Page 66

5. Maroy Antoinette Zij is geboren te Moen – Knokke op 7 september 1918 als dochter van Frans-Georges en Odila-Zozima Vandeputte. Zij woonde bij haar ouders op de hofstede in de Langestraat. Zij begon als onderwijzeres in de vrije Sint-Niklaasschool te Zwevegem. Na één jaar maakte zij in 1938 de opstart mee van de Kappaertschool als wijkafdeling van de St. Niklaasschool. Zij bleef er tot 9 december 1946, de dag dat zij te Opbrakel in het klooster van de H. Franciscus stapte en voortaan de naam droeg van zuster Esther. Ze bleef als kloosterlinge verder werken in het lager onderwijs gedurende een tiental jaren te Michelbeke en vandaar naar Putte tot ze op rust ging.

6. Deweer Raphaël Hij is geboren te Deerlijk op 2 december 1928 als zoon van Aloïs en Marie Verschuere. Hij woonde toen aan’d’oude Knokkeschool’ in de Ellestraat. Hij was een buurjongen van Rachel Steelandt. Hij legde zijn geloften af als broeder bij de Jezuïeten te Drongen op 24 september 1957. Op 27 juli 1959 vertrok hij per vliegtuig naar zijn eerste missieopdracht in Kisantu in Congo. Voor die gelegenheid werd door een buurtcomité een Vlaamse kermis ingericht op 18, 19 en 20 juli met een opbrengst van 30.000 frank. Later is hij nog in Ruanda en Burundi geweest om uiteindelijk zijn taak als pater af te sluiten in Congo in november 1998. Hij is op rust in het St. Jozefcollege te Turnhout. Hij is altijd gekend geweest als ‘pater – bouwer’. Hij heeft ontelbare gebouwen opgericht in de missiegebieden.

7. Baert Raphaël Geboren te Zwevegem-Knokke op 20 april 1937, zoon van Aloïs en Rachel Vermaut. Hij woonde toen bij zijn ouders in de Kastanjeboomstraat 13. Hij is binnengetreden in het noviciaat van de paters Passionisten te Kruishoutem op 15 augustus 1957 en priester gewijd door Mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent, op 12 juli 1964 te Kruishoutem. Hij deed zijn dankmis te Knokke op 26 juli 1964. Hij is momenteel econoom bij de paters Passionisten te Kortrijk.

8. Deroose Moïse Hij is geboren te Avelgem op 22 januari 1948 als zoon van Aimé en Rachel Rochaert. Hij woonde toen in de Salembierstraat. Op 25 juni 1975 werd hij diaken gewijd. Hij werd priester gewijd te Knokke op zaterdag 17 juli 1976 door Mgr. De Smedt. Eind augustus 1976 werd hij leraar godsdienst benoemd aan het VTI te Waregem. Van 1 september 1986 werd hij benoemd tot directeur sociale promotie aan het VTI te Waregem en enkele jaren werd daaraan de bevoegdheid toegevoegd van de school voor sociale promotie van het H. Hartcollege en van het O.L. Vrouw Hemelvaart instituut (Keukeldam) te Waregem. Vanaf 1 september 1993 werd hij benoemd tot leraar godsdienst aan de bakkerij-, slagerijen hotelschoolTer Groene Poorte te Brugge, waar hij op 1 november 1998 werd aangesteld tot directeur van de internaten en op 29 januari 2002 benoemd werd tot pedagogisch directeur.

66

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement