Page 14

tot aan het rustaltaar ter hoogte van de steenbakkerij Hanssens, nu antiekhandel Vandoorn. Opnieuw was er een korte gebedsdienst en dan ging de stoet terug naar de kapel. De eerste bedevaarten werden ingericht. 

Zondag 14 mei 1939 na het lof van 14 uur trok men in stoet tot aan de Kapel Milanen.

Zondag 1 juni 1939 per bus naar Oostakker en Kerselare.

Zondag 11 juli 1939 per bus naar Gistel.

Tot slot zondag 17 augustus naar Tiegem.

Eind oktober 1939 legde E.H. Thiers de eerste steen van de pastorie, die volgens het plan van architect Reyntjes gebouwd zou worden door de gebroeders Velghe van Moen. Door de mobilisatie echter liep de bouw wat vertraging op. Maar toch kon de pastoor het jaar daarop zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. In september 1939 was er de algemene mobilisatie. Te Knokke trokken 89 mannen naar het leger. Van hen hebben 81 krijgsdaden verricht. Op 22 mei 1940 werd de kapel beschadigd door een zwaar bombardement. Tijdens de nacht hadden de Engelsen de ophaalbrug en Knokkebrug opgeblazen om zo de optocht van de Duitsers te stoppen. Door de hevige luchtdruk sneuvelden alle grote ruiten van de kapel zodat de plechtige communie van ’s anderdaags niet kon doorgaan. De plechtige communie werd uitgesteld tot 13 juni. Tijdens de zomer van 1940 kocht de gemeente een stuk grond aan van Valère Demeestere om een nieuw kerkhof aan te leggen. Alle overledenen werden opgegraven om tegen 1 november 1940 een definitieve rustplaats te vinden op het nieuwe kerkhof van Knokke. De nieuwe pastorie was klaar tegen Knokke kermis. Zondag 11 mei 1941 werd door pastoor Jozef Thiers een nieuw kapelletje ingewijd op het Hoogstraatje ter hoogte van de woning van Aloïs Vandenborre. Het werd een kapel ter ere van de Heilige Arnoldus. Na het woelige jaar 1940 ging de Heilig Hartprocessie weer uit op zondag 20 juni 1941. Op 12 december 1941 overleed de kerkbaljuw van Knokke André Raepsaet op de jeugdige leeftijd van 23 jaar. Hij was geboren te Moen op 27 mei 1919 als zoon van Emiel en Emma Callens. Ondertussen drong de burgemeester er op aan om werk te maken van de nieuw te bouwen kerk. De oorlog stak echter stokken in de wielen. Architect Jos Baert maakte de voorontwerpen voor de nieuw te bouwen kerk op in 1942. Deze werden goedgekeurd door de bisschoppelijke commissie maar de werken konden niet worden uitgevoerd gezien de toestand van het land en de plannen bleven opgeborgen. Op 2 juni 1942 vierde pastoor Jozef Thiers zijn 25-jarig priesterjubileum. Speciaal voor de gelegenheid hadden de leden van de kerkraad een speciale omhaling gedaan, uitsluitend bij de landbouwers van Knokke. Dit bracht hen 17.000 frank op. Met dit geld werd de kapel totaal opgefrist met een laagje verf. Een best gewaad werd gekocht, een nieuw missaal en nieuwe witte altaargordijnen. Uit het jaarverslag der Pauselijke missiewerken van het Bisdom Brugge blijkt dat de parochianen van Knokke de meest gulle gevers waren van de dekenij Kortrijk met 2,59 frank per inwoner.

14

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Knokke, ons dorp - deel 1 - Het kerkelijk leven  

Geschiedenis van de parochie. Gepubliceerd bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk. Auteur: Luc Vanassche Eindredactie en l...

Advertisement