Page 1


Το αλφαβητάρι του βιομηχανικού σχεδιασμού Copyright © 2013, Αθανάσιος Μανάβης, Κωνσταντίνος Σιργκάνης, Νικόλαος Ευκολίδης, Δρ Παναγιώτης Κυράτσης ISBΝ: 978-960-93-5617-6 All Rights Reserved Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του βιβλίου με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανκή ή ηλεκτρονική μέθοδο) χωρίς την άδεια των δημιουργών.


Ο σχεδιασμός δημιουργεί πολιτισμό. Ο πολιτισμός διαμορφώνει αξίες. Οι αξίες καθορίζουν το μέλλον. Robert L. Peters


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ελληνικό αλφάβητο των εικοσιτεσσάρων γραμμάτων μεταμορφώνεται σε ισάριθμα βιομηχανικά προϊόντα και έννοιες που απασχολούν σε μέγιστο βαθμό το επάγγελμα του σχεδιαστή βιομηχανικών προϊόντων. Το «Αλφαβητάρι του Βιομηχανικού Σχεδιασμού» δεν αποτελεί βιβλίο που ερμηνεύει επιστημονικούς όρους και δεν παρουσιάζει σχεδιαστικές εργασίες μέσα από σκίτσα, τεχνικές λεπτομέρειες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των αντικειμένων. Σκοπός του βιβλίου είναι ο καθορισμός ενός σημείου εκκίνησης για την έμπνευση που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία οποιουδήποτε βιομηχανικού προϊόντος που βασίζεται στην πιο απίθα-νη ιδέα… όπως ένα γράμμα από το ελληνικό αλφάβητο!


TI EINAI BIOMHXANIKOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο βιομηχανικός σχεδιασμός περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που ασχολούνται με τη δημιουργία, την εξέλιξη και την υλοποίηση ιδεών για νέα προϊόντα. Η παραπάνω παραδοχή απαιτεί από το βιομηχανικό σχεδιαστή ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων από πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Γνώσεις μηχανικής, υλικών, διαδικασιών παραγωγής, εργονομίας, κοστολόγησης και διαχείρισης των τελικών προϊόντων. Βασικός στόχος του βιομηχανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία νέων αναβαθμισμένων προϊόντων, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.


Αα ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η σχεδιαστική πρόοδος που αρχίζει με την δημιουργία των πρώτων σκίτσων και ολοκληρώνεται με την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Η εξελικτική πορεία ενός αντικειμένου από τον άυλο κόσμο (ιδέα) ως τον υλικό (προϊόν).


Καρέκλα


Ββ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι διαδικασίες παραγωγής προϊόντων που προκύπτουν από την υλοποίηση των σχεδίων μέσω της επεξεργασίας πρώτων υλών από μηχανήματα και ανθρώπους.


Κλασσική Κιθάρα


Γγ ΓΝΩΣΗ

Η κατανόηση των δεδομένων ενός σχεδίου και η σωστή χρήση των εργαλείων κατά των σχεδιασμό του. Η βάση για την επίτευξη ενός επιτυχημένου βιομηχανικού προϊόντος.


Κρεβάτι


Δδ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η ικανότητα να αναπτύσσεις νέες ιδέες που διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ φαντασίας και εργασίας.


Eπιτραπέζια λάμπα


Εε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ σχεδιαστή και προϊόντος, προϊόντος και χρήστη, χρήστη και σχεδιαστή. Η πληροφορία, η σκέψη, το συναίσθημα και η μνήμη που απορρέουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών.


Σταυροί Φαρμακείου


Ζζ ΖΩΗ

Το φυσικό περιβάλλον των αντικειμένων που σχεδιάζονται με βάση αυτό και για αυτό. Η διάρκεια ενός προϊόντος σε βάθος χρόνου.


Κηροπήγειο


Ηη ΗΘΙΚΗ

Οι προδιαγραφές του σχεδίου που προβάλουν την χρήση, επανάχρηση και διατήρηση του τελικού προϊόντος με λεπτομέρειες. Η αληθινή εικόνα του προϊόντος στα μάτια του καταναλωτή.


Σκάλα πισίνας


Θθ ΘΑΥΜΑ

Η γέννηση μιας ιδέας. Η πραγμάτωση της μέσω των εργαλείων του υλικού κόσμου. Ο θαυμασμός του τελικού παραγόμενου μοντέλου από τον χρήστη ή καταναλωτή.


Πλυντήριο ρούχων


ΙΙ ΙΔΕΑ

Η ακατέργαστη σκέψη που λειτουργεί ως κατευθυντήρια αρχή στην έρευνα, την μελέτη και τον σχεδιασμό. Βασικός στόχος, η υλοποίηση της στον πραγματικό κόσμο.


