavista, 63