Page 1

GURASOENTZAKO LIBURUXKA 2013-2014 IKASTURTEA

AMA GUADALUPEKOA IKASTETXEA 13-14 IKASTURTEA


AURKIBIDEA- รNDICE 2. BATXILERGOA-2ยบ BACHILLERATO 2013-2014 1. Hezkuntza ibilbidea

1. Itinerario educativo

2. Batxilergoko jakintzagaiak

2. Asignaturas bachiller

3. Eskola egutegia

3. Calendario escolar

4. BH. arduradunak

4. Responsable de secundaria

5. Ebaluaketak

5. Evaluaciones

6. Eskola asegurua.

6. Seguro Escolar.

Bigarren Hezkuntza Itsasargi kalea, 7 Hondarribia 20280 Telefonoa: 943 64 47 00 Fax: 943 64 11 20 ag2@amaguadalupekoa.net


1.

HEZKUNTZA IBILBIDEA *

Mailak

2

Unibertsitatea 2. Zikloa

LAN

* Goi mailako Zikloa

MUN DUA

Diseinuaren

1. Zikloa

Goi Mailako Ikasketak

2-3

Lanbide Heziketa

* 2

*

*

Erdi Mailako Zikloa

Batxilergoa

Lanbide Heziketa

*

Arte Plastikoak eta Diseinua – Aktibitate Fisikoen Ikasketak

Arte plastikoak eta Diseinua – Aktibitate Fisikoen Ikasketak

*

Lanbide Prestakuntzako

Programa

sional

*

* DBH-ko tituloarekin

4

* Hautaprobak

DBH

DBH-ko titulorik gabe


1.

ITINERARIO EDUCATIVO *

Cursos

2

*

Universidad 2º Ciclo

Ciclo Formativo de Grado Superior

1er Ciclo

2-3

Estudios Formación Profesional

*

A

*

Ciclo Formativo de Grado Medio

Prog. de cualif profesional

Bachillerato Formación Profesional

Superiores de Diseño

*

*

* 2

Artes Plásticas y Diseño - Enseñanzas Deportivas

M U N D O L A B O R

Artes Plásticas y Diseño - Enseñanzas Deportivas

*

* Con el Graduado

4

* Prueba Acceso Universidad

Sin Graduado

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)


2.

BATXILERGOKO JAKINTZAGAIAK 1. BATXILERRA GUZTIENTZAKO

Orduak

Lengua Castellana y Literatura Euskara eta Literatura Ingelesa Filosofía y ciudadanía Ciencias para el mundo contemporáneo Gorputz Hezkuntza Erlijioa MODALITATEKOAK ETA AUKERAKOAK ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGI BATXILERGOA

Matemáticas I Física y Química Biología y Geología Informatika

GIZA- ZIENTZIEN BATXILERGOA

Ekonomia Mundu Garaikidearen Historia Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I Frantsesa GUZTIRA

3 3 3 3 2 2 1 Orduak 4 4 4 3 32

2. BATXILERRA GUZTIENTZAKO

Orduak

Lengua Castellana y Literatura Euskara eta Literatura Ingelesa Historia Historia de la Filosofía Atención educativa MODALITATEKOAK ETA AUKERAKOAK ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGI BATXILERGOA ZIENTZIAK ETA OSASUN ZIENTZIAK

TEKNOLOGIKOA

Matemáticas II Biologia

Matemáticas II Fisica

Química

Química

CCTMA

Dibujo Técnico GUZTIRA

3 3 3 4 3 1 Orduak

GIZA-ZIENTZIEN BATXILERGOA

Economía de la empresa Geografía Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II Frantsesa

4 4 4 4 33


3. EGUTEGIA-CALENDARIO IRA ILA - SEPTIEMBRE A A O O L

10 17 24

11 18 25

12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

I

A

8 15 22 29

7 14 21 28

ABENDUA - DICIEMBRE A A O O L 3 10 17 24 31

4 5 11 12 18 19 25 26 (oporrak

I 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 - vacaciones)

MARTX OA - MARZO A A O O L 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

EKAINA - JUNIO A A O O L 3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

I 2 9 16 23 30

I 1 8 15 22 29

A 6 13 20 27

A 7 14 21 28

URRIA A A 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

- OCTUBRE O O L 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

I 6 13 20 27

URTARRILA - ENERO A A O O L 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

I 5 12 19 26

APIRILA - ABRIL A O O L 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

I 6 13 20 27

A 1 8 15 22 29

A 4 11 18 25

A 3 10 17 24

A 5 12 19 26

AZAROA - NOV IEMBRE A A O O L 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30

I 3 10 18 25

OTSAILA - FEBRERO A A O O L 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28

I 2 9 16 23

MAIATZA - MA Y O A O O L 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

I 4 11 18 25

A

Iraila - Septiembre

Otsaila - Febrero

6: Aurkezpena - Presentación 12: Klaseen hasiera - Comienzo de

28: Lanaldi murriztua - Jornada reducida (8:25-13:30) Martxoa - Marzo

las clases. Urria - Octubre 25: Jai eguna - Día festivo Azaroa - Noviembre 1: Jai eguna - Día festivo

3: Inauteri eguna (eskolarik gabeko eguna) Día de carnaval (día no lectivo)

25. Irakaslearen eguna(eskolarik

Maiatza - Mayo 1: Jai eguna - Día festivo 16: Eskola eguna - Fiesta del

gabeko eguna - Día del maestro/a (Día no lectivo)

Colegio. Lanaldi murriztua - Jornada reducida (8:25-13:30)

Abendua - Diciembre

21: Ohiko azken eskola eguna - Último día clase ordinaria

6: Jai eguna - Día festivo

Ekaina - Junio

20: Lanaldi murriztua - Jornada reducida (8:25 - 13:30)

20: Azken eskola eguna - Último día lectivo 30: San Martzial eguna


4.

Bigarren Hezkuntza arduradunak

Responsables Secundaria TUTORETZAK/TUTORÍAS 2. ZIENTZIA ETA TEKNOLOGI BATXILERGOA 2. BACHILLERATO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

2. GIZA-ZIENTZIEN BATXILERGOA 2. BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES

Jose Carlos Carrasco/Xabi López

Andoni Iturzaeta

PROFESORADO/IRAKASLERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Jose Ángel Ros EUSKARA Y LITERATURA Belen Oronoz INGLÉS Montse Delgado HISTORIA Eneko Barandiarán HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Andoni Iturzaeta MATEMÁTICAS II Jesus Mari Ogueta QUÍMICA Jesus Mari Ogueta CCTMA Xabi López FÍSICA Jose Carlos Carrasco BIOLOGÍA Xabi López DIBUJO TÉCNICO Jose Carlos Carrasco

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Jose Ángel Ros EUSKARA Y LITERATURA Belen Oronoz INGLÉS Montse Delgado HISTORIA Eneko Barandiarán HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Andoni Iturzaeta MATEMÁTICAS APLICADAS a las CCSS. II Jose Carlos Carrasco GEOGRAFÍA Eneko Barandiarán ECONOMÍA de la EMPRESA Arantza Zubeldia FRANCÉS Mercedes Sagarzazu

IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK/PERSONAL NO DOCENTE AHOLKULARIA/ORIENTADORA Miriam Izaguirre JANGELAKO ARDURADUNA/RESPONSABLE COMEDOR Juncal Malles

ZUZENDARITZA TALDEA/EQUIPO DIRECTIVO ZUZENDARIA/DIRECTORA KOORDINATZAILEA/COORDINADORA IDAZKARIA/SECRETARIA ADMINISTRATZAILEA/ADMINISTRADORA

Mercedes Sagarzazu Arantza Zubeldia Amaia Susperrregui Arantza Álvarez


5.

ORDUTEGIAK-HORARIOS 2. NNZZ BATXILERGOA- 2ยบ BACHILLERATO CCNN TUTOREAK-TUTORES: Xabi Lรณpez eta Jose Carlos Carrasco

2. GGZZ BATXILERGOA- 2ยบ BACHILLERATO CCSS TUTOREA-TUTOR: Andoni Iturzaeta


6.

EBALUAKETAK- EVALUACIONES


7. ESKOLA ASEGURUA-SEGURO ESCOLAR ATZERRIRA IRTEERAK - SALIDAS AL EXTRANJERO Ikasleak Europar Osasun txartela eduki behar du dohaneko osasun-zerbitzua jasotzeko. Urtebeterako balio du eta Gizarte Segurantzako harrera eta informazio zentroetan eskuratzen da. Gainera pasaportea eramango du eta honek aitaren baimena, amarena edo tutorearena izango du. Pasaporterik ez badu, adin-txikikoak NANa eraman beharko du baimen berezi batekin. Baimena Irungo Polizia Komisarian aitak, amak edo tutoreak eskuratuko dute, helduaren NANa, adingabearena eta familia-liburua aurkeztuz gero. Hilabeteko baliotasuna du eta berehala eskuratzen da.

Es preciso que el alumno sea portador de la Tarjeta Sanitaria Europea para poder disfrutar de asistencia sanitaria gratuita . Tiene validez anual y se obtiene al momento en los Centros de atención e información de la Seguridad Social. Además llevará el pasaporte, que lleva implícito el permiso de padre, madre o tutor. En caso de no disponer de pasaporte, el menor deberá llevar su DNI acompañado de un permiso especial . Este permiso lo obtiene el padre , madre o tutor en la comisaría de policía de Irún presentando el DNI propio, el del menor y el libro de familia. Tiene validez de un mes y se obtiene al momento.

Oharra – Nota: Irungo Gizarte Segurantzako harrera eta informazio zentrua - Centro de atención e información de la Seguridad Social de Irún C/ Bartolomé de Urdinso 2 , Irún 20301 , 943-619770

2 BATXILERGOA gurasoentzako liburuxka 13/14  
2 BATXILERGOA gurasoentzako liburuxka 13/14  
Advertisement