Page 32

12 april 1982: overlijden van Jeroom Lietaer, lid van de kerkfabriek. Hij was geboren te Zwevegem in 1904. 1 juni 1982: Overlijden van Lydie Theunynck, huishoudster van E.H. Frans Bossaert. 04 juli 1982: Aloïs Vanhoe wordt lid van de kerkraad in vervanging van Jeroom Lietaer. Voor het eerst wordt iemand in het bestuur van de kerkraad opgenomen die geen zelfstandige is of landbouwer. Vanaf oktober 1982 wordt geen stoelgeld meer opgehaald in de kerk tijdens de mis. 3 juli 1983: Gouden Kloosterjubileum van E.Z. Germana Cottenier. Januari 1984 startte de werkgroep ziekenpastoraal. Stuwende krachten waren Marie-José Matton en Mia Raepsaet. Op 15 september 1984 overleed in een kliniek te Kortijk Gerard Gabriel, de eerste grafdelver van Knokke. Hij werd op 9 mei 1905 geboren te Zwevegem en was gedurende 32 jaar grafdelver. Op 11 februari 1985 overleed de voorzitter van de kerkraad Paul Hanssens. Hij was geboren te Gullegem 3 januari 1910. Pastoor Frans Bossaert bood zijn ontslag aan bij de Bisschop en nam op 31 maart 1985 afscheid van Knokke. Knokke was tijdelijk zonder pastoor. Door Deken Dejaeger van Harelbeke werd E.P. Albert Detremmerie, pater-oblaat, rustend missionaris van Zuid-Afrika gevraagd tijdelijk de kerkelijke leiding in handen te nemen. Pater Albert was reeds een tijdje hulppastoor te Knokke. 15 april 1985: Aanstelling van de vijfde pastoor te Knokke E.H. Gerard Lietaer door Deken Joris Dejaeger. 4 september 1985: 10-jarig bestaan van de Meiklokjes. In september 1985 werd het beeld van ‘De Goede Herder’ gerestaureerd door Marcel Dewaegheneire uit Bellegem. Het beeld dateert van de zeventiende eeuw. Op 24 december 1985 werd na een lange onderbreking terug een nachtmis gedaan voor een overvolle kerk en opgeluisterd door het Maria-Bernardakoor. 28 mei 1986: Overlijden van E.H. Jozef Verhelst, derde pastoor van Knokke. 15 juni 1986: Missiefeest ‘25 jaar missie van broeder Deweer Raphaël’ Op 13 juli 1986 werden 200 nieuwe misboekjes aangekocht. In augustus 1986 werd de weekkapel door vier vrijwilligers in een nieuw kleurtje gestoken. Op 28 mei 1987 werd een oproep aan alle inwoners gedaan om mee te helpen aan het opfrissen van het parochiaal centrum. Van het gemeentebestuur werd een doorgeeflening bekomen voor het bekostigen van de werken. Een VZW werd opgericht voor het beheren van het parochiaal centrum. In april 1988 werd in het vooruitzicht van de viering 50 jaar bestaan van de parochie de kerk herschilderd door het schildersbedrijf Bernard Vanhoutte uit Zwevegem (Sint-Denijs). Er werd ook een nieuw gordijn aangekocht voor achter het hoofdaltaar. 10 september 1988: Feestviering van 50 jaar Knokke in aanwezigheid van Mgr Vangheluwe en de gemeentelijke overheid. Voor de mis werd een nieuwe kapel langs de wandelweg ingewijd. De kapel werd gebouwd door de bewoner Vandenbogaerde Hendrik, koster in de SintAmanduskerk. De kapel werd toegewijd aan O.L.V. van Banneux.

32

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement