Page 1

ET MAGASIN FOR TOBBS MEDLEMMER NR 5 OKTOBER 2016

Imøtekommende Høflighet gjør folk glade Godt Samhold Happy Gambia Kongen på tunet


Tillit i 125 år...

TRANSPORT

AS

- Siden 1889 -

g n i t t y Fl r ø d l dør ti industri - kontor - privatflytting Sentralbord 72 900 900

LEONBERG

Flytting - pakking - lagring - assuranse - containere oversjøisk ...be om tilbud på www.vinjes.no flytting@vinjes.no

Europas største innen skadebegrensning Polygon har spesialkompetanse innen begrensning av økonomiske konsekvenser av skader - og de virkningene skader har på mennesker og miljø. Våre hovedområder er:

REDE

2

Vannskader • Brannskader • Håndverk Elektro • Byggtørk/fuktkontroll • Luktfjerning Overflatebehandling • Ventilasjonsrens Rengjøring • Asbestsanering Mugg- og soppsanering • Oljesanering

Polygon er i Midt-Norge, siden 1972, repr. av franchisetaker Vinjes Transport AS - Tlf. døgnvakt 72 900 950 - www.vinjes.no Polygon Norge ble etablert i 1957 og har avdelinger over hele landet. For mer informasjon om Polygon, se www.polygongroup.no


:: LEDER Sosialt entreprenørskap i boligmarkedet

NR. 5 OKTOBER 2016 FORSIDEFOTO: Verena Døsvik OPPLAG: 46 750 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Boligbyggelaget TOBB Krambugt. 1, P.b. 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - it@tobb.no

TOBB har som mål å drive sosialt entreprenørskap i boligmarkedet. Dette er en videreføring av vårt opprinnelige mål om å være en sosial boligbygger. Begrepet sosial boligbygging har blitt omdefinert av sentrale myndigheter, og er nå synonymt med å bygge boliger til vanskeligstilte grupper. Dette er en beskrivelse som landets boligbyggelag og dets medlemmer overhodet ikke kjente seg igjen i, og det ble bestemt at begrepet sosial boligbygging ikke lengre var relevant for vår virksomhet. TOBB har passert 60 000 medlemmer, noe som tilsvarer ca 1/3 av befolkningen i Trondheim. Disse representerer et tverrsnitt av befolkningen, og vi har som formål å skaffe boliger til alle lag i befolkningen. De fleste boligkjøpere greier å reise kravet til 15 prosent

MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - medlem@tobb.no

egenkapital, men det er en stor gruppe i vår medlemsmasse som har utfordringer knyttet til dette. Å ikke greie å reise denne egenkapitalen trenger ikke å si noe om betalingsevnen. Det er mange unge som har sikker inntekt, men ingen finansieringskilder for å reise en ganske anselig sum sett opp mot dagens boligpriser. Som et tiltak innenfor sosialt entreprenørskap i boligmarkedet, vil TOBB etablere en ordning hvor vi bygger nye leiligheter, som leietakerne får kjøpe etter noen år. I denne perioden settes det krav til at det spares til egenkapital, og at leiligheten som man leier, går over til å bli en leilighet man eier. TOBB er nå i ferd med å etablere avtaleverket rundt en slik ordning, og det første prosjektet som blir aktuelt, er 51 nybygde leiligheter på Lilleby i Trondheim. Disse leilig-

hetene skal etter planen være ferdig bygd sommeren 2017. For å komme inn under denne ordningen så forutsettes det medlemskap i TOBB. Det må også kunne dokumenteres lønnsinntekt som gjør leietakerne i stand til å spare opp egenkapitalen, slik at man kan kjøpe leiligheten fra tre til fem år. På tobb.no kan du melde interesse for denne ordningen. Dette blir et spennende forsøk på å hjelpe medlemmer inn i en boligkarriere og underbygger en av TOBB sine verdier med å være offensiv!

Torkil Iversen, Viseadm. direktør.

4: NYE BOLIGER 7: KÅSERI 8: TEMA: IMØTEKOMMENDE 16: JULEHANDEL 18: PROFIL 22: PEIS-TRENDER 23: DEKK OG STEINSPRUT 24: PROMENADE 26: MAT 28: #LIVETITOBB 30: KULTUR 32: AIRBNB 33: ÅRETS TV-AKSJON 34: BOLIGPRISER 36: MEDLEMSTILBUD

MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann it@tobb.no TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: it@tobb.no REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Amadeus Reklame AS, Trondheim tlf. 73 56 11 11 REDAKSJONSKOORDINATOR: Amadeus Reklame AS, Trondheim tlf. 73 56 11 11 TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Anne Guri Selnæs, Tormod Løkling

28 26

3

18

8

REDE

TRYKK: Trykkpartner AS, Trondheim Trykkeriet er miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn, nasjonalt sertifikat nr. 1638.

14 24


NYBYGG :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

Sikret seg hjørneleilighet på Lilleby Et mangeårig TOBB-medlemskap ga etterlengtet fortrinnsrett til populær bolig.

➜ INGRID

VOLDEN ble kjent med boligutbyggingen på Lilleby for noen år siden. Selskapet hun jobber i hadde eiendommer i området, og var innkalt til informasjonsmøter med kommunen og utbyggere. — Jeg ble umiddelbart fenget av det som ble presentert. Helheten i området med både offentlige og private tilbud, og variasjonen i utbyggingen gjorde meg nysgjerrig, forteller hun til REDE. Hun så for seg at dette kunne bli et aktuelt område å flytte til, når hun en gang skulle flytte. — Jeg trodde det kom til å ta mange år før det ble realisert, og jeg hadde ikke noen umiddelbare planer om

å flytte, så det var helt greit for meg, sier hun videre. Men, Lilleby har kommet raskere i gang enn hun først trodde. De aller første boligene som ble lagt ut for salg, fristet ikke så mye, men hun visste at det kom flere prosjekter, så hun var tålmodig. Volden bor i Devlesvingen og føler ikke at hun flytter ut av bydelen Lade ved å flytte til Lilleby. Det er å regne som en del av Lade, bare nærmere byen. Hun regner fortsatt med å gå turer på Ladestien og møte kjente på Ladekaia. «Ladestripa» med alle butikkene vil fortsatt være der, like tilgjengelig.

Volden har en nydelig hage, og sier det var en forutsetning at en ny bolig skulle ha en stor balkong. Hun liker å stelle med blomster og prøver gjerne ut om hun får nye sorter til å trives. — Det har vært litt prøving og feiling opp gjennom årene, ja, smiler hun. TOBB-medlemskapet og ansienniteten var i skjønneste orden. Foreldrene hennes kjøpte TOBB-medlemskap samme år som hun ble født. Da hun kjøpte sin første leilighet på Brundalen, byttet hun medlemskap med foreldrene, og hun har siden vært nøye med å holde det ved like. — Jeg har kost meg med REDE og satt pris på medlemskapet i alle år, og nå viste det seg virkelig å komme til nytte,

Her er noen av TOBBs nye prosjekter - se tobb.no for fullstending oversikt I salg, igangsatt bygging:

REDE

4

Sted: Trondheim (Trolla) Prosjektnavn: Munkaunet Vest Boligtype: Leiligheter Boligstørrelse: 55 - 120 kvm Antall boliger: 27. Noen få ledige. Salgsstart: Er i gang For mer informasjon: Heimdal Eiendomsmegling, Benjamin Solli, tlf. 980 70 657

Sted: Hitra (Fillan) Prosjektnavn: Storhaugen, Hitra Boligtype: Leiligheter og rekkehus Boligstørrelse: 30 – 100 kvm Antall boliger: 48 leiligheter. 6 rekkehus Byggestart: 3. eller 4. kvartal 2016 For mer informasjon: Heimdal Eiendomsmegling, Jan Vidar Lysbakken tlf 952 69 250

Sted: Stjørdal (Fosslia) Prosjektnavn: Fosslia Hageby blokk Boligtype: Leiligheter Antall boliger: 41 leiligheter Boligstørrelse: 29 - 103 kvm Priser: Fra kr 1 330 000 Salgsstart: Er i gang For mer informasjon: EiendomsMegler 1, Morten Løvseth. Tlf: 901 31 606.

Sted: Malvik (Sveberg) Prosjektnavn: Svebergtoppen Trinn 1 og 2 Boligtype: Enebolig i rekke Boligstørrelse: 125 – 160 kvm Antall boliger: 15 boliger i byggetrinn 1, og 11 boliger i byggetrinn 2. Byggestart: Igangsatt For mer informasjon: EiendomsMegler 1, Morten Løvseth. Tlf: 901 31 606


:: NYBYGG

smiler hun. — Jeg begynner å nærme meg pensjonsalder, rekkehuset har tre etasjer, og det er faktisk en del snø å måke her på Lade også. Jeg reiser allerede en del, men kan tenke meg å reise enda mer. Med en leilighet vil det bli lettere å bare dra, sier hun videre. Hjørneleiligheten er tegnet i to alternativer, med to eller tre soverom. — Jeg trenger ikke tre soverom og vil heller ha større stue og kjøkken. Ved å kjøpe så tidlig er det lett å få gjort slike endringer, sier hun. Rekkehuset er nylig oppgradert og pusset opp. At Lilleby er helt nytt og har god kvalitet på kjøkken og annen innredning, var derfor også viktig. ll

Sted: Trondheim (Tiller) Prosjektnavn: Tillerparken Boligtype: Leiligheter Antall boliger: 42 leiligheter Boligstørrelse: 55 – 114 kvm Byggestart: Våren 2016 5 ledige leiligheter For mer informasjon: EiendomsMegler 1, Jan Erik Fjeldseth. Tlf: 932 54 144

Sted: Levanger (Havna) Prosjektnavn: Lensmannsgården Boligtype: Leiligheter Antall boliger: 20 leiligheter Boligstørrelse: 63 – 100 kvm Byggestart: Igangsatt Innflytting: November 2016 4 ledige leiligheter For mer informasjon: EiendomsMegler 1 Levanger, John Arne Hove. Tlf: 979 76 167

Sted: Trondheim (Lade) Prosjektnavn: Lillebyleiligheten Boligtype: Leiligheter Antall boliger: 67 leiligheter Boligstørrelse: 34 – 104 kvm Byggestart: Tre byggetrinn igangsatt. Ferdigstillelse fra sommeren 2017. For mer informasjon: Heimdal Eiendomsmegling, Tom Erik Thorsø. Tlf: 930 36 369.

REDE

Sted: Melhus (Sentrum) Prosjektnavn: Sameiet Almaas Park Boligtype: Selveier-leiligheter Boligstørrelse: 42 – 109 kvm BRA Antall boliger: 33 Priser: kr 1 950 000 – 5 600 000 Byggestart: Igangsatt. Få leiligheter igjen. Innflytting: 1. kvartal 2017. For mer informasjon: Dnb Eiendom, Tonje Følstad. Tlf: 980 40 191

5

INGRID VOLDEN blir fortsatt boende på Lade, bare nærmere byen.


NYBYGG :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

Klar for innflytting At nye boliger ligger i «parkmessige omgivelser», må ofte tas med en klype salt. For Hanskemakerbakken derimot, stemmer beskrivelsen på en prikk.

➜ ILA OG ILABEKKEN er tett

REDE

6

BYENS utvikling vises tydelig. Eksisterende og gammel industri. Gammel og ny bebyggelse i skjønn forening.

knyttet til Trondheims historie. Allerede på 1100-tallet ble vassdraget tatt i bruk som vannkilde. Da den tidlige industriutbygginga startet på slutten av 1700-tallet, ble kraften i vannet brukt til både mølledrift, sagbruk, samt vasking og bleking av tøy. Kobberdammen og Theisendammen ble bygget for å sikre jevn tilførsel av kraft til møllene som lå nederst i Iladalen. Tidlig på 1900-tallet ble den nederste delen av bekken lagt i kulvert. Kloakk og prosessvann fra industrien gikk urenset i bekken. Hele det biologiske mangfoldet i en frisk bekk forsvant. I 2006 ble bekken igjen åpnet, og et par år senere ble friområdet tatt

i bruk. Bekken har fått et naturlig forløp, og det er tatt høyde for at den skal kunne flomme over uten å gjøre skader. Først kom forurensningsfølsomme bunndyr tilbake. Nå gyter også sjøørreten igjen, noe den ikke har gjort på hundre år. Store, vakre trær, åpne plener og en flokk ivrige ender gjør parken spennende og variert. Bydelens industrihistorie er fremdeles godt synlig. Kornsiloene benyttes til sitt opprinnelige formål, mens de gamle industribyggene har fått ny anvendelse. Og den idylliske Ilsvika-bebyggelsen ligger som et lite smykke ved sjøen. Hanskemakerbakken ligger med utsyn mot det flotte friområdet.

Bynære leiligheter med en slik beliggenhet er det ikke mange av, så leilighetene ble raskt solgt. Prosjektet føyer seg flott inn blant den eksisterende bebyggelsen i nærområdet. De første beboerne startet innflytting allerede 16. september i år, og resten følger på utover måneden. — Fra salgsstart til innflytting har det for dette prosjektet bare gått ca. halvannet år, sier prosjektleder i TOBB avdeling Bygg, Morten Olberg. ll


TEKST: TORMOD LØKLING - FOTO: PRIVAT.

:: KÅSERI

Tormod Løkling er redaktør i Egmont Forlag, med ansvar for blant annet Pondus-serien.

Kaldsvett skikk og bruk

Noen hevder at vi mannfolk – og legg merke til at jeg er selvsikker nok til å skrive vi her – er dårlige på småprat. Grunnen skal liksom være at vi mangler en genuin interesse for våre medmennesker. At det bryr oss midt i kaviarkrysset hvor gamle ungene til våre samtalepartnere er, eller hvilken matintoleranse de har. Jeg kan bekrefte at dette stemmer.

Jeg er altså ukomfortabel i mitt møte med fremmede. Uansett vet jeg at hvis jeg tar runden i rommet, så vil jeg i høyden huske ett eneste navn når jeg er tilbake til utgangspunktet. Og det tenderer – i hvert fall tidlig på kvelden – til å være

Pluss tørker av hendene på gardinen med jevne mellomrom. I tilfelle et par prøver å stikke seg bort på samme sted som meg for å kline, så jeg blir nødt til å hilse på noen likevel. Siden usikkerheten min har virket en smule lammende, kjøpte jeg et praktverk med tittelen «Skikk og bruk» på loppemarked. Utgitt på Cappelen forlag i 1960.

Denne boken har vært til stor nytte, selv om tipset: «Ved en mer høytidelig presentasjon skal en mann alltid bukke; det er ikke nok å nikke», påførte meg et ufortjent rykte som en utøver av blind vold. Et annet avsnitt som fikk meg i trøbbel, var følgende: «Det er bare gifte kvinner som skal kysses på hånden.» Beklageligvis hadde jeg nettopp lest dette da jeg kledelig salongberuset gikk på fest og traff en del ugifte kvinner. Som jeg prøvde å kysse alle andre steder enn på hånden. Boken «Skikk og bruk» har også et annet gullkorn på lur: «Fire grupper av ellers høflige mennesker volder stadig vanskeligheter fordi de ikke hilser. Det er de med dårlig syn, de som går i egne tanker, de som har vanskelig for å huske

ansikter, og de som er sjenerte.» Her er det fire kjappe hjemmeseire for undertegnede. Jeg har kontaktlinser bak brillene for å se fram til førerhunden, er like distré som en professor i tidsparadokser, husker ansikter som en innvollsorm og er sjenert som en markmus på et kattepensjonat. Mitt foreløpige høydepunkt – eller lavmål – er vel da jeg introduserte meg for en kar på en fest i fjor og spurte hvem han var. Festen var en nabofest – avholdt «fordi vi naboer har blitt en så sammensveiset gjeng» – og karen jeg tok meg sammen og hilste på, var naboen. Neste gang finner du meg bak gardinen. ll

7

Som vel alle vet, døde denne russeren under VM i sauna i 2010, noe som satte en svett strek for denne festlige og årvisse tevlingen.

mitt eget. Heller enn å introdusere meg til alle i rommet, prøver jeg derfor å være usynlig. Med et blikk som likner to av gårsdagens glassmaneter på et svaberg, glir jeg umerkelig gjennom rommet. Eller stiller meg opp bak en gardin, der jeg tenker kameleon-tanker og lurer på når det er lov å gå hjem.

REDE

➜ LIKEVEL ER DET ikke bare dette som gjør meg dårlig på småprat. Det første hinderet er jo å komme i prat med folk i det hele tatt. Hvis jeg går på fest med ukjente, så synes jeg det er veldig vanskelig å strekke fram labben. Mest fordi nevnte kroppsdel er like svett som om den tilhørte Vladimir Ladyzhenskij.


TEMA :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

Høflighet gjør folk Det er slett ikke bare voksne som setter pris på høflighet, det gjør hverdagen bedre for alle.

➜ DE GIR GREI beskjed, de fire elvene i fjerdetrinn ved Ranheim Skole som møter REDE. Høflighet handler om å gjøre folk glade, for det et ikke greit når folk er slemme med hverandre! Høflighet er en form for regler om hvordan alle skal oppføre seg, og som alle bør kunne. Selv om de ikke tenker så mye på høflighet sånn til vanlig, er de klar over at måten vi behandler hverandre på, påvirker hvordan alle trives. Hva forbinder dere med høflighet? — Mormor er opptatt av høflighet, hun forventer at jeg er høflig, sier Sofie. Alle er nok høflige hvis de møter Kongen, Dronningen og Stats-

REDE

8

LUDVIG, TRULS, HELENE OG SOFIE mener barn og voksne er like høflige.

ministeren. Slike personer er nok dessuten veldig høflige selv også, mener ungene. De tenker med gru på hvor pinlig det ville være å møte Kongen hvis man ikke kan høflighetsregler. Bordskikk er en form for høflighet, blir de enige om. Man skal i alle fall ikke rape eller slurpe og slafse når man spiser. Det er direkte uhøflig. — På bestefars 70-årsdag satt vi ungene lenge til bords, selv om vi ikke kjente de andre gjestene så godt, sier Truls. — På taekwondo er det mye høflighet, sier Ludvig og må forklare for de andre: Vi bukker til flagget når vi kommer inn i salen, og vi bukker når vi går ut igjen. Og så bukker vi for Masteren når det er gradering, sier han.

De er alle enige om at bukking ser de lite til ellers. At alle reiste seg da timen begynte, og svarte på lærerens hilsen, tenkte de ikke på som høflighet. — Det har vi gjort siden andre klasse, og i tredje hilste vi på engelsk, forteller Helene. Høflighet som er en vane, er verken vanskelig eller slitsomt, men i nye situasjoner kan det blir litt strevsomt. I hvilke situasjoner er dere høflige? — Først ut- så inn! Det betyr at vi skal slippe folk ut av bussen eller heisen eller hva det skal være, før vi selv begynner å gå på, forklarer Sofie. Etter hvert kommer de på flere situasjoner hvor de er høflige; når de hjelper til hjemme, eller når de ser noen trenger det, når de bytter på å bruke en leke eller annet


:: TEMA

glade! som flere vil ha, at de hilser når de møter noen. Ikke minst så er det høflig å takke for maten! Er høflighet gammeldags? —Nei! Det er både nymotens og viktig, er den klare beskjeden fra Helene, Truls, Ludvik og Sofie, som gjerne holder opp døren for hverandre. ll

REDE

9

Å TAKKE og holde opp døra, er eksempel på å være høflig, mener Ranheims-elevene.


TEMA :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

Nordmenn og høflighet Mange har positive assosiasjoner til begrepet høflighet. Men vi er kanskje ikke så snare til å vise høflighet, sånn helt uoppfordret?

➜ SIGURD SNEKVIK, STUDENT

Hva forbinder du med høflighet? — Blide og trivelige folk! Det forbinder jeg med høflighet.

Hva forbinder du med høflighet? — Omtenksomhet. Det er min første assosiasjon. Gjøre noe som blir hyggelig for andre.

Når er nordmenn mest høflige? — Vi er nok mest høflige i vante omgivelser, for eksempel venter ikke faste kunder på at vi skal hilse, de hilser ofte først. Generelt er det nok slik at ansatte i butikker er noe mer høflige enn kundene, selv om det er stor variasjon. Når er nordmenn minst høflige? — Når vi er på farten, for eksempel på vei til jobb.

Når er nordmenn mest høflige? — Mange er mer høflige og inviterende når de har drukket alkohol, kanskje fordi hemningene forsvinner. Det er lett å bli invitert med på nachspiel, mye lettere enn å bli invitert på et annet tidspunkt.

Hva får vi igjen for å være høflige? — I butikken får vi blide og fornøyde kunder. Det gir også et bedre arbeidsmiljø for oss. Høflighet er dessuten smittsomt. Når noen viser høflighet, brer det seg. Uten høflighet hadde det blitt et surt og trasig samfunn.

Hva får vi igjen for å være høflige? Det er ikke alltid man vet hvilken reaksjon som kommer om man prøver å være høflig. Kan bli tatt for å være sjåvinisme eller noe annet negativt. Andre land er kjente for å være mer høflige enn vi er.

10

➜ VEBJØRN HILDRESTRAND, STUDENT

Hva forbinder du med høflighet? — Respekt. Å være høflig handler om å vise respekt for andre.

Når er nordmenn minst høflige? — Når vi har det travelt, er på vei fra A til B.

REDE

➜ THERESE BROLI, BUTIKKSJEF

Når er nordmenn mest høflige? — Da jeg kom hit til byen, la jeg merke til at ansatte i butikkene her er mer høflige enn jeg var vant til. Og så når vi går tur da. Ute på fjellet hilser nordmenn på alle, men på parkeringsplassen blir det helt tyst igjen.

➜ PETTER SVALBERG, STUDENT Hva forbinder du med høflighet? — Å møte folk ordentlig, å legge merke til dem og ta hensyn, er det jeg forbinder med høflighet. Når er nordmenn mest høflige? — Jeg tror vi er mest høflige når vi er i direkte kontakt med andre. Når er nordmenn minst høflige? — På nett er det en del som mister folkeskikken, antagelig fordi man der ikke ser den direkte reaksjonen hos den det gjelder. Hva får vi igjen for å være høflige? — Måten vi oppfører oss på, påvirker andre. Hilser man og er høflig først, reflekterer den andre ofte dette og blir høflig tilbake.

Når er nordmenn minst høflige? — På bussen, eller ellers når vi er på vei til ett eller annet. Hva får vi igjen for å være høflige? — Som samfunn blir det nok hyggeligere om alle er høflige og tar hensyn til hverandre. ll


TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

:: TEMA

OTTO ØSTERLIE i prat med prosjektingeniør Jan Vegard Torp Larsen.

Imponert over ungdommen! Otto Østerlie er opptatt av høflighet og starter alltid dagen med å hilse på ansatte. Det er vel anvendt tid, ifølge den erfarne bedriftslederen.

Gjennom hele lærlingetida arrangerer bedriften samlinger. Østerlie er stadig innom for å snakke om høflighet. — Vi sier vi skal være best og triveligst! Det forplikter og må følges opp med konkrete handlinger, understreker han. Personer som bare hilser på de som er i «viktige» og sentrale posisjoner har han lite til overs for. Det finnes ledere som ikke hilser på sine ansatte, og noen går rett forbi alle andre om de har en avtale

HER ER ÅRETS kull med lærlinger i Vintervoll. Med de disse har Vintervoll nå totalt 66 lærlinger.

med sjefen. — Jeg har alltid hilst på – og slått av en prat med alle slags folk. Det handler både om alminnelig folkeskikk, men også at det sjelden er sjefen alene som treffer en beslutning. En av dem som oversees, kan godt være den som faktisk tar beslutning om hvem som skal bli leverandør, understreker han. TAKKER FOR ROS Mange godt voksne har problemer med å ta imot ros og komplimenter. — De snakker ned rosen, og motsier den som sier noe positivt. Ungdommene derimot, de tar imot ros som den gaven det er. De takker, og ofte kommer det «det var trivelig å høre» i tillegg. Så vi skal ikke klage på ungdommene, mener Østerlie. Høflighet er ikke bare hva du sier, det handler også om væremåte.

Det går an å ha en uhøflig væremåte selv om ordene er greie nok. — Høflighet er dessuten smittsomt, og også her synes jeg ungdommene lettere tar etter, selv om det er både høflige og uhøflige i alle aldre, sier han videre. — Jeg prøver å bruke en spørrende form framfor en bydende form når jeg vil at noen skal gjøre noe. Det gjelder både hjemme og på jobb. Det er bedre å si «Kan du sende meg saltet» framfor «Send saltet!», sier han videre. «Best og triveligst» skal gjelde i kontakt med alle. — Også leverandørene skal oppleve at vi er triveligst selv om vi kan være bestemte i forhandlingene, tilstreber vi en trivelig tone. — Med høflighet blir dagene rett og slett mye triveligere, oppsummerer Otto Østlie. ll

11

har nærmere 300 ansatte, og hvert år tar de inn mange lærlinger. — Allerede på første samling tar jeg opp temaet høflighet, og jeg forklarer hvorfor jeg mener det er viktig blant annet å hilse. Og ungdommene tar det til seg, det må jeg si er moro å oppleve, sier Østerlie.

REDE

➜VINTERVOLL-KONSERNET


TEMA :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK SPRÅKKAFÉ Språkkafé hver torsdag kl. 13 Biblioteket ved Byåsen videregående skole

Norsk på menyen På biblioteket på Byåsen videregående skole synges bursdagssangen, både på engelsk og norsk. Kanadiske Jeanne blir 91 år, og feires med sang på språkkaféen.

➜ JEANNE HAR vært gift med en nordmann i 57 år, og flyttet til Norge med ham etter å ha bodd i Canada noen år. - Han lærte meg å kjøre slalåm og spille tennis, men ikke å snakke norsk, ler Jeanne. Og det er nettopp derfor 91-åringen er på språkkafé i dag. Hun vil snakke norsk. - Jeanne er et forbilde for de andre som kommer hit, sier Mildri, en av de frivillige som hjelper til. - Hun viser at selv om hun har bodd her lenge, er hun fortsatt villig til å lære. - VIL SNAKKE NORSK Språkkaféen er åpen hver torsdag. Det er et samarbeid mellom Byåsen Frivilligsentral, Trondheim folkebibilotek og Byåsen kirke.

REDE

12

- Her samles vi for å snakke sammen, slik at de som kommer, får praktisere språket, sier Marit

Helen Erland ved Byåsen Frivillighetssentral. Og det er nettopp derfor folk fra ulike nasjoner samles her. - Jeg skal snakke norsk, sier Mnassie fra Eritrea. Han er veldig opptatt av å få førerkort, for både han og Husen fra Syria vet at i Norge må du ha kjørebevis. - I Syria kan du kjøre uten førerkort, ler Husen. Han har nettopp kommet til Trondheim og ønsker å fortsette med studier. - Jeg ble født i Norge og bodde her i fem år. Mamma og pappa snakket alltid om hvor hyggelige nordmenn er da vi bodde i Aleppo. Drømmen min var å flytte tilbake hit. LOMPE MED PØLSE ER RART Marina, Irina og Pei Jen synes at språket var en utfordring da de kom til Norge. - Jeg har en veldig snill nabo, men

MNASSIE fra Eritrea kommer til språkkaféen hver torsdag. Målet er å ha lært fire norske ord til hver gang han kommer.

skjønte ingenting av det hun sa, ler Pei Jen, som kommer fra Malaysia. Hun synes nordmenn er høflige, men kanskje litt vanskelige å bli kjent med. Og så synes hun vi har noen rare matvaner. - Lompe med pølse er litt rart. Og det er alt for mye brød for meg. Jeg smakte også grøt med kanel, men det likte jeg ikke så godt. Men rekene her er kjempegode, smiler hun. Likestillingen liker hun imidlertid veldig godt. - Kvinnene her har høy status, og det er greit for meg, ler hun. Mannen hjelper til med husarbeid, og det er ikke så vanlig i asiatiske land. NORDMENN ER SÅ AKTIVE Irina traff mannen sin på nettet, og har vært gift og bodd i Norge i ett år.

ler hun. Både Irina og Marina er fra Russland, og begge er enige om at nordmenn er gjestmilde, men at det er litt vanskelig å komme inn på folk. - Det første møtet kan være vanskelig. Nordmenn liker å prate, men de holder gjerne litt avstand. Irina synes nordmenn er aktive, og veldig familieorienterte. - Her handler det mye om barna, og hele familien pakker sekken og drar på tur. Slik er det ikke i Russland. Der er det jobb og ikke så mye tid med familie. Og det er stor forskjell på pensjonistene. I Norge starter jo livet når du blir pensjonert, mens i Russland er det helt motsatt, sier Irina. Mange har sitt første møte med språket gjennom språkkaféen. Jeg startet her før jeg begynte å studere. Den enkle samtalen har lært meg mye. ll

- Han er jo TOBB-medlem, så det spørs hvor mye jeg skal si til dere,

JEG TRAFF mannen min her i Norge i 2008. Han er fra Kina, ler Pei Jen fra Malaysia. Hun synes språket har vært en utfordring, men likestillingen setter hun stor pris på.


:: TEMA

SAMRAWIT fra Eritrea føler at hun blir lyttet til ved språkkaféen.

HUSEN fra Syria er nettopp kommet til Trondheim og ønsker å lære seg norsk og studere her.

I STARTEN var det nesten ingen andre enn jeg som kom. Morsomt å se at gruppen er blitt så stor, sier Jeanne.

13

MARINA OG IRINA er begge fra Russland. - Den enkle samtalen har lært meg mye, sier Irina.

o,

-P

REDE

ar h g - Je

ldig e v en

nab l l i n s

gent n i e t n ø j men sk

... a s n et hu i Jen d v a g e in


TEMA :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Godt sam Håndballag fra Kolstad håndhilser alltid før de starter treningen. Det er nettopp for å bli bedre kjent med hverandre og bry seg om sine medspillere.

REDE

14

NOAH fra Sverresborg og Aleksander fra Kolstad synes det er greit at de starter med å håndhilse. - Da blir vi mer sammenspleiset, sier Aleksander.

➜ DE TRIPPER og ler der de sitter i Husebyhallen og blir intervjuet, 14-åringene fra Kolstad. Vel, nå er de ikke bare fra Kolstad, guttene på dette laget. I mai hadde de en sammenslåing av to klubber, Sverresborg og Kolstad. Da blir det ekstra viktig å tenke samhold.

HA DET GØY Treneren er også ny for laget. Christian Winge Johansen begynte samtidig med at de to klubbene ble slått sammen, og det har vært viktig å jobbe med respekt.

- Vi vil at guttene skal ha det gøy på trening og sammen som gruppe, samtidig som de vet hvorfor de er her. Vi passer på å fordele oppmerksomheten og lar alle få like mye spilletid. Det er en veldig sammenspleiset gjeng, men vi prøver også å mikse dem etter beste evne, sier Christian. Og Christian er ikke en hvem som helst. Han er en ekte Kolstadgutt, som har spilt håndball siden han var liten. Målet er Kolstad herrelag, og han har alltid drømt om å spille for landslaget. Han må bare bli ferdig med korsbåndskadene


:: TEMA

mhold - Det er artig å være god! sier Erik, og Martin er veldig enig i at de jobber mot å bli gode håndballspillere. For de har noe å strekke seg etter, guttene som trener i Husebyhallen. Herrehåndballaget

- Jeg synes det er fint at vi håndhilser før trening. Det er lettere å bli kjent da, sier Aleksander. POKEMON GO-FORBUD Og hva ville guttene gjort uten håndballen? - Brage ville spilt Pokemon Go, blir det ropt ut. Men da skyter Christian inn at det er Pokemon-

forbud på trening, i alle fall hvis de har høyere level enn han.

Stemningen blant 14-åringene er god, og de virker trygge på hverandre. - Vi var på treningsleir på Orkanger rett etter skolestart, sier Jakob. - Det var gøy. Petter er helt enig. - Vi ble bedre kjent etter den turen.

hadde ei treningsøkt oppi Granåsen også, og alle er opptatt av å gjøre det bra. De er veldig målbevisste, og det er noe av det vi ønsker å jobbe mot. Det er ikke usannsynlig at vi får et gjensyn med både Christian og flere av guttene fra Sverresborg/ Kolstad håndballag ved en senere anledning. ll

- Jeg tror slike sosiale tilstelninger er viktig for samholdet, sier Christian. - Det er en treningsvillig gjeng dette, og de viser stor glede for hver time de får i hallen. Vi

15

VIL VINNE Gutta på Sverresborg/Kolstad er veldig samstemte på hvorfor de er på trening. Det er for å ha det gøy. Og bli bedre i håndball. For de skal jo selvfølgelig slå Charlottenlund, serielederne.

til Kolstad gjør det veldig bra i GRUNDIGligaen og er Trondheims beste håndballag. Her har også alltid moralen vært at man tar vare på hverandre og viser respekt. Håndhilsingen er obligatorisk.

SEIERSROP! Sånn ser de ut, gutta på Sverresborg/Kolstad håndballag, når de har slått erkerivalen Charlottenlund. Under TrønderEnergi Cup slo de endelig serielederne.

REDE

først. Men nå fokuserer han på trenerjobben.


MEDLEM :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Ta

Julehandelen

nå!

Jula kommer snikende inn på oss, og mange er allerede i gang med julegavehandelen. TOBB-medlemmer kan gjøre noen gode kupp!

➜ DET LØNNER SEG å være TOBB-medlem. I ukene fram mot jul kan du spare mye penger og få gode bonuser på medlemskapet. Og best av alt, du kan gjøre deg ferdig med julegavehandelen nå! Allerede neste uke er det handleuke på G-MAX og G-sport, hvor du finner gaver til liten og stor med gode rabatter.

REDE

16

G-MAX/G-Sport KARI TRAA rose er bestselgeren! - Dette er en julegave som passer alle aldersklasser – bestemor, mor og datter. Den er veldig populær og kommer også i år med nye farger, sier Elin Bugge, salgsleder for tekstil ved G-MAX på Tillertorget. Ullundertøyet består av 100 prosent merinoull og har et elegant

design inspirert av det tradisjonelle norske rosemønsteret. - Det er jo blitt et moteplagg, og kan like gjerne brukes til jeans som på fjellet, sier Bugge. Medlemstilbud: 5% bonus på alle produkter med aktivert medlemskort, også tilbudsvarer. 10% medlemsrabatt på ord. varer 20% medlemsrabatt i handleuker BYGGMAKKER Batteridrill og avstandsmålere! - Enhver mann med respekt for seg selv må ha en god drill, sier Endre Hjelle, selvbyggerkonsulent ved Byggmakker Tiller. - Det er et sikkerstikk, og vi får inn mange forespørsler om driller

før jul. Ryobi og Makita er merker som kommer bra ut på pris. Og som TOBB-medlem er det både gode rabatter og bonuser. Husk å ta med medlemskortet, sier Hjelle.


