Page 1

Εγκαίνια Επενδυτικού προγράμματος 2013-2014 Πρίνος – Β. Πρίνος – Έψιλον

Καβάλα, 20 Ιουλίου 2013 1


Agenda

1. O Πρίνος ‐ Ιστορία και Προοπτικές 2. Γεωτρήσεις και Επενδυτικό Πρόγραμμα 2013 3. Η Ανάπτυξη του Πεδίου Εψιλον ‐ 2014 4. Νέοι Στόχοι για το μελλον 5. Το άνοιγμα της αγοράς υδρογονανθράκων  6. Το Όραμα μας για το μέλλον και οι προκλήσεις


Η αρχή ‐ 1974

3


PRINOS 4 – 1976 

4


Εποχή NAPC – παραγωγή μέχρι το 1999

5


1999

6


Η Επαναλειτουργία το 1999

7


Η Εποχή Regal 

Regal Petroleum's Greek farce leaves investors at a loss Shares fall at broker Evolution | Investor Robert Bonnier suffers heavy losses Thursday, May 19 2005 By Michael Jivkov

Regal fine punishes victims of scandal again There’s a palpable sense that justice has not been done at Regal Petroleum. The oil and gas group was censured and fined on Tuesday for misleading the market about its Greek oil interests between 2003 and 2005 By Andrew Hill

One of the biggest share-ramping scandals of recent times has ended in a record £600,000 fine for Regal Petroleum and public censure by the Stock Exchange In question was Regal's conduct for the two years leading up to the spring of 2005. At the time it was advised by broker Evolution and run by its founder Frank Timis who is now searching for diamonds in Sierra Leone. The penalties relate to the ill-fated Kallirachi oil prospect in the Aegean Sea off the coast of Greece. Hopes for the prospect saw Regal's stock soar to more than £5 a share in a frenzy of buying before collapsing when it emerged the wells were dry.

8


Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων 1999‐2007 

Η Αγορά είναι ουσιαστικά κλειστή: •

Πρίνος και Νότια Καβάλα οι μόνες άδειες παραγωγής

Κανένας άλλος παίκτης για να επιταχύνει την ανάπτυξη της αγοράς

Οι Άδειες του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας ήταν έτοιμες να λήξουν

Ξεπερασμένα νομοθετικά πλαίσια για τη ρύθμιση και την αποτελεσματική διαχείριση της αγοράς υδρογονανθράκων

Η κακοδιαχείριση της Regal είχε δημιουργήσει δυσμενές κλίμα για το κοίτασμα του Πρίνου

Κανένα σχέδιο για νέο γύρο παραχωρήσεων και έναρξη εξορυκτικής δραστηριότητας, εξαιτίας:

9

Έλλειψης εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Διαφορών με την Τουρκία σχετικά με την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων και τη χρήση της υφαλοκρηπίδας

Περιορισμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα μετά την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων και του προγενέστερου κυβερνητικού οργανισμού Έρευνας και Παραγωγής


2010‐2013 – Συνεργασία Δημοσίου με Επενδυτές ΤΟ ΥΠΕΚΑ 

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Ν. 4001/2011

Open Door Round – 3 Περιοχές σε διαγωνισμό

Σεισμική Έρευνα Μη Αποκλειστικής Χρήσης στη Δυτική Ελλάδα & Νότια της Κρήτης από την PGS

Σχεδιασμός για Γύρο Παραχωρήσεων στη Δ. Ελλάδα

Παράταση των Αδειών του Πρίνου για 25 χρόνια

Energean Oil & Gas

10

Εξαγορά της Καβάλα Oil από την Regal

Επενδύσεις $150 εκατομμυρίων στον Πρίνο 2007‐2013

Διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας χωρίς περικοπές

Επένδυση από την Third Point σηματοδοτεί την επιστροφή ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά ΥΘ

Νέα επένδυση $60 εκατομμυρίων 2013 στον Πρίνο

Προσφορές για όλες τις περιοχές του Open Door


Ο Πρίνος έχει μέλλον ‐ Αποθέματα

 Οι αρχικές εκτιμήσεις 60 MMBBLS   Πραγματική παραγωγή μέχρι σήμερα 110 MMBBLS 11


2013 μια Εξαιρετικά Κρίσιμη Χρονιά

Ανανέωση των Αδειών του Πρίνου

Πλήρης Ανάληψη της ∆ιοίκησης της Καβάλα Oil

Συμφωνία με την ΒΡ

Στρατηγική Συνεργασία με την Schlumberger

Επανεπεξεργασία των σεισμικών δεδομένων του Πρίνου

Ανάθεση του block των Ιωαννίνων

Συζητήσεις για το block στο Κατάκολο

Συνεργασία με τη Ratio Petroleum για άλλες περιοχές στην Ελλάδα

Επένδυση της Third Point στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα γεωτρήσεων στον Πρίνο

Προετοιμασία για την έναρξη της επένδυσης στο Ε

Συνέχιση προσπαθειών για την επίσπευση του έργου της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου


Γεωτρήσεις και Επενδυτικό Πρόγραμμα 2013

Γεώτρηση

Πεδίο

Περιγραφή Εργασιών

PB-23

Πρίνος

Γεώτρηση εισπίεσης νερού

PB-34

Πρίνος

∆ιάτρηση νέας παραγωγικής εσωτερικής γεώτρησης στους ταμιευτήρες B/C

PA-37

Πρίνος

PNB-H4

Βόρειος Πρίνος

∆ιάρκεια (ημέρες)

Αναμενόμενη Παράγωγη bbls/day

Επένδυση (εκ. $)

20 35

215

7

550

10

∆ιάτρηση νέας παραγωγικής εσωτερικής γεώτρησης στους ταμιευτήρες B/C

110

500

13

Αύξηση της απολιψημότητας πετρελαίου παράγοντας από την κορυφή της δομής του κοιτάσματος

35

1500

30

200

2765 bbls/day

60

Σύνολο


Χρονοδιάγραμμα  Εργασιών

15


Το Πεδίο Έψιλον  - Ανακαλύφθηκε το 2001 - Κεκλιμένη γεώτρηση (Extended Reach Drilling) μήκους 5,3 χλμ., διενεργήθηκε από την πλατφόρμα του Πρίνου το 2010 από την Energean - Παραγωγή 320.000 βαρελιών – Διακοπή της παραγωγής το 2011 λόγω τεχνικών προβλημάτων - Βεβαιωμένα Αποθέματα 32 εκατ. Βαρελιών Α΄ Φάση Ανάπτυξης - 4 γεωτρήσεις: 2 παραγωγικές και 2 εισπίεσης νερού - Νέα πλατφόρμα συνδεδεμένη με την κύρια πλατφόρμα του Πρίνου - Επένδυση €100 εκατ. ‐ 12 μήνες μέχρι την παραγωγή - Εκτιμώμενη αρχική παραγωγή 3.000 βαρέλια/ημέρα - Εκτιμώμενα Απολήψιμα Αποθέματα 6,3 εκατ. βαρέλια 16


Η αναβίωση του Πρινου απο την Energean Oil & Gas Το Πρόγραμμα Αύξησης της Παραγωγής

Ανανέωση Αδειών

17


Τα άμεσα Οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο

Τιμή Πώλησης: 100 $/βαρέλι Παραγωγή (βαρέλια)

18

Σύνολο 17.250.000 βαρέλια

Φόρος Εισοδήματος (εκ. $)

207

Περιφερειακός Φόρος (εκ. $)

52

Μερίδιο Δημοσίου (εκ. $)

27

ΦΜΥ & Παρακρατούμενοι φόροι (εκ. $)

36

Σύνολο Εσόδων Ελληνικού Δημοσίου (εκ. $)

322


Jack Up Rig GSP FORTUNA

Ημερήσιο Κόστος: 140,000 $ Mέγιστο Βάθος Γεώτρησης: 7620 m Μέγιστο Βάθος Θάλασσας: 91m Ισχύς: 2000 hp Αντλίες: 3 χ 1600 hp Προσωπικό: 88 άτομα

19


Διεθνείς Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών


Νέοι Στόχοι στον Πρίνο SW

NE Νέα, πετρέλαιοπιθανή δομή

Κοίτασμα Πρίνου TWTT (ms)

Οροφή Κοιτάσματος

Νέα, βαθειά, πετρέλαιο-πιθανή δομή

    21

Αξιόπιστη χαρτογράφηση βαθιών στρωματογραφικών οριζόντων Αξιόπιστη χαρτογράφηση βαθιών ρηγμάτων Ακριβής αποτύπωση υπαρχόντων κοιτασμάτων Αναγνώριση καινούργιων γεωτρητικών στόχων


Ιωάννινα

80% Operator

20%

Strategic Technical Partner


Ιωάννινα Block – Γεωλογική τομή Προσδιορισμένοι ρηχοί και βαθιοί στόχοι Lavdani-1 Parakalamos-1

SW

Anticlines Shallow Potential Targets

Thrust Footwall Drag

Demetra-1

Diapir associated Deep Potential Carbonate

Reservoirs

23 23

NE


Κατάκολο


Ασφάλεια & Περιβάλλον

25


Επόμενα Βήματα Μαθήματα που πήραμε από Ισραήλ ‐ Κύπρο ‐ Αίγυπτο

Υπομονή – 30 γεωτρήσεις προηγήθηκαν στο Ισραήλ πριν από την πρώτη ανακάλυψη

Εμπιστοσύνη τους τοπικούς παίκτες – Εκεί που η British Gas απέτυχε, οι τοπικοί εξερευνητές ανακάλυψαν το Levantine Basin

Στρατηγικές Συνεργασίες – Η Noble υποστήριξε τις προκλήσεις από την Τουρκία στην Κύπρο

Συνέπεια και σταθερότητα – 30 χρόνια στην Κύπρο η ίδια ομάδα στους ΥΘ

Κίνητρα για επενδύσεις – Ευνοϊκό & Σταθερό Φορολογικό Καθεστώς

Απομάκρυνση του «Greek Risk» – H Έρευνα και παράγωγή Υδρογονανθράκων πρέπει να είναι Εθνική Στρατηγική που να μην επηρεάζεται από τις πολιτικές αλλαγές – Το παράδειγμα της Αιγύπτου ‐ δεν έχει αλλάξει τίποτα στην αγορά ΥΘ τα τελευταία 100 χρόνια

Δεν θα δούμε αποτελέσματα αν δεν παρθούν «Δύσκολες αποφάσεις»

26


Το Όραμά μας για το μέλλον   Άνοιγμα της Αγοράς Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα •

Επενδύσεις $150 εκατ., σε 4 χρόνια

Υλοποίηση των πιο σύνθετων γεωτρήσεων στην Ελλάδα – 4 γεωτρύπανα σε 5 χρόνια

Επιστροφή στην Ελλάδα των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών στον κλάδο

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα $60 εκατ. το 2013

Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς παίκτες

 Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό •

Δημιουργία μιας νέας γενιάς Ελλήνων Γεωλόγων και Μηχανικών

300 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στην Καβάλα, Αθήνα και Κάϊρο

Συνεργασία με ΤΕΙ Καβάλας και πανεπιστημιακές σχολές στην υπόλοιπη Ελλάδα

 Αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου με κεφαλαιοποίηση της μοναδικής εμπειρίας της Καβάλα Oil  Yποστήριξη της τοπικής κοινωνίας  Επενδύσεις για διατήρηση του άριστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος  Εξωστρέφεια και ανάπτυξη της Energean στο εξωτερικό 27


Εγκαίνια του Προγράμματος Νέων  Γεωτρήσεων στον Πρίνο και Βόρειο Πρίνο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός  Γιάννης Μανιάτης 20 Ιουλίου 2013 28

20130720 energean presentation kavala july 2013  
20130720 energean presentation kavala july 2013  
Advertisement