Page 1

BAHAGIAN A Arahan : Pilih satu jawapan yang betul, bulatkan dan tuliskan jawapan anda dalam ruangan jawapan yang disediakan di akhir kertas soalan Bahagian A.

1.

Nama bagi not ini ialah A.

2.

1

Krocet

semibrif

D.

kuaver

B.

2

C.

3

D.

4

B.

Minim

C.

Semibrif

D.

Kuaver

B.

C.

D.

Antara berikut yang manakah alat muzik bertali A.

6.

Tamborin

B.

Kerincing

C.

Gitar

D.

Kompang

C.

3

D.

4

sama nilainya dengan... A.

7.

C.

Simbol untuk klef trebel ialah...

A.

5.

minim

Apakah nama bagi tanda rehat ini...

A.

4.

B.

Berapakah nilai bagi not krocet? A.

3.

krocet

1

B.

2

Antara berikut yang manakah alat muzik yang dimainkan dengan cara meniup? A. gitar

B. piano

C. kompang

1

D. rekoder


8.

Yang manakah alat muzik bermelodi?

A. melodian

9.

B. kastenet

Tanda rehat bagi not

A.

C. simbal

D. kayu tik tok

C.

D.

ialah

B.

Soalan 10 hingga Soalan 11 berdasarkan gambar dibawah. 10.

Nama alat muzik di bawah ialah

A. loceng

11.

C. simbal

D. gong

Cara memainkan alat muzik di atas ialah dengan A. meniup

12.

B. rekoder

B. memetik

C. memukul

D. menekan

C. Syap

D. Klef trebel

Gambar di bawah ialah...

A.

Baluk

B. Tanda masa

2


13.

Namakan not-not ini ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

A.

14.

E F G

B.

C.

B G A

D.

E G B

Pic solfa ’ Do ’ lebih ___________ daripada ` Re ` . A. rendah

15.

G A B

B. tinggi

C. kuat

D. Lembut

Baris pertama dalam lagu ’Sekolah Kebangsaan Pendamaran Jaya’ ialah… A.

Pendidikan itu suatu masa

C.

Pendidikan itu suatu asa

B.

Pendidikan itu suatu cerita

D.

Pendidikan itu suatu harta

Soalan 16 hingga 20 adalah berpandukan gambar di bawah. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____ C

D

E

F

G

A

3

B

C’

D’

E’

F’


Namakan not di bawah. 16.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

19.

A. Not G B. Not A C. Not F

17.

A. Not F B. Not C C. Not E’

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

20.

A. Not D’ B. Not E C. Not B 18.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ A. Not D’ B. Not F’ C. Not A

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

A. Not F B. Not C C. Not D’

JAWAPAN BAHAGIAN A 1) __________

6) __________

11) __________

16) __________

2) __________

7) __________

12) __________

17) __________

3) __________

8) __________

13) __________

18) __________

4) __________

9) __________

14) __________

19) __________

5) __________

10) __________

15 ) __________

20) __________

4


BAHAGIAN B 1. Isikan tempat kosong dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat perkusi berikut.

ting-ting!

dum-dum!

tak-tak!

ceng-ceng!

cing-cing!

Loceng

Kayu tik-tok

Simbal

Dram bes

Tamborin

Kerincing

Kastenet

5

tik-tok!

ling-ling!


2. Namakan alat-alat perkusi berikut .

Loceng

Kayu tik-tok

Kastenet

Tamborin

Kerincing

Dram bes

6

Dram samping

Simbal

BANK SOALAN  

BANK SOALAN PERTENGAHAN TAHUN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you