__MAIN_TEXT__

Page 1

EPOKSI SMOLA ZA GRUNDIRANJE BETONA IN IZDELAVO IZRAVNALNE MALTE

HERPELIN 1000 je dvokomponentni sistem na osnovi epoksidne smole z modificiranim aminskim trdilcem. Ima nizko viskoznost in ne vsebuje topil. OPIS

UPORABA

HERPELIN 1000 je praktično nepropusten za ogljikov dioksid in tako ščiti železo betonske površine pred karbonizacijo, kar je še posebej pomembna zaščita betonskega železa pred rjavenjem. HERPELIN 1000 je impregnacijski premazni material za tesnjenje kapilar cementno vezanih podlag v delavnicah, industrijskih halah, skladiščih, parkirnih hišah, sanitetnih področjih, stopniščih in drugod. Uporablja se lahko tudi za pripravo grobih površin na letališčih in betonskih avtocestah. Uporablja se tudi za zalivanje in lepljenje vseh vrst materialov npr. les, železo, steklena vlakna, lepljenje steklenih in keramičnih mozaikov, sanacija betona kot npr. injektiranje in zalivanje razpok, popravila na jadrnicah, čolnih, motornih čolnih in njihove dodatne oprem (površine nad vodo), kot osnovni premaz pod nanosom HERPELIN epoksi premazov in zapora cementne površine. Mešalno razmerje v uteženih delih: Najnižja temperatura strjevanja Čas strjevanja pri 10°C pri 20°C pri 30°C

TEHNIČNI PODATKI

PRIPRAVA PODLAGE

Ponovni nanos pri 30°C Popolnoma trd Tlačna trdnost Natezna trdnost Gostota Viskoznost DIN 53214 Upogibno-natezna trdnost Raztezanje pri trganju

3:1 10°C 60 minut 30 minut 15 minut 3 do 36 ur 7 dni 75N/mm2 25N/mm2 1,12g/cm3 580 mPas 90N/mm2 4%

Podlaga mora biti čista, suha, čvrsta in brez drugih nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilci. Če je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali peščenim peskanjem ali z rezkanjem, brušenjem ali plamenskim obžigom. Podlaga mora biti zabetonirana v ravnosti po DIN 18202 tč. 3/3. Maksimalna dovoljena vlaga v podlagi je 4% (določeno s CM-aparatom). Temperatura 15-20°C. Maksimalna zračna vlažnost 85%.

1


NAVODILO ZA UPORABO

MEŠANJE: Komponento A (smola) temeljito premešamo, vanjo dodamo komponento B (trdilec) in nato s počasno vrtečim se mešalcem intenzivno premešamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v času preden se le ta strdi. Nikoli ne delamo direktno iz originalne embalaže! Pred uporabo moramo premešani komponenti preliti v novo čisto posodo in vse skupaj še enkrat dobro premešati.

FIZIOLOŠKO DELOVANJE

HERPELIN 1000 je v strjenem stanju fiziološko neoporečen.

ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

Takoj po uporabi orodje očistimo z razredčilom HERPELIN 7000. V suhem prostoru. Temperatura ne sme pasti pod +5°C.

ODSTRANJEVANJE

Prazno embalažo moramo oddati za to pooblaščeni instituciji in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. Strjen izdelek lahko odstranimo skupaj z gradbenimi odpadki. Nestrjene, tekoče posamezne komponente, moramo odstraniti pod šifro odpadne snovi 08 02 99.

OPOMBE

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

Junij, 2015

AMAL d.o.o., Koprska 72a SI - 1000 Ljubljana Tel.: 00 386 1 200 77 40 Fax: 00 386 1 200 77 41 Email: amal.si@siol.net W: http://www.amal.si/

2

Profile for AMAL d.o.o.

Herpelin 1000  

Herpelin 1000  

Profile for amal.si
Advertisement