Page 1

Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Et dykk i forfatterskapet til, Elizabeth Kirknes og Thore Etihun Helland

Dette er et magasin basert på et romanprosjekt jeg har jobbet med i flere uker. Jeg har valgt å skrive om to bøker med samme tema, og har sammenliknet disse to bøkene på ulike måter. Bøkene jeg har skrevet om er: Tilnærmet lik midlertidig av Elizabeth Kirknes og Natta blir til regn av Thore Eithun Helland

Elizabeth Kirknes greier det mesterstykke å gi oss en spennende, dobbel kjærlighetshistorie, Bokklubben

Natta blir til regn er en vakker og viljesterkroman om en tenkt samtale, om roser og harmoni og om hva det vil si å være, Samlaget


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Elizabeth Kirknes

Elisabeth Kirknes kommer fra Nøtterøy og er født i 1987. Hun begynte tidlig å skrive små tekster og dikt. Senere studerte hun litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som 20åring debuterte hun med boken Tilnærmet lik midlertidig for Juritzen forlag. Elizabeth Kirknes er en ung og lovende forfatter som spås en lys framtid av bokforlag rundt om i Norge. Utover studier og skriving er hennes interesser og hobbyer fotografering, tegning, drill, dans, språk og musikk, så Elisabeth er en dame med mange talenter. Hun valgte derimot å satse på skriving i ung alder.

Ung og lovende

Elisabeth Kirknes debuterte som forfatter 20 år gammel.

Hvem er hun? Født: 1987, Nøtterøy Bosted: Torød, Vestfold

Tilnærmet lik midlertidig er Elizabeth

Yrke: Fullført litteraturvitenskap

Kirknes sin første og eneste

studier, forfatter

utgivelse. Boken ble gitt ut i 2007 og

Utgivelser: Tilnærmet lik

har solgt flere hundre eksemplarer til

midlertidig(2007)

skoler, butikker og biblioteker. Boken

og diktene hennes har et filosofisk

er på skrevet på bokmål, og er ikke

preg. Sjangeren på boka er en

oversatt til andre språk. I tillegg til å

blanding av

ha skrevet en bok har Elizabeth

drama og kjærlighet, akkurat som i

Kirknes skrevet flere dikt. Både

diktene hennes. Elizabeth ble valgt ut

boken

som månedens poet i Dagbladet i mai 2006 for diktet Vi pelikaner.


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Forfatteren greier å gi oss en

fengede. Mange gode skildringer, og

spennende kjærlighetshistorie med

utrolig mange gode replikker

et originalt og personlig språk. Boken

underveis gjør at boka løfter seg et

er skrevet av en ung forfatter med

hakk.

lite erfaring, noe man kan legge merke til underveis. Språket er veldig kunstnerisk og filosofisk og dette gjør boka ekstra spennende. Selv med et godt språk blir deler av boken litt tam. Ambisjonene om en god bok kommer litt i veien for det som kunne vært en veldig bra historie. Måten Elizabeth Kirknes skriver på er fortsatt veldig bra og

Foreløpig har Elizabeth Kirknes kun skrevet en bok, men i en alder av 21 år vil nok flere gode bøker bli skrevet av henne. Forhåpentligvis vil disse bøkene inneholde det samme gode språket og de gode skildringene. I dag er hun bosatt i Torød i vestfold, etter å ha fullført litteraturvitenskapsstudiene i Oslo.


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Tore Eithun Helland Thore Eithun Helland ble født i 1965 i Sogndal. Han er utdannet jurist i Bergen og jobber i dag som advokat og forfatter. Fra Thore Eithun Helland var mellom 13 og 19 år hadde han laget over 100 melodier til rockebandet han var med i på den tiden. Det var slik skrivingen så smått begynte. I studietiden begynte han å skrive dikt, som etter hvert utviklet seg til å bli korte tekster og noveller. Tore Eithun Helland flyttet til Oslo hvor han gikk på skrivekurs med forfatteren Berit Hoff. Thore Eithun Helland jobber i dag som advokat i

Advokaten

Oslo, og forfatter på deltid.

Helland debuterte som forfatter i

Hvem er han?

2003 med boken Bitterhonning blues

Født: 12. mars 1965, Sogndal

som fikk god kritikk. I 2008 kom

Bosted: Oslo

underholdningsromanen Natta blir til

Yrke: Advokat og forfatter på deltid

regn. Begge bøkene er skrevet på

Utgivelser: Bitterhonning

nynorsk ettersom Helland selv er fra

blues(2003), Natta blir til

Sogndal. Sjangeren på begge bøkene

regn(2008)

til Helland går under drama ettersom

beskrivelser. Boken blir derfor mer

problemer oppstår på løpende bånd.

spennende og får en god flyt.

Det er spenning, problemer og

Dessverre presser han inn litt for

vanskeligheter mellom

mye informasjon på kun 300 sider.

hovedpersonene i boka. Det gjør at

Helland har brukt sitt advokatyrke

man lett kan falle ut og miste viktige

sentralt i begge bøkene sine. Begge

informasjon, som gjør bøkene blir

bøkene er tatt ut i fra en advokats

noe tunge og lese. Språket i bøkene

ståsted hvor hovedpersonen selv er

hans er veldig direkte. Han legger

advokat. Dett løfter boka fordi man

stor vekt på detaljer og

merke at Helland vet hva han skriver


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

om. Forfatteren har en god måte å

advokatfirmaet han jobber i som har

skrive på som gjør bøkene

hovedfokuset. Han ønsker og

spennende, selv med noen tunge

forsette med skriving, og dette sa

partier innimellom.

han til Bergenbibliotek i et intervju:

Nå jobber Helland som advokat i Oslo, og forfatter på deltid. Han har uttalt at skrivingen forblir en hobby som han setter seg ned med når han måtte ønske, men at det er

Det å få bruke dei kreative evnene synest eg er med på å skape meining i tilvære. I tillegg til det kreative elementet her, har eg nok også eit kommunikasjonsbehov, som eg får sletta ved å få gi ut bøker.

HANDLINGSREFERAT Tilnærmet lik midlertidig – Elizabeth Kirknes Tilnærmet lik midlertidig handler om Leona som treffer en gutt ute i snøstormen. Hun får aldri vite hvem han er, eller hva han heter. Hun kaller han for Snøflak. Flere år senere møtes de igjen, og kjærligheten blomstrer. De tilbringer mye tid sammen, men Leona finner aldri ut hva han egentlig heter. Kjærligheten mellom dem får en brutal slutt.

Natta blir til regn – Thore Eithun Helland Boken Natta blir til regn handler om Karl som er nær ved å bli partner i et stort advokatfirma. Karl har en lys framtid i vente, men det er helt til han en dag blir presset av en av sine kvinnelige kollegaer. Karl står ovenfor et stort dilemma, og setter både jobben, og

Leona søker trøst og hjelp hos

ikke minst ekteskapet i fare.

venninnen Lynn. Forholdet deres

Midt i alt sammen får han en uventet

begynner å slå sprekker når Lynn blir

telefon fra en ukjent person, som får

alvorlig syk. Forholdet deres blir

frem vonde minner. Han må til slutt

alvorligere enn de begge er i stand til

ta et oppgjør med sin egen fortid og

og takle.

med seg selv.


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

TITTEL Tilnærmet lik midlertidig Tittelen på boken Tilnærmet lik midlertidig passer veldig bra til hva boken handler om, mener jeg. Før jeg leste boken gjorde tittelen at jeg ble nysgjerrig og den fikk meg til å tenke på noe som er annerledes, eller at noe ikke er helt som det skal. Tilnærmet lik midlertidig var en tittel som med en gang fikk meg til å tenke, og derfor antok jeg at boken også inneholdt mye tanker og følelser. Om dette var intensjonen med tittelen vet jeg ikke, men jeg syns det passet både før og etter å ha lest boken. Jeg tror forfatteren valgte denne tittelen fordi det er en tittel som ikke gir leseren for mye informasjon om innholdet i boken. Etter å ha lest tittelen hadde jeg vanskelig for å forstå hva boken handlet om, noe jeg syns var bra. En tittel bør aldri røpe for mye av boken.

Nå som jeg er ferdig med boken forstår jeg mer av hvorfor boken heter Tilnærmet lik midlertidig. Forfatteren har skrevet en bok med mye filosofisk tenking og mye følelser. Tittelen sier også noe om mange sentrale temaer i boken, som det å være annerledes og ikke bli helt godtatt av andre. Andre temaer er svik, og kjærlighet. Sammenhengen mellom tittelen og temaene er tydelige etter å ha lest boken. Boken handler nemlig om Leona som ikke er helt som alle andre, og som strever litt med livet sitt. Hun ser helt normal ut men oppførselen hennes gjør at hun noen ganger kan bli sett på som annerledes. Hun er heller ikke veldig trygg på seg selv, og det kan til tider også virke som om hun ikke har lyst til å være som alle andre. Etter å ha lest boken syns jeg forfatteren har valgt en veldig passende tittel til bokens innhold.


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Natta blir til regn Boken Natta blir til regn har en tittel man må tenke mye over for å forstå betydningen av. Selv forstod jeg ikke hva tittelen kunne bety før jeg hadde

muligheten til å tenke mer over hva boken kan handle om, noe jeg syns er veldig bra.

lest boken. Mine første tanker om

I etterkant, nå som jeg har lest boka

boken etter å ha lest tittelen var at

syns jeg Natta blir til regn er en

boken hadde noe med en mørk

passende tittel til boken. Innholdet i

fortid, eller en hendelse som gikk fra

boken nådd også opp til

ille til enda verre. Tittelen kan sikkert

forventningene jeg hadde etter å ha

ha mange betydninger. Jeg tror

lest tittelen. Tittelen ga også mer

forfatteren ønsket å skape en

mening etter å ha lest boka. Boken

spenning med denne tittelen, noe jeg

handler om Karl som går gjennom en

syns ha fikk til. Jeg likte godt at man

stor krise i livet sitt. Han mister

måtte tenke over tittelen mens man

tilliten til kona, og jobben han hadde

leste for å forstå sammenhengen.

drømt om vart helt ute av bilde. Selv

Tittelen var litt av grunnen til at jeg

også etter å ha lest boken kan man

ville lese denne boken. Når tittelen er

fundere over hvordan man vil flette

så åpen gjør det at leseren får

tittelen til teksten.

Hellands første bok, gitt ut i 2003, Bitterhonning blues.

Bok nummer to som ble gitt ut i 2008, Natta blir til regn.


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

PERSONKARAKTERISTIKK Tilnærmet lik midlertidig en sterk jente som klarer seg bra i I boken Tilnærmet lik midlertidig

livet med medgang og motgang. Man

heter hovedpersonene Leona og

merker at hun etter hvert blir

Snøflak. Vi får kun vite at gutten som

sterkere og mer selvstendig,

Leona senere forelsker seg i kalles

ettersom hun mister kontakten med

for Snøflak. Leona har selv funnet på

en god venn.

navnet Snøflak til gutten, fordi de to

Fortsatt elsker hun å sitte hjemme

møttes ute i snøstormen en kveld.

for seg selv og fundere over livet

Leona og Snøflak har et turbulent

med filosofiske spørsmål, og skrive

forhold seg i mellom, og begge har

dikt for å få ut enten frustrasjon eller

vanskeligheter med å forstå

glede.

hverandre.

Leona og Snøflak Leona er en jente på rundt 16 år, som sliter mye med det å finne seg selv oppi både kjærlighet og sorg. I boken merker man fort at familien blir en viktig støttespiller for Leona, når det handlet om Snøflak eller bestevenninnen Lynn. I begynnelsen av boken oppdager man at Leona er en usikker og redd jente. Leona er blitt kastet ut i den store verden uten å være klar for det. Etter hvert lærer Leona at verden ikke har kontroll over henne, men at hun skal ta kontroll over sitt eget liv. Man får et inntrykk av at Leona er jenta som aldri gjør noe galt, og som alltid gjør som hun får beskjed om. Leona viser seg å være

Snøflak har droppa ut av skolen og bruker tiden på andre ting. Leona og Snøflak møttes ved en tilfeldighet. De treffer hverandre noen år senere, men ennå vet ikke Leona hva han heter. I begynnelsen av boken får man inntrykk av at Snøflak er redd for livet og kun tenker på hva som kommer etterpå. Samtidig virker han som en snill gutt som ønsker det


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

beste for de rundt seg, spesielt

og kan virke veldig redd, og vil være

Leona. Han gjør hva enn han kan for

mest mulig for seg selv, og tenke

at Leona skal ha det best mulig. Etter

over hvordan hun skal komme seg

hvert blir plutselig Snøflak en helt

gjennom livet. Når Leona og Snøflak

annen person. Han bryr seg ikke

møtes legger man fort merke til at

lenger om Leona, og tenker kun på

de er veldig forskjellige, og passer i

seg selv. Han finner ut at han ikke vil

grunn ikke sammen. Selv om de er

leve lenger, men sier ikke noe til

forskjellig fremhever de hverandres

Leona. Et inntrykk man får er at

positive sider når de er sammen.

Snøflak er en gutt som ønsker og

Snøflak viser Leona hvordan man

utforske verden på alle mulige

kan bli mindre redd for hva som skal

måter, men han vil helst gjøre det

skje livet. Leona blir mer trygg på

alene. Han legger forholdet med

seg selv, og tørr og utforske verden

Leona bak seg og forsetter livet

uten å tenke på alt det negative som

alene. Et liv som ikke varer lenge.

kan skje. Snøflak blir mer rolig og

Likheter og ulikheter

avslappet uten at han mister den rebellaktige siden. Utover i boken blir

Snøflak kan oppfattes som en litt

Leona sikrere på seg selv, og Snøflak

gretten og veldig ensom gutt. Han

tar livet litt mer med ro. Dessverre

sitter ofte for seg selv og tenker, og

ender kanskje ikke boken slik man

ønsker så lite kontakt med omverden

håper og tenker den vil, og lykken

som mulig. Innimellom er han

mellom dem blir borte.

vanskelig å tolke ut i fra hvordan boken er skrevet, og hvordan han fremstår som person. I noen tilfeller kan man tro at Snøflak er den lykkeligste gutten på jorda, mens andre ganger er han veldig ensom. Sammen fyller Leona og Snøflak ut hverandre på både godt og vondt. Snøflak blir i boka sett på som den uredde og tøffe gutten som liker og utforske verden på mange måter. Leona derimot er mer tilbake holden


Amalie Lillevand Hem 10D

Norskprosjekt

Natta blir til regn

rundt han til en vær tid. Han ønsker fortsatt å gjøre det beste for både

I boken Natta blir til regn er det Karl

kona si, og de på jobben. For det er

som er hovedpersonen. Karl er en

tross alt det viktigste i livet hans.

mann i førtiårene. Han jobber som

Dessverre tar han ofte feil valg og

advokat og er nær ved å bli partner i

havner i store problemer. Karl er en

et stort advokatfirma. Karl er gift

mann som gjør mye for andre, men

med Marie, som han bor sammen

enda mer for seg selv.

med i Oslo. Helt fra begynnelsen av boken virker Karl som en veldig grei

Han setter ofte seg selv i første

og omsorgsfull mann, som liker å ha

rekke, og tenker sjeldent på

det rolig og fredlig rundt seg. Han er

konsekvensene av å sette familien

en veldig avslappet person, men det

litt til side. Noen ganger blir han

er kun i offentligheten. Når han er for seg selv har han mange baller i luften samtidig, og han får sjeldent gjort alt han skal. Ofte kommer Karl borti vanskelige situasjoner, men han finner alltid en løsning på saken.

også litt for ivrig og tråkker langt over streken i flere situasjoner. Ofte finner han en måte å komme seg bort fra problemene på, men noe av problemet blir ofte værende. Selv om Karl roter seg borti mye rart får man også en viss sympati for Karl i boken.

Hvem er Karl? Utover i boken forstår man at Karl er litt annerledes enn man først fikk inntrykk av. Ikke er han så rolig som, og han liker at det er spenning

Likheter Det finnes mange likheter mellom personene i bøkene. I begge bøkene står personene overfor flere problemer. De har begge et annerledes syn på livet, og hvordan det er å leve. Snøflak og Karl har flere likheter. De er begge utrolig sta, og mener alltid at deres løsning

Han er den som vil gjøre det godt igjen, eller den som vil hjelpe til når hjelp trengs. I boken får man se flere sider av hovedpersonen Karl, og man må tolke han litt på sin egen måte.

er best. De har også vanskeligheter når det kommer til kjærlighet, og tar ofte feil avgjørelser. Begge liker og utforske verden og ta sjanser. Når det kommer til Leona og Marie er de også like. De trenger mye omsorg, og har vanskelig med å klare seg alene. Ingen av de liker tanken på ende opp ensom å alene resten av livet, og knytter seg veldig til andre.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

TEMAER Flere temaer Bøkene Tilnærmet lik midlertidig og Natta blir til regn har mye samme tema. Begge bøkene handler om vennskap, svik, kjærlighet og om det å satse og kanskje feile. Temaene er veldig sentrale i bøkene, noe som gjør at det er lett og se både likheter

og Snøflak. Vi får et innblikk i hvordan de begge syns det er å være forelsket, og hvor slitsomt begge syns det kan være. Temaet kjærlighet er veldig viktig i denne boken fordi hele boken er basert på en kjærlighetshistorie.

og forskjeller mellom bøkene.

Svik og kjærlighet I boken Tilnærmet lik midlertidig av Elisabeth Kirknes vil jeg si at temaet som kommer sterkest frem er svik. Hovedpersonen Leona blir fort knyttet til gutten Snøflak, og de får et sterkt forhold. Leona finner ut at hun ikke klarer seg uten Snøflak, og at han er en viktig del av livet hennes. Snøflak på sin side føler det annerledes og forlaterlater Leona ensom og alene. Hun sitter igjen med et tomrom og en følelse av svik. Hun føler seg forlatt og glemt fordi hun ikke lenger har Snøflak og støtte seg på. Vi får et bilde av hvordan det er å bli sviktet og skuffet over en person du trodde du kunne stole på og hadde tilliten til. Kjærlighet er også et viktig tema i boken. Gjennom hele boken får vi et innblikk i det turbulente kjærlighetsforholdet mellom Leona

I boken Natta blir til regn møter vi på Karl som er en suksessfull advokat som jobber vettet av seg for å oppnå noe stort i livet, noe det ser ut til at han er på god vei til å gjøre. I denne boken er svik også et viktig tema, men i denne boken er det både hovedpersonen som svikter noen og han som blir sviktet. Karl har det perfekte liv før han får et tilbud fra


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

en kollega, en kollega som virkelig

Vennskapet mellom Karl og kollegaen

trenger han. Hun ønsker nemlig å bli

er sentralt i boken. Kollegaen er en

gravid men har ingen mann. Han

Karl vet han kan stole på. Det er helt

stiller til slutt opp for henne, ikke

til han gjør sin livs tabbe. Her tar

fordi han ønsker å være utro, men

vennskapet brått slutt.

fordi han ønsker å hjelpe en kollega. Selvfølgelig finner kona hans ut av dette og sviket bygger seg opp til et

To bøker, samme tema I begge bøkene er temaet svik veldig

stort raseri. Han mister alt han har

sentralt. Hovedpersonene i både

og eier, og må flytte ut. På grunn av

Tilnærmet lik midlertidig og Natta blir

hans feilsteg går det utover drømmejobben han var innstilt på å

til regn blir enten sviktet eller svikter noen. Ved å lese bøkene ser man fort

få. Kollegaen og bestevennen hans

ulike måter å bli sviktet eller svikte

mister all tilliten til han etter alt han

noen på. I disse bøkene er temaet

har gjort og gir jobben til en annen.

bygd opp forskjellig og sett i fra ulike

Karl føler seg om ikke enda mer

personers synsvinkler. Temaene

sviktet etter å ha mistet både familie

kjærlighet og vennskap går også

og jobb. Selv om det i

igjen i begge bøker. Disse to

utgangspunktet var hans feil.

temaene forsterker svikfølelsen

Kjærlighet og vennskap

personene i bøkene får. Grunnen til det er at man som leser først får

Kjærlighet og vennskap er to

innblikk i hvordan personene enten

sentrale temaer i denne boken. Det

har et kjærlighetsforhold eller et

snakk om kjærligheten Karl har til

vennskaplig forhold til en annen.

kona si Marie. De to ser ut til å ha

Deretter blir alt snudd på hodet.

det perfekte forholdet, helt til Karl

Måten historiene endrer seg på

øderlegger for seg selv. Har blir for

synliggjør temaet svik enda mer.

knyttet til kollegaen han bare skulle hjelpe. Han var fast bestemt på at ingen følelser skulle bli dratt inn i bilde, men det ble det. Karl har nå følelser for to kvinner, men hva han skal gjøre vet han ikke.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

VIRKEMIDLENE

Forfatteren har også fått frem andre

Et snev av filosofi

kommer fra to helt forskjellige

Forfatteren Elisabeth Kirknes får frem temaet i teksten på flere måter. Hun er spesielt flink til å reflektere rundt temaene og se de fra ulike synsvinkler. Hun setter personene opp mot hverandre og sammenlikner

kontraster. Leona og Snøflak familier. Leona kommer fra en velstående familie mens Snøflak kommer fra en familie med dårlig rå. Leseren får et godt innblikk i hvordan det er å leve i to så ulike familier.

Det enkle er ofte det beste

de ved hjelp av egenskaper, likheter og ulikheter. I boken er det ikke

Hele boken er skrevet på en enkel

brukt mange språklige virkemidler,

måte. Språket er veldig enkelt,

mye av boken går ut på filosofiske

samtidig som det ligger mye mellom

spørsmål som reflekteres rundt

linjene. Hun skriver på en lett og

livene til hovedpersonene. Dette er

forståelsesfull måte, men bruker

et bra språklig virkemiddel.

mange filosofiske spørsmål og

Gjentagelser blir også brukt i boken,

uttrykk underveis i boken. Den

og er med på å bekrefte eller

filosofiske skrivemåten er noe jeg vil

avkrevet noe som skjer.

si kjennetegner henne som forfatter. Hun tar opp store temaer som livet

Store kontraster Kontrastene mellom hovedpersonene er veldig store. Leona er en veldig tilbaketrukket jente og usikker på seg selv. Sønflak derimot er det vidt motsatte. Forfatteren har vært flink til å skape to helt ulike karakterer som gir boken mer spenning. Man blir sittende å fundere på hvordan de vil komme overens, og hvordan problemer mellom dem vil bli løst.

og døden underveis i boken. Forfatteren har valgt å ha med flere spenningstopper, noe som også gjør at boken blir spennende helt til siste side. Nerven i boken beholder forfatteren ved at hun bytter på hvem av hovedpersonene som er i fokus, og hun setter begge personene opp i vanskelige situasjoner.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

Vendepunktet i boken kommer ikke

steder i boken er det også en

før helt i slutten. Da blir livet til

vekslende synsvinkel. Den veksler

Leona snudd helt på hodet, og hun

mellom fortellersynsvinkelen og jeg

innser at hun har mistet det meste i

person. Med to vinkler leser man

livet sitt. Hun har ikke lenger

historien sett fra to sider. Jeg tror

Snøflak, og venninnen hennes Lynn

forfatteren har tenkt på det i sitt valg

ikke er den samme.

av synsvinkel.

Todelt synsvinkel

Boken inneholder lite person og

Historien er fortalt fra en autoral

miljøskildringer. Vi får vite at Leona

synsvinkel. Det vil si at fortelleren

er en jente i tenårene, og Snøflak er

ser inn i eller på personene i boken,

hennes store forelskelse. De få

og blir som fluen på veggen. Noen

skildringene er sett på fra både forteller og hovedpersonene selv

Natta blir til regn

Det brukes i sammenheng med hva

Thore Eithun Helland har skrevet

Karl har gjort galt, og hvordan han

boken Natta blir til regn. Boken er

oppfører seg. Forfatteren velger å

skrevet ut i fra dagens samfunn, og

fremheve hovedpersonen Karl på en

historien foregår i Oslo. Temaene

litt negativ måte med overdrivelser

kjærlighet og svik blir fremhevet ved

knyttet til hva Karl gjør feil. Det siste

at forfatteren har skrevet om

språklige virkemidlet som går mye

utroskap.

igjen i boken er kontraster. I boken er det lagt vekt på hvordan livet til

Lite snev av humor I denne boken har forfatteren brukt flere språklige virkemidler. Ironi er et virkemiddel som går igjen flere ganger. Ironien gjør at boken blir litt mer humoristisk og morsom. Overdriving er et sentralt virkemiddel.

Karl var, og hvordan det ender opp. Karl er lykkelig mann før han ødelegger alt med utroskap og bedrageri mot sine nærmeste. Man får et syn på hvordan ting kan endre seg så fort, og kontrastene blir tydelige.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

Sent vendepunkt I motsetning til å bruke frampek har

Natta blir til regn er ikke en typisk

forfatteren valgt og gå tilbake i

spenningsbok. Thore Eithun Helland

hovedpersonen sitt liv. Gjennom boken får vi historier om hvordan Karl hadde det i barndommen og senere i livet. Kontrastene fra

har valgt å fordele ulike problemstillinger og spenningsmomenter på flere steder i boken. En problemstilling begynner

hvordan Karl hadde det før og

ganske tidlig og fortsetter ut hele

hvordan livet hans er nå ser man

boken. Problemstillingen er Karl

tydelig.

hjelper kollegaen sin Cathrine med å

Flervinklet

bli gravid. Betingelsen for at Karl er med er at ingen får vite om det, men

Thore Eithun Helland bruker et enkelt

selvfølgelig blir de avslørt. Herfra

og lite detaljert språk som gjør at

legges det på flere konflikter og

den blir lett å forstå. Boken til tider

problemer som holder spenningen

er veldig åpen, og man kan tolke

ved like.

deler av den på ulike måter litt som man ønsker. Mesteparten av boken er sett fra fortellerens vinkel, hvor man får vite alt om personene og deres tanker gjennom forfatteren. Flere steder i boken er det også en vekslende synsvinkel hvor både forfatteren og jeg personen Karl forteller historien. Grunnen til at forfatteren har valgt en vekslende synsvinkel tror jeg kan være for å få flere syns på en historie og problemstillingene i historien.

Vendepunktet i boken vil jeg si er når Karl og Cathrine blir avslørt. Karl har vært utro over en lang periode, og har begynt å få følelser for kollegaen Cathrine. Karl til slutt ser seg nødt til å fortelle alt til Marie og blir bedt om å flytte ut. Ikke nok med det mister også kollegaene tillitten til han, og drømmejobben har han nå ikke lenger sjanse på.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

To ulike spenningskurver Spenningen i bøkene bygges opp på to ulike måter. I boken Tilnærmet lik midlertidig er det flere større spenningstopper. Spenningen dabber litt av til tider før den trekker seg opp igjen. I boken Natta blir til regn er spenningen til stedet hele tiden. Det er en problemstilling som har hovedfokus i boken, og flere små problemstillinger som legges til. Derfor har spenningskurven til boken færre store sprang.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

BUDSKAP Tørr å ta sjanser, og tørr å feile

Hovedpersonen Leona oppfattes som

Boken kan ha flere budskap.

veldig pysete og redd for alt som

Budskapet for meg oppfattes som: ”

skjer rundt henne. Hun er veldig

Tørr å ta sjanser, og tørr å feile”. Vi

usikker på seg selv, og det virker

er alle redde for noe, eller kanskje

som hun ikke helt vet hvor hun skal

noen. Ingen liker spesielt godt å gå

gjøre av seg. Hun finner støtte hos

utenfor sin egen komfortsone, men

både venner og familie, men hun

kanskje det må til for at vi skal

finner fort ut at hun ikke kan lene

kunne oppnå det vi ønsker. For at vi

seg på dem til en hver tid. Utover i

skal få til noe må vi tørre å satse.

boken finner Leona ut at hun må ta

Det er viktig å stole på seg selv. Ikke

fatt på sine egne problemer uten å

bare det å få til noe, men å få det til

satse på at noen andre hjelper henne

med glans.

ut av en hver situasjon. Flere ganger

Vi pelikaner

feiler hun i ting hun ønsker å gjøre

vi er frie fugler nå

eller oppnå, men det gir henne bare

med slanke fjær

en enda større lyst til å lykkes å få til

som skinner under vann når vi drukner oss

det hun vil.

i glitterstimene

Jeg tror forfatteren ønsker å få frem

og spyr gullflak

at man må ta noen sjanser her i

alle dagene derpå vi stuper skarpt

livet. Eller så vil du verken oppleve

mot kalde overflater

noe, eller kjenne på følelsen av at du

med brann i blodårene

har klart noe. Det å mestre noe, eller

og frynsete lunger

kanskje ikke mestre det med en

som skjelver bak ribbena vår seierssang er hese skrik

gang er noe alle går gjennom.

som gir gjenlyd

Følelsen av å få til noe er for mange

over skumtoppene

magisk. Forfatteren kan på mange

og når vi danser

måter ved denne boken oppfordre

flyr vi med hoftene

leseren til å tørre å gjøre noe man

bekymringsløst høyt over klippene

kanskje er litt redd for. Kanskje man

vi er umettelige

ikke lykkes med en gang, men det og

ubeseirede

lykkes er alltid en god følelse.

og utrøstelige

Et dikt av Elizabeth Kirknes


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

Innrømm dine feil, og ikke legg skylden på andre. Forfatteren i boken Natta blir til regn har fått frem flere budskap. For meg oppfattes et sentralt budskap som: ” Innrøm dine feil, og ikke legg skylden på andre”. Vi har mange lett for å legge skylden på andre når vi har gjort noe galt. Det er i mange situasjoner lettere å legge skylden på noen andre i stedet for og faktisk stå opp for noe du har gjort. Ved å legge skylden på noen andre slipper du å forklare verken hva du har gjort, eller hvorfor du gjorde det. Ikke bare det at man ikke skal legge skylden på noen, men man skal stå opp for

ganger at du selv begynner å tro på det. Slik var det med Karl. Selv var han fast bestemt på at han bare hadde hjulpet en kollega. Enten så ville han ikke innse at han hadde gjort noe veldig galt, eller så mente han virkelig at alt han hadde gjort var greit. Det var da kona fant ut at han hadde gjort en annen dame gravid at Karl innså at hans handlinger kom til å få store konsekvenser. Kona ble rasende, han måtte flytte ut, og kollegaene stolte ikke lenger på han. Karl hadde fått seg en lærepenge.

sine feil. Innrøm at du har gjort noe

Det virker som forfatteren ønsker å

dumt. I stedet for å angre på at du

få frem at det ikke hjelper å nekte

ikke sa noe.

for noe du har gjort som du vet er

Budskapet er veldig sentralt i boken Natta blir til regn. Hovedpersonen Karl havner i flere vanskelige situasjoner. Han er utro mot kona. Gjør en kollega gravid, selv om han bare ønsket å hjelpe. Han svikter både venner og kolleger i flere situasjoner. I begynnelsen nekter Karl for at han hadde gjort noe galt. Derimot mente han at det han gjorde var nødvendig. Ofte kommer man i situasjoner der du sier ting så mange

galt. Heller hjelper det ikke å legge skylden på noen andre. Det å legge skylden på andre er ofte ikke smart. Til slutt vil folk finne ut sannheten, og folk vil miste tilliten til deg. Ikke bare at du ikke snakker sant, men du legger faktisk skylden på noen som ikke har gjort noe galt. Forfatteren har fått frem det jeg ser på som et viktig budskap i boken ved å fremheve måten Karl håndterer vanskelige situasjoner på.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

To gode bøker Boken Tilnærmet lik midlertidig

Forfatteren har skrevet flere bøker

skrevet av Elisabeth Kirknes har flere

hvor hovedpersonen har det samme

gode virkemidler og er skrevet på en god måte. Hun er diktskriver i tillegg til å være forfatter. Så hennes styrke i boka er at hun har en filosofisk

yrket som han selv. Boken anbefales til de som liker en bok med mye som skjer og mange problemstillinger å forholde seg til. Selv om det ikke blir

skrivemåte og trekker inn mange

sett på som en spenningsroman er

filosofiske spørsmål i boken. I tillegg

det absolutt en spennende bok med

er hun flink til å beholde spenningen

mange problemstillingen og

gjennom hele boken ved hjelp av

situasjoner som vekker leseren

små situasjoner og problemstillinger.

underveis og gir boken den

Dette er en bok jeg vil anbefale til de som ønsker å lese en bok hvor de må tenke selv, og lese mye mellom linjene for å forstå handlingen. Natta blir til regn er en god bok med et enkelt og forståelig språk og mange gode virkemidler som er med på å gjøre boken veldig bra. Det at forfatteren Thore Eithun Helland selv er advokat, og skriver en bok om hovedpersonen som også er advokat er veldig spennende. Han skriver om advokatyrket på en interessant og god måte. Leseren får et godt inntrykk av hvordan det er å være advokat.

spenningen en trenger.


Amalie Lillevand Hem 10D

07.02.2013

Norskprosjekt

Kildeliste:

http://www.juritzen.no/pages/nor/61-elizabeth_kirkenes http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/article1957444.ece http://stinema.blogspot.no/2008/10/tilnrmet-lik-midlertidig-av-elizabeth.html http://www.bt.no/bergenpuls/litteratur/article395843.ece http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/article2847509.ece http://bergenbibliotek.no/litteratur/vestlandsforfattere/intervju-med-vestlandsforfattere-1/helland-interv http://www.allkunne.no/default.aspx?menu=27&id=1690 http://www.samlaget.no/Forfattarar/H/Thore-Eithun-Helland.aspx http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2746552 http://www.juritzen.no/dynamic_image/44/350x562/Tilnaermet_lik_midlertidig.jpg http://www.juritzen.no/dynamic_image/43/Elizabeth_Kirknes_2.jpg http://em.dnbeiendom.no/wp-content/uploads/2012/05/Thore-Helland.jpg http://bokelskere.s3.amazonaws.com/e9304f36f50f15a4efe4a170983ce9746fa27e7c83fd6a5cdea0f1e9.jpeg http://www.tema.liu.se/Grafiskprofil/Logotyper/1.213591/Tema_3R_col.jpg

Romanprosjekt Amalie 10D  

Dette et et magasin med alle tekstene jeg har skrevet gjennom prosjektet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you