Page 1

ET MAGASIN FOR TOBBS MEDLEMMER NR 4 SEPTEMBER 2018

Tilpasning Gult er kult Høyt og lavt TOBB og ZEN Drømmen om Frosta Velvære i hverdagen Fremtidens alderdom


R FO

Hammerfest

O

TT

F

F

RK

JØPS

R

TT

BOLIGER O

AV

R E G I L O B E I E UTL

T

AV

1000-VIS

E

TROMSØ

RT

E

FO

1000-VIS

NSR

TT

ØPSRE

T

R

KJ

IN TR

RINNS

R

E

Harstad

BODØ

Ørland

TRONDHEIM

Frøya Hitra Orkdal Skaun

Nærøy Grong Namsos

Levanger Stjørdal Malvik Klæbu Melhus

Lillehammer

1000-VIS

REDE

2

Sandnes

Lier Holmestrand Horten Sandefjord

Nittedal Skedsmo Follo Indre Østfold

AV

AV

TT

F

STAVANGER

F

OSLO

1000-VIS

T

FO

FO

R

Den største fordelen ved å være medlem av TOBB er at du får forkjøpsrett til tusenvis av boliger i store deler av landet. I tillegg gis det fortrinnsrett til INNSRE TR leieboliger i de fleste byene. ØPSRE J K Det betyr at du gårR foran Tandre IGER UTLEIEBOL i konkurransen om nyeIG eller R O E L R RT RINNS brukte boliger. BOO TT

BERGEN

BOLIG / FORKJØPSRETT

RK

JØPS

R

E

TT

Rissa

E

Vikna Flatanger


:: LEDER Vi kan å tilpasse oss!

NR. 4 SEPTEMBER 2018 FORSIDEFOTO: Ronny Danielsen

Min påstand er at vi nordmenn er født tilpasningsdyktige. Det er nok en mer korrekt beskrivelse enn å hevde at vi er født med ski på bena! Et annet ord for tilpasningsdyktig i mitt synonymunivers er: «Å være endringsvillig». For å underbygge min innledning så er det mange som hevder at nordmenn er mer endringsvillige med bakgrunn i at vi bor i et land med så til de grader vekslende årstider. Vi må tilpasse oss høstens-, vinterens-, vårens- og sommerens utfordringer. Og dette skjer årlig!

mer på den kaldeste og mørkeste delen av vinteren. Greit nok, men det slo meg at det må være gudsjammerlig kjedelig å ikke ha kontrastene og egenskapene til de ulike årstidene. Innerst inne så er vi glad for årstidenes nyanser, hvis vi tenker oss litt om! Ikke sant?

Saktens er det til tider også at vi må tilpasse oss flere årstider gjennom en helt vanlig dag. Jeg har hørt at Trøndelag omtales som en meteorologisk sump innenfor værmeldingstjenesten. Du skal være god for å melde presist vær i vår region. I januar var jeg ei uke på Gran Canaria for å oppleve litt som-

TOBB sin rolle i den her konteksten kan for mange være perifer, men et av våre strategiske mål, er at vi skal bli bedre på å utvikle boligkonsepter som egner seg til ulike livsfaser. For eksempel vil eldrebølgen sette krav til tilpassede boliger med velferdsteknologi som gjør oss mer selvhjulpen på de eldre

Denne lederen skulle for så vidt ikke handle om årstider og vær, men nå som høsten er kommet over oss, og vi går mot mørkere tider, så skal vi reflektere litt over hvor tilpasningsdyktige vi faktisk er.

OPPLAG: 48 400 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Boligbyggelaget TOBB Krambugt. 1, P.b. 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - it@tobb.no MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - medlem@tobb.no

dagene. Unge familier ønsker nærområdeutvikling hvor arbeidsplasser, tjenester og tilbud er i nærheten av boligen. En trend er at bolig og arbeidsplass smeltes sammen, og tradisjonelle skillelinjer mellom jobb og fritid viskes ut. Her har jeg nevnt to av utfordringene som krever tilpasning, også fra TOBB som bolig- og nærområdeutvikler. Det er spennende å følge med på trender og ikke minst kunder i ulike livsfaser som opplever å få mer enn forventet av TOBB. Dette er en målsetting vi skal jobbe mer med fremover og forhåpentligvis levere på til det beste for våre 64 000 medlemmer.

Torkil Iversen, Viseadm. direktør.

4: NYE BOLIGER 6: SENIORBOLIGER 8: TEMA 12: TEAM OPPUSSING 14: VELVÆRE PÅ BADET 16: MEDLEM 18: STRØMAVTALE 20: STØTTE TIL BOMILJØ 21: PROFIL 24: MAT 26: #LIVET I TOBB 28: KULTUR 29: FOTBALL 30: PROMENADE 32: KÅSERI 33: KOLSTAD ARENA 35: DÅPSGAVE 36: MEDLEMSTILBUD

MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann it@tobb.no TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: it@tobb.no REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Amadeus Reklame AS, Trondheim tlf. 73 56 11 11 REDAKSJONSKOORDINATOR: Amadeus Reklame AS, Trondheim tlf. 73 56 11 11 TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Anne Guri Solem, Ronny Danielsen, Tormod Løkling

21 16

3

24

30 10

14

REDE

TRYKK: Trykkpartner AS, Trondheim Trykkeriet er miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn, nasjonalt sertifikat nr. 1638.


NYBYGG :: TEKST : ANNE GURI SOLEM. ILLUSTRASJON: VIZWORK OG TOBB

Salgsstart NYE Meld din interesse nå og få mer informasjon direkte.

➜ VÆRE

➜ VESTRE HAVN NAMSOS

Her bygges 32 rekkehus og 71 leiligheter, fordelt på flere byggetrinn. Størrelse rekkehus i trinn 1: 96 m2 til 115 m2. Salgsstart 4. kvartal 2018.

To byggetrinn med totalt 27 leiligheter. Fra 64 m2 til 87 m2. Salget har startet.

REDE

4

NYT KVELDSSOL og  utsikt fra rekkehus og leiligheter på Være.  Illustrasjonsfoto. Nøyaktig beskrivelse  blir gitt i prospekt og salgsunderlag.


:: NYBYGG FAKTA

BOLIGER ➜ HALLSTEIN GÅRD

➜ SKJETLEINSKOGEN

Første byggetrinn med 76 boliger, rekkehus og leiligheter. Størrelser fra 40 m2 til 99 m2. Salgsstart 4. kvartal 2018. Se også www.overvik.no.

Totalt rundt 950 boliger, fordelt på flere byggetrinn. Leiligheter og rekkehus i første byggetrinn. Fra ca. 40 m2 til ca. 150 m2. Salgsstart 4. kvartal 2018.

Her skal det bygges 29 leiligheter og seks rekkehus. Størrelser fra ca. 40 m2 til ca. 98 m2. Salgsstart 1. eller 2. kvartal 2019.

Hold deg oppd atert! Meld din intere sse på tobb.no og få oppdater t informasjon om prosjektene .

Namsos Vestre Havn ligger sentralt og idyllisk til.

REDE

5

➜ OVERVIK

Se nærmere informasjon på tobb.no. Der finner du også lenke til hvert prosjekt, hvor du kan uforpliktende registrere deg og få informasjon etter hvert som detaljene blir klare. Forkjøpsfristperioden hvor du kan benytte din TOBB-ansiennitet, er kort. Er du interessert, lønner det seg derfor å være registrert.


SENIORBOLIGUTVIKLING :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

REDE

6

Hvordan skal vi bo hvis vi

ADM.DIR. i TOBB Torbjørn Sotberg og regiondirektør i Husbanken Georg Vesterhus diskuterer pilotprosjekt for seniorer.


:: SENIORBOLIGUTVIKLING

De som planlegger og finansierer morgendagens boliger, prøver å forutse hvilke boligbehov vi har om noen tiår.

FOREBYGGE ENSOMHET Ensomhet er et økende problem, spesielt hos eldre. Å ha det bra sosialt er et forsvar også mot fysiske plager. Gode muligheter for sosial omgang trekkes derfor fram som viktig for framtidig boligbygging. Å ha et sosialt fellesskap med naboer beriker et bomiljø og gir trygghet. TOBB vurderer nå flere mulige seniorprosjekter, og lokalisering er svært avgjørende. Nærhet til kollektivtransport, butikker og aktivitetstilbud er viktig. — Vi ser også på muligheten til å bygge inn arealer for fellesskap og servicetilbud i samme bygg som boligene. Det kan være frisør, trening, ulike servicefunksjoner, spisesteder – og kanskje også en vinkjeller, sier Sotberg videre. Han trekker fram at både innbyggerne og det offentlige ønsker at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Han ser derfor for seg at tilrettelagte private boliger kan bli en avlastning for kommunale helse- og omsorgsboliger. — Økonomien setter alltid en ramme for hvor mye ekstra areal vi kan legge inn i boligprosjektene våre. TOBBs medlemmer er ulike, men vi skal alltid tilby løsninger for «vanlige folk». Vi

ser at noen ønsker å investere mer i utvidet service og sosialt samvær. Vi ser derfor på ulike løsninger som kan frigjøre areal til fellesområder. Mange servicetilbud kan dessuten være selvfinansierende og bidra med husleie, forklarer han videre. Servicetilbud kan være en blanding av offentlige, private og frivillige tilbud. PILOTPROSJEKT For å utvikle gode løsninger for morgendagens eldre samarbeider TOBB med en rekke andre aktører, blant annet Husbanken. Georg Vesterhus, regiondirektør i Husbanken, forteller at de er opptatt av at det bygges gode boliger for fremtiden. TOBB har tatt grep for unge i etableringsfasen og utviklet et nytt konsept for denne gruppen med sine «leie før eie»-prosjekt. — Vi er veldig positive til det initiativet TOBB nå tar for gode boliger og boområder for eldre. At vi lever lenger, er jo veldig bra og gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Vi trenger flere utbyggere som utfordrer tradisjonelle løsninger og bygger for framtida. Gode naboskap med fellesløsninger og møteplasser gjør det lettere for eldre å bli boende trygt og godt og få den nødvendige omsorgen i eget hjem, utdyper han. Det er derfor viktig for Husbanken å samarbeide med både kommuner og aktører som TOBB, som har et langsiktig perspektiv, når det skal utvikle gode løsninger for framtida. — Pilotprosjekter er viktige for innovasjon, utvikling og læring. Kommunaldepartementet og Husbanken evaluerer nå dagens virkemidler og vil vurdere endringer i tida framover. Virkemidler må videreutvikles for å møte framtidas utfordringer, sier Vesterhus. ll

7

blir 130 år?

utvikle ulike konsepter for ulike faser i livet. Det innebærer at vi både utvikler løsninger for ungdom som er på vei inn i boligmarkedet, og for våre seniormedlemmer, forklarer administrerende direktør Torbjørn Sotberg i TOBB.

REDE

➜ TOBB ØNSKER Å


TEMA :: TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

EN ENGASJERT Trygve Olsen vil sikre opparbeidede rettigheter.

Hvordan skal alderdommen

REDE

8

Trygve Olsen hadde kommentarer til en artikkel i vårens REDE og fikk anledning til å utdype meningene.

➜ I VÅRENS ARTIKKEL trakk Tor Holm fram noen konsekvenser av at nordmenn stadig blir eldre. Ett av momentene var at langt flere må jobbe videre etter det som nå er vanlig pensjonsalder, om de ønsker å opprettholde sin levestandard.


:: TEMA

TOR HOLM: Både arbeidsliv og boligpolitikk må endres når levealderen øker.

finansieres? Dette reagerte mangeårig styreleder i Brundalen Borettslag Trygve Olsen på og sendte et brev. Vi arrangerte derfor et kaffemøte hvor de to engasjerte karene fikk brynet sine standpunkter. Olsen har vært med i fagbevegelsen i mange år og er spesielt opptatt av at opparbeidede rettigheter ikke bare skal forsvinne. — Jeg har stor respekt for Tor Holm, og han er jo en mye større diplomat enn meg. Jeg snakker nok mer i store ord. Ja, vi blir eldre,

men etter mitt syn har vi bare to valg: Vi kan enten ta vare på de eldre, eller skyte dem, for å sette det på spissen, sier Trygve Olsen med stort glimt i øyet. Holm trekker fram at da Folketrygden ble innført, var gjennomsnittlig levealder bare noen og sytti år. Nå blir stadig flere godt over 80 år. Samfunnsplanleggere mener at de første menneskene som blir 130 år, allerede er født. — I et slikt perspektiv er det ikke bærekraftig med en pensjonsalder på 65 til 70 år, understreker han.

Han trekker også frem at annet paradoks: I helsevesenet jobber folk nesten livet av seg, samtidig som mange står uten arbeid. — Det må da gå an å bruke nesten friske mennesker til å hjelpe til! Holm ser for seg et arbeidsmarked hvor kompetanse, kapasitet og erfaring tilbys i «løs vekt» og ikke bare gjennom faste stillinger. — Hele denne endringen må dermed også påvirke hvordan vi bygger boliger og byer. Det etableres felles arbeidsplasser for unge gründere. Kanskje vil vi se tilsvarende for eldre, erfarne folk med en større eller mindre grad av restarbeidsevne. Lokaler egnet for dette kan bygges sammen med boliger, slik at det er enklere å kombinere, utdyper "DET SKAL lønne han. seg å arbeide".

— Kanskje vi skal innføre borgerlønn, hvor de som gjør en ekstra innsats, får betalt. Norge har jo godt med midler. Stortingsrepresentantene har bevilget seg selv lønnsøkning på 30 000 kroner. Bistandsdepartementet kunne kuttes radikalt, Kongehuset likeså. Det er midler til pensjoner om viljen er der, mener Olsen. Olsen mener opptjening fra første krone og likhet mellom privat og offentlig sektor er viktig. For å få til dette må vi også se på fordelingen i samfunnet, mener han. Begge er enige om at det ikke er pensjonen til dagens pensjonister som er hovedutfordringen: De unge som dette angår, ser ikke ut til å engasjere seg. — Det er nettopp derfor vi må begynne å snakke om dette nå. De som er unge i dag, kan ikke forutsette at dagens system fortsetter, forklarer Holm. Han savner en bredere debatt om hvordan eldre med god kompetanse og restarbeidsevne kan bidra til å sikre sin egen levestandard og ikke bare bli henvist til ubetalt arbeid i frivillig sektor. ll

9

Holm erkjenner at selv om levealderen øker, så vil arbeidsevnen i varierende grad avta med alderen. — Vi må derfor organisere arbeidslivet på en annen måte enn før, slik at det ikke bare er snakk om at man enten jobber – eller ikke, sier han. — Enig i det, men vi må også passe på at effektene blir slik vi ønsker det. Jeg husker godt da mange ble oppfordret til å gå ut av arbeidslivet rundt 60 år, for å slippe til yngre folk. Problemet var bare at de unge ikke fikk jobbene. De som gikk til side, følte seg lurt, understreker Olsen.

Tanken om at man en periode i livet ikke skal jobbe, men bare «levva livet», er ny. Tidligere måtte alle jobbe så lenge de klarte, selv om oppgavene ble endret. Da var arbeid ofte et slit. Nå er det mange som identifiserer seg sterkt med jobben sin, og som ikke ønsker å slutte.

REDE

Etter hvert som praten går, kommer det fram at karene også er enige om mange ting. — Det skal lønne seg å arbeide. De som har jobbet i 30 – 40 år, må få igjen for det framfor de som ikke har jobbet, understreker Olsen. Han har ingen ting til overs for de som «bolser» jobben, eller ikke ønsker å bidra. Lik opptjening for ansatte i stat og kommune er han også opptatt av.


TEMA :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK. ILLUSTRASJON: TEGN_3

TOBB ZEN og

➜ ZEN STÅR FOR

REDE

10

Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities, og det er etablert et eget forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og byområder som kan bidra til nullutslippsområder. - Vi ønsker å være med på å skape morgendagens nabolag med tanke på energi, sier Runar Skippervik ved TOBB. - Vårt hovedfokus i ZEN vil imidlertid være de eksisterende bygninger. Opp mot 80 prosent av bygningsmassen som er her i 2050, er allerede bygd,

og det er viktig for oss å kunne utvikle dagens bygninger i tråd med visjonene til morgendagens nabolag. PILOTPROSJEKT TOBB er en av flere samarbeidspartnere som er med på å utvikle et av sju nullutslippsområder lokalisert i ulike deler av Norge. Dette omfatter både nye og eksisterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. - Vi ønsker å være på offensiven og påvirke bransjen til å ta gode valg. For Trondheims del er campus-

TOBB ønsker å ha en stemme når det gjelder fremtidens bygningsutvikling i forhold til energi. Å bli samarbeidspartner med ZEN er et steg i riktig retning.

utviklingen hovedsetet. ZEN har vart i ett års tid, og fremdriften i prosjektet går etter planen. Blant annet er 10 doktorgradsstudenter ansatt, og disse forsker på temaer som er valgt ut av ZEN-gruppen, sier Skippervik. - Flere av disse vil være nyttige for vårt arbeid med eksisterende bygninger. For TOBBs del er det i tillegg en arena hvor vi kan knytte kontakter og danne nettverk. Vi ser at en samling av så mange aktører innenfor bygg og eiendom, gir muligheter for gode diskusjoner og utvikling, informerer Skippervik.

Ydalir i Elverum er prototypen til ZEN. Miljøvennlige energiløsninger, gode kollektivtilbud og løsninger for gang- og sykkelveier er virkemidler som er tatt i bruk for å nå målet om nullutslipp. I tillegg er det en høy andel av skog i området, så muligheten for å binde mer CO2 enn det som slippes ut, er en viktig faktor for å nå målet. Samarbeidet med lokale aktører har vært avgjørende, hvilket det også vil bli for Trondheim. Den nye og miljøvennlige bydelen i Elverum vil stå ferdig om 10 - 15 år og vil romme 800 1 000 boenheter. Målet er null utslipp av klimagasser i byområdet.


:: TEMA

ZEN: THE RESEARCH CENTRE ON ZERO EMISSION NEIGHBOURHOODS IN SMART CITIES/ FORSKNINGSENTER FOR NULLUTSLIPPSOMRÅDER I SMARTE BYER • skal utvikle løsninger for fremtidens bygninger og byområder • målet er nullutslippsområder • TOBB er samarbeidspartner VISJON: BÆREKRAFTIGE OMRÅDER MED NULL UTSLIPP AV KLIMAGASSER

RUNAR Skippervik ved TOBB synes alle har et samfunnsansvar og ønsker å vise at også TOBB er sitt ansvar bevisst ved å være en del av ZEN.

Skippervik ser det som et samfunnsansvar å være en del av slike utviklingsprosjekter. - TOBB har samarbeidet med Sintef tidligere i forbindelse med EU-prosjekter, og vi var ikke i tvil da vi ble spurt om å være med i ZEN. Det finnes et stort potensiale i dagens bygningsmasse. Det

handler bare om å finne de beste løsningene og kunne dokumentere disse overfor boligselskapene. I slike prosesser er det viktig å ta vare på beboernes behov i prosessen. Forskningsenteret er en videreutvikling av ZEB (Zero Emission Building), og vil bygge på erfaringer om hva som faktisk fungerer i praksis. Fra bygging av miljøvennlige bygg, vil prosjektet ZEN ta dette videre til å finne fellesløsninger for hele bydeler. ll

• utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer • utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder • utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer • utvikle 7 nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

11

- Vi har innledet et samarbeid med fylkeskommunen, Trondheim kommune og Steinkjer kommune for å få på plass flere samarbeidsprosjekter og for å dele erfaringer med hverandre lokalt. Vi må tenke

pragmatisk og utnytte de muligheter som finnes. Hvordan kan vi dra nytte av overskudd av strøm? Kan man ta ut energi når man har bruk for det? Det er slike problemstillinger vi jobber med i forbindelse med ZEN.

• skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet

REDE

MANGE AKTØRER I SVING FME ZEN forskningssenter finansieres av Norges Forskningsråd og 35 partnere, deriblant TOBB. Senteret ledes av NTNU og Sintef og vil samarbeide tett med kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere for å planlegge og drifte områder uten klimagassutslipp.

• utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder


TEAM OPPUSSING :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Tilpasning av bolig Det er mange grep man kan ta for å tilpasse boligen til egne behov. Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, og da finnes det råd i følge Basis Bygg AS.

➜ Å BYGGE RAMPE er en enkel innretning i forhold til rullestol eller rullator. Nettopp dette er blitt gjort ved Åsheim Borettslag. - Vi fjernet trappa og satte opp en rampe til de tre nederste leilighetene. Dører ble også skiftet slik at det er plass for rullestoler, dette i henhold til universell utforming, sier daglig leder for BasisBygg AS, Arild Hindbjørgmo. TILPASNING ETTER BEHOV To av de nederste leilighetene i Åsheim Borettslag var tidligere barnehage. Da denne ble avviklet, ønsket borettslaget å gjøre om arealet til leiligheter. Basis Bygg AS fikk oppdraget, samtidig som de lagde rampen. - Borettslaget har nå tre leiligheter som er tilpasset eldre eller funksjonshemmede, sier Hindbjørgmo.

REDE

12

PÅBYGG Basis Bygg AS har også vært med og satt opp et tilbygg til et hus i Leirfossveien.

- Sønnen i huset ønsket å tilpasse boligen slik at foreldrene fortsatt kunne bo der. Vi ordnet med et tilbygg til huset, som ble soverom til foreldrene. De fikk egen inngang i nedre etasje, slik at de slapp å gå i trapper og fikk alt på ei flate, forteller Hindbjørgmo. Ekteparet hadde tidligere soverom på loftet, men siden mora begynte å bli skrøpelig, klarte hun ikke lenger å gå trappene. Kjøkken, stue, bad og soverom ble samlet på en flate, slik at det ble enklere for foreldrene. GENERASJONSBOLIGER Flere gjør det samme, slik at foreldre kan fortsette å bo i egen bolig. Tidligere hadde man kårboligen, hvor foreldre flyttet når barna tok over gårdsdriften. På mange måter kan det trekkes linjer til dagens tilpasninger, hvor man gjerne samler alt på en flate for å gjøre det enklere for den eldre generasjonen. - Men vi ser også tendenser til at folk flytter på seg. Vår foreldre-

generasjon ønsker jo gjerne å bo i det samme huset de alltid har bodd i, men ting er i endring. Mange flytter til enklere boliger framfor å foreta en ombygging. Derfor bygges gjerne nye boliger med tanke på et variert mangfold i befolkningen, fra barnefamilier til eldre, hvor det er muligheter for enkle justeringer ved behov. De demografiske forhold har endret seg, og det er et overtall av mennesker i aldersgruppen 55-80 år. Det er også en politisk målsetning at folk bor lengre i egen bolig enn i tradisjonelle aldersboliger. I følge Basis Bygg AS vil vi nok se mer tilpasninger av boliger framover, slik at de eldre kan håndtere hjemmetilværelsen så lenge som mulig. ll

- VED ÅSHEIM BORETTSLAG har vi erstattet trappa med en rampe, slik at de tre nederste leilighetene er tilpasset folk i rullestol, sier Arild Hindbjørgmo ved Basis Bygg AS.


REDE

13

:: TEAM OPPUSSING


MEDLEM :: TEKST: EMMA THERESE HANSEN.FOTO: JORUNN THARALDSEN / MODENA NOSTALGISK OG MODERNE: Et gammel sybord i teak passer fint sammen med den moderne, hvite vasken, og den svarte armaturen. De rustikke terrakotta-flisene på gulvet gir en fin kontrast til de glatte veggflisene bak servanten. En feminin lysekrone lyser opp de mørke og maskuline veggfargene.

VELVÆRE Hvilket bad passer deg og din livsstil? Her er tre trender som gir badet ditt et personlig preg.

URBANT HJEMMESPA MEDLEMSFORDELER HOS MODENA FLISER 5 % bonus på alle varer 25 % rabatt på flis 15 % rabatt på naturstein (skifer, granitt m.m) 10 % rabatt på ovner og alle ordinære varer Spesialpriser på varer til hageog gårdsrom (belegningsstein, murer m.m) Utstrakt rådgivning innen flis, varme, naturstein og hage/ gårdsplassprodukter

REDE

14

Kampanjetilbud

MØRKE TONER: Mørkeblått, brunt og kobber passer fint sammen på badet. Overflatene varierer fra matt til blank. Gulldetaljer på speil, belysning og armaturer gir badet et eksotisk preg.


:: MEDLEM LYST OG LETT: Et rom som er delt opp i flere soner – en tørr- og våtromssone – gjør det lettere for familien å være flere på badet samtidig.

i hverdagen

SKANDINAVISK NATUR

I 2017 fikk Sollie Steen og kollega Tahani Aiesh i oppgave å skape baderom tilpasset ulike livsstiler. Bak initiativet sto Modena Fliser og interiørmagasinet Bonytt, og alle fliser som er brukt finnes i Modena Fliser sitt sortiment. Resultatet ble til tre lekre bad med unike detaljer.

HJEMMESPA Liker du å reise? Ta med deg hotellfølelsen av luksus og eleganse hjem til badet: Flisene på vegg og gulv har ulik

struktur og uttrykk i samme fargepalett. Messing på armaturer og belysning og løse dekorgjenstander som speil og lykter. Eksotisk luksus med peis, fotbad med oppvarmet mosaikksete og tropedusj der lyset skifter. Del badet inn i flere soner for et roligere uttrykk. Fargepalett i dyp blå, brun og kobber, og gulldetaljer på speil, belysning og armaturer. Musikk, duftlys og gode oljer gjør spafølelsen komplett. SKANDINAVISK NATUR Er dere en familie med høyt tempo i hverdagen? Velg en nordisk stil med solide materialer. Ved å dele baderommet i en tørr- og våtsone med f.eks. to dusjhoder og et badekar, kan flere være på badet samtidig. Naturfarger, pusset mur mot glassfliser og elementer av tre er tingen. Heng gjerne grønne planter i våtsonen. Tekstiler i lyse

toner i hvit og natur. Hvit armatur i stedet for krom til servanter. Detaljer som trekrakk og naturkurv. 5 TIPS FRA MODENA FLISER: • Velg riktig fug: Enten fug i samme fargetoner som flisen, eller fremhev flisformen ved å bruke fug som står i kontrast (f.eks. mørk fug mot lyse fliser). • Vær tydelig på forventningene dine overfor håndverkeren. • Ønsker du smale fuger, velg en flis som er rettskåren. • Velg en flis som er sklisikker nok, men samtidig lett å holde ren. Noen fliser er best egnet for tørre rom, andre i dusjsoner. • Velg flis etter forventet slitasje. Det er forskjell på slitemotstand beregnet for baderom og inngangsparti. ll

15

– Man trenger ikke bare velge én type flis. Kombiner gjerne flis med malte flater, da er det enkelt å endre uttrykk dersom man blir lei fargen, oppfordrer interiørdesigner Aina Sollie Steen.

URBAN LIVSSTIL Er dere et ungt par i en gammel byleilighet? Prøv dette: Feminine og maskuline detaljer som rustikke terrakottafliser, kombiner et gammelt teakbord i retrostil med en moderne vask, speilflis, italienske dusjhoder i lampeform, krakelerte speilfliser i dusjen, svarte fliser på gulvet, romantisk lysekrone, farger på flis og vegg. Tekstiler, f.eks. en lingardin på utsiden av dusjgardinen, myker opp rommet. Våtromsmaling gir gode flater for dekorasjon, som f.eks. en kunstvegg som lett kan endres. Hyller i vinduskarmen med grønne planter hindrer innsyn.

REDE

➜ PUSSER DU OPP badet, men går for lyse, nøytrale fliser som sist? Du er ikke alene om å velge bort vanskelige avgjørelser, skal vi tro trendekspertene. Heldigvis får flere og flere øynene opp for mer moderne materialer og delikate farger.


MEDLEM :: TEKST: MARTA HOLSTEIN-BECK. FOTO: OLE EKKER

SPARTE KR 3 000 PÅ MEDLEMSKAPET

REDE

16

Berit passet på å bli medlem av TOBB før hun gikk i gang med innredning av det nye huset. Slik fikk hun to netter i Amsterdam med på kjøpet.


:: MEDLEM

STILIG LØSNING med skyvedørsgarderobe både på soverom og i entre.

➜ BERIT STÆRKÆR (35) og familien overtok den nybygde tomannsboligen sommeren 2017. Raskt innså hun at store innkjøp måtte til for å skape et hyggelig hjem av det sterile og upersonlige huset. Først og fremst ville Berit male soverommene og kjøkkenet i andre farger for å skape et lunere uttrykk. Det gikk med mange liter maling og maleutstyr, som Berit kjøpte på Byggmakker. Her fant hun også en skyvedørsgarderobeløsning som falt i smak. Denne ble bestilt på mål til både soverom og entre. – Skyvedørsgarderobene og malingen var allerede rabattert,

men jeg fikk en god del bonus på kjøpet, forteller Berit. Alle de nye kvadratmeterne som familien plutselig fikk med det nye huset, skal også rengjøres, og hos Power fant Berit familiens nye ”kjæledegge” – en robotstøvsuger. Til sammen har Berit fått utbetalt i overkant av kr 3 000 i bonus på alle sine kjøp. – Jeg bestilte meg overnatting i Amsterdam for pengene, og hotellet ble selvsagt booket gjennom Hotell for medlemmer, sier hun og ler. Det er ikke bare de store kjøpene

Berit har fått bonusuttelling på. Til daglig er hun flink til å sjekke TOBB-appen for aktuelle tilbud. – Appen er veldig praktisk når du er på farten. Dersom du kommer på at du skal ha noe, kan du raskt sjekke om det finnes aktuelle medlemstilbud, forteller hun. Berit har ingen planer om å melde seg ut av TOBB med det første. Først skal hun gjøre storinnkjøp til våren. Da skal terrassene møbleres, og et stereoanlegg skal på plass i stuen. I tillegg er det jo greit å ha et medlemskap som kan gå i arv når barna en dag skal ut på boligmarkedet. ll

Dette må du gjøre for å kunne benytte deg av medlemsfordelene.

2. Du får rabatt når du viser medlemskortet i appen, og bonus når du betaler med bankkorttet du har registrert.

En arbeidsom krabat og en lønnsom investering.

REDE

1. Logg inn. Velg «Registrer din BBLiD» hvis du ikke har gjort det tidligere.

17

LAST NED TOBB-APPEN OG FÅ MEDLEMSKORTET PÅ MOBILEN DIN


MEDLEM :: TEKST: ANNE GURI SOLEM. FOTO: GARBERG FOTO

REDE

18

Torkel Rolfseng er administrerende direktør for det nye selskapet TrøndelagKraft.


:: MEDLEM MEDLEMSFORDELER HOS TRØNDERLAGKRAFT TOBB Beboer 15% rabatt på fastbeløp og pris. For deg som er TOBB-beboer. TOBB Medlem 10% rabatt på fastbeløp og pris. For deg som er TOBB-medlem.

TOBBs gode strømavtale videreføres til nytt selskap Trondheim Kraft og TrønderEnergi Marked har slått seg sammen. Den nye strømleverandøren har fått navnet TrøndelagKraft.

TOBBs medlemmer som har benyttet seg av TrønderEnergi Markeds gode medlemstilbud, trenger ikke å foreta seg noe. Kun-

– Strømbransjen har mer enn 100 selskaper, så konkurransen fremover kommer til å fortsette med uforminsket styrke. Med Fjordkraft i ryggen som eier, har vi slagkraft til å utvikle tilbud og nye fordeler til kundene, fortsetter Rolfseng. TrønderEnergi fortsetter med strømproduksjon og distribusjon som nettleverandør i samme geografiske område som tidligere. Den nye strømleverandøren TrøndelagKraft lover å fortsette med gode aktiviteter for sine kunder, og er sponsor for blant annet Olavsfestdagene og Ranheim IL, samt for tiltak i Selbu, Rennebu og Kvikne. ll

19

— Vi er en solid forankret aktør som ønsker å satse videre i Trøndelag. De aller fleste av kundene våre er trøndere. Målet vårt er å utvikle selskapet videre som en leverandør i Trøndelag, sier Torkel Rolfseng, administrerende direktør i det nye, sammenslåtte selskapet.

dene følger automatisk med til det nye selskapet, og TOBB har fått videreført de gode betingelsene.

REDE

➜ DET ER strømleverandørene Trondheim Kraft og TrønderEnergi Marked som inngår i fusjonen. Den praktiske sammenslåingen skjedde i august, og dermed ble TrøndelagKraft det største strømselskapet i Trøndelag. Totalt 87 ansatte jobber med krafthandel, marked, salg og kundeservice. Selskapet har hovedkontor i Stålgården på Sluppen i Trondheim.


MEDLEM :: TEKST OG FOTO: REDAKSJONEN

TOBB bidrar til kultur og idrett i Midt-Norge TOBB kan gi økonomisk støtte til små klubber og foreninger.

➜ TRENGER DERE bidrag til et lekeapparat i nærområdet, eller litt ekstra midler til et konkret tiltak i det lokale idrettslaget? TOBBs støtteordning til klubber og foreninger åpner for en slik mulighet. - Det koster uansett å drive med

REDE

20

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB driver med blant annet diskgolf, og har tidligere fått støtte.

frivillig arbeid eller en klubb, så det kan være kjærkomment med et lite bidrag for de som driver i småskala, sier Torkil Iversen, viseadministrerende direktør for TOBB. - Vi legger spesielt vekt på tiltak som bygger opp under et godt bomiljø i et nærområde. ll

SØKNADSFRIST 1. oktober 2018. Send søknad til: info@tobb.no


TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Drømmen om

FROSTA

Det er ikke bare maten som er ureist på Valberg Slektsgård på Frosta. Forholdet mellom Janne Mette Valberg og Roger Lein er også rimelig ureist, sånn rett over gata for å være helt presis.

