Page 50

6. E.H. José Lefevere 1993 - 1999 Hij werd geboren te Brugge op 13 maart 1946 en priester gewijd op 28 juli 1974. Hij was enkele jaren leraar en dan onderpastoor te Zwevegem tot in 1993. Toen pastoor Gerard Lietaer stierf, werd hij pastoor benoemd te Knokke maar bleef ook medepastoor te Zwevegem. In 1999 werd hij benoemd tot aalmoezenier in het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid te Kortrijk. Op zondag 21 november 1993 werd hij aangesteld als pastoor. Hij bleef evenwel wonen in zijn appartement te Zwevegem wat veel Knokkenaren hem niet in dank afnamen. Onder zijn impuls werd een parochieraad gesticht. Op 21 en 22 februari 1995 verlieten de zusters van Heule hun klooster te Knokke door een beslissing van hun algemene overste. Het klooster stond dus leeg en zou aanvankelijk een andere bestemming krijgen. Begin 2003 wordt het klooster echter afgebroken om plaats te maken voor sociale appartementen. In de nacht van 19 op 20 juni 1995 brak brand uit in de fietsenbergplaats van de kerk. Het vuur werd tijdig opgemerkt zodat een ramp vermeden werd. De kerk zat wel onder het roet. Zij werd grondig gepoetst en herschilderd. E.H. Lefevere leidde de parochie naar de parochiefederatie Zwevegem en Knokke maakte dus een deel uit van de grote parochie Zwevegem. Het Maria-Bernardakoor vierde op 27 februari 1999 zijn zilveren jubileum. De viering startte met een speciaal verzorgde eucharistieviering. Als slotlied gaf het koor het beroemde Gloria van Antonio Vivaldi ten beste. Na de mis volgde een uitgebreide receptie waar het gemeentebestuur het koor lauwerde. Op zondag 5 september 1999 vierde E.H. Lefevere zijn afscheid en de parochie wenste hem veel succes toe bij zijn nieuwe functie als aalmoezenier in de kliniek Maria’s Voorzienigheid.

50

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement