Amatérská scéna

Praha, Czech Republic

https://www.amaterskascena.cz

Amatérská scéna je portál amatérského a nezávislého divadla. Amatérská scéna reflektuje amatérské a nezávislé divadlo a nahlíží na něho v širších souvislostech. Časopis nabízí vzdělávací seriály a servis zejména v oblasti dramaturgické, legislativní, technicko-organizační aj. Zprostředkovává zkušenosti ze života souborů a zajišťování jejich existence, reflektuje zahraniční dění a zkušenosti, monitoruje činnost souborů a připomíná jejich výročí, včetně jubileí tvůrčích osobností divadelního světa. Od roku 2015 vychází 61. ročník jako ročenka jednou ročně v době zahájení nové divadelní sezony.

Publications