Page 1

Septem Mortalia Peccata en digital konstutst채llning

projektarbeteamanda.blogg.se


Vad konst egentligen är är en extremt svår fråga och

nästintill omöjlig att svara på. Men under projektarbetskursen har jag blivit oerhört medveten om vad konsten symboliserar och berättar idag, och jag kan stolt säga att jag faktiskt lyckades med arbetets mål; att ta reda på vad modern konst idag innebär och hur den speglar och påverkar samhället. Konstnärer idag försöker varken förfina eller censurera något i samtidskonsten. Det är ofta rått och rakt på, och verken kan tala till oss både direkt och undermedvetet.

Mitt arbete har gått ut på att göra egna konstverk som ska passa in i den nutida, moderna konstvärlden i dagens samhälle. Detta har jag arbetat fram genom att först läsa litteratur om nutida konstnärer, vad modern konst innebär, intervjuat galleripersonal i Stockholm för att få en uppfattning om vilken konst som säljs idag, samt av alla dessa fakta skrivit en ganska lång rapport. Konstverken har jag arbetat med nu under vårterminen och de grundar sig i min research om modern konst, men också i mina egna uppfattningar om hur konst ska se ut idag för att locka betraktare. Jag har gjort sju stycken konstverk, och dessa grundar sig i de sju dödssynderna. De är gjorda av tidningsurklipp och hopsatta med olika idealiska kroppsdelar som skapar absurda kvinnor. I min rapport kom jag fram till att den nutida konsten inte nödvändigtvis behöver vara den som vill förändra samhället, utan mer blotta och ifrågasätta det. Genom att göra detta blir betraktaren medveten istället för att motsätta sig verket, och därmed kan budskapet bli kraftigare. Vanliga teman inom konsten idag är samhälls- och identitetsstruktur, rasism, orättvisor och könsroller. Många kvinnliga konstnärer använder exempelvis feministiska drag i sina verk för att ifrågasätta könens olika värde.


Med att klippa till collagen från olika tidningar menade jag att även få med medias påverkan på oss idag, och ifrågasätta ideal och skönhet. Sätter man ihop olika idealiska kroppsdelar tillsammans, skapar det väldigt absurda och förvrängda människor som inte alls är så perfekta som man kan tro. Varför jag valde att utgå från de sju dödssynderna i mina verk har att göra med flera saker. Detta är ett bra tema att arbeta med för att skapa konst, då det behandlar både människan och samhället. Genom att jag hade detta som utgångspunkter så kunde jag få med både ett samhälls- och individperspektiv, samt även mitt eget. Min uppfattning och min personliga prägel är alltid viktig som ”skapare” till mina verk. Utan konstnärens närvaro i bilderna får de inte samma slagkraft, syfte och värde. På något sätt vill man alltid få ut ett slags budskap med ett konstverk, oavsett om det är medvetet eller inte.

Det här är en blädderbar utställning som är menad att med dagens teknik kunna betrakta var som helst, när som helst. Jag vill med mina konstverk inte försöka påverka eller förändra, men däremot ifrågasätta det samhälle vi lever i. Du får välja att titta på, och tolka, verken men den önskning jag har när du tar i dem är dina sinnen. Bilderna är inga pekpinnar, men de problem som jag anser är viktiga att se i

hur du vill, att du öppnar däremot visar vitögat.

Amanda


”Konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter” Nationalencyklopedin


“Superbia”


Idag innebär högmod en dryg attityd och arrogans. Man ser människor som är så egenkära att de inte ens kan bry sig om sina vänner längre. Vart tog ödmjukheten vägen?

Bakom detta verk ligger tankar om den idealiska kvinnan som fått hybris av sin skönhet. Hon ser sig själv som något större och bättre än sina medmänniskor, och låter ingenting annat än sina egna behov bestämma hur hela omgivningen ska se ut. Jag ser ingenting fel med att man ska älska sig själv innan man kan älska andra, men man måste kunna behålla båda fötterna på jorden för att över huvud taget förtjäna den respekt som vi alla förtjänar.


“Accedia”


Vi klagar, vi vill ha ständig ändring. Vi suckar och frågar oss själva varför alla runtomkring oss är idioter. Det mesta är dåligt och ingenting passar någonsin. Problemet är att lättjan stoppar oss från att agera, och lösa det vi inte är nöjda med. Varför är det så svårt att ta saken i egna händer och åstadkomma lite action?

När jag skapade det här verket var det framför allt den symboliska spegeln som var det viktiga. Lättjan syns otroligt väl i dagens samhälle då vi klagar väldigt mycket på hur strukturen ser ut, och därefter skyller vi ifrån oss. Säger att det är alla andras fel att världen ser ut som den gör. Vad som är så konstigt är att vi alla vill ha någon slags ändring, men endast ett fåtal är villiga att göra någonting åt det. Spegeln visar hur vi blundar för verkligheten, stänger in oss i en bubbla, och låter andra reflektera oss trots att vi mycket väl


“Det man kan säga har varit gemensamt för konsten under alla tider är att den visar, tar upp och kanske till och med motsätter sig samhället i just den tiden”. En liten bok om konst (Stenberg-Schentz 2010)


“Gula”


Det frosseri som framför allt syns idag är de framgångsrikas, kanske mest Västvärldens, eviga utveckling, medan de som är svagare och har det sämre ställt får nöja sig med något som vi kan kalla restprodukterna. Vi tar allt vi kommer åt, men blir ändå aldrig nöjda. Hur kan man fortsätta trycka i sig trots att man är proppmätt?

Frosseri kan innebära många olika saker, och förknippas kanske framför allt med mat, men jag har med detta verk valt att lägga fokus på hur vi i dagens samhälle “äter” varandra för utevcklas och bli någonting mer. För att få det vi vill ha trampar vi hemskt gärna på andra, och vi roffar åt oss allt vi tror ger oss den energi vi behöver för att överleva, när det i själva verket handlar om oväsentliga begär.


“Luxuria”


Att vilja njuta är inte fel, men vällust idag handlar enligt min uppfattning om pengar. Vi tvingas till att gotta oss i sexualiserade kroppsuppfattningar varje dag och dygnet runt, ofrivilligt. Var går gränsen mellan äkta och påtvingade känslor?

Det här är en svårtolkad synd, då den kan uppfattas olika av olika personer, beroende på vem man är och vad man har för värderingar. Jag valde att utgå från den sexuella njutningen, och hur den idag styrs nästan helt av pornografiska inslag. Här tror jag att bordellbranschen spelar stor roll och att om inte den fanns, så skulle heller inte ämnet vara så känsligt att prata om. Med mitt verk vill jag inte ställa mig på någon föreller motsida, men däremot belysa att om njutningen är fejkad och inövad, så kommer den aldrig vara något som vi människor kan ha distans och relatera till, och därmed blir den till något vi ständigt kommer att jaga i samhället.


“Invidia”


För människor idag handlar det inte om att uppskatta vad andra har, eller att glädjas åt andras vinster. Nej, vi är så avundsjuka idag så att vi till och med gör allt för att se andra misslyckas. Sedan när blev skadeglädje bättre än kollektiv lycka?

Jag vill med mitt konstverk visa upp den ständigt mänskliga strävan efter att vara, känna eller bli någonting mer. Att många i princip aldrig är nöjda med sina liv, samtidigt som andra verkar vara det. Utåt sett kritiserar man omvärlden, och estimerar att man själv är helt felfri och kan så mycket bättre, men inuti känner man sig egentligen mycket mindre värd än sina medmänniskor.

Personen till höger ser grönt, medan hon till vänster ler stelt och försöker ta sig ur en obehaglig situation där hon känner sig pressad att ligga lågt med vem hon är för att andra människor inte ska tycka att hon är för mycket.


“Trender inom konst är att nu vara modig, ifrågasättande och provokativ. I princip alla konstnärer vill visa samhället från sitt eget perspektiv och många tar upp identitetsstrukturer, genusperspektiv samt kritik mot politiken. Det är svårt att generalisera stilar, då alla är olika, men gemensamt är att dagens konstnärer vågar leka med material, färger och penseldrag” Galleri NEU i Stockholm


“Ira”


Idag räcker det inte med en bestämd men enkel tillsägning. Vi är konstant stressade och trötta på hela vår vardagsstruktur och när vi är missnöjda, ja, då hörs det. Vad hjälper det att koka och skrika tills rösten blivit svag när du ändå bara skrämmer iväg de som du vill ska höra dig? Vredet förstör.

Ilskan i dagens samhälle blir bara värre och värre för var dag som går, tycker jag. Vi lever i en tid med otroligt många krav från alla håll och kanter, och vi tvingas lägga saker på våra axlar som vi inte alls har förmågan att ta tag i. Detta skapar med tiden en kapsel inom oss, sprängfylld med stress och måsten då vi inte hinner med allt, alltid. Kapseln blir till slut så full så att den spricker, och det kan då resultera i en svåda av vrede vilket visar i stora drag visar sig i exempelvis hårda ord, hot, våld och brott.


“Avaritia”


Girighet har idag att göra med

det ekonomiskt överberoende samhälle vi lever i. Den som mycket har vill alltid ha mer, och delar sällan med sig av rädslan att inte få likvärt tillbaka. Varför ska det vara så svårt att vara broderlig? Tanken med detta verk är att just visa att den som lever välställt sällan gör någonting för de som har det sämre, trots att man kan bekosta det. Att hjälpas åt och dela med sig är inte bara schysst, det gör även otroligt mycket för vårt samvete, och vi blir lyckligare människor. Problemet är att vi inte bryr oss om någon annan så länge vi själva inte vinner på det rent materiellt. Vi oroar oss för att behöva lägga ner mer tid och pengar på någon annan än vad vi kan få tillbaka. I längden skapar detta bara ett samhälle med ännu större klyftor, där individen är osäker.


Vad konst egentligen är är en extremt svår fråga och

nästintill omöjlig att svara på. Men under projektarbetskursen har jag blivit oerhört medveten om vad konsten symboliserar och berättar idag, och jag kan stolt säga att jag faktiskt lyckades med arbetets mål; att ta reda på vad modern konst idag innebär och hur den speglar och påverkar samhället. Konstnärer idag försöker varken förfina eller censurera något i samtidskonsten. Det är ofta rått och rakt på, och verken kan tala till oss både direkt och undermedvetet. Konstnärer idag försöker varken förfina eller censurera något i samtidskonsten. Det är ofta rått och rakt på, och verken kan tala till oss både direkt och undermedvetet. De flesta vill nu för tiden överskrida normer och regler i samhället genom att skildra bland annat utanförskap, orättvisor och klyftor, samt ifrågasätta identitetsstrukturer. Gör man någonting som sticker ut, och inte följer den ”lagoma” normen i Sverige, då syns man. Konsten har en otrolig slagkraft. Och, enligt mig, måste man kunna använda sig av den för att väcka debatter till liv, och för att blotta sådant som ofta vill gömmas av exempelvis politiker och staten. Med dessa slutord har jag svarat på min frågeställning jag arbetade fram vid projektets början: Hur speglar dagens konst dagens samhälle och hur påverkas vi av den?


Tack Under de tre mötena jag haft med min handledare har jag fått bra med feedback. Under det första mötet diskuterade vi mest min idé vilket hjälpte mig att hitta en konkret frågeställning för att kunna komma igång ordentligt. Under möte nummer två tittade vi på delar från min rapport, och min handledare hjälpte mig med hur jag i slutet förslagsvis skulle kunna redovisa denna. Vi kom fram till att den bara är en separat del, som jag gjorde mycket för min egen skull då jag behövde det för att över huvud taget kunna komma någonstans i den kreativa processen, men som jag däremot kunde plocka ut delar ifrån till slutprodukten. Min handledare har varit bra att ha tills hands för att diskutera den teoretiska delen med, och för mig har det inte gjort så mycket att Mike inte är en estetisk ämneslärare. Till denna bit har jag fått en slags ”tyst” respons genom att besöka gallerier och pratat med dess personal för att få mig en uppfattning om hur dagens konst ”bör” se ut. Eftersom att min slutprodukt är konstverk så har jag inte kunnat utgå från någon annans åsikter än mina egna när jag skapat dem, men under projektveckorna på höstterminen när vi arbetade med ämnet ”Synder och dygder” fick jag mycket inspiration från diskussioner med mina klasskamrater samt från föreläsningar med lärare.

Amandas es10a projekt3  
Amandas es10a projekt3  
Advertisement