Page 1

Nord-Norges ledende landskapsentreprenør siden 1978 Anleggsgartner

Maskinentreprenør

Bane

www.amarkussen.no

Supersuger/Vakuumgraver

Tining/oppvarming

www.amarkussen.no


2

A.MARKUSSEN

Dyktige fagfolk i alle deler av virksomheten garanterer for kvaliteten på våre tjenester!

Nord Norges ledende landskapsentreprenør siden 1978 Vi disponerer betydelige ressurser med ny og moderne maskin/bilpark, herunder hjullastere, gravmaskiner, transportere og lastebiler, varme- og teletiner, samt ulike spesialmaskiner innen fagområdet. A. Markussen AS har siden 1978 aktivt bidratt til kreativ utvikling av private og offentlige uteareal i Nord-Norge. Avdelinger i både Narvik, Tromsø og Harstad, danner grunnlag for stor handlefrihet og optimal bruk av ressurser. Vårt mål er å tilby våre kunder kompetent konsultasjon og fagmessig utførelse gjennom en rasjonell og kostnadseffektiv prosess. Vi utfører våre tjenester med fokus på fleksibilitet og konstruktiv dialog med kunden. Resultatet er skreddersydde prosjekter tilpasset individuelle behov og bruksområder. Høy kvalitet og profesjonell oppfølging i alle ledd, garanterer et sluttresultat som oppfyller kundens krav og forventninger.

På denne måten skal vi opprettholde vår posisjon som ledende aktør innen vårt fagområde også i fremtiden. Gjennom vårt interne kontrollsystem, jobber vi daglig aktivt med å tilfredsstille alle krav til HMS og kvalitetssikring.

rfaring!

Over 37 års e

SERTIFIKATER:


3

ANLEGGSGARTNER

Nyetablering og rehabilitering av privat og offentlig uteareal

Prosjektering og ferdigstilling av privat og offentlig uteareal utgjør en betydelig del av vår virksomhet. Vi har lang erfaring med både nyetablering og rehabilitering av gågater, torg, fortausareal, parkområder, kirkegårder, skoler og idrettsanlegg. Fleksible medarbeidere og en moderne maskinpark, gir oss kapasitet til å utføre totalentrepriser i alle typer terreng.

Belegningsstein og heller

Parkutstyr

Terrengarrondering

Natursteinsbelegg

Gjerder og levegger

Vegetasjonsrydding

Kantstein

Beplantning

Revegetering og sprøytesåing

Murer og forblendinger

Plen

Landskapspleie

Lekeplasser

Vedlikehold Se flere referanser på www.amarkussen.no www.amarkussen.no


4

MASKINENTREPRENØR

Grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg

Dyktige medarbeidere og fleksibelt utstyr gir oss kapasitet til å utføre tomtegraving, feltutbygging, kommunalteknisk anleggsarbeid, transport og masseforflytning. Vi utfører også kosting, spyling og snøbrøyting av veier og parkeringsplasser. Vi kan derfor tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. Dette har resultert i en rekke gode referanser fra private boligutbyggere, næringslivskunder og offentlige myndigheter.

Avretting

Vintervedlikehold

Veg, vannog avløp

Drenering

Industri- og boligtomter

Murer og forstøtninger

Arbeid i ulent terreng Se flere referanser på www.amarkussen.no


5

BANE

Vedlikehold og bygging av infrastruktur for jernbane

Ressursene som vi disponerer brukes til egne oppdrag, men vi leier også ut maskiner og tjenester som underentreprenør. Vi har flere rammeavtaler med Jernbaneverket for arbeider på Ofotbanen.

Sporvedlikehold

Bygging av infrastruktur

Grøfter i ballastlag

Vi utfører vedlikeholdsoppgaver på spor som for eksempel svillebytte, skinnebytte osv. Vi har egne, godkjente maskiner med diverse spesialutstyr som brukes til dette. Vi har satset på fleksibelt og multifunksjonelt utstyr som gir oss muligheten til å utføre mange jobber på en ny, tidsbesparende og kostnadseffektiv måte.

Vi har utført diverse infrastrukturprosjekter langs Ofotbanen.

Vår supersuger VAKUUMJET kan brukes mens den står på en jernbanevogn, dvs. At den kan komme til innsats for eksempel langs hele Ofotbanen. Dette gir åpning for unike muligheter og nye måter å utføre arbeidene på. For større arbeider kan vi koble til vår fleksibel forutskiller, slik at kapasiteten på oppsuget material kan dobles.

www.amarkussen.no


6

SUPERSUGER

VakuumJet

Vi utfører suge- og blåsejobber og graving meget kostnadseffektivt og med fantastisk presisjon - raskere og mer effektivt enn andre metoder! Vi har Nord-Norges råeste utstyr og utfører arbeid du kanskje ikke visste om;

• Drenering av grunnmur • Suging av masser • Skadesanering • Fjerning av stubbloftsleire • Fjerning av nedgravde oljetanker

• Drenering av kjeller og grunnmur • Fjerning av takshingel/kulestein • Skånsom avdekking av kabel- og rørbrudd • Rask og sikker graving døgnet rundt • Innblåsing av pukk/leca

Bygg og anlegg • Industri • Berging-redning • Jernbane • Krafleverandør • Offshore-kystnæring

Døgnvakt 91 11 48 47


7

TINING / OPPVARMING

Tining / Oppvarming - Helårlig drift

Som første entreprenør i Norge, har A. Markussen AS tatt i bruk det revolusjonerende varme- og tinekonseptet fra HeatWork AS. Dette gjør det mulig for oss å utvide vår sesong og produktutvalg.

Maskinens bruksområder dekker flere trinn i bygg- og anleggsprosjekter; se eksempler

• Frostsikring og teletining • Byggoppvarming • Vann- og avløpsanlegg • Kabelgrøfter • Grubler, sokler og gulvarealer • Tak og dekker

• Fjerning av is og snø • Åpning av frosne vannveier • Åpning av frosne stikkrenner • Herding av betong • Oppvarming av haller, telt etc • Faglig rådgivning

Vi er totalleverandør av varmeløsning til alle byggeprosjekt, store eller små. Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!

www.amarkussen.no


A.Markussen • 08-2016

Anleggsgartner • Maskinentreprenør • Bane • Supersuger • Tining / Oppvarming

Hovedkontor Narvik: Boks 113, 8502 Narvik Telefon 76 95 41 94 amark@amarkussen.no

Avdeling Harstad:

Avdeling Tromsø:

Telefon 77 06 50 90 amark@amarkussen.no

Telefon 77 61 37 97 amark@amarkussen.no

Vakttelefon vintervedlikehold 91 11 84 80 • Døgnvakt VakuumJet 91 11 48 47

www.amarkussen.no

Hovedbrosjyre A. Markussen AS  
Hovedbrosjyre A. Markussen AS  
Advertisement