Page 1

Chiang Mai Hyper Department Stores Shop ‘till you drop

19

ISSUE 16 August 2013


EDITOR’S NOTE

Shopping with a smile

เมื่อครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าห้างสรรพสินค้าตอนที่ห้างยังไม่เปิด พ่อค้าแม่ค้าตลาดติดแอร์ มาเตรียม ของขาย บรรยากาศน่าสนุกไม่แพ้ตลาดสด หรือตลาดประเภทอื่นๆ เลย ทุกคนท�ำงานไปเรื่อยๆ เตรียม ของไปเรื่อยๆ สอบถามเรื่องความฝัน ตีออกมาเป็นเลขหวย สาว PG เม้ามอยกันเรื่องละครที่ดูมา เมื่อคืนอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน ในขณะที่ก�ำลังติดขนตาปลอม คุยไปหัวเราะไป บ้างคุยกันเรื่องเอาลูกเข้า โรงเรียน ยาวไปจนถึงรายการข่าวสรยุทธเมื่อเช้า ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน เป็นสังคมเล็กๆ ที่เกิดใน ห้างพื้นที่ๆ พวกเขาหายใจร่วมกันร่วม 12 ชั่วโมง ร่วมยืนขายของทั้งวันด้วยกัน ผลัดกันนวดบ้างเป็น บางครั้ง เชื่อหรือไม่ว่าบรรยากาศนี้ ไม่ต่างกันเท่าใดนักกับตลาดอื่นๆ ในเมืองเชียงใหม่ พวกเขาใช้เวลา อยู ่ ที่ แ ผง กิ น ข้ า วแต่ ง หน้ า ท� ำ ผมที่ แ ผง แทบไม่ ไ ด้ ลุ ก ไปไหนจนกว่ า จะมี ค นมาเปลี่ ย น เพราะเกรงว่ า ถ้าหายไปสักหนึ่งนาทีลูกค้าจะตามหาไม่เจอ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างแผงท�ำให้พวกเขาไม่เหงา พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เขาจึงไม่ได้ท�ำงานเพื่อแลกเงินเพียงอย่างเดียว แต่เขารู้สึกอบอุ่นในสังคมที่พวกเขา อยู่ มีดราม่าอิจฉากันบ้าง มีทะเลาะกันบ้าง ช่วยเหลือกันบ้าง เคยมีแม่ค้าคนหนึ่งแต่งงานกับเศรษฐีไป แล้ว ก็ยังไม่ยอมปล่อยแผง ยังคงมานั่งขายของทุกวันกันเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า หรือ PG ที่ขายของในห้าง ต่างมีข้อจ�ำกัดที่เหมือนกันคือ ขยับไปไหน ไม่ได้ ต้องอยู่ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา บางคนยืนจนขามีปัญหา แคชเชียร์ห้างบางคนต้องใส่ที่ดาม หลังเพราะนั่งไม่ได้ สิ่งที่ลูกค้าอย่างเราๆ ท�ำให้ ได้ คือการยิ้มทั้งปากและตา เพื่อไปชโลมจิตใจพวกเขา และค�ำพูดสั้นๆ “ยินดีเจ้า” แค่นี้แม่ค้าก็มีความสุขเหลือหลาย

If you happen to see a shopping mall in the early morning, before opening time, you will have the chance to encounter many merchants actively preparing their wares for their customers. It’s as hectic a scene as any other kind of market. The traders who work in a mall 12 hours or more a day are as close knit a community as any farmers’ market, bonded like a large family. These merchants spend virtually every minute of their time manning their stall or pitch, backed by a stand-in or relieved by a new shift in case they have to leave their position and perhaps lose customers. These sales people are bonded by something other than just money, however; they give each other support and friendship, although arguments and petty dramas can occur, as in any family. They have other things in common—their entrepreneurship and their long working hours. The long working day can also take its toll, and aches and pains are the result of so many hours standing by their wares. So even if we don’t buy anything, we can help them through the day with a cheery greeting, a “thank you” and a smile.

So let’s go shopping with a smile

ดังนั้นเมื่อท่านเดินตลาดครั้งต่อไป อย่าลืม “ส่งยิ้มให้แม่ค้าสักนิด เมื่อคิดจับจ่าย”

Fine Team editor.finedae@gmail.com

Fine Team editor.finedae@gmail.com

Frank Dolp

FROM COVER ส�ำหรับคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศการช้อปปิ้ง จากห้างที่มีแอร์เย็นๆ กลายเป็นช้อปแบบหลุดโลกกลางแสงแดด และลมอุ่นๆ ปะทะหน้า แนะน�ำที่นี่ “ห้างสรรพสินค้ามหาชนเชียงใหม่” หรือตัวเมืองเชียงใหม่ที่กลายร่างเป็นห้าง ซึ่ง เป็นห้างที่สาวๆ นักช้อปต้องออกปากว่า “มีของแบบนี้อยู่ในมุมนี้ด้วยหรือ?” แต่ละโซนของห้างจะเป็นอย่างไรนั้น ฉบับนี้ Sony Xperia Z สมาร์ทโฟนกันน�้ำติดกล้องระดับคุณภาพจากแบรนด์ชั้นน�ำของโลก จะมาอยู่ในอุ้งมือ นุ่มๆ ของ Frank Dolp คอลัมนิสต์ปิดปากจาก FINE DAE เพื่อตามเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดของห้างเพียง ปลายนิ้วสัมผัส และที่พิเศษกว่า คือ นางแบบน่ารักๆ ที่อิมพอร์ตจากลายเส้นของ MORMEWiiz ศิลปินอินดี้จาก Instagram ซึ่งจะเดินจับมือพาท่านไปช้อปในทุกซอกทุกซอยของห้างกับเธอ

4

MORMEWiiz www.finedaemag.com


FINE

LET’S GO BANGKOK.

TEAM ISSN 2286-9042 President ดร.อนุชิต ฤกษ์สมบูรณ์ดี Consultant จงเจตน์ ศิริ Consulting Editor จิรกฤตย์ ศิริธนาวัตต์ Editor in Chief ภิเสกสัณห์ ธนหิรัญสกุล Social Editor/Reporter อดิเ ทพ น่วมเจิม Event Organizer Manager ภาคิน ฐานุตราพงศ์ Co-Project Event & Organizer สุมณรัตน์ ปานรัตน์ Sales & Marketing Director อลิสา สมพงษ์ Sales Executive จิรภัทร เขื่อนศรี Accounting & Human Resource ณัฐธยาน์ ปัทมชัยยันต์ Assistant Accounting & Finance นาตยา ปิติดา Customer Service สุกัญญา ศิริ Art Director ชาญชัย โควานนท์ Senior Graphic Designer วัฒนา กาสุยะ Graphic Designer วัชรภูมิ จันทร์ปันขว้าง บุญญฤทธ์ สุทธศิลป์ Illustrator มนันยา ตุงใย

14

Columnist ศรัณย์ ดลพิพัฒน์พงศ์

8 11

Photographer อิ่มบุญ สตูดิโอ สุพัฒน์ชัย ไชยอิ่นคำ� Stylist แก้วก๊อ ณ เชียงใหม่

CONTENTs

Translator อัจฉรียา สายศิลป์ Content Provider LOMNUA TEAM

24

22

Print Krongchang Printing OFFICE Address :

Sor.Siri Suvannaphoum Co., Ltd. 119/48 Moo 5, Tambon Suthep, Muang District, Chiang Mai 50200

Tel : 0 5381 0801 Fax : 0 5381 0811

www.finedaemag.com Email : finedae@finedaemag.com facebook.com/finedaemag

8 FINE /Deal 10 FINE /Chat 11 ถ้าคุณได้ ไปเกาหลี FINE /DAY

คุณจะไปทำ�อะไร? FINE /Globe Age is just a number

12

14

FINE /Feature Chiang Mai Hyper Department Stores

20 22

FINE /Decor Inspired by Nature FINE /People Thailand Indy Barista

24

FINE /Voyage Keep Touring in Raining Day @ South Korea FINE /Dine A Sip of Happiness FINE /Stay Living in ‘D’sign

26 27

29

FINE /Biz Big screens are big business FINE /Event FINE /Smile A flower from the heart

30 38


Day

Mr.TEAM @ The Good View Chiang Mai

Create Now At Chiang Mai ขอเชิ ญ ผู ้ ใ ช้ ง านโปรแกรมด้ า นกราฟิ ก ทั้ ง ใน อุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ นั ก ออกแบบ และผู ้ ส นใจ เ ท คโ นโ ล ยี ซ อ ฟ แ ว ร ์ เ ข ้ า ร ่ ว ม ง า น สั ม ม น า #Creative Now ที่จะมาอธิบายรายละเอียด และ ความสามารถใหม่ๆ ของ Adobe Creative Cloud โดย ขจร พีรกิจ Adobe Community Professional ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 ตึกออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจลงทะเบียนที่ www.indesignthai.com

เตรี ย มตั วให้ พ ร้ อ มกั บ คอนเสิ ร ์ ต ดี ๆ กั บ Mr.TEAM @ The Good View Chiang Mai คอนเสิ ร ์ ต ที่ จ ะท�ำ ให้ ท ่ า นเต็ ม อิ่ ม ไปกั บ เสี ย งเพลงเพราะๆ จาก 3 ศิ ล ปิ น ป๊ อ ปคุ ณ ภาพระดั บ ต�ำ นาน ในวั น ที่ 17 กันยายนนี้ ส�ำรองที่นั่งได้ที่ 0 5330 2764, 0 5324 1866, 0 5324 9029

สุข ๑๓

PLEASURE OF THIRTEEN Femimana Model Search 2013 ส�ำหรับใครที่เป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีบุคลิกภาพเยี่ยม โอกาสมาถึ ง ท่ า นแล้ ว ที่ จ ะกลายเป็ น พรี เ ซนเตอร์ ใ ห้ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FEMIMANA COLLAGEN ซึ่งมีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง พร้อมร่วมงานกับ นิตยสารแฟชั่นชั้นน�ำ GLOW Magazine อีกทั้งยังมี สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 3 แสนบาท พบกันใน วันที่ 24 ส.ค. 56 ชั้น 3 บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ติ ด ต าม ร าย ล ะ เ อี ย ดได ้ ท่ี 09 5497 3705, 08 9999 1904 หรือ www.femimana.com

การแสดงฟ้ อ นร� ำ ร่ ว มสมั ย ละคร และศิ ล ปะ จัดวาง โดยกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นเลขน�ำโชค 13 คณะ วิ จิ ต รศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ ก ลั บ มา รวมตัวกันหลังจาก 19 ปีผ่านไป เก่าน�ำสู่ใหม่ จาก อดีต สู่ปัจจุบัน วิจิตรศิลป์ยังรังสรรค์ให้พวกเรา สร้ า งผลงานศิ ล ปะอั น มี ค วามหมายสื บ ไป ณ โรงละครหอศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556, 19.00 น. และ 31 สิงหาคม 2556, 14.00 น. และ 19.00 น. บัตร: 250, 150 (นักศึกษา) สอบถามเพิ่มเติม 08 9755 7059 www.waewdaosirisook.org

Wedding Fair 2013 @ Holiday Inn Chaing Mai โรงแรมฮอลิ เ ดย์ อิ น น์ เชี ย งใหม่ เชิ ญ คุ ณ ร่ ว ม สัมผัส ช่วงเวลาที่สวยงาม ในงาน Wedding Fair 2013 ครั้งที่ 8 ในรูปแบบ “The Great Gatsby” ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 - 31 สิ ง หาคม จองแพ็ ค เกจในงาน รับสิทธิพิเศษ มูลค่ากว่า 30,000 บาท โดยพิธีเปิด จะเริ่มในวันที่ 24 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5327 5300 หรือ E-mail: sales@hichiangmai.net

8 www.finedaemag.com


le coqdor.pdf 1 26/7/2556 17:47:06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


Deal

Pen : Fine Team Lens : Fine Team

Delectable Cuisine This August @ Dhara Dhevi Chiang Mai

53

fineDae-Apr.indd 53

โรงแรมดาราเทวี เชี ย งใหม่ ขอน�ำ เสนอโปรโมชั่ น อา หารและเครื่ อ งดื่ ม ให้ กั บ ท่ า นที่ ส นใจได้ ลิ้ ม ลองรสชาติ อาหารสดใหม่ มาตรฐานแบบฉบับดาราเทวีเชฟคาร์ลอส โกว์เด็นซิโอ ขอน�ำเสนอโปรโมชั่นประจ�ำเดือนสิงหาคม ด้ ว ยเมนู ตั บ ห่ า นแสนอร่ อ ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น แบบเซ็ ต เมนู หรื อ แบบอาหารตามสั่ ง จากเมนู ที่ เ ชฟคาร์ ล อสภู มิ ใ จ น�ำ เสนอให้ กั บ ทุ ก ท่ า นได้ ลิ้ ม ลองและจะไม่ ท�ำให้ ท ่ า น ผิดหวังตลอดเดือนสิงหาคม เมนูอาหารชุด 7 คอร์ส อาทิเช่น Foie gras and iberico ham terrine with port wine gelee, Foie gras and truffle cappuccino; Pan-fried duck foie gras and tiger prawn with cassis pan jus หรือ Beef tournedos Rossini รวมถึ ง ชี ส หลากชนิ ด จาก “Philip Olivier” ให้ท่านเพลิดเพลิน ส น น ร า ค า เ ซ็ ต เ ม นู 7 คอร์ส 3,500 บาท สุ ท ธิ ต่ อ ท่ า น และ อาหารตามสั่งจากเมนู ที่ ท ่ า นสามารถเลื อ ก รั บ ประทานได้ ต ามใจ ชอบในราคาเริ่ ม ต้ น ตั้งแต่ 450 ถึง 1,550 บาทสุทธิ Dhara Dhevi Chiang Mai 51/4 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่ - สันก�ำแพง ต.ท่าศาลา อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel : 0 5388 8888 ต่อ 8549

4/2/56 BE 5:53 PM

Best of Shaping Facial Lift Serum by Clarins คลาแรงส์ เชิ ญ สาว ๆ ชาวเชี ย งใหม่ พ บ กั บ ข บ ว น พ า เ ห ร ด ชุ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ แห่ ง ความงาม ให้ คุ ณ พบช่ ว งเวลา ของใบหน้ า ดู เ รี ย วสวยได้ รู ป ทุ ก มิ ติ ทุ ก มุ ม มอง กั บ Shaping Facial Lift เซรั่ ม อั น ดั บ 1 จากคลาแรงส์ มอบ ผลลั พ ธ์ ใ บหน้ า ดู เ รี ย วกระชั บ สวยอย่ า ง มั่ นใจ กั บ ค�ำ ว่ า “หน้ า เล็ ก ตาโต”   การั น ตี ค วามส�ำ เร็ จ ด้ ว ยรางวั ล สุ ด ยอด เซรั่ ม กระชั บ ผิ ว จากนิ ต ยสารชั้ น น�ำ ทั่ ว เอเชีย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด ระหว่าง วันที่ 17 - 25 ส.ค. นี้ สิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิก RKC / T1C รับชุด ผลิตภัณฑ์ ขนาดทดลอง มูลค่า 750 บาท ที่เคาน์เตอร์ โรบินสัน เชียงใหม่ ส�ำหรับ 20 ท่าน/วัน จ�ำนวนจ�ำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ เท่านั้น Tel : 0 5320 3640

World Buffet @ Le Crystal Le Crystal ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสที่อยู่คู่คน เชียงใหม่มาเกือบ 10 ปี พิเศษกับ World Buffet บุฟเฟ่ต์ส�ำหรับใครที่อยากลิ้มลองอาหารชั้นเลิศ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจาก Le Crystal ซึ่งจะ จั ดในวั น เสาร์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นเพี ย งวั น เดี ย ว พบกั บโซน BBQ จากเนื้ อ วากิ ว ออสเตรเลี ย ขาแกะ เนื้อวัวและพิเศษสุดกับเมนูวัตถุดิบที่ อร่อยติดอันดับโลกอย่าง “ตับห่าน” ทั้งนี้ยังมี ในส่วนของอาหารทะเลที่รับประกันว่าสดและ อร่อยจนท�ำให้คุณต้องกลับมาเยือนอีกครั้งใน เสาร์สุดท้ายของเดือนถัดไป เริ่มต้นความอร่อย สุดพิเศษนี้ได้ที่ราคา 1,200 บาท/ท่าน พร้อม Welcome Drink ฉ�่ำๆ 1 แก้ว Le Crystal 74/2 ถ.สายป่าตัน เลียบแม่น้ำ� ปิง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0 5387 2890-1 E-mail : info@lecrystalrestaurant.com www.lecrystalrestaurant.com


Chat

Pen : Fine Team Lens : Fine Team

ถ้าคุณได้ ไปเกาหลี

คุณจะไปทำ�อะไร? ทศพล กล่อมเหลา สถาปนิก, พิธีกร, นักวาดภาพประกอบ

จะไปกิ น อาหารเกาหลี แ ละหาเนื้ อ ย่ า งเกาหลี กิ น จะดู ว ่ า รสชาติ มั น เหมือนบ้านเรามั้ย

สุเมธ ยอดแก้ว อาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต รแอนนิ เ มชั่ น วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ตอนแรกก็ อ ยากไปตาม ไกด์ แ หละ แต่ เ อาจริ ง ๆ อยากไปโซนแกลเลอรี ดูงานศิลปะ วัฒนธรรม

นารา อินทรนันทร์ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย

อยากไปลักพาตัว G-Dragon ไปกอด Jessica และไปเก็ บ บรรยากาศเย็นๆ ที่นู่น

ฉัตรชัย งามสิริมงคลชัย Lomosonic Guitarist

อยากไปเที่ยวธรรมชาติ ไปเกาะ ไปภูเขา อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เมือง

นุชจรี พรศาลนุวัฒน์ Audit Assistant

เหมาเครื่องส�ำอางมาท�ำสวย กับหาแฟนเกาหลีหล่อๆ ซักคน


“อายุ”

Globe

Pen : Frank Dolp Pencil : MORMEWiiz

เป็ นเพียงตัวเลข Age is just numbers.

4

Age

คือ อายุของหนูน้อย โรเบิร์ต บ๊อบบี้ ทัฟท์ นายกเทศมนตรี ที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกจากเมืองดอร์เซ็ท ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา 4 is the age of the world’s youngest town mayor,kindergartner Robert Bobby Tufts, who was elected to govern Dorset, Minnesota, USA.http://www.matichon.co.th

18 Age

14 Age

คือ อายุของ โฮเซ แองเกล ซาลาซาร์ วาทยากรอายุน้อย ที่สุดในโลกจากเวเนซุเอลา 14 is the age of the world’s youngest orchestral conductor, Jose Angel Salazar, of Venezuela. http://www.krobkruakao.com

คือ อายุของน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันสาว ทีมชาติไทย ขณะคว้าแชมป์โลกแบดมินตันประเภทหญิง เดี่ยวรายการ “แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2013” ที่เทียนเหอ อินดอร์ สเตเดี้ยม ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา 18 is the age of Ratchanok Inthanon, the first ever Thai competitor to win gold at the Badminton World Championships 2013 held in Guangzhou, China, on August 11.

279

Age Age

Age

82

คื อ อายุ ข อง “Carmen dell’Orefice” อดี ต นางแบบ Vogue เชื้ อ สายฮั ง การี ผ สมอิ ต าลี เป็ น นางแบบที่ อ ายุ มากที่สุดในโลก เธอเริ่มต้นชีวิตนางแบบตั้งแต่อายุ 14 ปี ปั จ จุ บั น ยั ง คงเดิ น อยู ่ บ นแคทวอร์ ค อยู ่ ใ นสั ง กั ด นางแบบ และยังคงเดินแบบถ่ายแบบอย่างต่อเนื่อง 82 is the age of Carmen dell’Orefice, an Italian and Hungarian model, who made the cover of Vogue when only 14 and who has been modeling ever since, becoming the world’s oldest working model as of the spring/summer 2012 season.

99 คือ อายุของบาทหลวง จีออฟฟรีย์ ชไนเดอร์ แห่งโรงเรียน เซนต์ อาลอยซิอุส ในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็น “ครู” ที่แก่ที่สุดในโลก

คืออายุของ Bennetts of Irongate ห้างสรรพสินค้าใน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เปิดท�ำการตั้งแต่ปี 1734 จนถึงปัจจุบัน

99 is the age of the world’s oldest full-time teacher, Geoffrey Schneider, a priest who is employed by St Aloysius’ College in Sydney, Australia.

279 is the age of the oldest department store in Britain, Bennett’s. It was founded in 1734 in Derby and still stands to this day in the same building. http://www.bennettsirongate.co.uk

http://www.gotoknow.org/posts/506745

http://en.wikipedia.org/wiki/Carmen_Dell’Orefice

12 www.finedaemag.com


ร�นรมยกับอาหารฝรั่งเศส กับบรรยากาศเหนือระดับ 'PARISIAN DELIGHT' TRY SOPHISTICATED FRENCH CUISINES IN THE CLASSIC ATMOSPHERE Open 11.30 a.m. - 2.30 p.m. 5.30 p.m. - 10.00 p.m. (Closed on Monday)

LE BEAULIEU@ Chiang Mai 428/8 Chiang Mai Land Soi 7, Chang Klan Road Muang Chiang Mai 50100 Mobile phone: 08 1948 3748 (Thai), 08 1287 7198 (Eng) Tel. 0 5328 4488 Fax: 0 5328 4882 www.hill-lodge.com

LE BEAULIEU @ hill-lodge Resot 140 M.5, T.Banpong, Hang Dong, Chiang Mai Mobile: +6684 042 6594, +6681 948 3748 (TH), +6681 287 7198 (ENG) Phone: +66 53 365 011 to 12 Fax: +66 5336 5060 www.hill-lodge.com, reservations@hill-lodge.com


Feature

Pen : Frank Dolp & Annonymous Lens : Frank Dolp Pencil : MORMEWiiz

Chiang Mai Hyper Department Stores ปฏิบตั กิ ารแฟนเซอร์วสิ ใน เขาว่ า เวลาคนมี ค วามรั ก มั ก จะพยายามท�ำ ทุ ก อย่ า งเพื่ อให้ คนที่ รั ก พอใจ โดยเฉพาะเมื่ อ คนที่ รั ก อยู ่ ห ่ า งกั น นั้ น ยิ่ ง ท�ำให้ เรามี ค วามพยายามมากขึ้ น เป็ น สองเท่ า เวลา 48 ชั่ วโมงของ วั น หยุ ด กลายเป็ น 48 นาที ไ ด้ อ ย่ า งไม่ น ่ า เชื่ อ ในการพบกั น ทุ ก ครั้ ง ผมจึ ง อยากให้ เ ราได้ มี เ วลาที่ มี ค วามหมายด้ ว ยกั น การมาเยื อ นของเธอในครั้ ง นี้ ผมจะพาเธอเที่ ย ว “ห้ า ง” บอกไว้ ก ่ อ นว่ า ผมไม่ ใ ช่ ค นบ้ อ งตื้ น ที่ จ ะพาสาวกรุ ง เซี ย นห้ า ง มาเปิ ด หู เ ปิ ด ตาด้ ว ยการใช้ เ วลาในกาดติ ด แอร์ เพราะนั่ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ ธอคุ ้ น เคยมาแต่ ไ หน แต่ ไ ร ที่ ผ มหมายถึ ง คื อ ห้ า งแห่ ง มหานครเชี ย งใหม่ ข องเรานี่ เ องครั บ ห้ า งที่ มี ชี วิ ต อาจ จะร้ อ นบ้ า ง เหนื่ อ ยบ้ า ง แต่ ผ มเชื่ อ ว่ า จะให้ ค วามตื่ น ตาตื่ นใจกั บ หญิ ง สาวช้ อ ปปาฮอลิ ค อย่างเธอได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลองมาคิดกันเล่นๆ ว่า หากเราแบ่งเชียงใหม่เป็นแผนกต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แล้วผมจะพาเธอไปเที่ยวชมและช้อปอะไรได้บ้าง

It’s often said that when we’re in love we strive to please our sweetheart, especially when he or she lives far away and we don’t see each other that often. A stolen weekend of 48 hours can seem to pass in as many minutes and we try to pack into that time as much as we can. This weekend I want to spoil my girlfriend with a tour of some of Chiang Mai’s department stores and markets—but not the kind of glittering air-conditioned malls she’s used to in Bangkok. Here’s a list of some of the special and often offbeat places for shopaholics in Chiang Mai…

14 www.finedaemag.com


โรงเรียนนวดแผน โบราณเชตวั โรงแรม ชวาล

เวียงบัว ดำรงเภสั BLUEZZ Interne and Game

Center Par servic Apartment&

ตลาดธานินทร์

แพนคลินิ

คลินิก ดรวีนั

ถนศรีภูม

ศรีภูม 5

บัวราย

ซอศรีภูม 5

ินัย ราชภาค

ศรีภูม 4

ศรีภูม 6

สิงหรา 4

ศรีภูม 9

ถนศรีภูม ศรีภูม 8

สิงหรา 4

ตลาดช้างเผือก

Wongen Cafe

Dr. Tus Be & Breakfas

ม็องซีม็ องแอ

ตลาดหน้ามอ

137 Pillar Hous

Counter Brand Beauty Department

Fashion & Ready to Wear Department

Open : Late morning until night

Open : Evening until late night

ด้ า นหลั ง ตลาดธานิ น ทร์ มี ร ้ า นน้ อ ยร้ า นใหญ่ ข ายเครื่ อ ง ส�ำอางเปิดอยู่หลายร้านทีเดียว เมื่อก่อนตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่อง ของแฟชั่ น แต่ ใ นเวลานี้ ร ้ า นรวงหลายร้ า นที่ ม าเปิ ด เป็ น ร้ า น เครื่องส�ำอาง Brand ที่ว่าก็หลากหลายครับ มีทั้งเกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เลือกได้ว่าอยากขาวแบบสัญชาติไหน อยากตาโตเหมือน ดาราคนไหน มีของเล่นเพื่อความงามมากมายไม่แพ้กรุงเทพฯ สิ่งที่ดีกว่าคือ ไม่ต้องเดินไกลเพราะร้านอยู่ติดๆ กัน เผลอๆ ร้าน ใหญ่หลังตลาดบางทีเขาก็เอาดารามาเปิดตัวสินค้ากันเล่นๆ ใคร จะคิดว่าถัดจากร้านขายอาหารตามสั่งจานละยี่สิบสามสิบ จะมี ดารามาเปิดตัวได้ ข้อดีของร้านเล็กๆ ที่คนไม่แออัดจนเกินไป จะเปิ ดโอกาสให้ เ ธอได้ ส นุ ก กั บ การเลื อ ก เปิ ดโอกาสให้ เ ราได้ ถามไถ่ อย่างน้อยๆ เราก็ได้พูดคุยดูของไปถามกันไป ผมไม่ได้ อยากรู้หรอกว่าแฟชั่นมันไปถึงไหน แต่ผมชอบที่เธอจะต้องท�ำ หน้ า ตาน่ า รั กเข้ า มาถามผมว่ า สี ไ หนเหมาะกั บ เธอ มากที่ สุ ด แค่นี้ก็พี้คละครับ Behind Thanin market, there are many beauty shops selling different brands from Korea, Taiwan, Japan and other countries. The area was once known for its fashion clothing stores, but now it’s all about cosmetics. Girls, you have so many choices, whether you want a lighter complexion, your eyes to look larger or other beauty products usually found in the department stores of Bangkok. The shops here are all conveniently in one location and although they share space with cheap food outlets they often stage promotions, product launches and other special events featuring visiting celebrities. They are also not too crowded, so my girlfriend will have lots of shopping space and, although I’m not one for fashion, I’ll have more opportunity to be at her side when she turns that pretty face of hers to me and asks which lipstick color suits her best.

ถนนสายหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นค�ำตอบที่ดีในการ สัมผัสแฟชั่นสาวเชียงใหม่ แม้ว่าเธอจะชินกับส�ำเพ็งหรือตลาด ใหญ่ๆ ที่เมืองหลวงมามากมาย แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนๆ บริเวณ ใกล้ เ คี ย งกั น มี ต ลาดถึ ง สองตลาดที่ เ รี ย กว่ า กาดหน้ า มอ และ มาลินพลาซ่า ที่นี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นทุกแขนง ซอยย่อยเป็นตรอก เล็กๆ มากมาย มีร้านตัดรองเท้าเฉพาะไซส์ ร้านขายน�้ำหอม มีความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้าแบบคนเมือง แม้จะแฟชั่นจ๋ากรีด อายไลน์ เ นอร์ ใส่ ร องเท้ า สู ง ปรี๊ ด ก็ นั่ ง จกข้ า วเหนี ย ว น�้ ำ พริ ก หนุ่มอยู่ในร้านได้ The street in front of Chiang Mai University is a magnet for the young women of Chiang Mai, even those city types used to large markets like Sam Peng. The street and its sois (lanes) have two different markets, Kard Nah Mor, and Malin Plaza, where the latest fashions and beauty products can be found, from clothing, customized tailored shoes, to perfume shops where the owners and service personnel are as trendy as the items they sell.

Food Center Open : Evening until late night

โรงพยาบา เทศบาล

กำแพงดิน

เจริญประเท

เจริญเมือง

กาดหลวง

facebook.com/finedaemag

อภิ ม หาสถานแหล่ ง รวมความอร่ อยยามราตรี คงหนี ไ ม่ พ ้ น ตลาดช้างเผือก จุดสังเกตที่ท�ำให้เรารู้ว่าเวลานี้ได้มาถึงตลาด ช้างเผือกแล้ว นั่นคือ ควันที่ลอยเข้ามาในถนน โต๊ะเก้าอี้เป็น ร้อยๆ ที่นี่ถูกแบ่งด้วยเส้นอาณาเขตที่มองไม่เห็น เพียงแต่สังเกต ได้ด้วยแอคเซสเซอร์รี่ที่วางบนโต๊ะ นั่งร้านไหนต้องสังเกตดีๆ ว่า พวงใส่เครื่องปรุงสีอะไร ใช้แก้วน�้ำสีอะไร นั่งร้านหนึ่งสั่งอีกร้าน หนึ่ ง อาจจะมี ค ้ อ นกั นได้ ความโรแมนติ ก ของที่ นี่ คื อ ที่ นั่ ง ที่ มั น บังคับจริงๆ ว่าต้องนั่งใกล้กัน ตัวผมน่ะ ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆ ก็ที่นี่มันมีแต่ของอร่อย...เท่านั้นเอง For a good meal, we’ll head for Chang Phuek market. The mass of tables are delineated and marked by the food shop owners, who use color-coding and identifiable mugs and condiment sets to bring some order to the crowded scene. The barriers break down, though, when couples and groups at adjoining tables make contact and the conversation flows. It can get quite romantic, which will suit me and my girl.

Gifts Open : Morning until evening ตลาดของฝากที่ ยิ่ งใหญ่ ที่ สุ ดในเชี ย งใหม่ น ่ า จะเป็ น ที่ ต ลาด วโรรส หรือกาดหลวง ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วของชอบคุณพ่อ น�้ำพริก หนุ่มของคุณแม่ ชาเก๊กฮวยและดอกค�ำฝอยของอาม่า ที่นี่ท�ำงาน กันแบบโปร มีเทสเตอร์ทุกร้าน ไม่ชอบไม่ว่ากัน เดินผ่านขอให้ แวะชิม ตกลงใจซื้อก็มีหีบห่อแพคเกจให้หิ้วขึ้นเครื่องกันสบายๆ ที่ นี่ ถื อ เป็ น ที่ ท� ำ คะแนนกั บ ครอบครั ว แฟนสาว จะดี ไ ม่ ดี ก็ ต รง นี้ แ หละครั บ นอกจากของฝากที่ เ ป็ น อาหารแล้ ว ของฝากเรื่ อ ง ผ้ า ทอมื อ ผ้ า ชาวเขาต่ า งๆ ก็ อ ยู ่ ที่ ด ้ า นนอกตลาดที่ เ รี ย กว่ า กาดม้ง มีให้เลือกมากมายเช่นกัน For gifts and souvenirs of Chiang Mai, the city’s principal market, Kard Luang, is the best option. You can literally find everything at this riverside location, the Wararot part of town, and my girlfriend will have no difficulty choosing presents to take back with her to Bangkok. From local food, such as Sai Aour (traditional spicy sausage) to Nam Prik Num (Green chili paste), flowers like chrysanthemums and safflowers, clothes and fabrics—the choice is endless. There’s even a separate part of the market, Kad Hmong, where hill tribe products are sold.

15


One Stop

Feature

Shopping.

ที่เดียว จบทุกความต้องการ

16 www.finedaemag.com


ถนสนามกี ฬา

เมืองส มุทร

Hotel Chiangma

ถนคชสา 2

ช่วงประตูท่าแพ

ตลาดเมืองใหม่

ชัยภูม

Chan Phua

Changpue Hospital

S.K. House Triple Palms Hous

แจ่งศรีภูมิอิเล็กทรอนิกส์

ถนมูลเมือ ง9

ถนชัยภูม

Nock Hous

ซอศรีภูม 2

ถนศรีภูม

ถนราชภาคินัย

ถนมูลเมือง

มือทอง โฆษณ

Imm Thapha Chiang Mai

มูลเมือง 7

ราชดำเนิ 2

สนามกีฬ า

โรงแรมโรยั ลพรรณราย

ถนคชสา

ราชดำเนิ 3

ถนชัยภูม

saithongguesthouse

ศูนย์นาฬิกาช้างเผือก

Promotional Area

Electronic department

Open : Afternoon until midnight

Open : Morning until evening

บันเทิงสถานสาธารณะของเชียงใหม่ ที่ใครๆ ก็มานั่นคือ ข่วง ประตู ท ่ า แพ ลานกว้ า งที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของเชี ย งใหม่ ช่ ว ง วั น เสาร์ อ าทิ ต ย์ ที่ ป ระตู ท ่ า แพมี กิ จ กรรมมากมายเกื อ บทุ ก วั น บางครั้ ง คอนเสิ ร ์ ต ดี ๆ ก็ ม าจั ด กั น ที่ นี่ เป็ น สถานที่ จั ด แสดง นานาชาติ มี ท้ั ง ชาวไทยและต่ า งชาติ ม านั่ ง ดู ก ารแสดง แม้ ว ่ า พวกเขาจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ดนตรีและศิลปะก็เป็นเรื่องไร้พรมแดน คุณว่าไหม The true heart of Chiang Mai is the historic Tha Pae Gate, an open piazza which is regularly used as a promotional stage to exhibit what the city has to offer, from cultural events to its commercial attractions. On Sundays it becomes part of Chiang Mai’s famous “walking street” market, offering everything from fashion to simple street food. Scarcely a week passes without a concert, featuring Thai traditional music and dance but also new, modern bands and international groups. Music knows no borders at Tha Pae Gate.

ค�ำพูดที่ว่า Window Shopping ส�ำหรับที่นี่น่าจะเปลี่ยนเป็น Roadside Shopping แทน ส�ำหรับบริเวณถนนมณีนพรัตน์ ฝั่งตรงกันข้ามแจ่งศรีภูมิ มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและร้านรับ จ�ำน�ำระดับต�ำนาน เรียงรายไปจนจรดวัดป่าเป้า ความอัศจรรย์ และความสนุกของที่นี่คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าคละกันหลากหลาย ยุค เหมาะกับการซื้อสะสม เครื่องดนตรีราคาถูก ตอนนี้ที่หลาก หลายและราคาดี ม ากๆ คื อ กลุ ่ ม อู คู เ ลเล่ ผมอยากซื้ อให้ เ ธอ สักอัน และสอนเธอให้เล่นอูคูเลเล่แล้วร้องเพลงด้วยกัน The expression “window shopping” changes to “roadside shopping” at Manee Nopparat Road, located opposite Sri Bhume Corner in Chiang Mai. The stretch of road leading to Wat Pa Pao is lined by stores selling electrical appliances and musical instruments, with the odd pawn shop here and there. I’ll be looking out for a ukulele for my girlfriend to master—we’d make a fine duo.

