Page 1

Construcció d'angles amb Geogebra: 1.

Marca els següents punts: A (1,1) B (1,5) C (5,1)

2. Construeix els segments: AB, BC i CA. 3. Marca els angles: ABC, BCA i CAB. 4. Quin polígon has construït? 5. Quants graus sumen els seus angles? 6. Construeix amb el mateix procediment 2 triangles més marcant els punts que vulguis, creant els  segments entre aquests punts i després marcant els angles que formen aquests segments. 7.

Ara suma els angles d'aquests triangles, pots fer servir la calculadora de l'ordinador.

8. Quin és el resultat? 9. Completa: –

Els tres angles d'un triangle sempre sumen ____________ .

Angles amb Geogebra  

Angles amb Geogebra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you