:: PROFIL

VALBERG SLEKSGÅRD PÅ FROSTA Kurs og konferanse • kan ta i mot alt fra 15-150 deltagere • overnattingsmuligheter i hytter eller på gårdshotell med til sammen 99 sengeplasser fordelt på 38 rom Ureist mat • serverer mat som er dyrket selv eller hentet fra gårder i nærheten • har selvbetjent gårdsutsalg med kjøling Låvebar • koselig og intimt lokale med plass til 110 personer

REDE

21

- VI VAR ALDRI i tvil om at vi ønsket å ta over slekstgården, sier Roger Lein og Janne Mette Valberg.


PROFIL ::

DET ER ET selvbetjent gårdsutsalg ved Valberg Slektgård. - Her kan du plukke grønnsaker fra kjøla og legge igjen penger. Det er basert på tillit, sier Janne Mette Valberg.

FLERE GENERASJONER Valberg: Kaffekos i skyggen i vakre omgivelser.

VALBERG SLEKTSGÅRD har utleie både av hytter og rom. Innbyggertallet dobles i sommermånedene, og gården er et yndet sted både for turister og bryllupsfeiringer.

➜ JANNE METTE VAR

REDE

22

16 år da en forsiktig nabogutt ringte og hørte om han kunne få prate med henne. Dette var før mobiltelefonens tid, så man måtte gjerne gjennom foreldrene først. - Hu hete Janne Mette, ikke Janne Mætte, fikk Roger Lein klar beskjed om. Til tross for en litt anstrengt start, må han ha gjort et godt inntrykk. Paret har i dag fire gutter og driver Valberg Slektsgård sammen. IKKE KLASSISKE KJØNNSROLLER Det er travle tider på gården, som ligger idyllisk til på Frosta. Innhøstingen er i gang for fullt, og

det er ikke uten grunn at området kalles «Trondheims kjøkkenhage». Her ligger gårder på rekke og rad, og samarbeidet mellom de ulike produsentene er unikt. Valberg Slektsgård produserer grønnsaker, og har i tillegg lokaler for kurs og konferanser, med muligheter for overnatting. Arbeidsfordelingen er det ingenting å si på. - Æ brætte særviættan, og kona kjøre traktor, sier Roger. Og slik er det altså. Mens Roger står på låven og ordner med selskapslokalene, er Janne Mette ute på jordene. - Jeg har jo hjulpet til på gården

siden jeg var lita, så for meg er dette en naturlig arbeidsfordeling, sier Janne Mette. - Og jeg er utdannet byggmester, men bretter altså servietter, ler Roger. Gården har vært i familien i flere generasjoner. Skriftlige kilder finnes tilbake til 1520, men fordi det var vanskelig å finne et eksakt årstall, valgte ekteparet navnet slektsgård da de skulle lage ny logo. - Det var aldri et spørsmål om å ta over gården, men når vi kunne ta over, sier Janne Mette.

ALDRI FASTE MENYER Det var Roger og Janne Mette som åpnet for turisme og konferanser. De ansatte også egne kokker, som står fritt til å lage det de ønsker med de råvarene som er tilgjengelige. - Vi har aldri faste menyer, men bruker det vi har tilgang til. Folk er jo vant til å vite menyene på forhånd, men her blir rettene en overraskelse, sier Roger. - Vi får utnyttet råstoffene bedre uten fastlåste menyer. Han poengterer at det er mer dialog angående menyer når det kommer til bryllup. I grønnsaksbua finner du til en


:: PROFIL

- Æ BRÆTTE særviættan, og kona kjøre traktor. Roger Lein spøker om arbeidsfordelingen på Valberg Slekstgård, som ikke er helt tradisjonell. Janne Mette Valberg tar seg av innhøstingen, mens ektemannen hovedsaklig tar seg av kurs og konferanser.

aldri begitt oss ut på dette, ler Roger. Snekkerkunnskapene kom imidlertid godt med. De har bygd ut i takt med utviklingen. - Jeg fikk satt opp en bar på låven, og mente at den var stor nok. Det varte ikke lenge før vi innså at den ikke var i nærheten av å dekke behovet. Da var det bare å ta hammeren fatt igjen. To ganger faktisk. - Dette hadde nok ikke blitt realisert hvis vi ikke kunne bygd selv, sier Roger. Læringskurven har vært bratt,

men med godt samarbeid både med kommunen og lokale produsenter, føler ekteparet at de begynner oppfylle egne drømmer. Odelsgutten ønsker å ta over, så gården fortsetter å være i slekta slik den har vært i generasjoner. ll

23

- Det er rett og slett basert på tillit, sier ekteparet. Og undertegnede kan skrive under på at du blir frelst etter å ha smakt sukkerertene, som er store og faktisk har erter inni. Gulrøttene er også av en helt annen verden, med en herlig sødme. Og moreller! To rader med denne himmelske bæra. - Det er stort sett guttene som tar seg av salget av moreller. Det er viktig at de får tjene egne penger og lære seg å ta ansvar, sier Roger.

VEIEN BLIR TIL MENS MAN GÅR I hagen står ei dukkestue. Roger og Janne Mette fikk fire gutter. Dukkestua ble med andre ord stående ubrukt. - Det var da ideen om turisme dukket opp. Vi ønsket å lage en minigård for barn hvor familier kunne komme og nyte livet. Etter hvert endret vi kurs og åpnet for konferanser og overnattinger, sier Roger. - Det hele var vel basert på en romantisk og idealistisk forretningside. Jeg drev et snekkerfirma med 10 ansatte, men bestemte meg for å slutte med det, og begynne her hjemme. Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde vi vel

REDE

hver tid sesongens grønnsaker til salgs. Utsalget er selvbetjent, og varene ligger på kjøling.


MAT :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

Gult er Med friske gulrøtter fra Frosta, har du alt du trenger til en lett og frisk gulrotsuppe.

➜ TILSETT GJERNE LITT ingefær og chili, og du får en fin spiss på den delikate suppen. Gulrotsuppe er en signaturrett på Valberg Slektsgård. Den utgjør en fin forrett til den ellers så spennende menyen på gården, som bestemmes ut fra råvarene som er tilgjengelige til en hver tid. SNACK Jeg bestemte meg for å prøve meg på denne magiske suppen selv, etter et besøk på Valberg Slektsgård. Det flotte med å lage retten selv, er at du kan smake på ingrediensene underveis. Gulrøttene gir en smak av barndom, som da jeg

gikk på gulrotslang i min egen fars åker. Grønnsakene du får kjøpt på gården på Frosta, ser innbydende ut, og smakene er genuine. Gulrot er en av de mest brukte grønnsakene i Norge og vokser fint i norsk jord med det norske klimaet. ENKEL Maten som lages på Valberg Slektsgård, er som oftest laget av ingredienser som lett kan dyrkes eller skaffes i nærområdet. Gulrotsuppen er enkel å lage, og er en deilig rett enten før hovedrett, eller som et mellommåltid. ll

REDE

24

OPPSKRIFT (for fire personer) 400 g gulrøtter ingefærrot (5 cm) 1 chili 2 stk løk 2 dl appelsinjuice 2 dl kraft (kylling/grønnsak).

Kutt gulrøtter, ingefærrot og chili i biter, og fres alt med en god klatt smør. Hell over vann til det dekker gulrøttene. Kok til grønnsakene er gjennomkokte. Kjør massen i en foodprosessor og tilsett appelsinjuice og kraft. Serveres med kjørvel/persille, ristede mandler og rømme.


:: MAT

REDE

HVA PASSER VEL bedre enn en suppe med ingredienser rett fra ĂĽkeren? Gulrotsuppe er en frisk og deilig rett som kan serveres bĂĽde varm og kald.

25

kult


#

livetitobb

TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

VALENTINLYST Høyt ruver de, blokkene på Valentinlyst. Tiden har stått stille for borettslaget på toppen av byen. Nå er borettslaget totalrenovert, og leilighetene framstår som moderne boliger.

➜ DET HELE

REDE

26

startet med en taklekkasje i en av blokkene. En treroms leilighet ble ødelagt som følge av lekkasjen, og det var lite å hente hos forsikringsselskapet. - Vi fikk beskjed om at konstruksjonen var for gammel til at vi kunne få igjen noe på forsikringen, sier Tor Arne Prytz, styreleder i borettslaget. - Taket var pill råttent, og vannet rant rett gjennom sprekker i betongen. Vi satte derfor i gang en prosess hvor vi forhørte oss med ulike leverandø-

rer, deriblant TOBB. Tilstandsrapporten var nedslående lesing, sier Prytz. OVERBELASTET STRØMNETT Valentinlyst Borettslag mottok tre tilstandsrapporter. Mye har endret seg siden borettslaget ble grunnlagt i 1966. Vintervoll kunne rapportere at hovedfordelingen av strøm var overbelastet med over 40 prosent. - Toroms leiligheter hadde samme strømforbruk som fireroms. Jeg

tenker bare på min egen sønn, som hadde mobil, pc og andre elektroniske dippedutter som trengte strøm. Ett strømuttak holdt ikke på rommet lenger. Nå er hele elanlegget fornyet i alle blokkene. I tillegg til nytt elektrisk anlegg, har også borettslaget byttet isolasjon, vinduer og ytterdører. - Vi har termofotografert hele bygget, og det lyste jo rødt. Det viste seg at all isolasjon hadde falt ned og lå i bunnen av vinduspostene. Vi har også foretatt innglas-

sing av balkonger, samt skiftet til LED-lys i hovedarealene. De tiltak som er gjort, vil spare borettslaget og beboere for store utgifter i forhold til strøm. Vaskerommene tør han imidlertid ikke gjøre noe med. - Det er jo egentlig et energisluk for borettslaget de vaskeriene, men det er jo som å tulle med religion. Det tør jeg ikke, ler Prytz. BRANNSIKKERT Alle blokkene har sprinkleranlegg,


- HELE BORETTSLAGET er sikret med sprinkleranlegg, sier styreleder Tor Arne Prytz.

• 6 høyblokker med heis • 330 leiligheter • fellesrom for sosialt samvær

og alt materiale som er brukt i forbindelse med rehabiliteringen, er brannsikkert, også de nye balkongene. - Hadde blokkene i London vært bygd på samme måte, ville tragedien aldri funnet sted, sier Prytz. Han forteller også at borettslaget vil informere om sprinkleranlegget til alle beboere. - Brannvesenet har sagt seg villig til å komme for en gjennomgang av hele anlegget. Vi kommer i tillegg til å sende ut et informasjonsskriv til alle beboerne, sier Prytz.

FORNØYDE BEBOERE Det har vært enkelte klager i forhold til framdrift npr der gjelder rehabiliteringen. - Vi startet med stillaser fra bakke til topp. Dette medførte at de delene av borettslaget som var under arbeid, ble dekket av plast, sier Prytz. - Beboerne ga tilbakemelding om at de syntes dette ble for klaustrofobisk, derfor endret vi framdriftsplanen. Vi skiftet til lifter for å gjøre bokomforten bedre. Vi kunne brukt flere lifter, men

måtte også ta vare på parkeringsmulighetene. Vera har bodd i borettslaget i ett år, og er fornøyd med prosessen. - Jeg må nå si at jeg er imponert. Arbeidsfolkene kommer til rett tid. Hvis det har vært noe, har de respondert raskt og ordnet opp, sier Vera. Harry, som har bodd her siden borettslaget ble grunnlagt, sier seg enig. Vi hadde en del støy fra hovedveien før, men etter isola-

- FORNØYD MED prosessen. Beboerne i Valentinlyst Borettslag synes leilighetene og borettslaget for øvrig har fått et skikkelig løft. Fra venstre: Harry Halseth, Tor Arne Prytz, Solveig Gjetø, Per Berg og Tore Kløften.

sjonen, hører vi ingenting. Jeg får jo nesten ikke sove fordi det er så stille nå, ler Harry. I oktober vil Valentinlyst Borettslag stå ferdig etter fire år med utskiftinger og oppgradering. Da vil de seks blokkene på Valentinlyst framstå som moderne og brannsikre. ll

27

• vaskeri i hver blokk

REDE

BORETTSLAG

VALENTINLYST BORETTSLAG


KULTUR :: TEKST: VERENA DØSVIK

TSO Gled dere til en ny høst med spennende konserter. Trondheim Symfoniorkester og Opera har et repertoar som passer liten og stor!

➜ HAN-NA CHANG

HØSTENS KONSERTER MED

TSOs sjefdirigent og kunstneriske leder er nå inne i sin andre sesong, og det er gledelig å se at samarbeidet med orkesteret fungerer utmerket. Hun er den første kvinnelige sjefdirigenten for symfoniorkesteret i Trondheim, og har, tross sin unge alder, en solid internasjonal karriere. Hun har gjort seg bemerket blant en ny generasjon av unge dirigenter.

HAN-NA CHANG: Mahlers femte: 30. aug. kl. 19.30 Beethoven + Grieg: 6. sept. kl. 19.30 Fra den nye verden: 22. nov. kl. 19.30 Mozart + Bruckner: 29. nov. kl. 19.30

MEDLEMSFORDELER HOS TRONDHEIM SYMFONIORKESTER OG OPERA 30% rabatt på ordinære konserter med TSO TOBB har også et begrenset antall kuponger til konserter i Gullrekka

➜ BERNSTEIN ON BROADWAY Komponisten og dirigenten Leonard Bernstein hylles med et show med masse humor. 2018 er 100-årsjubileet for mannen som hadde suksess på Broadway med West Side Story, On the Town, Candide og Trouble in Tahiti og flere. En av Skandinavias mest kjente og meritterte populær – og musikalartister, Evelyn Jons, er konferansier og solist under showet.

REDE

28

➜ PAM Over 340 unge dirigenter fra hele verden søkte om å få delta i Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris 2018. 12 av disse er invitert til å delta, og etter to

innledende runder vil tre finalister møtes under finalekonserten med TSO. Her vil de konkurrere om førstepris på 160 000 NOK, samt et dirigentoppdrag med TSO. En internasjonal jury bedøm-

mer deltagerne. Finalen blir også streamet på TSOs hjemmeside og Facebook-side. 13. september kl. 19.30


TEKST OG FOTO: ANNE GURI SOLEM

:: NYBYGG

Direkte TV-overføring på

Overvik

Overvik Utvikling bidrar til nærmiljøet med ulike midlertidige tiltak.

➜ FOTBALLKAMPEN

mellom Ranheim og RBK var utsolgt, men interessen for å se kampen var fremdeles stor. Dermed inviterte Overvik Utvikling, som er Ranheim-sponsor, til visning av kampen på storskjermer. Med utsikt til områdets første byggetrinn, Ranheimsfjæra og fjorden, var jordet nedenfor gården midt i blinken til formålet. Omkring 400 mennesker tok turen, til tross for at sommervarmen tok en pause, og regnbygene truet. Det kom en jevn strøm av gående fra hele nærom-

rådet i tillegg til de som tok bilen fatt. — Supert tiltak, flott med slike initiativ, var tilbakemeldingene vi fikk fra de fremmøtte. Mange var også imponert over kvaliteten på lyd og bilde. Mange hadde med seg mat og drikke, men det var også kaffe, is og vafler å få kjøpt. — Artig å samles slik, men litt rart å se fotballkamp og samtidig se hjem, kommenterte Klas Erik Hagstrøm, en av naboene. I pausen ble den nye Ranheimsangen spilt, og det ble trukket ut

signerte spillerskjorter blant de som hadde registrert sin interesse på nettsiden www.overvik.no, som er utbyggingsområdets hjemmeside. — Slike tiltak er en fin måte å vise fram dette fantastiske området på, og vi kommer til å arrangere ulike aktiviteter også i tiden framover, fortalte Helle Pettersen, fra TOBB. Det blir salgsstart på første byggetrinn om kort tid, så interesserte bør registrere sin interesse på nettsiden slik at de får informasjon om salgsstart og forkjøpsrett, understreker hun videre. ll

Mathias, Arn og Ty koste seg på fotballkamp.

REDE

29

PANORAMAUTSIKT til første byggetrinn på Overvik, med to store skjermer som viste Ranheims hjemmekamp mot RBK.


PROMENADE :: TEKST: ANNE GURI SOLEM. FOTO: RONNY DANIELSEN

HØYT Tur til skogen, lekeplassen eller en treningsøkt? I klatreparken på Rotvoll får du alt dette, og mer til.

OG

LAVT

REDE

30

JØRN HALVORSEN ønsker både klatrere og turgåere velkommen til parken som har åpent til langt på høsten.

➜ PÅ ROTVOLLHAUGEN i Trondheim ble det for ett års tid siden åpnet en stor og innholdsrik klatrepark. — En skulle tro disse furutrærne ble plantet for å lage klatrepark. Høye, sterke og krokete trær er best egnet, smiler Jørn Halvorsen, daglig leder ved klatreparken Høyt & Lavt. Han sier det er helt unikt at en klatrepark ligger både bynært og i historisk interessante omgivelser. Flere av løypene i parken har fått navn inspirert av gården Rotvoll og historien. — På «Gratishaugen» samlet det seg mannfolk som kunne se travbaneløpene på Leangen uten å betale. «Amalien-

lyst» er en parsell som ble skilt ut fra gården og fikk navn etter en av døtrene til general greve von Schmettow, som eide Rotvoll gård fra 1778, forklarer han videre. I fjor var løypene på plass, og i år ble et permanent servicesenteret bygd. —Vi har kunder fra to til 80 år, så vi må ha varierte tilbud, utdyper han. Parkområdet er åpent for alle, det er bare de som skal klatre, som må løse billett. Det anbefales at man minimum setter av to og en halv time for det er tar tid å komme gjennom løypene. Men tida flyr, så sett gjerne av resten av dagen.

SKREKKBLANDET FRYD REDE hadde med to småbarnsfamilier, og selv om de to aller yngste var for små til å klatre i løypene, ble det en fin turdag for alle. Sigur på fem år hadde gledet seg mye og ville gå i gang med det samme. Men opplæring må til før man slippes ut i løypene. Sanna på to og halvt år hadde også veldig lyst, men var skeptisk til sikkerhetsutstyret. Men, da hun forstod at det måtte til for å få klatre, ble det akseptert. Mamma Une var med og gikk like bak. Sanna hadde nok med å ta seg fram, så mamma ordnet med seler, kroker og utstyr.

Selv om det til tider var skummelt, var dommen klar; Mer zip-line! Stoltheten over å overvinne frykten lyste av henne etter hvert hinder. Sigur er fem år og gikk først sammen med pappa Thomas, men det tok ikke lang tid før han behersket utstyret på egen hånd. Ungene hadde nok lyst til å gå fram og tilbake på noen av hindrene, men det går ikke når det er flere som venter, for det går ikke an å slippe noen forbi. — Zip-line var aller artigst, mente Sigur, som gjerne ville prøve flere løyper.


:: PROMENADE HØYT & LAVT KLATREPARK Ranheimsveien 10 Sesongåpent til 28. oktober. Åpent hele året for grupper. Se www.hoytoglavt.no/ trondheim

KAISA trivdes godt i tretoppene og kommer gjerne tilbake. Bakerst fra v.: Kari, Kaisa Ramberg og Thomas. Foran fra v.: Ada, Une T. Sivertsen, Sanna, Sigur og Ronny Danielsen.

SIGUR behersket utstyret raskt.

Rundt omkring i parken var det mange barn, ungdommer og voksne som koste seg og fant fram til løyper som passet sitt ferdighetsnivå. — I de vanskeligste løypene går det an å gi seg halvveis. Dermed er det lettere å prøve seg på tøffe utfordringer, påpekte Ronny. Thomas har klatret en del før, og også han var imponert over variasjonene og kvaliteten.

Mens de voksne brynte seg i løypene forbeholdt de over 160 cm, tok Sigur noen ekstra runder i orange løype. Da var det ingen som ventet bak, og så han kunne løpe fram og tilbake på flere av hindrene. Konklusjonen var at dette passer for alle; små og store, trente og utrente, klatrevante og nybegynnere. Tur i skogen, lek og trening på en gang! ll

SANNA var litt skeptisk, men frydet seg stort over hvert hinder hun behersket.

31

— Dette var skikkelig arti. Det er et supert opplegg, så hit kommer vi nok igjen, sa Kaisa, mammaen til Sigurd. Hun var imponert over hvor tilrettelagt parken er. Har

man med små barn, kan ikke de være med i alle løypene, men det løses greit med å dele seg opp. Skogen er fin også på bakkenivå.

REDE

VOKSEN UTFORDRING Da ungene begynte å bli slitne, delte gruppen seg. Tre av de voksne gikk for å ta noen av de tøffeste utfordringene. — Tarzan-hoppet var helt rått og en mye tøffere opplevelse enn jeg hadde trodd. Selv om jeg egentlig stoler på utstyret, strider det mot alle instinkter å kaste seg utfor på den måten, innrømmet Ronny etterpå.


KÅSERI :: TEKST: TORMOD LØKLING. FOTO: PRIVAT

TILPASNINGSTRIST I morges – da jeg satt i trappen for å knyte skolissene – slo det meg at jeg satt i trappen for å knyte skolissene. Hvorfor sto jeg ikke på huk med den ene foten litt skjødesløst foran den andre og utførte denne operasjonen? Når sluttet jeg med det? Og hvorfor betrakter jeg nå denne fremgangsmåten som en turnøvelse bare øvede, asiatiske gymnaster på høyt internasjonalt nivå burde få utføre?

➜ DET HAR SKJEDD en eller annen umerkelig utvikling her, og den er ikke til det bedre. For det føles ikke lenger naturlig å stå på huk. Og det føles ikke lenger naturlig å reise seg igjen om jeg står på huk.

tisk og uberørt mine, for å tøyle forhånelsen og late som frakkemordet var overlagt og utført med kaldt blod. Nå har jeg bestemt meg for å slutte å hoppe over noe høyere enn druknede meitemark. Og er tilpasningstrist.

Jeg mistenker underbevisst at å stå på huk vil få den ene menisken min til å eksplodere med en airbags voldsomhet. Eller at å bøye ryggen vil påføre meg en skiveutglidning, som om ryggvirvlene mine er 34 kronestykker du prøver å holde i en stabel mellom tommel og pekefinger.

Jeg har altså spenst som et kaifundament. Hvorfor er det sånn? Nå har jeg ikke trent på å være myk og spretten i det siste, men det gjorde jeg da vitterlig ikke før i tiden heller. Det bor utvilsomt en liten nisse i klesskapet som har funnet smørepunktene mine og pumper alle viljestyrte muskler fulle av fugemasse hver natt.

Derfor har jeg tilpasset meg og begynt å sitte i trappen for å knyte skolissene. Og derfor – når jeg nå gram i hu tenker over dette – er jeg litt tilpasningstrist.

REDE

32

En ting jeg derimot har begynt med, som jeg ikke gjorde før, er å lage lyder når jeg bøyer meg. Hver gang jeg plukker opp noe ungene har slengt på gulvet, presser jeg luft opp i bihulene, der den bygger opp litt trykk, og til sist unnslipper som et grynt fra en vannbøffel idet den blir kurert for treg mage. Det er ikke bare å bøye seg og knyte skolissene som har forsvunnet fra mitt fysiske vokabular. Gradvis har jeg sluttet å hoppe over hindre. Det begynte med lave gjerder og utviklet seg dit hen at jeg nå tar sats for å komme over en dørterskel. I vinter fikk jeg – i et stygt anfall av overmot – for meg at jeg skulle

Tormod Løkling er redaktør i Egmont Forlag, med ansvar for blant annet Pondus-serien.

hoppe over en lav kjetting som hang mellom to stolper i sentrum. Det var imidlertid svært kaldt, så jeg brydde meg ikke om å ta hendene ut av frakkelommene. Den ublide landingen da jeg hek-

tet stygt i kjettingen, fikk meg til å stikke begge hendene resolutt gjennom frakkeforet og effektivt avlive stasplagget, så nøkler og mynt klirret utover fortauet. Skadebegrensningen gikk ut på å sette opp en overjordisk majeste-

Om hindre fortoner seg høyere, så har jeg lagt merke til at setene i moderne biler til gjengjeld er mye lavere. Der jeg før kunne åpne døren og sprette ut av setet i et hvilket som helst kjøretøy, åpner jeg nå døren, lener meg tilbake – tar sats – og såååå reiser jeg meg ut. Eller faller tilbake igjen i setet, grynter som et hengebuksvin i begravelsen til en særlig nær venn, og gjentar prosessen. Jeg er så stiv, at i tilpasningens navn, burde jeg antakelig skifte navn til Steven. Lyspunktet midt i denne negative spiralen? Jeg er i det minste så tilpasningsdyktig at jeg har tilpasset meg til å være tilpasningstrist! ll


TEKST: VERENA DØSVIK. FOTO: TITT MELHUUS

:: MEDLEM

Storslått åpning av

KOLSTAD ARENA!

FLERBRUKSHALL Kolstad Arena og Heimdal Videregående skole er Trondheims største byggeprosjekt. Idrettshallen har tribuner med plass til 2 000 sitteplasser og 500 ståplasser. Hele 30 000 kvadratmeter rommer bygget, og hallen kan brukes til både konferanser, messer og konserter. Åpningsdagen starter med et næringslivsseminar. - Vi satser også på matservering

før og under kampene. Det skaper et miljø. Tanken er jo at folk kan komme rett fra jobb og dra på kamp på onsdager, da vi vanligvis spiller, sier Sivertsen. - På åpningsdagen vil det være både middagservering og servering av mat og drikke på langbord for de voksne rett etter kampslutt og fram til konserten. Vi tror dette kommer til å bli en suksess. SPENNENDE MOTSTANDER Kolstad Håndball har i snitt hatt 1 700 publikummere og ønsker å fylle hallen til randen. - Den nye hallen er mye større enn Husebyhallen vel og merke, og vi gleder oss virkelig til å flytte inn. Det som er litt spesielt, er at vi ikke tapte en eneste hjemmekamp i Husebyhallen de siste årene. Det må vi gjenskape, sier Sivertsen.

Han mener også at kampen mot Bækkelaget vil bli spennende for publikum. - De siste fire hjemmekampene mot Bækkelaget har endt uavgjort, noe som er veldig sjeldent. Det kommer til å bli en kjempekamp, med to jevne motstandere. I fjor hadde laget mange skader, og sesongen gikk ikke så bra som først antatt. - Vi er imidlertid optimistiske. Målet er å bli med til sluttspillet, altså blant de åtte beste. Vi har mange unge og nye i stallen nå foran oppstart, men det ser lovende ut, sier Sivertsen. Kolstad Håndball lover god underholdning og mange publikummere under åpningsfesten. ll 33

➜ VI HAR GOD tro på at det blir fullt. Men vi vet også av erfaring at det går mange billetter den siste uka, sier Jostein Sivertsen, daglig leder for Kolstad Håndball. De sikter høyt når det gjelder markedsføring og har ambisjoner om å trekke til seg et stort publikum.

REDE

28. september er det duket for et spennende oppgjør mellom Kolstad og Bækkelaget. På kvelden kommer selveste Åge & Sambandet.


MEDLEM :: TEKST OG FOTO: VERENA DØSVIK

HVITEVARER PÅ

SKOUSEN

MEDLEMSFORDELER HOS SKOUSEN Minimum 15% rabatt på alt i butikken med unntak av kampanjevarer og allerede nedsatte varer. 59 kr pr. pakke for støvsugerposer.

- VELKOMMEN TIL Skousen! Kundene og deres opplevelse er veldig viktig for oss, sier daglig leder Jan Arild Grønskag og Joachim Wennberg.

kan. Jeg må kunne forklare kundene hvorfor det ene produktet er dyrere enn det andre, til tross for at de ser like ut. Det er jo heller ikke alltid at det dyreste produktet er det beste. Mye avhenger av reklame, og hvordan produktene markedsføres.

Mange TOBB-medlemmer har allerede benyttet seg av de gode medlemsfordelene hos Skousen. Kundeservicen er dessuten upåklagelig.

Grønskag mener at ved å strekke seg litt ekstra, får kundene mer tillit til butikken. Det koster så lite, men betyr så mye. Det ble en litt tøff start for Skou-

➜ KUNDENES BEHOV

Mobiler, tv og andre lignende elek-

viktig for de ansatte på Skousen. - Vi vil bevisstgjøre og hjelpe våre kunder. Vi ønsker ikke å prakke på dem noe de egentlig ikke har behov for, sier daglig leder Jan Arild Grønskag. Han tar fram eksemplet med dampovner, som er det heteste på markedet nå. - Alle vil ha dette produktet. Min oppgave blir da å kartlegge kundenes behov for å se om de virkelig trenger en dampovn. Kundene blir overrasket over at vi anbefaler billigere produkter i enkelte tilfeller.

troniske artikler må du andre steder for å kjøpe.

REDE

34

er

HVITEVARER Hos Skousen finner du hvitevarer.

- Det skal være en mindre butikk. Vi spesialiserer oss på de produktene vi har, og jeg selger aldri noe til en kunde med mindre jeg kjenner til produktet, informerer Grønskag. Han bruker lang tid på å forklare for kundene, men selger med god samvittighet. - Vi skal være hvitevareeksperter. Det er derfor vi har over 100 ulike merker, selv om utvalget i butikken er mye mindre. Det må være produkter vi stoler på, og som vi

sen, som åpnet like før det ble satt i gang veiarbeid på Haakon VIIs gate. Kundene måtte kjøre en kilometer ekstra for å komme til butikken, og bedriften opplevde nedgang de tre første månedene. - Det er ganske kritisk for en nyoppstartet bedrift. Men nå føler vi at det går vår vei, og vi håper også at TOBB-medlemmer tar turen hit, sier Grønskag. Hvis varen ikke finnes i butikken, bestiller Skousen den på nett. Grønskag tar gjerne en telefon for å høre om kunden har fått varen og er fornøyd. Tilbakemeldingene kundene gir er utelukkende positive. ll


TEKST: ANNE GURI SOLEM. FOTO: PRIVAT

:: MEDLEM

TANTE Laila Gustad Sæter med tvillingene Ingvild og Andreas.

Dåpsgave som

øker i verdi

fikk TOBB-medlemskap i 13-års gave. — Det var jo virkelig flotte gaver, gaver som vokser i verdi, sier hun. Selv om medlemskap gir flere fordeler, er det først og fremst hjelpen til å komme inn i boligmarkedet som er den største fordelen med å gi medlemskapet tidlig, ifølge Sæter. — Ansienniteten øker for hvert år, så hvert år teller, kommenterer hun. — Jeg leste et sted at noen hadde gitt TOBB-medlemskap i dåps-

gave. Så i fjor ga vi dette til et fadderbarn. Da jeg ble «dobbelt-tante» her i vinter, ville jeg gi det samme til disse to, sier hun videre. — Når det er lurt å gi medlemskap i gave til 13-åringer, må det jo være enda lurere å gi det som dåpsgave. En slik gave kan jo aldri gis for tidlig, utdyper hun.

Gavemedlemskap kan kjøpes på tobb.no, og en fin gavemappe blir sendt til kjøperen noen få dager etter at bestillingen er mottatt. Medlemskapet koster kr 400. Påfølgende år må det betales kontingent på kr 300 hvis medlemmet er over 18 år. De under 18 slipper å betale kontingent. Det vil si at de får gratis opptjening av ansiennitet fram til de blir myndige.

Et dåpsbarn bryr seg ikke så mye om gavene, men denne kan jo virkelig komme til nytte når de blir voksne, håper den omtenksomme tanten.

Storbysamarbeidet innebærer at TOBB-medlemskap gir fortrinnsrett også i de andre store byene i Norge. Også utleieboliger inngår i Storbysamarbeidet. ll

REDE

➜ LAILA GUSTAD SÆTER FIKK idéen da hennes egne barn

35

Å gi TOBB-medlemskap i gave er blitt populært


Ditt medlemskort

OPPUSSING? VI TAR JOBBEN!

TEAM Oppussing består av 8 utvalgte bedrifter med dyktige fagfolk og lang erfaring. Du får en kontakt selv om ditt prosjekt omfavner flere fagområder, du slipper å bruke tid på koordinering av håndverkere og du unngår unødige forsinkelser og overraskelser.

MEDLEM S I ALLE LE PRIS DD!

Se mer på tobb.no

8 BEDRIFTER MED TOBB-FORDELER OG KUN 1 KONTAKT Å FORHOLDE SEG TIL

Til treverk som skal bevares i generasjoner. Wood Tex fra Flügger. En ny generasjon trebeskyttelse.

15054 33/18

Husk at du som TOBB-medlem alltid får 20 % rabatt og 5 % bonus* hos Flügger farve. * Bonus oppnås Med aktivert medlemskort.

MALING, TAPET OG MALERVERKTØY

15054_bbl_ads_rede_180x75mm_no.indd 1

21/8/18 8:19 PM

5 % bonus på alle varer.

REDE

36

20 % rabatt på alle ordinære varer.

www.flugger.no www.tobb.no


...er gull verdt! Småkunstfestivalen i Trondheim 26.–29. september! Foto fra forestillingen Firkantskogen. Fotokreditt: Tale Hendnes

TEATER 25 % rabatt på norske og internasjonale scenekunstopplevelser på Teaterhuset Avant Garden. Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim - billettservice.no / 815 33 133 / 73 87 94 24 www.tobb.no

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Foto: Klipp og Lim

MUSEER 25 % rabatt på ordinære inngangsbilletter hos alle museene i MiST. TOBB har også et begrenset antall fribilletter, maks 2 til hver person.

Kystens Arv • Kystmuseet i Sør-Trøndelag • Trondhjems Sjøfartsmuseum • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum • Austrått • Stiftsgården i Trondheim • Orkla Industrimuseum • Ringve • Rockheim Sverresborg Trøndelag Folkemuseum • Norsk Døvemuseum Trondheim Kunstmuseum • Gråmølna • Rørosmuseet • Olavsgruva. www.mist.no www.tobb.no

KONSERTBILLETTER? Bli med i trekningen av billetter til følgende konserter: 26. SEPTEMBER 4. & 18. OKTOBER 8., 15., 22. & 29. NOVEMBER Les om konsertene på tso.no

KONSERTER

For mer info om våre konserter, se www.tso.no www.tobb.no

REDE

TOBB har et begrenset antall kuponger til konserter i gullrekka. Send epost til medlem@tobb.no eller ring 73 83 15 00 for å bli med i trekningslisten. Maks 2 billetter pr. person.

37

30 % fast TOBB-rabatt på ord.konserter med TSO Billetter får du kjøpt i Olavshallens billettluke mot fremvisning av medlemskortet.


Ditt medlemskort

ADVOKAT Fri førstekonsultasjon (inntil 1/2 t.). 25 % rabatt på alle oppdrag.

TOBB-rabatten gjelder fra det tidspunktet man fremviser dokumentasjon på medlemskap.

Munkegaten 41, 2. etasje. firmapost@advokatgarden.no Tlf. 73 99 04 40 www.tobb.no

TOBB-RABATT PÅ RØRLEGGERTJENESTER

K. Lund AS - Kvalitet og service siden 1874

REDE

38

RØRLEGGER 18 % rabatt på ord. timepris og servicebil.* 25 % rabatt på ord. forhandlerpris på varer/materiell (VVS). 15-25 % rabatt rabatt i våre butikker (gjelder ikke tilbudsvarer). Prioritet ved vaktoppdrag. Kampanjetilbud (annonseres i REDE og tobb.no). Medlemsfordel oppnås også hos AS Rørlegger (Ladeveien 13) * Gjelder ikke vaktoppdrag, spyling, TV-kontroll og fastpristilbud etc. Informasjon om medlemskap må oppgis ved bestilling og medlemskort må fremvises ved oppmøte.

Tempeveien 15, 7037 Trondheim Tlf. 73 93 00 00 - Vakttelefon 970 40 840 www.tobb.no


...er gull verdt!

SPORTSUTSTYR 5 % bonus på alle produkter, også tilbudsvarer. 10 % rabatt* på alle produkter i butikkene. Følg også med for egne kampanjetilbud til TOBB-medlemmer. G-Max: Tiller: 40 00 41 04 - Lade: 40 00 46 44 G-Sport: Lefstad: 73 83 12 00 - Solsiden: 73 60 00 70 Trondheim Torg: 73 50 15 20 Intersport Tiller: City Syd 72 89 19 25

*Unntatt våpen og ammunisjon, annonserte/nedsatte varer, Head Racing, elektronikk og pakker

www.tobb.no

VI REALISERER DRØMMER Kom innom vår butikk og se alt det vi har å tilby!

FLISER, SKIFER OG NATURSTEIN

Rabatt gjelder ikke på kampanje- og tilbudsvarer.

39

Modena Trondheim AS Tungasletta 7, 7047 Trondheim Tlf. 91 88 42 60 www.modena.no

REDE

5 % bonus på alle varer. 25 % rabatt på flis. 15 % rabatt på naturstein (skifer, granitt m.m). 10 % rabatt på ovner og alle ordinære varer. Spesialpriser på hage- og gårdsrom varer (belegningsstein, murer m.m). Utstrakt rådgivning innen flis, varme, naturstein og hage/gårdsplassprodukter.

www.tobb.no


Ditt medlemskort NY REDE-annonse

11-01-16

16:23

Side 6

HAR DU BEHOV FOR ELEKTRIKER? Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle tjenester du har behov for i en privat installasjon. Vi utfører alt fra å montere stikkontakter og skifte sikringsskap, til å installere avanserte styringssystemer for styring av lys og varme. Trenger du hjelp til oppkobling av bredbånd, montere datakontakter eller installere trådløst nettverk, gjør vi også det. Vi kan også bistå dersom det ønskes en gjennomgang av deres energiforbruk.

Vi har energirådgivere til å utføre følgende tjenester – tilby energirådgivning – med mulighet for ENOVA-støtte – energimerke boligen din – gjennomgå boligen å se på muligheter for redusere strømregningen – tilby muligheter for "smarthus", som styring av lys, varme og andre tekniske løsninger – styring av huset via APP-løsninger på nettbrett og mobil ENOVA har flere gode støtteordninger for bolighus. Vi kan hjelpe deg med rådgivning og søknaden for å få støtte fra ENOVA.

VÅ R KO M P E TA N S E – D I N S I K K E R H E T !

ELEKTRIKER OG TELE-/DATA-INSTALLASJON

REDE

40

20 % rabatt på timepriser.* 30 % rabatt på utstyr og materiell.* Servicebil: Kr 125 eks mva pr. time. *Gjelder etter medgått tid og materiell FASTPRISTILBUD: Som et alternativ til medgått tid og materiell kan

vi, på større leveranser, gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil vi i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt. Denne er høyere enn den normale TOBB-rabatten. I tillegg gir vi 5 % TOBB-rabatt på denne tilbudte nettoprisen.

Vintervoll AS. Ingvald Ystgaards v 23, 7047 Trondheim Tlf. 73 89 40 00 www.vintervoll.no www.tobb.no


...er gull verdt!

Velkommen til oss! All tannbehandling på et sted • 365 dager i året

• • • • • •

Akutthjelp Behandling av tannlegeskrekk Krone og brobehandling Kosmetisk (estetisk) tannpleie Tannproteser Rotfylling

• • • •

Restaurering av ødelagte tenner Behandling av tannkjøttsykdommer Vi har oral kirurg Psykologhjelp med hypnose mot tannlegeskrekk

Man-tors 8.00-20.00 Fredag 8.00-15.30 Lørdag (akutthjelp) 10.00-14.00 Søndag (akutt/vakt.tlf: 920 94 499) 11.00-14.00

TANNLEGE 3 % bonus. 10 % rabatt på behandling.*

* Gjelder ikke salgsvarer (mellomromsbørster etc). Gjelder ikke tannteknikerarbeid (tjenester som kjøpes utenfra f.eks krone, bro, protese etc).

SIRKUS SHOPPING

Falkenborgveien 9 (Sirkus Shopping), 7044 Trondheim - Tlf. 73 60 50 45. Kongens gt. 49 (Leutenhaven), 7012 Trondheim - Tlf. 73 53 45 45. www.tobb.no

Vi har spesialtilpasset synsundersøkelse for barn OPTIKER

41

3 % bonus på alle varer (kan ikke kombineres med brillekonto). 12 % produktrabatt ved kjøp av komplett brille og solbrille (unntatt salgsvarer og kampanjetilbud. Kan kombineres med brillekonto).

REDE

Søndre gate 18: 73 80 74 90 Th. Angells gt. 22: 73 99 04 00 www.tobb.no


Ditt medlemskort

-12% rabatt på containerutleie

AVFALLSHÅNDTERING 12 % rabatt på på container for blandet avfall, rabatten gjelder container til fastpris. Bestilles på www.ragnsells.no Benytt rabattkode TOBB i handlekurven for å oppnå rabatten. Telefon: 08899. www.ragnsells.no www.tobb.no

GLEMT DEN HØYE INNETEMPERATUREN I SOMMER? INVESTER I SOLSKJERMING

-30% på bestselgere!

Reduserer varmeinnslippet med inntil 92% og betydelig lavere innetemperatur • Fjerner reflekser på TV´n • Reduserer innsyn • Mer terrassekos • Er dekorativt • Gir økt verdi på boligen din SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER 30 % rabatt på alle utvendige og innvendige solskjermingsprodukter i perioden 01.10. til 31.03. (20% resten av året )

REDE

42

20 % rabatt på garasjeporter (hele året). Rabattene gjelder ikke montering.

Behageligere bokvalitet siden 1978!

Medlemskort må fremvises før ordresignering.

Bestill gratis befaring og uforpliktende tilbud: Telefon: 815 00 570. www.kjellsmarkiser.no www.tobb.no


...er gull verdt!

Beny tt av din deg bebo TOBB erford el*

Vi dekker 2 måneders husleie ved salg av din bolig* Ring 915 05 250 eller meld din interesse på eiendomsmegler1.no * Vi dekker 2 måneders husleie etter gjennomført salgsoppdrag. Beboerfordel begrenses til kr. 4000 per måned og trekkes fra oppgjør.

EIENDOMSMEGLING - beboerfordel

Beboerfordel begrenses til kr. 4000 per måned.

REDE

43

Vi dekker 2 måneders husleie etter gjennomført salgsoppdrag på bolig forvaltet av TOBB.

Tlf. 915 05 250 www.tobb.no


Ditt medlemskort

OMSORGSTJENESTER 10 % medlemsrabatt på timepriser på private omsorgstjenester og hjemmehjelp

Trondheim Private

Omsorgstjeneste Haakon VIIs gate 27, 7041 Trondheim www.trondheimomsorg.no Tlf. 90 81 34 02 www.tobb.no

Trondheim Private

Enkelt valg Omsorgstjeneste - for TOBB-medlemmer Du bestemmer selv hvilket takstfi rma som skal foreta takst/ Trenger du litt hjelp i hverdagen - ta kontakt boligsalgsrapport ved salg av din bolig, uansett megler.

for en uforpliktende prat: Tlf 90 81 34 02

Nidaros Takst, en foretrukket samarbeidspartner til TOBB, gir deg TOBB-rabatt! I tillegg blir taksten utført av en med førstehåndskunnskap på TOBB-boliger – så da burde ikke valget være så vanskelig.

TAKST

REDE

44

Som TOBB-medlem får du inntil 10 % rabatt på takstrapporter.

Tlf: 928 55 155 www.nidarostakst.no www.tobb.no


...er gull verdt!

Meget gode rabatter + bonus på hele vårt sortiment Solid erfaring gjennom flere tiår

Enormt utvalg i alle prisklasser

Topp service Nydelige og og erfarne inspirerende medarbeidere utstillinger

KJØKKEN OG HVITEVARER

www.tobb.no

REDE

Rabatten beregnes av veiledende prisliste.

Lade, Håkon Magnussons gt 14-16 og 20 - Tlf. 72 88 98 85 Midtbyen, Kongensgt. 51 - Tlf. 73 88 05 50 Stjørdal, Kjøpmannsgata 22 - Tlf. 74 82 01 10 www.roskaft.no

45

3 % bonus på alle varer. 20 - 25 % rabatt på Huseby kjøkken. Kampanjetilbud på hvitevarer


Ditt medlemskort

Hvorfor TOBB og SpareBank 1 SMN?

REDE

46

TOBB er regionens viktigste medlemsorganisasjon for boligkjøpere og boligeiere. Som regionens bank er det derfor naturlig å samarbeide om gode tilbud og god oppfølging til TOBB-medlemmer.


...er gull verdt!

Gode betingelser for medlemmer i TOBB Gratis gjennomgang og garantert besparelse ved bankbytte gir deg trygghet for beste vilkår Dersom du bruker en annen bank og bytter til oss garanterer vi deg at vi kan redusere din årlige lånekostnad med minst 1 000 kroner*. Gratis finansieringsbevis Du får også gratis finansieringsbevis, og ingen etableringskostnad. Normalt koster dette 2 950 kroner. Rimeligere mellomfinansieringslån Skulle du ha behov for mellomfinansiering før salg av egen bolig får du dette uten etableringsomkostninger, og med en pris 0,5 % lavere enn ordinær rente for mellomfinansieringslån. *

Priseksempel: Nom. rente 2,80 %, Eff. rente 2,89 %, 2 mill., over 25 år, totalt: 2.800.342 kr.

Kontakt oss i dag på telefon 915 07300 eller les mer på smn.no.

BANK Gratis gjennomgang og garantert besparelse* ved bankbytte Gratis finansieringsbevis og ingen etableringskostnad

Tlf. 915 07300 www.smn.no

REDE

* Unntak i garantien for ansatteavtaler og lån i statseide banker som Statens Pensjonskasse og Husbanken.

47

Rimeligere mellomfinansieringslån

www.tobb.no


Ditt medlemskort

HK Reklamebyrå

Sammen trives vi bedre

Vi i TrønderEnergi Marked og Trondheim Kraft har slått oss sammen, og heter nå TrøndelagKraft. Er du medlem eller bor i et TOBB-boligselskap gir vi deg en strømavtale med svært gode betingelser. Har du TOBB-avtalen fra før, trenger du ikke å foreta deg noen ting. Les mer og bestill TOBB-avtalen på www.trondelagkraft.no/tobb eller ring 735 06161.

STRØM

REDE

48

Prisgaranti, 10-15 % rabatt på fastbeløp. Opptil 15 % rabatt på pris. Bli kjent med strømavtalene TOBB Medlem og TOBB Beboer på www.trondelagkraft.no/tobb -og finn den avtalen som passer for deg.

Kontakt vår lokale kundeservice: Ring 735 06161, vi har åpent man-fre 8 – 20. www.tobb.no


...er gull verdt!

FOR MEDLEMMER SOM BOR

NORD I TRØNDELAG Medlemsfordeler i NAMSOS, RØRVIK OG KOLVEREID 10 - 20 % rabatt på materiell. Rabatterte timesatser på håndtverkere og fagfolk. Sverres gate 25, 7800 Namsos Tlf 92 300 900

15% rabatt på belysning (unntatt 15% rabatt på installasjonsmateriale, 5% rabatt på lyskilder. 10% rabatt på timesatser på håndverktjenester.

kampanjer og tilbudsvarer),

10% rabatt på blomster og planter (unntatt binderi), krukker og annet tilbehør. Sverres gate 11, 7800 Namsos Tlf 74 27 24 24

15 % rabatt på vanlig materiell, unntatt kampanjevarer og bestillingsvarer 10 % rabatt på gjeldene timepris rørlegger Hestmarka, 7800 Namsos • Tlf 74 27 42 22

Havnegata 20, 7800 Namsos Tlf 74 27 15 44

Rørvik / Kolvereid

743 92 090 rorvik@comfort.as

10 % rabatt på alt lagerført materiell og rabattert timepris rørlegger, kr 650 eks.mva (ordinær timepris 680,-) Strandgata 4, 7900 Rørvik • Tlf 74 39 20 90

15 % rabatt på på alle varer (unntatt kampanje- og tilbuds varer og 10 l utvendig maling)

Th Sommerschields g 5, 7800 Namsos Tlf 74 27 07 01

Medlemsfordeler i INNHERRED OG STJØRDAL 15 % rabatt på ordinær timepris rørlegger 20 % rabatt på listeført utsalgspris på materiell benyttet av arbeiderene eller kjøpt i butikk. TOBB-medlemmer har prioritet ved utrykningsoppdrag.

30 % rabatt på timepris på elektriker 20 % rabatt på materiell Fastpris tilbys også der rabatter er hensyntatt.

Magnus den Godes veg 7, 7653 Verdal Strandvegen 3, 7714 Steinkjer • Tlf 74 01 99 00

Stjørdal: Værnesgata 20 • Levanger: Okkenhaugvegen 5 • Verdal: Magnus den Godes veg 7 • Steinkjer: Sjøfartsgata 3 • Tlf 74 15 02 00 Bestill din elektriker på www.minelektriker.nte.no

15 % rabatt på ordinær timepris rørlegger 20 % rabatt på listeført utsalgspris på materiell benyttet av arbeiderne eller kjøpt i butikk. TOBB-medlemmer har prioritet ved utrykningsoppdrag.

2 billetter for prisen av 1 på Levanger Fotballklubb sine hjemmekamper

Værnesgata 9, 7500 Stjørdal • Tlf 74 84 02 80

TOBB Arena Levanger, Moan Idrettspark, 7600 LEVANGER • Tlf 488 84 096

REDE

49

Du får også medlemstilbud hos følgende bedrifter:

www.tobb.no


Ditt medlemskort SOM TOBB-MEDLEM FÅR DU OGSÅ FORDELER HOS DISSE BEDRIFTENE/LEVERANDØRENE ELEKTRONIKK

ELEKTRONIKK

5 % bonus på alle varer. Se tobb.no for hvilke butikker som gir bonus.

Minimum 15% rabatt på alt i butikken, med unntak av kampanjevarer og allerede nedsatte varer, hos Skousen Lade.

SOM TO KJØKKEN OG HJEM

5 % bonus på alle varer Se tobb.no for hvilke butikker som gir bonus

2 % bon Medlem 50 % st Et år gr Opptil 1 årlig op

Lade

Haakon VII´s gate 11 B Telefon: 73 79 00 66 www.skousen.no

www.power.no

BELYSNING

5 % bonus på alle varer. Gjelder også i Lampehusets nettbutikk. • Lampehuset er Norges største og ledende faghandel innen belysning.

ALARM/SIKKERHET

Landets beste faste rabatt på montering og utstyr fås ved henvendelse til våre avtalepartnere. Elotec Ajax – kåret til verdens beste boligalarm

• Størst utvalg av lamper i alle prisklasser.

A l a r m

o g

50

Kr 500 tilbake etter fullført opplæring M146* Kr 800 tilbake etter fullført opplæring kl B*

12 % ra Gjelder

* Gjelder kun personlig medlemskap. Andre fordelsrabatter fra eksterne aktører kan ikke benyttes sammen med denne rabatten. Vis medlemskapet ved oppstart av trafikkopplæringen.

Fri kans Opphol

M146 = Førerkort moped. Kl B = Førerkort personbil Tlf: 72 89 59 30 www.heimdaltrafikkskole.no

DEKK

BILKOLLEKTIV

REDE

TRAFIKKSKOLE

o v e r v å k i n g

Bestilling gjøres via avtalepartnerne Vintervoll, Nyvold, NTE eller E-nor. Se tobb.no for bestillingsinfo.

Se mer på tobb.no

Tlf. 22 42 www.for

www.tilbords.no

50 % rabatt på årsavgift Spar penger på bilhold: Få råderett over omlag 100 biler i Trondheim. Små- og store personbiler, 9-setere (minibusser), store og små varebiler. Se tobb.no for registrering

5 % bonus

Vakttelefon: 480 27 080 www.trondheim-bilkollektiv.no

Dekk1 Lade, Haakon VII’s gate 17 Telefon: 73 60 60 41 Se flere avdelinger på www.dekk1.no

Gratis dekkhotell på første sesong til nye kunder. Kampanjepriser

Bestill på

BILGLASS

Glassreparasjon: 100,- i bonus og verdikort 250,Glassbytte: 300,- i bonus og verdikort 250,-

2 billett Byåsen Levang

Øvrige produkter: 20 % i bonus

Bestilling medlemm

Ryds bilglass: Lade, Tiller, Marienborg, Sluppen og Værnes Se alle avdelinger: www.rydsbilglass.no

*Feltene Gjelder R unntatt 1

www.tobb.no


...er gull verdt! SOM TOBB-MEDLEM FÅR DU OGSÅ FORDELER HOS DISSE BEDRIFTENE/LEVERANDØRENE

2 % bonus ved kjøp av forsikring på nett Medlemspriser på innboforsikring 50 % startbonus på første bil Et år gratis ungdomspakke «If Start» Opptil 15 % samlerabatt og 400 kroner årlig opptjening av egenandelsfordel.

delssammen pstart

Kortet tilbyr også Reiseforsikring, Nettbonus, Uhellsforsikring og Prisgaranti

Renteeksempel: Eff.rente 25,4 %, kr 15 000 o/ 12 mnd, kostnad: 1 466. Totalt: 16 466.

Tlf. 22 42 85 00 www.forsikringformedlemmer.no

www.kredittkortformedlemmer.no

12 % rabatt på ordinær pris inkl. frokost. Gjelder alle dager. Fri kansellering samme dag frem til kl. 16.00. Oppholdet kan betales på hotellet.

5 % bonus på alle reiser over et døgn med Hurtigruten. Regelmessige spesialtilbud på cruise.

LASS

ort 250,50,-

og Værnes

obb.no

Bestill på tobb.no

SPORT

Bestillingslink sendes i forkant av kampene til TOBBs medlemmer som har aktivert medlemskortet.

*Feltene BA, FA, CB, DB og EB på Sparebank 1 tribunen. Gjelder RBK sine hjemmekamper i Tippeligaen, unntatt 16. mai.

Prisgaranti

www.hotellformedlemmer.no

REISEBYRÅ

Rabatt på turer annonsert på tobb.no og i epost.

Havnegata 9, Pirsenteret Mail: trondheim@berg-hansen.no Tlf : 73 10 47 00

Se mer på tobb.no

2 billetter for prisen av 1 på både RBK *, Byåsen håndball elite, Kolstad Håndball og Levanger fotballklubb sine hjemmekamper.

Opptil 50 % rabatt på over 140 000 hoteller i hele verden. I snitt ca. 20 % billigere enn de største bookingsidene på nett.

Bestill reisen hos Boreal Reiser Tlf. 51 82 02 10 eller reiser@boreal.no

rsonbil

o

2 % bonus på alle bestillinger

REISE

HOTELL

SKOLE

M146* l B*

Årspris 0,- og opptil kr 150 000,i kredittgrense. Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse

HOTELL

UTLEIEBOLIGER

FRILUFTSLIV

Gratis inngang Gråkallen Skileik ut 2018. 15% rabatt* på treningsgrupper for voksne 15% rabatt* på skikurs for voksne 10% rabatt på Trondheims Bratteste

Først i køa til utleieboliger i store deler av landet. Se våre utleieboliger på tobb.no

*Ytterligere 5% rabatt hvis du er TSK-medlem

Skistua, Fjellseterveien 501 Tlf. 72 56 03 31 www.skiklubben.no

Tlf. 73 83 15 00 - epost: medlem@tobb.no www.tobb.no

www.tobb.no

51

us

KREDITTKORT

FORSIKRING

REDE

HJEM


Returadresse: Boligbyggelaget TOBB P.b. 2424 Torgarden 7005 Trondheim

ADRESSEENDRING? Send epost til medlem@tobb.no

BYGGEVARER OG TRELAST. BAD OG GARDEROBE 4 % bonus på alle varer. Rabatter fra 5-40 % på ordinære varer.

Det gis ingen rabatt på kampanjevarer og varer med prisetikett: Supertilbud og tilbud.

Tiller 72 47 40 00 Steinkjer 74 16 00 50 Verdal 74 07 50 10 Levanger 74 07 60 28 Gråmyra 74 01 91 60 Namsos 74 21 63 50 Overhalla 74 28 20 00

Grong 74 33 10 20 Rørvik 74 36 06 50 Kolvereid 74 39 52 70 Mo i Rana 75 12 75 00 Støren 72 43 00 00 Berkåk 72 42 82 80 Oppdal 72 40 02 20

Røros 72 41 23 80 Tynset 62 47 11 00 Rissa 73 85 18 71 Ørland 72 52 54 00 Bjugn 72 52 00 10 www.gipling.no

www.tobb.no

REDE nr 4/2018  

Et magasin for TOBBs medlemmer

REDE nr 4/2018  

Et magasin for TOBBs medlemmer