Page 1

2013 - 2014

Ge誰ntegreerde proef Sint-Jozefsinstituut

Ge誰ntegreerde proef | Woord vooraf

Arthur Maenhout

1


2

Ge誰ntegreerde proef | Woord vooraf


Woord vooraf Ik ben Arthur Maenhout, leerling van het zesde jaar Boekhouden-Informatica in het Sint-Jozefsintituut te Brugge. Om te slagen in dit laatste jaar moeten wij als laatstejaarsstudenten naast onze examens doorheen het jaar verschillende opdrachten maken en bijhouden en deze opdrachten worden dan op het einde van het jaar onze Geïntegreerde proef, of kortweg de GIP genoemd. De GIP is een deel van het examenprogramma voor dit schooljaar. Deze GIP bevat verschillende opdrachten voor de vakken bedrijfseconomie, toegepaste informatica, Nederlands, Frans, Engels. In mijn GIP zou ik graag willen tonen dat ik alles wat ik heb geleerd ook kan gebruiken in de praktijk. Onze GIP is grotendeels gebaseerd op onze oefenfirma. Als klas 6BI hebben wij in samenwerking met dhr. Vansteenhuyse een oefenfirma opgericht, UsedForGood. Onze firma is gespecialiseerd in recyclagerecipiënten, ons assortiment bestaat uit: vuilniszakken, afvalbakken en containers. Niet alleen ik maar ook mijn leerkrachten hebben hier heel het jaar door heel wat tijd ingestoken ons te begeleiden. Daarom zou ik graag dhr. Vansteenhuyse, Dhr. Vanden Eynde, mevr. De Meulder, mevr. Vandewalle willen bedanken. Zij gaven ons tips en tricks zodat ons resultaat alleen maar beter werd.

Geïntegreerde proef | Woord vooraf

Als laatste zou ik ook graag mijn titularis, mijn klasgenoten en mijn ouders bedanken voor hulp.

3


4

Ge誰ntegreerde proef | Woord vooraf


Inhoudsopgave WOORD VOORAF ................................................................................................. 3

1

BEDRIJFSECONOMIE – OEFENFIRMA ...................................................... 7

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

KEUZE VAN HET PRODUCT ................................................................................. 7 DE NAAM VAN DE OEFENFIRMA EN HET LOGO ........................................................... 7 DOELSTELLINGEN LANGE TERMIJN ....................................................................... 7 DE STRUCTUUR VAN DE OEFENFIRMA, DE SOLLICITATIE EN DE TAAKVERDELING ................... 8 DE SAMENSTELLING VAN DE CATALOGUS ................................................................ 8 DE UITRUSTING ............................................................................................ 9 OP ZOEK NAAR KLANTEN .................................................................................10 WEKELIJKSE ACTIVITEITEN...............................................................................10 LOGBOEK ...................................................................................................11 EINDSITUATIE .............................................................................................13

2

NEDERLANDS ........................................................................................ 17

2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2

SOLLICITATIEBRIEF EN CV ...............................................................................17 DIGITALE APPSITE BIJ JE CV ............................................................................18 INTERVIEW .................................................................................................19 PITCHING ..................................................................................................20 Tekst ......................................................................................................20 Presentatie ..............................................................................................20 FEEDBACK OEFENFIRMA ..................................................................................21 WOORD VOORAF EN CONCLUSIE ........................................................................22 Woord vooraf ...........................................................................................22 Besluit.....................................................................................................22

3

FRANS................................................................................................... 25

3.1 3.2 3.3 3.4

RÉDIGER UNE LETTRE COMMERCIALE ...................................................................25 CV ..........................................................................................................26 LA CONVERSATION DE VENTES ..........................................................................27 CATALOGUE ................................................................................................28

4

ENGELS ................................................................................................. 29

4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4

GERMAN PROJECT .........................................................................................29 Text ........................................................................................................29 E-mail .....................................................................................................32 SELF-RUNNING POWERPOINT ...........................................................................33 Self – running PowerPoint ..........................................................................33 Text ........................................................................................................33 SALES TALK ................................................................................................34 CATALOGUE ................................................................................................34

5

TOEGEPASTE INFORMATICA ................................................................. 35

5.1 5.2 5.2.1

PROBLEEMDEFINITIE ......................................................................................35 DATABANK .................................................................................................36 Tabellen in Word in de 3NV ........................................................................36

Geïntegreerde proef | Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................... 5

5


5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 5.7

Database in Access ...................................................................................36 PAGINA’S ...................................................................................................37 Login.......................................................................................................37 Index als beheerder ..................................................................................38 Index als Gebruiker ..................................................................................39 Product ...................................................................................................40 Categorie .................................................................................................40 Al mijn biedingen alleen voor gebruiker .......................................................42 Product Toevoegen alleen voor beheerder ....................................................42 Overzicht alleen voor beheerder .................................................................42 Overzicht in Excel .....................................................................................43 CONCLUSIE ................................................................................................44 Evaluatie groepswerk ................................................................................44 Evaluatie opdracht ....................................................................................44 LOGBOEK ...................................................................................................44 GEBRUIKSHANDLEIDING..................................................................................44 VOLLEDIGE CODE..........................................................................................44

6

BEDRIJFSBEHEER ................................................................................. 45

6.1 6.2 6.3 6.5

ONDERNEMING IDEEËN ...................................................................................45 PROJECTVOORSTELLING ..................................................................................46 ONDERNEMINGSPLAN .....................................................................................47 PITCHING ..................................................................................................57

BESLUIT. .......................................................................................................... 59 LITERATUURLIJST ............................................................................................ 61

Geïntegreerde proef | Inhoudsopgave

BIJLAGEN ......................................................................................................... 63

6


1

Bedrijfseconomie – Oefenfirma

1.1

Keuze van het product Usedforgood is een bedrijf dat zich zal specialiseren in afvalrecipiënten, zoals vuilnisbakken, containers, vuilnisemmers, vuilniszakken… . Voorlopig is er een groot te kort aan dergelijke producten op de Cofep markt. Niettegenstaande dat er constante vraag naar afvalrecipiënten is. Vandaar dat wij van mening zijn dat ons idee zeker en vast zal aanslaan. Het mooie aan deze sector is dat er veel uitbreidingsmogelijkheden zijn. Zo zouden we in de toekomst naast het leveren van afvalrecipiënten ook instaan voor de verzameling van het afval. Deze zouden we dan in een verdere fase zelf kunnen verwerken.

De naam van de oefenfirma en het logo

Met de naam UsedForGood willen we aantonen dat afval niet slecht hoeft te zijn. In ons logo ziet u duidelijk de U van UsedForGood. De kleuren staan elke voor een verschillend kenmerk waar wij naar streven namelijk groen staat voor milieu en natuur, blauw voor oprechtheid en paars voor originaliteit.

1.3

Doelstellingen lange termijn • • • •

Afvalrecyclage en verwerking Naambekendheid over heel België en omstreken. Een internationale vestiging 25% stijging van de omzet

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

1.2

7


1.4

De structuur van de oefenfirma, de sollicitatie en de taakverdeling

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

In onze oefenfirma waren er verschillende functies zoals CEO of directeur Aankoop, Verkoop, Personeel. Na de eerste sollicitatie was ik de directeur aankoop. In april moesten we opnieuw solliciteren voor een nieuwe functie, ik solliciteerde als logistiek medewerker. Maar ik kreeg de job als CEO.

8

1.5

De samenstelling van de catalogus Ik zelf heb niet geholpen met het opmaken van de catalogus, omdat ik bezig was met het opmaken van het ondernemingsplan en het financieel plan. Bijlage 1: Financieel plan Bijlage 2: catalogus


De uitrusting Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren hadden we natuurlijk goederen nodig, deze goederen kochten we dan ook zo snel mogelijk aan. Alle goederen die we nodig hadden, werden verdeeld in klas zodat elke leerling van onze klas één of meerdere producten waar hij verantwoordelijk voor was moest aankopen. Voor de verdere aankopen, zoals alles wat gekocht is op de Belfair beurs en de goederen die we aankochten om dan weer te verkopen, was ik met mijn afdeling aankoop verantwoordelijk voor het vinden van de beste leverancier met een zo laag mogelijk prijs. Een voorbeeld van een prijs aanvraag door mij opgesteld vind je hieronder.

UsedForGood BE01UFG Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

℡ 050 33 19 43 fax 050 34 30 51 be01ufg@pf.cofep.be

Hilde Van Den Hende CONCEPTA BE01CON Peter Benoitlaan 40 9800 DEINZE België (BE) leiepoort.concepta@gmail.com Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

datum

AAN035AM

22 april 2014

Geachte Hilde Van Den Hende Wij zijn een nieuw, jong dynamisch bedrijf dat onlangs is opgestart. Ons bedrijf heet UsedforGood en bevindt zich in België, Brugge. Wij zullen ons specialiseren in afvalrecipiënten. Via de ZET-Databank hebben wij uw bedrijf gevonden. Wij hebben uw website bekeken en we hebben gezien dat u een product verkoopt dat ons aanspreekt nl. Konstatin vuilbak (#ACC0200000 ). Is het mogelijk om ons een offerte op te sturen van dit product voor 5 hoeveelheden. Is er ook een mogelijkheid om speciale condities te verkrijgen op dit product. Indien uw voorwaarden gunstig zijn, zullen wij bij uw bedrijf deze bestellingen plaatsen. Als u antwoord op deze brief, zouden wij graag ook vernemen wat de betalings- en leveringsvoorwaarden zijn. Dank bij voorbaat Arthur Maenhout Directeur Aankoop

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

1.6

9


1.7

Op zoek naar klanten In eerste instantie zullen we ons richten tot andere ondernemingen. Daarnaast zullen we onze producten ook aan particulieren aanbieden. Onze onderneming vindt service zeer belangrijk. Wij willen dan ook dat de klant zich vertrouwd voelt bij ons. Via de database heb ik een Excel bestand kunnen downloaden met alle oefenfirma’s. Deze heb ik dan via een formule kunnen opdelen in verschillende groepen namelijk: de Nederlandstaligen, de Franstaligen en de Engelstaligen. Door dit bestand was het dan zeer gemakkelijk om de catalogus en kortingen bekend te maken bij alle oefenfirma’s.

1.8

Wekelijkse activiteiten In de oefenfirma UsedForGood was ik aangesteld als aankoop directeur. Ik heb bij het opstarten van ons bedrijf het financieel plan helpen opmaken, aan de hand van opzoekwerk op het internet was het mogelijk om er een juistere prijs te kunnen opplakken. Bijlage 2: financieel plan: De Financieel directeur en Personeelsdirecteur en ik hebben samen overlegd over elke prijs die nodig was in het financieel plan

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

Om onze taken goed te laten verlopen, moesten we natuurlijk aankopen doen. Ik had de taak om de gepaste leveranciers op te zoeken en dan naar hun een prijsaanvraag versturen met de goederen die we bij hun wilden aankopen. Als we een van de goederen niet vonden maar we hadden het nodig dan konden we het aankopen bij CRECOR een bedrijf waar je alles van kan kopen en is van de organisatie zelf.

10

Eind februari gingen we met de klas naar de Belfair beurs in Gent. Op deze beurs hebben we heel wat leveranciers gevonden. De meeste producten hebben we dan ook meteen aangekocht zodat de leverancier deze zo snel mogelijk kon leveren omdat deze producten nodig waren voor het opstarten van onze firma. Deze bestellingen waren dan ook onze eerste. Na verloop van tijd kwamen dan onze eerste leveringsbonnen en facturen binnen. Als de gecontroleerde leveringsbonen klopten dan heb ik ze in de map, met naam Leveringsbonnen, ingebracht zodat de boekhouder deze dan kon inbrengen aan de hand van de factuur. Ook heb ik de Verkoop afdeling geholpen om een Excel bestand op te stellen met alle oefenfirma’s die in de databank aanwezig zijn. Om zo onze promotie mails in de correcte taal te verzenden naar de oefenfirma’s.

Om ons boekhouddossier op orde te stellen heb ik de verkoopprijzen van alle producten ingevoerd.


Logboek Datum 2014-09-05

Tijd 13.05 – 13.45

2014-09-19

13.05 – 13.45

2014-09-26

13.05 – 13.45

2014-10-10

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-10-17 2014-11-21

15.00 – 16.40 13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-11-28 2014-01-16

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40 13.05 – 13.45

2014-01-23

13.05 – 13.45

2014- 01-30

13.05 15.00 13.05 15.00

2014-02-06

– – – –

13.45 16.40 13.45 16.40

2014-02-13 2014-02-20

13.05 – 13.45 11.02 – 15.50 15.50 – 16.40

2014-03-20

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-03-27

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-03-31

10u15- 12u55

2014-04-01

13.05 – 13.45

Wat gedaan? Informatie over de oefenfirma, contact met cofeb databank. Informatie over de oefenfirma, contact met cofeb databank. Kiezen van de activiteiten. Kiezen van de bepaalde functies. Ik werd aangeduid als directeur aankoop Directie vergadering, over de werken in het bedrijf. Logo ontwerpen Prijsaanvragen frans. Beslissen van de naam UsedForGood. Prijsaanvragen frans afwerken. Logo werd beslist Specifieke activiteiten bepalen. Stan en ik begonnen aan het financieel plan Stan en ik werkten verder aan het financieel plan. Stan en ik werkten verder aan het financieel plan. Stan en ik werkten verder aan het financieel plan. Engelse catalogus maken. Ondernemingsplan afwerken Aankopen van de eerste investeringen de prijsaanvragen verzenden Belfair, voorbereidingen doen BELFAIR: aankopen van verschillende producten + verkoopgesprek doen Excel bestand met overzicht van alle klanten in database Beantwoorden van alle e-mails, deze bevatten catalogi en antwoorden op prijsaanvragen. Excel bestand met overzicht van alle klanten in database Beantwoorden van alle e-mails Informatie brief opmaken (NL,FR,ENG) Beantwoorden van alle e-mails Prijslijst in BOB in geven Prijsaanvragen opmaken aan de hand van de gevonden

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

1.9

11


Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

12

2014-04-03

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-04-22

13.05 – 13.45

2014-04-24

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

leveranciers op de Belfair beurs. Solliciteren voor Logistiek medewerker Facturen in geven in BOB (1-6) LeveranciersID invullen bij de aankopen. toevoegen nieuwe prijs aanvragen voor CRECOR Zoeken van nieuwe leveranciers. De nog niet beantwoorde mails met prijsaanvragen opvolgen en nieuwe mails verzenden.


1.10 Eindsituatie

Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

Alle documenten die wij in onze oefenfirma hebben gebruikt zijn te vinden op in de map van UsedForGood, deze map zal normaal gezien te vinden zijn via je google drive account. Door de informatica leerkracht worden dan alle leerlingen toegevoegd zodat iedereen aan deze map kan. In deze map zijn voor de afdeling aankoop alle documenten gesorteerd in de map ‘Aankoop’ zodat dit zeer makkelijk terug te vinden is. De afgeprinte documenten die wij nodig hebben zijn verdeeld over verschillende mappen die je kan vinden in de kast van het lokaal E102. Hieronder vind je een overzicht van alle belangerijke zaken die ik als laatste heb gedaan.

13


Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

In de map van UsedForGood zal je onder aankoop een bestand vinden die je een overzicht geeft van alle documenten die iets te maken hebben met het aankopen van goederen. In de tweede kolom staat de LeveranciersID zodat je de leverancier makkelijk kan terug vinden. Zoals je kunt zien krijg je in de vierde kolom alle prijsaanvragen die wij al verstuurd hebben naar leveranciers. Op sommige van deze aanvragen hebben wij jammer genoeg nog geen antwoord gehad. Daarom heb ik naar deze bedrijven een mail verstuurd om te vragen of ze onze prijsaanvraag nog eens zouden willen bekijken. Als je helemaal naar beneden scrolt dan vind je nog drie prijsaanvragen terug, die juist verzonden zijn. Deze zouden dan ook opgevolgd moeten worden. Om aan dit document te geraken staan hieronder de stappen.

14


Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

Als aankoop directeur zal je een overzicht document moeten invullen waar alle bestelbonnen staan. Dit wordt gedaan om een overzicht te krijgen van de bestelbonnen en om zelf nog eens te controleren of het bedrag wel klopt die op de bestelbon staat. Wanneer je een leveringsbon zal krijgen van je logistieke medewerker zal je deze bestelbon moeten vergelijken met de bestelbon die je zelf hebt ingegeven. Als deze document niet overeenkomen of je vindt een fout in hun berekeningswijze zal je moeten een mail sturen naar de leverancier met de melding dat er waarschijnlijk iets is fout gelopen bij hen bij het opstellen van de factuur. Maar als de leveringsbon en de bestelbon overeenkomen kan je deze leveringsbon afpunten in het overzicht bestand met alle aankopen en doorgeven aan de boekhouder. De leveringsbonnen zal je vinden in de map met de naam ‘leveringsbonnen’ in lokaal E102. Hoe je aan het overzicht bestand komt vindt je hieronder uitgelegd.

15


Geïntegreerde proef | Bedrijfseconomie – Oefenfirma

Wanner je als Directeur een nieuwe prijsaanvraag wilt versturen naar een leverancier dan kan je een van de 3 gemaakte sjablonen gebruiken die te vinden zijn op Drive deze sjablonen zijn in het Nederlands, Frans en Engels.

16


2

Nederlands

2.1

Sollicitatiebrief en CV CURRICULUM VITAE

Arthur Maenhout Karel De Stoutelaan 83 8000 Brugge 050/34.36.85 arthur@carir.be Geboren in Brugge op 31 januari 1995 Belgische nationaliteit In bezit van rijbewijs B ERVARING

Stage – Politie Gent Cofeb –Oefenfirma

2017-2018 2013-2014

STUDIES & OPLEIDINGEN

Latijn Economie 5uur Handel Boekhouden – Informatica Master in Criminologie

2007-2008 2008-2010 2010-2011 2011-2014 2014-2018

Sint-Lodewijkscollege Brugge Sint-Lodewijkscollege Brugge Sint-Jozefsinstituut Brugge Sint-Jozefsinstituut Brugge UGENT

Spaans

2015-2017

Het perspectief, Avondschool

COMPETENTIES

Talenkennis • Nederlands: moedertaal • Engels: heel goede kennis spreken en schrijven • Frans: Goede kennis spreken, goede kennis schrijven • Spaans: Goede kennis spreken, goede kennis schrijven Pc-kennis • Office: heel goede kennis • Internet: heel goede kennis • Dreamweaver: goed kennis • HTML / PHP/ MySQL: Goede kennis • Visual Basic: Goede kennis

Geïntegreerde proef | Nederlands

Rijbewijs B

17


Organisatorisch • Werkverdeling opstellen • Bemiddelen, samenwerken Persoonlijk • Coachende houding • Vlot in de omgang • Flexibel én stressbestendig • Leergierig • Sportief Andere activiteiten • Voetbal (2000-2018) • Reizen, film BIJKOMENDE INFORMATIE • Ik ben zeker bereid tot verplaatsing en/of verblijf in het buitenland. • Meteen beschikbaar.

Geïntegreerde proef | Nederlands

2.2

18

Digitale appsite bij je CV


Interview Interview met Marfa van Roye - Vekmo Op 06/01/2014 een eerste contact opgenomen, het enige wat voor haar kon was 15/01/2014 over de middag, maar ik ben die voormiddag ziek geworden en naar huis gegaan. Ik heb dan zelf gebeld om te zeggen dat ik niet kon komen en zou maandag 17/02/2014 terug bellen. Ik heb 3x geprobeerd via haar werk en gsm-nummer maar ze nam niet op. Ik probeerde op 18/02/2014 tijdens de ochtend speeltijd nog eens opnieuw haar te bereiken om zo snel mogelijk een afspraak te maken maar ook dit lukt niet. Uiteindelijk heb ik met haar op 19/02/2014 gebeld en een interview kunnen vastleggen voor 26/02/14.Op 26/02/2014 had ik dan mijn interview met Marfa van Roye. Eerst heb ik wat informatie gegeven over de opdracht zelf en over ons fictief bedrijf. Ik vertelde dat een interview afleggen een van de opdrachten van de GIP taak is. Hierdoor wist ze voor wat ik het interview zou gebruiken. Marfa van Roye werkt bij Vekmo, Vekmo is een bedrijf dat instaat voor het opmaken van milieuvergunningen maar ook alles wat te maken heeft met de administratie ervan. Deze vergunning wordt steeds belangrijker voor het verder bestaan van je bedrijf bijvoorbeeld voor bankgaranties en verzekeringen. Dus ze stellen een vergunningsaanvraag op na doorlichting van het bedrijf, ze stellen ook een praktisch overzicht van de exploitatievoorwaarden op. Ze verzorgen de milieuadministratie van het bedrijf en volgen natuurlijk de snel evoluerende wetgeving op zodat er hierop kan ingespeeld worden. Vekmo is een privé onderneming en staat dus los van de overheid. Zij stellen de vergunningsaanvragen op en sturen ze dan op naar de overheid (denk aan een bouwvergunning die wordt ook opgesteld door een architect en dan door hem doorgestuurd). Bij Vekmo is er ook een veiligheid coördinatie, deze staat in voor technische adviezen bij bouwplannen. Er is dan een projectleider aangesteld door Vekmo die het hele bouwplan moet leiden en alles in goed banen moet brengen. Je kunt bij Vekmo ook van een opleiding genieten zoals op het vlak van veiligheid, milieu, voeding en sociale vaardigheden. In heel Vlaanderen zijn er 4 afdelingen van Vekmo nog in Brussel, Leuven en Waver. In de afdeling in Brugge werken ze met ongeveer 20 werknemers. Marfa van Roye werkt zelf al 15 jaar voor Vekmo en heeft ook al die tijd dezelfde functie, namelijk als milieuconsulent/ milieucoördinator. Aan de hoge school van Gent studeerde ze Industrieel ingenieur Chemie. Nadat ze 15 jaar geleden werkte bij de milieu dienst van de stad Brugge werd ze gevraagd door een werknemer van Vekmo, omdat dit een zeer aantrekkelijke job was is ze hier mee akkoord gegaan. Ze doet deze job nog altijd met even veel passie of de dag dat ze startte. Omdat ze dit zo graag doet zal ze er ook blijven werken in dezelfde functie als milieuconsulent/milieucoördinator.

Geïntegreerde proef | Nederlands

2.3

19


2.4

Pitching

Geïntegreerde proef | Nederlands

2.4.1 Tekst

20

Wij zijn Shannon, Stan en Arthur, leerlingen uit het sint-jozefs instituut te Brugge en wij presenteren u De Healthy check. Healthy check is een kleine controller in je lichaam maar met een groot impact wat dus de naam van onze product verklaart. Ons logo staat voor een chip, die verwijst naar de elektronische chip die we zullen inbrengen bij onze patiënten. De zwarte lijn is een meter die aanduidt wat er in je lichaam gebeurd. Bijvoorbeeld je hebt een teveel aan alcohol in je bloed dan zou deze zwarte lijn stijgen en geeft de chip een signaal zoals bij een cardiogram. Mensen associëren blauw met betrouwbaarheid, onze chip is betrouwbaar vandaar de blauwe elementen in ons logo. Groen staat voor hoop en gezondheid wat ons product typeert. Onder Healthy check verstaan wij levens redden, kosten besparen en een blik in de toekomst. De Healthy check is een chip dat wordt gemaakt door middel van nanotechnologie, dat wordt geïnstalleerd in het lichaam van de mens. Deze wordt verbonden met het hart, de hersenen, de bloedvaten, de zenuwen, samengevat alles wat er nodig is om zoveel mogelijk ziektes op te sporen. Deze chip geeft dan signalen uit aan bepaalde apparatuur bv. gsm (app op smart Phone), auto (via melding), computer bij dokter of in ziekenhuis (bepaald programma met database)… . Signalen als deze zal je krijgen als je ernstig vermoeid bent, teveel aan alcohol hebt of andere dergelijke symptomen. De Healthy check is dan ook zeker en vast nodig want uit onderzoek blijkt dat 10% tot 15% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door vermoeidheid. Het signaal wordt steeds intenser waardoor je het sowieso niet kunt negeren door deze signalen verkrijg je tijd om bv. bij vermoeidheid tijdens het autorijden te stoppen en eerst uit te rusten. Een groot voordeel voor de overheid is dat er minder verkeersongevallen zullen zijn. Op dit moment zijn de verkeerskosten ongeveer 7 miljard euro. De kosten van de gezondheidszorg zullen wereldwijd gaan dalen denk maar aan de mindere doktersbezoeken, minder aankoop van geneesmiddelen. Wij beseffen dat dit geen product is die van vandaag op morgen gebruiksklaar zal zijn. Maar we hebben al een prototype die uitsluitend positieve resultaten aantoont. Er is nog onderzoek nodig om dit product om de markt te brengen maar we zijn op de goede weg. Het product is ook zeer gemakkelijk up te daten zijn . Er zijn veel universiteiten hier al mee bezig, wat ons idee dus ook realistisch maakt. Een chip in het lichaam klink zeer futuristisch. Maar wie had er 20 jaar geleden gedacht dat we nu zouden kunnen 3Dprinten. De Healthy check is de toekomst, misschien maakt hij wel uw toekomst. Dank u

2.4.2 Presentatie Bijlage 3: Presentatie pitching PowerPoint


Feedback Oefenfirma In september begonnen wij met onze oefenfirma genaamd UsedForGood. Iedereen van onze klas kon in het begin solliciteren voor een baan. Ik ben in UsedForGood gestart als Directeur aankoop. Mijn taak was om nieuwe leveranciers te zoeken met een zo laag mogelijke prijs maar met een zo hoog mogelijke kwaliteits garantie. Daarnaast moest ik ook de facturen vergelijken met de geleverde leveringsbonnen. Natuurlijk was dit niet allemaal zo simpel en kon ik niet meteen deze taken uitvoeren. Omdat wij in het opstartjaar zaten van de oefenfirma hadden wij in het begin veel werk om alle opstartformulieren in orde te brengen. Samen met de klas moesten we de activiteiten bepalen, dit houdt in: beslissen over de producten die we zouden verkopen, een gepaste naam kiezen en een logo ontwerpen. Dit liep wat stroef in het begin waardoor we redelijk veel tijd hebben verloren. Nadat alles was gekozen konden we ons inschrijven bij Cofep ( een Belgische centrale voor oefenfirma’s die instaat voor het beheer van het nationale netwerk) en werden we aan de databank toegevoegd. Na de kerstvakantie konden we beginnen met het zoeken van de gepaste leveranciers en klanten via de databank. Iedereen had de taak om één of meerdere producten aan te kopen bij een zelf gevonden leverancier. Dit waren dan voor ons de eerste prijsaanvragen. Eind februari gingen we met de klas naar de Belfair beurs in Gent. Op deze beurs staan heel wat oefenfirma’s die zichzelf willen promoten en gekend maken. Het was de bedoeling dat wij ook zouden deelnemen aan deze beurs als standhouder maar door tijdsgebrek is dit niet gelukt en zijn we als bezoeker gegaan. Op deze beurs hebben we heel wat leveranciers aangetroffen. De meeste producten hebben we dan ook meteen aangekocht zodat de leverancier deze zo snel mogelijk kon leveren omdat deze producten nodig waren voor het opstarten van onze firma. Deze bestellingen waren onze eerste. Na verloop van tijd kwamen onze eerste leveringsbonnen en facturen binnen. Deze moest ik dan controleren en doorgeven aan onze boekhouder. Net voor de paasvakantie waren er sollicitatiegesprekken om van functie te wisselen. Ik heb voor de functie Logistiek medewerker gesolliciteerd. Mijn algemene bevindingen van deze oefenfirma zijn dat ik het zeker een goed idee vind om ons aan te leren hoe het runnen van een bedrijf werkt. Het enige jammere was dat we onze eigen functies niet allemaal volledig hebben uitgeoefend. Dit kwam doordat we het hele eerste trimester wat moeite hadden met het opstarten van onze firma. Toch heb ik zelf wel veel bijgeleerd en vond ik het zeer interessant. En vanaf volgend jaar zal het volgens mij veel vlotter verlopen. Vooral zal ieder zijn eigen taken kunnen uitvoeren die vasthangen aan de oefenfirma.

Geïntegreerde proef | Nederlands

2.5

21


2.6

Woord vooraf en conclusie

2.6.1 Woord vooraf Ik ben Arthur Maenhout, leerling van het zesde jaar Boekhouden-Informatica in het Sint-Jozefsintituut te Brugge. Om te slagen in dit laatste jaar moeten wij als laatstejaarsstudenten naast onze examens doorheen het jaar verschillende opdrachten maken en bijhouden en deze opdrachten worden dan op het einde van het jaar onze Geïntegreerde proef, of kort weg de GIP. De GIP is een deel van het examenprogramma voor dit schooljaar. Deze GIP bevat verschillende opdrachten voor de vakken Bedrijfseconomie, Toegepaste Informatica, Nederlands, Frans, Engels. In mijn GIP zou ik graag willen tonen dat ik alles wat ik heb geleerd ook kan gebruiken in de praktijk. Onze GIP is grotendeels gebaseerd op onze oefenfirma. Als klas 6BI hebben wij in samenwerking met dhr. Vansteenhuyse onze oefenfirma opgericht, UsedForGood. Onze firma is gespecialiseerd in recyclage recipiënten, ons assortiment bestaat uit: vuilniszakken, afvalbakken en containers. Niet alleen ik maar ook mijn leerkrachten hebben hier doorheen het jaar heel wat tijd ingestoken om te verbeteren en ons te begeleiden daarom zou ik graag dhr. Vansteenhuyse, Dhr. Vanden Eynde, mevr. De Meulder, mevr. Vandewalle willen bedanken. Zij gaven ons tips en tricks zodat ons resultaat alleen maar beter werd. Ook bedank ik graag de directie en het onderwijs in het algemeen voor de kansen die wij krijgen op onze school. Als laatste zou ik ook graag mijn Titularis, mijn klasgenoten en mijn ouders bedanken voor de hulp.

Geïntegreerde proef | Nederlands

2.6.2 Besluit

22

De GIP is natuurlijk voor ons een zeer belangrijk deel van ons laatste jaar. Dit jaar heb ik heel wat moeten werken om dit resultaat te verkrijgen. Maar dit jaar was vooral een leerrijk jaar waar we zeer veel verschillende zaken hebben bijgeleerd op schoolvlak, maar ook op vlak van je zelfvertrouwen opkrikken, probleemoplossend denken en binnen stappen in de economische wereld. Onze oefenfirma UsedForGood was voor mij een zeer interessante ervaring maar het is niet altijd makkelijk geweest. In het begin hadden we wat moeite met het opstarten van onze firma maar met de hulp van de leerkrachten en leerlingen zijn we er toch geraakt. Als ik later een bedrijf zou willen beginnen weet ik sneller wat er allemaal belangrijk is in een opstarten van een bedrijf. Ik vond de taak van informatica een zeer leuke taak om aan te werken. Het zelf schrijven van een site en het zien opbouwen van al je elementen vind ik zeer boeiend. Het is niet altijd makkelijk geweest in mijn groepje maar ik heb geleerd om mijn plan te trekken. Zo heb ik ook iets naar voor kunnen brengen waar ik helemaal achter sta.


De taken van Nederlands, Frans en Engels zijn opdrachten waar we zeker nog iets zullen aan hebben, waarbij ik niet de andere taken wil afbreken. Bijvoorbeeld kan ik nu gaan solliciteren en weet ik hoe ik me moet voorbereiden in 3 verschillende talen wat toch een zeer groot voordeel is om aan werk te geraken.

Ge誰ntegreerde proef | Nederlands

Je kan dus zeker en vast zeggen dat dit voor een zeer leerrijk jaar is en dat ik zeker dingen zal gebruiken in mijn verdere leven.

23


24

Ge誰ntegreerde proef | Nederlands


3

Frans

3.1

Rédiger une lettre commerciale Music Design

Usedforgood

oefenfirma van Stedelijke Handelsschool

oefenfirma van Sintjozefinstituut

BE01MUD

050 33 19 43

Parklaan 52

Zilverstraat 26

BE- 2300 TURNHOUT

BE-8000 BRUGGE

be01mud@pf.cofep.be

Votre lettre du

Vos références

Nos références

Bruges 2013-10-23

Demande de prix Monsieur, Madame, Nous sommes une entreprise récemment lancée. Nous sommes situés à Bruges. Nous offrons des produits de seconde main. On a besoin des produits pour commencer notre . Nous avons vu votre web site grâce à la bases de données ZET. Nous aimerions bien recevoir votre catalogue illustré. Veuillez aussi nous faire parvenir votre tarif le plus récent, ainsi que vos conditions de vente pour les radios. Si vos conditions sont avantageuses, vous pourrez compter sur une commande d’essai.

Arthur Maenhout Responsable des Ventes

Geïntegreerde proef | Frans

Je vous prie d’agréer, mes salutations distinguées.

25


3.2

CV CURRICULUM VITAE DONNÉES PERSONNELLES

Arthur Maenhout Karel De Stoutelaan 83 8000 Bruges 050 34 36 85 0471 66 43 43 Arthur.maenhout@outlook.com

Date de naissance: le 31 janvier 1995 Lieu de naissance : Bruges Nationalité : Belge État civil : Non marié

FORMATION

Enseignement Secondaire Latin Economie mathématiques (5h) Commerce Comptabilité – informatique

2007-2008 2008-2010 2010-2011 2011-2014

Sint-Lodewijkscollege Bruges Sint-Lodewijkscollege Bruges Sint-Jozefsinstituut Bruges Sint-Jozefsinstituut Bruges

2011-2012 2013-2014

Sous - chef Directeur des Achats

EXPÉRIENCE

Horeca - Restaurant Cofeb – Firme d’entraînement

COMPÉTENCES

Connaissance des langues • néerlandais: langue maternelle • français: bonne connaissance parlée et écrite • anglais: bonne connaissance parlée et écrite

Geïntegreerde proef | Frans

Connaissance informatique

26

• • • • •

Office : excellent Internet: excellent Dreamweaver: bon HTML / PHP/ MySQL: bon Visual Basic: bon

Divers • • • • •

Je suis sportif et dynamique. Je suis sociable et positif. je suis très ambitieux. Hobbys : football, cinéma, voyages permis de conduire B.


La conversation de ventes Vendeur Client 1 Vendeur Client 1

Client 2

Bonjour je suis XXX, je peux vous aider ? Oui, volontiers. Vous cherchez quelque chose de spécifique ? Oui, je voudrais plus d’informations sur un conteneur pour la rénovation de ma maison. Voudriez-vous me suivre à la salle d’exposition. Oui, volontiers. Qu’est-ce que vous voudriez faire avec votre maison ? Je voudrais rénover le toit. Donc j’ai besoin d’un conteneur pour tous les tuiles. Je pense qu’on a ce que vous cherchez. Excusez-moi Monsieur, vous voudriez m’aider ? Un instant Monsieur s’il vous plaît, je viens dans quelques instant. Mais je quelques information générales, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Ok, je vous rejoindre. Excusez-moi pour le désagrément. Maintenant je vais vous donner plus d’informations sur les conteneurs. Pas de problème. C’est un conteneur général avec un volume normal, si vous voulez on le loue à *** par jour, mais si vous le louez pour une période plus de quinze jours quinze jours on vous accordera une réduction de 5 %. Ça c’est très intéressant, vous avez des types différents ? Oui, on a 4 types différents, mais je pense que le plus petit est le plus intéressant pour vous. Oui, Vrai. Quelles sont les conditions de vents ? Vous effectuez la livraison à domicile ? La livraison se fait franco de port. La facture est payable à 30 jours fin de contrat de location. Pour moi d’accord, je voudrais commencer à rénover le 15 avril. Ok, nous allons nous le livrerons le 14 avril. Rebonjour Monsieur, je m’excuse pour le désagrément. Pas de problème, je suis intéressé par les cendriers collecteurs et les cendriers corbeilles. Allons regarder dans la salle d’exposition. Ici on a les collecteurs et les corbeilles. Vous voudriez les placer où ? J’ai un espace fumeur dans ma firme et j’ai besoins des collecteurs ou de corbeilles. Je pense que les collecteurs seraient la solution pour vous. Je cherche quelque chose qui se déplace facilement. Voici le collecteur exactement qu’il vous faut. C’est un collecteur noir et il a hauteur de 1 mètre, 3 centimètres. Vous auriez d’autres couleurs ? Non, seulement en noir. Pas de problème. Je prendrais trois collecteurs. Serait-il possible d’obtenir une réduction? Quand si vous prenez cinq collecteurs, vous s’obteniez une réduction de 4 %. Oh, c’est très intéressant, mais il n'y a pas de place pour cinq collecteur dans ma firme. Si vous n'achetez pas cinq, je ne peux pas vous donne un réduction, mes excuses. Pas de problème. Merci pour l'information.

Vendeur

Avec plaisir, et a bien tôt.

Vendeur Client 1 Vendeur Client 1 Vendeur Client 2 Vendeur

Client 2 Vendeur Client 1 Vendeur

Client 1 Vendeur Client 1 Vendeur Client 1 Vendeur Client 2 Vendeur Client 2 Vendeur Client 2 Vendeur Client 2 Vendeur Client 2 Vendeur Client 2 Vendeur

Geïntegreerde proef | Frans

3.3

27


3.4

Catalogue

Ge誰ntegreerde proef | Frans

Annexe 4: Catalogue UsedForGood

28


4

Engels

4.1

German Project

4.1.1 Text History Ernst & Young was founded by 2 people Arthur Young and Alwin C Ernst. Arthur Young was born in Glasgow, Scotland. He graduated in law, but became interested in banking and investment. He moved to the US to pursue his career in accounting. In 1906, he formed an accounting firm, Arthur Young & Company, with his brother Stanley. Alwin C Ernst was born in Cleveland, USA. After leaving school he worked as a bookkeeper. Then, in 1903, he and his brother Theodore started Ernst & Ernst, a small public accounting firm. they also were innovators and appreciated the importance of quality in their work. In 1924 they entered the global marketplace. In that year they also opened offices around the world to service their international clients. AC Ernst and Arthur Young never met in life, but died within days of each other in 1948.

Human resources The People and Organization team works with leading corporate clients in the private and public sector across industries and with the government in India and abroad. The team delivers on the design of HF systems and policies and manages the integration, organization, restructuring and change management associated with the above across Europe, Africa, Americas and Asia

Marketing strategies We believe companies must understand the risks they face across three categories.

Companies are frequently exposed to increasing levels of cost and risk once they've established themselves in a developed market. Many are starting to recognize that after 5 to 10 years of operation they need to transform their overall operating model to even out capabilities across the territory and achieve more consistent execution. Companies focus on their finance and supply chains to consider: • Which activities need to be in market • Which can be placed above market in a regional hub • Which could be performed in-house or outsourced

Geïntegreerde proef | Engels

Strategic

29


Operational You can combat this by integrating effective risk and crisis management into the business. Companies need to build in the flexibility and agility to respond extremely quickly to external factors. In the supply chain, for example, holding excess inventory is often the first line of defense. Other strategies may be to change ports for receiving goods or using airfreight in emergency situations, despite the extra costs.

Financial and compliance To strike the right balance between local control and global oversight, companies need to invest in increased control and awareness, and reinforce these lessons through performance management.

Products It provides assurance (including financial audit): They help increase the management comfort and confidence regarding reporting accuracy, transparency and fairness. They also help with strategic direction and insight from other global engagements and support on both routine and complex technical matters

Tax They help companies develop tax strategies aligned to their business.

Consulting and advisory services to companies: They help you to managing cost, protecting margins and delivering true value to your customers and consumers. .

Transaction They help companies make their transactions more efficient and achieve their strategic goals.

GeĂŻntegreerde proef | Engels

Future

30

At EY, we have long thought that globalization is one of the defining issues of our time. Our response has been to transform our organization so that we keep in step with the changing needs of our clients and our people.Our clients need integrated, cross-border service and the same high quality wherever they do business around the world. Our people want to build careers in an organization that’s global in its outlook and inclusive in its approach.

European dimension Like you can see Ernst and Young is represented over the whole world in almost every country


In Belgium there are 12 departments. EY Europe is the acting interface of the EY international network with the European Union, EY EUROPE is centralised in Brussels, EY strong commitment to this global account and a long and successful history of delivering services to international financing community. This multinational, multi-disciplinary and multilingual team is in constant touch with our network to identify best practice know-how and expertise to suit the needs of our global clients.

Organization chart EY is the most globally managed of the Big Four firms. EY Global sets global standards and oversees global policy and consistency of service, with client work being performed by its member firms. Each EY member country is organized as part of one of four areas. This is different from other professional services networks which are more centrally managed. The four areas are: • EMEIA: Europe, Middle East, India and Africa AIBD Africa Algeria, France & Luxemburg Belgium & Netherlands Central & South-East Europe Commonwealth Financial Services Office Germany, Switzerland & Austria India Mediterranean Middle East & North Africa United Kingdom & Ireland Nordics • America • Asia-Pacific • Japan

http://www.ey.com/BE/EN/Home http://www.slideshare.net/paramarth/ernst-amp-young-people-amporganization-advisory-services

Contact We have called them twice and they answered but when we ask them for some explanation they didn’t say a lot our didn’t do what they have promised. We have also send them an e-mail and they just ignored the e-mail.

Geïntegreerde proef | Engels

Sources

31


4.1.2 E-mail The e-mail we have sent:

---------- Forwarded message ---------From: Laurens Van Veeren <laurensvanveeren@gmail.com> Date: 2013/10/10 Subject: Request for visit To: hilde.van.meenen@be.ey.com

10th October 2013 Ernst & Young fiduciaire Gistelse Steenweg 300 8200 Sint-Andries Dear Mrs Van Meenen, We are 3 students from Sint-Jozefsinstituut Bruges, Zilverstraat 26. We are in our final year of accountancy ICT. We got an integrated assignment this year which means that we need to combine all our knowledge and things we learnt the last 6 years. A part of the assignment is that we need to present a Belgian firm to the rest of our class group and we would like to pick out yours. We are also involved in an International programme with a German school. We expect them on the 14th of November. It consist a group of 30 students from Germany (Oberursel) they are coming to visit Bruges and our school. Last year we went to them to visit Frankfurt and there school.

Ge誰ntegreerde proef | Engels

We would like to combine our integrated assignment with the international programme and there for we would appreciate so much if you could grant us a visit in your company. If this is possible we would come with about 60 persons with we can divide in two groups. Thursday the 14th of November is the only suitable date for us and the German students.

32

We know we ask a lot from you but never less we hope hearing from you.

Yours faithfully,

Stan Vermeire, Arthur Maenhout and Laurens Van Veeren Annex 5: Prezi Ernst & Young


4.2

Self-Running PowerPoint

4.2.1 Self – running PowerPoint Annex 6: Self running PowerPoint

4.2.2 Text Our firm I’m the director of purchase in the firm Used For Good from the 6th year Accounting Informatics. we have been given the chance to start a small company. Our company specializes in selling products intended for recycling such as garbage bags, containers, refuse-bins.

Products Garbage bags the first category namely garbage bags. We sell different types, bags that hold 30 liters , between 30 and 110 and more than 110. We also have compostable bags, these are small bags where you can put for example keep food. Garbage bins The second category are garbage baskets, kitchen bins. These are baskets to hold your clean bags so you can easily throw stuff in these bags. We also have separate garbage baskets. These are useful when you want to recycle your garbage. For example we have baskets of which the cover is in a shape of a can so only cans can be thrown in these baskets. Waste receptacles These garbage “buckets” are designed to stay outside and can be fixed in the ground so you don’t need to be afraid that they will be stolen.

Garbage collectors are baskets to hold large amounts of waste. You have the mobile ones that you can push around. Detachable they are also popular for the people who have a lot of waste and need to change their bags very often but also by firms. The collector in shape of a tulip is the most beautiful one and can easily be placed outside without looking ugly. Dustbins for cigarettes The dustbins for cigarettes are very useful to collect cigarettes. They can be attached to the wall or just placed outside. This is very useful for smoking areas. The mini containers

Geïntegreerde proef | Engels

Garbage collectors

33


The mini containers are mostly used by people that have a lot of garbage bags so they can just get rid of them in these larger containers. Also small and large companies use it so the dustcart can easily collect all the garbage at once. The containers These containers used by contractors and companies are mostly used for transporting a large amount of products just when they have a lot of waste of a specific product like iron they just can throw it in here. Drawstring Is a small string on top of a bag so you can easily close the bag. Paper bag These bags are mostly used for garden garbage.

4.3

Sales Talk Meer info

4.4

Catalogue

Ge誰ntegreerde proef | Engels

Annex 7: Catalogue UsedForGood

34


5

Toegepaste informatica

5.1

Probleemdefinitie

Aanmelden: Bij aanmelden moet iedereen een gebruikersnaam en wachtwoord hebben, we zouden dezelfde accounts gebruiken van school . Er moet een verschil zijn tussen de beheerder en leerlingen de leerkracht, de beheerder en de leerkracht moeten meer rechten hebben zodat ze ook andere instellingen kunnen doen. Dit verschil zouden we maken door verschillende tabellen in onze database.

Aanmelden als gebruiker: Je krijgt een samenvatting van het goede doel. Voor wie het juist is en wat ze zullen doen met de opbrengsten. Je krijgt een overzicht van alle producten (met foto en met de startprijs ofwel hoogst geboden prijs). Alle nieuwe items worden boven getoond door dit worden deze in de spotlights gezet zodat er hier ook op geboden wordt. Er kan ook anders gesorteerd worden namelijk: prijs, meeste biedingen,…. Ze kunnen klikken op een producten en hier meer informatie over lezen van het product en ze kunnen hier ook bieden op het product. Ze moeten hun product zeker aankopen als ze de hoogste bieder zijn. De gebruiker krijgt ook een overzicht van al zijn biedingen en met de melding of hij nog aan het winnen is of niet. Aanmelden als beheerder: Heeft niet dezelfde rechten als een leerling hij krijgt een overzicht van alle producten (met foto en met de startprijs ofwel hoogst geboden prijs). Alle nieuwe items worden boven getoond door dit worden deze in de spotlights gezet zodat er hier ook op geboden wordt. Er kan ook anders gesorteerd worden namelijk: prijs, meeste biedingen,…. Maar hij kan niet klikken op een producten en hier meer informatie over lezen. Een beheerder kan nieuwe items toevoegen met de naam, beschrijving item, startprijs en een afbeelding van het item. Ze vullen ook een vast bedrag in dat bij de startprijs wordt gevoegd na bieding. De beheerder kan ook naar een andere pagina gaan waar hij een overzicht vindt met alle biedingen inclusief het bedrag en de tijdsstempel.

Geïntegreerde proef | Toegepaste informatica

35


5.2

Databank

5.2.1 Tabellen in Word in de 3NV tblBieden Biedennummer Productnummer Gebruikersnummer Bedrag Datum tblProduct Productnummer Productnaam NaamGebruiker Beschrijving Foto Categorienummer Startprijs Vaste meerwaarde Geboden prijs

GeĂŻntegreerde proef | Toegepaste informatica

tblCategorieĂŤn Categorienummer Categorienaam

36

tblGebruikers Gebruikersnummer Voornaam Familienaam E-mail adres Recht Gebruikersnaam Wachtwoord

5.2.2 Database in Access


5.3

Paginaâ&#x20AC;&#x2122;s

5.3.1 Login

GeĂŻntegreerde proef | Toegepaste informatica

Bij de tekstvakjes die links op je pagina kan er een gebruikersnaam en een wachtwoord in gevuld worden.

37


Ge誰ntegreerde proef | Toegepaste informatica

5.3.2 Index als beheerder

38

Op deze pagina is een overzicht te zien van alle producten waar er kan op geboden worden. Vanboven staan er 3 verschillende vakken die elk hun functie hebben: links krijg je producten die als laatst zijn toegevoegd door een beheerder te zien, In het midden ziet u de producten waar het bedrag het hoogste is. En als laatste, rechts, Is er een vak met de producten waar er het meest op geboden is, anders gezegd de populairste producten. Onder deze 3 vakken krijg je een overzicht van alle producten. Omdat er aangemeld is met een beheerders account kan er niet geboden.


Op deze pagina is een overzicht te zien van alle producten waar er kan op gebieden worden. Vanboven staan er 3 verschillende vakken die elk hun functie hebben: links krijg je producten die als laatst zijn toegevoegd door een beheerder te zien, In het midden ziet u de producten waar het bedrag het hoogste is. En als laatste, rechts, Is er een vak met de producten waar er het meest op geboden is, anders gezegd de populairste producten. Onder deze 3 vakken krijg je een overzicht van alle producten. Als u op de knop drukt bied op met naam van het product. Dan wordt u meteen doorverwezen naar de pagina van het product.

Ge誰ntegreerde proef | Toegepaste informatica

5.3.3 Index als Gebruiker

39


5.3.4 Product

Alle informatie over het product waar er op kan geboden worden komt op deze pagina tevoorschijn. In de linker-boven-hoek is het mogelijk om op de knop Bied de klikken. Als u dit doet dan zal je meteen bieden en wordt je in het onderstaande vak toegevoegd als laatste bieder. Rechts vindt u alle informatie over het product.

Ge誰ntegreerde proef | Toegepaste informatica

5.3.5 Categorie

40


Ge誰ntegreerde proef | Toegepaste informatica

Hier is er een overzicht van alle producten binnenin een bepaalde categorie dit is verschillend voor de gebruikers en de beheerders. Een beheerder krijgt niet de kans om te klikken op een button om naar de product pagina te gaan. Als er nog geen producten binnenin een categorie zijn dan komt dit op de pagina.

41


5.3.6 Al mijn biedingen alleen voor gebruiker

Je ziet een duidelijk overzicht van alle biedingen waar je al op geboden hebt. Als je nog altijd de winnaar bent komt dit duidelijk aanbod door de groene kleur als dit niet zo is komt er een rode kleur en een button naar het product.

Ge誰ntegreerde proef | Toegepaste informatica

5.3.7 Product Toevoegen alleen voor beheerder

42

Als beheerder kan je hier producten toevoegen aan de database.je kan de naam, beschrijving, categorie, startprijs, en vaste meerwaarde geven. Je kan ook een foto selecteren of geen toevoegen.

5.3.8 Overzicht alleen voor beheerder


5.3.9

Overzicht in Excel

Elke beheerder kan een Excel file opvragen voor alle biedingen of per categorie. En hij kan ook kiezen voor alle producten of alleen voor z’n eigen producten.

Geïntegreerde proef | Toegepaste informatica

Alle beheerders kunnen via deze pagina een tabel opmaken met een overzicht van de biedingen dit kan per categorie of de beheerder z’n eigen producten. Als er op de Excel foto wordt geklikt wordt de tabel naar Excel geëxporteerd.

43


5.4

Conclusie

5.4.1 Evaluatie groepswerk Ik moest samenwerken met Jonathan Lips. De samenwerking tussen Jonathan en ik verliep niet zo goed, of zelf slecht. Maar ik heb me er niet zo veel van aangetrokken omdat ik op die manier meer mijn eigen ideeĂŤn naar voor brengen en gebruiken in de site. Als jonathan iets deed was het ofwel niet afgewerkt of wel iets helemaal anders dan wat hij zei dat hij ging doen. Ik heb hieruit dus zeker veel geleerd. Namelijk dat een samen in groep werken niet altijd vlot verloopt, maar dat je er het beste moet van proberen te maken.

5.4.2 Evaluatie opdracht De biedingensite die we moesten maken vind ik een zeer interessante opdracht. Mede omdat het resultaat zal gebruikt worden bij ons op school geeft wel een stimulans om je uiterste best te doen. Ik heb zeer veel nieuwe dingen geleerd, niet alleen door te vragen aan dhr. Vanden Eynde maar ook door veel op te zoeken en zelfs te informatie te vragen aan anderen via een forum. Het onderwerp zelf was dan misschien wat minder interessant omdat we hier ook niet zoveel informatie over hadden. Maar het was zeker leuk om deze opdracht te doen en dat juist ook mijn site zal gebruikt worden is natuurlijk nog leuker.

5.5

Logboek Bijlage 8: logboek

5.6

Gebruikshandleiding Bijlage 9: Gebruikshandleiding

GeĂŻntegreerde proef | Toegepaste informatica

5.7

44

Volledige code Bijlage 10: Volledige code


Bedrijfsbeheer

6.1

Onderneming ideeën • Ik zou een soep bar beginnen die een maaltijd moet bieden aan studenten van de middelbare scholen in bruggen maar ook aan toeristen en dagelijkse klant voor een lichte lunch. De bar zou alleen open zijn over de middag (11.30 – 14.30), met elke dag 4 verschillende soepen, je kan er ook een broodje bestellen (dit is dan wel een zeer beperkte kaart) om er bij te eten. Er zou elke dag een dessert zijn (cake, taart,…). De vestiging zou zijn in Brugge centrum graag in een leeg pand waar ervoor een winkel/restaurant was zodat je toch wat werk uitspaart. Het gebouw zou plaats moeten bieden waar klanten hun maaltijd kunnen benuttigen. De klanten kunnen hun eigen maaltijd eten in de bar op voorwaarde dat ze dan een soep kopen. Als deze zaak goed draait dan kan je na verloop van tijd veranderen van vestiging en naar iets groter gaan en het pand, de kaart vergroten zodat je nog meer kan aanbieden. Met dan misschien nog de mogelijk om op lange periode de zaak ook in andere steden, met hetzelfde concept, uit te baten. • Als tweede voorstel dacht ik om een dynamo te ontwerpen die elektriciteit zou opwekken terwijl je met je fiets naar ergens onderweg bent. Als je gsm/smartphone of gps dan een lege batterij zou hebben zou je hem meteen kunnen laten op laden terwijl je fietst. Om het toestel te kunnen maken zou ik een klein bedrijfje beginnen met enkele werknemers waaronder een persoon die iets kent van batterij opladers omdat ik daar zelf niet veel van ken. Bij de verkoop van het product zou ik B2B werken en dus niet aan de gebruiker zelf verkopen maar aan andere bedrijven die wel B2C werken zoals AS adventure, Decathlon… . Ik zou ook met bedrijven werken die zelf de fietsen maken/ontwerpen zodat je standaard deze dynamo op je fietst hebt staan. Het toestel zou ook makkelijk van je fiets te halen zijn om ten eerste diefstal tegen te gaan maar ook omdat er een mogelijkheid zou zijn om deze via een computer op te laden. Ik zou een usb-poort als uitgang gebruiken zodat bijna alle technologische apparaten via hun usb kabel (wat nu meestal standaard bij je gsm wordt geleverd). • Mijn derde idee is de langleven assistent. Die standaard zou ingebouwd in elke gsm, autostoel chauffeur, bureaustoel,, Het systeem merkt in de hersenen en of lichaam; of je ernstige vermoeidheid bent, paniekaanval krijgt, agressief wordt,…. Je krijgt of voelt een signaal of een bericht dat je bepaalde grenzen overschrijdt. Op die manier is er tijd om bv. Bij in slaap vallen tijdens autorijden te stoppen en eerst te rusten, om de ziekenwagen te bellen bij bv. Hartaanval. Het signaal wordt steeds intenser waardoor je het sowieso niet kunt negeren. Een groot voordeel is dat er minder verkeersongevallen en verkeersagressie zal zijn. Dus zullen de kosten van de gezondheidszorg wereldwijd gaan dalen : minder zware ongevallen of minder ernstige ziektes waardoor lang verblijf in ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Ook de kosten van medicatie gaan spectaculair dalen omdat patiënten minder gaan nemen en ook minder lang. Kosten van interventie politie gaan eveneens dalen : denk aan : minder interventies voor ongevallen, burenruzies, verkeersagressie. Kosten van de mutualiteiten gaan dalen.

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

6

45


6.2

Projectvoorstelling Mijn idee is een langleven assistent. Deze bestaat uit een chip die wordt geïnstalleerd in het lichaam van de mens deze chip geeft dan bepaalde signalen uit aan bepaalde apparatuur. Het systeem werkt in de hersenen en of lichaam. Als je ernstig vermoeid bent, een paniekaanval krijgt, agressief wordt,…. Krijg je of voel je een signaal of een bericht dat je bepaalde grenzen overschrijdt. Op die manier is er tijd om bv. Bij in slaap vallen tijdens autorijden te stoppen en eerst te rusten, om de ziekenwagen te bellen bij bv. Hartaanval. Het signaal wordt steeds intenser waardoor je het sowieso niet kunt negeren. Een groot voordeel is dat er minder verkeersongevallen en verkeersagressie zal zijn. Dus zullen de kosten van de gezondheidszorg wereldwijd gaan dalen : minder zware ongevallen of minder ernstige ziektes waardoor lang verblijf in ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Ook de kosten van medicatie gaan spectaculair dalen omdat patiënten minder gaan nemen en ook minder lang. Kosten van interventie politie gaan eveneens dalen; denk aan : minder interventies voor ongevallen, burenruzies, verkeersagressie. Kosten van de mutualiteiten gaan dalen. Doordat hun kosten dalen kunnen wij onze marktprijzen hoger leggen. Om mijn langleven assistent te introduceren, zal ik beginnen in het ziekenhuis. Dokters, chirurgen zullen dit gebruiken tijdens operaties. Hierbij bedoel ik bv. hartoperaties. De chip van het langleven assistent wordt op het einde van de operatie in het lichaam geplaatst. Bijvoorbeeld: wanneer een patiënt op intensieve ligt en een hartaanval heeft gehad. En de operatie geslaagd is, zal er eventueel ook een chip geplaatst worden als de kans groot is op herval bij de patiënt. De chip zal dan een signaal geven zodat dokters dit ruim op voorhand kunnen zien, en voorkomen. Aangezien we veel mensen hun leven hiermee kunnen verbeteren en redden zullen we dit uiteraard uitbreidden (meer in de groeifase) naar zoals ik al eerder vermelde alcohol chip, agressie chip,…

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Mijn doelpubliek is vrijwel iedereen: zieke patiënten, bejaarden, mensen die uitgaan, chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs,…

46

Om dit alles te verwezenlijken laat ik de chip maken in een Belgische firma die gespecialiseerd is in het plaatsen van chips in mensenlichamen. De signalen worden vermeld door gsm (app op smartphone), auto (via melding) , computer bij dokter of in ziekenhuis (bepaald programma met database),… .


Ondernemingsplan Profiel van de uitvinders van het idee Wij zijn Shannon Lescrauwaet, Arthur Maenhout en Stan Vermeire leerlingen uit het Sint-Jozefsinstituut Brugge in het 6de jaar. Onze richting is Boekhouden Informatica. In deze richting leren we veel over het reilen en zeilen van een onderneming, dit vooral in de lessen bedrijfsbeheer en bedrijfseconomie. Door de lessen informatica hebben we geleerd om zelfstandig te kunnen werken en redeneren. We werken ook aan een oefenbedrijf waar we leren om de leiding te nemen en flexibel te zijn. Dit bestaat uit verschillende delen waaronder een eigen ondernemingsidee verzinnen en daarvan een ondernemingsplan maken. Ons idee hebben we gevonden door zelf te brainstormen en ideeën op te schrijven, uiteindelijk haalden we er uiteraard het beste uit.

Project Ons idee is een langleven assistent, de Healthy check. Dit is een chip dat wordt gemaakt door middel van nanotechnologie, die wordt geïnstalleerd in het lichaam van de mens. Deze chip geeft dan bepaalde signalen uit aan bepaalde apparatuur bv. gsm (app op smart Phone), auto (via melding), computer bij dokter of in ziekenhuis (bepaald programma met database)… . Het systeem krijgt signalen vanuit de hersenen en of lichaam. Als je ernstig vermoeid bent, teveel aan alcohol,… krijg je of voel je een signaal of een bericht dat je bepaalde grenzen overschrijdt. Op die manier is er tijd om bv. bij in slaap vallen tijdens autorijden te stoppen en eerst te rusten, om de ziekenwagen te bellen bij bv. hartaanval. Het signaal wordt steeds intenser waardoor je het sowieso niet kunt negeren. Omdat dit een levens verbeterend product is zullen we dit heel professioneel en zakelijk naar buiten brengen. Doordat we geen medische achtergrond en gebrek aan kennis hebben over deze markt, zullen we dit oplossen door samen te werken met ziekenhuizen en Wetenschappelijke studies zoals Medtronic, guidant, St. Jude medical die al 90% van de pacemakers maken in Amerika.

Toestel Ontwerp De Healthy check is een elektronische chip dat gemaakt wordt door middel van nanotechnologie. Via deze chip kunnen wij verbinding maken met het hart, de hersenen, de bloedvaten, de zenuwen, samengevat alles wat er nodig is om zoveel mogelijk ziektes te bestrijden.

Bestrijding Onze HC voorkomt ziektes en aandoeningen in volgende tabel ziet u enkele voorbeelden van hoe we dit zullen meten zodat de HC dit aan de gebruiker zal kunnen signaleren:

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

6.3

47


Ziekte, Aandoening Vermoeidheid Te veel aan alcohol,drugs Hartfalen Epilepsie Kanker

Hoe te meten? Bloedarmoede, te kort aan ijzer, trage schildklier, Hoge bloeddruk Promille in bloed Zelfde functie als pacemaker Gebrek aan vitamine B, erfelijk, verlaagde suikerspiegel in het bloed, hersenletsel Te kort aan witte bloedcellen

Voordeel Een groot voordeel is dat er minder verkeersongevallen zullen zijn. Dus zullen de kosten van de gezondheidszorg wereldwijd gaan dalen: minder zware ongevallen of minder ernstige ziektes waardoor lang verblijf in ziekenhuis niet meer noodzakelijk is. Ook de kosten van medicatie zullen spectaculair dalen omdat patiënten minder gaan nemen en ook minder lang. Kosten van interventie politie gaan eveneens dalen, denk aan: minder interventies voor ongevallen, burenruzies, verkeersagressie. Kosten van de mutualiteiten gaan dalen. Doordat hun kosten dalen, kunnen wij onze marktprijzen hoger leggen.

Product Life Cycle

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Wij zullen ons product aan bieden bij ziekenhuizen, die ons eventueel willen verder helpen in ons onderzoek.de Dokters, chirurgen van deze ziekenhuizen zullen dit gebruiken tijdens operaties. Het toestel wordt op het einde van de operatie in het lichaam geplaatst. Bijvoorbeeld: wanneer een patiënt op intensieve ligt en een hartaanval heeft gehad. Na of tijdens de operatie, of eveneens na een behandeling (denk aan alcohol bestrijding), kan er een toestel geplaatst worden als er een groot risico is dat de persoon hervalt. Het toestel zal dan een signaal geven zodat dokters dit ruim op voorhand kunnen zien, en voorkomen. Aangezien we veel mensen hun leven hiermee kunnen verbeteren en redden zullen we dit uiteraard uitbreiden (meer in de groeifase) naar alcohol, agressie, …

48


SWOT-analyse van het product Strenght (sterktes)

Weaknesses (zwaktes)

Opportunities (kansen)

Threats (bedreigingen)

Levensredden d; Het heeft een goed doel, het wil mensen helpen

Eerst op de markt; moeilijk in te schatten of het zal verkopen

Groeiende markt; Minder ongevallen dus mensen zijn zekerder over het product

Teveel kosten; Er moet veel onderzoek gedaan worden

Uniek; Er bestaan geen andere soort Healthy checks

Onbekend met markt; mensen kennen het product niet dus er is nog geen vertrouwen

'Hot item' in de media; Het is iets nieuw

Onnodig; Mensen konden vroeger zonder leven dus gaan ze ervan uit dat ze het nu ook niet nodig hebben

Markt Doelgroep Ons doelpubliek is vrijwel iedereen: zieke patiënten, bejaarden, mensen die uitgaan, chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs … . We zullen verkopen aan ziekenhuizen, wetenschappers, dokters, onderzoekers kortom de medische sector (de quartaire sector). Onze klantengroep bestaat uit alle mensen boven 18 jaar omdat bij jongeren et lichaam nog in ontwikkeling is. Niet iedereen zal dit in hun lichaam krijgen, de personen die last hebben van dergelijke aandoeningen, ziektes of verslavingen. De dokters bepalen dus wie dit wel of niet nodig heeft. Wil je dit echt graag hebben dan zal je een voorschrift nodig hebben van de dokter. Dit is bv. Voor mensen met agressiviteit, alcoholproblemen… .

Geen concurrentie, volgens ons is dit een gat in de markt. Eenmaal het product op de markt komt zullen er concurrenten opstaan met het zelfde concept maar verder ontwikkeld en anders verwerkt. Dus concurrenten zullen er altijd wel zijn.

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Concurrentie

49


Doelstellingen Kwantiteit We weten dat het de eerste jaren zeer moeilijk zal zijn, door de vele onderzoeken die we zullen doen. Eenmaal deze onderzoeken achter de rug zijn, zullen we proberen om een winstgevend bedrijf te zijn, die een belangrijke speler is in de medische wereld.

Kwaliteit We zullen natuurlijk proberen om deze chip continu te verbeteren en daar denken we vooral naar de levensduur van de batterij, we voorspellen dat dit toestel ongeveer 5 jaar zal meegaan en dus moeten de Healthy check om de 5 jaar vervangen worden.

Marketingmix Prijs Dit kunnen we nog niet bepalen, doordat er nog vele onderzoeken zullen voorafgaan. We nemen in ons financieel plan nu een verkoopsprijs van 3 500,00 EUR.

Plaats We starten met 1 bedrijf waar we het product vervaardigen. Onze vestigingsplaats zal in Brussel zijn omdat dit de belangrijkste stad in BelgiĂŤ is, maar zeker ook in Europa. Ons pand zou bestaan uit een magazijn en burelen. Wij gaan enkel het toestel in elkaar zetten dit gebeurt in ons magazijn door onze werknemers die elk hun eigen onderdeel zullen aanbrengen aan de toestellen. De onderdelen zulle we internationaal aankopen. De onderzoeken die nodig zijn worden uitgevoerd door Europese Universiteiten. Via de geraadpleegde universiteiten krijgen wij de nodige kennis. Vanuit deze vestiging verkopen we over de hele wereld, aan zo veel mogelijk ziekenhuizen.

GeĂŻntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Promotie

50

We gaan niet aan massapromotie doen maar we kiezen om ons product voor te stellen aan ziekenhuizen in Europa en zo bekend te geraken over de hele wereld. We zullen via verschillende vertegenwoordigers werken die elk hun gebied hebben waar ze ons product verkopen en promoten. Via medische beurzen, studiedagen en colloquia gaan we ons promoten door een stand te huren. Daar proberen we altijd aanwezig te zijn.

Personeel We nemen een vijftal personeel leden in dienst die instaan in elkaar plaatsen van alle onderdelen in het toestel. Voor de vertegenwoordigers is er eveneens wel een voorwaarde, wij verwachten dat ze toch enige kennis hebben op medisch vlak. Deze vertegenwoordigers zullen instaan voor het promoten en verkopen van ons product op wereldvlak. Anderzijds vragen we ook aan universiteiten om onderzoeken te doen zodat onze kennis beter wordt en ons product ook. Als laatste contacteren we wetenschappers en vragen of ze mee willen werken om met ons dit product te ontwikkelen.


Financieel plan Investeringen Investeringen Jaar 1 € 2.000

Immateriële vaste activa

€ 150.000

Materiële vaste activa Aankoop terreinen Aankoop gebouwen Inrichting gebouw Machines en toestellen Meubilair Gereedschap en klein materiaal Hardware en software Rollend materiaal Reeds aangekocht-inbreng in natura Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraad grondstoffen Voorraad handelsgoederen Vorderingen op klanten Bank Kas Voor te financieren BTW: Opstartkosten

€ 432.000 €0 € 425.000 € 1.500 € 4.200 € 600

€ 150.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 500

€0

€ 200 €0

€0 €0

Totaal investeringen

642.955 €

€0 €0 € 55.000 €0 € 5.000 €0 € 50.000 €0 € 2.205 € 1.750

€0 € 30.000 €0 €0 €0 € 30.000 €0 €0 180.000 €

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Oprichtingskosten

Jaar 2

51


Afschrijvingstabel Afschrijvingen

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Aankoop terreinen Aankoop gebouwen Inrichting gebouw Machines en toestellen Meubilair Gereedschap en klein materiaal Hardware en software Rollend materiaal Totaal van de afschrijvingen

Afschrijvings -periode in jaren 1 10

Bedrag Jaar 1

Bedrag Jaar 2

2.000 € 15.000 €

30.000 €

25 10 5 5

17.000 € 150 € 840 € 120 €

17.000 € 150 € 840 € 120 €

5

100 €

100 €

3 5

67 € 0€ 35.277 €

67 € 0€ 48.277 €

Financiering schulden op lange termijn Jaar 1 Schulden op lange termijn (> 1 jaar): Achtergestelde lening Lening familieleden, kennissen Banklening 1

Jaar 2

500.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

500.000 €

0€

Leningen Jaar 1

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Banklening 1 Totaal bedrag Looptijd in jaren Intrestvoet Aflossingsritme

52

500.000 € 20 4,40% maandelijks

Jaar 2 0€ 5 0,00% maandelijks

Aflossing schema Jaar 1

Jaar 2

Banklening 1 Kapitaal Intrest Maandelijkse aflossing Totaal kapitaalaflossing

16.106 € 22.000 € 3.175 € 16.106 €

16.814 € 21.291 € 3.175 € 16.814 €

Totaal intrest

22.000 €

21.291 €

Totaal

38.106 €

38.106 €


Huisvestingskosten Huur Onroerende voorheffing Gas, water, elektriciteit, verwarming Verzekeringen (brand, diefstal, …) Verfraaiing, onderhoud en herstellingen (vb. onderhoudsproducten) Brandveiligheid Overige Administratieve kosten Telefoon, gsm, fax, post, internet Boekhouding Bureelbenodigdheden Extern advies (consultancy) Erelonen (advocaten, architect) Vennootschapsbijdrage Kosten neerlegging jaarrekening Provinciebelasting – Gemeentebelasting Overige Marketingkosten Publiciteit, reclame (mailings, folders, advertenties, …) Huisstijl (logo, briefpapier, visitekaartjes,…) Sponsoring PR/representatiekosten Etalage/showroom Beurzen Website Stalen, relatiegeschenken, reclameartikelen Verpakking Overige Exploitatie- en productiekosten Onderhoud en herstelling van machines en materiaal Huur machines/materieel Specifieke vergunningen (FAVV, registratie aannemer, erkenningen, …) Aankoop en reiniging beroepskledij Bedrijfsafval Gereedschap en klein materiaal Verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, lichaamlijke ongevallen) Abonnementen en lidgelden Verzorgingsproducten, medicatie SABAM

Jaar 1 9.000 € 0€ 0€ 2.500 € 6.000 €

Jaar 2 9.000 € 0€ 0€ 2.500 € 6.000 €

250 € 250 € 0€ 2.200 € 1.000 € 0€ 150 € 0€ 0€ 400 € 400 €

250 € 250 € 0€ 1.650 € 1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400 €

250 € 0€ 23.000 €

250 € 0€ 23.000 €

250 €

250 €

250 € 0€ 0€ 0€ 7.000 € 0€

250 € 0€ 0€ 0€ 7.000 € 0€

15.000 € 500 € 0€ 1.800 €

15.000 € 500 € 0€ 1.800 €

500 € 0€

500 € 0€

0€ 250 € 200 € 100 €

0€ 250 € 200 € 100 €

500 € 250 € 0€ 0€

500 € 250 € 0€ 0€

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Vaste kosten

53


Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

54

Billijke vergoeding Overige Personeelskosten Ondernemersloon (incl. personenbelasting) Sociale bijdrage zelfstandige Verzekeringen ondernemer Totale loonkost personeel Verzekeringen personeel (arbeidsongevallen, hospitalisatieverzekering) Geneeskundige dienst Sociaal secretariaat Vorming en opleiding Overige Verplaatsingskosten Verzekering en taksen Brandstof Onderhoud & herstellingen Verkeersbelasting Parking/openbaar vervoer/taxi Overige Financiële kosten Bankkosten (beheer rekeningen, kaarten,…) Intresten Leasingkosten Betaalsystemen (proton, bancontact, …) Overige

0€ 0€ 251.600 €

0€ 0€ 251.600 €

106.000 € 0€ 500 € 90.000 €

106.000 € 0€ 500 € 90.000 €

5.000 € 50.000 € 100 € 0€ 0€ 2.500 € 500 € 1.000 € 0€ 500 € 500 € 0€ 22.000 €

5.000 € 50.000 € 100 € 0€ 0€ 2.500 € 500 € 1.000 € 0€ 500 € 500 € 0€ 21.291 €

0€ 22.000 € 0€

0€ 21.291 € 0€

0€ 0€

0€ 0€

Totaal vaste kosten Afschrijvingen Kapitaalsaflossing

312.100 € 35.277 € 16.106 €

310.841 € 48.277 € 16.814 €

347.377 €

359.118 €

328.206 €

327.656 €

Totaal vaste kosten bedrijfseconomische benadering (totaal+afschrijvingen) Totaal vaste kosten kasstroombenadering (totaal+kapitaalaflossingen)


Marges Producten/diensten

Omschrijving

Aankoop- of kostprijs excl. BTW

Verkoopprijs excl. BTW

brutowinstmarge %

Aandeel in de omzet

BTW percentag e per product/ dienst

Product: Healthy check 20,00 € 1.500,00 € 98,67% Onderzoek en Ontwikkeling 400,00 € 2.000,00 € 80,00% … 0,00 € 0,00 € 0,00% … 0,00 € 0,00 € 0,00% … 0,00 € 0,00 € 0,00% … 0,00 € 0,00 € 0,00% … 0,00 € 0,00 € 0,00% Totaal producten en diensten (samen 100%)

50,00%

21%

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gewogen brutowinstmarge van alle producten en diensten

88.33%

Doodpuntomzet jaar 1 excl. BTW

jaar 2 excl. BTW

Doodpuntomzet bedrijfseconomische benadering

388.854 €

401.998 €

Doodpuntomzet kasstroombenadering

367.394 €

366.779 €

Haalbaarheid jaar 2

388.854 €

401.998 €

Hoogste bedrag doodpuntomzet (incl. BTW)

429.684 €

444.208 €

Aantal maanden bedrijfsactiviteit per jaar Aantal weken bedrijfsactiviteit per jaar Aantal dagen bedrijfsactiviteit per week

11,0 45,0 5,0

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

jaar 1 Hoogste bedrag doodpuntomzet (excl. BTW)

55


Jaar 1 - doodpuntomzet incl. BTW per: Producten/diensten Product: Healty check Onderzoek en Ontwikkeling … … … … …

jaar 235.257 € 194.427 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 429.684 €

maand 21.387 € 17.675 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39.062 €

week 5.228 € 4.321 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.549 €

dag 1.046 € 864 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.910 €

Totaal Jaar 2 doodpuntomzet incl. BTW per: Producten/diensten Product: Healty check Onderzoek en Ontwikkeling … … … … …

jaar 243.209 € 200.999 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

maand 22.110 € 18.273 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

444.208 €

40.383 €

week 5.405 € 4.467 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.871 €

dag 1.081 € 893 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.974 €

Totaal

In deze berekening bedraagt de voorraadrotatie: Aantal dagen nodig om uw voorraad te verkopen:

8,30 44

Omzetprognose

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

Verwachte omzet jaar 1: Verwachte omzet jaar 2:

56

500.000 € 1.000.000 €

keer dagen


Pitching Wij zijn Shannon, Stan en Arthur, leerlingen uit het sint-jozefs instituut te Brugge en wij presenteren u De Healthy check. Healthy check is een kleine controller in je lichaam maar met een groot impact wat dus de naam van onze product verklaart. Ons logo staat voor een chip, die verwijst naar de elektronische chip die we zullen inbrengen bij onze patiënten. De zwarte lijn is een meter die aanduidt wat er in je lichaam gebeurd. Bijvoorbeeld je hebt een teveel aan alcohol in je bloed dan zou deze zwarte lijn stijgen en geeft de chip een signaal zoals bij een cardiogram. Mensen associëren blauw met betrouwbaarheid, onze chip is betrouwbaar vandaar de blauwe elementen in ons logo. Groen staat voor hoop en gezondheid wat ons product typeert. Onder Healthy check verstaan wij levens redden, kosten besparen en een blik in de toekomst. De Healthy check is een chip dat wordt gemaakt door middel van nanotechnologie, dat wordt geïnstalleerd in het lichaam van de mens. Deze wordt verbonden met het hart, de hersenen, de bloedvaten, de zenuwen, samengevat alles wat er nodig is om zoveel mogelijk ziektes op te sporen. Deze chip geeft dan signalen uit aan bepaalde apparatuur bv. gsm (app op smart Phone), auto (via melding), computer bij dokter of in ziekenhuis (bepaald programma met database)… . Signalen als deze zal je krijgen als je ernstig vermoeid bent, teveel aan alcohol hebt of andere dergelijke symptomen. De Healthy check is dan ook zeker en vast nodig want uit onderzoek blijkt dat 10% tot 15% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door vermoeidheid. Het signaal wordt steeds intenser waardoor je het sowieso niet kunt negeren door deze signalen verkrijg je tijd om bv. bij vermoeidheid tijdens het autorijden te stoppen en eerst uit te rusten. Een groot voordeel voor de overheid is dat er minder verkeersongevallen zullen zijn. Op dit moment zijn de verkeerskosten ongeveer 7 miljard euro. De kosten van de gezondheidszorg zullen wereldwijd gaan dalen denk maar aan de mindere doktersbezoeken, minder aankoop van geneesmiddelen. Wij beseffen dat dit geen product is die van vandaag op morgen gebruiksklaar zal zijn. Maar we hebben al een prototype die uitsluitend positieve resultaten aantoont. Er is nog onderzoek nodig om dit product om de markt te brengen maar we zijn op de goede weg. Het product is ook zeer gemakkelijk up te daten zijn . Er zijn veel universiteiten hier al mee bezig, wat ons idee dus ook realistisch maakt. Een chip in het lichaam klink zeer futuristisch. Maar wie had er 20 jaar geleden gedacht dat we nu zouden kunnen 3Dprinten. De Healthy check is de toekomst, misschien maakt hij wel uw toekomst. Dank u Bijlage 11: Rapport pitching

Geïntegreerde proef | Bedrijfsbeheer

6.5

57


58

Ge誰ntegreerde proef | Bedrijfsbeheer


Besluit De GIP is natuurlijk voor ons een zeer belangrijk deel van ons laatste jaar. Dit jaar heb ik heel wat moeten werken om dit resultaat te verkrijgen. Maar dit jaar was vooral een leerrijk jaar waar we zeer veel verschillende zaken hebben bijgeleerd, niet alleen op gebied van kennis. We hebben ook geleerd probleemoplossend te denken, zetten onze eerste stappen in de economische wereld, en ons zelfvertrouwen kreeg een boost. Onze oefenfirma UsedForGood was voor mij een zeer interessante ervaring maar het is niet altijd makkelijk geweest. In het begin hadden we wat moeite met het opstarten van onze firma maar met de hulp van de leerkrachten en leerlingen zijn we er toch geraakt. Als ik later een bedrijf zou willen beginnen weet ik nu wat er allemaal belangrijk is bij het opstarten van een bedrijf. Ik vond de taak van informatica een zeer leuke taak om aan te werken. Het zelf schrijven van een site en het zien opbouwen van al je elementen vind ik zeer boeiend. Het is niet altijd makkelijk geweest in mijn groepje maar ik heb geleerd om mijn plan te trekken. Zo heb ik ook iets naar voren kunnen brengen waar ik achter sta. De taken van Nederlands, Frans en Engels zijn opdrachten waar we zeker nog iets zullen aan hebben. Ik kan nu bijvoorbeeld gaan solliciteren en ik weet hoe ik mij hierop moet voorbereiden in drie verschillende talen, wat toch een zeer groot voordeel is om aan werk te geraken.

Ge誰ntegreerde proef | Besluit

Ik kan dus zeker en vast zeggen dat dit voor mij een zeer leerrijk jaar was en dat ik zeker dingen zal kunnen gebruiken in mijn verdere leven.

59


60

Ge誰ntegreerde proef | Besluit


Literatuurlijst Mendes, B. (1992). De Vergelding. Antwerpen: Manteau.

Ge誰ntegreerde proef | Literatuurlijst

Vincent, T. (2011). Code 37 - Honden. lannoo.

61


62

Ge誰ntegreerde proef | Literatuurlijst


Bijlagen

Ge誰ntegreerde proef | Bijlagen

Bijlage 1: Financieel plan Bijlage 2: catalogus Bijlage 3: Presentatie pitching PowerPoint Annexe 4: Catalogue UsedForGood Annex 5: Prezi Ernst & Young Annex 6: Self running PowerPoint Annex 7: Catalogue UsedForGood Bijlage 8: Logboek Bijlage 9: Gebruikshandleiding Bijlage 10: Volledige code Bijlage 11: Rapport pitching

63


Bijlages


GIP Arthur Maenhout  

Gip Arthur Maenhout 2013-2014 Boekhouden - Informatica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you