Supermarket

Watch Department

Open : 24 hours

Open : Late morning to evening

ที่รักที่แม้จะผอมบางของผม เธอชื่นชอบในการท�ำอาหารเป็น อย่ า งยิ่ ง ตรรกะของผมจึ ง บอกตั ว เองว่ า การวางแผนไปเที่ ย ว อาณาจั ก รของสด น่ า จะเป็ น เรื่ อ งสนุ ก ส� ำ หรั บ เธอแม้ เ ธอจะไม่ ซื้อสิ่งใดกลับบ้านก็ตาม ที่ตลาดเมืองใหม่ เป็นสุดยอดของการ สรรหาวัตถุดิบในการปรุงอาหาร มีทั้งพืชผักเมืองหนาว สมุนไพร ทั้งสดและแห้ง บวกกับบรรยากาศในการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้า ความคึกคักของตลาดก็ท�ำให้เราสนุกได้มากมาย แค่ได้ถ่ายภาพ ก็สนุกแล้ว My girlfriend loves to cook, so a visit to Chiang Mai’s main fresh food market, Muang Mai, is a “must” on the weekend agenda. Every ingredient of Thailand’s delicious cuisine is sold here, fruit and vegetables, meat and seafood to the full range of spices and dried herbs. It’s a great place to observe the busy shopping scene and a rich source of great shots for photographers.

ใกล้ๆ ถนนมณีนพรัตน์ มาทางถนนโชตนา หรือที่เราเรียกว่า ช้างเผือก ก็เป็นย่านที่มีร้านขายนาฬิกาให้เลือกหลายร้าน ใน ยุคที่คนดูเวลาจากมือถือนี้ ผมคิดว่านาฬิกาจะเป็นสิ่งหายากขึ้น ทุกวัน ทริปช้อปปิ้งคราวนี้ ผมคิดว่าจะเลือกนาฬิกาข้อมือให้เธอ สักเรือน ให้เธอใส่ติดตัว เพื่อจะได้ระลึกถึงวันเวลาของเราที่ยัง คงเดินต่อไปเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกา If it’s a wrist watch she wants then we’ll head for the Chang Phuak area, near the Manee Nopparat and Chotana Roads. Wrist watches are destined to become a rarity, ousted by the convenience of a mobile phone. So a trawl of the watch shops that crowd this area could be a good investment.

17 facebook.com/finedaemag


Feature

Photo Booths

Chiang Mai properties Chang klan

Open : 09:00 – 21:00 hr โรงเรียน พระหฤทัย

เจริญ ประ เท 1

ิญป ระเ

โรงแรมลา นาพาเล

1

เจร

ง แก

FINE FEATURE PICTURE by

เจริญ ประ เท

นระ ถน

ทุ ก ห้ า งต้ อ งมี ตู ้ ถ ่ า ยสติ๊ ก เกอร์ ร ่ ว มกั น แต่ ห ้ า งสรรพสิ น ค้ า เชี ย งใหม่ ม หาชนของเรา มี Art in Paradise บนถนน ช้างคลาน สถานที่ส�ำหรับคนชอบถ่ายรูปตัวเอง มีฉากอลังการ กว่าตู้สติ๊กเกอร์หลายขุม ไม่ต้องรีบสามสิบสองแอค ถ่ายแล้ว แชทแชร์ด้วยสมาร์ทโฟนได้ทันใจ Department stores everywhere in Chiang Mai have photo booths where shoppers can take instant portraits against various backgrounds and collect them as stickers or download them onto their Smart phones. “Art in Paradise” in Chang Klan Road has a wide variety of backgrounds, and my girlfriend and I are sure to find just the one to sum up our romantic and action-packed weekend in Chiang Mai.

art in paradise

ปฏิบัติการของผมในครั้งนี้ เป็นยุทธการกระเป๋าเบาโดยแท้ แต่ผมก็ได้เตรียมพร้อม เพื่อเธอโดยเฉพาะ เพราะเวลาที่แสน น้อยนิดที่เรามีร่วมกันนั้นมันมีค่ามากกว่าเงินทองเป็นไหนๆ My weekend ends with an empty wallet but a head full of pleasant memories, all crammed into one unforgettable weekend.

Sony XPERIA Z

มีหน่วยความจ�ำภายใน (Storage) 16GB แรม (RAM) ขนาด 2GB เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด 32GB กล้องมีความละเอียด 13.1 ล้านพิกเซล กล้องหน้าความละเอียด 2.2 ล้านพิกเซล สามารถบซูมภาพแบบดิจิตอลได้ 16 ระดับ ความละเอียดของภาพ 4128 x 3096 พิกเซล พร้อมโหมดถ่ายภาพแนวกว้าง (3D Sweep Panorama) และระบบป้องกันการสั่นไหวของรูปภาพ (Image Stabiliser) ใน ส่วนโหมดถ่ายภาพวิดีโอนั้นรองรับระบบ Full HD 1080p และรองรับการใช้งาน Video Calling ภาพแบบ Sony Exmor RS for mobile CMOS ด้วยหน้าจอขนาด 5 นิ้ว 441ppi ในระบบสัมผัส capacitive แสดงผล 16,700,000 สี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล และจอแสดงผลแบบ TFT LCD HD Reality Display ด้วยเทคโนโลยี Sony Mobile BRAVIA Engine 2 รองรับ Multitouch หน้าจอป้องกันรอยขีดข่วน (Scratch-resistant glass) ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส (Touch-sensitive controls) สามารถกันฝุ่นกันน�้ำได้

18 www.finedaemag.com


Advertorial

Rainy Day

Design Ideas ฝนที่ ต กปรอยๆ ด้ า นนอกหน้ า ต่ า งบวกกั บ บรรยากาศอึ ม ครึ ม แบบนี้ อาจท� ำ ให้ คุ ณ ขี้ เ กี ย จแต่ ง ตั ว แต่ ง หน้ า และท้ายที่สุดมันจะเป็นฤดูที่คุ ณใช้ เ วลาอยู ่ ใ นบ้ านบ่ อยขึ้ น ที ม งาน FINE DAE ฉบั บนี้ เราอยากจะแนะน� ำ ของ แต่ ง บ้ า นจากจริ ง ใจมาร์ เ ก็ ต ที่ เ มื่ อ ทุ ก ครั้ ง ที่ คุ ณ อยู ่ ใ นบ้ า น คุ ณ จะสนุ ก และมี ค วามสุ ข เมื่ อ ได้ เ ห็ น ของแต่ ง บ้ า น สวยๆ งามๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ในบ้ านคุ ณ ๙

Shop

Arttitude

L i t t l e I d ea นกฮูก ช้าง และแมว สัตว์ที่ถือเป็นสิริมงคลของทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น กลาย ร่างมาเป็นตุ๊กตา หมอน กระเป๋า ที่มีเส้นสายการออกแบบที่น่ารักและทัน สมัย บวกกับเนื้อผ้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากร้าน Little Idea ซึ่งไม่แปลก ที่จะท�ำให้ใครหลายๆ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหยุดเดินแล้วมองเข้ามาสัมผัส ตัวสินค้า ในราคาที่น่าจับต้องกับคุณภาพ ที่ต้องขอบอกว่าทั้งสวยงามและทน ซึ่งเหมาะทั้งซื้อไปใช้ประกอบไลฟ์สไตล์เก๋ๆ หรือเป็นของฝากน่ารักๆ ส�ำหรับ โอกาสพิเศษที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง Little Idae Chiang Mai Little Idea Chiang Mai Open : 10.00 AM - 6.00 PM Tel : 08 9700 8737, 08 5032 4359 E-mail : Littleidea2011@hotmail.com, Addroom@yahoo.com www.facebook.com/pages/littleidea-ChiangMai/248386628513895

Arttitude

Little Idea

หากไอเดียการแต่งบ้านเป็นเรื่องยาก เพียงแค่รูปสวยๆ และกรอบรูปเก๋ๆ ก็ท�ำให้บ้านคุณดูน่า สนใจขึ้นมาได้ทันที และ Arttitude ตอบโจทย์คุณด้วยกรอบรูปสวยๆ กับงานศิลปะรีโปรดักชั่น จากผลงานของศิลปินชื่อดังของโลก ที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบและสามารถสั่งท�ำได้ตามที่ คุณต้องการ “แล้วคุณจะรู้ว่า งานศิลปะ ไม่แพงอย่างที่คุณคิด” Arttitude : Jing-Jai Market Chiang Mai Open : 11.00 AM - 6.00 PM (Closed Tuesday) Tel : 08 7789 1161, 08 1989 9388 E-mail : Arttitude.cm@gmail.com www.facebook.com/ Arttitude.Thailand

Shop ส�ำหรับใครที่ชอบของตกแต่งบ้านแนววินเทจ - คันทรี่ และก�ำลังถวิลหาไอเทมสไตล์นี้อยู่ แนะน�ำ ว่า ให้เลี้ยวเข้ามาในโครงการจริงใจมาร์เก็ต และตามหาร้านที่ป้ายเป็นเลข ๙ คุณจะพบค�ำตอบ ทั้งหมดที่นี่ กับนาฬิกาแขวนผนังและกรอบรูปท�ำจากสังกะสีขึ้นรูป งานแผ่นป้ายโลหะโค้งตามสไตล์ วินเทจ โคมไฟเหล็กดัด และของตกแต่งอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหลายชิ้นในร้านเป็นของน�ำเข้าจาก ต่างประเทศอีกด้วย ที่ส�ำคัญราคาเป็นมิตรกับผู้ที่ชื่นชอบของแนวนี้เป็นอย่างมาก Arttitude : Jing-Jai Market Chiang Mai Open : 11.00 AM - 6.00 PM (Closed Tuesday) Tel : 08 7789 1161, 08 1989 9388 E-mail : Arttitude.cm@gmail.com www.facebook.com/Arttitude.Thailand

Sophie Roumel iotis

Sophie Roumeliotis เฟอร์นิเจอร์สไตล์ Antique เมื่อเข้าไปอยู่บ้านของใคร จะท�ำให้บ้านนั้นดูสวย สง่า น่าค้นหา ที่ ส�ำ คั ญ แขกที่ ม าบ้ า น ย่ อ มมี ค�ำ ถามถึ ง เฟอร์ นิ เ จอร์ ใ นบ้ า นของคุ ณ ชนิ ด ที่ คุ ณ ตอบไม่ ทั น ที เ ดี ย ว อยากพบประสบการณ์แบบนี้ แนะน�ำให้เปิดประตูกระจกกรอบไม้ของอาคารเดี่ยวสีเหลือง มีป้าย ติด Sophie Roumeliotis ติดอยู่บนผนังสีเหลืองที่เข้ากันดีทีเดียว ภายในร้านคุณจะพบกับของ แต่งบ้านสไตล์ Antique ที่เมื่อเห็นก็อยากจะหยิบติดไม้ติดมือไปประดับบ้าน เพราะงานที่นี่สวย งามจริงๆ หากของในร้านยังไม่จุใจ ทางร้านยังมีแคตตาล็อกสินค้าอีกมากมาย รวมถึงการบริการ ตกแต่งภายในให้กับลูกค้าที่สนใจ อยากจะตกแต่งบ้านในสไตล์นี้ทั้งหมดอีกด้วย Sophie Roumeliotis Open : 10.00 AM - 8.00 PM Tel : 0 5384 0767, 08 1272 9392 E-mail : sophie@creationtamarine.com www.creationtamarine.com

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

โครงการ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่

45 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. : 0 5323 1520-5 http://www.jingjaichiangmai.com


Decor Pen : Annonymous Lens : Fotofriday

Inspired by Nature แรงบันดาลใจแห่งธรรมชาติ

20

สูส่ นุ ทรียภาพในการจับจ่าย

The aesthetics of nature are combined with hi-tech engineering and design in the new Promenada Resort Mall in Chiang Mai. The twin 3-story buildings, covering an area of 58 rai, have been designed to offer the latest shopping and recreational facilities while using as few natural resources, such as power and water, as possible. Even synthetic woods have been employed in the construction, which was also designed to make maximum use of natural light. The two buildings that make up this striking new complex are connected by a bridge over a waterfall and leading through beautifully landscaped gardens. The various levels of the entire ensemble are covered by five white, Lanna-style umbrella-like ceilings that help keep the interior cool. A soothing breeze and the sound of the waterfall reinforce the feeling of being in a resort instead of a shopping and leisure center. www.finedaemag.com


ธรรมชาติของเชียงใหม่ สายน�้ำและป่าเขา กลายเป็นแรงบันดาลใจแก่สถาปนิกให้ รังสรรค์พื้นที่ 58 ไร่ ให้กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของ ครอบครัวชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง ที่ Promenada Resort Mall อาคารขนาดสามชั้น สองตึกเชื่อมด้วยสะพานไม้ ข้ามล�ำธารและน�้ำตก รายล้อม ด้ ว ยสวนสวย เสี ย งน�้ ำ และสายลมสร้ า งบรรยากาศที่ ร ่ ม รื่ น สบายใจ ให้ ค วามรู ้ สึ ก ผ่อนคลายเหมือนได้ดื่มด�่ำอยู่ท่ามกลางรีสอร์ท ด้วยโครงสร้างร่มเมืองเหนือขนาด ใหญ่สีขาว ถึง 5 อันท�ำให้การเดินชมทัศนียภาพระหว่างอาคารไม่ร้อนมากจนเกินไป ภายในอาคารเพดานสูงเล่นระดับ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด ตัวอาคาร ออกแบบให้รับแสงในระหว่างวันได้รอบทิศทาง และเพื่อให้มองเห็นสวนและขอบฟ้า ด้านนอกอาคารไปพร้อมๆ กับการจับจ่ายซื้อของ Promenada Resort Mall นอกจากจะใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจแล้ว ยัง ออกแบบให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ ธรรมชาติ นั บ ตั้ ง แต่ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ก ่ อ สร้ า งผนั ง อาคารภายนอก ใช้ไม้สังเคราะห์แทนการใช้ไม้จริง เพื่อลดการตัดไม้และยังท�ำความสะอาดได้ง่าย ที่ ส�ำคัญคือ การใช้เครื่องปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศภายในแบบประหยัด พลังงาน จะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้มาก มีการน�ำวัสดุที่ใช้แล้วน�ำมาใช้ใหม่ เรียกว่า จัดการเรื่องพลังงานอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการจัดการเรื่องการบ�ำบัดน�้ำและสิ่งปฎิกูล มีการดูแลเรื่องน�้ำเสียที่ใช้ ในระบบ และน�้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างอย่างจริงจัง อีกทั้งยังกักเก็บน�้ำฝนเพื่อน�ำมา ใช้ในการดูแลสวน ต้นไม้แต่ละต้นได้รับการดูแลอย่างดี แม้ในช่วงเวลาก่อสร้างก่อน หน้านี้ ทั้งหมดนี้จึงท�ำให้ Promenada Resort Mall เป็นพื้นที่รื่นรมย์ส�ำหรับนักช้อป นักชิม และครอบครัว ที่ต้องการมีวันหยุดที่สมบูรณ์แบบ ในอาณาจักรที่ให้ทั้งความ สบาย ความงาม และเปี่ยมไปด้วยรสนิยม Concern for the environment and forest conservation dictated the choice of synthetic woods for the exterior walls, while internal ventilation and air-conditioning use the latest energy-saving technology. A waste-water treatment system cuts water usage and rain water is additionally collected for the gardens. The Promenada Resort Mall truly offers an optimum recreational area for shoppers and families in search of relaxation in an aesthetic, stylish and ecologically friendly environment.


People Pen : Frank Dolp Lens : Fotofriday

Thailand Indy Barista

“เราอยากให้ลกู ค้าดืม่ กาแฟจริงๆ ไม่ ได้อยากให้ลกู ค้าอยูก่ บั อะไรอย่างอืน่ ” เสียงที่เปี่ยมไปด้วยความใส่ใจขณะชงกาแฟของคุณอสมา วิชัยดิษฐ์ หรือ “คุณมุก” ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์จากรั้วจามจุรี ซึ่งหลงใหลในกลิ่นกาแฟและบรรยากาศของร้านกาแฟมา ตั้งแต่สมัยเรีย นมหาวิทยาลัย หลัง จบการศึ กษาแล้ วจึง มีโอกาสเปลี่ ยนบทบาทจากลูกค้ า กลายเป็ น พนั ก งานพาร์ ทไทม์ ใ นร้ า นกาแฟกลางเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยอาศั ย เวลาว่ า งจาก การท�ำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ด้วยความตั้งใจที่อยากท�ำกาแฟที่ดีจริงๆ บวกกับได้มีโอกาสไปร่วมประกวดการแข่งขัน จึง ยิ่งท�ำให้คุณมุกทุ่มเทให้กับบทบาท Barista มากขึ้น “จะบอกว่ามันเป็นโอกาสพอดีที่มีการ ประกวด Thailand Indy Barista เราก็เลยได้ลองไปแข่งทั้งๆ ที่เราเพิ่งจะเริ่มชงกาแฟแบบ จริงจังมาได้แค่เดือนกว่าๆ ผลปรากฏว่าตอนประกาศรางวัลเป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้เราอึ้งที่สุด” เสียงของคุณมุกที่เล่าประสบการณ์การแข่งขันประกวดการชงกาแฟครั้งแรกในชีวิต แต่อันดับ ที่เธอได้จากการแข่งครั้งนี้คือ 1st Thailand Indy Barista ภาคเหนือ จากความส�ำเร็จในการ ประกวดครั้งแรกก็น�ำพาให้เธอคว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศอีก 2 รายการต่อมาคือ 1st Thailand Indy Barista ระดับประเทศ และ 2nd Runner Up National Thailand Bartista Championship โดยรางวั ล หลั ง เป็ น ถ้ ว ยพระราชทานจากพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คุณมุกกล่าวว่า รางวัลที่ได้มา ไม่ได้ยืนยันว่าเราท�ำกาแฟเก่งกว่าคนอื่น แต่เป็นเครื่อง ยืนยันว่า “สิ่งที่เราท�ำนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆ” เพราะการเริ่มต้นท�ำอะไรให้ดีสักอย่าง อย่าง แรกเลย เราต้องมี Passion ให้กับมัน ถึงสิ่งนั้นจะท�ำให้เราเหนื่อย แต่ลึกๆ ในใจเราก็พร้อม ที่จะเหนื่อยไปกับสิ่งที่เรารักอย่างแน่นอน แม้จะกินจะนอนเราก็นึกถึงการชงกาแฟอยู่ตลอด นึกถึงร้าน นึกถึงสีหน้าที่เราอยากเห็นจากลูกค้า ทุกๆ อย่างที่เรานึกถึง เหมือนกลายเป็น อีกชีวิตหนึ่งของเราไป” ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลให้ Asama Cafe ถือก�ำเนิดขึ้น ภายในรั้วของ ร้านครัวย่า ร้านอาหารไทยแท้ต�ำรับดั้งเดิมที่อยู่คู่กับเชียงใหม่มานาน ด้วยความที่เป็นคน ชอบไม้ ผนังปูนเปลือย และสไตล์การตกแต่งแบบมินิมอล ร้านจึงออกมาในสไตล์ Loft ที่ ทันสมัย เรียบง่ายและเป็นกันเอง คอกาแฟทั้งขาประจ�ำและขาจรจึงแวะเวียนมาที่ร้านเพื่อ ลิ้มลองรสชาติกาแฟและเลือกมาพักผ่อนที่นี่อย่างไม่ขาดสาย

จุดเริ่มต้นจากเมล็ดกาแฟเม็ดเล็กๆ บวกกับความตั้งใจจริงที่อยู่ในกาแฟทุกแก้ว ความ ใส่ใจทุกรายละเอียด กลายเป็น “ความหลงใหล” และทุ่มเทให้กับมัน จึงท�ำให้มี Barista สาวหน้าใหม่คนเก่งอีกคนหนึ่ง ประดับวงการกาแฟในประเทศไทยวันนี้

“I want people to drink coffee rather than spend time on something else.” Asama Wichaidit (or Mook) has enjoyed coffee and the coffee shop environment since her university days. After graduating from Chulalongkorn University, she took a part-time job at a Chiang Mai coffee shop and won first prize for the best barista in Northern Thailand in an Indy Barista contest. She also won two other national prizes, Thailand’s number one Indy Barista and second in the national Thailand Barista championship sponsored by Princess Bajrakitiyabha. Her success inspired Mook to open her own coffee shop, Asama Café, near Chiang Mai’s well-known Thai restaurant KruaYa.

ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน คือหัวใจส�ำคัญที่ขับเคลื่อนให้ Asama Cafe มีตัวตนอยู่ ในวงการกาแฟอย่างชัดเจน คุณมุกใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกเครื่องชงกาแฟ ระดับ Custom Made จาก Kees Van Der Westen ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สามารถชง กาแฟรสชาติเดิมได้เป็นพันๆ แก้ว ซึ่งมีเพียงแค่ 4 เครื่องในประเทศไทยเท่านั้น ข้างกันยังมี เครื่องบดกาแฟที่เป็นเครื่องที่ใช้แข่งขัน Barista ระดับโลก โดยจะไม่ท�ำให้เมล็ดกาแฟไหม้ ขณะบด เพราะคุณมุกต้องการที่จะคงรสชาติเมล็ดกาแฟแท้ๆ ไว้ ไม่ให้ความร้อนเผาผลาญ ไปเสียก่อน “เพราะเราอยากให้รสชาติเมล็ดกาแฟที่เราคิดส่วนผสมขึ้นเองไม่เสียรสชาติไป ที่ส�ำคัญ เราอยากให้ลูกค้าได้ดื่มกาแฟจริงๆ ไม่ได้อยากให้ลูกค้าอยู่กับอะไรอย่างอื่นเลย แต่บรรยากาศรอบๆ ร้านจะช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งเหมาะที่จะมีกาแฟเป็นสื่อกลางส�ำหรับการ พักผ่อนที่แท้จริง”

22 www.finedaemag.com


Voyage

Pen : Frank Dolp Lens : Frank Dolp & Adithep

เม็ดฝนที่ร่วงลงมาไม่ขาด และสายลมเย็นๆ พัดลอดหน้าต่างเข้ามาสัมผัสใบหน้าที่โผล่ออกจากผ้าห่มเพียงเล็กน้อย ย่อมเป็นสัญญานเตือนว่า “ควรจะอยู่บ้าน ในช่วงฤดูฝน” แต่จะให้ฤดูฝน จบและผ่านไปแบบไม่มีอะไรน่าจดจ�ำ ก็ดูจะน่าเบื่อไปนิดนึง ทีมงาน FINE DAE จึงอยากจับมือทุกท่านออกไปตะลุยฝน เที่ยวและช้อป จนท�ำให้ทุกท่านชินไปกับละอองน�้ำที่จะลอยมาสะกิดผิวกายที่แดนกิมจิ ประเทศเกาหลีใต้ Who says that we should stay at home in the rainy season? Just because it’s raining is no reason not to travel. In fact, the rains bring cooler weather—just the time to visit South Korea with FINE DAE.

Keep on the move in Raining Day

@ South Korea

First day หลังจากหลับบนเครื่องบินร่วม 5 ชม. เสียงจากพนักงานต้อนรับ ก็บอกกับเราว่า ขณะนี้เราถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศ เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จุดหมายแรก เรามุ่งหน้าตรงไปยัง พาจู เอาท์เล็ท แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมที่จะลดแลกแจกแถม กันตลอดปี ขอบอกว่าห้างจะมีที่เก็บร่มให้ด้วย เพียงแค่สอดร่ม เข้าไป ถุงพลาสติกขนาดพอดีกับร่มก็จะห่อร่มของคุณเพื่อกันน�้ำ หยดภายในบริเวณห้างอีกด้วย นับว่าเป็นไอเดียเล็กๆ ที่ท�ำให้ทุก คนยิ้มอย่างง่ายๆ

ที่ปัดน�้ำฝนยังคงปัดต่อเนื่อง รถทัวร์ก�ำลังฝ่าฝนมุ่งหน้าไปยัง ท่าเรือข้ามไปยังเกาะนามิ ซึ่งเป็นจุดนัดหมายต่อไปของเรา หลาย คนอาจจะคุ ้ น หน้ า คุ ้ น ตากั บ เกาะแห่ ง นี้ ผ ่ า นโลเคชั่ น สวยๆ ที่ ถู ก ถ่ายทอดออกมาผ่านซีรีย์เกาหลีในต�ำนานเรื่อง “Winter Love Song” ที่น�ำแสดงโดย เบ ยอง จูน นักแสดงขวัญใจมหาชนของ เกาหลี และ “กวน มึน โฮ” ภาพยนตร์จากบ้านเราก็ยกกองมาถ่าย ที่นี่เช่นกัน

A flight of five hours brings us to South Korea’s Incheon International Airport. First stop is Paju Premium Outlet, where travelers find a variety of trendy brands, gifts and generous discounts. We even get given plastic bags for the umbrellas we’ll surely need at this time of year. A bus takes us through the rain to a boat pier where we board a ferry for our next destination, Nami Island, well known as the setting for the Korean TV series “Winter Love Song” or “Winter Sonata,” in which the South Korean screen star Bae Yong-joon takes the leading role. A popular Thai movie, “Kuan Muen Ho,” or “Hello Stranger,” was filmed here.

24

www.finedaemag.com


Second day

บรรยากาศที่เกาหลี ณ วันนั้น มีฝนตกปรอยๆ เหมือนกับบ้านเราไม่มีผิด แต่จะต่างที่ฝนที่เกาหลีจะเป็นละออง เนื่องจากลมในอากาศที่ไหลตลอด ดังนั้นร่มคันเดียวอาจจะเอาไม่อยู่สักเท่าไหร่ ประกอบกับ ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นภูเขาเป็น ส่วนใหญ่ ดังนั้นความคาดหวังที่จะนั่งรถในแบบนิ่งๆ เห็นทีจะยาก จุ ด หมายปลายทางต่ อ มา ขณะที่ เ ราเดิ น ทางจากซู ว อนสู ่ โ ซล ที่ แ รกคื อ วั ด วาวู จ องซา วั ด ที่ ประดิษฐานพระเศียรและพระนอนขนาดมหึมา ที่ส�ำคัญวัดนี้ยังเก็บระฆังที่ใช้ท�ำพิธีเปิดมหกรรม กีฬาโอลิมปิกอีกด้วย หลังจากที่ท�ำบุญเสร็จได้มีโอกาสแวะโรงเรียนสอนท�ำกิมจิ ในนี้เราได้มี โอกาสใส่ชุดฮันบก ชุดประจ�ำชาติที่สีสันฉูดฉาดสวยงาม มีให้เลือกสรรค์มากมายตั้งแต่กษัตริย์ ยันขันที(ว่าแต่ใครจะแต่งเป็นขันทีกันนะ?) หลังจากถ่ายรูปกับชุดประจ�ำชาติเสร็จ ก็ถึงเวลาที่เรา จะต้องไปท�ำกิมจิ ซึ่งวิธีท�ำไม่ยากเท่าไหร่ โดยกิมจิท่ีนักท่องเที่ยวท�ำทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปที่บ้าน พักคนชราที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้ๆ เพราะคนเกาหลีขาดกิมจิไม่ได้จริงๆ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

The continued wet weather the next day made us feel really at home, although the rain in South Korea is finer and more wind-blown than we’re accustomed to in Thailand.The mountain roads are just as tortuous as ours, we soon discovered. Our next destination on the road from Suwon to Seoul was Wawu Jeongsa temple, famous for its large reclining Buddha and also the home now of the bell used at the opening of the Seoul Olympics. Then it was time to become better acquainted with Korean cuisine, at the Kimchi School, where we learnt how to make authentic kimchi, the traditional dish of fermented vegetables and seasoning. Our efforts were donated to a local home for the elderly. We were also shown examples of the colorful national dress, hanbok, and were invited to try the clothes on and be photographed. จริงๆ ตามแผน เราจะต้องไป เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่จัดว่าเยี่ยมที่สุดในเกาหลีซึ่งมีรถไฟเหาะ ติดอันดับรอคอยที่จะเหวี่ยงเราไปตามราง แต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากสภาพอากาศ เราจึงเปลี่ยน แผนเป็น LOTTE World สวนสนุกในร่มที่เป็นทั้งห้างและโรงภาพยนตร์ใจกลางกรุงโซลแทน ขอบอกว่าตอบโจทย์ในช่วงฝนตกได้เป็นอย่างดี ซ�้ำยังบังเอิญได้พบกับพาเหรดประจ�ำวันอีกด้วย เราขอถือโอกาสไปสนุกกับ LOTTE World ก่อนนะครับ แล้วมาต่อความสนุกที่คุณไม่ควรพลาด ในฉบับหน้านะครับ Rain put paid to our plans to visit the Everland Theme Park and ride its famous roller coaster. So we headed to another fun destination, Lotte World, a huge indoor recreation complex in the center of Seoul. It draws thousands of visitors not only on rainy days—and was a crowning outing of our brief visit to South Korea.




D ฏ ine

Pen : Frank Dolp Lens : Fotofriday

A Sip of Happiness

กลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่น และความนิ่งสงบเมื่อสองอย่างนี้มารวมกัน ไม่แปลกที่จะท�ำให้ Relaxing in a stylish coffee shop, sipping a strong brew, soaking up the เรานึ ก ถึ ง การจมตั ว เองอยู ่ ใ นโซฟานุ ่ ม ๆ ในร้ า นกาแฟและมี ก าแฟรสชาติ เ ยี่ ย มอยู ่ aroma of various blends while relaxing on a comfy couch, is one of life’s ข้างกายสักแก้ว วันนี้ ทีมงาน FINE DAE จะพาทุกท่านไปพักผ่อนในบรรยากาศที่ว่า pleasures. FINE DAE introduces you to two locations that offer just that… มานี้ กับร้านกาแฟสุดชิคสองร้านสองสไตล์ที่ ไม่ควรพลาด

Tom nToms Coffee @ Promenada อักษรตัว T ใหญ่สีเขียวที่สังเกตง่าย เป็นสัญลักษณ์ที่กวักเรียกให้แวะ เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆ ในแบบ Tom n Toms Coffee ร้านกาแฟสัญชาติเกาหลีใต้สุดไฮเทคที่มี UFO ส�ำหรับตามท่านที่สั่งให้ กลับมารับกาแฟพร้อมเสิร์ฟที่เคาน์เตอร์ เมนูแนะน�ำจากทางร้าน ก่อน อื่นจะขอเริ่มที่เมนูเย็นๆ รสชาติหอมหวานอย่าง Caramel Macchiato กาแฟผสมคาราเมลและนมที่เรียงกันเป็นเลเยอร์พร้อมดื่มโดยไม่ต้อง ปรุงเพิ่ม และหากดื่มโดยใช้หลอดจุ่มลงไปในแก้ว ดูดขึ้นมาทีละชั้น โดย ไม่ต้องคน จะได้รสชาติของส่วนผสมไปรวมกันในปาก ส�ำหรับใครที่ ไม่สันทัดกาแฟ Strawberry Yogurt Smoothie น่าจะเหมาะที่สุด ด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากโยเกิร์ตและสตรอเบอร์รี่ ผสมรวมกัน ในเกล็ดน�้ำแข็งอย่างลงตัว และ Toast ชิ้นโตนุ่มๆ ฉ�่ำน�้ำผึ้งกับวิปครีม สุดฮิตอย่าง Honey Butter Bread หรือจะเป็น A Korean coffee shop chain has a really trendy outlet in the Promenada shopping mall. It’s Choco Butter Bread ส�ำหรับใครที่ชอบ so hi-tech that a device called UFO alerts you when your coffee is ready to be collected at Toast กับรสชาติเข้มๆ ของช็อกโกแลต ก็ the counter. A big green “T” makes for easy identification on the second floor of Promenada’s ไม่ควรพลาด A building. Special recommendations from the menu include sweet caramel macchiato, Tom n Toms Coffee : refreshing strawberry yogurt smoothie, or the popular honey buttered toast and rich choco 2nd floor A Building, Promenada Resort Mall buttered toast. Tel :0 5314 2707 Open : 8.00 AM - 11.00 PM

Asama Cafe

26

ผนังปูนเปลือยสไตล์ Loft กับบรรยากาศในสวนริมน�้ำ บวกกับกาแฟรสชาติเยี่ยมที่ ส่งตรงมาจากมือของแชมป์ Barista ประเทศไทย ไม่แปลกเลยที่ Asama Cafe ร้านกาแฟเล็กๆ น่ารักในรั้วของร้านอาหารต�ำรับไทย "ครัวย่า"ถูกพูดถึงจากคอ กาแฟและผู้ที่เคยลิ้มลองรสชาติกาแฟจากที่นี่อยู่เสมอ และที่ส�ำคัญ ราคาไม่ได้ แพงอย่างที่คิด ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนที่ชง ตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟ การเลือกเครื่อง ชง เครื่องบด รวมกับความตั้งใจในการตวงอัตราส่วนทุกแก้ว กาแฟที่ถูกส่งจากมือ แชมป์ Barista จึงพิเศษที่สุดเสมอ เมนูแนะน�ำ คงจะหนีไม่พ้น Hot Latte กาแฟนม นุ่มๆ ที่ขอบอกว่าดื่มง่ายมาก Black & White Served with Sparkling Water กาแฟ Espresso Shot เข้มข้นที่เสิร์ฟพร้อมกับ Cappuccino 1 แก้วและน�้ำแร่โซดา ส�ำหรับล้างปาก พิเศษกับ Affogatoไอสกรีมเจลาโต้วนิลาข้นๆ ผสมอัลมอนด์ ราด ซอส Espresso ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัว Your coffee is “created” by a champion barista at this loft-style café where a waterfront garden invites customers to linger. Prices are reasonable, even for specialties like an affogato with almonds and espresso topping. But even a simple espresso or cappuccino is something special when served by a prize-winning barista. Asama Café: 22/128 Moo 6, KlongCholpratarn, Chiang Mai Tel :08 1530 5388 www.facebook.com/Asamacafe Open : 7.00 AM - 5.00 PM

www.finedaemag.com


stay Pen : Annonymous Lens : Fotofriday

Living in ‘D’sign การมีชีวิตดีๆ เริ่มต้นได้ไม่ยาก เพียงได้อยู่อย่าง สงบสุ ขในบ้ า นที่ อ บอุ ่ น มี ค วามสะดวกสบาย ใกล้เมือง สถานศึกษาและใกล้แหล่งช้อปปิ้ง สูด อากาศยามเช้า และออกก�ำลังเพื่อความแข็งแรง โครงการ DCondo Sign by Sansiri เติม เต็ ม ทุ ก ความต้ อ งการของการพั ก อาศั ย ลงไป อย่างละเมียด พร้อมๆ กับการออกแบบอาคาร ที่รับกับความเป็นล้านนาร่วมสมัย ด้วยการใช้ อิฐแบบเดียวกับก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ ในทรง อาคารแบบโมเดิร์นผสานกับธรรมชาติของเมือง เชียงใหม่ที่มีทั้งล�ำธารและน�้ำตก จึงออกมาเป็น โครงการ Modern Resort Condominium ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่มากที่สุด นอกเหนื อ จากการน�ำ พาลู ก บ้ า น Sansiri Family ไปพบกับความลงตัวของที่พักอาศัยใน ฝันแล้ว ท�ำเลของที่นี่ยังรองรับการขยายตัวของ เมืองในอนาคต เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเดิน ทางไปเที่ยวธรรมชาติได้ใกล้ๆ ห้างสรรพสินค้า แหล่ ง จั บ จ่ า ยซื้ อ ของก็ อ ยู ่ ไ ม่ ไ กลจากโครงการ อาทิ Central Festival, Big C Extra, Home Pro, Index Living Mall เพื่ อ การสร้ า งวิ ม านในฝั น ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ที่นี่จึงพรั่งพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภค และสิ่ง อ�ำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะวิ่งออกก�ำลังกาย ยามเช้าที่ Jogging Track ในสวนสวย หรือ ว่ายน�้ำแล้วมาเอนหลังอ่านหนังสือริมสระในวัน ว่าง ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมงด้วย ลิฟท์ ล็อกชั้นพร้อม CCTV เพราะบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันหาความใส่ใจ ในทุ ก รายละเอี ย ด ให้ คุ ณ ได้ ส ร้ า งสมดุ ล ย์ ระหว่ า งบ้ า นกั บ ชี วิ ต พื้ น ที่ ๆ พร้ อ มให้ ค นใน ครอบครัวได้มีความสุข เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย แ ล ะ มี เ ว ล า ดี ๆ ร ่ ว ม กั นใ น บ ้ า น ที่ ทั น ส มั ย ดังสโลแกนของ DCondo Sign by Sansiri ที่ ว ่ า "เชี ย งใหม่ ม่ ว นใจ๋ กั บ ชี วิ ต ทั น สมั ยใน สไตล์เมือง"

