Page 1

ELS ANIMALS INVERTEBRATS

CEIP Barrufet 5è – Gener 2010


ELS ANIMALS INVERTEBRATS CLASSES

CARACTERÍSTIQUES ­ cucs cilíndrics, segmentats ­ cos tou, dividit en anells ­ aquàtics i terrestres ­ cefalotòrax i abdomen ­ 8 potes ­ majoria terrestres ­ respiració traqueal

EXEMPLES ­ cuc de terra (llambric) ­ sangonera

Crustacis

­ cefalotòrax i abdomen ­ 4 antenes ­ 10 potes o més ­ majoria aquàtics ­ respiració branquial

­ llagosta ­ cranc ­ gamba ­ escamarlà ­ llagostí

Insectes

­ cap, tòrax i abdomen ­ 2 antenes ­ 6 potes ­ quatre, dos o cap ala ­ majoria terrestres ­ respiració traqueal

­ mosca ­ papallona ­ escarabat ­ llagosta ­ formiga ­ espiadimonis

Miriàpodes

­ cap i tronc ­ gran nombre de segments ­ 2 antenes ­ moltes potes ­ terrestres ­ respiració traqueal ­ cos tou amb forma de sac ­ irrita la pell

­ centpeus ­ escolopendra ­ milpeus

Anèl∙lids Artròpodes

Aràcnids

Meduses, anemones i coralls

Equinoderms Mol∙luscs

Porífers

Gastròpodes

­ radiats ­ esquelet calcari ­ respiració branquial ­ closca d’una sola peça o sense ­ ulls als extrems dels tentacles ­ majoria marins (brànquies) ­ terrestres (pulmons)

­ aranya ­ escorpí ­ àcars

­ medusa ­ corals ­ hidres ­ anemones ­ estrella de mar ­ eriçó de mar (garota) ­ cargol ­ llimac

Bivalves

­ closca de dues peces (valves) ­ viuen al mar ­ respiració branquial

­ musclo ­ ostra ­ cloïssa

Cefalòpodes

­ closca interna ­ tentacles llargs al cap

­ sípia ­ calamars ­ pop ­ esponja de mar

­ enganxats a les roques ­ forma de sac amb porus ­ reproducció per partició ­ aquàtics

2


ELS ANIMALS INVERTEBRATS CLASSES

CARACTERÍSTIQUES

EXEMPLES

Anèl∙lids

Artròpodes

Aràcnids

Crustacis

Insectes

Miriàpodes Meduses, anemones i coralls

Equinoderms

Mol∙luscs

Gastròpodes

Bivalves

Cefalòpodes Porífers

3


ELS ANIMALS INVERTEBRATS 1. A quin grup d’artròpodes pertany cada un d’aquests animals? •

Escolopendra

                

Aranya

Escorpí

Centcames

Escamarlà

Llagosta terrestre

Abella

Mosca

2. Indica a quin grup poden correspondre els animals que tenen: •

Sis potes

Vuit potes

Deu potes

Vint potes

3. Dibuixa i ordena  les etapes de la metamorfosi de la mosca:

4. Indica les afirmacions correctes i corregeix les falses: •

Tots els mol∙luscs tenen conquilla.

El cargol terrestre respira mitjançant un pulmó.

Els mol∙luscs marins respiren per brànquies.

El cos dels mol∙luscs està articulat. 4


ELS ANIMALS INVERTEBRATS 5. Contesta aquestes preguntes: •

Com respiren els mol∙luscs que viuen a terra?

I els que viuen al mar?

Per què diem que el musclo és bivalve?

On viuen els gastròpodes?

I els bivalves?

I els cefalòpodes?

6. Quina d’aquestes característiques corresponen als insectes? Tenen 8 potes

Respiren per brànquies

Respiren per tràquees

Tenen 6 potes i 2 antenes

7. Quina classe de mol∙luscs són els animals següents? •

Cargol

• •

Sípia

Calamars •

Pop

Ostra

Cloïssa

8. Indica per què les aranyes no són insectes. Dóna’n dues raons. • •

 

9. Les sèpies tenen una bossa de tinta. Per a què la utilitzen?

10. Els pops tenen tentacles. Per a què els fan servir?

5


ELS ANIMALS INVERTEBRATS 11. A quin grup d’invertebrats pertanyen aquests animals? • •

Escarabat de  cuina

• •

Marieta

• •

Pop

• •

Medusa

Poll

6


ELS ANIMALS INVERTEBRATS EN RESUM •

Quina és la principal característica dels animals invertebrats?

Quins són els principals grups d’invertebrats?

Com tenen protegit els cos els artròpodes?

I els mol∙luscs?

I els equinoderms?

Quins animals invertebrats tenen el cos sense protecció?

En quins grups es divideixen els artròpodes?

I els mol∙luscs?

7


ELS ANIMALS INVERTEBRATS PER COMENÇAR… 2. En què s’assemblen tots els animals de les imatges d’aquesta pàgina?

taràntula

cranc

cargol de mar

formiga

musclos

pop

3. Tenen tots el mateix nombre de potes? Tenen ales?

4. Quin nom podries utilitzar que servís per designar tots aquests animals alhora?

5. I si haguessis de buscar un nom per al grup al qual pertany cada un, quins noms  triaries?

8


ELS ANIMALS INVERTEBRATS INVERTEBRATS AMB PECES ARTICULADES (ARTRÒPODES) Omple la taula. Miriàpodes

Crustacis

Aràcnids

Insectes

Parts del cos Nombre de  potes Exemples

A més   a   més   dels   mol∙luscs,   quins   altres   animals   invertebrats   pots   trobar   a   la  peixateria?

Les esponges i els coralls tenen un esquelet amb característiques i utilitats diferents per  a nosaltres. Intenta esbrinar­les i explica­les.

9


ELS ANIMALS INVERTEBRATS I ARA… Busco més informació Busca en un diccionari o en una enciclopèdia la paraula  equinoderms. Llegeix­ne la  definició   i   després   intenta   escriure­ho   amb   paraules   teves.   Posa   algun   exemple  d’animal equinoderm.

M e d i n a t u r a l 1 Busca   ara   la   paraula  cefalòpodes.   Llegeix­ne   la   definició   i   explica­la   amb   paraules  teves. Posa algun exemple d’animal cefalòpode.

Què són els insecticides? Per a què serveixen?

Digues el nom d’algun insecte que sigui perjudicial per a les persones i explica per què  ho és.

Per a què els serveix la closca interna a les sípies? Saps si té alguna altra utilitat per a  algun altre animal?

10


ELS ANIMALS INVERTEBRATS HE APRÈS… •

En què es diferencien els animals vertebrats i els invertebrats?

e d i n a t u r a l 1 11 • Relaciona les columnes mitjançant fletxes. Sangonera • Pop • Cranc •

• Té el cos tou, format per anells. • Té una closca en espiral.

Garota •

• Té vuit potes i el cos dividit en dues parts.

Vespa •

• Té antenes i deu potes, les dues primeres en  forma de pinça.

Medusa • Cargol • Escopinya • Aranya • •

• Té el cos envoltat d’una closca dura amb pues.

• Té el cos en forma de sac. • Té una closca formada per dues valves. • Té una closca interna. • Té sis potes i el cos dividit en tres parts.

Dibuixa un insecte i indica­hi les parts següents: cap, tòrax, abdomen, antenes, ulls,  potes i ales.

11


ELS ANIMALS INVERTEBRATS •

Què és   un   artròpode?   Quins   grups   d’artròpodes   coneixes?   Escriu   el   nom   d’un  artròpode per a cada un dels grups.

Classifica els animals següents en  les taules de  sota: sípia, medusa, escamarlà,  marieta, cranc, papallona, escorpí, estrella de mar, cuc de terra, centpeus, aranya,  mosquit, cargol, esponja, calamar, ostra, musclo, escarabat. Artròpodes Miriàpodes

Crustacis

Aràcnids

Insectes

Anèl∙lids

Equinoderms

Porífers

Mol∙luscos

12

Activitats invertebrats  

Activitats invertebrats

Advertisement