Μπάρα και δίσκοι άρσης βαρών


Κκ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ορθή γνώση της αγοράς, των νέων τεχνολογιών, υλικών και διαδικασιών παραγωγής οδηγεί στην δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων που θέτουν νέους κανόνες και ανατρέπουν την υπάρχουσα κατάσταση.


Τραπεζαρία Πικ-Νικ


Λλ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ο σχεδιασμός με βάση την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ενός προϊόντος προς όφελος του χρήστη. Η λειτουργικότητα είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της σωστής διαχείρισης της φόρμας του αντικείμενου.


Μπασκέτα


Μμ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η γνώση της συμπεριφοράς των σωμάτων όταν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με δυνάμεις. Η εφαρμογή της τεχνολογίας στην δημιουργία νέων μορφών.


Φωτιστικό οροφής


Νν ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η γνώση των κανόνων που θεσμοθετούνται σε κάθε χώρα. Σχεδιασμός με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η νόμος και πιστή τήρηση αυτών.


Παιχνίδι ρομπότ


Ξξ ΞΥΣΤΡΑ

Το μέσον για το ακόνισμα της γραφικής ύλης που αποτυπώνει στο χαρτί την ιδέα, το σκίτσο, την φόρμα και το χρώμα. Αλληγορικά, η σκέψη του σχεδιαστή που λειτουργεί ως μέσο όξυνσης νέων ιδεών.


Ξύστρα


ΟΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η σωστή χρήση υλικών και διαδικασιών παραγωγής που συμβάλουν στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Ο καθορισμός των απαραίτητων βημάτων για την παραγωγή ενός αντικειμένου από την αρχική φάση του σχεδιασμού.


Ποδήλατο


ΠΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, η γλώσσα και η μόδα αποτελούν στοιχεία πολιτισμού. Η μελέτη αυτών επηρεάζει τον σχεδιασμό και διαμορφώνει ένα προϊόν που μπορεί να ανταποκριθεί 100% στην κουλτούρα του κάθε χρήστη.


Υπολογιστής ταμπλέτα


Ρρ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Οι αληθοφανείς απεικονίσεις των αρχικών σχεδίων (πριν την παραγωγή τους) σε περιβάλλον χρήσης για παρουσίαση ή μελέτη και διόρθωση τυχών αστοχιών.


Ακουστικά


Σσ ΣΚΙΤΣΟ

Η αρχική απεικόνιση μιας φόρμας στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή. Η συνεχής τροποποίηση και βελτίωση ενός σκίτσου οδηγεί σε ένα άρτιο σχεδιαστικά τρισδιάστατο μοντέλο.


Γυαλιά ηλίου


Ττ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εφαρμογή της γνώσης σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Η εξέλιξη της τεχνολογίας διαμορφώνει τις συνθήκες για νέα καινοτόμα προϊόντα.


M C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ταφ σχεδίου


Υυ ΥΛΙΚΟ

Η ενσάρκωση του σχεδίου. Το στοιχείο που μπορεί να βασιστεί μια ιδέα και να ολοκληρωθεί μέσω αυτού. Η αφή, η όραση, η γεύση, η ακοή και η όσφρηση του χρήστη προς το προϊόν.


Ποτήρια κρασιού


Φφ ΦΟΡΜΑ

Η μορφολογία των αντικείμενων που καθορίζεται από το σχεδιαστή. Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών στο προϊόν για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους.


Μίξερ


Χχ ΧΡΩΜΑ

Η ανάδειξη ενός σχεδίου. Η προσέλκυση του καταναλωτή. Η μεταφορά μηνυμάτων. Ο διαχωρισμός από παρόμοια προϊόντα. Η δημιουργία ταυτότητας στη συνείδηση του χρήστη.


Ψαλίδι


Ψψ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαδικασία μετατροπής αναλογικών στοιχείων σε ψηφιακή μορφή. Ένα τρισδιάστατο μοντέλο αντικειμένου που μπορεί να τροποποιηθεί, να μελετηθεί και να δοκιμαστεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πριν από την παραγωγή του.


Μαχαιροπίρουνα


Ωω ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Η υπευθυνότητα και συνέπεια του σχεδιαστή στο όραμα και τους στόχους της δουλειάς του. Η πνευματική εξέλιξη του χρήστη λόγω ενός ολοκληρωμένου σχεδιαστικά αντικειμένου. Η πλήρης ανάπτυξη του προϊόντος ως ιδιότητα.


Ωρολόι


Για το σύνολο του βιβλίου (κείμενα και δημιουργία αντικειμένων) έγινε χρήση της γραμματοσειράς που διατίθεται ελεύθερα MgOpenModata.


ΛΙΣΤΑ ΛΕΞΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ανάπτυξη > Καρέκλα Βιομηχανία > Κλασσική κιθάρα Γνώση > Κρεβάτι Δημιουργικότητα > Επιτραπέζια λάμπα Επικοινωνία > Σταυροί φαρμακείου Ζωή > Κηροπήγειο Ηθική > Σκάλα πισίνας Θαύμα > Πλυντήριο ρούχων Ιδέα > Μπάρα και δίσκοι άρσης βαρών Καινοτομία > Τραπεζαρία πικ-νικ Λειτουργικότητα > Μπασκέτα Μηχανική > Φωτιστικό οροφής Νομοθεσία > Παιχνίδι ρομπότ Ξύστρα > Ξύστρα Οικολογία > Ποδήλατο Πολιτισμός > Υπολογιστής ταμπλέτα Ρεαλιστικός > Ακουστικά Σκίτσο > Γυαλιά ηλίου Τεχνολογία > Ταφ σχεδίου Υλικό > Ποτήρια κρασιού Φόρμα > Μίξερ Χρώμα > Ψαλίδι Ψηφιοποίηση > Μαχαιροπίρουνα Ωριμότητα > Ωρολόι


ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καρέκλα > Αα Κλασσική κιθάρα > Ββ Κρεβάτι > Γγ Επιτραπέζια λάμπα > Δδ Σταυροί φαρμακείου > Εε Κηροπήγειο > Ζζ Σκάλα πισίνας > Ηη Πλυντήριο ρούχων > Θ θ Μπάρα και δίσκοι άρσης βαρών > Ιι Τραπεζαρία πικ - νικ > Κκ Μπασκέτα > Λλ Φωτιστικό οροφής > Μμ Παιχνίδι ρομπότ > Νν Ξύστρα > Ξξ Ποδήλατο > Οο Υπολογιστής ταμπλέτα > Ππ Ακουστικά > Ρρ Γυαλιά ηλίου > Σσ Ταφ σχεδίου > Ττ Ποτήρια κρασιού > Υυ Μίξερ > Φφ Ψαλίδι > Χχ Μαχαιροπίρουνα > Ψψ Ωρολόι > Ωω


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ο Αθανάσιος Μανάβης είναι απόφοιτος του τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Έχει επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό προϊόντων. Οι τομείς ενασχόλησής του περιλαμβάνουν τις περιοχές CAD, CAM, CAE και σχεδιασμός γραφικών οπτικών στοιχείων. Έχει σημαντικές συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με θέματα design.

Ο Κωνσταντίνος Σιργκάνης είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και εργαλειομηχανικός. Έχει σημαντική εμπειρία στην παραγωγή αντικειμένων με εργαλειομηχανές CNC και στο σχεδιασμό και παραγωγή με τη χρήση συστημάτων CAD/CAM. Έχει εμπειρία και με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση προβλημάτων μηχανικής.

Ο Νικόλαος Ευκολίδης, εργάζεται ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Τμ. Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία μαθημάτων CAD-CAM-CAE, ενώ παράλληλα ασκεί το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι πτυχιούχος Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό Προϊόντων και τη Διοίκηση (University of Liverpool, UK). Έχει στο όνομα του σειρά από επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ έχει καταχωρημένο μεγάλο αριθμό Βιομηχανικών Σχεδίων στον ΟΒΙ.

Ο Δρ. Παναγιώτης Κυράτσης, κατέχει τη θέση Καθηγητή Εφαρμογών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Τμ. Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με εξειδίκευση στα συστήματα CAD/CAM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στις Μηχανουργικές Κατεργασίες βασισμένες σε συστήματα CAD (CAD-based manufacturing), στο σχεδιασμό – στις μηχανουργικές κατεργασίες και στην τεχνική ανάλυση με Η/Υ (CAD/CAM/CAE), στον προγραμματισμός συστημάτων CAD (CADbased software development), στον βιομηχανικό σχεδιασμός προϊόντων (Industrial Design Engineering). Έχει στο όνομα του πολλές επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια καθώς και πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκυρα κλαδικά περιοδικά. Έχει καταχωρήσει σημαντικό αριθμό Βιομηχανικών Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών στον ΟΒΙ.


ISBN: 978-960-93-5617-6

Aβγ | Βιομηχανικός Σχεδιασμός  
Aβγ | Βιομηχανικός Σχεδιασμός  
Advertisement