Quality living isn’t hard to attain in Chiang Mai. A comfortable home, with modern facilities and easily accessible to the city center, shopping possibilities and also the surrounding countryside—that combination has been created by Sansiri at its DCondo Sign condominium. The Lanna-style building even uses the same kind of bricks that the founders of Chiang Mai chose to construct the city’s defense walls. The landscaped gardens have a jogging track—and, of course, a pool—giving weight to Sansiri’s description of its project as a “modern resort condominium.” Its prime location gives residents easy access to supermarkets and such super-stores as Central Festival, Big C Extra, Home Pro and Index Living Mall. The mountains and open countryside are just one hour’s drive away. DCondo Sign residents are also guaranteed peace of mind by a 24-hour security service, CCTV and a “smart” lift system. Every detail has been given special attention by Sansiri to ensure that residents can enjoy a top-quality lifestyle. DCondo Sign Chiang Mai Chiang Mai - Lampang Super Highway T. Faham Muang, Chiang Mai Tel: 1685 www.sansiri.com

สาขา เชียงใหม่ Promenada Resort Mall , 088 252 3515 สาขานิมมานเหมินทร์ ซอย 2, 053 222 สาขา 992 สาขา เชียTheงใหม่ สาขานิมมานเหมินทร์ ซอย 7, 053 210 776 สาขา The Harbour, 085 866 909 สาขากรุงThe สาขานิมมานเหมินทร์ ซอย 2, 053 222 992 สาขา เทพ Promenada Resort Mall , 088 658 1583 , 02 943 8510776 สาขา Promenade, 02 130 4201สาขา Siam สาขานิมมานเหมินสาขา ทร์ เกษตร-นวมิ ซอย 7,นทร์053 210 สาขา The Harbour, 085Center, 86602 909 www.facebook.com/montblancsweetcafe สาขา กรุงเทพ montblanc_sweetcafe

252 3515

สาขา เกษตร-นวมินทร์, 02 943 8510 สาขา Promenade, 02 130 4201สาขา Siam Center, 02 658 1583 www.montblanc-cm.com


Entertainment


Big screens are bigปีขbusiness องโรงหนังในเชียงใหม่ โดย นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จ�ำกัด

ปี นี้ เ มื อ งเชี ย งใหม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งก้ า วกระโดด โดยเฉพาะในภาคธุ ร กิ จ นั้ น เป็ น ปี แ ห่ ง การเติ บโตเพื่ อ เตรี ย มรั บ กั บ ประชากร 600 ล้ า นคนของอาเซี ย น ห้ า งสรรพ สินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายห้าง และที่ถูกจับตามองกันห้างหนึ่งคือยักษ์ใหญ่อย่างเซ็นทรัล กั บ ห้ า งเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เร่ ง สร้ า งอยู ่ ใ นตอนนี้ ก็ จ ะมี โ รงภาพยนตร์ ฟูลฟอร์แมทที่ทางเซ็นทรัลเฟสติวัลมั่นใจในวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ของชาวเชียงใหม่ จากประสบการณ์ ที่ เ ซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต โดย นายวิ ช า พู ล วรลั ก ษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จ�ำกัด ได้เล่าให้ Fine Dae ฟังถึง โครงการที่จะน�ำความบันเทิงมาให้ชาวเชียงใหม่ในปีนี้ว่า “จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมือง ใหญ่อันดับสองรองจากกรุงเทพฯ อีกทั้งวัฒนธรรมการรับชมภาพยนตร์ของคนเชียงใหม่ก็ เป็นที่นิยมไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ ที่จะมาเปิดใหม่นี้มีขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มีจ�ำนวนโรงภาพยนตร์ดิจิตอลทั้งหมดจ�ำนวน 11 โรง โดยเป็นลักษณะของ Full Format ซึ่งประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอลไอแมกซ์ (IMAX Digital), โรงภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ และโรงภาพยนตร์ VIP ลานโบว์ลิ่งและ ลานไอซ์สเก็ตที่เราใช้เงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท และถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดอีก โครงการหนึ่งของบริษัท”

Biz

Pen : Annonymous Lens : Fotofriday

อะไรเป็นแรงจูงใจให้ลงทุนในเชียงใหม่ครั้งนี้?

“ผมคิดว่าก�ำลังซื้อของคนเชียงใหม่อยู่ในระดับที่ดีมากครับ เชียงใหม่ในวันนี้ นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวน มาก มี ก ารจั บ จ่ า ยใช้ ส อยอย่ า งชาญฉลาด เลื อ กสรรแต่ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า และคุ ณ ภาพ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าของภาคเหนือเมื่อจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558 นี้ เซ็นทรัลเฟสติวัลจะเป็นห้างที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยพื้นที่กว่า 20,000-30,000 ตารางเมตร”

เชียงใหม่มีจะมีโรงภาพยนตร์เกิดขึ้นในห้างใหม่อีก หลายที่ คิดว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไร? “เป็นเรื่องที่ดี เพราะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภค ยิ่งแข่งขันกันมากก็จะ ได้สิ่งดีๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของภาพ เสียง การให้บริการ และโปรโมชั่น ต่างๆ”

ส่วนแผนการตลาดของบริษัทที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้บริโภค คือ โรงภาพยนตร์รูปแบบ Full Format ทั้งระบบ I Max และ 4 มิติ? “โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ที่เมกะบางนาซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของเราก็ยังไม่มีระบบ I Max หรือ 4 มิติ ฉะนั้นชาวภาคเหนือจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การรับ ชมภาพยนตร์แบบ I Max ซึ่งถือเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีเป็นครั้งแรก และผม มั่นใจว่าหากผู้บริโภคได้สัมผัสระบบ I Max แล้วก็ยากที่จะกลับไปรับชมระบบปกติ เพราะว่าผู้บริโภคจะได้อรรถรสในการดูหนังที่สุดยอด และส�ำหรับคนสร้างโรงหนัง แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดของสุดยอด” ปัจจุบันเครือเมเจอร์มีโรงภาพยนตร์ ทั้งหมด 440 โรง ใน33 จังหวัดทั่วประเทศ และคาดว่าภายในสิ้นปี 2556 นี้จะมีมากกว่า 500 โรงภาพยนตร์ โดยโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ฯ ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงราย และเชียงใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าโรงหนังในเชียงใหม่ในทศวรรษนี้เลยทีเดียว คอหนัง เชียงใหม่โปรดเตรียมตัวด้วยใจระทึก With the approach of ASEAN’s economic integration and the introduction of the ASEAN Economic Community (AEC), Chiang Mai is going through a period of explosive development. The advent of the AEC in 2015 is expected to give a big boost to Chiang Mai business, and new shopping developments, from conventional department stores to huge modern malls, are mushrooming everywhere. But these new palaces of consumption are also intended to offer relaxation and entertainment to stressed-out shoppers. Cinemas are now an integral part of any new mall. Central Festival Chiang Mai, for instance, will have 11 state-of-the-art cinemas, covering an area of 10,000 sq.m. The cinemas are part of a 200 million baht investment by the Major Cineplex Group, whose CEO, Wicha Poonworaluck, told Fine Dae he was confident Chiang Mai had enough movie fans to support a project of that size. “I think that the purchasing power of Chiang Mai people is at a satisfactory level,” he said. “Chiang Mai is not only a tourist destination but also a second home where many people relocate. These people are capable of spending and choosing quality products.

29

29

facebook.com/finedaemag


Event

ORCHID EVENING

ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดกิจกรรม “สนองพระราชเสาวนีย์ อนุรักษ์กล้วยไม้ ไทย” ณ บ้านศิลาดล สันก�ำแพง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจ�ำหน่ายภาพวาดกล้วยไม้ ไทยของมูลนิธิฯ เพื่อน�ำรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิฯ ด�ำเนินงานด้านสาธารณกุศล และสนับสนุนโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ ไทยสู่ไพรพฤกษ์ฯ ต่อไป

Chiang Mai Creative City Press Conference คุณอดิศร ก�ำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว “Chiang Mai Creative City Press Conference” ณ ศูนย์การสร้างสรรค์งาน ออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เพื่อกระตุ้น ให้ เ กิ ด การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ภายใต้ ชื่ อ “TEDx ChiangMai 2013”

UK & Western Market Access for Thai and Myanmar Craft Entrepreneur ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับบริติชเคานซิล และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จัดสัมมนา การ พัฒนาหัตถกรรมระหว่างประเทศอาเซียน หัวข้อ “UK & Western Market Access for Thai and Myanmar Craft Entrepreneur” การ เข้าสู่ตลาดประเทศอังกฤษ และตลาดตะวันตก ของหัตถกรรมไทยและ พม่า ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่

Tiger Show

Wolverine 3d @ Paragon Cineplex

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงข่าวกิจกรรม “Tiger Show” ณ อาคาร Tiger World เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อมอบเป็นของขัวญให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556

หลั ง จากได้ ส ะใจกั บ คู ่ ม วยไซส์ ยั ก ษ์ ต ้ น เดื อ นกรกฎาคมอย่ า ง Pacific Rim ที่ เ ต็ ม ตากั บ จอภาพยนตร์ กรุ ง ศรี ไอแมกซ์ ที่ ผ ่ า นมา ไม่ ทิ้ ง ความมั น ส์ ไ ปไกล วอร์ เ นอร์ บ ราเธอร์ ส พิ ค เจอร์ จึ ง จั ด เต็ ม ต่ อ เนื่ อ งกั บ Wolverine 3d เมื่ อ 24 กรกฎาคม 2556 โดยมี โฬม พัชฏะ และ แตงโม ภัทรธิดา มารับบท โจ โลแกน และนินจาสาวนักฆ่า ช่วยสร้างบรรยากาศ แบบญี่ปุ่นให้กับพารากอนซีนีเพล็กซ์ ได้เป็นอย่างดี

30

www.finedaemag.com


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

31 facebook.com/finedaemag


Event

Major Care Foundation

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ำกัด จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ณ ชั้น 4 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชวนน้องๆ จากโรงเรียนวัดดอนจั่น ชมภาพยนตร์รอบ พิเศษเรื่อง “epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้” พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับน้องๆ อีกด้วย

STAMP Live @The Good View Chiang Mai แสตมป์ นั ก ร้ อ งหนุ ่ ม ขวั ญ ใจมหาชน มาเปิ ด มิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต ณ เดอะ กู ๊ ด วิ ว เชี ย งใหม่ มาสร้ า งสี สั น พร้ อ มขั บ ร้ อ ง เพลงโดนใจแฟนคลับกันทุกคน

AIS STAR SHOW เอไอเอส ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “มาอยู่ด้วยกันกับ AIS 3G2100” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมเปิดตัว “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” ดาราดาวรุ่งที่จะมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ AIS 3G 2100 คนล่าสุด

JAYMART MOBILE SHOW 2013 32

บริษัท เจ มาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน “JAYMART MOBILE SHOW 2013” ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจาก ยี่ห้อชั้นน�ำกว่า 20 แบรนด์ www.finedaemag.com


C

M

Y

รานเบาะบาเบล เฟอรนิเจอร

&

รานสันปาขอย ฟองน้ำหนังเทียม

CM

MY

CY

CMY

K

จำหน‹ า ย - รั บ สั ่ ง ทำโซฟาตามแบบจากโรงงานโดยตรง รั บ ซ‹ อ มและเปลี ่ ย นเบาะหุ Œ ม โซฟาทุ ก ชนิ ด รั บ ทำหมอนอิ ง เบาะที ่ น ั ่ ง สำหรั บ เกŒ า อี ้ ห วาย

