Page 1

SAMENstromen JAARGANG 3 • NUMMER 4 • MEI 2013

Maandelijks katholiek infoblad Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Maria maand Lourdesgrot 100 jaar Pinksternoveen: Open de deur voor Gods Geest


Clara & Franciscus federatie

Van de redactie Een nieuwe lente, een nieuwe koning, een nieuwe Samenstromen. Fijn dat u dit boekje hebt gepakt en nu leest. De meimaand is Mariamaand. Wist u dat u vlakbij een heel speciale plek bent in Zevenhoven? Daar is een prachtige Lourdesgrot die dit jaar maar liefst 100 jaar! bestaat en dat is een reden voor feest. Onlangs is er groot redactieberaad geweest. Als centraal aanspreekpunt wensen we ons er een kundig hoofdredacteur bij. Iemand die de grote lijn bewaakt, vooral op het inhoudelijk vlak. Het praktisch samenstelwerk blijven de huidige redactieleden met plezier doen. De nieuwe rol iets voor u? Graag komen we met u in contact. Vanuit de Franciscus-parochie zoeken we iemand die wil meehelpen bij het maken van het leuke ‘Spraakwater’, dé pagina voor jonge kinderen. Heeft u een vlotte pen en vindt u het leuk door een gesprek mensen te leren kennen en aan de weet te komen hóe geloof bij hen een rol speelt? Dan nodigen wij u uit mee te zwemmen in onze vijver van interviewers die per tourbeurt de regio rondgaan voor boeiende interviewverhalen. Een kort berichtje naar onze redactie (samenstromen@gmail.com) brengt u verder bij de juiste persoon. Hopelijk laat u van zich horen. … het luikje van onze mailbox staat open. Veel leesplezier, de centrale redacteuren van deze uitgave, Anja Niemöller en Gerda Lieverse

DE GASKAMER

INHOUD

FEDERATIENIEUWS

Van de Redactie

Column Dirk Koster

Overweging Pastoraal Pastorale Noten

Groeien in geloof

Een Ontmoeting met...

PAROCHIENIEUWS Nieuws uit de verschillende kernen VERDER FEDERATIE Spraakwater Algemeen nieuws Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren Coverfoto: Adrianuskerk Langeraar bij zonsondergang door Ineke Buskermolen 2

De 4e mei blijft een dag van gruwelijke herinneringen, met woorden als concentratiekamp en gaskamer. Ik blader in het boek van Bart van der Boom over de massavernietiging van de Joden door nazi-Duitsland. Het is pas uitgekomen en heeft de Prijs Geschiedenis 2012 gewonnen. Ik kom er het verhaal tegen van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw. Zij schreef dagboeken in de oorlog net als Anne Frank, en werd eveneens wereldberoemd. Ik lees dat Etty 28 jaar was in 1942, en dat ze toen al besefte dat de Duitsers uit waren op hun totale vernietiging. Opeens kwam de dood in haar leven, ‘groot en eenvoudig en vanzelfsprekend, en bijna geluidloos’. In Westerbork ziet ze de treinen wegrijden en helpt een half verlamd meisje in de kale beestenwagen. Tegelijk groeit er bij haar een wereldwijd gevoel van verbondenheid met alle slachtoffers, en ‘een onmetelijke wijdheid van godsvertrouwen. Ik voel me alleen maar in Gods armen, om het nu eens beeldschoon te zeggen.’ Op 7 februari 1943 vertrekt ze naar Auschwitz en krabbelt op de briefkaart die ze de trein uitgooit: ‘We hebben zingende het kamp verlaten’. Niet veel later, vertelt Bart van der Boom in zijn boek, gaat ze de gaskamer in. En hij eindigt zijn verhaal over Etty Hillesum met de zin:

‘Of zij zich toen nog in Gods armen voelde, is de vraag’. Toen ik dit las, vond ik het een misplaatste opmerking, zeker voor een docent geschiedenis aan de Leidse universiteit, een gebrek aan respect voor haar en haar religieuze overtuiging. Een lelijke fout, Bart! Wat zou Etty ervan gevonden hebben? Ze zou erom geglimlacht hebben. Haar hart was al schoongebrand en voorgoed thuisgekomen, voor ze de gaskamer in ging. Dirk Koster osfs


OVERWEGING

Pastoraal

Onlangs werd in het Katholiek Nieuwsblad een weergave gepubliceerd van de toespraak die kardinaal Bergoglio heeft uitgesproken voor de vergadering van kardinalen gehouden die hem tot paus heeft gekozen. Kardinaal Bergoglio, nu paus Franciscus, pleit voor een Kerk die vooral gericht is op evangelisatie, een kerk die niet opgesloten zit in zichzelf, maar die moedig naar buiten treedt: ‘Evangelisatie veronderstelt apostolische ijver. Ze veronderstelt in de Kerk onverschrokken vrijheid van spreken, zodat zij buiten zichzelf treedt. Ze is geroepen uit zichzelf te treden en naar de randen te gaan. Niet alleen naar de geografische randen maar naar de grenzen van het menselijk bestaan: die van het mysterie van de zonde, van de pijn, van de onrechtvaardigheid, van de onwetendheid, van de ontbrekende religieuze praxis, van het denken, van iedere nood.’ Een Kerk die niet naar buiten treedt, wordt ziek en houdt Jezus egoïstisch voor zichzelf, aldus de latere paus. Het is een overtuiging die paus Franciscus op Witte Donderdag in een jeugdgevangenis bracht om daar de voeten van gedetineerde mensen te wassen. Om als gelovigen moedig en onverschrokken naar buiten te treden, hebben wij Gods hulp hard nodig. We kunnen dat niet op eigen kracht, net zo min als die eerste leerlingen van Jezus dat konden. Na de Hemelvaart van Jezus bleven zij samen in Jeruzalem, om daar te bidden om kracht, samen met de Moeder van de Heer. De deuren en ramen potdicht, bang voor de boze buitenwereld. Dan, met Pinksteren, waait er een frisse wind door het huis, Gods wind, en ontvangen zij de Geest die hen in vuur en vlam zet. Ze gooien deuren en

ramen open en gaan er onverschrokken op uit om te getuigen van Jezus, hun levende Heer. Ze gaan tot de randen van de wereld en tot de randen van het menselijk bestaan, naar zieken, gewonden, gevangenen. Overal brengen zij het Licht van Christus. In deze tijd van ontkerkelijking hebben ook wij Gods Geest hard nodig. Nodig om het Licht van Christus brandend te houden in ons eigen hart. Niet om het egoïstisch voor onszelf te houden, maar om het te laten uitstralen naar buiten, fier en onverschrokken, tot heil en genezing van alle mensen en van heel onze cultuur. Laten we ons daarom aansluiten bij de leerlingen die samen met Maria bidden om Gods Geest, negen dagen lang, de allereerste noveen. We kunnen dat doen in de gezamenlijke Pinksternoveen die van 10 – 18 mei door onze streken trekt.

Of we bidden thuis, in verbondenheid met alle mensen van goede wil: ‘Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.’ Diaken George Brink

Ook benieuwd naar het nieuws uit de andere kernen van onze federatie? Op WWW.CLARAENFRANCISCUSFEDERATIE.NL kunt u de versie van de andere parochie lezen.

SAMENstromen • mei 2013

3


Clara & Franciscus federatie

Pastorale NOTEN Terugblik Pasen

Het paasfeest is een bijzonder feest, hét feest voor alle volgers van Jezus. We vieren dat Hij is opgestaan uit de dood en daarmee ook voor ons de weg naar het eeuwig leven mogelijk heeft gemaakt! Bijzonder en daarom duurt het 50 dagen lang: de kerk is ook nu nog wit, tot aan Pinksteren. Dus voor iedereen die we nog niet persoonlijk gesproken hebben: een zalig Pasen toegewenst. Pasen zelf, maar vooral ook de voorbereiding daarop in de Goede Week, had dit jaar een wat andere opzet dan andere jaren. We kijken terug op mooie vieringen waarin we samen ons geloof echt mochten beleven en vieren. Aan de andere kant kregen we ook feedback waar we als team mee aan de slag gaan. Volgend jaar hopen we dan, binnen de situatie waarin we dan zitten, deze bijzondere tijd weer op een mooie manier te mogen vieren.

Pinksternoveen

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest de leerlingen van Jezus in vuur en vlam zet. Dan gebeurt het: dan durven ze er op uit te trekken om te getuigen van Jezus. En met die hulp lukt het ze dan ook: vele mensen zijn overtuigd en gaan geloven. Pinksteren wordt daarom wel gezien als de verjaardag van de kerk. Het is die heilige Geest waar we in de aanloop voor het Pinksterfeest in het bijzonder voor bidden. Dat ook wij vol van vuur mogen zijn om ons geloof, om Christus. In het bijzonder doen we dat in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren in, tijdens de Pinksternoveen. Om dit met elkaar te kunnen doen, wordt ook dit jaar de Pinksternoveen georganiseerd in kerken van onze federatie. Van harte aanbevolen! Posters met informatie zijn te vinden in de kerken.

Dank voor uw bijdrage

De actie Kerkbalans ligt alweer even achter ons. Vanaf deze plaats willen we iedereen bijzonder hartelijk danken voor alle hulp: de financiële hulp maar zeker 4

ook voor de inzet van zo velen voor de actie zelf. Onze geloofsgemeenschappen zouden niet kunnen functioneren zonder de inzet van vele vrijwilligers en de betrokkenheid en het gebed van ons allemaal. Daarnaast zijn er voor het draaiend houden van onze geloofsgemeenschappen ook financiële middelen nodig. Net als op vele andere plaatsen is het niet altijd even gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Kosten stijgen overal en dat wordt zichtbaar. Zonder de bijdrage van velen redden we het niet. Daarom: veel dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

Studiedag team

Inmiddels zijn we al weer twee jaar als “Clara en Franciscusfederatie” onderweg. Een jaar daarvoor begonnen we al met de voorbereidingen. Een van de eerste stappen was toen om na te denken over een beleidsplan: over onze missie, visie en prioriteiten. Misschien weet u nog wel wat die missie is: “Gods liefde, die ons beweegt, doorgeven in woord en daad”. Nu, een paar jaar later, is het tijd om eens terug te kijken en te zien hoe de zaken er nu voorstaan en of er aanpassingen nodig zijn. Hiermee gaan we aan de slag tijdens onze studiedag van 21 mei.

Nieuwe katholieken

Net als andere jaren waren er ook dit jaar een paar geïnteresseerden die erover nadachten om katholiek te worden. Met dit groepje zijn we in de afgelopen maanden een aantal maal bij elkaar geweest. Er zijn zaken uitgelegd, maar we hebben ook met elkaar over het geloof gesproken: hoe we er zelf mee omgaan, over wat het voor ons betekent. Het waren mooie bijeenkomsten. Een viertal zijn rond Pasen dan ook werkelijk tot de kerk is toegetreden. Gefeliciteerd: Agnes, Ellen, Gerrit en Tessa: welkom in ons midden, welkom in de kerk!

Kalender Mei 2013 Woensdag 1 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Langeraar

Dinsdag 7 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Donderdag 9 mei 7.00 uur

Dauwtrappen Mariakerk aansluitend viering

Vrijdag 10 t/m

Kloosterweekeinde

Zondag 12 mei Dinsdag 14 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Woensdag 15 mei 20.00 uur Bijeenkomst in Leimuiden werkgroepen H. Vormsel Dinsdag 21 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Dinsdag 28 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Donderdag 30 mei 20.00 uur

Informatieavond in Leimuiden Deelnemers Assisi reis


Groeien

in geloof

Excursie unieke ikonententoonstelling Het Catharijneconvent in Utrecht herbergt in deze maanden een unieke tentoonstelling van Russische ikonen, onder de titel ‘Goddelijke inspiratie’. De ikonen zijn in bruikleen gegeven door het Andrej Rublev Museum in Moskou. Ook in onze tijd en ook in onze federatie zijn mensen gefascineerd door ikonen, die ook wel ‘Vensters op de eeuwigheid’ worden genoemd. Sommige mensen uit de federatie hebben zelf ikonen geschilderd o.l.v. Kees Rietveld. In augustus zullen zij in Zevenhoven exposeren. Op dinsdag 2 juli heeft u de kans om mee te gaan naar deze bijzondere tentoonstelling. De excursie bestaat uit bezoek aan de tentoonstelling met rondleiding en een lezing over ikonen en hun betekenis in de Byzantijnse liturgie binnen de Rooms Katholieke Kerk. Wie vooraf meer wil weten over ikonen is welkom voor een inleiding. Deze vindt op donderdagavond 20 juni in Leimuiden plaats, in de Priester Hendrikzaal (naast de pastorie). Aanvang 20.00 uur.

Datum: 2 juli Entreekosten: € 12,- (of € 2,50 met museumjaarkaart). Vervoer: wordt onderling geregeld Tijden: rondleiding om 12.30 uur, lezing van 14.00 tot 15.00 uur Aanmelden Tot 31 mei bij het centraal secretariaat: info@claraenfranciscusfederatie.nl

Route Pinksternoveen 2013: Open de deur voor Gods Geest Vrijdag 10 mei Zaterdag 11 mei Zondag 12 mei Maandag 13 mei Dinsdag 14 mei Woensdag 15 mei Donderdag 16 mei Vrijdag 17 mei Zaterdag 18 mei

19.30 uur 19.00 uur 19.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 20.00 uur 19.00 uur

H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 – Aarlanderveen De Goede Herder - Dorpsweg 24 – Reeuwijk-dorp H.Johannes de Doper - W. v.d. Veldenweg 24 – Leimuiden Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Spoorlaan 19 - Zwammerdam De Bron Troubadourweg 2 - Alphen a.d. Rijn H. Adrianus - Langeraarseweg 90 - Langeraar Jacobuskerk – Meerkreuk 3 – Oude Wetering H. Nicolaas - Dorpstraat 35 - Nieuwveen De Lichtkring - Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn Gereformeerde Kerk - Oostkanaalweg 2 – Ter Aar H. Laurentius - Dr. v. Noortstraat 88 - Stompwijk H. Bernarduskerk - Rijndijk 106 – Hazerswoude-Rijndijk St. Martinus - Simon v. Capelweg 60 - Noorden O.L.Vr. Geboorte - Past. v.d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering Samenw. kerken - Kerkplein Ned. Herv. Kerk Haastrecht H. Joannes de Doper - A.P. van Neslaan 50 - Boskoop

BESTUURLIJK Iedere maand afwisselend het nieuws vanuit het Clara, Franciscus danwel Federatie bestuur. Deze keer:

Bestuursnieuws parochie H. Clara In de afgelopen maanden is veel gepraat over de begroting 2013. Ondanks dat deze begroting een tekort laat zien, is het bestuur op de vergadering van 13 maart uiteindelijk toch akkoord gegaan. Op 2 april heeft het bestuur een hele vergadering aan het Beleidsplan besteed. Er kunnen veel zaken uit het concept zoals bij de Franciscus-

parochie is beschreven, overgenomen worden waarbij op onderdelen aanpassingen gemaakt worden aan onze eigen identiteit. Op de thema-dag van 22 juni met de Beheercommissies wordt dit een belangrijk onderwerp van gesprek.

op te knappen. Voor Aarlanderveen is er inmiddels een Bischoppelijke machtiging afgegeven voor het voegwerk en schilderwerk aan de pastorie. In Zevenhoven is de urnenmuur gereed, deze is ingewijd en de eerste urnen zijn geplaatst. Ook zijn in Zevenhoven de lampen uit Langeraar overgenomen en opgehangen in de kerk. Namens het H. Clara parochiebestuur, Sjaak Leliveld

Langeraar en Aarlanderveen zijn bezig om het terrein achter kerk en pastorie

SAMENstromen • mei 2013

5


Clara & Franciscus federatie

Een ontmoeting met

HONDERD JAAR LOURDESGROT

Door Dirk Koster osfs De huishoudster van pastoor Meyer wilde graag naar Lourdes, naar Maria. Het was 1913, een rumoerige tijd. En een tocht naar Lourdes was toen een wereldreis. Marie – of heette ze Annie? – aarzelde en de pastoor miste haar nu al en zei in een overmoedige bui ‘Ik bouw hier in de tuin wel een Lourdesgrot voor je, dan kun je er elke dag naar toe’. De pastoor van Zevenhoven, buurtschap Noordeinde had een grote tuin, plaats genoeg. De rotsblokken liet hij uit de Ardennen halen, hij kocht een echte Lourdes-Maria, en plaatste die hoog in de rotsen, en beneden aan haar voeten zette hij Bernadette neer. Marie voelde zich verwend, en de parochianen ook. Langzamerhand groeide de verering, de Lourdesgrot begon bekend te worden. En bij de Sacramentsprocessie buiten door de tuin stopte men bij de grot, stalde daar het Allerheiligste uit en werd de zegen gegeven. Na de oorlog begon de grot te verzakken en de belangstelling zakte ook. Tot pastoor Van Essen kwam. Die begon in 1977 aan een grondige opknapbeurt. Op 13 mei werd de gerestaureerde grot opnieuw ingezegend. De pastoor begon toen ook af en toe de Mis op te dragen bij de grot, en de belangstelling groeide vanuit de hele omgeving. Ik sprak daarover met Piet van Veen, die op dezelfde dag als de nieuwe Paus

Franciscus geboren is – 17 december 1936. Piet heeft zoals meer parochianen een ingeboren verering voor de Lourdesgrot van zijn dorp. Hij is misdienaar geweest net als zijn broers, woont vlak bij de kerk, zorgt voor de bloemenversiering bij de grot, bidt de rozenkrans voor in de Mariamaanden, en zorgt samen met anderen voor de tuin. Hij is er mee vergroeid, vindt Zevenhoven het mooiste plekje van de wereld, en voelt zich thuis bij de kleine maar hechte katholieke gemeenschap. Die sfeer proef je daar ook. Je komt er heel betrokken mensen tegen, zoals Dirk Janmaat, Rosa van Mastwijk, Joke van Tol en natuurlijk de ‘pastoor’ van Zevenhoven Gerard van de Ham. Dit rijtje kun je makkelijk aanvullen! De Lourdesgrot viert dit jaar haar honderdjarig bestaan! Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat de bisschop komt. Hij gaat de 100 jaar volmaken met een plechtige viering, op dinsdag 2 juli. Alle stoelen van de Claraparochie, die vrij zijn, worden erbij gesleept. Lourdes zelf zal verbaasd toekijken!

LEG IETS IN MIJN HANDEN, MARIA Leg iets mijn handen, Maria als ik aan je denk. leg iets in mijn vreugde als ik juich: leg iets in mijn stem, Maria, als ik iemand troost. leg iets in mijn woorden als ik bid tot jou. leg iets van jouw warmte in mijn hart:

Alle vieringen in de komende meimaand worden bij de grot gevierd, en dus is het elk weekend goed weer! Elke dinsdagavond wordt er bij de grot de rozenkrans gebeden, en de meditatiegroep van de Claraparochie houdt op de laatste dinsdagavond van Mei haar wandelmeditatie, om 19.00 uur.

leg iets van jouw eenvoud in mijn ‘vrouw-zijn’. leg iets in mijn handen van jou zachtheid leg iets van vrede in mijn mond. leg iets in mijn ogen als ik naar iemand kijk

Gebeuren er wonderen in Zevenhoven? Jazeker. Er komen heel wat mensen die veel hebben meegemaakt. Velen in rolstoelen. Er is, net als in Lourdes, een blije opgetogenheid. Er is een gezamenlijk gevoel van troost en kracht, die je eigenlijk niet begrijpt, maar die er wel is. Lang leve de Mariagrot in Zevenhoven. 6

leg iets van jouw liefde in mijn stem terwijl ik deze woorden bid. leg iets van jouw warmte in mij leg iets van jouw eenvoud in mijn ‘vrouw-zijn’. Maria


H. Franciscus parochie

Hoogmade/Woubrugge

Vastenactie Het thema van de Vastentijd: “De weg gaan…” en de migranten in Honduras, waren ook te zien in de bloemversiering in de kerk. De dames van de versiering hebben gezocht naar een verbeelding van beide thema’s en dat is goed gelukt. Voor het priesterkoor werd een weg verbeeld, en de voorwerpen als een koffer, een trein, stenen en dorre takken gaven vorm aan de soms uitzichtloze situatie van mensen in Honduras.

Familievieringen: het enthousiasme op Palmzondag straalt ervan af…

Eerste HeiligeCommunie: “Blijf dit doen!”

“De weg” uitgebeeld

Familievieringen: een kerkplek voor kinderen Met de presentatieviering van de 1e communicanten is een nieuwe serie familievieringen begonnen. Deze worden voorbereid door een aantal ouders van de communicanten samen met de voorganger. We proberen om met de vaste elementen een aansprekend deel voor de kinderen – en vaak ook de volwassenen – aan te bieden. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Het is geweldig hoe het familiekoor Enjoy o.l.v. Jeanne Borst er altijd mooi op aansluit. De vorige serie werd afgesloten met een zeer geslaagde Palmzondagviering. Ouders, heel erg bedankt en complimenten voor jullie inzet!

Twaalf kinderen en hun ouders bereiden zich voor op de eerste keer dat de kinderen zullen deelnemen aan de Eucharistie. Het is zowel voor hen als voor de ouders een groot avontuur. Na een gezamenlijke voorbereiding met pastor Marjo Hoogenbosch komen de kinderen op acht woensdagmiddagen bij elkaar onder leiding van een aantal ouders. Het zijn gezel-

lige en leerzame bijeenkomsten in de leerlingkamer, maar ze gaan ook in de kerk kijken. Op 14 april hebben de kinderen zich gepresenteerd in de familieviering. We kijken uit naar 16 juni, wanneer we met elkaar het feest van de Eerste Heilige Communie zullen vieren.

Heilig Vormsel 2013 We kijken vooruit naar de viering van het H. Vormsel. Dat gaat plaats vinden in samenwerking met de parochiekern van Rijpwetering en Oud Ade. De datum voor het Vormsel is vrijdag 22 november. Kinderen van de leeftijd van groep 8 kunnen door hun ouders rechtstreeks worden aangemeld via het secretariaat: olvgeboortegoedeherder@planet.nl of via de brievenbus. Graag met vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. SAMENstromen • mei 2013

7


H. Franciscus parochie Welkom bij seniorenochtend 15 mei Van harte nodigen wij alle oudere parochianen van Hoogmade en Woubrugge uit voor de voorjaars-seniorenochtend op woensdag 15 mei. We beginnen om 10.00 uur in de kerk met de Eucharistievieirng waarin pastoor W. Broeders voorgaat. Hierna bent u welkom in gebouw Drieluik, Kerkstraat 51, voor een gezellig samenzijn. U kunt ook mooie wenskaarten uitzoeken en lootjes kopen voor de paaskaars van 2012. De opbrengst is voor diverse voorzieningen in onze kerk. De bezoekgroep wil u graag helpen om te komen. U wordt thuis afgehaald als u belt naar Nico Koot voor Woubrugge 0172-518178 of naar Theo Nieuwenhuizen voor Hoogmade 071-5018821. Wanneer u niet naar de kerk kunt komen, kunt u meeluisteren via internet (www.kerkomroep.nl) of de kerkradio. Wij hopen u te ontmoeten op 15 mei. Namens de bezoekgroep, Theo Nieuwenhuizen

In memoriam “Bezige handen, nu gevouwen en stil, waren vol zorg voor een ander, zo was je wil.” Deze tekst was onze moeder en oma op het lijf geschreven. Grietje (Greet) van der Ploeg – Matheijsen, is geboren op 1 juni 1935 in Leiden. Haar moeder is op 29 jarige leeftijd overleden, toen ma nog maar 3 jaar oud was. Ze is vooral opgevoed door haar tante Marie en ome Dorus. Na haar schooltijd is ma gaan werken bij de Gruyter en daarna bij de Cortonastichting. Op 6 januari 1957 is ma getrouwd met Niek van der Ploeg en ze zijn toen bij Oma van der Ploeg in Hoogmade gaan wonen. Hier werden Ada, Jos, Frank en Xander geboren. Haken, breien en zingen waren haar lust en haar leven. Na jaren in Hoogmade te hebben gewoond is ze met pa om gezondheidsredenen naar Leiderdorp verhuisd. Ma is 5 jaar geleden in verzorgingshuis Roomburgh in Leiden gaan wonen. Daar heeft ze genoten. Ze was er onder de mensen en zag de 8

bootjes langsvaren. Omdat Roomburgh verbouwd werd, werd ma overgeplaatst naar het Hofflants Huys in Voorschoten. Hier telde ze de weken af dat ze terug kon. Het mocht niet zo zijn, want in de nacht van 28 maart is ma volkomen onverwacht overleden. Op 3 april is ze in Hoogmade begraven. Jos van der Ploeg Op 29 maart 2013 is Cornelia Anna Oudshoorn-van der Post overleden; zij werd 86 jaar. Corrie van der Post was de jongste van de negen kinderen van Johannes van der Post en Cornelia Zoetemelk. Zij is geboren op 16 augustus 1926 aan de Oude Kerkweg in Hoogmade en heeft daar bijna haar hele leven gewoond. Het laatste stukje van haar leven heeft zij gesleten in Woudsoord te Woubrugge. Corrie heeft een werkzaam leven achter de rug. Zij trouwde met Gerard Oudshoorn en samen kregen zij acht kinderen. Dat betekende dus hard werken om het gezin draaiende te houden, te voeden en te kleden en dat met beperkte financiële middelen. Zij heeft steeds de eindjes aan elkaar kunnen knopen, zonder dat het ten koste ging van haar gastvrijheid. Later kreeg zij meer tijd voor zichzelf. Bijzonder was dat zij op haar 65ste haar zwemdiploma haalde, enorm trots was zij daarop. Samen met haar man genoot zij van de vakanties en hun kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden van haar man in 2004 bleek dat zij aan dementie leed. Op haar 80ste verhuisde zij naar Woudsoord, waar zij na een liefdevolle verzorging, op Goede Vrijdag, in het bijzijn van enkele van haar kinderen weggleed uit

dit leven. Op 4 april heeft haar uitvaart plaats gevonden en is zij te rusten gelegd op het kerkhof in Hoogmade. Toos van der Hoorn Op 30 maart is op 78 jarige leeftijd overleden, Jacobus Jozef (Koos) van der Meer. Koos werd geboren op 30 april 1934 in Hoogmade. Hij groeide op als boerenzoon op de Boskade tussen zijn vijf broers, Niek, Piet, Leen, Joop en Ries en zijn zus Bep. In 1966 trouwde hij met Truus van der Poel uit Oud Ade. Ze kochten een woning in het Europaplantsoen te Hoogmade. Samen kregen ze drie zonen, Ruud, Wijnand en Maarten. Jarenlang werkte hij voor de zuivelfabriek van Menken-Landbouw. Koos kluste veel en was een echte ‘doe-hetzelver’. Hij legde op boerderijen centrale verwarming aan en heeft menig huisje verbouwd. Zo spaarde hij om voor zijn gezin te kunnen zorgen. Hij was erg betrokken bij het kerkelijk vrijwilligerswerk. Hij was jarenlang de grote motor van het Nederlandstalig koor. Zingen was zijn lust en zijn leven. Vlak voor zijn pensioen werd er bij hem een longziekte ontdekt. Deze zorgde voor een langzame aftakeling. Toch kon hij met enige aanpassingen nog jaren genieten, bijvoorbeeld van zijn kleinkinderen. In juni 2011 ging Koos in Leythenrode wonen. Daar is hij de laatste periode van zijn leven zeer liefdevol en geduldig verpleegd. Hij zei altijd: “Ik heb het hier prima naar mijn zin. Die zusters zorgen zo goed voor me.” Op 5 april hebben we hem naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof gebracht. Familie van der Meer

Huwelijk In de O.L.V. Geboortekerk wordt op 24 mei het huwelijk gesloten van Mariska van der Ploeg en Ronnie van Leeuwen. Aanvang: 14.00 uur Wij wensen Mariska en Ronnie een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.


Leimuiden/Rijnsaterwoude

VOORLOPIGE OPBRENGST VASTENAKTIE 2013 Help de migranten in Honduras weer een nieuw bestaan opbouwen.

en hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Met dit campagneproject kan Vastenaktie zo’n 16.000 migranten en hun gezinnen ondersteunen. Dank voor uw inzet, hulp en bijdrage. Mede door u kunnen de migranten in Honduras een betere toekomst tegemoet zien. M.O.V. werkgroep Vastenaktie Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude: Monique Senne en Anneke Bosma

De Vastenaktie is afgelopen. Samen met pastor Anneke Beenakker zijn de kinderen van de R.K basisscholen in Leimuiden en Rijnsaterwoude bezocht en hebben we een filmpje bekeken over het campagneproject 2013 van de zusters Scalabrinianas in Honduras. De kinderen van basisschool de Kleine Wereld hebben € 97,70 bijeengebracht en de kinderen van de Kinderarcke uit Rijnsaterwoude haalden het mooie bedrag van € 106,61 op. De plantjesactie is terug van weggeweest en heeft € 166,- opgebracht. De opbrengst van de solidariteitsmaaltijd was € 262,50, met een woord van dank aan de PCI die de onkosten voor haar rekening heeft genomen. We hebben mooie ontmoetingen en gesprekken gehad tijdens de Koffiestop bij de MCD supermarkt in Leimuiden. Een beker koffie, thee of limonade met een koekje lustten de voorbijgangers wel en veelal werd er spontaan gedoneerd voor het goede doel. Na 3 uur konden we € 106,61 uit onze grote spaardoos halen. Dit alles moet nog aangevuld worden met de Paascollectes, maar de voorlopige opbrengst van de Vastenaktie is gekomen op een bedrag van € 921,20! Dat is een heel mooi resultaat. De zusters Scalabrinianas vangen de migranten

Passie in Leimuiden en Rijnsaterwoude In Leimuiden en Rijnsaterwoude kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde samenwerking tussen mensen van de verschillende kerken en verenigingen die uiteindelijk geleid heeft tot drie uitvoeringen van een Mattheus-passie op muziek van Gerard van Amstel. Op initiatief van het missionair team van de Dorpskerk om verbindende en geloofsverdiepende projecten te organiseren heeft het grote projectkoor en begeleidings-ensemble de toehoorders

echt weten te raken. Met de expressieve uitvoering, de muziek, de teksten van Piet van Midden, de belichting en de ‘boventiteling’, maar vooral door de brede samenwerking. Van Woudse Dom tot Shantykoor en van Mavileo tot technische mensen, het was vóór alles een geweldige samenwerking waar de deelnemers van genoten hebben en dat nu al naar meer smaakt. Enige nadeel was misschien dat de kaarten zo snel uitverkocht waren. Het lijkt erop dat een vervolg niet uit zal blijven. Theo van der Hoorn

Restauratie van het kerkorgel U heeft het vast allemaal al gezien. Het kerkorgel staat weer te stralen! Het kerkorgel, dat gebouwd is in 1856, is onder handen genomen. Na het plaatsen van een steiger is de firma Adema (sinds 1855) gestart met de werkzaamheden. Na ongeveer 4 weken was de restauratie klaar en de oplevering heeft plaatsgevonden. De 1e fase is nu voltooid.

SAMENstromen • mei 2013

9


H. Franciscus parochie Het front van het orgel is aangepakt en helemaal in de was gezet en er zijn enkele kleine technische problemen opgelost. In overleg met de orgelcommissie van het Bisdom, de firma Adema en de beheercommissie wordt de tweede fase van de restauratie voorbereid. Die staat gepland voor het laatste kwartaal van 2013. Dan wordt de totale mechaniek van het orgel gerestaureerd. Namens de beheercommissie, Sjaak Senne

Peppelhofviering Er is een eucharistieviering in de Peppelhof op vrijdag 10 mei om 9.30 uur. Pastor A. Vijftigschild gaat voor.

Zaterdag 25 mei - Toediening Heilig Vormsel In onze parochiekern St. Jan de Doper zijn er dit jaar vier kinderen, die het H. Vormsel gaan ontvangen. Lynn, Mabel, Merel en Rens zijn vanaf begin maart druk bezig geweest om zich voor te bereiden op het ontvangen van dit sacrament. Omdat er in onze kerk slechts vier vormelingen zijn, zullen zij samen met de kinderen uit de Emanuelkern uit Roelofarendsveen – Oude Wetering worden gevormd. Op zaterdag 25 mei zal Vicaris Eggink om 19.00 uur tijdens een plechtige viering in de Jacobuskerk te Oude Wetering dit sacrament aan alle vormelingen toedienen. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Een terugblik op Palmpasen en de Kinderkruisweg Palmpasen! Woensdag 20 maart waren er maar liefst 40 kinderen aanwezig in de serre van de pastorie. Er is druk gekleurd en versierd, het eindresultaat: 40 prachtige Palmpasenstokken waarmee de kinderen op zondag 24 maart weer een heleboel mensen blij mee hebben gemaakt. De feestelijke Palmpasenviering werd door pastor George Brink voorgegaan. De kinderen maakten met hem een vrolijke rondgang door de kerk ĂŠn mochten dit jaar de gewijde palmtakjes 10

uitdelen aan de mensen in de kerk (zie foto).

Kinderkruisweg Op Goede Vrijdag werd ook de Kinderkruisweg goed bezocht. Pastor Beenakker leidde de kinderen langs alle staties en vertelde daarbij het lijdensverhaal. Aan het begin van het verhaal mochten 13 kinderen plaatsnemen aan de speciaal gedekte tafel waaraan Jezus het avondmaal had gegeten met zijn vrienden. Tijdens het verhaal werden er prachtige liedjes gezongen door het kinderkoor. Aan het einde van de Kruisweg mochten alle kinderen een witte roos bij het kruis neerleggen en werd hand in hand het Onze Vader gebeden. Een mooie en plechtige afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.

zetten! Heel hartelijk bedankt, alle kinderen voor jullie aanwezigheid en alle ouders en vrijwilligers voor het helpen met de voorbereidingen! Werkgroep Jeugd

Bij Overlijden Indien u de R.K. Begrafenisvereniging St Barbara wenst in te schakelen bij de verzorging van de begrafenis/crematie dan is de verzorger te bereiken onder telefoonnummer: 0623577758. TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Natuurlijk zijn wij ontzettend blij met zoveel belangstelling voor de door ons georganiseerde activiteiten. Dit is een fijne stimulans om ons werk voort te

- Lief en leed Overleden 15 maart - Marie de Graaf-van Leemput 91 jaar 7 april - Ron Obbes 53 jaar

Geboren 24 maart - Thijs en Tom, zoons van Jan en Linda Hartveld-Krumpelman, Herenweg 8, 2465 AA Rijnsaterwoude


Oud Ade/Rijpwetering Dinsdagmorgen 14 mei om 9.45 uur Rozenkransgebed en om 10.00 uur een viering van woord en communie voor de KBO in Rijpwetering, met medewerking van het King’s Kombo. Voorganger is pastor Ch. Horsthuis. 28 mei om 9.15 uur Rozenkransgebed en om 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. Voorganger is pastoor W. Broeders. Na de viering koffie op de pastorie.

Thuiscommunie Er is een communieronde op dinsdagmorgen 7 en 21 mei.

Mededelingen Op zaterdag 4 mei vervalt de viering in Rijpwetering vanwege Dodenherdenking. In het weekend van 11 en 12 mei is de collecte tijdens de vieringen voor de Nederlandse Missionarissen.

kerk. Van 1964 tot en met 2008 heeft ze de nieuwsblaadjes en maandboekjes rondgebracht. Ze deed dit eerst met de wandelwagen en later bracht ze de boekjes samen met haar man, totdat hij niet meer zo ver kon lopen en ze met de auto bezorgd werden. Toen haar man te ziek werd voor het bezorgen, is ze, na 44 jaar trouwe dienst, gestopt met het bezorgen. Ook heeft mevrouw Disseldorp vele jaren geholpen bij het schoonmaken van de kerk. Deze taak werd haar helaas te zwaar, maar het wassen en strijken van onder meer altaarkleden, kelkdoekjes en doopkleden verricht zij nog steeds. Alle familieleden waren tijdens de viering aanwezig. Aan het eind werd mevrouw Disseldorp naar voren geroepen en nam ze de pauselijke zegen met een oorkonde in ontvangst.

Oproep van het gemengd koor Rijpwetering Wij zoeken enthousiaste koorleden. Wie heeft er plezier in zingen en wil ons koor komen versterken? Wij repeteren op maandagavond. Zowel dames als heren zijn van harte welkom! Contactpersoon Coby Zwetsloot tel. 071-5013649.

Pauselijke zegen met oorkonde Mevrouw Annie Disseldorp- van Veen heeft zaterdag 16 maart in Rijpwetering de pauselijke zegen met een oorkonde ontvangen van diaken G. Brink. Zij ontving deze onderscheiding voor meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk voor de

Bep de Jong

kinderen liepen met hun versierde palmpasenstokken naar de mensen die dit verdienen. Maar weet u: er is eigenlijk iets heel bijzonders aan de hand. Want de palmpasenstok vertelt ons over de week, die nu komen gaat: de laatste week voor Pasen, de Goede Week. Kijk maar…. De palmpasenstok is meestal in de vorm van een kruis. Dat kruis is nu neergezet en herinnert ons aan de kruisdood van Jezus, waaraan wij aanstaande vrijdag denken. Een haantje op de stok…...Toen Jezus gevangen genomen werd, liep Petrus heel bang in de stad Jeruzalem rond. Verschillende mensen herkenden hem als vriend van Jezus en toen ze dat tegen hem zeiden, heeft hij gedaan alsof hij Jezus niet kende. Toen Petrus dat gedaan had, moest hij er ineens aan denken, dat Jezus hem daarvoor gewaarschuwd had. Jezus had gezegd: “Voordat een haan drie maal gekraaid zal hebben, heb jij gedaan alsof je mijn vriend niet bent”. Petrus had hier heel veel spijt van en heeft zich heilig voorgenomen om er altijd voor uit te komen, dat hij een vriend van Jezus is.

Pauselijke zegen Annie Disseldorpvan Veen

Palmpasenviering 24 maart in Oud Ade De onderstaande eerste lezing is door één van de kinderen voorgelezen: Wij liepen een palmpasenoptocht. Veel

Palmpasenviering 24 maart SAMENstromen • mei 2013

11


H. Franciscus parochie Pinksternoveen Op vrijdag 17 mei om 19.30 uur is de Pinksternoveen in Rijpwetering. De Pinksternoveen is het gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Symbolisch komt het Pinkstervuur vanuit Noorden naar Rijpwetering en vervolgens gaat het naar Boskoop. Voorgangers zijn Nico Hoogenboom en Tineke van Hoorn met medewerking van enkele cantors. Na de viering is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting. U bent meer dan welkom.

Gregoriaans herenkoor gaat stoppen Het Gregoriaans herenkoor van Oud Ade/Rijpwetering heeft besloten om te stoppen. De reden is dat het overgrote deel van de leden de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt. Enkele heren zijn al over deze leeftijd heen, anderen zijn ver in de 70. De jongste van het 11 leden tellende koor is ‘pas’ 65. Dirigent Bram van der Poel wordt dit jaar 80 en het wordt voor hem een steeds zwaardere belasting om het koor te leiden. Het koor, dat ongeveer vijftien jaar geleden is gaan bestaan uit een aantal zangers van de voormalige parochies van Oud Ade en Rijpwetering en sindsdien aan vieringen in beide kerken medewerking verleent, heeft een lange geschiedenis. Uit de archieven blijkt, dat de vroegere statie, de voorganger van de latere parochies van Oud Ade en Rijpwetering, omstreeks eind achttiende eeuw al over een koor beschikte. Op zondag 9 juni verleent het koor nog haar medewerking aan de viering. Na de zomer zal het koor tijdens een viering nog eenmaal voor het voetlicht treden voor een officieel afscheid. Hans van der Wereld

Gedoopt Op 7 april is in de Mariakerk in Roelofarendsveen gedoopt Teun Bouwmeester, zoon van Mark en Sylvia Bouwmeester uit Rijpwetering. Dat hij zich welkom voelt in onze gemeenschap.

12

In memoriam Op Goede Vrijdag, 29 maart, overleed Hans Vaneman, geboren en getogen in Rijpwetering. Hans was fietsenmaker en later jarenlang buschauffeur. Hij is bijna 54 jaar getrouwd geweest met Doortje Vaneman-van der Zwet. Hans was een trotse vader en opa die na zijn pensionering graag in de stacaravan op de camping vertoefde. De laatste jaren ging hij geestelijk sterk achteruit en liet zijn geheugen hem in de steek. De verzorging werd thuis te zwaar. In Zorgcentrum Jacobus is hij liefdevol verzorgd en ondanks dat er bijna geen contact meer mogelijk was, bleef naast de eigen familie een trouw clubje vrienden hem daar bezoeken. Gelukkig kon ook zijn vrouw een appartement in Jacobus krijgen en zo konden ze weer samen zijn. De avondwake was op 3 april in de OLV Geboortekerk in Rijpwetering. De eucharistieviering en uitvaart was op 4 april waarna Hans op het parochiekerkhof is begraven. Hans Lippens, avondwakegroep Op vrijdag 5 april - de sterfdag van zijn vader - overleed Leen de Haas in bijzijn van zijn vrouw en kinderen na een langdurige ziekte. Leen groeide op bij zijn

ouders, oom en zijn 10 zussen op het boerenbedrijf aan de Kagerplassen. Als enige zoon was hij voorbestemd om het boerenbedrijf voort te zetten. Hij koos ervoor om in 1963 als eerste caravans neer te zetten in het Sweiland; dit was de start van Camping ‘de Horizon’. Deze camping heeft hij met zijn vrouw Ien opgebouwd en het was zijn lust en zijn leven. Aan de oevers van de Kagerplassen heeft hij talloze campinggasten te logeren gehad, die zich hem zullen herinneren als een strenge, maar rechtvaardige campingbaas, die zeilwedstrijden organiseerde. Een campingbaas met een bijzondere voorliefde voor de kantine. Daar heeft hij vele mensen over de vloer gehad en het soms ook weer licht zien worden. Jagen was een grote hobby van hem. Hij was lid van de Wildbeheereenheid ‘Ade’ en heeft tot het afgelopen najaar deelgenomen aan de jacht. Zeilen, varen met de sleepboten behoorden tot zijn andere grote liefhebberijen. Op dinsdag 9 april was de avondwake en op woensdag 10 april de requiemmis. Daarna is hij op het parochiekerkhof in Oud Ade begraven. Hans Lippens, avondwakegroep


Oude- en Nieuwe Wetering/ Roelofarendsveen

Vastenaktie 2013 Zoals altijd was er veel belangstelling voor de Vastenaktiemaaltijd op 22 maart. Na de eucharistieviering werd er gezamenlijk koffie gedronken en daarna was er een heerlijke maaltijd met drie soepen (kippen- tomaten- en mosterdsoep) met stokbrood en kruidenboter en bruinbrood met kaas. Het brood was allemaal gesponsord door bakker Den Butter, en de augurken, uitjes en smeerkaas door Van der Poel. Hartelijk dank hiervoor. Tijdens de maaltijd hebben we ook nog twee liederen gezongen. Na het toetje en slotgebed, ging iedereen met een klein paaspresentje weer tevreden naar huis. Iedereen vond het voor herhaling vatbaar en heel gezellig. Het bedrag wat is opgehaald voor de zusters uit Honduras tijdens de maaltijd is € 216,60. In de Plus hebben we een koffiestop gehouden en dat heeft een bedrag van € 177,30 opgeleverd. De opbrengst van de vastenaktiezakjes was in de Mariakerk € 536,46, in de Petruskerk € 427,70 en in de Jacobuskerk € 729,80. Al met al een totaalbedrag van € 2.087,86. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen, hartelijk dank. M.O.V. groep

Donderdagochtend viering in de Arendshorst Met ingang van 25 april zal de donderdagochtendviering gehouden worden in de Arendshorst. Zodra de Petruskerk weer open is, wordt daar weer gevierd.

Openingstijden secretariaten Tijdens de verbouwing van de Petrus-

kerk verandert er niets aan de openingstijden van de diverse secretariaten. Ook bij dat van de Petruskerk kunt u dus gewoon terecht.

Deze bijeenkomst, die om 19.00 uur begint staat open voor alle mensen uit Kaag en Braassem. Iedereen is dus van harte uitgenodigd!

4 mei Dodenherdenking aan de Noordhoek te Roelofarendsveen

Voor het gemeentehuis zullen rijen stoelen worden geplaatst zodat velen zittend de bijeenkomst kunnen bijwonen. Er zullen door Cadans mooie liederen worden gezongen en door de beide muziekverenigingen een aantal toepasselijke muziekstukken worden gespeeld en ook staan gezamenlijke optredens weer op het programma. Daarna zal de gebruikelijke kranslegging plaatsvinden. Op onze basisscholen wordt extra aandacht besteed aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en wordt er een relatie gelegd met de normen en waarden in onze huidige individualistische maatschappij. Kinderen van groep 8 van de basisschool “De Kinderbrug” uit Rijpwetering zullen dit jaar een passende bijdrage leveren aan de komende 4 mei herdenking.

Het specifieke thema voor de dodenherdenking is dit jaar “Vrijheid spreek je af ”. Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende slag, maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de onderhandelingen plaats vonden, Hotel de Wereld in Wageningen is er beroemd om geworden. Ook in de Gemeente Kaag en Braassem zal het weer twee minuten stil zijn. Tijdens deze stilte herdenken wij die mensen die in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in al die oorlogen sindsdien, het leven hebben verloren door oorlogsgeweld of vervolging. De verschijnselen discriminatie, fascisme, racisme en antisemitisme die in deze oorlogsjaren voorkwamen vormen vandaag de dag nog steeds een serieuze bedreiging voor de vrede en veiligheid. De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei dient ervoor, om ook bij deze feiten een moment stil te staan. Dit jaar zal de herdenkingsdienst voor het gemeentehuis en bij het monument op de Noordhoek in Roelofarendsveen plaatsvinden. Een aantal leerlingen van het Bonaventura College hebben gedichten geschreven en de mooiste gedichten zullen door de winnaars zelf worden voorgelezen. Verder is er mooie muziek, koorzang en samenzang en een toespraak door burgemeester Van der Velde.

Monument op de Noordhoek SAMENstromen • mei 2013

13


H. Franciscus parochie Direct na de plechtigheid op de Noordhoek wordt u door de gemeente Kaag en Braassem een kopje koffie aangeboden in het gemeentehuis te Roelofarendsveen. Graag brengen wij deze mogelijkheden voor de 4 mei herdenking onder uw aandacht. Van harte aanbevolen, wij heten u graag welkom! Comité Dodenherdenking Kaag en Braassem

Rozenkrans bidden in de meimaand In mei is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden: Mariakerk Dinsdag: 09.00 uur voor de viering. Intenties opgeven vóór het bidden. Petruskerk (Arendshorst) Donderdag: 09.00 uur voor de viering. Intenties opgeven vóór het bidden. Jacobuskerk Vrijdag 09.00 uur. Intenties kunt u opschrijven in het intentieschrift wat bij Maria ligt.

zet tot de locatie waar een koffiepauze gehouden wordt. Na nog een klein half uurtje lopen wordt rond 10.00 uur de Mariakerk bereikt waar dan de eucharistieviering zal beginnen. Het PetrusMariakoor zal samen met het Jacobuskoor de viering muzikaal ondersteunen. Na afloop van de viering wordt er (bij mooi weer zal dit in de tuin zijn) een kopje koffie of thee geschonken. Ook voor kinderen is dit een leuke, spannende wandeling (lekker over hekken klimmen!). Bij slecht weer gaat de wandeling niet door, de viering uiteraard wel. Voor inlichtingen: Sjef en Riet Bouwmeester. Telefoon 06 25595344 of 071 3315191.

Pinksternoveen Dit jaar doen wij als Emanuelkern weer mee aan de Pinksternoveen. De viering in de Jacobuskerk is op maandag 13 mei om 19.30 uur. Het thema van de noveen is dit jaar: Open de deur voor

Gods geest. Het schema van alle vieringen heeft u al kunnen lezen in de Samenstromen van april. In de kerk hangt een poster waar ook alle deelnemende kerken op staan. We hopen velen van u te zien op 13 mei. Na de viering drinken we met elkaar een kopje koffie of thee en praten we nog even na. Ida Mooijekind en Bep Verdel

Heilig Vormsel 2013 Dit jaar zal op zaterdag de toediening van het Heilig Vormsel plaatsvinden op zaterdag 25 mei om 19.00 uur in de Jacobuskerk. In de viering gaan vicaris H. Egging en pastor Ch. Horsthuis voor. Jongerenkoor Faith zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

- Lief en leed Geboren 29 maart Lana, dochter van David en Joze Koot 3 april Jort, zoon van Joost en Sabine van Klink

Gedoopt

Mariabeeld in de Jacobuskerk

Dauwtrappen 9 mei, Hemelvaart, wordt er voorafgaande aan de eucharistieviering een heerlijke ochtendwandeling gehouden. Om 07.00 uur is het verzamelen bij de Mariakerk aan het Pastoor Onelplein in Roelofarendsveen en om 07.15 uur is het vertrek om gezamenlijk in de natuur de Hemelvaart van Jezus te gedenken. Een kort meditatief moment ontbreekt niet op de wandeling, Na het bidden en zingen wordt de wandeling voortge-

14

Dean en Jasmijn Kerkvliet Sil de Bruijn Tino Hoogenboom Teun Bouwmeester Johnny van der Pal Jan Möllers Jelle van Rijn

Overleden 21 maart 22 maart 1 april 2 april 12 april 17 april

Johanna Wilhelmina Maria Zoet-van der Zwet 91 jaar Paul Kuiper 70 jaar Joanna Catharina Zoetendaal-de Jong 93 jaar Johanna Ida Maria van der Weijden-Helling 64 jaar Eduard August Maria Stockmann 76 jaar Gerarda Johanna van der Zwet-Wesselman 94 jaar

Huwelijk Petra Zoetendaal en Jeroen Bouwmeester Huwelijksviering op 10 mei om 14.30 in de Mariakerk


Clara & Franciscus federatie

Spraakwater van en vóór ouder en kind

Kindervraag Waar is de hemel eigenlijk?

Gezinsweekend Voor de 16e keer zal de stichting Katholieke Gezinsweekenden (SKG) een gezinsweekend organiseren. Het weekend wordt gehouden van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni 2013 en vindt plaats in bezinningscentrum ‘Emmaus’ te Helvoirt. Het weekend is gevuld met theater, sport en verdieping. Voor zowel ouders als kinderen is er een eigen programma. Per gezin betaal je 195 euro. Nieuwsgierig geworden? Op www.katholiekegezinnen.nl lees je hier meer over. Deelnemers nodigen we uit om hun ‘recensie’ te geven in een volgend nummer van Samenstromen!

Pinksteren

Ook een vraag aan God?

God, U heeft ons door de Heilige Geest te sturen, geleerd hoe we moeten leven. Geef dat we door de Heilige Geest, mogen doen wat goed is. Amen.

Heb jij, net als Michella, ook een vraag aan God? Mail ‘m naar samenstomen@gmail.com en wie weet lees je in het volgende nummer wel het antwoord op jouw vraag!

En de winnaar is…. De 8-jarige Noëlla Akerboom uit Ter Aar. Zij loste de puzzel in het maart-nummer helemaal goed op. ‘JEZUS’ kwam eruit. Zij heeft een kwartetspel gewonnen rond verhalen uit de Bijbel. Lekker kwartetten Noëlla en… wéér winnen hè? In het boekje over de 40-dagentijd, dat binnen de Clara- en Franciscusfederatie is verspreid, stond ook een puzzel. De volgende winnaars hebben een prijs gekregen: Wendy van Dam uit Nieuwkoop Roberto Kapteijn uit Alphen aan den Rijn

Woordzoeker mei A

T

H

P

B

E

I D

R

U

G

K

O

M

E

N

K

L

E

R

E

N

D

G

O

M

A

A

A

O

E

T

E

L

S

I

E

I

O

E

H

V

A

A

R

T

R

D

S

C

A

V

A

E

T

U

R

H

E

J

E

T

M

H

D

E

N

E

M

U

M

W

O

L

K

N

U

A

A

D

E

M

E

R

S

T

S

T

A

R

E

N

E

C

O

P

G

E

N

O

M

E

N

L

A

J

E

R

U

Z

A

L

E

M

W

APOSTELEN STAREN BIDDEN MARIA DOOD JERUZALEM KLEREN WACHTEN HEMEL

VUUR WOLK OPGENOMEN ADEM JUDEA LUCHT TERUGKOMEN GEEST SAMARIA

Maak een woord met de overgebleven letters. Voor de gevorderde puzzelaars: uit welk Bijbelboek komen de schuin gearceerde woorden? Stuur je antwoord(en) naar samenstromen@gmail.com

Je bidt vast wel eens het Onze Vader. In de eerste regel hoor je dan van de hemel waar God woont. Wij mensen, hopen dat we eens daar dichtbij God zullen zijn. Nu zijn we op aarde, maar elke keer als wij bidden slaan we een bruggetje naar de hemel. God luistert en geeft ons hulp en troost. Je vraagt: waar is nu de hemel? Daarover staat iets in de Bijbel. Jezus verschijnt na zijn dood, Hij leeft. Op de veertigste dag zegent Hij zijn leerlingen, en zegt: “Ga nu over Mij vertellen, in de hele wereld.” Dan wordt Jezus omhoog geheven en in de hemel opgenomen. Een wolk neemt Hem mee. Ze zien Hem niet meer. De hemel is boven. Jezus is daar bij zijn Vader, aan de rechterhand. De leerlingen staren naar boven. Maar dan doen ze wat Jezus vroeg: ze gaan op weg. Jezus vraagt dat ook aan ons omhoog te kijken maar ook vooruit en opzij naar de mensen naast ons. Wie weet.. kunnen wij de hemel op aarde maken! Dat het zó wordt dat Jezus weer bij ons kan komen wonen. Hemelvaart vieren we op donderdag 9 mei. De dag begint met dauwtrappen. Michella, bedankt voor je vraag! pastor Anneke Beenakker

Wij zijn blij met jouw kopij! Tips, ideeën en kopij voor deze pagina zijn van harte welkom! Stuur ze naar samenstromen@gmail.com o.v.v. Spraakwater.

SAMENstromen • mei 2013

15


Clara & Franciscus federatie

Algemeen 100 jarig bestaan Lourdes grot in Zevenhoven Velen kennen de Lourdes grot in Zevenhoven. Jaarlijks trekt de viering rond 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, vele honderden bezoekers. Iedere dag zijn er wel mensen te vinden die bij de grot een kaarsje opsteken en bidden of wandelen door onze stiltetuin. Grot en stiltetuin vormen samen een prachtige plek. Nu de Lourdesgrot 100 jaar bestaat, willen we daar uitgebreid bij stilstaan. Onderstaand een overzicht van de geplande activiteiten. Voor uitgebreidere informatie zie de website van onze federatie onder parochiekerk H. Johannes Geboorte Zevenhoven. U bent in ieder geval van harte welkom! Datum

Wat gebeurt er?

Elke dinsdagavond in mei

19.00 uur

Rozenkrans bidden.

vrijdag 3 mei

9.30 uur

Viering bij de grot voor de 50+ groep uit de Martinusparochie uit Noorden. Voorganger pastor Vijftigschild. U bent van harte welkom.

zaterdag 4 mei

18.45 uur

De viering vindt, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaats bij de grot. Het aanvangstijdstip is vroeger i.v.m. de dodenherdenking.

zondag 12 mei (Moederdag)

10.00 uur

De viering vindt, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaats bij de grot.

zondag 19-05

10.00 uur

Pinksterviering. De viering vindt, afhankelijk van de weersomstandig heden, plaats bij de grot.

zondag 26 mei

10.00 uur

Terugkomviering van de communicantjes van dit jaar. Het kinderkoor zingt. Ook nu geldt: bij mooi weer bij de grot.

vrijdag 31 mei

Maria-inspiratiedag. In en rond de kerk vinden allerlei activiteiten plaats. Er is tijd en ruimte voor spiritualiteit en creativiteit. We beginnen met een viering om 9.00 uur en eindigen om 15.00 uur.

juli-augustus

de kerk is elke dag geopend van 13.00 – 17.00 uur. In de kerk kunt u een diapresentatie bekijken over andere Lourdesgrotten in Nederland en hoort u het verhaal van Bernadette Soubirous uit Lourdes.

dinsdag 2 juli

19.00 uur

10-26 augustus

100-jarig bestaan van de Lourdesgrot in Zevenhoven. Feestelijke viering waarin bisschop mgr. J. v.d. Hende en pastor Broeders voor zullen gaan. Iconen expositie in Het Noorderlicht. Cursisten van de iconengroep van Kees Rietveld tonen hun mooiste iconen.

donderdag 15 augustus

11.00 uur

Maria ten Hemelopneming. Viering bij de grot. Vaste bezoekers op 15 augustus is een groep uit Uithoorn, die ook dit jaar de organisatie van de viering op zich neemt. Iedereen is hierbij welkom.

zaterdag 17 augustus

19.00 uur

Jaarlijkse viering bij de grot n.a.v. Maria ten Hemelopneming.

18-25 oktober

Lourdes reis voor de groep Nieuwkoop/Zevenhoven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard v.d. Ham.

St Caecilia Pasen ligt achter ons en wij zijn op weg naar Pinksteren. In mei zingt het gemengd koor op 5 mei Bevrijdingsdag in Nieuwveen. Een programma met onder andere het lied ‘The Mansions of the Lord’. Wij sluiten de viering met ‘U zij de Glorie’ en het ‘Wilhelmus’. Zondag 12 mei is het Moederdag en vieren wij Hemelvaart in Zevenhoven. Wij zingen een gregoriaanse mis en het tweestemmige Benedictus van Lourdes volgt het Sanctus op. In verband met de meimaand zingen wij ook het Ave Maria. Zondag 19 mei is het Pinksteren en zingen wij in Nieuwveen. 16

Wij openen met het Veni Creator van Eppink en u kunt meezingen en luisteren naar de overige gezangen. Ook zingen wij diverse acclamaties van Taizé. Zondag 2 juni zingt koor Cantare uit Mijdrecht in de Nicolaaskerk te Nieuwveen. De vaste gezangen komen uit de mis van Cor van de Peet. Verder wordt gezongen het ‘Tantum Ergo’ van Bruckner en het Pater Noster van Stravinsky. Wij hopen u terug te zien in deze vieringen, waarin wij gezamenlijk kunnen zingen, bidden en luisteren naar de mooie muziek en ons geloof uitdragen in hemelse gezangen. Namens de koren, Theo van Dijk, dirigent


Clara & Franciscus federatie

Wie gaat er met ons mee naar Lourdes? Vanuit de parochies in het Groene Hart, de Heilige Clara en Heilige Franciscus, samen naar Lourdes. Busreis van 18-25 oktober 2013, georganiseerd door de VNB: vertrek vanaf Nieuwkoop. Heenreis, bezoek aan de kathedraal van Amiens, diner en overnachting in Lisieux, viering in de kapel van de Carmel . Tweede dag vervolgen we onze reis door Frankrijk. Overnachting in Hotel van Niort. Zondag aankomst in Lourdes, daar verblijven wij tot donderdag 23 oktober. Tijdens de bedevaart zijn verschillende mogelijkheden voor deelname aan gezamenlijke vieringen. Bijzonder voor onze groep is de excursie naar de Pyreneeën. Onderweg in klein kerkje in St.Savin, hebben we een eigen viering. Op de terugreis brengen we een bezoek aan Never, waar het lichaam van Bernadette wordt bewaard. Nooit mee geweest en nieuwsgierig geworden? Gewoon meegaan, U krijgt er geen spijt van. N.B. Zondag 5 mei is er na de viering, een deurcollecte voor het Lourdes-potje. De opbrengst wordt gebruikt om parochianen, die graag naar Lourdes willen, maar de reis niet kunnen betalen, de mogelijkheid te bieden mee te gaan. Inlichtingen:

Bets Verhage Gre de Boer Gerard v.d. Ham Corrie Hoogeveen Anneke Rietbroek

tel. 0172-573713 tel. 0172-572208 tel 0172-538788 tel. 0172-538450 tel. 071-3313057

Wat wij lezen op de zondagen in mei 5 mei Zesde zondag van Pasen Handelingen 15, 1-2.22-29 Apokalyps 21, 10-14.22-23 Johannes 14, 23-29

19 mei Hoogfeest van Pinksteren Handelingen 2, 1-11 Romeinen 8,8-17 Johannes 14, 15-16.23b-26

9 mei Hoogfeest Hemelvaart van de Heer Handelingen 1, 1-11 Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23 of Efeziërs 1, 17-23 Lucas, 24, 46-53

20 mei Pinkstermaandag Handelingen 19, 1b-6a of Genesis 11,1-9 Johannes 14, 15-17

12 mei Zevende zondag van Pasen Handelingen 57, 55-60 Apokalyps 33, 12-14.16-17.20 Johannes 17, 20-26

26 mei Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid Spreuken 8, 22-31 Romeinen 5, 1-5 Johannes 16, 12-15

