Page 1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 1 MINGGU

(1) 02.01.2013 – 04.01.2013

(2) 07.01.2013 11.01.2013 (3) 14.01.2013 18.01.2013 (4) 21.01.2013 25.1.2013

(5) 28.01.2013 01.02.2013

(6) 04.02.2013 08.02.2013

ASPEK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STRATEGI

BAHAN

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.1 Detik -detik berkala

a)memainkan detik secara konsisten sepanjang enam bar dalam meter 3 dan 4 4 4

-mengesan detik berkala pada lagu. -memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan.

-kecerdasan pelbagai

-alat perkusi -kibod

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian. (rujuk HSP m/s 61)

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

-membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -lagu

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian. (rujuk HSP m/s 61) PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.2 Meter – 2 , 3 , 4 4 4 4

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga detik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. a)mengenal pasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.

-membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 3 , 4 4 4 4

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -Lagu

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -lagu

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.3 Tempo – lambat,cepat, sederhana.

a)mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul.

-mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-lagu -kibod

PERSEPSI ESTETIK Item 1.2 Melodi 1.2.1 Pic – aras pic

a)mengenal pasti pic tinggi,rendah,tengah,tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengarkan dengan betul.

-mendengar,membunyikan dan memainkan pic tinggi,tengah, rendah,tertinggi dan terendah. -membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kibod -lagu

Hak Cipta Terpelihara

Catatan

18.01.2013 Merentas Desa

24.01.2013 Maulidur Rasul 26.01.2013 Sekolah Ganti 27.01.2013 Thaipusam

29-31.01.2013 Program Maju Diri

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 2

(7) 11.02.2013 – 15. 2.2013 (8)

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Pengalaman muzik 2.2.1 menyanyi -kemahiran menyanyi – pic,tempo,dinamik,mud

a)menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,tempo dan dinamik dengan bimbingan.

-menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 , 4 secara solo 4 4 4 dan berkumpulan dengan tumpuan pada pic,tempo, dinamik dan mud.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme

-kibod -lagu

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Pengalaman muzik -solfa – do,re,mi,fa,so,la,ti,do’

a)menyanyikan pic do,re,mi,fa,so,la,ti,do’ secara berpandu dengan tepat.

-membuat latihan solfa dengan pic do,re,mi,fa,so,la,ti,do’. -menyanyikan lagu tau keratan lagu yang mengandungi pic do,re, mi, fa, so la, ti, do’

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kibod -carta -lagu

EKSPRESI KREATIF Item 3.1 Penerokaan -pengalaman menemui – meneroka pelbagai bunyi;perkusi badan; bahan improvisasi.

a)menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kibod, -alat perkusi -bahan terbuang

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.3 tempo -perubahan tempo , cepat,lambat.

ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.

-meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara,alat muzik,alat improvisasi dan perkusi badan. -memainkan alat muzik secara tidak konvensional. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -lagu

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Pengalaman muzik 2.2.1 solfa – do,re,mi,fa,so,la,ti,do’

ARAS 2 Menyanyikan pic do,re,mi,fa, so,la,ti,do’ dalam keratan lagu dengan tepat.

-membuat latihan solfa dengan pic do,re,mi,fa,so,la,ti,do’ -menyanyikan lagu atau keratan lagu yang ,mengandungi pic do do’

-kecerdasan pelbagai

-kibod -carta -lagu

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.4 nilai not dan tanda rehat

a)mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.

-memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan notasi yang dipaparkan.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-lagu -kibod -carta

18.02.2013 22.02.2013 (9) 25.02.13 01.03.13 ( 10 ) 04.03.2013 08.03.2013 ( 11 ) 11.03.2013 15.03.2013 ( 12 ) 18.03.2013 22.03.2013

Hak Cipta Terpelihara

10 – 11.02.2013 Tahun Baru Cina 12.02.2013 Cuti Peristiwa 14 – 15.02.2013 Cuti berganti 18 – 22 . 02. 2013 Minggu Bahasa Melayu

23 – 31.03.2013 Cuti Pertengahan Penggal 1

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 3

( 13 ) 01.04.2013 05.04.2013 ( 14 ) 08.04.2013 12.04.2013 ( 15 ) 15.04.2013 19.04.2013 ( 16 ) 22.04.2013 26.04.2013

( 17 ) 29.04.2013 03.05.2013 ( 18 ) 06.05.2013 10.05.2013

-latihan memegang dan memainkan dram getar,dram tenor dan alat perkusi lain. -memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. (rujuk HSP m/s 62) -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara,alat muzik,alat improvisasi dan perkusi badan. -memainkan alat perkusi secara tidak konvensional.

-kecerdasan pelbagai

-alat perkusi -skor lagu

04.04.2013 Karnival kokurikulum

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB

-alat perkusi -alat improvisa si

18 – 12.04.2013 Minggu Bahasa English

a)mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.

-mendengar,menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. (rujuk HSP m/s 56)

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -lagu

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi 2.2.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain alat perkusi

a)memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan,tempo dan dinamik.

-menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2,3,4 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme

-kibod -alat perkusi

PERSEPSI ESTETIK Item 1.2 Melodi 1.2.3 tekstur -deskripsi tekstur – tebal;nipis

a)mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang didengar dengan betul.

-mendengar,menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. -memberi deskripsi tekstur lagu yang didengar.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -lagu

PENGHARGAAN ESTETIK Item 4.1 Nyanyian -memberi respon – warna ton, tekstur,tempo,mud,bentuk.

a)membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan

-mengecam lagu AB dan ABA. -menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang didengar.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-lagu -kibod -carta

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi 2.1.2 aplikasi teknik -memegang dan mengendali -memainkan

b)memainkan dram getar,dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

EKSPRESI KREATIF Item 3.1 Penerokaan -pengalaman menemui – meneroka pelbagai bunyi;perkusi badan;bahan improvisasi

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

PERSEPSI ESTETIK Item 1.2 Melodi 1.2.2 harmoni – lapisan suara melodi kaunter ; dron ; ostinato melodi.

Hak Cipta Terpelihara

27.04.2013 Sekolah Ganti

01.05.2013 Hari Pekerja

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 4 ( 19 )

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PKBS 1

13.05.2013 17.05.2013

( 20 ) 20.05.2013 24.05.2013

( 21 ) 10.06.2013 14.06.2013

( 22 ) 17.06.2013 21.06.2013 ( 23 ) 24.06.2013 28.06.2013 ( 24 ) 01.07.2013 05.07.2013

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi 2.2.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain sambil membaca notasi.

b)memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.

PERSEPSI ESTETIK Item 1.4 Sistem notasi 1.4.1 lambang not muzik dan tanda rehat -kedudukan not pada baluk (rujuk HSP m/s 59)

ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik.

-membaca dan menulis notasi muzik. -membaca notasi,menyanyi dan memainkan melodi mudah.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -carta -skor lagu

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi 2.3.2 bermain rekoder secara muzikal -kemahiran bermain dan membaca notasi. (rujuk HSP m/s 63) PERSEPSI ESTETIK Item 1.3 Ekspresi 1.3.1 dinamik -lembut;kuat; < >

-memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.

-latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. -latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. -membaca notasi – not C,,D,E,F, F#,Bb,G,A,B,C’.D’ -memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. -mendengar lagu dan menulis lambang dinamik pada lirik dan skor lagu yang mudah secara berpandu.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-rekoder -kibod

-kecerdasan pelbagai -BCB

-rekoder -alat perkusi

EKSPRESI KREATIF Item 3.2 Improvisasi -pengalaman kreatif – mengimprovisasi corak irama.

a)mengimprovisasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.

-membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-alat perkusi -kibod

ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengarkan.

Hak Cipta Terpelihara

-membaca dan memainkan corak irama dan ostinato.

-kecerdasan pelbagai. -konstruktivisme

-alat perkusi -kibod -carta

24.05.2013 Hari Wesak 25.05.2013 – 09.06.2013 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

18.06.2013 Hari Terbuka

02.07.2013 Sukan Tahap 1 04.07.2013 Sukan Tahunan Sekolah

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 5

( 25 ) 08.07.2013 12.07.2013 ( 26 ) 15.07.2013 19.07.2013

( 27 ) 22.07.2013 26.07.2013

( 28 ) 29.07.2013 02.08.2013

( 29 ) 05.08.2013 06.08.2013

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.(rujuk HSP m/s 64)

b)memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.

-membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2,3,4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan.

-kecerdasan pelbagai -P.Masteri -BCB

-rekoder -kibod

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.(rujuk HSP m/s 64)

c)mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.

-latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi. -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

-kecerdasan pelbagai -P.Masteri -BCB

-rekoder -kibod

PERSEPSI ESTETIK Item 1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud -riang;sedih;bersemangat;cemas; takut;tenang.

a)menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengarkan dengan betul.

-mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. -membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengar,dinyanyikan,dimainkan

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kaset -kibod -lembaran kerja

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi 2.3.2 bermain rekoder secara muzikal c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental(rujuk HSP m/s 64)

ARAS 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.

-latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi. -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kibod -rekoder -skor lagu

EKSPRESI KREATIF Item 3.2 Improvisasi -pengalaman kreatif – mengimprovisasi melodi.

a)mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

-nyanyian solfa mengikut urutan kodaly – la,so,mi la,so,mi,re la,so,mi,re,do

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -carta

20.07.2013 Sekolah Ganti

UJIAN BULANAN 2

07 – 18.2013 Cuti Pertengahan penggal 2 08 – 09.08.2013 Hari Raya Aidil Fitri

Hak Cipta Terpelihara

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 6

( 30 )

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1.5 Corak irama -rentak – zapin

a)mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang didengar dengan betul.

-mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac,Masri,Waltz, Inang dan Zapin.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-lagu -kibod

PERSEPSI ESTETIK Item 1.2 Melodi -1.2.4 bentuk – frasa

ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang didengar dengan betul.

-mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. -memainkan rekoder mengikut frasa (rujuk HSP m/s 57)

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -rekoder

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental(rujuk HSP m/s 64)

ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar,betul dan berekspresi.

-membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2,3,4 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kibod -rekoder -skor lagu

PERSEPSI ESTETIK Item 1.2 Melodi 1.2.4 bentuk -struktur – AB ; ABA

ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengarkan.

-kecerdasan pelbagai -BCB --

-lagu -kibod -keratan lagu

PENGHARGAAN ESTETIK Item 4.3 Muzik masyarakat Malaysia -meneliti – fungsi

ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengarkan.

-mendengar,menyanyikan dan memainkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. -membanding beza seksyenseksyen dalam lagu. -menandakan seksyen-seksyen dalam lagu. -fungsi lagu seperti perayaan, upacara,tarian. -membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. -menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia (rujuk HSP m/s 69)

-kecerdasan pelbagai -BCB -kontekstual -konstruktivisme

-lagu -VCD -carta -gambar

19.08.2013 23.08.2013

( 31 ) 25.08.2013 30.08.2013 ( 32 ) 02.09.2013 06.09.2013

( 33 ) 09.09.2013 13.09.2013 ( 34 ) 16.09.2013 20.09.2013

Hak Cipta Terpelihara

26 – 30.08.2013 Minggu PSS 31.08.2013 Hari Kebangsaan

10 – 12.09.2013 UPSR

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 7

( 35 ) 23.09.2013 27.09.2013

( 36 ) 30.09.2013 04.10.2013

( 37 ) 07.10.2013 11.10.2013

PERSEPSI ESTETIK Item 1.1 Irama 1.1.5 corak irama -ostinato irama

ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

-mendengar,menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-lagu -kibod -alat perkusi

PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.4 Kriteria persembahan -kesepaduan,keseimbangan, koordinasi. -etika persembahan

a)mengawal kesepaduan, keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru

-menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. -memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.

-kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-lagu -kibod -rekoder -alat perkusi

PERSEPSI ESTETIK Item 1.4 Sistem notasi 1.4.2 tanda isyarat dan istilah piano,forte,andante,allegro,legato staccato,frasa,kaitan,tanda kromat,fermata/pause,baluk,garis bar,garis tamat,klef trebel

ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul.

-mengecam,menyalin,membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. -menyebut istilah yang diberi -menyatakan maksud istilah. -memadankan istilah dengan maksud yang diberi.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB

-kibod -skor lagu -lembaran kerja

( 38 ) 14.10.2013 18.10.2013

15.10.2013

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Hari Raya Haji

( 39 ) 21.10.2013 -

1. PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN MURID 2. PENYERAHAN MARKAH KEPADA GURU KELAS

25.10.2013

Hak Cipta Terpelihara

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 - 2013

Page 8

( 40 ) 28.10.2013 01.11.2013

1. MINGGU KARNIVAL KELAB DAN PERSATUAN 2. MENGEMASKINI FAIL DAN DOKUMEN BERKAITAN 2. PEMULANGAN BUKU SPBT

( 41 & 42 ) 04.11.2013 08.11.2013

1. HARI ANUGERAH CEMERLANG 2. PENGAGIHAN BUKU SPBT 2014 3. PENGEMASKINIAN FAIL-FAIL SEKOLAH

* Terdapat kemahiran yang tidak dapat dijalankan mengikut bilangan minggu persekolahan .Guru boleh mengubah atau menukar rancangan harian mengikut kesesuaian.

Hak Cipta Terpelihara

Panitia Pendidikan Muzik SKPJ 2013

RPT TAHUN 5  

RPT TAHUN 5

Advertisement