- Det må jo være årets julegave, sier Bjørn Inge Nordland, salgs- og markedsansvarlig for Hurtigruten i SørVest reiser. - Vi ser at gavekort

Medlemstilbud: 5 % bonus på alle reiser med Hurtigruten langs Norskekysten. NYHET: Nå også på alle Explorer-reiser SEMBO Spa-weekends, storbyhelger, skiferie og «barnslig moro» er populære gaver hos Sembo. Her er også opplevelse i fokus. - Med «barnslig moro» mener vi ferier på badeland og fornøyelsesparker, noe som passer både barn og barnebarn i alle aldre, sier Aud J. Bengtsson, markeds og kommunikasjonsansvarlig for Sembo. Hva med en fellesgave

til familien på Tropical Island som ligger litt sør for Berlin? Dette er Europas største, tropiske badeland, og her kan du bo i telt(!) inne i badelandet. Eller så velger du et komfortabelt hotellrom eller en elegant campingvogn. Medlemstilbud: 5 % rabatt hos Sembo på mer enn 100.000 hotell, hus og leiligheter i hele verden. Rabatt på overnatting der Sembo har bestill-tidlig-rabatter, frinetter, spesialtilbud etc. ll

17

HURTIGRUTEN Hva med et reisegavekort fra Hurtigruten? Det må jo være den perfekte gaven til den som har alt. Turen fra Trondheim til Kirkenes gir fantastiske opplevelser og spektakulært nordlys – du har ikke sett ekte Aurora Borealis før du har vært i NordNorge sies det.

blir stadig mer populært som julegave.

REDE

Medlemstilbud: 4% bonus på alle varer med aktivert medlemskort. Rabatter fra 5-40%

:: MEDLEM


PROFIL :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Happy Gambia Hun ønsket seg bare til varmere strøk, styrelederen i Flatåseggen borettslag. I dag har Evelyn Jacobsen og Happy Gambia sørget for at New Yundum i Gambia har en helt ny skole for førskolebarn.

➜ DET STARTET i 2008. Evelyn Jacobsen trengte ferie. - Det var i februar, og jeg ville til et varmt sted. Jeg kom over noen restplasser til Gambia, og fikk med meg to venninner. Vi koste oss på stranda og hadde det egentlig ganske fint, sier Jacobsen. Men de ønsket å se seg rundt, og synet som møtte dem var alt annet enn idyllisk.

REDE

18

- Vi kjørte litt rundt, og oppdaget at det var traurige forhold for folk flest. Barna hadde dårlige klær, og de bodde i hus av bølgeblikk. Vi syntes veldig synd på dem.

HAPPY GAMBIA Venninnene Tone Sverresborg, Bente Hanssen og Evelyn reiste tilbake året etter, og turen gjorde sterkt inntrykk. - Vi tok en større runde i området og hadde med bamser til barna. Da vi kom tilbake til hotellet, bestemte vi oss for at vi måtte gjøre noe, forteller Jacobsen. Dermed var grunnlaget for den veldedige foreningen Happy Gambia lagt. Sverresborg, Hanssen og Jacobsen samlet inn klær og utstyr, og hver på sin kant organiserte de loppemarkeder. De kom i kontakt med lokalbefolkningen

i landsbyen New Yundum, og det viste seg at det var stort behov for en førskole i området. - I 2010, i slutten av desember, startet byggingen av skolen, og den åpnet for elever i alderen 4 – 7 år i juni 2011. Det viste seg å bli stor pågang, og vi så raskt at vi trengte flere klasserom. Happy Gambia samlet inn flere penger, og i 2013 hadde vi fire klasserom, i tillegg til kontor og lager, forteller en stolt styreleder. FERSK STYRELEDER For hun har mange baller i luften, Evelyn Jacobsen. I mai ble hun spurt om å sitte som styre-


:: PROFIL

leder for Flatåseggen borettslag, fordi forrige styreleder gikk av. - Jeg liker utfordringer, så jeg klarte ikke å si nei. Det er jo en god erfaring å ha med seg. Jeg må innrømme at det var litt mer jobb enn jeg trodde, men jeg føler at jeg begynner å komme inn i det nå. Det er et velfungerende styre, og du får mye gratis. Jeg var veldig nervøs, men det har gått greit så langt, smiler Jacobsen. Hun bor i en leilighet i borettslaget sammen med sin ektemann, Ousainou Njie. De møttes gjennom bekjentskaper i Gambia.

- Jeg hadde selvfølgelig ingen planer om å finne noen. Jeg var opptatt med å organisere hvordan vi skulle bygge murblokker til skolen. Og så møtte jeg Ousainou. MYE FATTIGDOM Evelyn Jacobsen og de to andre representantene i Happy Gambia så raskt behovet for et kjøkken på skolen. - Ikke alle barna får like mye mat hver dag, og vi så store forskjeller. Det er veldig mye fattigdom i Gambia. Vi ønsket at barna skulle få et varmt måltid om dagen, sier Jacobsen.

JEG MØTTE Ousainou gjennom bekjentskaper da jeg jobbet med skolen i Gambia. Vi hadde et fantastisk strandbryllup hvor folk strømmet til og hjalp oss med forberedelser uten at jeg hadde bedt om det, sier Evelyn Jacobsen, styreleder i Flatåseggen borettslag.

REDE

19

HAPPY GAMBIA Veldedig forening med ulike prosjekter for barn og ungdom i Gambia Fadderordning. Kr 70 per måned. Ingen administrasjonsgebyr. Alt går uavkortet til fadderbarna. Hjelper barn med livsnødvendige medisiner og operasjoner.


PROFIL ::

I 2015 sto kjøkkenet klart, og skolen har også en egen grønnsakshage. De har ansatt en vaktmester ved skolen, som også holder vakt. - I dag er Happy Gambia ansvarlig for vedlikehold og matprogram. Våre utgifter går til vaktmester og to kokker ved skolen, samt lønn til vår representant i Gambia. Ellers har gambiske styremyndigheter nå ansvar for lærere og rektor. Lamin organiserer alt for oss. Vi er på «Messenger» omtrent hver dag, smiler Jacobsen. FADDERBARN - Vi har også fadderbarn, opplyser Jacobsen. - De som er fattigst og trenger det mest, får muligheten først. De får skoleuniform, skrivesaker og mat, og vi har per i dag 65 faddere. Vi ønsker selvfølgelig flere.

REDE

20

Evelyn har selv fadderbarn, ei jente på førskolen, og en som nå

er ferdig på videregående. Støtteordningen slutter egentlig når barna når ungdomsskolen, men Evelyn valgte å fortsette som fadder. - Jeg ønsket å gi Modo muligheten til en utdanning og en framtid. Det er viktig at barna skaper egne drømmer og tror på at de kan bli akkurat det de vil hvis de jobber for det. Mange barn og ungdommer her nede tror alt løser seg ved at de rømmer, tar the backway, og drar til Europa. MYE JOBB MEN OGSÅ MYE GLEDE Representantene for Happy Gambia prøver å reise nedover minst en gang i året. De ønsker å se til at barna får det de skal ha. - Det er viktig å vise at vi er til stede. Vi har opplevd ulike ting og brent oss på at folk har forsøkt å lure oss. Det har vært harde kamper og veldig mye frustrasjon. Men

det har vært ekstremt interessant å være en del av dette! Det er blitt så stort - så mye større enn vi hadde forestilt oss. Når vi ser gleden hos foreldre og barn, er det verdt alt strevet. Mange tror jo faktisk vi er millionærer, og de blir veldig overrasket når vi forteller at vi må samle inn penger til dette prosjektet, og at vi forsaker mye tid i forhold til egen familie. FORLATER DET KALDE NORD Hun fant kjærligheten i Gambia. Barna, folket og sin ektemann. Evelyn Jacobsen vet at hun kommer til å reise tilbake, for godt. De har allerede tomt i hjemlandet til Ousainou. - Pappa sa at jeg var født på feil kontinent. Jeg ønsket meg alltid til varmere strøk. Vi flytter nok til Gambia med tiden. Der er hjertebarnet mitt. ll


Nytt fargekart

Opplev 120 nye innendørsfarger

12353_ad_rede_2016_185x257mm_no.indd 1

21

Som medlem i ditt boligbyggelag har du tilgang til en rekke gode bonus- og rabattfordeler. AktivĂŠr medlemskortet ditt og les mer pĂĽ www.fordelskortet.no

REDE

12353 37/16

20 % rabatt + 5 % bonus

9/15/16 7:55 PM


MEDLEM :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Før

kulda setter inn

MEDLEMSTILBUD PÅ BYGGMAKKER: 5 - 40%* rabatt og 4% bonus på alle varer med aktivert medlemskort. *Gjelder ikke varer som allerede er rabattert.

Nå kryper temperaturen raskt nedover. Da er det godt at Byggmakker vet råd for å holde kulda ute.

➜ NORDPEIS, JØTUL OG DOVRE er vedovner og peiser Byggmakker Tiller fører. - Vi ser at ovn egentlig er blitt et møbel i dag. Folk flest ser på design, og ovner forandrer seg etter folks ønsker, sier Endre Hjelle, selvbyggerkonsulent ved Byggmakker Tiller. - Ovnen skulle tidligere være sort, men vi ser at folk gjerne velger andre farger i dag. Mens vedovnen før hadde sin naturlige plass i norske hjem, er den nå blitt en tilleggskilde i forhold til varme. - Folk flest har varmepumper i dag, så ovn blir mer for kos. MILJØVENNLIG - Trenden er at det er flere som kjøper innsats og gjerne lager egen omramming, sier Hjelle. - Folk vil se flammene. Sidespeil er derfor populært når folk velger ovn eller peis.

- De har riktig utstyr, og det er langt tryggere å bruke fagfolk. Ved å velge en ny rentbrennende ovn eller innsats, reduseres dessuten mengde ved betraktelig, og det er også mer miljøvennlig enn fyring i åpen peis. RETRO Dovre har en serie vedovner i retrostil, et artig design synes Helle. - Det er en flott ovn, og du finner en slik på Stokkøya Sjøsenter. Nå er kanskje trønderne litt trauste, og det tar tid før de hiver seg på motetrender. Men de er nysgjerrige og spør gjerne etter nyheter. Ønsker du en knitrende høst, er det bare å ta turen til Byggmakker Tiller. Her får du gode råd og også gode rabatt – og bonusordninger som TOBB-medlem. ll

Han påpeker imidlertid at Byggmakker anbefaler å bruke montører når de selger vedovner og peiser.

REDE

22

ENDRE HJELLE, selvbyggerkonsulent ved Byggmakker Tiller.


TEKST: MARTA HOLSTEIN-BECK

:: MEDLEM

Trygg på veien i vinter Er det på tide å skaffe nye vinterdekk, eller har du skade i ruten som bør repareres før kulden setter inn? Gjør bilen klar for vinteren allerede nå.

Oppbevar dekkene du ikke bruker tørt, mørkt og kjølig. De bør enten henges opp, eller stables

oppsøke et verksted. Har du ikke tid eller mulighet til å reparere steinspruten med en gang, kan du ta en teipbit over skaden. Det vil sørge for at minimalt med fukt og støv vil feste seg der, og du har mye større sjanse for å få et bra resultat.

Skal du ha nye dekk, bør du velge nordiske vinterdekk ettersom de er spesielt utviklet med tanke på forholdene vi har i Norge. Blant annet har vi en utfordring med store temperaturforskjeller fra en dag til en annen, noe nordiske vinterdekk tar hensyn til.

De fleste forsikringsselskaper dekker i sin helhet reparasjon av steinsprut, men må du skifte hele ruten, vil du måtte ut med en egenandel på omtrent kr 2 000. Er du kunde av Forsikring for medlemmer, får du halv pris på denne egenandelen dersom du bytter ruten hos Steinspruten Bilglass. Hos Steinspruten Bilglass trenger du ikke bestille time for å reparere steinsprut. Du får dessuten ekstraservice som innebærer innog utvendig vask av alle bilruter, støvsuging av bilen og tørking av dørterskel. ll

SKADE I BILRUTEN? Steinsprut i bilruten har lettere for å sprekke når det blir kaldere. Har du vært uheldig, bør du utbedre skaden før kulden setter inn. Ruten din kan bli så god som ny dersom du er raskt ute med å

STEINSPRUTEN tilbyr også henting og levering av bilen din og kan reise ut for å reparere skadene hjemme hos deg, eller der du er.

MEDLEMSTILBUD HOS DEKK1 5 % bonus med aktivert medlemskort. Alltid kampanjepris på dekk og felg, i tillegg til 5 - 15 % rabatt. Gratis dekkhotell på første sesong til nye kunder. Rabatterte priser og bonus på omlegging/skift. MEDLEMSTILBUD HOS STEINSPRUTEN BILGLASS Reparasjon av glass: Verdi-kupong kr 250, og kr 100 i bonus. Bytte av glass: Kr 300 i bonus. Kr 1 000 i redusert egenandel for kunder av Forsikring for medlemmer.

Dekk1´s dekkhoteller har PÅVEI1-garanti. Da får du veihjelp ved eventuell punktering eller skade på dekkene dine, samt garanti og bytterett på dekk.

23

Før du skifter til nye dekk, bør du sjekke dekkenes tilstand. Å kjøre rundt på slitte dekk kan være svært trafikkfarlig. Det anbefales å ha mønsterdybde på 4 mm på vinterdekk. Du bør dessuten skifte dekk dersom dekkene er mer enn fem år gamle. Er du usikker på dekkenes tilstand, kan du sjekke dette hos et verksted.

liggende på hverandre med felg montert. Oppbevarer du dekkene på et dekkhotell, slipper du jobben med vedlikehold og skift, i tillegg til at du frigjør mye plass i boden. Du vil også få sjekket dekkene dine hvert år og få beskjed dersom du trenger nye.

REDE

➜ EN GOD tommelfingerregel er å tenke på dekkskifte når det begynner å bli 5 grader om natten. Dersom du kjører piggfritt, kan du fint skifte dekkene før 15. oktober. Har du piggdekk, er det tillatt å bruke dem fra 1. november til første mandag etter andre påskedag, eller fra 16. oktober til 30. april i Nord-Norge.


PROMENADE :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

Rett ut på tur! Har du lyst til å gå tur i skog og mark, men opplever at dørstokkmila blir lang? Turistforeningens tilbud «Rett ut» tar deg med på tur. Gratis, uforpliktende og sosialt.

REDE

24

AMOLAK SING var en av dem som dristet seg helt ytterst på Burma-klippen.


:: PROMENADE

— Dette skal være turer det er enkelt å bli med på. Det er ingen påmelding, og det er gratis. Alt du trenger å gjøre, er å følge med på Facebook-sida «Rett ut». Der legger vi ut hvor turene går, og hvor lang tid vi regner med å bruke. Så er det bare å møte opp ved avtalt sted på det tidspunktet som er satt opp, forklarer Merete Aarstein.

Turistforeningen er i ferd med å lage et hefte hvor flere av «Rett ut»-turene presenteres. Et utkast til turbeskrivelse for vår tur er med, og vi skal prøvegå etter beskrivelsen. Stort sett var beskrivelsen grei, men noen presiseringer ved kryssende stier ble føyd til.

REDE ble med på tur i Estenstadmarka. Denne dagen var Burmaklippen og Månen målene for turen. Distansen var drøyt 6 km. Femten personer møtte opp, og etter en kort introduksjon satte vi av gårde. Turistforeningen har med to turledere på turene. En går foran og passer på at tempoet ikke blir for høyt, og den andre går sist for å sikre at alle henger med og finner fram. — Dette er turer, ikke treningsøkter. Vi arrangerer dette for å få enda flere til å gå enda flere turer, og da er det viktig at tempoet ikke er for høyt, sier Aarstein videre. Burma-klippen er Trondheims svar på Trolltunga. Selv om den ikke er like stor, eller det er like høyt ned, aktiveres høydeskrekken ordentlig. Klippen stikker ut over et stup, og steinen skrår nedover, slik at du vet ikke hvor langt overhenget er, og du ser ikke bunnen under deg.

Når «Burma» først ble tatt i bruk som økenavn på dette området, er uklart, men Burma ble assosiert med et område som lå langt unna veier og annen infrastruktur.

På det bratteste får alle opp pulsen, men vi tar små pauser underveis. Praten går lett og uanstrengt. Noen er nettopp kommet til byen, andre er vante markatravere som ønsker å se nye steder og møte nye mennesker. Vi fortsetter oppover i marka, helt opp til Månen på 343 moh. Her blir det kaffe- og matpause. Praten fortsetter å gå livlig, og alle inkluderes i fellesskapet. Selv om vi er en ganske stor gruppe, kommer vi tett på naturen. Både spiselige og ikke spiselige sopper blir kommentert. Når vi på vei ned passerer Estenstaddammen, kommer flere ender svømmende mot oss. De er tydeligvis vant til å få en smakebit av matpakkene til forbipasserende. — Slike turer skulle vært på blå/ grønn resept, utbryter en av damene og får tilslutning fra samtlige. Dette gjør godt både for kropp og sjel. Kom deg ut på tur du også! ll

På nettstedet godtur.no finner du gode kart som du kan skrive ut selv, for akkurat det området du trenger. På kommunens hjemmeside er det en nyttig oversikt, se trondheim.kommune.no/ turstierimarka/ «Rett ut» finner du også på Facebook. Der legges de neste turene fortløpende ut. Det arrangeres fotturer gjennom hele året, bortsett fra desember og sommerferien.

OM IKKE alle dristet seg ut på klippen, kom alle til topps på «Månen» - 343 meter over havet. Gruppebildet ble tatt ved Estenstad-dammen, der endene ventet på en bit av matpakkene våre.

25

Alle som ønsket det, ble behørig fotografert før vi gikk videre oppover i marka.

REDE

➜ «ALLE» ØNSKER at befolkningen skal være mer aktive. Trondhjems Turistforening ser ut til å ha funnet en oppskrift for alle de som ønsker å gå tur og vil ha noen å gå tur med. Tirsdag formiddag og onsdag ettermiddag inviterer Turistforeningen til turer i nærområdene rundt Trondheim.

HER FINNER DU TIPS TIL FINE TURER: Ut.no er et fellesprosjekt for Den norske Turistforening. Her finner du turforslag fra hele landet. Trondhjems Turistforening har lagt ut 286 turforslag og beskrivelser av 20 hytter. Du finner også «Rett ut»-turene her. Nettsiden gir både en turbeskrivelse, bilder og kart. Her kan du også selv legge inn turbeskrivelser du vil dele med andre.


REDE

26

MAT :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM


:: MAT

Øl- og matkulturen

blomstrer

Gulatingsloven stammer fra tida før år 900. Denne gamle loven påla hver bonde å brygge sitt eget øl. Nå skulle man tro loven var gjeninnført.

har et entusiastisk forhold til øl og mat. —Lurer du på hva slags øl som passer best til den maten du har tenkt å servere, er det bare å spørre. Kom gjerne innom tidlig på dagen, da har vi god tid til å gi utfyllende informasjon, lover han.

fruktig smak. — Det viktigste er å prøve seg frem, slik at du finner den kombinasjonen som du synes passer best, sier Helland.

— En god kombinasjon av mat og øl skal gjøre begge deler bedre – de skal løfte hverandre slik at totalsmaken blir bedre enn maten og ølet hver for seg, sier han.

På høsten er det mange som koser seg med viltgryte. Her passer Brown Ale og Bayer godt. — Ta gjerne øl i gryta også, men pass på å ikke ha i for mye. Når ølet reduseres, kan bittersmaken bli for sterk, sier Helland, som anbefaler Stout, Porter og Brown Ale i gryteretter. Til en rustikk fiskesuppe med fløte anbefales et Saisonøl eller en lett Pale Ale.

ØL BÅDE I – OG TIL MAT Selv damper Helland gjerne pinnekjøttet i en blanding av vann og øl. Han anbefaler da å bruke et julebukk-aktig øl med god sødme. — Humlesmaken renser ganen på samme måte som akevitt gjør. Mye humle passer derfor godt til fet og mektig mat, forklarer han videre.

—Øl handler om smak! Mange er vant til å velge forskjellige viner til ulike matretter. Det gjelder også for øl, sier han ivrig. I butikken jobber to øl-sommeliere, eller øl-kelnere på norsk, og en tidligere barsjef fra Antikvariatet. Alle

For å velge riktig øl til ost må man vurdere styrken i ostene. Til en kraftig ost som blåmuggost, vil et mørkt øl med røykpreg ofte være vellykket. Til andre oster er det godt med øl som har litt syre, som surøl eller bærøl, noe med en

Til retter med mye tomat anbefales sortene Pale Ale og Amber Ale med ekstra humle.

FIRE HOVEDINGREDIENSER De klassiske ingrediensene i øl er humle, gjær, malt og vann. For hver ingrediens velger bryggerne mellom en rekke alternativer. Noen dyrker fram egne gjærstammer, andre bruker lokalt kildevann. Som smakstilsetning brukes det mange ulike frukt, bær – og sågar grønnsaker. Variasjonene i øl blir med dette nærmest uendelige. ll

TOMMY HOLEN HELLAND hjelper deg å finne passende øl til ulike retter. 27

Nå skulle man tro Gulatingsloven var gjeninnført. Ikke bare bønder, men ølentusiaster fra alle yrker brygger igjen øl selv, og koser seg med et vell av småskalabrygget øl. Tommy Holen Helland er driftssjef for Gulating-butikkene, som selger – ja nettopp – øl. I Trondheim finner du butikken i Mathallen, og denne plasseringen passer Helland utmerket.

Hvilken type humle, og hvor mye humle som brukes i ølet, er med på å klassifisere øltypen. Jo mer humle, - jo bitrere blir ølet.

REDE

➜ IFØLGE DEN over 1000 år gamle loven var straffen hard for de som ikke oppfylte bryggeplikten, så den ble tatt på alvor. Bryggingsplikten forsvant, men tradisjonene levde videre. Fra slutten av 1800-tallet ble antallet bryggerier svært redusert, og det ble til slutt bare en håndfull tilbake. Noen ildsjeler holdt liv i gamle lokale tradisjoner, men det var lite variasjon i det ølet som var tilgjengelig.

HUMLE Humle er en slyngplante i hampfamilien som har vært dyrket i Norge siden vikingetiden. Humle gir smak til ølet. I kombinasjon med alkohol er det stoffer i humle som virker sterkt antibakterielt. Humleplanten er flerårig og kan bli 6–7 meter høy – hvert år! På det meste kan planten vokse 20 cm i døgnet. I Frostatingsloven ble det fastsatt bøter for den som stjal epler og humle fra en annens hage.


#

livetitobb

REDE

28

JEG HAR tro på at det å ordne tunområdene har mye å si for samholdet og miljøet i et borettslag, sier Roar Mikkelsen, initiativtaker til områdeløft i Kolstadflaten borettslag.

TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK


Kongen på tunet

KOLSTADFLATEN BORETTSLAG Borettslaget ligger på Kolstad. Bebyggelsen består av lavblokker som er bygd opp rundt 6 tun. Antall boliger: 481

Det skjer mye i Kolstadflaten borettslag. Nå får alle tun et områdeløft, og Roar Mikkelsen har engasjert flere beboere til å være med på fellesprosjektet.

➜ IDEEN BLE klekket ut under dugnaden i vår. I hele tre dager var folk i borettslaget ute og jobbet på området. - Jeg var med alle tre dagene, siden jeg fikk ansvaret for tunene. Det var utrolig flott å se så mange stille opp og bry seg om borettslaget sitt, sier Roar Mikkelsen. Han ble med i styret i Kolstadflaten borettslag i april, med et ønske om å gjøre noe for bomiljøet. SAMHOLD Det første store spadetaket tas i høst, før frosten kommer. Kanskje blir også det første tunet fer-

dig før REDE kommer ut i posten. Lekeapparater og sittegrupper er allerede bestilt. - Vi er godt i gang. Det er seks tun i borettslaget, og vi starter med tun D, sier Mikkelsen. - Vi ønsker jo gjerne at folk skal bo her, og at det ikke er utskifting til enhver tid. Jeg tror slike tiltak har mye å si for samholdet og miljøet i et borettslag. Uteområdet er et naturlig treffpunkt for folk, og med innkjøp av griller håper vi folk kan møtes på tunet. BLIR HØRT Roar Mikkelsen visste at det hadde

eksistert tunkontakter tidligere. Han tok like gjerne kontakt med folk under dugnaden, og spurte om noen ønsket dette vervet. - De var ikke vanskelige å be egentlig. Vi startet rett og slett med å samle inn info om hva de seks tunkontaktene ville med egne tun. Det er flott å høre at de føler at de blir lyttet til og verdsatt. Det er selvfølgelig mye å ta tak i, og vi kan ikke begynne med alt på samme tid. Men vi gjør noe hele tiden. Det er flinke folk som fjerner busker og ordner med beplantning på eget initiativ. Det ser allerede mye bedre ut her, sier Mikkelsen, som

er stolt over engasjementet blant beboerne. RÅDGIVER Det er mange ulike meninger om hvilke tiltak som skal iverksettes på de ulike tunene. - Alle vil jo at det skal bli fint, og det er mange gode ideer. Jeg fungerer vel mer som en rådgiver i forhold til hva tunkontaktene skal gjøre, sier Mikkelsen. Det er mange barn i området, og det er viktig å lytte på foreldres ønsker når det gjelder oppgradering av lekeplasser, i følge Mikkelsen. - Mange ønsker gjerne lekeapparater med lav fallhøyde for de minste. Dette følger vi selvfølgelig opp. Flere har også ytret ønske om beplantning for å gjøre det mer fargerikt og fint i óg rundt borettslaget. - Jeg brenner for dette, og synes det er veldig godt å være en del av en gruppe som utfører noe. Vi får til mye sammen, sier Mikkelsen. Resultatet synes allerede. ll

REDE

29

IRMA SUNDFÆR elsker å sysle i hagen, og synes det er flott at Kolstadflaten borettslag satser på å gjøre det finere med beplanting i og rundt borettslaget.


KULTUR :: TEKST: VERENA DØSVIK

på Sverresborg er tilbake! Liker du skrekk og gru, er det bare å ta på kostymet og komme til Halloweenfest på Sverresborg. Her skjer det mye spennende.

➜ TØR DU Å bli igjen på museet etter stengetid? Det kan hende du blir skremt. Her lurer mange farer i spøkelsesbyen. Men er du modig, kan det hende du får med noe godt hjem... - Det er et veldig populært arrangement. Vi hadde ikke Halloween på programmet i fjor, og det ble nærmest underskriftskampanje for å få det tilbake, sier Ingrid Galadriel Aune Nilsen, programansvarlig ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

REDE

30

ILLETTER! VINN Bha r aktivert

Alle som tet, får en ed m lemskor ighet til å ul m epost med tter til vinne to bille iring på fe nee w Hallo trekker Vi g. Sverresbor nnere! 10 heldige vi

- Hele byavdelingen gjøres om til spøkelsesby. Vi ønsker at barna kan gå i trygge omgivelser uten trafikk og fremmede. Dessuten har vi fokus på opplevelser og ikke bare godteri. Spøkelsesbyen åpner klokka 17, og da er det tid for knask eller knep. Det blir filmvisning og kåring av beste kostyme utover kvelden. Byens beste cosplayere vil også være til stede. Arrangementet skjer i samarbeid med Outland, og de stiller med en spennende salgsbod. TOBB-medlemmer har 20 prosent rabatt på billetter til dette arrangementet. ll

På TOBBS facebook-sider finner du kulturkalender for oktober og novemer 2016.


TEKST: VERENA DØSVIK

:: KULTUR

TSO Familiekonsert:

The Snowman 12. november kan du ta med familien og se den klassiske filmen The Snowman med live musikk fra Trondheim Symfoniorkester.

➜ MANGE HUSKER

kanskje animasjonsfilmen om den lille gutten som på selveste julekvelden bygger en snømann som blir levende! Filmen er en klassiker fra 80-tallet og er basert på en bar-

nebok av Raymond Briggs. Musikken er stemningsfull og vakker, og hvem ønsker vel ikke å høre selveste Trondheim Symfoniorkester fremføre «Walking in the air», en nydelig og melankolsk låt kompo-

nert av Howard Blake. Film er best i Olavshallen! Ta med familien og kom i julestemning med The Snowman og Trondheim Symfoniorkester.

MEDLEMSFORDEL: Familietilbud: Inntil fire billetter kr 300 + avgift (billett til ekstra barn kan kjøpes til kr 50 + avg). Ordinær pris er kr 420. ll

Prinsesse Astrid Musikkpris

PRINSESSE

ASTRID

Musikkpris ble for første gang arrangert i 1953. - Vi ønsker at denne prisen skal henge høyt og være noe unge musikere har lyst til å delta på. Vi har derfor utviklet konseptet til å bli internasjonalt, sier Åse Våg

Åknes, orkesterregissør ved TSO. INTERNASJONAL Prisen deles ut hvert andre år, og det varierer hvilke instrumenter man deltar med. I år er det fiolinens år. - Vi har allerede fått henvendelser

fra internasjonale musikere, og vi

- Det blir innledende runder 28. og

er veldig spente på å se hvordan deltagelsen blir, sier Åknes.

29. november, og disse er åpne for publikum. Vi ønsker gjerne at folk møter opp, før finalen 1. desember, sier Åknes. - Jeg er spent på om vi har klart å nå ut til studenter og unge musikere. Rekruttering er viktig. ll

FINALE I DESEMBER Påmeldingen skjer ved at deltagerne sender inn en video i forkant, og en jury vil foreta en utvelgelse.

REDE

31

Musikkarrangementet avholdes for 18. gang, og i år det fiolinister som konkurrerer om prisen.


MEDLEM :: TEKST: VERENA DØSVIK AIRBNB Airbnb tillater folk å leie hele eller deler av sitt eget hjem for reisende på jakt etter overnatting. Nettstedet gir en plattform for å etablere kontakt mellom vert og gjest, og er ansvarlig for håndtering av transaksjonen. Nettstedet tilbyr mer enn 2 000 000 private overnattingssteder i 192 land og mer enn 33 000 byer.

Helt nye utleiekonflikter

b n b r i A

➜ DETTE ER EN utvikling vi har fulgt nøye, og det er primært turisme som er målgruppen for Airbnb, sier Henning Lauridsen. Men de ser også tendenser til næringsvirksomhet når det gjelder denne type utleie. - Noen eier boliger utelukkende for å leie ut gjennom Airbnb. Det oppstår problemer for naboer som bare har korttidsgjester, og det er i slike tilfeller tvister oppstår.

REDE

32

Hvilke konsekvenser har dette for beboere i TOBB-leiligheter? - Det positive med Airbnb, er at man kan drive utleie på en fornuftig måte, og slik få ekstra inntekter. Problemet oppstår når det blir helårs Airbnb, og det er kun næringsvirksomhet, ikke beboelse. Å eie bolig med fulltidsutleie er ikke lov, enten det er i et borettslag eller et sameie, informerer Lauridsen. Henning Lauridsen, advokat ved NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund)

Det er også i slike tilfeller de juridiske tvistene dukker opp. I følge borettslagsloven og eierseksjons-

En ny form for utleie har eksplodert de siste årene. Antall leiligheter til leie på Airbnb er firedoblet på to år. Henning Lauridsen, advokat ved NBBL, har fått en rekke henvendelser fra borettslag og sameier.

loven er det tillatt med en viss grad av næringsvirksomhet, men dette må være i tillegg til beboelse. Hvis næring er for dominerende, er det i strid med loven.

Er lovverket klart nok? - Jeg mener at lovverket er fornuftig. I et borettslag er det greit at det kan være et visst innslag av næring, som for eksempel en journalist med hjemmekontor eller en frisør som tar i mot kunder i leiligheten, sier Lauridsen. Han mener at lovverket er tilfredsstillende, men at kunnskapen om regler må økes for de som sitter i styrer, og eierne selv. - Noen tror faktisk de kan kjøpe bolig i borettslag og leie ut hele året. Jeg tror nok det er et stort utslag av uvitenhet heller enn kynisk holdning som fører til problemer.

Ser vi bare begynnelsen på problemer knyttet til Airbnb? - Det er vanskelig å spå utviklingen framover, siden det også har

stor sammenheng med hvordan turiststrømmer vil være. Men vi registrerer at det har vært mange henvendelser siden sommeren 2015 og tror dette vil fortsette, sier Lauridsen. Han understreker samtidig at det lovverket som eksisterer i dag, ikke er særskilt utformet med tanke på denne problemstillingen. - Alle veier er ikke gått, og utforming vil ta litt tid i forhold til hvor grensene går, kanskje spesielt med tanke på hvor mye næringsvirksomhet som er tillatt. Det er først når domstolene stadfester hvor grensen går, at vi vet for sikkert, sier Lauridsen. Klar lovgivning og kunnskap om regler vil føre til mindre konflikter, og Lauridsen har tro på at problemer i forhold til utleie vil løse seg når folk skjønner reglene. ll


TEKST: ANNE GURI SOLEM. FOTO: RØDE KORS

Årets TV-aksjon går til Røde

:: MEDLEM

Kors

23. oktober skal 100.000 bøssebærere til sammen besøke alle husstandene i Norge. Slik at alle enkelt kan bidra til innsamlingen.

➜ PENGENE FRA årets aksjon

Det er plukket ut noen hovedområder som pengene skal gå til. Konkrete prosjekter er allerede planlagt, og de vil gi hjelp både på kort og lang sikt. SANITÆRANLEGG OG HELSE Over 220 000 mennesker er drept i borgerkrigen i Syria så langt. 11,4 millioner mennesker er drevet på flukt. Her skal det bygges helseklinikker, det skal deles ut mat, vann og medisiner. Vann og sanitæranlegg skal gjenoppbygges. Rundt en og halv million syrere har flyktet til nabolandet Libanon. Derfor

går noe av pengene også til tiltak i dette landet. MANGE ANDRE LAND Krig og uro preger også en rekke andre land, og Røde Kors har ytterligere prosjekter både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Områder med krig, borgerkrig og andre svært voldsutsatte områder er prioritert. Noe av pengene går også til aktiviteter for asylsøkere og papirløse i Norge. ll

Montasje Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors

Montasje Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors

går til Røde Kors. Over to millioner mennesker i ulike deler av verden vil få livsviktig hjelp for disse pengene. Millioner av mennesker har hverdager preget av kriger og konflikter. Mange av dem mangler livsnødvendig vann og mat, medisiner, og de er utrygge og usikre. Røde Kors har egne lokale frivillige som sørger for at hjelpen faktisk kommer helt fram til de som trenger den. Pengene vi gir denne søndagen, vil gi mange mennesker et bedre liv.

TV-aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld deg hos Røde Kors!

rydde? REDE

33

container til fastpris på nett


BOLIGPRISER :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

, r e g i Boligprisene st

og det er færre boliger til salgs Boligprisene i Trondheimsregionen har steget med 7,8 prosent det siste året. For landet totalt sett var prisveksten på hele 9,1 prosent i samme periode.

SALGSDIREKTØR Eirik Jacobsen i EiendomsMegler 1 MN.

REDE

34

➜ DETTE GÅR FRAM av en fersk statistikk utarbeidet av Eiendom Norge, eiendomsverdi og Finn.no, og dekker alle boliger som annonseres på finn.no. Disse utgjør på årsbasis omkring 70 % av alle boliger som omsettes i Norge. Boligprisene stiger i de fleste regioner, men det er store forskjeller innad i regionene. Prisveksten er størst i byene, og aller størst i Oslo. Lav rente, optimistiske innbyggere og god lånetilgang er faktorer mange trekker fram som årsaker til den store prisutviklingen. I Oslo preges markedet av at mange kjøper leiligheter for å leie ut. Utleieprisene holder seg langt mer stabile på grunn av det store

tilbudet. I Trondheim er det færre som kjøper bolig med hovedformål å leie den ut. FÆRRE BOLIGER TIL SALGS I august ble det solgt 527 bruktboliger i Trondheim. Det er 20 boliger mer enn i samme måned i fjor. Hittil i år er det solgt 3,5 % færre boliger i bruktboligmarkedet enn året før. Det var snaut 6 % færre boliger til salgs ved månedsskiftet august -september enn året før. — I tillegg er det en ganske høy aktivitet i nyboligmarkedet så langt i år, en aktivitet som har økt på fra fjoråret hvor det også ble realisert mange nyboligprosjekter i Trondheim. Det planlegges

dessuten mange nye byggeprosjekter fremover, slik at tilbudet i Trondheim forventes å være høyt nok i takt med netto befolkningsvekst, sier salgsdirektør i EiendomsMegler 1 MN, Eirik Jacobsen. Den store tilgangen til nye boliger gir en balanse mellom tilbud og etterspørsel og fører til at meglerne forventer et sunt og velfungerende boligmarked i denne delen av landet. — Slik vi ser utviklingen nasjonalt, er det færre som investerer i boligmarkedet for utleie i vår region enn i et hett Oslomarked. Vi må huske at bolig i bunn og grunn skal

handle om ett sted å bo, og da må man tenke mindre på bolig som investering, sier Jacobsen Er du først inne i boligmarkedet, er du mindre sårbar for svingninger i prisutvikling i det samme markedet. Har boligen din steget 10 % i verdi, har trolig din neste bolig steget det samme. RASKERE OMSETNING Salgstiden for boliger i Trondheim var i august på bare 21 dager. Det er vesentlig raskere enn gjennomsnittstiden for landet for øvrig, som var hele 37 dager. Gjennomsnittsboligen i Trondheim kostet ved utgangen av august kr 2 990 000. ll


Vi starter vintersesongen med

ELLEVILLE PRISER og vi har alltid testvinner på lager

•5% medlemsrabatt på kampanjepriser •gratis dekkhotell første sesong •5% bonus på alt Mer om medlemstilbudene på tobb.no/for-deg/medlemsfordeler Velkommen til Dekk1 - Husk å ta med ditt aktiverte medlemskort!

enkelt og billig!

REDE

73 60 60 41 Haakon VII’s gate 17, 7041 Trondheim

35

Dekk1 Lade


Ditt medlemskort

17 sider med

gode medlemstilbud! Medlemsrabatter får du ved å vise fram ditt medlemskort/oppgi ditt medlemsnummer. I tillegg får du også medlemsbonus hos enkelte butikker dersom medlemskortet er aktivert og registrert i betalingsterminalen. Flere tilbud finner du i REDE. Se også www.fordelskortet.no/tobb

Innhold Side

Innhold Side

SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER 36 TANNLEGE 37 OPTIKER 37 ELEKTRIKER OG TELE-/DATA-INSTALLASJON 38 TEATER KJØKKEN 39 MUSEER 39 KONSERTER 39 BYGGEVARER OG TRELAST 40 BAD OG GARDEROBE 40 SPORTSUTSTYR 41 EIENDOMSMEGLING 42

OMSORGSTJENESTER 43 STRØM 44 ADVOKAT 45 RØRLEGGER 45 DIGITAL-TV/BREDBÅND 46 MØBLER OG INTERIØRVARER 47 BANK 48 TAKST 50 KJØKKEN OG HVITEVARER 51 UNG-TILBUD 52

STILFULLT ANSIKTSLØFT TIL JUL

30% RABATT FOR TOBB-MEDLEMMER Stort utvalg i innvendig sol- og innsynsskjerming

SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER 30 % rabatt på alle utvendige og innvendige solskjermingsprodukter i perioden 01.10. til 30.03. (20% resten av året )

REDE

36

20 % rabatt på garasjeporter (hele året). Rabattene gjelder ikke montering. Medlemskort må fremvises før ordresignering.

Bestill gratis befaring og uforpliktende tilbud: Telefon: 815 00 570. www.kjellsmarkiser.no www.tobb.no


...er gull verdt!

Velkommen til oss! All tannbehandling på et sted • 365 dager i året

• • • • • •

Akutthjelp Behandling av tannlegeskrekk Krone og brobehandling Kosmetisk (estetisk) tannpleie Tannproteser Rotfylling

• • • • •

Restaurering av ødelagte tenner Behandling av tannkjøttsykdommer Vi har oral kirurg Lystgass Psykologhjelp med hypnose mot tannlegeskrekk

Man-tors 8.00-20.00 Fredag 8.00-15.30 Lørdag (akutthjelp) 10.00-14.00 Søndag (akutt/vakt.tlf.) 11.00-14.00

TANNLEGE Her får du både RABATT OG BONUS 3 % bonus med aktivert medlemskort. 10 % rabatt på behandling.* Vi har egen kirurg og tilbyr også lystgass!

* Gjelder ikke salgsvarer og tannteknikerarbeid.

SIRKUS SHOPPING

Falkenborgveien 9 (Sirkus Shopping), 7044 Trondheim - Tlf. 73 60 50 45. Kongens gt. 49 (Leutenhaven), 7012 Trondheim - Tlf. 73 53 45 45.

PARTNER

www.tobb.no

Høstens nyheter

-15%

på glass og innfatning ved kjøp av komplett brille.

OPTIKER

37

15 % produktrabatt ved kjøp av komplett brille eller solbrille. 25 % rabatt på nytilpassing for kontaktlinser. Kampanjetilbud (annonseres i REDE og tobb.no).

Søndre gate 18: 73 80 74 90 Th. Angells gt. 22: 73 99 04 00

REDE

*Unnt. salgsvarer og kampanjetilbud, kan kombineres med brillekonto.

www.tobb.no


Ditt medlemskort NY REDE-annonse

11-01-16

16:23

Side 6

HAR DU BEHOV FOR ELEKTRIKER? Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle tjenester du har behov for i en privat installasjon. Vi utfører alt fra å montere stikkontakter og skifte sikringsskap, til å installere avanserte styringssystemer for styring av lys og varme. Trenger du hjelp til oppkobling av bredbånd, montere datakontakter eller installere trådløst nettverk, gjør vi også det. Vi kan også bistå dersom det ønskes en gjennomgang av deres energiforbruk.

Vi har energirådgivere til å utføre følgende tjenester – tilby energirådgivning – med mulighet for ENOVA-støtte – energimerke boligen din – gjennomgå boligen å se på muligheter for redusere strømregningen – tilby muligheter for "smarthus", som styring av lys, varme og andre tekniske løsninger – styring av huset via APP-løsninger på nettbrett og mobil ENOVA har flere gode støtteordninger for bolighus. Vi kan hjelpe deg med rådgivning og søknaden for å få støtte fra ENOVA.

VÅ R KO M P E TA N S E – D I N S I K K E R H E T !

ELEKTRIKER OG TELE-/DATA-INSTALLASJON

REDE

38

20 % rabatt på timepriser.* 30 % rabatt på utstyr og materiell.* Servicebil: Kr 105 eks mva pr. time. *Gjelder etter medgått tid og materiell FASTPRISTILBUD: Som et alternativ til medgått tid og materiell kan vi, på større leveranser, gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil vi i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt. Denne er høyere enn den normale TOBB-rabatten. I tillegg gir vi 5 % TOBB-rabatt på denne tilbudte nettoprisen.

Vintervoll AS. Ingvald Ystgaards v 23, 7047 Trondheim Tlf. 73 89 40 00 www.vintervoll.no www.tobb.no


...er gull verdt! Foto: Julie Arnøy

TEATER 25 % rabatt på norske og internasjonale scenekunstopplevelser på Teaterhuset Avant Garden. Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim - billettservice.no / 815 33 133 / 73 87 94 24 www.tobb.no

MUSEER 50 % rabatt på ordinære inngangsbilletter hos alle museene i MiST (gjelder ikke familiebilletter som allerede er rabattert). 20 % rabatt på de fleste arrangement i MiST-regi. Hos TOBB får du også et begrenset antall* inngangsbilletter og billetter til utvalgte arrangement. *Maks 2 per person.

Rockheim • Ringve Musikkmuseum • Trondheim Kunstmuseum, Trondhjems Sjøfartsmuseum • Sverresborg-Trøndelag Folkemuseum Nordenfjeldske kunstindustrimuseum • Norsk Døvemuseum • Rørosmuseet • Kystens Arv • Kystmuseet • Orkla Industrimuseum www.mist.museum.no www.tobb.no

Foto fra Norsk Døvemuseum, Trondheim

FAMILIEKONSERT I OLAVSHALLEN LØRDAG 12. NOVEMBER KL. 14.00

THE SNOWMAN Animasjonsfilm med «live» symfoniorkester SPESIALTILBUD TIL TOBB-MEDLEMMER: Familiebillett (4 pers.): 300 kr + avg. Ekstra barn: 50 kr + avg. (ord. 420 kr + avg.)

www.tso.no

KONSERTER

Billetter får du kjøpt i OlavsHallens billettluke tlf. 73 99 40 50, Ticketmaster tlf. 815 33 133, på Trondeim Torg (info-disk) og på Narvesen. For mer info om våre konserter, se www.tso.no www.tobb.no

REDE

TOBB har et begrenset antall kuponger til konserter i gullrekka. Send epost til medlem@tobb.no eller ring 73 83 15 00 for å bli med i trekningslisten. Maks 2 billetter pr. person.

39

Fast TOBB-rabatt - 30 % rabatt på ord. konserter med TSO


Ditt medlemskort

BYGGEVARER OG TRELAST. BAD OG GARDEROBE Her får du både RABATT OG BONUS

REDE

40

4 % bonus med aktivert medlemskort på alle varer Rabatter fra 5-40 %*

* Gjelder ikke varer som allerede er rabattert

Tiller Steinkjer Verdal Levanger Gråmyra Namsos

72 47 40 00 74 16 00 50 74 07 50 10 74 07 60 28 74 01 91 60 74 21 63 50

Overhalla Grong Rørvik Kolvereid Wulfsberg Støren

74 28 20 00 74 33 10 20 74 36 06 50 74 39 52 70 75 12 75 00 72 43 00 00

Berkåk Oppdal Røros Tynset

72 42 82 80 72 40 02 20 72 41 23 80 62 47 11 00

www.gipling.no

www.tobb.no


...er gull verdt!

SPORTSUTSTYR Her får du både RABATT OG BONUS 5 % bonus på alle produkter, også tilbudsvarer, med aktivert medlemskort. 10 % medlemsrabatt* på alle produkter i butikkene. 20 % rabatt* på kampanjetilbud (annonseres i REDE og tobb.no). G-Max: Tiller: 40 00 41 04 - Lade: 40 00 46 44 G-Sport: Lefstad: 73 83 12 00 - Solsiden: 73 60 00 70 Trondheim Torg: 73 50 15 20 www.tobb.no

REDE

GJELDER NÅ OGSÅ PÅ G-MAX TILLER OG LADE!

41

*Unntatt våpen og ammunisjon, annonserte/nedsatte varer, elektronikk og pakker


Ditt medlemskort

Benytt deg av din TOBB beboerfordel!

Vi dekker 2 måneders husleie ved salg av din bolig* Ring 05250 eller meld din interesse på eiendomsmegler1.no.

* Vi dekker 2 måneders husleie etter gjennomført salgsoppdrag. Beboerfordel begrenses til kr. 4000 per måned og trekkes fra oppgjør.

EIENDOMSMEGLING - beboerfordel

REDE

42

Vi dekker 2 måneders husleie etter gjennomført salgsoppdrag på bolig forvaltet av TOBB.

Beboerfordel begrenses til kr. 4000 per måned.

Tlf. 05250 www.tobb.no


...er gull verdt!

Trondheim Private

Omsorgstjeneste Trenger du litt hjelp i hverdagen - ta kontakt for en uforpliktende prat: Tlf 90 81 34 02

OMSORGSTJENESTER

Trondheim Private

Haakon VIIs gate 27, 7041 Trondheim www.trondheimomsorg.no Tlf. 90 81 34 02 www.tobb.no

43

Omsorgstjeneste

REDE

10 % medlemsrabatt pĂĽ timepriser pĂĽ private omsorgstjenester og hjemmehjelp


Ditt medlemskort

HK Reklamebyrå Foto: Ole A. Ekker

ÉN ALLE FOR FOR ALLE ÉN

TOBB har valgt TrønderEnergi. Gjør det du også. Nytt år, betyr nye muligheter! Fra januar 2016 har TOBB avtale med et nytt strømselskap. Hvis du fortsatt vil ha medlemsfordel på strøm, må du gjøre som stadig flere TOBB-medlemmer alt har gjort – bytt til TrønderEnergi Marked. Da får du medlemsrabatt, samtidig som du velger et strømselskap som er eid av trøndere og gir tilbake til nærmiljøet. “Vi valgte TrønderEnergi Marked utelukkende fordi de ga det beste tilbudet til våre beboere og medlemmer. At selskapet er heltrøndersk ser vi som en bonus, siden vi selv er trøndersk.” Torkil Iversen, Viseadm i TOBB

Finn mer informasjon på tronderenergi.no/tobb eller ring Norges beste kundesenter på 07273 tronderenergi.no/strom TrønderEnergi Marked AS

STRØM

REDE

44

Prisgaranti, 10-15 % rabatt på fastbeløp og opptil 15 % rabatt på pris. Bli kjent med strømavtalene TOBB Rabatt, TOBB Medlemsrabatt og TOBB Merverdi på www.tronderenergi.no/tobb - og finn den avtalen som passer for deg.

Kontakt Norges beste kundesenter: Send SMS TOBB til 07273 eller ring 07273, og kom i dialog med våre sertifiserte TOBB-rådgivere www.tobb.no


...er gull verdt!

TOBB-rabatt på

ADVOKAT!

Vi hjelper deg med blant annet: • • • • •

Samlivsbrudd Barnefordeling Straffesaker Arbeidsrettssaker Arv/testament

• • • • •

Samboeravtaler Eiendomstvister Trygdesaker Trafikksaker Fri rettshjelpsaker

ADVOKAT Fri førstekonsultasjon (inntil 1/2 t.). 25 % rabatt på alle oppdrag, f.eks. eiendomstvister, familiesaker, straffesaker og testamenter. Postboks 500, 7405 Trondheim. firmapost@advokatgarden.no Tlf. 73 99 04 40 www.tobb.no

TOBB-RABATT PÅ RØRLEGGERTJENESTER

K. Lund AS - Kvalitet og service siden 1874

* Gjelder ikke vaktoppdrag, spyling, TV-kontroll og fastpristilbud etc. Informasjon om medlemskap må oppgis ved bestilling og medlemskort må fremvises ved oppmøte.

Tempeveien 15, 7037 Trondheim Tlf. 73 93 00 00 - Vakttelefon 970 40 840 www.tobb.no

REDE

18 % rabatt på ord. timepris og servicebil.* 25 % rabatt på ord. forhandlerpris på varer/materiell (VVS). 15-25 % rabatt rabatt på på utvalgte rør- og rørdeler hos Tempe VVS senter. Prioritet ved vaktoppdrag. Kampanjetilbud (annonseres i REDE og tobb.no). Medlemsfordel oppnås også hos AS Rørlegger på Leangen (rett ved Sirkus Shopping)

45

RØRLEGGER


Ditt medlemskort

Halv pris på trådløs ruter

MEDLEMSTILBUD *

495,ORDINÆRT 990,-

Med en ruter i toppklasse kan du bedre stabiliteten på bredbånds- og TV-tjenestene. Canal Digital tilbyr i dag en trådløs ruter som sørger for at alle de trådløse enhetene i hjemmet fungerer optimalt og utnytter bredbåndslinjen din fullt ut.

Bestilling på e-post til 81555520@canaldigital.no – husk navn, adresse og medlemsnummeret ditt i TOBB. * Forutsetter at du har bredbånd fra Canal Digital. Frakt 99 kroner kommer i tillegg til prisen på ruter. Papirfakturagebyr 59 kroner, bortfaller ved bruk av AvtaleGiro/eFaktura. Pris uten kampanjetilbud er 990 kroner. Tilbudet gjelder til 8. november 2016.

TV- og bredbåndsnett

DIGITAL-TV

REDE

46

Som TOBB-medlem og kunde hos Canal Digital Kabel TV er du garantert å få det beste tilbudet på utvalgte produkter og tjenester. Tilbudene vil variere og annonseres i REDE og på tobb.no.

Bestillling: www.fordelskortet.no/tobb www.tobb.no


...er gull verdt!

MEDLEMSKUPP FOR TOBB-MEDLEMMER

-20% PÅ ALLE LAMPER OG TEPPER!

HUSK!

PMS 185

SOM TOBB-MEDLEM

3% BONUS

PMS Black

FÅR DU

PÅ ALT DU HAND

LER

Gjelder t.o.m lørdag 5. november 2016. Tilbudet kan ikke kombineres med allerede nedsatte varer.

MØBLER OG INTERIØRVARER Her får du både RABATT OG BONUS C 0% M 100% Y 100% K 0%

Trondheim Moholt - tlf. 73 80 43 00 Steinkjer - tlf. 74 17 10 20 Verdal - tlf. 74 07 59 50 Namsos - tlf. 74 22 62 30

47

C 0% M 0% Y 0% K 100%

REDE

3 % bonus på alle varer med aktivert medlemskort. 10 % rabatt på alle varer unntatt kampanje- og tilbudsvarer

www.tobb.no


Ditt medlemskort

Hvorfor TOBB og SpareBank 1 SMN?

REDE

48

TOBB er regionens viktigste medlemsorganisasjon for boligkjøpere og bolig-eiere. Som regionens bank er det derfor naturlig å samarbeide om gode tilbud og god oppfølging til TOBB-medlemmer.


...er gull verdt!

Gode betingelser for medlemmer i TOBB Gratis gjennomgang og garantert besparelse ved bankbytte gir deg trygghet for beste vilkår Dersom du bruker en annen bank og bytter til oss garanterer vi deg at vi kan redusere din årlige lånekostnad med minst 1 000 kroner*. Gratis finansieringsbevis Du får også gratis finansieringsbevis, og ingen etableringskostnad. Normalt koster dette 2 950 kroner. Rimeligere mellomfinansieringslån Skulle du ha behov for mellomfinansiering før salg av egen bolig får du dette uten etableringsomkostninger, og med en pris 0,5 % lavere enn ordinær rente for mellomfinansieringslån. *

Priseksempel: Eff. rente 2,39 %, 2 mill., over 25 år, totalt: 2.646.515 kr. Unntak i garantien for ansatteavtaler og lån i statseide banker som Statens Pensjonskasse og Husbanken.

Kontakt oss i dag på telefon 07300 eller les mer på smn.no

BANK Gratis gjennomgang og garantert besparelse* ved bankbytte Gratis finansieringsbevis og ingen etableringskostnad

Tlf. 07300 www.smn.no

REDE

* Unntak i garantien for ansatteavtaler og lån i statseide banker som Statens Pensjonskasse og Husbanken.

49

Rimeligere mellomfinansieringslån

www.tobb.no


Ditt medlemskort

Enkelt valg - for TOBB-medlemmer Du bestemmer selv hvilket takstfirma som skal foreta takst/ boligsalgsrapport ved salg av din bolig, uansett megler. Nidaros Takst, som er et datterselskap av TOBB, gir deg TOBB-rabatt! I tillegg blir taksten utført av en med førstehåndskunnskap på TOBB-boliger – så da burde ikke valget være så vanskelig.

TAKST

REDE

50

Som TOBB-medlem får du inntil 10 % rabatt på takstrapporter.

Tlf: 928 55 155 www.nidarostakst.no www.tobb.no


...er gull verdt!

kjøkken ditt er hva gjør det til du

Det er DU som skal pynte og sette ditt personlige preg på ditt nye kjøkken. Skjønt noen ganger er det så vakkert i seg selv at det nesten ikke er til å røre...

Solid erfaring gjennom flere tiår

Enormt utvalg i alle prisklasser

Topp service Nydelige og og erfarne inspirerende medarbeidere utstillinger

Spar masse med TOBBrabatten hos Røskaft!

Trondheim Stjørdal

KJØKKEN OG HVITEVARER 26 % rabatt på Signatur-serien til Huseby Kjøkken. 18 % rabatt på Agil-serien til Huseby Kjøkken.

Rabatten regnes av veiledende prisliste og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Midtbyen, Kongensgt. 51 - Tlf. 73 88 05 50 Stjørdal, Søndre gate 8 - Tlf. 74 82 01 10 www.roskaft.no www.tobb.no

REDE

Kampanjetilbud (annonseres i REDE og på tobb.no)

51

20 % rabatt på Miele. 30 % rabatt på AEG. (gjelder innbyggings-sortiment)


Returadresse: Boligbyggelaget TOBB P.b. 2424 Sluppen 7005 Trondheim

ADRESSEENDRING? Send epost til medlem@tobb.no

Er du medlem i TOBB og mellom 15 – 25 år? Her er noen spesielle medlemstilbud – bare for deg!

VINN GAVEKORT

Vær med i trekningen av gavekort hos EGON på kr 300! Gavekortet kan brukes i hele landet. Send en SMS med «EGON og ditt navn» til 954 92 032 innen 30. oktober.

RESTAURANT

SMYKKER / MOTETILBEHØR

15 % rabatt på mat hos EGON i Trondheim.* Ferskvaretilbud ved utgivelse av REDE.

3 for 2 på alle varer, eller 30 % rabatt på en valgfri vare

*Unntatt barnemat og pizzabuffet

EGON Søndre, Solsiden, City Syd, Tårnet og Prinsen • www.egon.no www.fordelskortet.no/tobb

Gjelder Glitter Trondheim (Mercursenteret, Solsiden Kjøpesenter, Sirkus Shopping), Stjørdal (Torgkvartalet), Levanger (Magneten Kjøpesenter), Steinkjer (AMFI Steinkjer) og Namsos (Namsos Storsenter) * Kan ikke kombineres med andre tilbud.

www.glitter.no

www.fordelskortet.no/tobb

TANNHELSE

FRISØR

Undersøkelse og 2 røntgenbilder: Kun 275 kr (ord. pris 790 kr).* 10% rabatt og 3 % bonus** på behandling.

20% på klipp hos Nikita Hair Th.Angellsgate.*

*Utføres av tannpleier. Tilbudet gjelder nye kunder, t.o.m. 31.12.16. Ingen rabatt/bonus på dette tilbudet. **Bonus oppnår du dersom medlemskortet er aktivert og trekkes i betalingsterminalen.

*Gjelder kun man-tors. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Sirkus Shopping • Tlf: 73 60 50 45 • www.toppen-tannhelsesenter.no

Jomfrugata 5, 7011 Trondheim • Tlf: 73 50 55 80 • www.nikita.no

www.fordelskortet.no/tobb

TRAFIKKSKOLE

www.fordelskortet.no/tobb

BOWLING

500 kroner tilbake etter fullført opplæring M146.* 800 kroner tilbake etter fullført opplæring kl B. *

* Gjelder kun personlig medlemskap. Andre fordelsrabatter fra eksterne aktører kan ikke benyttes sammen med denne rabatten. Kravet må fremmes innen 3 mnd etter å ha ervervet førerkortet

Tlf: 72 89 59 30 • www.heimdaltrafikkskole.no

Spill 3 serier - betal for 2, i hele åpningstiden. Spill 4 serier - betal for 3 (inkl chips og brus), man-fre kl 11-17. Beregnes opp mot relevante, gjeldende priser for «Barn/Student».

Tinghusplassen 1 • Tlf: 73 52 33 66 • www.centrumbowling.no

www.fordelskortet.no/tobb

www.fordelskortet.no/tobb

SECOND HAND / VINTAGE

LAZerX – realityspill

20 % rabatt på alle brukte varer i Fretex-butikkene i Trondheim.* Utvalgte kampanjetilbud.

Kom 2 – betal for 1. Laserbehandling mot «kjedsomhet».

*Unntatt tilbudsvarer

www.fretex.no

Fossegrenda 1 • Tlf: 92 86 43 02 • www.lazerx.no www.fordelskortet.no/tobb

Følg oss på Facebook! www.facebook.com/TOBBinfo

www.fordelskortet.no/tobb

Du får medlemsfordelene ved å vise gyldig og personlig medlemskort merket med «UNG». Se www.fordelskortet.no/tobb for mer info om hvert enkelt tilbud. E-post: medlem@tobb.no.

Rede 5 2016  

Et magasin for TOBBs medlemmer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you