รั บ กรุ ผ นั ง หŒ อ งคาราโอแกะ หŒ อ งประชุ ม บุ ห ั ว เตี ย ง รั บ งานหุ Œ ม และบุ โ ครงโซฟา เกŒ า อี ้ อ าหาร เกŒ า อี ้ Bean bag บุ ผ นั ง หŒ อ งเด็ ก หŒ อ งบอล

โทร.081-5301535,053-246367

email: sofababel.cm1@gmail.com,www.facebook.com/เบาะบาเบล เบาะบาเบล

สมาคมไทยล้านสปา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการธุระกิจสปาความงามและสุขภาพ เปิดตลาดการค้าสู่ประเทศเวียดนาม(วันที่ 21-25 สิงหาคม 2556 )

สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พักค่าขนส่ง ล่ามประจำคูหา ทัวร์ และ อาหารตลอดการเดินทาง

SME ที่สนใจเขารวมโครงการ ติดตอสมาคมไทยลานนาสปา โทร 053-284-092 ดวนจำนวนจำกัด


Event

Hidden Realms, Sacred Spaces

แทมมารีน วิลเลจ เชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Hidden Realms, Sacred Spaces” ณ เรือนแทม มารีน โดย มร.มาร์ติน รีฟส์ ช่างภาพชาวอังกฤษ ที่บอกเล่าประสบการณ์ผ่านภาพถ่ายสถานที่อัน แสนลี้ ลั บ และศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ่ า ง ๆ ทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้

Rooj’s Birthday Party @Rachamankha

เบิร์ดเดย์ปาร์ตี้สุดเลิศหรูอลังการ ที่มิตรสหายต่างมาร่วมอวยพร วั น คล้ า ยวั น เกิ ด ให้ กั บ คุ ณ รุ จ จ่างตระกูล และร่วมสนุกสนาน ใน บรรยากาศที่ เ ป็ น กั น เอง ณ โรงแรมราชมรรคา เชียงใหม่

Star Avenue II โครงการสตาร์ เอวีนิว 2 สาขาอาเขต เปิดตัว “Boots” ร้านจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นน�ำ และ Tom n Tom Coffee ร้านกาแฟสัญชาติเกาหลี ที่หอมกรุ่นด้วยกลิ่นกาแฟคั่ว เสิร์ฟพร้อม ขนมแสนอร่อย

34 www.finedaemag.com


Opening Building A @Promenada Resort Mall Chiang Mai

พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพาเหรด เปิดตัวอาคาร A โดยมีการ แสดงสุดอลังการ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้า ที่มาใช้บริการรีสอร์ท มอลล์ แห่งแรก ของคนเชียงใหม่

Grand Opening Rimping @ Promenada Resort Mall Chiang Mai ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต จัดงาน “Grand Opening Rimping” ณ Promenada Resort Mall Chiang Mai ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของคนเชี ย งใหม่ ที่ มี สิ น ค้ า คุ ณ ภาพหลากหลาย และการ บริการที่ดี ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำตลาดด้านสินค้าอุปโภคและ บริโภค

Opening Sony Xperia @Chichang, Promenada Resort Mall Chiang Mai

บริษัท โซนี่ ไทย จ�ำกัด จัดงาน “Opening Sony Xperia” ณ ชิ ช าง คอมพิ ว เตอร์ , พรอมเมนาดา รี ส อร์ ท มอลล์ เชียงใหม่ โดยทาง โซนี่ ไทย จ�ำกัด แต่งตั้ง ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้เป็นผูจ้ ำ� หน่ายเอ็กซ์พเี รียโซนี่ สมาร์ทโฟน อย่างเป็นทางการ

35


Event “Sparkle” signature wedding 2013

Opening Wawee Card @Promenada Resort Mall Chiang Mai

โรงแรมแชงกรี - ลา เชี ย งใหม่ จั ด กิ จ กรรม “Sparkle” signature wedding ณ ห้องแกรนด์ล้านนาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรี-ลา เชี ย งใหม่ เชิ ญ ชวนคู ่ รั ก ที่ ก� ำ ลั ง มองหาแพ็ ค เกจแต่ ง งาน ส� ำ หรั บ วั น วิ ว าห์ สุ ด พิ เ ศษ ภายในงานจั ด เลี้ ย งจ� ำ ลองการตกแต่ ง อย่ า ง กาแฟวาวี จั ด งาน “Opening Wawee Card” ณ พรอมเมนาดา รี ส อร์ ท มอลล์ เชี ย งใหม่ อลังการเต็มรูปแบบ พร้อมแฟชั่นโชว์ชุดวิวาห์จากห้องเสื้อชั้นน�ำของ พร้ อ มเปิ ดตั ว ร้ า นกาแฟวาวี สาขาพรอมเมนาดาฯ โดยลู ก ค้ า ที่ ส มั ค รบั ต รวาวี ใ นงานรั บ สิ ท ธิ์ เชียงใหม่ ประโยชน์มากมาย

ANNIVERSARY SEMINAR TATA CELEBRATE

คุณสายัณห์ ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท ชนะศิลป์มอเตอร์ จ�ำกัด จัดพิธีท�ำบุญและเลี้ยงฉลอง ในโอกาสครบรอบ 5 ปี การเป็นตัวแทน จ�ำหน่ายรถยนต์ทาทาอย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมชนะศิลป์มอเตอร์

Snow White & The nine dwarfs Musicolli Kids Club จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “Snow White & The nine dwarfs” ณ โครงการ เดอะ ริง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ของเด็ ก ผ่ า น การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากความสนุกสนาน

บริ ษั ท ไทยศรี ป ระกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน)  จั ด งานสั ม มนา “หุ้นส่วนธุรกิจใหม่” (Thaisri Idol) ในโอกาสครบรอบ 60 ปี บริษัทไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชาติชาย   พานิ ช ชี ว ะ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ไทยศรี ป ระกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) กล่ า วเปิ ด งาน พร้ อ มชมมิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต จาก โก้ มิสเตอร์ แซกแมน ที่ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

Welcome Dog โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Welcome Dog” เอาใจคนรักสุนัข เพื่อนยาม เหงา ภายในงานพบกั บ กิ จ กรรมสนุ ก สนาน มากมาย

36 www.finedaemag.com


CPN COMMUNITY INITIATIVE บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ จ� ำ กั ด จั ด กิ จ กรรม “ขุดลอกล�ำเหมืองสาธารณประโยชน์” โดยความร่วมมือ เป็ น อย่ า งดี จ าก เทศบาลต� ำ บาลสุ เ ทพ และกองบิ น 41 จ.เชียงใหม่ ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบ ข้างศูนย์การค้าฯ

OTOP สู่ SMEs

Himma Condominium Exclusive Party

ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) ร่ ว มกั บ ศู น ย์ น วั ต กรรมและการจั ด การความรู ้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่ มี ศั ก ยภาพ ก้ า วไปสู ่ SMEs (ระยะที่ 2) ภาคเหนื อ จ� ำ นวน 17 จั ง หวั ด ” ณ ศู น ย์ ก ารค้ า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด จัดกิกรรม “Himma Condominium Exclusive Party” งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ขอบคุ ณ ลู ก ค้ า และเปิ ด ตั ว คอนโดมี เ นี ย มเฟส 3 หลั ง จาก ประสบความส�ำเร็จจากโครงการที่ 1 และ 2

37 facebook.com/finedaemag


Smile

Pen : Frank Dolp Lens : Frank Dolp

A flower

from the heart of Thawon Wenbab ดอกไม้ในหัวใจของ ถาวร เว้นบาป ถ้าใครแวะเวียนมาที่มีโชคพลาซ่าบ่อยๆ จะเห็นว่าที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขามีโชคตรงทางเข้า ริมปิงซูเปอร์สโตร์น้ันมักจะมีถาดกลมๆ มีดอกเก็ดถวาหรือดอกพุดใส่ถุงมัดไว้เป็นถุง มีกล่องสตางค์ วางไว้พร้อมป้ายราคา 10 บาท บางวันจะเห็นลุงถาวร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารนั่งอยู่ข้างถาดดอกไม้ แต่บางวัน ลุงก็ไม่อยู่ มีเพียงดอกไม้ในถาดวางไว้ ผู้คนผ่านไปมาจะเหลียวมอง วันที่ฉันผ่านไปนั้นลุงถาวรไม่อยู่ ฉันสะกิดเพื่อนหยุดดูแล้วก็คิดว่าใครนะช่างไว้ใจชีวิตจริงๆ วางไว้โดยไม่เฝ้า ไหนๆ ก็ไว้ใจชีวิตขนาดนี้ แล้วจึงหยิบมาคนละถุงกับเพื่อนแล้ววางเงินไว้ในกล่อง จากนั้นก็อัพเฟซ …ฮาฮา จนเพื่อนที่ท�ำงานในแบงค์เข้ามาเม้นท์บอกว่าเป็นลุงยามที่แบงค์ อ้าวแบบนี้มีหรือเราจะไม่ตาม ไปคุย ลุงชื่อถาวรนามสกุลเว้นบาป ลุงเล่าว่าชอบปลูกดอกไม้มาตั้งแต่เด็กๆ ได้กิ่งต้นเก็ดถวามาสอง ต้นก็เอามาปลูกและขยายพันธุ์คนเดียวจนปัจจุบันลุงมีอยู่ 80 - 90 ต้น ลุ งไม่ ไ ด้ ป ลู ก ดอกไม้ ไ ว้ ข าย แต่ ป ลู ก เพราะชอบเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ชอบดอกเก็ ด ถวาเพราะเป็ น ดอกไม้เมืองชอบกลิ่นของมัน เมื่อดอกออกเยอะก็จะเอาไปแจกเพื่อนบ้าน เมื่อมีงานบุญก็จะเอาไป ฮอมบุญ จนได้มาท�ำงานที่นี่ก็เลยลองใส่ถุงน�ำมาวางแล้วเขียนป้ายพร้อมกล่องเงินวางไว้ อยู่เฝ้าบ้าง ไม่อยู่บ้างลุงก็ไม่ได้คาดหวังสิ่งใด แต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ลุงได้เงินจากดอกไม้ในถาดนี้วันละร้อยกว่าบาท บางวันดอกไม้ก็เหลือบางวันก็หมด ดอกไม้ใน ถาดนี้น�ำเรื่องประทับใจมาให้ลุงบ้าง เช่น บางวันลูกค้าก็ให้เงินเพิ่มหยิบไปสองถุงให้เงิน 40 บาท แต่บางวันลุงไม่อยู่ก็มีคนหยิบดอกไม้ไปแล้ววางเงินไว้ 5 บาทก็มีเหมือนกัน แต่ที่ลุงยังไม่เคยเห็น ก็คือคนที่ขโมยดอกไม้ของลุงไป แหม่ … ดอกไม้ ที่ ป ลู ก จากหั วใจที่ ง ดงามของคนเล็ ก ๆ ผู ้ ท�ำ งานให้ ธ นาคารใหญ่ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ เข้าออกของเงินจ�ำนวนมหาศาล แต่มีดอกไม้ในหัวใจที่กล้าหาญชาญชัยมาวัดใจคนด้วยเงินตรา หัวใจของลุงช่างหอมละมุน ลดโลกร้อนร้ายในวันนี้ยิ่งนัก วันนี้ลุงไม่อยู่หน้าร้านอีกแล้ว ฉันวางเงินไว้ในกล่องหยิบดอกไม้มาเพียง 1 ดอกจากในถุงก่อน เดินจากมาแล้วยิ้มให้กับโลก

A flower from the heart of Thawon Wenbab Regular shoppers at Rimping’s Mi Chok supermarket are no longer surprised to be greeted at the entrance by a small display of flowers packed in bunches in a tray, each little spray costing 10 baht. It’s no marketing campaign but a sideline operated by the security guard of Bangkok Bank, which is opposite the supermarket. When he’s not there customers can help themselves to a bunch and drop the money in a box. He makes about 100 baht a day from the sideline. Thawon Wenbab’s love of flowers dates back to his childhood, when he first planted a gardenia plot that has now grown to more than 80 bushes. It was never intended to be a commercial enterprise and Khun Thawon gives many of his gardenias to friends and neighbors or offers them to his local temple.

38 www.finedaemag.com


FINE DAE issue19 - Chiang Mai Hyper Department Stores