Issuu on Google+

Weigerambtenaar of gewetensbezwaard? Geachte trouwambtenaar, De Gemeente Den Haag heeft een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontslagen, omdat hij geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht wil voltrekken. De RMU is geschokt door deze stellingname die geen ruimte biedt voor gewetensbezwaren op grond van geloofsovertuiging. De RMU gaat nu niet bij de pakken neerzitten. Integendeel. We roepen alle (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren op om zich te melden bij de RMU. Dat biedt de mogelijkheid om de krachten te bundelen en samen sterker te staan. Ook in de ondersteuning van uw collega in Den Haag. Bent u gewetensbezwaard trouwambtenaar? Mail dan uw naam en contactgegevens naar: pschalk@rmu.org of bel naar de RMU, (0318) 54 30 30. Natuurlijk ga ik hier vertrouwelijk mee om. Peter Schalk Raad van Bestuur RMU

Steun ons. Word lid op www.rmu.org Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX Veenendaal | T (0318) 54 30 30 | F (0318) 54 25 22 | E info@rmu.org | www.rmu.org


RMU Open Brief Gewetensbezwaarde Ambtenaar