Amagerlokalavis uge 33 2016

Page 1

Lokalavisen Amager

16. august 2016

15

12

4 billetter på højkant til Copenhagen Cooking!

Danni nr 3 ved Mr Gay Europe

En tur i Amagers baghave

27

Amager Tirsdag den 16. august 2016 • Uge 33 • 9. årgang • www.amagerlokalavis.dk

13

Farligt affald skal brændes af i nyt anlæg på Amager

Ugens overskrifter Søren Frank: Mig og Kulturen SIDE 13

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod planer hos Amager Ressource Center om at brænde affald af, der indeholder PCB. LÆS MERE PÅ SIDE 6

Natteravne på Bryggen SIDE 8

Jytte Abildstrøm i Filips Kirke SIDE 22

Fremad Amager videre i pokalen

Dyvekeskolen har fået ro og orden

Interview med John Faxe

Dyvekeskolen var længe plaget af dårligt ry, men topper nu listen over skolerne på Amager, når det gælder ro og orden. Skoleleder forklarer, hvordan de gjorde. LÆS MERE PÅ SIDE 4

NYHEDER

SPORT

2

NY KLINIK FOR FODTERAPI : RUNDT OM FØDDERNE Det vigtigt at passe på sine fødder, det er nemlig dem der skal bære dig gennem livet. Så lige meget om du er Sports/kontor/bil eller hjemmemenneske så ring/sms/mail, eller kom ned og hør hvad jeg kan gøre for dine fødder!

JEG TILBYDER: • ALM. FODBEHANDLING • BEHANDLING AF FODVORTER • LIGTORNE • INDLÆG • BØJLEBEHANDLING • OG MINDST LIGE SÅ VIGTIG HJEMMEBEHANDLING.

NU MED YDERNUMMER

Mvh. Statsaut. Fodterapeut Helene Hansen Saltværksvej 55 2770 Kastrup 29286966 rundtom@youmail.dk

13

DEBAT

Nye låger Anno

– monteret på 1 dag

20

KIRKENYT

16

Ildsjæl vil prøve noget nyt SIDE 12

KULTUR

24

Skift kun låger, skuffer, evt. bordplade og... dit køkken bliver som 1909 nyt med låger efter mål!

Restaurant Kongelundskroen Tæt påpå centrum i naturskønne Tæt centrum i natur Se vores menukort på skønneomgivelser med havudsigt omgivelser med havudsigt www.kongelundskroen.dk Skal selskab Skal de De holde holde selskab, så er restaurant kongelundskroen Åbningstider: Torsdag fra kl. 17.30 så er restaurant Kongelundskroen deres garanti Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 Deresfor garanti for et vellykket arrangement. et vellykket arrangement for frokost- og aftenmenu store som modtages Store somsmå småselskaber selskaber modtages både i huset og ud af huset alle Alle ugens dage åbent for både i huset og ud af huset alle selskaber ugens dage Vi tilbyder – store som små,ugens både idage huset og ud af huset finansiering Rest. åbent torsdagfratil 309 kr. fra Kl. 12.00 kunsøndag Januar og Februar lukket måned. for a la carte pr. Tlf. 57 Ring32 eller53 mail31 til os ring eller mail til osRing og bestil et KØKKEN32 31 57/ kongelundskroen@mail.dk / kongelundskroen@mail.dk 32533157 OK53kongelundskroen@mail.dk RENOVERING

gratis hjemmebesøg

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

T: 2218 1865 / T: 2211 8314

www.okkr.dk

ET SUNDT VALG FOR DINE TÆNDER

Tårnbyvej 27

2770 Kastrup

Tlf. 32507080

tårnbytandklinik.dk


2

ne Christmas Ud Christmas Mø Mø S ma

16. august 2016

Færrest dårlige betalere i Dragør Antallet af dårlige betalere falder i Danmark, og Dragør er en af de kommuner, hvor der er færrest borgere, der står registreret i den sorte bog hos Experian, det tidligere RKI Kreditinformation. 2,24 procent af Dragørborgerne var i juli registreret som dårlig betaler hos Experian, og det er kun Allerød Kommune, der har færre dårlige betalere. Knap så godt står det til i Tårnby og Københavns kommune. I Tårnby var 4,28 pct. registreret som dårlige betalere i juli og i København var det 4,31 procent.

Lunken placering til Amager-bydele Amager bliver overhalet af de fleste andre bydele i Københavns Kommune, når københavnerne bliver spurgt om, hvor de helst vil bo. TNS Gallup har for Berlingske spurgt 1062 københavnere, hvilken bydel de finder mest attraktiv, og her topper Frederiksberg med hele 37 pct., Østerbro er på andenpladsen med 14 pct., mens Indre By får 11 pct.

og dårlige erfaringer fra de Lebrecht Hye UdLokalavisen Amager ligmarkedet A/Stilper ogMesse vi1.harapril store ambitioner. Derfor har vi viklingsdirektør tidligere faser være tænkt ind viklingsdirektør per løfte 1. april brug forUdnævnelsen en, der kan højder. I sommer siger Sundholmskvarterets efter seks år Den 5.maj er der traditionen 2014. er avisen en til nyesekretariat i planlægningen. Målet er en Den 5.maj er der traditionen 2014.Amagers er en nu, blev jegUdnævnelsen tilknyttet redaktionen med hvor det målde at skabe foVOXPOP: Skal du på stadion og se Fremad kampe er kommet i 1.igen division? tro mindehøjtidelighed, del af den strømligning, der farvel. Sekretariatet lukker med udgangen af juni bydel med mere variation, tro igen mindehøjtidelighed, del på af relevant den strømligning, der i avisen. Jeg synes selv, kus og lokal indhold over Danmarks befrielse sker i Skandinaviens førende større tæthed, rækkehuse og Malina Lebrecht Hye måned 2014. Fra og med mandag den juni vilden fra over16. Danmarks befrielse fra sker i Skandinaviens at avisen har flyttet sigførende godt redaktionelt og samtidig har Malina Lebrecht Hye den Tyske besættelse 5. eventhus med den nye admietageejendomme mellem hinvi lavet nogle få men effektive designændringer, der har den Tyske besættelse den 5. eventhus med den nye admimails og telefoner kun i begrænset omfang blive anden1945. og langtAMPA mere afholder aktivitet maj nistrerende direktør Allan L. ”Messemediet er et fantastisk gjort avisen mere læsevenlig. vi vil gerne videre nistrerende direktør Allan L.Men”Messemediet er et samt fantastisk maj 1945. AMPA afholder på gadeniveau. Det gælder mindehøjtideligheden manAgerholm i spidsen. Malina lokalavis kraftfuldt markedsføringbesvaret. fastholde som Amagers med fokus på alle og Agerholmavisen i spidsen. Malina kraftfuldt markedsføringog mindehøjtideligheden mandag den 5. maj kl. 16.00 ved Lebrecht Hye har solid erfasalgsredskab, som særligt til den nye forening entere sig om de mange proVi siger tak for de mange de store og ikke og begivenheder, ved Lebrecht Hye harmindst solid små erfa- sager salgsredskab, som der særligt dag den 5. maj kl. 16.00sundmindestenen på Christmas ring med sig fra Bella Center, handler om det personlige holmsvej8@gmail.com, Den jekter der er ført ud i livet, og gode år og oplevelser og ønsker Amager. ring på med sig fra Bella Center, handler om det personlige mindestenen på Christmas Møllers Plads.helhedsplan mj@ hvor hun startede stumøde ogavisen, plejeaf af boligsociale finde informationer sker og lykke Det derfor, viheld ny som søger en bladchef til ennetværket. bladMøllers Plads. hvorerkvarteret hun startede som stumødemasser og pleje af netværket. Musikken levereslokaludvalget af Curt Wildentermedhjælper i 1998. I Sammen med mit team vil jeg vibo.dk om de mange gode tiltag i med de flotte byrum, den gode chef, der med engagement kommer til team firma-vil jeg Musikkeneller leveres af Curt Wildentermedhjælper i 1998.ogIenergi Sammen medudmit ken og Niels Pedersen. 2005 blev hun fastansat som arbejde målrettet på at forbedinfo@avlu.dk, hvis du har lyst Sundholmskvarteret. kunst, byhaverne og de mange erne butikkerne på Amager at præsentere avisen 2005ogblev hun fastansat som forarbejde målrettet på at og forbed- ken og Niels Pedersen. til at gøre forskellige aktiviteter. Den re og udvikle hvert af vores Årets taler Sundholmskvarteret er: Lave K. Broch salgskonsulent, hvorefter hun alle de muligheder, den tilbyder. salgskonsulent, hvorefter hun re og udvikle hvert af vores Årets taler er: Lave K. Broch endnu bedre. til EU- parlaSundholmsvej fortsat fjerde og kvarteravis er kandidat iDu 2009 udnævnt til salgs-sidst messeprodukter vore kun- der kanblev læsesidste hele jobopslaget i denne avis og8for så vil er det i 2009 blev udnævnt til salgs- messeprodukter for vore kun- der er kandidat til EU- parlavære samlingssted foretlokale husstandsomdeles ienmidten af der og projektleder i 2011 gøresedem bare med at sendeog ansøgning, hvissamt du kan dig til selv imere mentet for Folkebevægelsen mentet for Folkebevægelsen og projektleder og man i 2011 der samt demtrygt til etJohn merePapazetti Christina Windfeld Patricio Juarez Christian Rossil aktive, sågøre du Lokalavis. kan skrive juni 2014. Her kan ori- lønsomt stillingen som sælgende bladchef for Amager mod EU (nr. 2 på liste N) Lave Sales Group Manager. Siden forretningsområde. modJeg EUbor (nr.ikke 2 på N) Lave Group Manager. lønsomt forretningsområde. Ja, det skal jeg! Det er jo Sundby Nej, det skal jeg ikke. Sales Jeg interNej, jegSiden interesserer mig mere for Mjah, måske. såliste tæt på Men ellers er det barei med at komme på på de næste 2012 har hun siddet stillinFokus videre vil være styrkelsen Broch er søn af Knud Broch, Sund, det er holdet! Da de spillede esserer mig ikke så meget2012 for dansk kultur.i stillinJeg har set Brøndby spillepå styrkelsen stadion. Jeg er mere til afvolleyball Broch er søn Knud Broch, har hun siddet Fokus vil være sider, hvor du kan læse masser af for lokal- og Af der var løjtnant gen som arrangementschef foregentlig af debatindlæg de meget eksisterende Alling i 2. divsion har jeg nok mest hørt fodbold. Jeg har familiemedlemog det var sjovt. messer og basketball. Måske hvisog demodstandskomvar løjtnant og modstandsgen som arrangementschef for af dedu eksisterende messer og derBjarke politikerne og beboere påanAmager, finderigennem masser afkvalimesser & udstillinger med udstillinger dem, da jeg bor tæt på stadion. mer, der følger med. Kommer de iudstillinger Det skal i anhvert fald være sammen mer i Superligaen. messer & med udstillinger igennem kvalinyheder om det mest spændende der enten er sket for blandt andet bådeeller i konJeg følger ikke helt så meget med Superligaen vil det da svar være mega med nogen. Jegtetsoptimering har også lige fået svar for blandt andet tetsoptimering både i kon- Første gang jeg oplevede julekommer til at ske her på Amager, du finder kirkenyt ceptudvikling samtmed detail- festen på Rudolf Steinerskosom tidligere, men de rykker fedt, men det ville nok ikke få mig tvillinger, så min tid går med det ceptudvikling om i Amagers kirker (kun i samt Amagerdetail- len på Engvej blev jeg overMed denarrangementer nye titelogsom Messe planlægning af messedeltagelselvfølgelig op i Superligaen! til at komme ud og seinfo kampene, arbejde. Med den nyedutitel Messe planlægning af messedeltagelLokalavis!), kansom læse om store hosople- rasket. Jeg var uforberedt. En Udviklingsdirektør får Malina sensportspræstationer ligesom den samlede med mindre de møder nogle rigtig Udviklingsdirektør får Malina sen ligesom densamt samlede oplebåde amatører og professionelle sportsudøvere megode hold. Jeg har mange massepå jul dit på en almindelig Lebrecht ansvaret for at velse skal er i fokus. Vores mål er hel stemme lokale bibliome dag der folkeafstemValgBrøndtil Hye Europa-Parlamentet Lebrecht Hye ansvaret for at velse skal i fokus. Vores mål er get andet. by-venner og de vil sikkert tage lørdag. Det var tek.november I perioden mandag den ning omkundernes Danmarksforetrukne tilslutning grå og folkeafstemning om fælles sikre en positiv udvikling af at være sikrelæselyst! en positiv af selv at være kundernes foretrukne ikke ventet og mit eget julGo’ Og udvikling pas nu på jer og andre her i kulden mig med. 5. maj tilVejogermed fredag den til EU-patentdomstolen. EU-Patentdomstol, søndag Vindens en folkegrupBella Centers messer og ud- messeplatform i Danmark.” Vindens en folkegrupBella Centers messer og udmesseplatform Danmark.” –den kommer der en og beder om enHvis 5’er til kop ivarm kop slet Vej ikkeerdu varskoet. 23. som maj kan brevstemme du en foretrækker at afgive egen, 25. maj 2014 skal vælpe, medvirker vedLidt en stillinger med fokus påder udvikpe, som medvirker ved en stillinger med fokus på udvikkaffe, så stik ham eller hende en 10’er, så der måske også som at besøge disse butikker på Tårnby Hovedbibliotek, ges 13afdanske til din stemme før valgdagen, smuk gudstjeneste efter kellingen kvalitetmedlemmer og oplevelse. kan blive et bid brød. smuk gudstjeneste efter kellingen af kvalitet og oplevelse. sælger julepynt året Kamillevej 10i eller på rundt. VestaEuropa-Parlamentet, og sam- har du mulighed for at brev- der tisk tradition Simon Peters tisk tradition i Simon Peters Men alligevel. Denne magerså Bibliotek, Ugandavej Kirke søndag den 27. april jukl. Kirke søndag denbutik. 27. normale april kl. lefest er ikke en Det er 111 i bibliotekernes 14.00. 14.00. juleglæde lige Du fra sjælen. Det åbningstider. er velkomer børntilsom med men at benytte af digogaf Vindens Vej er enstemning folkegrupVindens er en folkegrupsitren harVej forberedt, øvet og tilbuddet, uanset pe, der synger sange og hvilken salmer pe, der synger ogHusk salmer planlagt en du festsange for i.dem selv,at kommune bor på dansk, inspireret af den deres lærer, deres forældre og på dansk, inspireret af dvs. den medbringe legitimation, keltiske tradition, bl.a. irsk bedsteforældre. En dag som keltiske tradition, bl.a. irsk sundhedskort, pas, kørekort bruges til at samle og hygge. eller valgkort. Det amerikanske band, der spillede i Paris under terrorangrebet sidste år, fik politi-

ii Simon Simon Pet Pet

Udsat for terror: Ekstra politi til Eagles of Death Metal-koncert i Amager Bio beskyttelse til koncert på Amager, der i øvrigt forløb helt udramatisk Torsdag den 11. august spillede i Paris, hvor 90 mennesker blev det amerikanske band Eagles skudt under en koncert med of Death deres udsatte koncert bandet, da islamister åbnede ild i Amager Bio. Den oprindelige på det berømte spillested i Pakoncert skulle være spillet i no- ris, Bataclan. Amager Bio havde i vember sidste år,Bladchef menAmager blevLeif aflyst Lokalavis ApS –forbindelse Cvr. nr. Jensen 2034487820 15 64med 43 den nye koncert Amager Lokalavis ApS – Cvr. nr. 34487820 efter det frygtelige terrorangreb været i dialog med både politi og Kontakt e-mail: redaktionen@amagerlokalavis.dk annoncer@amagerlokalavis.dk

Lokalavisen

Erhvervsmæssig affotografering af Lokalavisen Amagers tekst Erhvervsmæssig affotografering af Lokalavisen tekst Lokalavisen Amager tirsdagAmagers i ulige uger og annoncer er ikke tilladt.udkommer og annoncer ikke tilladt. Avisen påtagerersig intet ansvar for foto, tekster eller øvrigt Avisen sigsig intet ansvar for foto, tekster og eller øvrigt Avisenpåtager påtager intet erstatningsansvar som følge materiale, der uopfordret fremsendes til avisen, hvis det af materiale, der uopfordret fremsendes avisen,tilogindsenderen. hvis det trykfejl i annoncer ogpå tekst. bliver bragt udløser det ingen mådetilhonorar bliver bragt udløser det er på bragt ingeni måde honorar til indsenderen. Erhvervsmæssig af Lokalavisen Amagers Artikler, indlæg mv., affotografering der Lokalavisen Amager, Artikler, indlæg mv.,måde der er bragt i Lokalavisen Amager, udtrykker på ingen redaktionens eller avisen holdninger tekst og annoncer er ikke tilladt. udtrykker på emner. ingen måde redaktionens eller avisen holdninger til de omtalte Avisen påtager sig intet ansvar for foto, tekster eller øvrigt til de omtalte emner.

materiale,www.amagerlokalavis.dk der uopfordret fremsendes til avisen, og hvis det bliver www.amagerlokalavis.dk bragt udløser det på ingen måde honorar til indArtikler, indlæg mv., der er bragt i Lokalavisen FKsenderen. Distribution FK Distribution Amager, udtrykker på ingen måde redaktionens eller aviBredebjergvej 6 - Taastrup / Telefon: 7010 4000 Bredebjergvej 6 - Taastrup / Telefon: 7010 4000 Man-torsdag kl. 8.30 / Fredag kl. 8.30 til 15.30 sen holdninger til tilde16.00 omtalte emner. Man-torsdag kl. 8.30 til 16.00 / Fredag kl. 8.30 til 15.30 Mail: fkkvalitetost@fk.dk Mail: fkkvalitetost@fk.dk

www.amagerlokalavis.dk

Omdeling: FK Distribution Bredebjergvej 6 - Taastrup / Telefon: 7010 4000 Man-torsdag kl. 8.30 til 16.00 / Fredag kl. 8.30 til 15.30 Mail: fkkvalitetost@fk.dk

Jo, Aftenhøjsk Køben

go Filips Ki for Kø bok den 22. maj Overborgmesteren skrev for- erh

bå af for tag tig Dr. De Shupu sat Zhi is Guan bry 25 års beve handler erde faring i Kina Jytte Abildstrøm holde bo og Danmark de foredrag om livs Behandling af smerteGratis adgang. Alle ervil m og helbredsmæssige ikk problemer. lig Lettere trakte Hver onsdag GRATIS i K konsultation ml. kl. 14-16 bru5 Filips Kirke, Kastrupvej Åbent: Man-fredag 9-17 & en lørdag 11-13 grø Fø www.kinaklinikken.dk bil tra Amager Boulevard 129

leden i Berlingeren om alle de

Amagers kinesiske klinik

Tlf. 32 54 56 18

Udgiver Omdeling: Postnord Danmark Trykkeri: Avis tryk Anshv. redaktør Kim Ponsaing redaktionen@amagerlokalavis.dk

Oplag: 67.500 Omdeles i Dragør, Kastrup/Tårnby, Ørestad, Islands Brygge og Sundby Øst & Vest

F

PET for at vurdere sikkerheden og der blev sat ekstra sikkerhedsmæssige foranstaltninger i værk. Hvad de Christoffersen, gik ud på, vil politiet Af Palle ikke oplyse. Koncerten foregik Drogdensvej 29, 2791 Dra-i øvrigt helt udramatisk. gør.

Amager

Telefon: 2337 5022

l

En blid begyndel julens trav Du kan brevstemme på Folkegrupp Biblioteket til EU-valget Folkegrupp

Kontakt e-mail: redaktionen@amagerlokalavis.dk Udgiver leifjensen@amagerlokalavis.dk og ansvarshavende redaktør Leif Jensen Udgiver og ansvarshavende Jensen Int. House, Center Boulevard 5, 2300Leif Kbh. S. Ansvarshavende redaktør Steen redaktør Jørgensen 29 99 50 84 Int. House, Boulevard 2300 Kbh. Tlf.redaktionen@amagerlokalavis.dk kontor: Center 32 47 32 87 • Fax:5,32 47 33 05S. Tlf. kontor: 32Oplag: 87 • Fax: 32 47 33 05 1532644743, 65.550 eks. Cvr.Tlf.: nr. 20 36020555 Tlf.: 20 15 64 43,- International Oplag: 65.550 House eks. annoncer@amagerlokalavis.dk annoncer@amagerlokalavis.dk Center Boulevard 5 - 2300 København S Lokalavisen Amager udkommer i ulige Tlf. kontor: 32 47 32 87 • Fax:tirsdag 32 47 33 05 uger Lokalavisen Amager udkommer tirsdag i ulige uger Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl Oplag 65.500 omdeles i Dragør, Kastrup/Tårnby, Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst. Ørestad, Islands Brygge og Sundby Øst & Vest i annoncer og tekst.

Islands Brygge 43 - 2300 København S

ko m før pla fø nie om ni so bri so IBa As Ba de nin m ni ha ge ha Fr Fr I ca ca av res re te sen se vi La La kv for fo om løs lø sa Ra Ra ve Ar A K W Jul W ne giv fo sko ha sko ge erså væ af aten en ga fol fo ful gr gr int Gu G op ins G in ”R md m ko on li on Ni lys p ly ten tem P te fes for le fo At li Ve dra Ve e ne me ne S bo to

Bladchef

Journalist

Salgskonsulent

Grafiker

Simon Jansen

Steen Jørgensen

Michael Andersen

Mia Sivertsen

Tlf. 2337 5022

Tlf. 2999 5084

Tlf. 9189 5717

Tlf. 2237 5005

simon@amagerlokalavis.dk

steen@mobilaps.dk

michael@amagerlokalavis.dk

mia@boligm.dk


Lokalavisen Amager

16. august 2016

# 1 danseskolen på Amager NYE DANSEHOLD STARTER 4. SEPTEMBER 2016 DU KAN FÅ PRØVETIMER OG 50 % RABAT

PRISER FRA KUN 225,- OM MÅNEDEN Urban & HipHop fra 2 ½ år • Girly style & Dancehall • Showdans • Contemporary og Modern • Jazzdans • Klassisk Ballet • Stepdans • Cheerleading • Acro og Spring • Fitness dans • Pardans

Læs mere på www.dans.dk og tilmeld dig på e-mail Danseskolen Amagerbrogade 62 (mange busser til døren og 5 min. gang fra Amagerbro Metro. Gratis parkering i Amager Centret). Det er vores 82. skoleår - og FP er Danmarks ældste og hotteste danseskole

3


4

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Færre studerende og højere adgangskvotienter på KUA

Flertal af Amager-elever: Der er ro og orden i klassen Folkeskolerne på Amager får pæn placering i trivselmåling, hvor 4.-9. klasserne har svaret på spørgsmål om ro og orden i klasserne Af Steen Trolle

7.312 ansøgere har fået tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Det er 4,3 procent færre end sidste år og den øgede konkurrence om pladserne får adgangskvotienten til at stige på mere end halvdelen af KU’s uddannelser, giver adgangsbegrænsning på mange uddannelser og færre ledige pladser. På Humaniora betyder et fald på over 10 procent i optaget kombineret med et stabilt ansøgertal, at hovedparten af fakultetets uddannelser nu har adgangsbegrænsning. ”Det er generelt blevet sværere at komme ind på en af KU’s uddannelser i år. Otte ud af ti uddannelser er adgangsbegrænsede og på knap hver tredje uddannelse skal man have mindst 9 i karaktergennemsnit for at komme ind”, siger områdeleder Pernille Kindtler fra Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

Skolerne på Amager ligger i den pæne ende, når det gælder evnen til at skabe ro og orden i klas-

serne. Undervisningsministeriet har lavet en stor trivselsmåling, hvor elever fra 4. til 9. klasse bl.a. har svaret på spørgsmål om ro i klassen. Her kommer de 18 fol-

keskoler på Amager i det store og hele fint ud. Ugebrevet A4 har analyseret tallene. Skolerne har fået karakterer fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Her lander Amager-skolerne med gennemsnitskarakterer mellem 3,5 og 3,9. Eleverne har bl.a. svaret på,

om læreren kommer til tiden, om læreren har nemt ved at skabe ro i klassen, når der er larm, og om det er let at høre, hvad andre elever siger i timen. På de fleste områder svarer et flertal ja, og generelt er det gået frem i forhold til tidligere trivselsmålinger. Der er dog også områder, hvor

der er plads til forbedring. På alle skoler på nær én, er der elever, der har svaret ”aldrig” til spørgsmålet ”Møder dine lærere præcist til undervisningen?”. På flere skoler er det en fjerdedel af eleverne, der oplever at læreren kun kommer til tiden engang imellem.

Dyvekeskolen har fået ro og orden i klasserne Dyvekeskolen på Remisevej er bedst placerede Amager-skole i stor undersøgelse af elevernes oplevelse af ro og orden. Det er et resultat af målrettet arbejde, siger skoleleder Lisbeth Palm Olesen Af Steen Trolle

Dyvekeskolen på Remisevej topper listen over skoler på Amager, når det gælder elevernes oplevelse af ro og orden i klasserne. På en skala fra 1 til 5 får Dyvekeskolen karakteren 3,9 i en stor undersøgelse, hvor eleverne i 4.-9. klasse er blevet spurgt til, om læreren kommer til tiden, om læreren hurtigt kan skabe ro, når der er larm, og om det er let at høre, hvad læreren og andre elever siger i klassen. At Dyvekeskolen kommer så godt ud i undersøgelsen, som Undervisningsministeriet har lavet, overrasker ikke skoleleder Lisbeth Palm Olesen. Ifølge hende

har skolen i lang tid arbejdet målrettet med ro, orden og trivsel. ”Vi har været udfordret af et dårligt ry i mange år. Det besluttede vi at gøre noget ved for nogle år siden, hvor vi besluttede, at fagligheden og trivslen skulle være i top,” siger hun. Læreren står klar i døren

Når timerne starter på Dyvekeskolen, står læreren klar i døren. Det er ét eksempel på tiltag, som skaber ro, fordi konflikter og larm ikke tages med ind klassen. Andre tiltag er at læreren fortæller, hvad dagens program er, og at der i de yngste klasser bruges et ”æggeur” til fordybelses-stunder, så eleverne ved hvor lang tid,

der er til en opgave, så de ikke behøver at spørge. Der er også et trivselsteam af lærere, som har fokus på trivsel, og endelig er der fælles regler om ro og trivsel, som alle elever og forældre skal kende. ”Vi har f.eks. regler om, at man skal tale pænt til hinanden, og at man skal holde ben og arme for sig selv. Hvis man ikke overholder disse regler, får det nogle konsekvenser, som alle kender,” siger Lisbeth Palm Olesen. Konsekvensen er i første omgang, at eleven selv skal ringe hjem og fortælle, at han/hun har overtrådt reglerne. Sker det gentagne gange, skal forældrene hente eleven på skolen. Oven i har Dyvekeskolen nydt godt af en stor renovering i 2014. I den forbindelse fik klasserne støjvægge, som har dæmpet larmen fra f.eks. stoleskramlen.

Der var flag og smil, da Dyvekeskolen i sidste uge bød nye elever velkommen i skolen. De små elever starter i en skole, som de seneste år har gjort meget for at forbedre trivslen og det faglige niveau. Foto: Dyvekeskolen Mål: Mindre mobning

Lisbeth Palm Olesen er selvsagt glad for resultaterne. Men skolen er ikke i mål. ”Vi er godt på vej, men vi er slet ikke færdig. Vi skal også have gjort mere i forhold til mobning.

Amager Hundelufter

Dyvekeskolen har desværre altid haft en meget høj mobbeprocent i målinger. Den er heldigvis faldet drastisk, men tallene er stadig for høje,” siger Dyvekeskolens skoleleder.

Find Amager Lokalavis på Facebook og følg med i det sidste nye i dit lokalområde

Tonny Christiansen

Lej Lejdine dinebriller brillerfra fraen enlille lille hund hundom ommåneden... måneden... Nogle gange er det bare lettere med linser Lej dine briller fra en lille

Testpersoner hund om måneden...søges til kontaktlinser! Vi står for at skulle prøve en ny 1-dags linse med Du er: læsefelt og søger derfor personer der kunne · 35+ tænke sig at hjælpe os. · Er begyndt at overveje læsebriller eller har læsebriller men vil gerne kunne klare dig uden briller. · Har briller men har problemer med at læse avis og lignende. Unik Optik Amagerbrogade 14, 2300 København S Vi tilbyder:

Kontakt forretningen for aftale Tel: 3257 2808 Mail: amager@unikoptik.dk

· Test af dine øjne med udmåling til linser. · Prøve det sidste nye indenfor linser. · Gratis prøve af linser.

Hos Unik Optik kan du leje briller i 12, 18 eller 24 måneder - Du vælger

Unikt udvalg, god rådgivning - go’ stil! selv periode. Dette giver dig muligheden for at skifte briller når det

passer dig - Alt efter humør, stil eller mode. Du har mulighed for at- go’ Unikt udvalg, god rådgivning - go’ stil! Unikt udvalg, god rådgivning stil! benytte vores unikke brillelejeordning ligegyldigt hvilken styrke eller Én-dags linser – 14-dags linser – månedslinser – speciallinser - farvede linser – flerstyrkelinser – linser mod bygningsfejl – døgnlinser – hårde linser. Vi er alle unikke og netop derfor er det vigtigt, at finde

50x70plakater.indd 6

40 18 14 60

Læs de lokale nyheder på www.amagerlokalavis.dk

www.amagerhundelufter.dk

Din Lokale danseskole Tilmelding Onsdag d. 31 august kl. 17.00-18.30 Kulturhuset Islands Brygge 18 - 2300 S

• Børn Sjov med Dans • Breake Dance • Hip Hop • Disco • Showdance • MGP/Ramasjang • Teknik • Drenge Hip Hop • Børn Disco SæSonen STaRTeR D. 7. SePTeMBeR Se vores program på www.morann-dans.dk . Åben for tilmelding på 43611092 Mail: dans@morann-dans.dk

elkommen ind i forretningen!

den type linser passer netop til dine det behov. Hos18 Unik Optik gør hund vi altid vores bedste for at finde glastype duder har ogdu såleje koster kun en om- måneden. Hos Unik kan i 12, 24 Du vælger selv periode. DetteDette Hos Optik Unik Optik kan dubriller leje briller i fra 12,eller 18 lille ellermåneder 24 måneder - Du vælger selv periode. nye løsninger og for at være på forkant med den seneste udvikling i markedet. giver giver dig muligheden for atfor skifte brillerbriller når det dig - dig Alt efter humør, stil eller dig muligheden at skifte nårpasser det passer - Alt efter humør, stil mode. eller mode. Du har mulighed for atfor benytte vores unikke brillelejeordning ligegyldigt hvilken styrkestyrke eller eller Unik Optik v/Optometrist Køster Du har mulighed at Ole benytte vores unikke brillelejeordning ligegyldigt hvilken glastype du har koster kun fra om måneden. glastype duog har så koster det kunen2808 fralille enhund hund om måneden. Amagerbrogade 14så•og 2300 Sdet • Tlf: 3257 •lille unikoptik.dk

Militærvej 18 2791 Dragør cvr nr 37773409

eller

05/12/14 10.20


Lokalavisen Amager

16. august 2016

Oksetern el. strimler Ca. 800 gr.

Roastbeef

Tykstegsbøffer

Entrecôte

Ca. 750 gr.

Ca. 800 gr.

Ca. 800 gr. 4 stk.

Pr. pk. 100,-

Pr. pk. 100,-

Pr. pk. 100,-

Pr. pk. 100,-

3 pakker

3 pakker

3 pakker

3 pakker

200,-

200,-

200,-

200,-

Grillmedister el. frankfurter

KVICKLY PÅ ENGLANDSVEJ HOLDER KÆMPE KØDFEST

Frost 2 kg.

3 pakker

200,-

Svinekoteletter

1,8 - 2,2 kg.

Fra frost 15 stk.

TA’ 3 PAKKER BETAL KUN FOR 2 FRIT VALG

Pr. pk. 100,-

Hel nakkefilet

Kalkun cordon bleu

Oksespidsbryst

Ca. 1,5 kg.

Ca. 1,4 kg.

Pr. pk. 100,3 pakker

200,Kalve osso buco

Frost/Dansk Himmerland Ca. 1,3 kg.

Pr. stk. 100,-

Pr. pk. 100,-

Pr. stk. 100,-

Pr. pk. 100,-

3 pakker

3 pakker

3 pakker

3 pakker

200,-

200,-

200,Skinkeschnitzler

200,Hk. Oksesmåkød

Ca. 1,6 kg.

Danbo 45+

4-7% 1,3 kg.

Grillsteaks af kalveyderlår

Mellemlagret Ca. 1,5 kg.

Ca. 1,1 kg.

Pr. pk. 100,-

Pr. pk. 100,-

Pr. stk. 100,-

Pr. pk. 100,-

3 pakker

3 pakker

3 pakker

3 pakker

200,-

200,-

200,KVICKLY SUNDBY Englandsvej 28 2300 København S

ÅBNINGSTIDER Man-fredag 8 - 20 Lørdag 8 - 18 Søndag 8 - 18

200,BAGER 7 - 20 7 - 18 7 - 18

Kvickly bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod fremvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer. 33.2016

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 16. august t.o.m. lørdag d. 20. august 2016

5


6

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod afbrænding af PCB-affald Landets næststørste anlæg for affaldsforbrænding - Amager Ressource Center har fået tilladelse til at brænde affald, der indeholder en af verdens værste miljøgifte. Det møder hård kritik. Af Steen Jørgensen

Amager Ressource Center (ARC) har fået midlertidig godkendelse til at brænde affald af, der indeholder PCB, som er blandt verdens farligste stoffer og det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at klage over Miljøstyrelsen, der står for godkendelsen.

Danmarks Naturfredningsforenings kritik kort ridset op: • Shredderaffald er farligt, da det indeholder PCB, som de kalder for en af verdens 12 værste miljøgifte. • Kommunale affaldsforbrændingsanlæg kan ikke brænde med 1.100 grader, der er nødvendigt for at kunne destruere PCB

Indeholder en af verdens 12 værste miljøgifte

Miljøstyrelsen kalder affaldet for ufarligt, men Danmarks Naturfredningsforening er uenig og kalder shredderaffald for farligt: ”Det indeholder PCB, som er en af verdens 12 værste miljøgifte og omfattet af en europæisk forordning. Der er desuden et dansk forbud mod at sælge laks fanget i Østersøen på grund af et forhøjet og stigende indhold af dioxin og PCB. Østersøen rækker op til Kattegat. ARC er derfor lokaliseret direkte ud til en i forvejen overbelastet modtager for deres udledninger. Det har Miljøstyrelsen valgt at ignorere

FAKTA

i både miljøvurderingen, såvel som i opremsningen af gældende regler. I stedet har styrelsen taget et kommunalt økonomisk støttesynspunkt”, lyder det fra ekspert i miljøregulering. Ph.d. Jens Peter Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening. Københavns Kommune mangler affald til billig energi

Jens Peter Mortensen forklarer, at Københavns Kommune står for at skulle sikre varmeforsyningen og her er affaldsforbrænding

klart den billigste varmekilde, da alle andre brændsler koster penge. Affaldsforbrændingsanlæggene modtager ganske enkelt penge for at brænde affaldet. Den øgede fokus på genanvendelse af husholdningsaffald har imidlertid tømt forbrændingsovnene og Kommunerne er derfor gået på jagt efter andre former for affald, der kan brænde, og en af løsningerne, er forbrænding af det, som Danmarks Naturfredningsforening mener er farligt affald.

G L A UDS

KØKKENLAGERSALG

Hvorfor vente - når du bare kan hente

Jysk Køkkenlager Amager Landevej 171 B • 2770 Kastrup Tlf. 32 50 83 44 • jyskkoekkenlager.dk E-mail: info@jyskkoekkenlager.dk Man.-fre.: Kl. 10-16

• De kommunale affaldsforbrændingsanlæg benytter sig af et kulfilter til at begrænse udledningen til luften. Derved kan de leve op til de samme krav til udledning til luften, som EKOKEM kan, i de perioder, der bliver målt, hvilket ikke er godt nok. • Kommunerne kan omklassificere affald fra farligt til ikke farligt og derved sikre sig affaldet til forbrænding, der kan blive til billig energi for kommunen.

Jonas Nedenskov, miljøchef hos Amager Ressource Center

Amager Ressource Center afviser: Ingen risiko ved PCBafbrænding Af: Steen Jørgensen

FAKTA

Hvad er shredderaffald? Shredderaffald består af materialer, såsom plast (herunder PVC), tekstil og gummi, som har været del af det affald, shredderanlægget har modtaget, for eksempel jern og metal, og som ikke er blevet frasorteret efter shredning, samt en rest af sten, støv, glasskår, mv.

Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen

Jonas Nedenskov, miljøchef hos Amager Ressource Center, afviser kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening og siger, at hvis det virkelig var farligt for miljøet at brænde denne type affald af i deres anlæg, så ville de naturligvis ikke gøre det og de deler derfor ikke Dansk Naturfredningsforenings bekymring:”Shredderaffald er ikke det samme som for 10 år siden og er ikke så farligt som tidligere. Det er meget velasorteret affald, vi får ind med meget få metaller sammenlignet med tidligere”. Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen, understreger også, at

man skal skelne mellem, hvad der er farligt affald, og hvad der ikke er farligt. Er der en koncentration af PCB på over 50 mg/ kg, så er det farligt. ”Det affald, som ARC har fået tilladelse til at brænde, har en koncentration af PCB på gennemsnitligt 8 mg/kg og er derfor ikke farligt. Der er ingen grund til at bekymre sig om dette”. Yvonne Korup forklarer også, at shredderaffaldet bliver langt bedre sorteret end tidligere, men at godkendelsen til at brænde denne type affald faktisk kun er midlertidig, da sorteringen skal blive endnu bedre, så man kan genvinde flere metaller og få mest muligt brændbart ud af affaldet.

10. ÅRS JUBILÆUMSSÆSON Vi tilbyder dans for hele familien! Program og tilmelding på www.cphdans.dk 5015 6000 info@cphdans.dk www.cphdans.dk

Følg os her !

Tårnby - Dragør - Vanløse - Hvidovre - Rødovre - Værløse Hørsholm - Virum - Kalundborg - Espergærde - Vordingborg


UDSALG Lokalavisen Amager

Rente og gebyrfrit over 12-24-36 mdr.

0% ÅOP

16. august 2016

50%

Suprime Continental

Vælg mellem Seemles alt i et eller seperat box og madras. Pocket box, og Pocket Springmadras 5 Farver, 2 hårdheder. Incl. Tyk topmadras. Excl. ben og gavl. 140 x 2oo Før 19.499,- NU. 7.999,160/180 x 200 cm. Før 23.099,- NU 10.999,-

Verona sovesofa Lille fiks sovesofa, monteret med kraftig tæt vævet møbelstof. Ideel til gæsteværelset. 168 cm. lang. Sovemål: 140 x 200 cm. Vælg mellem farve: Sort, Lilla eller Brun. Fås i andre farver til normalpris. Normalpris 4.998,- NU: 3.298.-

30% Jensen Ambassadør Dream

Luksus elevationsseng, med flexsible Aloy fjedre. Softline 3 latex topmadras, flere farver og 3 hårdheder. Excl. Ben og gavl. 120 x 200 før 27.199,- Nu 15.199,160/180 før 36.999,- NU 24.999,-

20% Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 695,-

Suprime Elevationsseng Superlækker Elevationsløsning, med extra tyk topmadras Vælg mellem latex eller trykaflastende indlæg. Vaskbar Betræk på top og madras. Dansk linak motor. Excl. Ben. 2 hårdheder og 5 farve 80/90 x 200 cm. Vejl: 14.396,- NU: 7.998,120 x 200 cm. Vejl: 20.498,- NU: 10.999,140 x 200 cm. Vejl 23.498,- NU: 11.999,160/180 x 200 cm. Vejl 28.792,- NU: 14.998,-

Tempur® Relaxation Slideback

180x200 cm elevationsseng inkl. 2 stk. 19 cm TEMPUR® BAsic madrasser. Vælg mellem den faste Original, den fjedrende Sensation og den bløde Cloud. Før 39.999,- NU 31.996,-

U.Q Boxmadras

Med Pocketfjedre, 5 comfortzoner, tyk topmadras med latex eller trykaflastende, 60 mm. Vælg mellem medium eller fast. Farve Antrasitgrå. Ekskl. Ben 80/90x200 cm Før. 4.998.- Nu 3.498.120x200 xm Før. 6.198.- Nu 3.999.140x200 cm Før. 7.149.- Nu 4.698.168/180x200 cm Før. 9.996.- Nu 5.998.-

Rentefrit over 36 mdr.

Basic+ 3D box

Dunlopillo Luxus Elevations seng

Elegant boxmadras, leveres i grå og sort. Madrassen er fremstillet i Dunlopillo naturlatex og har 7 komfortzoner for optimal støtte. Inkl. En eksklusiv latex topmadras med slidstærkt 3D tekstil. Ekskl. Ben, vælg mellem fast og medium. 180x200 cm Normalpris: 25.997.- NU: 16.998.-

ÅOP 0% 666,-

39 lameller, 2 farver, 3 hårdheder, incl. kraftig topmadras. 120 x 200 cm. Før 28.997,- NU 17.999,140 x 200 cm. Før 28.997,- NU 17.999,160 x 200 cm. Før 39.994,- NU 23.998,180 x 200 cm. Før 39.994,- NU 18.998,- (kun i sort)

Hestbæk sovesofa Sæbebehandlet bøgestel. Spring indlæg. Udvendige mål: L 208 cm D 83 cm. Sovemål: 142 x 200 cm. NewZealand uld. Sortgrå. Normalpris 10.950.- Nu 7.998.-

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk Solrød Center 42 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø. Tlf. 33 32 55 72

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15) Åbent første søndag i mdr. 10.00 - 15.00

7


8

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Kunst på asylcenter Asylcenter Kongelunden har netop haft besøg af kunstnergruppen Artunite. Maleren Maria Dubin fra Vanløse stod for projektet. Hun har i løbet af vinteren og foråret 2016 udsmykket en stor del af de ellers meget bare vægge der. ”Kunsten skal give de mennesker, der opholder sig på centeret, lindring i den svære situation, de står i. Den skal minde dem om, at de har værdi, selv om de lever i usikkerhed,” forklarer Maria Dubin.

Dragør vil på listen over Verdenskulturarv På privat initiativ er der nedsat en gruppe i Dragør, der arbejder på at få Dragør på UNESCOs berømte liste, Verdenskulturarv. Det er en stor gruppe af lokale, som på forskellig måde har en faglig indgang til byen, havnen og landskabet. Arbejdet løber over to år og afsluttes med at præsentere et udkast til ansøgning om UNESCO-anerkendelse for kommunalbestyrelsen.

Natteravnene skal sikre ro og orden på Bryggen Beboerne på Islands Brygge i København har i et stykke tid haft et ønske om at starte en forening af Natteravne for at øge trygheden bland især de unge. Af Steen Jørgensen

I aften, tirsdag den 16/8 kl. 19.00 er der Informations- og Borgermøde i Kulturhuset på Bryggen som optakt til etablering af en lokal afdeling af Natteravnene. Socialborgmester Jesper Christensen hilser initiativet velkomment og indleder mødet. ”Vi håber, at rigtig mange vil møde op denne aften og høre, hvad Natteravnene står for, og

hvad de kan bidrage med på en hyggelig måde, for at øge trygheden i lokalområdet generelt og livsglæden blandt børn og unge i særdeleshed” siger Klaus Mygind, der har taget kontakt til Natteravnenes Landssekretariat for at komme i gang. Natteravnene skal skabe tryghed

Natteravnene er lokale voksne i alle aldre, men især forældre med

teenagere og bedsteforældre, går rundt i lokalområdet på relevante tidspunkter dag, aften eller nat, i hold på tre m/k, iført deres karakteristiske gule beklædning. Formålet med Natteravnene er enkelt - at skabe tryghed blandt de unge blot ved at være synlige og hjælpe børn og unge med svar på deres større eller mindre personlige problemer – uden at ”sladre” og uden at yde egentlig rådgivning. Natteravnene har hverken sociale eller politimæssige beføjelser og griber ikke fysisk ind ved uroligheder. Men de er let genkendelige, hvis unge har brug

for en hjælpende hånd eller et godt råd fra en gruppe ansvarlige neutrale voksne. Det bliver foreningen i København City, der kommer til at hjælpe til, og træningen vil blive forestået gennem Natteravnenes Landssekretariat. Derudover stiller Landssekretariatet den karakteristiske gule Natteravnebeklædning, hjemmesider, krisehjælp og andet materiale til rådighed for foreningerne. 50 procent fald i hærværk

Kommunen stiller normalt et centralt beliggende lokale til rå-

Fjernvarme Nyt moderne fjernvarmeanlæg med indbygget klimaanlæg og udeføler

33.800 kr. Incl. installation Fratrukket håndværksfradrag

Nyt GEMINA TERMIX fjernvarmeanlæg med energibesparende varmeveksler, A-spare pumpe, klimaanlæg med udeføler og ur samt ny varmtvandsbeholder, giver til sammen op til 25% i besparelse på fjernvarmeomkostningerne samt bedre varmvandskomfort. Vi vejleder i brug og indstilling af dit fjernvarmeanlæg. Ved installation af nyt fjernvarmeanlæg sørger vores professionelle team altid for at kunderne får den nødvendige instruktion i brug af anlægget. Samtidigt tilbyder vi løbende opfølgning med eftersyn af anlægget.

dighed, og her har Kulturhuset allerede meldt sig på banen, men derudover er det normalt at det lokale erhvervsliv, Lions Club, Rotary m.fl. støtter foreningen i det daglige. Erfaringer med Natteravnene viser, at det er et godt - og billigt middel til at skabe mere lokal tryghed og livsglæde blandt især de unge. At Natteravnene er på gaden, ser de unge og deres forældre som at have en ekstra ven med i byen. Samtidig har man kunne konstatere fald i hærværk og vold på op til 50 %.

SPAR

25%

PÅ DINE FJERNVARMEOMKOSTNINGER

Køb af nyt fjervarmeanlæg: Pris incl. installation

39.800 kr.

Minus håndværkerfradrag

6.000 kr.

Netto-pris (Incl. moms efter fradrag)

33.800 kr.

Betaling til Finlow VVS

39.800 kr.

RENTEFRI FINANSIERING OVER 5 ÅR 630 kr. pr. måned før skat

H O R N EVEJ 13 , 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K

FINANSIERET OVER 15 ÅR 342 kr. pr. mdr. 3,9% - ÅOP 6,5% før skat


266 x 365 pol_ august_2016_Layout 1 03/08/16 08.44 Side 1 Lokalavisen Amager

16. august 2016

Københavns Listefabrik

Oplev duften af Træ - Køb direkte fra vores Fabrik!

VERDENS STØRSTE UDVALG I TRÆLISTER

vores Besøg dsalg i su fabrik stiden ... g åbnin r køb ... elle i vores te direk shop web

Fællessauna for vinterbadeforeningen "Det Kolde Gys", Badeanstalten Helgoland, København. Udført med asketræslister fra Københavns Listefabrik, opført af Byggefirmaet Logik & Co. - Tegnet af H+Arkitekter.

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører mere end 1200 varenumre i Søborg. Specialopgaver efter tegning/prøve!

- Kom til os først - det bliver alligevel os til sidst!

Vi leverer o ver hele lan det!

Speciale, Klassiske og nye profiler i Væglister, Fodpaneler og Indfatninger

For mere information: www.kbhlistefabrik.dk Åbningstider for Butik og Showroom: Man-Fre. kl 7.00-17.00 samt Lør. kl. 9.00-13.00. Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Tlf.: 39 27 60 90

9


10

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Københavns første asfaltfabrik åbner på Amager Prøvestenen lægger grund til ny asfaltfabrik, der satser mindre CO2-belastende asfalt. Af Steen Jørgensen

Fitness World klar med lavpriskoncept på Amager Urban Gym bliver navnet på Fitness Worlds nye, selvstændige træningskæde, som ser dagens lys i fire danske byer den 5. september – her i blandt på Amager på Lergravsvej. Danskerne kan glæde sig til et selvbetjent center med det nyeste og bedste udstyr til både cross, cardio- og vægttræning og masser af fleksibilitet med døgnåbent i alle centre. Prisen hos Urban Gym er 99 kroner om måneden. Holdtræning, bemanding og bad er ikke en del af konceptet hos Urban Gym. Urban Gym siger også farvel til det traditionelle medlemsskort, og i stedet skal medlemmerne bruge Urban Gyms app, som giver adgang til centeret på alle tider af døgnet.

Prøvestenen på Amager er blevet hjemsted for den første asfaltfabrik i Københavns Kommune. Fabrikken er etableret af en ny aktør i den danske asfaltbranche, SuperAsfalt A/S. Adm. direktør Karsten Rasmussen står i spidsen for fabrikken, der på flere måder skiller sig ud fra den øvrige branche.

”Vi kommer med et produkt, der er mindre CO2-belastende end almindelig asfalt, fordi vi genbruger den høje kvalitet af bitumen, der findes i tagpap. I modsætning til de andre virksomheder lægger vi ikke selv asfalten ud, men samarbejder med selvstændige entreprenører. Og så har vores fabrik tilladelse til at arbejde 24 timer i døgnet, så vi også kan køre asfalten ud og

få den lagt på i de trafikstille timer af døgnet”, forklarer Karsten Rasmussen. Asfalt med genbrug

SuperAsfalt kan levere almindelig asfalt, men Karsten Rasmussen ser især et marked for den særlige BituAsfalt. Olieproduktet bitumen bruges som bindemiddel i asfalt. SuperAsfalt har sin egen bitumen, der er fremstillet blandt andet ved at genbruge bitumen fra tagpap, der skaffes fra nedrivningsejendomme og

fra fejlproduktioner. ”Vi genudvinder den selv og kan producere en genbrugsbitumen, der er billigere end almindelig bitumen. Men endnu vigtigere er miljøgevinsten. For hver 100.000 tons asfalt, vi producerer, sparer vi atmosfæren for 6.000 tons CO2 ved at genbruge den bitumen, der er i tagpap”, forklarer Karsten Rasmussen. Vigtig placering

Netop placeringen tæt på kajen er ifølge Karsten Rasmussen et

stort plus for. Han forklarer, at 70 procent af de råvarer, der indgår i asfalt – primært granitskærver og olieprodukter – kommer ind med skib. ”Hvor konkurrenterne derefter skal transportere råvarerne videre med lastbiler gennem København, skal SuperAsfalt blot transportere dem få hundrede meter hen til asfaltfabrikken. På længere sigt kan det også komme på tale at udskibe færdig asfalt fra Prøvestenen”. FAKTA Den nye asfaltfabrik er en fabrik i mellemstørrelse og har kapacitet til at producere ca. 180 tons asfalt i timen.

SENSOMMER

Amagervirksomhed fejrer 1 år med gratis lynkurser

Få op til 70 % rabat på udvalgte brillestel

Firmaet Adtimize holder til i hjertet af Amager og kan fejre 1 års fødselsdag – det sker blandt andet med gratis lynkurser.

MÆRKEVAREUDSALG

Af Steen Jørgensen

For snart ét år siden startede fire mand Adtimize med Michael Månsson i spidsen. Det hele startede i Michaels lejlighed på Edvard Thomsens Vej i Ørestad med en idé drevet af en passion om at gøre en forskel. Formålet var og er stadig at tilbyde alle typer virksomheder hjælp med deres online markedsføring, så de kan udnytte deres online potentiale og opnå større succes. I dag er de i rygende vækst og tæller 17 personer (inkl. studerende). Deres succes er de taknemmelige

Gælder ved samtidigt køb af glas. Kan ikke kombineres med andre tilbud

Vejland Briller Amagerbrogade 264 • 2300 København S Tlf. 32 50 86 08 • www.vejlandbriller.dk Følg os

for. ”Vi glæder os over, hvor vi står i dag, og det vil vi gerne vise ved at fejre vores 1 års fødselsdag med manér. Derfor inviterer vi virksomhedsdrivende og andre interesserede til gratis lynkurser i online markedsføring. Kurserne giver mulighed for at lære og få gode tips om de forskellige områder, vi arbejder med til daglig. Vi deler ud af vores viden og håber og tror, at alle fremmødte går herfra med noget, de kan bruge fremover”, forklarer Michael Månsson, direktør og stifter af Adtimize.

Fødselsdag med lynkurser

Du kan kigge forbi til fødselsdagsarrangementet hos Adtimize på deres adresse på Lergravsvej 53 fra klokken 9-15 d. 26. august. Udover lidt festligheder vil der så også være diverse lynkurser i løbet af dagen, og du kan vælge frit, hvilke kurser du har interesse i. Du kan vælge alt fra SEO, Google AdWords, Konverteringsoptimering, Facebook og til grafisk arbejde.


Lokalavisen Amager

11

16. august 2016

E PRI ST

S

LAV E

- hele Danmarks cykelbutik

I T N RA %

100

S

RI

L

GAA

V E STE P

GRATIS kaffe & kage GRATIS parkering Elcykler fra 6.999 kr.*

! T S E F S G A D S L E ! d FØDS u b l i t e d o

g f a r e s s a - Lige nu m Eksempel:

Kildemoes City EL

Gæ lder til og

st

med 21. augu

13.499,-

11.499,-

Tivoli Black

Spar

2.000,-

Find os her:

Strandboulevarden 89 2100 København *Ekskl. batteri


12

Lokalavisen Amager

16. august 2016

KONKURRENCE

Bellakvarters første café åbner På den grå asfalt omkring Bella Center er en ny bydel ved at tage form – Bellakvarter. Med Bella Center som nabo og Amager Fælled som baghave bliver bydelen destination for besøgende fra hele verden side om side med frisk luft og vild vegetation. Bydelens første café er nu også åbnet, nemlig Singular med grønne høst-specialiteter og kaffe i den blomstrende gårdhave.

Jorden under Islands Brygge er forurenet Der er fundet forurenet jord under Islands Brygge, både benzin, olie og sågar kviksølv. I følge HOFOR, der står for at udføre fjernvarmearbejde på Islands Brygge, så kan forureningen stamme fra den gamle soyafabrik. Jakob Næsager, de Konservatives gruppeformand på Københavns Rådhus, siger til Amager Bladet, at det er ubegribeligt, at det kan overraske, da der er givet masser af byggetilladelser i området.

To bio-billetter på højkant Sammen med Nordisk Film Biografer Field’s udlodder vi to fribilletter til en valgfri film. For at deltage i konkurrencen ska du blot svare på dette spørgsmål: Hvem spiller Jason Bourne i den roste Bourne-serie, der netop har rundet den femte film?

Send dit svar til: redaktionen@amagerlokalavis.dk senest mandag den 29. august kl. 12. Vi trækker vinderen umiddelbart efter og annoncerer vinderen på amagerlokalavis. dk. Vinderen får også direkte besked. De to billetter kan kun bruges i Nordisk Film Biografer Field’s, Ørestads Boulevard 102A.

1. Ole Thestrup? 2. Matt Damon? 3. Lars Ulrich?

Danni fra Amager blev nummer tre ved Mr. Gay Europe John drosler ned, men starter nyt Danni Sigen fra Amager kunne tage hjem fra Mr. Gay Europe med en flot tredjeplads i bagagen. Flere konkurrencer

Af Steen Jørgensen

Så lykkedes det Mr. Gay Denmark, Danni Sigen fra Amager, at hive en tredjeplads hjem ved dette års Mr. Gay Europe, der blev holdt i henholdsvis Stockholm og Norge. ”Det har været den hårdeste og bedste oplevelse i mit liv, jeg har svært ved at beskrive det, men de mennesker, jeg har mødt i denne uge, er venner jeg kommer til at have resten af livet. Jeg er ubeskrivelig overvældet og føler en stor kærlighed til hver og en af dem”, lyder det fra Danni Sigen.

Deltagerne til Mr. Gay Europe skulle gennem en række prøver som sport, politik, venskab og bedst på billeder. ”Eksempelvis fik jeg en 2. plads i sportsprøven Og de point fik jeg for at gennemføre de fire gange op og ned af et bjerg, selvom jeg havde fået at vide, at jeg gerne måtte stoppe grundet dårlig ryg, men jeg ville i mål og det gav pote, for så fik jeg mine point på grund af gå på mod og min aldrig-giv-op-følelse”, forklarer Danni Sigen stolt. Danni står som nummer 5 fra højre på billedet.

Din lokale amager entreprenør og service partner

Senior IT Stuen er nærmest synonym med John Knudsen – men nu vil han prøve noget nyt. Af Steen Jørgensen

Senior IT Stuen runder 7,5 år på John Knudsens oprindelige initiativ. Han føler, at tingene kører så godt med de tilknyttede frivillige og den søgning af ældre, at han syntes, at det er på tide at drosle ned fra de nuværende to dage om ugen, så han fremover vil ”nøjes” med torsdagens IT Café i Foreningshuset, S u nd ho l m s ve j 8, der omfatter formiddagens hjælp, sammen med de frivillige og eftermid-

dagens læring, hvor han hver uge byder på nye IT kursus emner. Vil stadig hjælpe andre

Selvom John nu er rundet de 72 år, så har han stadig stor lyst til

at prøve nye ting, derfor starter han i august med endnu engang at drive selvstændig erhvervsvirksomhed - denne gang, med ”Professionel Sparring”, som omdrejningspunkt. ”Der kommer et tidspunkt i enhver ung mands liv, at han må tage en beslutning, så nu har jeg lyst til at bruge min livserfaring på en ny måde, men fortsat med at hjælpe andre.” Han har oprettet en lille hjemmeside, så du kan se, hvad det handler om: www.i2300.dk/ pro-sparring.

ERHVERV: MINI-PORTRÆT

”Der er aldrig to dage, der er ens”

Tømrerfirmaet Bjørn Svendsen A/S blev stiftet i 1982. I dag har vi omkring 100 kollegaer. Vi udføre alt inden for total-, hoved- og fagentrepriser.

Især hospitaler, boligforeninger og institutioner. Ligeledes alle former for servicearbejder. Tømrer-/snedker- og malerarbejde bliver altid udført i egenproduktion.

Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S - Jorisvej 21C 2300 København S tlf: 3234 0130 - Mail.: post@bsas.dk

Heidi Porsdal har i 11 år drevet klinisk tandteknikerklinik på Frederiksberg. I april udvidede hun med endnu en klinik på Amager, da hun overtog klinikken på Flinterenden 4 efter Maina Kristensen, der gik på pension. Heidi driver klinikkerne alene, foruden at hun kører ud til plejehjem, sygehuse og til private: ”Det er et meget alsidigt job. Der er tiden med patienterne, hvor vi sammen skal finde den funktionelt bedste løsning til den enkelte. Så er der alene-arbejdet, hvor jeg skal fordybe mig og være

kreativ. Og så er der tiden på bl.a. plejehjemmene, hvor jeg møder en masse mennesker. Der er ikke to dage, der er ens, og det sætter jeg stor pris på”. En tandteknikker laver i princippet det, der kan tages ud af munden – tandproteser og kunstige tænder. Heidi Porsdal har arbejdet hos flere kliniske tandteknikere, inden hun blev selvstændig, og hun har undervist på Tandteknikerskolen. Her har hun fået en masse menneskelig og psykologisk erfaring,

som hun bruger i sit arbejde, som Heidi Porsdal beskriver som ”et håndværk med stor præcision”. ”Samarbejdet med min patient har stor betydning for mig. Det er vigtigt, at min patient er med til selv at bestemme, hvordan det kosmetiske skal være. Og det er jo en fantastisk følelse, når tandprotesen ser så naturligt ud, at andre ikke kan se, at min patient har protese. Og den glæde, jeg ser hos min patient over det færdige resultat, gør mig glad,” siger Heidi Porsdal.


Lokalavisen Amager

16. august 2016

Efter sen pokalsejr for Fremad Amager: ”Vi er bare glade for at være med i hatten” Fremad Amager lever stadig i pokalturneringen, hvor træner John Faxe har forhåbninger om at komme rigtig langt. Af Flemming Kjelllerup

Men det kom til at se sværere ud, end det behøvede, da Avarta blev slået med 2-1 i Sundby Idrætspark onsdag aften. ”Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke fik lukket kampen i første halvleg, for det synes jeg at vi havde alle muligheder for. Men når jeg gør regnskabet op, er vi bare glade for at være med i hatten, når der trækkes lod til næste runde,” sagde John Faxe Jensen efter sejren.

på dødboldene, og havde endnu engang placeret sig perfekt og kunne dirigere bolden ind bag Avartas målmand. Fremad Amager optrådte med flere af de spillere, som ikke har fået så meget spilletid endnu i 1. Division, og også med nye konstellationer. F.eks. stillede Faxes tropper op med både Nicolas Mortensen og Andreas Granskov helt fremme, og det udløste store chancer, som de desværre misbrugte. Rigtig pokalfodbold

Flere profiler på bænken

Fremad Amager havde valgt at stille op med flere af profilerne på bænken, men i første halvleg fik de godt 500 tilskuere alligevel et Amager-hold at se, som var meget dominerende. Spillet flød godt, og der blev skabt chancer nok til mere end det ene mål, som Christian Groth Møller fik sat ind efter et følt Martin Jensen-frispark i det 20. Minut. Møller – som var anfører i dagens anledning, hvor Mohammed Abdalas startede på bænken – er stærk

Efter pausen kom Avarta bedre med i kampen. Fremad Amager faldt i tempo, og efter en time lykkedes det gæsterne at udligne på deres første rigtige chance i kampen. ”Det blev faktisk rigtig pokalfodbold – eller ”indianer-fodbold” som man kalder det – i 2. halvleg. Der havde vi ikke den struktur, der skal til, og der var Avarta fuldt ud lige så gode som os,” sagde Fremad Amager-træneren. Alligevel lykkedes det for hjemmeholdet at redde sejren i land kort før

Næste pokalkamp for Fremad Amager Der blev trukket lod til næste runde i pokalen få minutter før deadline for avisen og det står klart, at tirsdag den 30. august skal Fremad Amager en tur til Bagsværd for at møde serie 1. holdet Værebro 1968 (VB 1968) i 2. runde af DBUs pokalturnering. VB 1968 har siden 2003 formået at spille sig fra serie 6 og op i serie 1. Kampen spilles kl 17.30 på Værebrovej 156 i Bagsværd.

der skulle have været forlænget spilletid. Rune Friis afsluttede et angreb startet af Mathias Mejer Knudsen, med at blæse bolden op i nettaget til stor lettelse for Fremad-bænken.

Anfører Mohammed Abdalas startede på bænken mod Avarta, men måtte i aktion i 2. Halvleg da Fremad Amager skulle redde sejren i land. Foto: Flemming Slabiak

There’s a new shoe in town.

deichmann.com

Flere nye sorte bælter i Amager Judoklub Judokæmpere med sort bælte fylder efterhånden en hel del i Amager Judo Skoles lokaler. Fredage den 5. august var der nationalgraduering på Judo Danmarks sommerlejr og her havde Amager Judo Skole tre mænd til graduering. 27-årige Marcus Hannerz blev den hidtil yngste i Danmark med graden 4. dan, som er den 4. grad af sortbælte. 28-årige Mathias Krabholm og 45-årige Jan Stolteberg var begge oppe til sort bælte 1. dan. Alle Amagers kæmpere bestod med bravur, men der lå også mange ekstra træningstimer bag. En graduering til sort bælte består af en kata, hvor man viser ens tekniske færdigheder i en fastlagt serie af teknikker. Derefter vises ens favorittekniker, både kast, armlåse og stranguleringer. 24 børn, unge og voksne fra Amager Judo Skole, var med på sommerlejren og overværede de flotte gradueringer.

FAKTA

Se den nye kollektion i Amager Centret

13

Dandy snøresko i lak-look Str. 36-42 1 142 323

299,-


k

7

7

1:1 = H 176 x B 226 cm

Anlægsgartner Alting og- Entreprenør småting Brolægge

14

16. august 2016

Tillid, kvalitet og god service til tiden!

AFA Amager i.. ogLokalavisen så hvad vi tilbyder!

Mulighed for ”tilkøbspakke” med Medlem af garantiordning og ankenævn. opgradering til godkendt EL-EFTERSYN, hvor der skal tegnes ejerskifteforsikring.

EL-TJEK

Kun for private www.amagerelektrikeren.dk eller ring 32 50 14 99

- Træfældning Har du brug for en håndværker? For kun 30 kr. kan du få en rubrikannonce - Hækklipning optaget under Alting og småting med 25 inkl. moms. - Stubfræsning ord, ekstra ord koster 5 kr. Et billetmærke koster 25 kr. du kun bestille dine håndværkere ét sted - Så Beskæring behøver Denne køb-, bytteog salgsrubrik er et tilbud til alle vores Tillid, og god service til tiden! Vi tilbyder etablering af kvalitet læsere, og gælder kun for private. Hvis du vil have foto med, faskiner alle koster det +i 30 kr. størrelser. Indbetales på kontonummer, som fås ved at

395,-

skrive til simon@amagerlokalavis.dk Mulighed for ”tilkøbspakke” med opgradering til godkendt Tekst kan sendes på samme mail eller på brev til: EL-EFTERSYN, hvor der skal tegnes ejerskifteforsikring.

20 41 09 04 - www.johnlarsson.dk Lokalavisen Amager - Islands Brygge 43 - 2300 København S Elinstallationer til private,

www.amagerelektrikeren.dk eller ring 32 50 14 99 Mrk. Alting & småting

boligforeninger, samt hele erhvervslivet

__________________________________________ __________________________________________

AMAGER ELEKTRIKEREN

__________________________________________ Tlf. 32 50 14 99 __________________________________________

VN95577

stigende problematik og imøRadikale Venstre vil have opi dans hos Hørning Dans. endnu. Derfor ser jeg frem til dekommet det store behov rettet yderligere én døgnåben et forhåbentligt flertal, der vil for mere pasning på skæve daginstitution i kommunen, samarbejde at få optimeret Ud Find over Den dansen og Lokalavis passionen for vinom tidspunkter. moderne og samtidig vilog vi god sikre,mad, at derstår i Amager servicen inden forhan børnepashan også for husets selskabslokale, hvor laver familie løberpå i forvejen stærkt, hverdagene er pasningsmulig-toFacebook og følg ning, så det stemmer overens og dettalarrangementer er ikke hysteri, for-bryllupper, heder op fødselsdage, til kl. 20.00 på flere til med i detnår sidste nye med,i hvordan forældre firmaregår på ældreceptioner, beklager sig over ikke andre daginstitutioner. m.v. i dag. ditkonfirmationer lokalområde arbejde Vi er allerede kommet et godt stykke vej i Københavns Kommune med at sikre fleksibilitet i pasningsmulighederne inden for tidsrummet kl. 6-18.00 i hverdagene, men det er slet Mercedes Citaro ikke nok til at dække behovet køber endnu.Vi Derfor ser dødsboer, jeg frem til Rentegnet i 1:4 (H 440 x B 565 mm) flytterester et forhåbentligt flertal,og der vil ombohave. at få optimeret 1:1 = H 176 x B 226 cmsamarbejde andet servicen inden for børnepasning, så det stemmer overens Behold skabene. Skift kun låger oggår skuffer. Ring for aftale ml. med, hvordan forældre på Passer arbejde18.00-20.00 i dag. til alle køkkener til uanset alder. Ring til deres lokale konsulent for Dorthe uforpligtende tilbud.

“Nyt køkken” på 4 timer

AFA

31672200/

Nordisk Har du brug for en håndværker? 50312364

Køkkenfornyelse

Tlf. 40 27 35 13

Så behøver du kun bestille dine håndværkere ét sted

Adr.: _______________________________________ _______________________________________ Tlf.: _______________________________________

MC garage søges nær Sundby Kirkegård, Lergravsparken eller Amagerbro. Det drejer sig om en mindre veteran mc. Garagen kan evt. deles med andre.

1909 “Nyt køkken” Restaurant Kongelundskroen på 4 timer Tæt påpå centrum i naturskønne Tæt centrum i natur Anno

__________________________________________ Navn: ______________________________________

Lokalavisen Amager

Japansk fingertryksterapi, Meridian massage, Kropsopretning & Rådgivning.

Kropsopretning : RetteElinstallationer op på skævheder. Skævheder i nakke, til private, rygrad & hofte / bækkenet leder til store problemer boligforeninger, med de 5 kredsløb : samt hele erhvervslivet Blodcirkulationen, væskebalancen, lymfesystemet, hormonbalancen & nervesystemet. Massage : Løsner spændinger i muskler, sener & i organer. AMAGER ELEKTRIKEREN Rådgivning : Kostvejledning, genoptrænings programmer & Tlf. 32 50 14 99 ændring af tankemønstre.

VN95577 v / Thomas Fobian Pedersen

Tlf. 32 51 35 66 Mobil. 22 73 85 68 www.123hjemmeside.dk/shiatsu Amagerlandevej 171 c - 2770 Kastrup

Se vores menukort på www.kongelundskroen.dk

Behold skabene. skønneomgivelser havudsigt omgivelser medmed havudsigt Skift kun låger og skuffer. Passer til alle køkkener Skal selskab Skal de De holde holde selskab, uanset alder. Ring til så er restaurant kongelundskroen deres lokale Åbningstider: Torsdag fra kl.konsulent 17.30 for så er restaurant Kongelundskroen deres garanti uforpligtende tilbud. Fredag, lørdag søndag fra kl. 12.00 Deres garanti for og et vellykket arrangement. for et vellykket Nordisk for frokost- og arrangement aftenmenu store som modtages Store somsmå småselskaber selskaber modtages Køkkenfornyelse både i huset og ud af huset alle Alle ugens dage åbent for selskaber både i huset og ud af huset alle ugens dage Tlf. 40 27 13 – store som små,ugens både idage huset og ud af35 huset Rest. åbent torsdag til søndag fra Kl. 12.00 Januar og Februar lukket for a la carte Ring eller mail til os ring eller mail til os 32 53kongelundskroen@mail.dk 31 57/ kongelundskroen@mail.dk / kongelundskroen@mail.dk 32533157

Tlf. 32 53 31 57

- RØGFRI PÅ 1 TIME - SLANK UDEN KAMP Alkoholbehandling uden gruppeterapi og døgnbehandling

Sengevædning, søvn og meget andet!! www.hypnoterapeut-jb.dk

Tlf. 29 88 33 66 Jeanette Briem Hypnoterapeut

Vinderen af X-ord uge 31 er: Bjarne Ackey - Mantuavej 2, 2300 København S Gavekort udstedt til: Restaurant Menu’en LØSNINGEN: REGNVEJR

KRYDSORDSKONKURRENCE I LOKALAVISEN AMAGER Udfyld kuponen og deltag i konkurrencen om et gavekort på 150 kr. til Restaurant Menu’en. Vinderen får direkte besked. OBS: Kun én løsning pr. husstand, gælder også via mail.

Navn: ___________________________________________ Adr.: ____________________________________________ Postnr.: _________________________________________ Løsning: ________________________________________ VI MODTAGER X-ORDS LØSNINGER PÅ DENNE MAIL: info@amagerlokalavis.dk Kuponen kan også sendes til Lokalavisen Amager, Islands Brygge 43 - 2300 København S


Lokalavisen Amager

16. august 2016

En tur i Amagers baghave Få meter fra beton og motorveje finder man en imponerende og pragtfuld natur. Kom med på en tur fra Dragør gennem Kongelunden forbi Ørestaden og ud til Avedøre Holme. Af Anders Petersson

Når talen falder på Amager, oplever man ofte, at Øen bliver forbundet med tætte og høje bebyggelser, en trafikeret Amagerbrogade, et travlt Amager Center og en masse pizzaforretninger og autoforhandlere. Men Amager har også en storslået natur at byde på. Og den del af Amager er ofte overset. F.eks. byder hele Vestamager fra Dragør og ind

mod byen på en imponerende og pragtfuld natur på trods af, at man bevæger sig lige på grænsen af storbyen. Hvis man afsætter et par timer, kan man få en fantastisk oplevelse ved at cykle fra Dragør mod byen eller den anden vej. Fornemmelse af uberørthed og stilhed tæt ved motorvej

Turen fra Dragør langs Søvangs stien byder allerførst på en stor-

slået udsigt over Øresund på den ene side og Søvangs mange pragtvillaer på den anden. Herfra går turen så ad Fasanstien ind igennem Kongelunden, som netop om foråret og om sommeren giver en følelse af at befinde sig i en dyb skov langt fra alting. Når man kommer ud af skoven, kører man på stien parallelt med Kongelundsvej med hele vildtreservatet foran sig, indtil man så småt kan skimte konturerne af Ørestadens bagende. Holder man pause på stien bagved BIGs imponerende bygning 8-tallet, tænker man, at her slutter storbyen lige så brat, som den fuldstændig

uberørte natur starter. Fortsætter man videre ud af stien, er det den samme uberørte natur med hvidtjørne og lav kratbevoksning, der møder en. Det er samme fornemmelse af uberørthed og stilhed, selv om motorvejen løber 20 meter derfra. Turen afsluttes med et fantastisk view fra toppen af Avedøre Holme udover Vestamagers kyststrækning. De 15 kilometer retur kan passende tilbagelægges på den fine cykelsti langs Vestamagers kyst. Læs de lokale nyheder på www.amagerlokalavis.dk

ABSOLUT SIDSTE CHANCE INDEN FERIELUKKET GÅR STØVSUGEREN AMOK, SÅ RING TIL BROCH - 47 ÅR PÅ AMAGER

Ferielukket 20-27 august, begge dage incl.

NILFISK ELITE P COMFORT PARKET 5 års garanti, kraftig motor, ekstrem, lydsvag, tændsluk-funktion i håndtag, alt i udstyr.

Robust og solid - og så har den alt det bedste tilbehør.

FØR 1.899,SPAR 600,NU KUN

1.299,-

2.699,-

ELECTROLUX

AEG - Inkl. parketmundstykke - Komplet tilbehørspakke

799,-

ELECTROLUX Z961 DANMARKS BILLIGSTE!!

- Arbejdsradius 10 meter - Komplet tilbehørspakke

Vejl. 3.699,SPAR 1.000,NU KUN

FØR 1.299,SPAR 500,NU KUN

BOSCH

- Poseløs

FØR 2.399,SPAR 900,NU KUN

1.499,-

Vejl. 4.123,SPAR 1.624,NU KUN

2.499,-

AEG STØVSUGER MED TELESKOPRØR - Lydniveau dB(A), max : 85 - Motoreffekt, maks/nominel effekt - Watt: 1400/1400 - Vaskbart hygiejnefilter - Hårdtgulvsmundstykke - Turbomundstykke medfølger - DustPro™-mundstykke - Indikator for fuld støvsugerpose

Tilbuddene gælder så længe lager haves Nilfisk@godmail.dk

Vejl. 1.799,SPAR 800,NU KUN

999,-

15


16

Lokalavisen Amager

16. august 2016

HVOR SKAL I HOLDE JULEFROKOST HENNE? JULEFROKOST PÅ PARNAS 2016 Vi gentager succesen fra sidste 16 år Det store kolde tag selv julebord med lune retter 2 slags sild, og karrysalat m/ æg - Står på bordet når De kommer Fiskefilet m/ rejer, Røget laks m/ asparges, Lun leverpostej og frikadeller, m/ surt julemedister, m/ rødkål andebryst og flæskesteg m/ rødkål, gammeldags æbleflæsk, roastbeef m/ kartoffelsalat og grønt salat og juleskinke m/ grønkål og sukkerbrunede kartofler Stor osteanretning m/ kiks og druer og ris ala mente m/ kirsebærsauce Vi slutter af med en irsk kafe Vi serverer god gammeldags hjemmelavet dansk julemad Torsdag, kr. 328,Med fri øl, vin og vand under maden kr. 598,Fredage og lørdage, kr. 398,Med fri øl, vin og vand pr person under maden kr. 698,Alle priser er incl. moms NB. Har De andre ønsker så er De velkommen til at kontakte os, vi har plads til max 80 personer Ved større arrangementer ydes der rabat (ring eller mail for tilbud) Med venlig hilsen Per Parnas

Hold jul i Kongelunden på Restaurant Kongelundskroen i hyggelige omgivelser tæt på Ørestaden og centrum Så er det tid til at bestille jeres jule arrangement, for eks. Juleanretning no. 1. (For den kræsende gane): 2 Sags sild m/tilbehør, Meuniere stegt fisk m/varm remulade, Dådyrsylte med røbede mach mm. Tartelet med høns og vilde svampe, Sprødstegt andelår m/hjemmelavet rødkål, oste med tilbehør eller Risalamande med Armarena kirsebærsauce.

Kr. 345,- per person

Fås også ud af huset dog minimum 10 kuverter. Åbent alle ugens dage for selskaber/Restauranten er åbent torsdag til søndag Åbent fra Kl. 12.00 til frokost. Og aften fra Kl. 17.30

Bordbestilling parnas@mail.dk Under spisningen vil der være hyggepianist og senere på aftenen spilles der populær dansemusik fra 60-70 og 80-90 og nullerne krydret med det sidste nye. Åben til kl. 05 om morgenen.

Kalvebodvej 270, 2791 Dragør Tel. 32533157 • Kongelundskroen@mail.dk • www.kongelundskroen.dk

Lille Kongensgade 16, 1074 Kbh. K – Tlf. 60 19 57 05

Dragør Bistro

JULEFROKOST

præsenterer julen 2016

Så er det ved at være tid til at tænke på årets julefrokost! Hvad enten I er 200, 50 eller 10 personer så har Couloir og Lynetten lokalerne, som kan skræddersys lige til jeres ønsker.

BISTRO PLATTE

139,pro persona

Marineret sild m/ karrysalat Lun fiskefilet m/ remoulade Æg og rejer m/mayo og asparges Sylte m/sennep og rødbeder Julemedister m/grønlangkål Ribbenssteg m/rødkål og surt Skæreost m/peberfrugt Serveres m/brød, fedt og smør

FRA KR. 495,INKLUSIV:

Velkomstdrink, stort dansk julebord, øl, vin, vand, kaffe/the og avec.

Ønskes Skæ reo udskiftet med st gammel ost m/sky og løg +10 kr .

Til julefrokoster ud af huset anrettes på fade og Bistroen er imødekommende overfor ønsker vedrørende eventuelle ændringer og specielle ønsker til menuen. Kongevejen 2 • 2791 Dragør Tlf: 32 53 14 73 • Dragoer-bistro@hotmail.com www.dragoerbistro.dk Pilekroens Julemenu: Min. 8 kuverter

299,-

2 slags sild. Marineret sild & Karrysild med fedt, kapers & løg. Røget Laks med lun røræg, asparges og citron. Æbleflæsk Rødspættefilet med hjemmerørt remolade og citron Flæskesteg med hjemmelavet rødkål Stegt and med marinerede svesker og æbler Lun leverpostej med bacon og ristede champignon Hjemmelavet kalvefrikadeller med hj. rødkål Serveres med rugbrød, franskbrød og smør Hjemmelavet Ris a la mande med lun kirsebærsauce Tilvalg Røget Ål 49,Blodpølse med kanelsukker 39,Osteanretning med 2 slags frugter og kiks 39,-

Pilekroens julemenu 2:

På Lynetten er der mulighed for at blive og feste til den lyse morgen. Vi sætter en ære i at sammensætte arrangementet lige efter jeres ønsker, samt give jer en uforglemmelig aften.

Hovedret Amerikansk Colorado steak med 4 slags kartofler samt 2 slags sauce. Dessert Ris a la mande med lun kirsebær sauce

facebook.com/couloirbar

facebook.com/restaurantlynetten

JULEMENU

285,-

Forret Fersk røget norsk laks med frisk cremet baby spinat

Restaurant Couloir • Amagerstrandvej 100 Tlf. 31797394 • www.couloir.dk

Restaurant Lynetten • Refshalevej 200 • 1432 Kbh Tlf. 3296 0055 • restaurantlynetten.dk

Den hyggelige juleplatte Karrysild Gravede laks med dilddressing Fiskefilet med remoulade og citron Flæskesteg med rødkål Brie med kiks og druer (serveres mellem 12.00 – 14.00)

119,-

Kartofler Hjemmelavet grove pommes frites, røsti, kroketter samt steak house pommes frittes Sauce Bearnaise sauce samt bordelaise sauce med svampe. Begge menuer serveres både til frokost samt aften. (Julemenuerne er kun på bestilling)

Ring og book bord allerede nu: Telefon: 3322 7007 / 2812 2809 Pile Allé 23 • 2000 Frederiksberg www.pilekroen.dk

Ved Diget 25 • 2770 Kastrup 3252 0830 • www.restaurant-sas.dk restaurant-sas@hotmail.com Åbningstider: Mandag til onsdag: 12.00 - 21.30 (Køkkenet lukker 20.45) Torsdag og fredag: 12.00 - 22.30 (Køkkenet lukker 21.00) Lørdag & søndag: Kun åben for selskaber

Den store julebuffet

229,Marineret sild Karrysild Stegte sild Æg med rejer Fiskefilet med remoulade og citron Gravede laks med dilddressing Varmrøget laks Leverpostej med stegte svampe og bacon Stegt medisterpølse Sylte Blodpølse med kanel og sirup Dansk flæskesteg med hjemmelavet rødkål Gammeldags æbleflæsk Glaseret skinke med grønlangkål Rugbrød, franskbrød, fedt og smør Risalamande med kirsebærsovs Ostefad med frugt og kiks (Stege ål og andesteg kan tillægges for merpris) Serveres mellem 12.00 – 14.00 og igen fra kl. 17.00


Lokalavisen Amager

16. august 2016

MIG & KULTUREN

Jeg elsker Amager Strandpark - kondenseret modernitet med en blanding af noget flot og grimt, af noget historisk og nyt Søren Frank

lektor i international litteraturhistorie på Syddansk Universitet, forfatter til Manchester United-bogen Giganternes skuldre og arbejder lige nu på en bog om Herman Melville. Min seneste lokale kulturoplevelse: Det må være to gange mad. Sammen med min familie cyklede vi rundt på Amager en dag i ferien og kom bl.a. forbi Papirøen, hvor vi spiste lækker mad fra Marrakech og Thailand. Nogle dage senere var vi på Amager Strand, hvor der også var street food-boder opstillet rundt om den turkise Smiley’s is-bod. Der spiste vi græske gyros og argentinske sandwich. Min næste kulturoplevelse: Måske et besøg på Flyvergrillen for at spotte fly… Nej, det skal nok være en cykeltur med familien til Vestamager for at se på arkitektur. Min yngste datter på 9 år gik til børnearkitektur på Dansk Arkitektur Center i foråret og var ret betaget af det, og familien er generelt interesseret i de nye udtryk, som Amager og København viser frem i disse år. Vi boede i fem år på Teglholmen i et nybyggeri, og selvom selve ejendommen var rigtig fin i forhold til både materialevalg, udseende og gårdmiljø, så led Teglholmen i de første år, hvor vi boede der, generelt under manglende sammenhæng og fælles udearealer. Nu bor vi i et ældre villakvarter tæt ved Amager Strand og nyder his-

torien og det gamle, men følger samtidig med i, hvordan det nye bygges. Mit lokale yndlingssted: Det må være Amager Strandpark. Og det er ikke, fordi jeg er et badedyr – tværtimod. Men jeg elsker det underlige miks, som udsigten består af: havet, skibene, sejlbådene, vindmøllerne, olieraffinaderiet, Barsebäck, torsoen, flyene, Øresundsbroen med biler og toge. Det er virkelig et knudepunkt i trafikal og æstetisk henseende. Der er lidt kondenseret modernitet over det, en blanding af noget flot og grimt, af noget historisk og nyt. Det lytter jeg til lige nu: Fordi det meste af min dag går med at læse og skrive, og fordi jeg har svært ved at forene lyd med den type arbejde, så lytter jeg – desværre – til for lidt musik og for lidt radio. Mine gamle venner plejer at joke med, at min musiksmag stoppede sin evolution i midthalvfemserne, og det er ikke helt forkert. I den forstand kan min hverdag godt være lidt endimensionel, fordi den er koncentreret så meget om at læse og skrive. Men jeg kan godt lide Band of Horses og har også været til et par af deres koncerter

BESØG ECCO PÅ AMAGERBROGADE OG SE DEN NYE EFTERÅR/VINTER KOLLEKTION 2016 ECCO Amagerbrogade 51 2300 København S Tlf.: 3314 3100

i Danmark. Ofte vælger jeg også Tidal-redaktørens anbefalede playliste for at høre noget nyt. Jeg hørte for nylig “Feel Like Me” af Cassius og syntes, den var ret god. Det læser jeg for tiden: Nu er jeg på hjemmebane. Jeg er i gang med at læse Haruki Murakamis forfatterskab. Jeg er formand for det akademiske advisory board, der rådgiver priskomiteen bag H.C. Andersen Litteraturprisen, og i år er valget faldet på Murakami. Han gæster Odense til oktober, og jeg skal bl.a. holde foredrag om ham og samtale med ham og hans oversætter Mette Holm. Derudover læser jeg den amerikanske forfatter Herman Melville (ham med hvalromanen Moby-Dick). Til september skal jeg til USA i to uger på en slags Melville Tour, hvor jeg skal besøge hans hjem og nogle museer og arkiver. Det arbejde er relateret til min forskning. Det ser jeg for tiden (i fjernsyn eller streaming-tjeneste): Jeg så lidt EM i fodbold, men var som de fleste generelt skuffet over spillet. Nu ser jeg personligt frem til at se, hvad Mourinho og Zlatan kan gøre i Manchester United. Min hustru og

jeg ser også Making a Murderer på Netflix. Det er en amerikansk dokumentarserie om en mand, der bliver fængslet for et mord, han ikke har begået – og efter hans løsladelse efter 18 år i fængsel sker det samme igen. Det er sådan en serie, der får en til at glæde sig over at bo i Danmark. En kultur-anbefaling: Måske det lyder lidt vagt, men cykelture på øen giver et meget fint indtryk af den heterogenitet, der kendetegner Amager. Man kan opdage små nye perler af natur, boligområder eller butikker, og man kan virkelig se, hvor forskellige områderne er på Amager. Amager er kontrasternes ø – selvom der selvfølgelig også her har foregået en generel “gentrificering” (fx Lagkagehuset og Letz Sushi på Amagerbrogade, nedrivning af gamle huse for at bygge nye osv.). Men overordnet set er der stadig lidt ghettodannelse at spore på Amager, en forskellighed der ikke eksisterer mange andre steder. En cykeltur er ofte den bedste måde at opleve den forskellighed på.

17


Lokalavisen Amager

16. august 2016

BANKNORDIKS PANEL - FRA VENSTRE MOD HØJRE Sebastian Kaae Tiedgen, filialleder Kongelundsvej Birgitte Harms, filialleder Dragør Claus Baunsgaard, filialdirektør Amager

BANKENS

HJØRNE

GODE RÅD TIL DIN ØKONOMI

Velkommen til Bankens Hjørne. Her får du gode råd til aktuelle emner om privatøkonomi - lige fra køb og salg af bolig, investering, pensionstilværelsen eller tips til en sund hverdagsøkonomi. Alt sammen råd, som vi håber, du kan bruge i din hverdag.

Så kom Brexit, men verden ramlede ikke 2016 har indtil nu været et turbulent år for de finansielle markeder – ikke mindst efter det såkaldte ”Brexit”. Hvad er status egentlig her snart to måneder efter briternes afstemning? Og hvilken betydning har det for dig som privat investor? Som vi tidligere har omtalt her i Bankens Hjørne, så har 2016 været et turbulent år for de finansielle markeder. Året startede med stor uro, olieprisen dykkede og panikken spredte sig. Så kom roen, aktierne genfandt styrke og foråret bragte kursstigninger med sig. Det varede dog kun indtil det store spøgelse ”Brexit” bredte sin skygge ud over markederne. Den 23. juni skulle briterne stemme om fortsat medlemskab i EU, og ingen kunne forudsige udfaldet af afstemningen. Én ting var dog sikkert og vist blandt analytikere og finansguruer: Hvis briterne valgte at forlade EU, så ville det udløse et finansielt kaos med voldsomme aktiedyk til følge! Farvel og tak Dagen kom og trods alle advarsler, var resultatet et farvel til EU. Markedsreaktionerne var, som spået, voldsomme, og aktierne dykkede. Der skulle dog kun gå få dage, før de faldende aktiekurser blev vendt til stigninger. Brexit var en realitet, men de voldsomme konsekvenser lod altså vente på sig.

Ny krise på vej? Nu er afstemningen snart to måneder gammel. De opbremsninger der måtte komme i virksomhedernes investeringslyst i UK har endnu ikke vist sig i de økonomiske nøgletal. Måske kommer der en voldsom reaktion med måneders forsinkelse, men lige nu er der intet, der tyder på det. Finansmarkederne nyder godt af en støttende hånd fra centralbankerne, og der fokuseres på overraskende stærke regnskaber fra virksomhederne, som tegner et billede af fremgang. Renten er fortsat nærmest nul og det øger blot risikovilligheden hos afkasthungrende investorer. Der skal åbenbart mere end en EU-skeptisk afstemning til at skabe en ny krise.

sørg for at rebalancere porteføljen jævnligt. Dermed me- På den måde holdes risikoen for tab nede. Det er den kornes, at du skal sælge en mindre del af dine aktier, når de rekte langsigtede strategi, og på sigt vil selv store udsving er steget over en periode – altså hente din gevinst hjem således være af mindre betydning for din investering. i tide – men også købe op, når aktiemarkedet er presset.

Til dig som privat investor Udsving som disse i markedet er uforudsigelige og nærmest umulige at spekulere i. Derfor er anbefalingen den samme som altid: Sørg for at dine investeringer ikke har en højere risikoprofil, end den der passer til dig! Spred dine investeringer på forskellige lande og industrier og

Lille og miljøvenlig

Gaskedel A

in g

ProCon E

rk n

18

E n e r gi m æ

13.500 ,-

Udskift til en energibesparende, støjsvag kvalitets gaskedel, der fylder minimalt

SPAR OP TIL

25% PÅ DIN VARMEREGNING

Vi tilbyder finansiering af dit nye anlæg over 10 år. 315 KR. OM MÅNEDEN NETTO 6,60% - ÅOP 6,80%

ProCon E 25 S Super lavenergi kombi gaskedel med indbygget varmeveksler til varmtvandsproduktion. Kedlen kan producere 700 liter 45 grader varmt vand i timen. Energibesparende fordi, der ikke skal bruges energi på at holde vandet varmt i varmtvandsbeholderen. Pladsbesparende fordi, der kun skal monteres én enhed på væggen - gaskedlen. Derfor er MHG ProCon E et godt valg! • Virkningsgrad på op til 108%. • Høj flexibel ydeevne • A - lavenergi gaskedel • Højeffektiv varmeveksler i rustfri stål • Strømbesparende lavenergipumpe fra Grundfos • Brugervenligt styringssystem

FRADRAG, RABAT OG TILSKUD

Køb af ny gaskedel: Pris incl. installation (Vandret / lodret aftræk) Minus Finlow CO2 rabat

37.000 kr. 4.000 kr.

Betaling til Finlow VVS A/S

33.000 kr.

HMN-tilskud (Hvis du ikke har en kondenserende gaskedel) 3.500 kr. Håndværkerfradrag 6.000 kr. Netto-pris (Incl. moms efter tilskud, fradrag og rabat) 23.500 kr.

H O R N EVEJ 13 , 2770 K ASTR U P • TLF: 32 51 4 5 5 9 • FI N LOW@FI N LOW.D K • WWW.FI N LOW.D K


Lokalavisen Amager

LOKALRUBRIKKEN ANTENNEMANDEN Medlem af Dansk Antennebranche Forening

32 52 60 75

Vermlandsgade 4, st th 2300 København S + 45 32 57 57 59 info@b-s.dk www.b-s.dk

LØJTEGÅRDSVEJ 129 • MØLLEVEJ 2, DRAGØR

V/ Martin T. Eriksen & Jan Baeré

digheder. Miljøgodke ning og påklædning.

Åbent efter aftale 12.000 incl moms Pri 20132: Uden Bisættelse ha Døgnvagt ogsåPriseksempler Bisættelse 1: Medlem over havet. Samtale papirarbejde. Kontak& Bisættelse søn1: Uden handling i kirke, ikke medlem af folkekir og helligdage digheder. Miljøgodke dard størrelse, polstr ning og påklædning. over havet.www.øens-bedemand.dk Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontak sel 0-20 km. 1 kistep Kr. 14.000 incl moms 14.000 incl moms Pri digheder. Miljøgodkendt kiste, standard størrelse, polstring 2: Medlem ning og påklædning. 1 rustvognskørsel 0-20Bisættelse km. 1 Kremeri Begravelse: Medlem papirarbejde. Kontak papirarbejde. Kontak Priseksempler 2016 12.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling dard størrelse, polstri

Kørekort, visum, buskort, etc. også til børn.

Topkvalitet - lavpris

Cvr. nr. 35481729

Express Foto Amagerbrogade 101

60 12 98 06

dard størrelse, polstr

kørsler 0-20 km. 1 kis

Åbent 10:00-17:30 Lørdage lukket Tlf. 32 55 27 37

Vi er også et dækhotel, så lad os tage hånd om dine dæk!

Refleksterapi - Lysterapi - Børn med behov m.m.

Holos House

v/ Karina Gottschalck Amager Boulevard 124 A 2300 København S www.holoshouse.dk

Behandling v. eksamineret og anerkendt terapeut:

GODKENDT BODY-SDS CENTER

- velvære & vedligeholdelse - skadeforebyggelse - smertelindring / skadeterapi & genoptræning - fysisk & mental funktionsforøgelse - firmamassage-ordning & arbejdsplads-ergonomi

Nadia Mouna Tlf. 7175 1314 www.kropsfrihed.dk kropsfrihed@gmail.com

www.kropogvel.dk / Mobil: 71 98 97 56

LEBEN

CPH

SMEDEKÆRVEJ 6 - 2770 KASTRUP WWW.LAASEBUSSEN.DK - CVR NR. 2888 4222 TLF. 32 52 50 00 MAIL: LAASEBUSSEN@LAASEBUSSEN.DK

Amagerbrogade 201 . 2300 København S Facebook.com/LebenCph . instagram@LebenCph Michael Konbæk . Mobil 45 2262 6725

kørsel.af 1 Blomster op Bisættelse handling i kirke, ikke medlem folkekir Kr. i16.000 inclSamt moms Bisættelse 1: 2: Uden Medlem af folkekirken, handling kirke. Kr. 10.000 incl moms over havet. Samtale & alt nødvendigt papirarbejde. Kontakt papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodk Begravelse: Medlem digheder. Miljøgodkendt kiste,pude. standard størrelse, polstring papirarbejde. Kontak dard størrelse, polstring med Ilægning og påklædnin dard størrelse, polstri ning og påklædning. 1 rustvognskørsel km. 11 Kremerin Igucci sel Hundesalonen 0-20 km. 1 kistepynt efter eget valg 0-20 kr. 500,00. kremer 1 Blomster opsats eft Kr. 14.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, handli Kr. 11.000gravsted incl moms vask trim klip moms af alle racerPrisen er ex evt. Dødsannonce, 14.000 incl

Susanne Dammann Bisættelse Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samta Begravelse:2:Medlem af folkekirken, handling i kirke. Samta papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodke Tycho Brahes Alle 23 papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodk 2300 Kbh S dard størrelse, polstring med pude. Ilægning og påklædning dard størrelse, polstring med pude. Ilægning & påklædning kørsler 0-20 km. 1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00. 1 krem 32840012 kørsel. 1 Blomster opsats efter eget valg kr. 500,00. Kr. 16.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravst SMS 23828950

Kr. dammann85@gmail.com 10.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravs

www.igucci.dkMedlem af folkekirken, handling i kirke. Samtale Begravelse: papirarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Miljøgodke Reparation af smartphones computer dard størrelse, polstring med pude.og Ilægning & påklædning. 1 Blomster opsats efter eget •valg kr. 500,00. Udskiftning af smadret skærm Kr. 11.000 incl moms Prisen er ex evt. Dødsannonce, gravst • Software/hardware problemer

www.pcworkshop.dk

- et godt navn for kvalitet

J. Dalsholm

Tlf. 32 51 02 60 Fax 32 51 02 80

PSYKOLOG

Bachelor i Idræt og fysioterapeut

Tycho Brahes Allé 3

Tlf. 30 26 19 11 annemarie1006@gmail.com

v/ Sandie Coco Bjerre

2300 København Tycho Brahes Allé 2 - 2300S København S Tlf.: 28 26 21 95 Tlf.: 28 26 21 95 info@norushskincare.dk info@ norushskincare.dk www.norushskincare.dk www.norushskincare.dk

EDB

Flyttelift

Klaver & flygel

Flinterenden 4 • 2300 København S Tlf.: 51 30 03 28 • E-mail: info@tandteknikeren.dk Konsultation efter aftale

Forsikringsskader

Malerarbejde

BIL I REPARATIONSTIDEN

Klinik for Fodterapi v/ Tina Erngaard Sandie Rasmussen Østrigsgade 45 2300 Kbh. S 32 58 18 20

22 40 04 53

jyttec48@gmail.com

RUST BLI’R KUN ET PROBLEM, HVIS DU IKKE GØR NOGET VED DET

REPARATION AF ALLE BILMÆRKER Service

Dækservice

Mandag-torsdag 8.00 - 17.30

Vi klargør bilen mens du shopper... RUSTBESKYTTELSE I finder

ONLINE BOOKING PÅ WWW.DINITROL-AMAGER.DK

Fredag 8.00 - 16.00

DIN busbag 145x60 Generic.indd 1

Udkørsel på hele Amager Kørselspris + 50,-

AMAGER

Strandlodsvej 8 • 2300 Kbh S • Tlf. 32 57 06 19 • Fax 32 57 27 19 www.dinbilpartner.dk • amager@dinbilpartner.dk

os i Field’s Shoppingcenters parkeringskælder

www.greencarwash.dk

30-06-2010 23:49:52

Frisør Karina Hvistendal

Marion & Henrik Pedersen

jd@amagermarkiser.dk www.amagermarkiser.dk

Klinisk Tandtekniker

v/ Jytte Christoffersen certificeret psykoterapeut - mere glæde og energi - mindre angst og depression - bedre kommunikation i parforholdet

Kongelundsvej 343 • 2770 Kastrup • 70 20 45 50 www.vognmand-zimling.dk • zimling@vognmand-zimling.dk

Mekanisk arbejde

Teknisk Konsulent

Heidi Porsdal

Amagerpsykoterapi.dk

Privat

Falkoner Alle 73B 2000 Frederiksberg Tlf. 32 167 167

Amagerbrogade 166 2300 København S Tlf. 32 598 232

Annemarie Schrøder

Firma

• Knækket strømstik • Data gendannelse/back up

computer & mobil vækrsted

Amager Markiser SunMatic • Kirstinehøj 14 • DK-2770 Kastrup

PROFESSIONELSKØNHEDSKLINIK SKØNHEDSKLINIK PROFESSIONEL v/ Sandie Coco Bjerre

Løjtegård Løjtegård Møllevej Møllevej Ring til: til: 33 Ring

Løjtegårdsvej 125, 2770 Løjtegårdsvej 129,AFTALE 2770Kastrup Kastrup ÅBENT EFTER Åbent eft Døgnvagt Møllevej 2, 2791 2791 Møllevej 2, RING: 3253 5708Dragør /Dragør 2254 7785 1: Uden og hs DØGNVAGT OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE Bisættelse sønRing til: 32535708 32535708 22547785 Ring til: // 22547785 over havet. Samtale & www.øen www.ø

PASFOTO PÅ 3 MIN.

Dragør Dæk Center ApS

Vi gør alt i dæk og fælge Martin & Jan dragordaek@gmail.com www.dragordaekcenter.dk

DatoWWW.OENS-BEDEMAND.DK / Underskrift

Møbelpolstrer Autosadelmager

www.antenne-manden.dk

Ved min død ret Bisæt Bisættels Øens 14.000,i 12.000,in Løjteg SPARMøllev 4.0 22 54 se hvorda

Møllevej 2, 2791 Dragør Datowww.oen / Underskrift 22 54 77 85 /V/ 32 SØREN 53 57 08 RIBER ØENS BEDEMAND

BS Comfort

40 52 60 75

Adresse: Fælledvej 45 2791 Dragør

Ved min død rettes henvendelse til:

VI STØTTER AMAGERS Bisættelsen ordnes af Øens Bedemand v/ Søren Riber ERHVERVSLIV Løjtegårdsvej 125, 129 2770 Kastrup

Michael Schmidt

Autoriseret Boxer, Viasat og Canal Digital forhandler Alt indenfor digital TV, antenne, satellit og fællesantenne Alt i salg, reparation og justering af parabol- og antenneanlæg

19

16. august 2016

Pris eksempler: Herre klip 160,Dame klip 240,27 11 27 56 Telefon tid: kl. 9.00 - 18.00

Få 10 ved a % rabat fle denn vering af e ann once

Komplet klargøring

fra

399,-


20

Lokalavisen Amager

16. august 2016

DEBAT

Privatisering. Nej til ”Biostilstande” i København Af: Lars Weiss, gruppeformand (S), Københavns Borgerrepræsentation

Venstre glæder sig over fremskridt og fremgang i København Af: Cecilia Lonning-Skovgaard, politisk ordfører og medlem af BR (V)

Socialdemokraternes sherif, Lars Weiss, er tilbage fra sommerferie og skyder som vanligt vildt omkring sig. Denne gang når han at anklage både Arkitektforeningen, Christiansborg og Venstre i København for at være på afveje, når det gælder byens udvikling. Lars Weiss begræder udviklingen i København, herunder at man har svigtet kampen for billige boliger. Det er interessant al den stund, at Socialdemokraterne har haft magten i byen i

mere end 100 år – ikke i form af usikre mindretalsregeringer, men i form af solide, røde flertal, der nok skulle kunne sætte den politik igennem, som de måtte ønske. Så ja, et ansvar for byens udvikling må Socialdemokraterne absolut vedkende sig. I Venstre glæder vi os over udviklingen, og over, at København i de seneste 10-15 år har formået at tiltrække og fastholde ressourcestærke medborgere. Det har gjort den samlede by rigere – og gjort os i stand til at sende mange, mange penge til de mindre velstillede bydele,

hvilket igen har været med til at løfte disse. Samtidig gør det os i stand til at finansiere lokale mærkesager over hele byen, således også udviklingen af Amager Kulturpunkt, eller renovering af Amager Fælled Skole og Peder Lykke Skole. Alt dette regner Lars Weiss åbenbart ikke for noget – og man kunne spørge, om han inderst inde drømmer sig tilbage til starten af 1990’erne, hvor hans mor Birte var indenrigsminister, Jens Kramer Mikkelsen overborgmester og København i massive økonomiske problemer? Det

Man kunne spørge, om han i nder s t i nde drømmer sig tilbage til starten af 1990’erne, hvor hans mor Birte var indenrigsminister, Jens Kramer Mikkelsen overborgmester og København i massive økonomiske problemer? gør vi ikke i Venstre. Vi hilser fremskridtet og fremgangen – og de mange nye medborgere – velkommen!

Venstre-ideologi. Selv om Hovedstaden de senere år er vokset som landets vækstmotor og i dag tiltrækker 85 pct. af alle udenlandske investeringer i Danmark, og selv om Københavns dækningsbidrag fra erhvervslivet ikke er højere end mange Venstre-kommuners på Sjælland, fremstiller Venstre på Rådhuset vedholdende København som ”erhvervsuvenlig”. Tonen er blevet yderligere skinger under spliden i Venstre-toppen, hvor partiets politiske ordfører, Cecilia Lonning-Skovgaard, forsøger at skubbe den siddende V-borgmester Pia Allerslev af pinden som spids- og borgmesterkandidat ved næste års kommunalvalg. Lonning ignorerer kendsgerningerne i sine angreb på Rådhus-flertallets erhvervspolitik og lever fuldt op til en af sine gamle ravjyske Venstre-forgængere, Søren Kjær, som i slutningen af forrige århundrede gjorde sig berømt og berygtet med bemærkningen: ”Hvis det er Fakta, saa benægter a Fakta.” Så meget mere underholden-

de er det at følge tavsheden sænke sig i Venstre-kredse under det hollandske ambulanceselskab Bios´fallitspil i den Venstre-ledede Region Syd, der blot er det seneste og mest grelle eksempel på privatiserings-svigt, som ikke mindst mange ældre og syge lider under – og selv betaler til! Socialdemokraterne på Rådhuset ønsker borgernes frie valg i et fornuftigt offentligt-privat samarbejde, som bl.a. bygger på reelle budgetter og ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte; vi underkender ikke, at konkurrence kan have betydning for pris og kvalitet. Men for Venstre er privatisering en ideologi, koste hvad det vil. Her er det pr. definition erhvervsvenligt at bruge skatteydernes penge til privat profit. Den slags tilstande vil vi ikke have i København. ”Lonning ignorerer kendsgerningerne i sine angreb på Rådhus-flertallets erhvervspolitik og lever fuldt op til en af sine gamle ravjyske Venstre-forgængere, Søren Kjær, som i slutningen af forrige århundrede gjorde sig berømt og berygtet med bemærkningen: ”Hvis det er Fakta, saa benægter a Fakta.”

Tilbuddet gælder huse fra før 1980

GRATIS HUSTJEK INKL. DETALJERET RAPPORT VI TJEKKER :

Michael Ottosen, konsulent, Amager

BESTIL ET GRATIS HUSTJEK Har du et hus fra før 1980, så tilbyder vi lige nu et gratis hustjek inkl rapport. Bestil vores amagerkonsulent Michael Ottosen, til et uforpligtende besøg. Her vil han gennemgå vinduer, døre, hulmurs- og loftisolering inkl. detaljeret rapport om husets tilstand, energimærke, mulige besparelser mm.

Bestil ved at skanne koden, ring 70 15 33 44 eller på www.bestil-hustjek.dk

✓Tag ✓ Vinduer og døre ✓Tagrender ✓ Loftisolering ✓Træværk ✓ Hulmursisolering

APPORT DIN HUSR LDER: INDEHO

gang af · G ennem å dit hus p tilstanden ærke de energim · Nuværen timeringer l energiop · Forslag ti ærke lt energim · Potentie s oldelsestip · Vedligeh sparelser · Energibe

Besøg vores udstilling på Lunikvej 34, Greve. Åbent man-fredag kl. 8-16. Søndag kl. 11-14.

Tlf. 70 15 33 44

·

SPAR 1.995,-

Greve · Kolding · Hinnerup

info@jydsktagteknik.dk

·

www.jydsktagteknik.dk

Vi servicerer hele Danmark

Alt inden for tag: Renovering, vedligeholdelse, algebehandling og tagreparationer. Nye tage: Decra, Quadro, tegltage, eternit, skifer og tagpap. Energirenovering: isolering af loft og hulmur. Udskiftning af vinduer og døre. Termografi.


Lokalavisen Amager

16. august 2016

HÅNDVÆRKERSIDEN www.fibotek.dk info@fibotek.dk Industrivej 21b 3550 Slangerup

21

VI STØTTER AMAGERS HÅNDVÆRKERE

Afdelinger Køge København Slangerup

Din foretrukne leverandør

DER SOMRÅ ARBEJD ejde rb • VVS a relser æ v e d • Ba nslager e k k • Bli varme • Fjern treprise n • Fuld e

Vi tilbyder døgnservice til erhvervs- og private kunder samt andels- og ejerforeninger. Ring for et uforpligtende tilbud.

Tlf. 70 23 23 31 Aut. Elinstallatør

Brand

Tele- Data

Energirådgivning

El-Tjek

Alarm

Belysning

Industri & Privat

Malerfirmaet Alvidan ApS

Malerfirmaet Alvidan ApS Jorisvej 21C Malerfirmaet Alvidan ApS Jorisvej 21C 2300 København S Jorisvej 21C 2300 København S 2300 København S

Fuglebækvej 4J • 2770 Kastrup Telefon: 40 90 75 60 • Mail: tg@bb-vvs.dk www.bb-vvs.dk

MALERARBEJDE MALERARBEJDE MALERARBEJDE AltAlt i maling, Alt i maling, i maling, spartling spartling spartling og ogog opsætning opsætning opsætning af filt af filt af ogfilt tapet. ogog tapet. tapet.

Sig ”AVISEN” Sig ”AVISEN” Sig ”AVISEN” og få et oggodt fåog et få godt et godt tilbudtilbud samt tilbud samtsamt en af vores en afen vores af vores spændende spændende spændende

60 60 6260 62 6062 60 6260 62overraskelser 62overraskelser overraskelser

RINGRING I DAG RING I DAG I DAG

www.csmaler.dk www.csmaler.dk www.csmaler.dk - mester@csmaler.dk - mester@csmaler.dk - mester@csmaler.dk

Malerfirmaet JOHNNY BEYER Malerfirmaet JOHNNY BEYER JOHNNY BEYER

Møllesøegruppen udfører byggerier som hovedentreprise samt fagentreprise for Malermester Johnny Beyer professionelle & private. Munkebjergvej 20 Vi har 20 års erfaring inden for murer samt Malerfirmaet Johnny Beyer Malermester Johnny Beyer 2770 Kastrup Munkebjergvej 20 Munkebjergvej 20 tømrerfaget og løser alle opgaver, Malerfirmaet Johnny Beyer Telefon 2086208070 2770 Kastrup Munkebjergvej 2770 Kastrup store som små. Telefon 2086 8070 info@johnny-beyer.dk 2770 Kastrup Telefon 2086 8070 Vi har et tæt samarbejde med dygtige info@johnny-beyer.dk Telefon 2086 8070 www.johnny-beyer.dk info@johnny-beyer.dk håndværkere inden for alle brancher som gør www.johnny-beyer.dk info@johnny-beyer.dk www.johnny-beyer.dk os i stand til at varetage alle former www.johnny-beyer.dk for opgaver.

JOHNNY BEYER

Danske Malermestre Garantiordning Danske Malermestre Garantiordning Danske Malermestre Garantiordning D a n s k e M a l eDr a mness k t ree M a l e r m e s t r e Danske Malermestre Garantiordning

Sdr. Tangvej 18 • 2791 Dragør 4226 2020 • info@mollesoe.dk

4731 Johnny Beyer Visitkort.indd 1

Web: www.alvidan.dk Web: www.alvidan.dk

GULVARBEJDE GULVARBEJDE GULVARBEJDE AltAlt i afslibning, Alt i afslibning, i afslibning, olie,olie, lud olie, ludlud og lakbehandling ogog lakbehandling lakbehandling af gulve af gulve af gulve

Vil du isolere dit hjem og spare penge på din varmeregning? CBIsolering udfører alle former for indblæsning og isolering. Gør det selv Isoler selv dit loft med papirisolering og spar 20-30%, vi leverer maskiner og papirisolering. Se mere info på vores hjemmeside www.cbisolering.dk Sdr. Tangvej 18 • 2791 Dragør 2620 0080 • info@mollesoe.dk

19-04-2012 15:05:07

Johnny Beyer Visitkort.indd 1

VI ER PROFESSIONELLE ANLÆGSGARTNERE, BROLÆGGER OG TOPKAPPER. VI UDFØRER ALT INDEN FOR HAVEARBEJDE, F.EKS. NY TERRASSE ELLER INDKØRSEL, TRÆFÆLDNING, BESKÆRING, PLANTNING OG VEDLIGEHOLDELSE.

19-04-2012 15:05:07 DIN LOKALE ANLÆGSGARTNER

Sirgræsvej 49 • 2770 Kastrup 25 47 99 72 winni@lotushaver.dk www.lotushaver.dk

- www.blp.dk

Tlf.: 2044 2308 Tlf.: post@alvidan.dk 2044 2308 Mail: Tlf.: 2044 2308 Mail: www.alvidan.dk post@alvidan.dk Web: Mail: post@alvidan.dk

Tårnby Ejendomsservice

Vores kompetencer:

Pleje & vedligeholdelse af grønne områder for boligforeninger og virksomheder. Brønderslev Allé 92 • 2770 Kastrup • 40 92 15 65 Thomas@isafold.org • www.isafold.org

• Vicevært service • Pasning af grønne områder • Trappevask • Snerydning

Tlf. 26341666

Kontakt os og lad os få en snak! Syvstjerne Alle 11 2770 Kastrup 32 50 74 75 info@ren-ejendom.dk www.ren-ejendom.dk

Murer- og tømrermester - Lad JYDEN klare problemerne Amagerbrogade 212a, 2300 salling.byggeservice@hotmail.com www.sallingbyggeservice.dk

www.johnlarsson.dk

info@johnlarsson.dk

Vi tilbyder service og montering af ventilationsanlæg til både privat- og erhvervskunder i København og på Amager. Vi løser både store og små ventilationsopgaver.

Se mere på www.hje.nu

Vil du have denne plads til din virksomhed? Skriv til michael@amagerlokalavis.dk og hør nærmere!

Skal du bruge en dygtig blikkenslager? Vi udfører eksempelvis: Centralvarme/pillefyr • Udskiftning af radiator • Opsætning af toilet, armatur, bruser • Renovering af badeværelser • Tagrender og nedløbsrør • Tagarbejde eks. skifertag • Afdækning af skorsten, karnap og altan • Facadearbejde Krimsvej 11 H, st. tv. • 2300 København S 89 88 45 93 • www.øensblikkenslager.dk

Kontakt os og få et tilbud på vinduespolering på lige netop din boligtype Telefon: 24 47 31 28 mandag - fredag mellem 9 og 16 Send gerne en SMS døgnet rundt jan@pudser-huset.dk


22

Lokalavisen Amager

16. august 2016

SMAG GLOBALT - SPIS LOKALT Amagers bedste sushi

6 stk. små forårsrulle kupon

www.freshsushi.dk

Bremensgade 77

Værdi—kupon

Værdi—kupon

Kåret af amager den 15. marts 2016

KOM TIL MAGASASA OG FÅ EN ÆGTE KINESISK OPLEVELSE

Tlf: 32 11 55 88

2300 Købnehavn S

Magasasa Amagerbrogade Amagerbrogade 44, st. 2300 København S +45 32 97 99 99

Klip ud og medbring!

Kuponen skal afleveres ved bestilling! Tilbuddet gælder i hele 2016.

Jytte Abildstrøm i Filips Kirke Den 15. september kommer Jytte Abildstrøm til Filips Kirke i forbindles med deres aftenhøjskoler. Hun vil fortælle og vise to film om hinduismen. Sted: Filips Kirke, Kastrupvej 57 Tidspunkt: 15. September, kl. 19.00 Pris: Gratis

Skelgårdskirken i august 17/8 10.00 Morgensang v/ kirkens præster 18/8 10.30 Plejehjemsgudstjeneste på Ugandavej 145 v/ Poul Bo Sørensen 20/8 kunstudstilling af den færøske kunstner Amariel Nordoy fra Thorshavn. Billederne kan se rundt i kirken frem til slutningen

af september. 21/8 13. søndag efter trinitatis, Matthæusevangeliet 20,2028. 10.00 Højmesse v/ Poul Bo Sørensen. 11.30 – 13.00 Efter højmessen er der Fernisering, kunstner Amariel Nordoy v/ Kunstudvalget. 24/8 10.00 Morgensang v/ kir-

kens præster. 16.15 S Kor - Skelgårdskirkens Ungdomskor. 19.00 Satirisk samtalefællesskab v/Flemming Bak Poulsen. 25/8 19.00 Offentligt Menighedsrådsmøde 27/8 10.00 Kræmmermarked, Skelgårdskirken og Vest Amagercenteret afholder Høstmar-

ked. 28/8 14. søndag efter trinitatis, Johannesevangeliet 5,1-15. 10.00 Højmesse v/ Annelise Mehlsen. 11.30 Fællesbøn for Skelgårdskirken. 12.00 Rytmisk gudstjeneste v/ Flemming Poulsen 31/8 10.00 Morgensang v/ kirkens præster. 16.15 S Kor - Skel-

gårdskirkens Ungdomskor. 19.00 Festgudstjeneste for nye konfirmander og deres forældre. Hver onsdag kl. 10.00 er der morgensang med efterfølgende sang fra højskolesangbogen og kaffe med brød. Alle er velkomne.

KONKURRENCE

Lokale kirker søger sangere til damekor Amagerbro kirkerne, Sundby kirke og Nathanaels kirke har et voksenkor (damekor), som søger nye sangere fra sæsonstarten, der egentlig startede mandag den 15. august. Koret består p.t. af 25 kvinder i alderen 30-65 år, som er fordelt på tre eller fire stemmer, og koret medvirker ved flere arrangementer, gudstjenester og koncerter i løbet af året. Der kræves ingen optagelsesprøve, men der lægges vægt på en god stemme, musikalsk forståelse og engagement. Hvis man har interesse for koret, kan man læse mere på amagerbrokirkerne.dk eller blot møde op i Nathanaels kirkes sognegård, Holmbladsgade 19.

Læs mere på vores hjemmeside: magasasa.dk

Vind fire billetter til Copenhagen Cooking

Filips Kirke holder fødselsdag Lørdag den 27. august kan Filips Kirke fejre fødselsdag og det sker fra kl. 13.00 til 17.00. Det foreløbige program ser således ud: Kl. 13.00 - 13.45 Børne- og ungdomsgudstjeneste, hvor vores kirkemusikere og -sangere har fundet guitar og saxofon frem. Kl. 14.00 Forskellige aktiviteter på kirkepladsen og i haven: en ballonkunstner laver ballonfigurer til små og store, hoppeborg til mindre børn på kirkepladsen, KFUM-spejdere og FDFere laver aktiviteter for børn i alle aldre ved bålpladsen i haven bag kirken, FDFere står for Fiskedam

m.v. på kirkepladsen, fægtning med latexsværd Kl. 14.00, 15.00 og 16.00 Rundtur i tårnet, hvor man både kan se kirkeklokkerne og få et blik ud over Amager. Kl. 14.30 synger børnekoret og organisten spiller populærmusik i kirkehaven. Det er også muligt at få kaffe, kage og slush ice samt mulighed for at købe øl og vand. Kl. 15.00 mulighed for at smage helstegt pattegris med kartoffelsalat. Kl. 16.00 bankospil i menighedssalen med mange præmier. Der er gratis adgang.

Sammen med Copenhagen Cooking sætter Lokalavisen Amager nu fire billetter på højkant til Sejl dig sund med Kitchen Collective og GoBoat, der foregår den 21/8 fra kl. 8.00-12.00. Arrangementet beskrives således: “Solen stiger op over byens tage. Du cykler mod Islands Brygge, og kl. 08.30 sidder du i en båd på vej mod Sydhavnen. Mågerne skriger let, en taxa på vej over Langebro - men udover det; intet andet i byen. En halv time senere befinder du dig på en stille kaj i Sydhavnen. Du sidder stille og lytter til historier blive fortalt for dig - de

handler om byen, dens mennesker og livets gang - imens nyder du et sundt, nærende og inspirerende morgenmåltid. Når vi er mætte, sejler vi hjem mod Islands Brygge. På turen hjem kan du tale med din ven eller veninden, eller du kan sidde ganske stille og lade morgenens indtryk synke ind.” For at deltage i konkurrencen skal du blot sende en mail til: redaktionen@amagerlokalavis.dk med ’Sejl dig sund’. Vi skal have mailen senest den 19/8 kl. 12.00, hvis du vil deltage i konkurrencen.


C1

Lokalavisen Amager

16. august 2016

MEGA MEGET MIKROBIL KRAFTFULD 82 HK BENZINMOTOR

7” TOUCH SCREEN

AUTOMATISK KLIMAANLÆG

5 DØRE

UDSTYR FOR 9.000,- UDEN MERPRIS!

CITROËN C1 PureTech 82 FEEL COMPLET, 5-dørs

KUN

94.990,-*

STANDARDUDSTYR • 15” stålfælge • Nedfældbart bagsæde 50/50 • Bluetooth® og USB-indgang • El-sideruder for • 4 højttalere • Ratbetjent radio/MP3 • Hastighedsbegrænser • Fjernbetjent centrallås • Højdejusterbart førersæde *Så længe lager haves

citroen.dk Brændstofforbrug v./bl. kørsel 23,3 km/l. CO2 99 g/km. De angivne priser er ekskl. lev. 3.880,- og gælder ved køb og levering inden 31.08.2016. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.

Kirstinehøj 66 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 51 90 90 • www.mogens-elmer.dk

23


24

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Kulturhavn Festival kommer til Amager Gyserforestilling Fra den 26.-28. august bringer Kulturhavn Festival atter hovedstadens fantastiske havnekvarterer i spil og indbyder til en weekend spækket med gratis aktiviteter og kulturelle oplevelser for børn og voksne. I fejringen af Københavns blå byrum og mangfoldige foreningsliv er der igen i år hentet nye aktiviteter og områder til programmet, der netop er offentliggjort. Hele 110 foreninger og kulturelle aktører deltager med akti-

viteter til den 16. udgave af Kulturhavn Festival, der indbyder publikum til aktiv meddeltagelse og inspirerer til alverdens udfoldelser med 250 programsatte aktiviteter; fra dundrende dansefester over vandforhindringsbaner til opdagelsessejlads, gadeidræt og teater. Herunder kan du se, hvor du kan opleve Kulturhavn Festival i København og ikke mindst på Amager (markeret med fed).

Kulturhavns 10 festivalområder • Gammel Dok – Urban idræt • Papirøen – Dans, dans, dans • Operaen - Børnelandet • Refshaleøen – Byvandring, kunst og teater • Nordhavn –Københavns nye havnekvarter • Ofelia Plads – Havnens nye kulturscene • Enghave Brygge – Industrihavnen i forandring • Sydhavnen – Familiehygge og loungestemning • Islands Brygge – Foreningernes fest • Arsenaløen – Idræt til lands og til vands

på Teatret ZeBU Teatret Mongi præsenterer Susan Hills anmelderroste gyserfortælling, som vækkes dramatisk til live i Stephen Mallatratts fantastiske iscenesættelse af romanen. Arthur Kipps mener at være besat af en forbandelse, som er blevet kastet over ham og hans familie af spøgelset af en kvinde i sort. Han får en ung skuespiller til at hjælpe ham med at fortælle

sin frygtindgydende historie i et forsøg på at uddrive fortidens dæmoner. Det begynder uskyldigt nok, men da de når længere ind i hans mørkeste minder, finder de sig fanget i en verden af uhyggelige marsklandskaber og tudende vinde. Gyserforestillingen The Woman in Black spilles på Teatret ZeBU på Amager og har premiere d. 22 august.

Kunstmessen Art Copenhagen fejrer Bliv guide på Alt_Cph kunstfestival 20 års jubilæum i Bella Center på Fabrikken for Kunst og Design Art Copenhagen fejrer i år 20 års jubilæum som Skandinaviens største kunstmesse i Bella Cen-

ter Copenhagen og det sker med tilføjelsen af Code Art Fair, en ny messe for international samtids-

kunst i topklasse. Der vil være over 80 udvalgte gallerier fra hele verden, flere hundrede dygtige kunstnere inden for alle genrer, spektakulære performances med yngre danske kunstnere, spændende foredrag og samtaler samt flere nye tiltag for børn.

Er du god til at fortælle historier og bor du omkring Sundholmskvarteret eller i Urbanplanen? Så kan du blive kunst-guide på årets Alt_Cph kunstfestival på Fabrikken for Kunst og Design. Der søges nemlig folk fra Sundholmskvarteret og omegn, der har lyst til at blive lært op

Sted: Bella Center. Tidspunkt: Fredag d. 26. august: 12-20. Lørdag d. 27. august: 11-19. Søndag d. 28. august: 11-17. Pris: Voksne 115 kr. Børn under 16 år: Gratis.

Skralde-workshops – for dig der vil leve billigere og mere bæredygtigt Synes du det lyder tiltrækkende at sænke dit madbudget, eller er du interesseret i bæredygtighed, så kan kokke- og kunstnerduoen Oscar og Martinkas skralde-workshops måske være noget for dig. På workshoppen lærer du blandt andet at finde madvarer,

som guide af kunstnergruppen B-tour i forbindelse med den årligt tilbagevendende kunstmesse Alt_Cph. Det kræver ingen erfaring med kunst eller nogle særlige kompetencer at blive guide, men man skal være nysgerrig og kan lide at fortælle historier foran en lille gruppe mennesker un-

som supermarkeder skiller sig af med grundet datomærkning. Du vil også få redskaber til at konservere og opbevare madvarerne så de holder længere. Workshoppen afsluttes med at de fundne madvarer bliver omdannet til lækre retter, som selvfølgelig

der kunstfestivalen Alt_Cph16 d. 2.-4. september. Oplæringsperioden til at blive guide vil ligge i anden halvdel af august, og de konkrete tidspunkter kan tilpasses dig, oplyses det. Du kan tilmelde dig på info@raaderum. com.

skal nydes af dig og de andre deltagere. Skralde-workshoppen foregår i sidste to uger af august, og afsluttes med et festmåltid til Alt_Cph16 d. 2.-4- september. Tilmelding på info@raaderum. com.

Tirsdag d. 23. august kl. 17.30 - Sognepræst Louise Britze Kijne: En rask og fyndig intro til Luthers projekt og reformationens vilde virkningskraft. Tirsdag d. 20. september kl. 17.30 - Dommer Gerd Dahl Sinding:

Om det danske retssystem og det, at holde det religiøse og det verdslige hver for sig. Tirsdag d. 18. oktober kl. 17.30 – Seniorforsker Frederik Rosén: Om statsbegrebet og konkurrencesamfundet Tirsdag d. 22. november kl. 17.30 - Sognepræst Julie Damlund: Om frihed, lighed og individ i Luthers tanker og samfundet som vi kender det 17.30 Kort andagt 18.00 Mad og drikke 18.45-20.30 Oplæg og debat. Alt er gratis. Vel mødt.

Fægteklubben Aramis Dragør opruster med nyt udstyr Inspireret af et møde i Dragør Erhverv valgte fægteklubbens bestyrelse at henvende sig til en række lokale virksomheder for at få indkøbt det forskellige og nødvendige udstyr. Og det er lykkedes at skaffe en del af det ønskede udstyr. Andet er lånt af Fægteklubben Trekanten Øste-

bro, Hellerup Fægte-Klub og af Dansk Fægteforbund, der tilmed har støttet projektet med 20.000 kroner. Tirsdag den 16. august kl.16.00 vil være første dag med fægtning i Hollænderhallen. Her vil det være børne- og ungdomsfægterne, der er i centrum, men

voksne er også velkommen til at kikke forbi og høre om mulighederne for at komme til at fægte. Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil komme forbi Hollænderhallen for at hilse på kommunens nye fægtere. Klubben lover også andre små overraskelser til de fremmødte til denne særlige dag.


Lokalavisen Amager

25

16. august 2016

Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller Vindmøller påvirker huspriser negativt, men de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået udarbejdet. COWI har sammen med forskere fra Københavns Universitet udarbejdet en analyse for Energistyrelsen, der ved hjælp af en række modeller og en meget stor mængde data viser, hvordan huspriser påvirkes af lokale vindmøller. Ejere af beboelsesejendomme (helårshuse og sommerhuse) kan i dag via den såkaldte værditabsordning

få erstattet eventuelle tab af ejendomsværdi som opstilling af vindmøller kan medføre. En taksationsmyndighed foretager konkrete skøn i hver enkelt sag og vurderer, om der er værditab, som vindmølleopstilleren skal betale i erstatning til husejeren. Undersøgelsen viser, at de erstatninger, der tildeles husejere via værditabsordningen, gene-

relt ligger højere end analysens gennemsnitlige værditab. Dette kan dog skyldes, at taksationsmyndigheden primært modtager sager, hvor værditabet er større end gennemsnittet, lyder forklaringen i analysen.

Her stikker huspriserne af Der er fuld fart på huspriserne i Hovedstadsområdet. Ikke bare stiger priserne, de lægger også øget afstand til den gennemsnitlige salgspris på landsplan. I landsdelene Købehavn by og Københavns omegn er salgsprisen for en villa eller et rækkehus i dag over dobbelt så høj som landsgennemsnittet og forskellen er øget markant siden 2010. I januar 2010 lå huspriserne i København by 79 procent over landsgennemsnittet. I april 2016 var forskellen øget til 141 procent; en ændring på 61 procentpoint. I samme periode er priserne steget, og forskellen mellem huspriserne på landsplan og lokalt øget med 34 procentpoint i Københavns omegn, 9 procentpoint i Nordsjælland, og 6 procentpoint i Østsjælland.

Husprismetode

Analysen benytter den såkaldte husprismetode, hvor der tages udgangspunkt i, at mange forskellige faktorer har betydning for husprisen, fx husets størrelse og alder og så selvfølgelig husets beliggenhed, herunder nærhe-

den til vindmøller. Effekterne af nærhed til vindmøller inkluderer det visuelle indtryk og støj oplevet fra den enkelte bolig, og

rapporten har modelleret den isolerede effekt af nærhed til vindmøller på boligernes pris.

Flere nye boliger er kommet til salg Attraktiv boligfinansiering og høj tillid til dansk økonomi er ifølge Nybolig årsag til, at flere nu vælger at sætte deres bolig til salg. Er du på jagt efter et nyt sted at bo, kan du glæde dig over, at der de sidste 12 måneder er blevet mere at vælge imellem på boligmarkedet. Det gælder både villaer, rækkehuse, lejligheder og sommerhuse. I gennemsnit var der i maj måned 6 pct. flere boli-

ger til salg end maj måned sidste år. Det fremgår af beregninger, som Nybolig har foretaget af data fra Boligsiden.dk. ”Antallet af nye boliger til salg er ret sæsonbetinget og i høj grad afhængig af, hvilken region man befinder sig i. I København oplever man-

FAKTA I maj måned kom der således 5.625 nye villaer til salg mod 5.106 på samme tidspunkt i fjor. 2.268 nye ejerlejligheder kom til salg i maj i år, mens tallet lå på 2.141 maj 2015. Fritidshuse er den boligtype, som der kommer færrest nye til salg af med 1.324 nye sidste måned mod 1.285 samme tidspunkt sidste år. I alt er der lige nu 71.395 boliger til salg.

ge mæglere i øjeblikket faktisk knaphed på nye lejligheder, mens nogle mæglere i yderområderne

har den stik modsatte oplevelse”, siger presseansvarlig i Nybolig, Thomas Hovgaard.

NYGAMMELT KØKKEN

www.citroen.dk

En af vores veluddannede Citroën-mekanikere gennemgår din bil. Vi skifter olie og oliefilter og kontrollerer, at de vitale dele fungerer korrekt. Desuden tjekker vi bilens elektronik for fejl. For blot 1.295,- sørger vi for at holde dig sikkert kørende i din trofaste Citroën.*

VIND KROOPHOLD MED MIDDAG FOR 2 Vi fejrer vores 31-års fødselsdag ved at trække lod blandt alle kunder der køber en køkkenrenovering i august måned om et gavekort til et kroophold, værdi 999 kr.

SPAR 20%

R

PÅ ALLE LÅGER I HØJGLANSFOLIE I HELE AUGUST 2016 kan ikke kombineres med andre tilbud R

TIL DIN CITROËN ÆLDRE END 5 ÅR

Mange kender uden tvivl situationen. Det gamle køkken er ikke så indbydende, som man godt kunne tænke sig, men samtidig for godt til at smide ud. Et helt nyt køkken virker derfor både som en dyr og unødvendig løsning. Hvis køkkenet fungerer, er der ingen grund til at smide det ud. Skift i stedet for facaden ud. Med nye skabslåger, nye skuffer og ny bordplade kan der udrettes mirakler. Nemmere blir’ det ikke.

TE

BASISSERVICE KUN 1.295,-

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

EF

CITROËN

*Tilbuddet gælder ikke varebiler.

FØDSELSDAGSTILBUD PRISEKSEMPEL: HØJGLANS CRÉATIVE TECHNOLOGIE

10 folielåger, 5 skuffefronter, 15 greb, 20 hængsler samt kørsel og levering inkl. moms og montering, før 17.357,-

SPAR 2.496,- NU KUN

14 861 .

,-

NYE KØKKENLÅGER NEMT OG BILLIGT Kirstinehøj 66 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 51 90 90 • www.mogens-elmer.dk

showroomets åbningstider: man-tors 10.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 - www.nygammelt.dk


26

Lokalavisen Amager

16. august 2016

peugeot.dk

ATTRAKTIV PRIVATLEASING Metallak • Læderrat • Bluetooth • 7” touch-skærm • Fartpilot-/begrænser • Mørktonede ruder, bag

PEUGEOT 208 ACTIVE+

1.6 BlueHDi 100 hk 5-dørs

Halvårlig grøn afgift 130 kr. 33,3 km/l

UDBETALING 4.995 KR. MDL. LEASINGYDELSE 2.195 KR. Løbetid 36 måneder Samlet betaling i perioden 84.615 kr.*

Privatleasing via Peugeot Finans. Leasingperiode 36 mdr. og 15.000 km årlig kørsel. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift, *inkl. service i perioden samt afleveringsgebyr 600 kr. Kaskoforsikring, positiv godkendelse af kunden og betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Peugeot Finans. Privatleasingtilbuddet gælder 33,3 km/l. CO2 79 g/km. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Tilbudet gælder så længe lager haves. så længe lager haves. A ++

Stil, udstyr, klassens bedste brændstoføkonomi, sikkerhed og budgetoverblik forenes på optimal vis med en Privatleasingaftale på den nye kampagnemodel 208 Active+. Der er ikke sparet på noget som helst i den stilfulde bil med den markerede, robuste front og de karakteristiske baglygter, for her er bl.a. læderrat og touch-skærm standardudstyr. Den højteknologiske Blue HDi-motor kører over 33 kilometer på literen, så du kan roligt planlægge langdistance-ture ud i det blå uden at være bekymret for brændstoføkonomien. Eller trygheden. For med Peugeot Privatleasing er den månedlige leasingydelse inkl. serviceaftale i hele perioden. Så kør blot afsted og nyd turen!

PEUGEOT 208 PRIVATLEASING

PEUGEOT AmAGEr

Henrik Wessel AS, Amager Englandsvej 397 • 2770 Kastrup Telefon 32 52 37 00 • www.peugeot.dk/amager

PEUGEOT købEnhAvn øsTErbrOInstagram: PEUGEOT LynGby Henrikwesselas Henrik Wessel AS, Østerbro Henrik Wessel AS, Kgs. Lyngby Strandboulevarden 122 • 2100 København Ø Telefon 39 18 55 11 • www.peugeot.dk/kbh-c

Firskovvej 21-23 • 2800 Lyngby

Facebook: Telefon 44 44 99 99 • www.peugeot.dk/lyngby PassionatePeople


Lokalavisen Amager

16. august 2016

27


28

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Bo i det nye København Rækkehuse Rækkehuse i tre etager med egen have. Klar til indflytning 2016 og 2017

Lejligheder Lækre lejligheder med lys og luft. Indflytningsklar i 2017.

Rækkehuse og lejligheder til salg i Bellakvarter Bellakvarter er en blanding af det bedste fra København, vild natur og moderne bydesign. Her mødes det internationale med det lokale – alt sammen mindre end ti minutters metrotur fra Kgs. Nytorv. I Bellakvarter finder du både nye bud på de karakteristiske københavnerrækkehuse, som vi kender fra f.eks. Kartoffelrækkerne, og lyse, komfortable lejligheder. Lige nu bygger vi både rækkehuse og lejligheder i Bellarækkerne med udsigt over Amager Fælled, med masser af aftensol. Kvarteret er bundet sammen af en stille strøggade og hyggelige pladser. Kom til Bellakvarter, og oplev det nye København, hvor betonen er børnevenlig og horisonten er både bredere

Åbent hus

Foto : Sk

Søndag kl. 15-16

og grønnere end andre steder i byen.

På søndag holder vi Åbent Hus og viser kvarteret frem. Læs mere om Bellakvarter og tilmeld dig på bellakvarter.dk

www.bo-i-bellakvarter.dk

Kontakt home tlf. 33 33 03 05

Foto : Sk


Lokalavisen Amager

16. august 2016

Arrangementer Selvom Bellakvarter blot er i sin spæde start, er der masser af aktivitet i bydelen. Fra kunstmesse til Ironman, og fra grønne haver til minifestivaler. Der sker stadig mest inde i Bella Center – men snart begynder bylivet at komme med.

Se mere om arrangmenterne på www.bo-i-Bellakvarter.dk

Foto : Skovdal fotografi / Stine Christiansen

Workshop: Lær at fermentere

Kulturdag i Ørestad

20. August, 2016

ÅBENT FOR ALLE: Når Ørestad Kulturdag vender tilbage i august, kan I forvente en festlig og mangefarvet dag.

Haveeksperterne Signe Voltelen og Marie Hertz dækker op til at lave kraut ved langbordet i Bella Byhave.

Café Singular Kom forbi til en kop kaffe, havehygge og Dogville-eventyr, i Bellakvarters første café, Singular, som åbnede i lørdags.

Foto : Skovdal fotografi / Stine Christiansen

Følg os på facebook/bellakvarter

20. August, 2016

Art Copenhagen 27. August, 2016

Art Copenhagen flytter til Bella Center – og bliver større, mere international og mere ambitiøs.

29


30

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Skal vi finde en Guldkøber® til din bolig?

Salær efter evne! Om du er til "fast salær" eller måske et salær der afhænger af salgsprisen, så er vi klar til at matche det hele. Vi elsker nemlig spændende udfordringer. Ring til RealMæglerne Amager v/Jacobsen & Højer på 3257 2211

Velbygget Bülow & Nielsen kvalitet fra 1990 2300 København S - Nebraskavej 16

221 kvm. inkl. kælder - Tæt på Amagerbrogade 2300 København S - Vejlands Allé 46

• 110 kvm. optimalt indrettet bolig • Meget flot stand og yderst velholdt

SOLGT

Spændende 3 værelses lejlighed i fed stil 2300 København S - Store Mølle Vej 19, 2. th. 4.250.000

Udbetaling kr. 215.000 Brt/nt eks. ejerudg. 20.028/16.460 Ejerudgift kr. 4.210 Ejerlejlighed, Energi B

Sagsnummer

149-1621 110 659 4 1990

113 2 3 2013

SOLGT

Sagsnummer Bolig m2 Etage Rum Byggeår

SOLGT

Sagsnummer Bolig/kælder m2 Grund m2 Rum Byggeår

149-1551 140/81 572 4 1924

Stor 2 værelses med 2 altaner 2300 København S - Sundholmsvej 109, 1. th.

• Delevenlig - oplagt forældrekøb • Flot stand og nyt køkken

149-1620

Bolig m2 Etage Rum Byggeår

Bolig m2 Grund m2 Rum Byggeår

Flot 2 vær. med nyt køkken 2300 København S - Ålandsgade 51, 3. th.

• Altan mod gården og aftensol, spændende indretning, elevator • Flot lyst køkken og hårde hvidevarer fra AEG Kontant pris kr.

Sagsnummer

• En ejendom med mange muligheder • Velbeliggende tæt på Amagerbrogade

• Stort badeværelse med vaskemaskine • Et funktionelt ældre køkken med udgang til altan 149-1619 56 3 2 1940

SOLGT

Sagsnummer Bolig m2 Etage Rum Byggeår

149-6027 68 1 2 1939

Jacobsen & Højer Ejendomsmæglere, MDE AMAGER 3257 2211 Amagerbrogade 36

g

2300 København S

KASTRUP/TÅRNBY 3257 2211 Englandsvej 343

g

2770 Kastrup

www.realmæglerne.dk


Lokalavisen Amager

16. august 2016

31

Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund 2300 København S - Amager Strandvej 196

• Spændende planløsning med mange muligheder • Yderst anvendelig underetage

• Opført i gedigne materialer i 1954 • 3 soveværelser i stueplan - alle med udg. til haven

Kontant pris kr.

Sagsnummer

9.995.000

Udbetaling kr. Brt/nt eks. ejerudg. Ejerudgift kr. Villa, Energi

500.000 45.710/38.148 7.032 F

Stor familievilla i Pilegårdskvarteret 2770 Kastrup - Oliefabriksvej 172

Bolig/kælder m2 Grund m2 Rum Byggeår

• 5 soveværelser plus et ekstra rum på 1. sal • Hyggelig vinkelstue med brændeovn

• Pænt køkken med åbning til stuen • Stort flot bryggers med vaskefaciliteter

Kontant pris kr.

Sagsnummer

4.195.000

Udbetaling kr. Brt/nt eks. ejerudg. Ejerudgift kr. Villa, Energi

210.000 19.228/16.124 3.596 C

Bolig m2 Grund m2 Rum Byggeår/ombygget

149-1616 140/140 933 6 1954

148-1614 190 782 6 1964/1975

Jacobsen & Højer Ejendomsmæglere, MDE AMAGER 3257 2211 Amagerbrogade 36

g

2300 København S

KASTRUP/TÅRNBY 3257 2211 Englandsvej 343

g

2770 Kastrup

www.realmæglerne.dk


32

Lokalavisen Amager

16. august 2016

Amager

Pernille Ulrich Holmsted EjendomsmĂŚgler, MDE

Overvejer du at sÌlge din bolig? Med 100 % mÌglertryghed og et fast lavt salÌr sørger vi for, at du tjener mest muligt pü dit salg!

đ&#x;“žđ&#x;“ž  24 93 21 93 ✉ pho@robinhus.dk

Den bedste pris + lavt salĂŚr = mere til dig

NyheD

NYHED / SOLGT

Ă…bent hus Søndag 14/8 kl 15-15:45

pĂĽ 13 dage til prisen

Se mere pĂĽ www.robinhus.dk/73403 Se mere pĂĽ www.robinhus.dk

NYHED / SOLGT

NYHED / SOLGT

pĂĽ 20 dage til prisen

pĂĽ 2 dage til prisen

Se mere pĂĽ www.robinhus.dk

Lavt salĂŚr giver mere til dig

Se mere pĂĽ www.robinhus.dk

Fremragende 9,4


Lokalavisen Amager

16. august 2016

- din lokale ejendomsmægler

LokalBolig søger

LokalBolig søger

LokalBolig søger

Rækkehus med en gode rum søges!

Ejerlejlighed velegnet til forældrekøb.

Mindre lejlighed søges!

Drude gik forgæves på rækkehuset på Bolbrovej 18. Hun leder efter et lignende rækkehus, og har budget op til 4 mio.

Torben søger en fin lejlighed i god stand. Den må gerne ligge i Tårnby, og skal være i god stand. Det skal helst være en stuelejlighed, gerne med altan eller terrasse. Han har budget på op til 1,7 mio.

LokalBolig søger

LokalBolig søger

LokalBolig søger

Ejerlejlighed søges til Carsten.

Ejerlejlighed søges til Frederikke.

Ejerlejlighed søges til Lilian.

Han søger en mindre lejlighed, hvor han kan have sin søn boende imens han studerer. Der skal bare være et soveværelse, en stue og et køkken. Han har budget til 1,75 mio.

Hun vil have en lejlighed med central beliggenhed. Det skal være en klassisk toværelses lejlighed, og den må koste op til 2,25 mio.

LOKALBOLIG AMAGER - DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER

Monika leder efter en egnet studielejlighed. Lejligheden skal helst ligge så tæt på byen som muligt. Den skal have 2-3 værelser og må koste op til 2,5 mio.

Hun leder efter en større toværelses lejlighed på minimum 60 kvm. Beliggenheden er ikke det vigtigste, men den skal helst være lys. Hun har budget op til 2 mio.

HOLMBLADSGADE 76 - 2300 KØBENHAVN S KONGELUNDSVEJ 264 - 2770 KASTRUP TLF. 3630 1555

33


34

16. august 2016

Lokalavisen Amager


Lokalavisen Amager

16. august 2016

35


36

16. august 2016

Lokalavisen Amager