Page 71

2. Het kinderkoor ‘De Meiklokjes’ Het koor werd opgericht in 1976 en bestond uit een dertigtal jongens en meisjes. De eerste dirigent was Eric Saelens, toenmalig leerkracht in de jongensschool te Knokke. Toen hij het in 1990 voor bekeken hield werd hij opgevolgd door Hendrik Vandenbogaerde, de koster van de St-Amanduskerk. Na moeilijkheden in het bestuur werd door voorzitter André Hostyn en secretaris Antoine Walschap op 8 mei 1991 aan alle leden van het koor een schrijven gericht met de mededeling dat de dirigent ontslagen werd en ook als bestuurslid werd geschrapt. Alle repetities en optredens werden voorlopig stopgezet, doch ze werden nooit meer hervat onder de naam ‘De Meiklokjes’.

3. VZW Knoks Jongerenkoor Dit koor werd opgericht na de ontbinding van ‘De Meiklokjes’ op 25 november 1991. Lieve De Coninck werd voorzitster. De leden waren : Marie Cottenier, Marie Jeanne Cottenier, Bernard Declercq, Marcia Deconinck, Flor Naessens, André Pauwels, Els Raepsaet, Johan Vanassche, Hendrik Vandenbogaerde, Marc Vanherpe, André Vanhoutte en Freddy Vannieuwenborgh. Wegens een gebrek aan belangstelling werd het koor ontbonden in januari 1995.

71

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement