Page 22

Op 19 juli 1953 werden om 14.30 uur tijdens het lof de nieuwe vlaggen van KWB en KAV gewijd. 21 augustus 1953: voorlopige begrotingswijziging goedgekeurd door de Bestendige Deputatie en toelating om aan de bouw van de kerk te beginnen. De grote werken startten op 31 augustus 1953. Diezelfde avond was er een werkvergadering in de pastorie met de 4 burgemeesters, de leden van de kerkraad en de pastoor. Burgemeester Leon Bekaert stelde ten persoonlijke titel 1.000.000 frank ter beschikking. Paul Hanssens schonk als voorzitter van de kerkraad 300.000 frank. Het gemeentebestuur van Zwevegem kwam tussen voor 75 %, Moen voor 9 %, Heestert voor 8 % en Sint-Denijs eveneens voor 8 %. Het bisdom stelde 100.000 frank ter beschikking. Verscheidene banken schonken elk 5.000 frank. De pannenfabriek van Knokke zou de pannen gratis leveren. Door de steenbakkerij HanssensDemeestere zouden gratis bakstenen geleverd worden. De heer Delafontaine uit Menen zou een nieuwe kruisweg schenken. De heer Frans Vanderstraeten stelde een beeld van Bernadette, dat hij had meegebracht uit Nevers, ter beschikking. De heer Aloïs Vermout schonk een beeld van Sint-Antonius. De kerkfabriek van Sint-Denijs gaf een kansel ten geschenke aan de nieuwe kerk. Verder waren er nog giften van onbekende schenkers en ook gelden van verschillende omhalingen. Zo werd er gespreid over een periode van 3 jaar, van I953 tot I956, door onbekende weldoeners een som van 1.038.832 frank bijeengebracht. Daarmee werden onder meer de aannemer en de architect afbetaald en een altaar, een doopvont en een tabernakel aangekocht. Op 7 september 1953 werd de eerste steen gelegd op de fundamenten van de kelder. 27 september 1953 werd in het gezin Vanassche Marcel-Verkaemer Andrea een zevende zoon geboren die de naam kreeg van Boudewijn Leon. Zijne Majesteit de Koning aanvaardde het peterschap. Hij werd bij de plechtigheid vervangen door burgemeester Leon Bekaert. Knokke was andermaal in feest. Na de doopplechtigheid was er in de pastorie ontvangst van de vader en zijn kinderen, peter en meter, en de leden van de kerkraad. Het stoelgeld werd vanaf begin oktober 1953 op 1 frank gebracht. Op 12 oktober 1953 omstreeks 11 uur, op kermismaandag, wijdde Mgr. Desmedt de hoeksteen van de nieuwe kerk. Deze bevindt zich vooraan rechts. E.H. Jozef Thiers was op de uitnodiging ingegaan om ook aanwezig te zijn. Door het feestcomité werd een gans feest ingericht. Door de heer en mevrouw Hanssens werd een lunch aangeboden voor de speciale genodigden in de pastorie. Op 29 augustus 1954 werden tijdens een jubelcongres de nieuwe vlaggen van KAJ en VKAJ gewijd door Mgr. Desmedt. Op 26 december 1954 overleed Eerwaarde Zuster Maria-Salesia (Marie Kerkhof) in een kliniek te Kortrijk. Ze werd begraven te Knokke op 30 december 1954. Ze was geboren te Kortrijk op 15 maart 1887, ingetreden in het klooster der Zusters van Liefde te Heule op 20 februari 1903 en ze legde haar geloften af op 8 januari 1910. De nieuwe kerk kreeg op 25 maart 1955 van E.H. Verhelst, deken van Kortrijk, een klok toegewezen uit de Sint Maartenskerk. Hij luisterde naar de naam Jozef en woog 385 kg. werd in de toren opgehangen door de firma Frère uit Lo. Het werk nam drie dagen in beslag, van dinsdag 12 tot donderdag 15 april 1955.

22

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement