Page 64

Hoofdstuk 6: GEESTELIJKEN EN ZENDELINGEN. 1. Surmont Octavus Julianus Hij is geboren te Zwevegem – Knokke op 21 augustus 1869 als oudste zoon van CharlesLouis en Appolonia Esquenet. Hij werd priester gewijd op 29 juni 1894. Hij werd condjuctor benoemd te Avecapelle op 10 april 1895, onderpastoor te Outrijve op 10 mei 1896, onderpastoor te Ichtegem op 22 februari 1907, pastoor te Vladslo op 16 april 1923 en te Hertsberge op 18 april 1928. Hij verongelukte per fiets te St. Andries Brugge op 17 september 1929.

2. Surmont Arthur Hij is geboren te Zwevegem – Knokke op 28 september 1877 als tweede zoon van Charles-Louis en Appolonia Esquenet. Hij legde zijn geloften af bij de missionarissen van Scheut op 8 september 1897. Hij werd priester gewijd op 13 juli 1902. Hij vertrok als missionaris op 12 september 1904 naar zijn missiegebied in China. In 1909 werd hij teruggeroepen naar België om bij de orde van Scheut tot 1930 de leiding te nemen over de nieuwe novicen. Binnen de kloosterorde van Scheut kwam er een strijd tussen de conservatieven en de progressieven. Als concervatief verloor hij het pleit en werd gevraagd of gedwongen om zijn taak opnieuw op te nemen in zijn vroeger missiegebied in China. Hij kreeg er bij zijn volgelingen de bijnaam ‘de levende heilige’. Hij werd getroffen door darmkanker en na een slepende ziekte overleed hij in Peking op 8 december 1937. OP 9 november 1937 nam hij per brief afscheid van zijn familie en geliefden.

3. Steelandt Rachel Zij is geboren te Deerlijk op 8 maart 1901 als dochter van Steelandt Adolf en Marie Depoortere. Zij woonde in de Ellestraat 104. Ze werkte als spoelster in de weverij Vancauwenberghe. Ze trad binnen in het klooster in 1923 bij de zusters van Pittem. Ze werd geprofest te Pittem op 14 juni 1926 en kreeg er de kloosternaam van Zuster Hedwige. In 1928 vertrok ze per boot naar haar missiegebied Kayeye in Congo. De tocht duurde drie weken. In de brousse zette ze zich in voor de verzorging van melaatsen. Daarna verbleef ze nog in Lukonzolwa, Luabo en Kamina-Base. Daar maakte ze zich verdienstelijk in de keuken. In de woelige periode van 1960 werd ze gered door een boy die bij haar werkte in de keuken. Door zijn tussenkomst werd ze niet vermoord zoals vele anderen. Ze bleef in Congo tot haar gezondheid het niet meer toeliet. In 1968 kwam ze terug naar België. Ze overleed te Roeselare op 16 februari 1982.

4. Surmont Jozef Hij is geboren te Zwevegem-Knokke op 16 maart 1914 als zoon van Hector en Waignein Febronie. Zijn vader Hector was de jongste broer van Octavus en Arthur. Hij woonde tot de komst van de zusters in de boerderij bij zijn ouders waar later een klooster werd van gemaakt. Daarna recht tegenover het klooster. Hij werd priester gewijd te Combrai in Frankrijk. Hij deed zijn plechtige eremis te Knokke op 14 juli 1946. De mis werd voorafgegaan door een feeststoet door de straten van Knokke. Hij is momenteel op rust inhet rustoord St. Godelieve te Gistel.

64

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement