Page 1

KWH

The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales

Detail ● ● ● ● ● ●

Author : Oliver Sacks Pages : 243 pages Publisher : Summit Books/Simon &Schuster (NYC) Language : en-GB ISBN-10 : 0671554719 ISBN-13 : 9780671554712

Description Ksi??ka Olivera Sacksa, angielskiego neurologa i psychiatry, z pozoru tylko podejmuje w?sko rozumian? tematyk? medyczn? zwi?zan? z neuropsychologi? czy te? z neurologi?. Neuropsychologia, tak jak kiedy? psychoanaliza, jest pasjonuj?c? dyscyplin? naukow? nie tylko dlatego, ?e poszerza nasz? wiedz? o psychice cz?owieka, ale równie? dlatego - a mo?e przede wszystkim - ?e studiowanie tych zagadnie? nieodmiennie prowadzi czytelnika do postawienia sobie zasadniczych pyta? egzystencjalnych.

Profile for AmalGrosse

The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales  

The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales  

Advertisement