Hulp aan de medemens Gast aan Tafel Het project ‘gast aan tafel’ is goed bekend geworden in Langeraar, Papenveer en Ter Aar. Dit jaar hebben zo’n 75 gasten bij 25 adressen aan tafel gezeten. Dinsdag 2 april was er een terugkomochtend in de pastorie van Langeraar waarbij ook pastor Charles Horsthuis aanwezig was. Die ochtend is bezocht door ongeveer 40 mensen. Met een kopje koffie of thee en na een welkomstwoordje door de pastor, konden de mensen hun reacties geven en een praatje maken met elkaar. Een echtpaar van over de 80 jaar was bij een neef en familie uitgenodigd, wat nog nooit gebeurd was. Het is goed stil te staan in de veertigdagentijd en te denken aan die ‘Ander’. Alle gastheren/-vrouwen hartelijk dank voor het meedoen. Ook dank aan alle gasten dat u de uitnodiging hebt aangenomen. Wilt u in uw parochiekern ook het initiatief nemen voor een ‘gast aan tafel’ project, maar u weet niet hoe te beginnen, neemt u contact op met onze werkgroep in Langeraar via het secretariaat tel. 0172-602130. Werkgroep ‘Gast aan Tafel’

Vakantiefonds van Perspectief De Stichting Perspectief heeft een vakantiefonds voor agrarische gezinnen met een langdurig laag inkomen. De Stichting schenkt boeren- en tuindersgezinnen een bedrag voor een korte vakantie, dagje uit of een andere vorm van ontspanning. De gezinnen worden voorgedragen door vrijwilligers van de Stichting ‘Zorg om boer en tuinder’. De financiële middelen zijn bijeengebracht door donateurs, collecte-inkomsten van parochies, giften van religieuze congregaties en landbouworganisaties. Deze giften zijn niet toereikend om aanvragen en kosten te dekken. Het is daarom aangevuld uit reserves van de Stichting. Wie een bijdrage wil leveren kan dit overmaken naar Stichting Perspectief Lottum 112509924. Wie mensen kent die in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit vakantiefonds, kan contact opnemen met Nico Koot, lid van de Impulsgroep Diaconie van de Parochie H. Franciscus, tel. 0172-518178, email: nicokoot@hetnet.nl

SAMENstromen • mei 2013

17


R OOSTER Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26 Aarlanderveen Pastoor W. Broeders w.p.l.broeders@zonnet.nl Tel. (071) 331 24 59

zaterdag 4 mei

Pastor A. Beenakker-Voorn a.beenakker@zonnet.nl Tel. 06 107 433 94

Pastor G. Brink diakenbrink@gmail.com Tel. 06 307 803 64

zaterdag 11 mei

Adrianuskerk Langeraarseweg 90 Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35 Nieuwkoop

9.30 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koorgen kerkradio Uitzendin • Kinderwoorddienst Aarlanderveen • D. Koster 30 maart 9 + 23 +

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Allegro • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • J. Glas

zondag 5 mei

donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

me i 2013

Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen 4 mei 1 juni

Uitzendingen kerkradio Langeraar 11 + 25 mei

zondag 12 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Kinderkerk • Parochiaan

zaterdag 18 mei Eerste Pinksterdag

viering vervalt

zondag 19 mei Eerste Pinksterdag

11.00 uur • Eucharistieviering • W. Broeders

2 + 16 + 30 maart

10.00 uur • Eucharistieviering • Andante • W. Broeders

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantors • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Eucharistieviering • Andante • W. Broeders

9.30 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor • Kinderwoorddienst • A. Beenakker

9.30 uur • Eucharistieviering • Allegro • Kinderwoorddienst • W. Broeders

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantors • G. Brink

19.00 uur • Eucharistieviering • De Horizon • W. Broeders

9.30 uur • Eucharistieviering • Gelegenheidskoor Kinderen • Terugkomviering Eerste H. Communie • W. Broeders

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Flos Campi • Parochiaan

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Uitzendingen kerkradio Langeraar

maandag 20 mei Tweede Pinksterdag

Pastor J. Glas pastorglas@icloud.com Tel. (0172) 508 304

Pastor M. Hoogenbosch mj.hoogenbosch@planet.nl Tel. (0172) 408 128 of evt. 06 283 284 04

zaterdag 25 mei

zondag 26 mei

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • J. Glas

zaterdag 1 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Ch. Horsthuis

zondag 2 juni

Wekelijks

Pastor Ch. Horsthuis charleshorsthuis@hetnet.nl Tel. (0252) 372 597

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur


H. CL A R A PAR OC H IE Nicolaaskerk Dorpsstraat 41 Nieuwveen

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • A. Beenakker

ROO S TER

Martinuskerk Simon van Capelweg 62 Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28 Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. Veldenweg Leimuiden

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • M. Hoogenbosch

18.45 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

viering vervalt

14.30 uur • Marialof • Waimbaji • D. Koster

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor Uitzendingen kerkradio • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • H. van Zoelen

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • J. Glas

9.30 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • Kinderwoorddienst & Crèche • Ch. Horsthuis

Mariakerk Pastoor Onelplein 1 Roelofarendsveen

10 maart 10.00Hoo uurgmade • Eucharistieviering 24 maart • Petrus-Mariakoor & Jacobuskoor • Dauwtrapviering Mariakerk Roelofarendsveen • J. Glas 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • Gebedsleider

10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • D. Koster

10.00 uur • Eucharistieviering • Caecilia • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • Koffiedrinken • J. Glas

viering vervalt

viering vervalt

viering vervalt

10.00 uur • Eucharistieviering • Waimbaji • Th. van Steekelenburg

10.00 uur • Eucharistieviering • Revival • D. Koster

9.30 uur • Eucharistieviering • Kinder- & Tienerkoor • Crèche • J. Moons

9.30 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • J. Glas

10.00 uur • Eucharistieviering • Little Stars • Terugkomviering Eerste Communicanten • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • J. Glas

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Canta Libre • Parochiaan

10.00 uur • Peuter- & Kleuterviering • Werkgroep

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Terugkomviering Communicanten (Gezinsviering) • D. Koster

10.00 uur • Eucharistieviering • Resonans • Koffiedrinken • H. van Zoelen

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantabo • J. Glas

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Woord- & Communieviering • St. Caeciliakoor • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantare • D. Koster

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • Ch. Horsthuis

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur


me i 2 0 1 3

H. FRA NCI S CUS PARO CH I E

Petruskerk Noordeinde 187 Roelofarendsveen

Jacobuskerk Meerkreuk 3 Oude Wetering

O.L.V. Geboortekerk Pastoor van der Plaatstraat 17 Rijpwetering

viering vervalt

viering vervalt

Uitzendingen kerkradio Roelofarendsveen 5 mei Mariakerk 19 mei Mariakerk

Bavokerk Leidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57 Hoogmade zaterdag 4 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Inspiratie • J. Glas

zondag 5 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

donderdag 9 mei Hemelvaartsdag zaterdag 11 mei

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • G. Brink 10.00 uur • Eucharistieviering • Cadans • H. van Zoelen 19.00 uur • Eucharistieviering • JUMP • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Dameskoor OA • Koffie na de viering • M. Jagerman

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Nederlandstalig Koor • M. Hoogenbosch

zaterdag 18 mei Eerste Pinksterdag

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • Ch. Horsthuis

viering vervalt

11.00 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor OA • J. Glas

11.00 uur • Woord- & Communieviering • Nederlandstalig Koor • M. Hoogenbosch

zaterdag 25 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor RW • J. Glas

10.00 uur • Eucharistieviering • Jeugdkoor LOSZ • Eerste H. Communie (met kindercrèche) • M. Jagerman + G. Brink 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cadans • Gebedsleider

Verbouwing I.v.m. werkzaamheden is er een aangepast programma

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur in Arendshorst

Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

zondag 19 mei Eerste Pinksterdag maandag 20 mei Tweede Pinksterdag

10.00 uur • Eucharistieviering • Petrus-Mariakoor • W. Broeders

19.00 uur • Eucharistieviering • Faith • H. Vormsel • Vicaris H. Egging + Ch. Horsthuis

zondag 12 mei

10.00 uur • Eucharistieviering • Happiness • J. Velthuyse

zondag 26 mei

zaterdag 1 juni

19.00 uur • Eucharistieviering • Joy • W. Broeders 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • Nederlandstalig Koor • J. Glas

zondag 2 juni

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelijks


SAMEN onderweg

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar tel. (0172) 60 95 38 info@claraenfranciscusfederatie.nl www.claraenfranciscusfederatie.nl

Openingstijden: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon Redactie Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade. Het blad verschijnt tien maal per jaar. Oplage: 11.250 exemplaren. Centrale redactie: Anja Niemรถller-van Bentum, Harry Veenman, Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keijzer. Redactieadres: via de locale kerkkernredacties. Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop Kopij voor nummer 5 (juni 2013) kunt u uiterlijk op 15 mei aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks 30 mei. De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Voor afspraken over ziekenzalving: H. Clara 06-11853352 H. Franciscus 06-25447348

21

parochiekernen H. Clara

parochiekernen H. Franciscus

Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen Secretariaat: di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur tel. (0172) 57 13 23 petrusenpauluskerk@live.nl Parochiekernredactie: Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering - Jacobuskerk - Meerkreuk 3, 2377 VA Oude Wetering Secretariaat: di. en vrij. 9.30-11.00 uur tel. (071) 331 22 35 jacobuskerk@emanuelparochie.nl

Langeraar - Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar Secretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 60 21 30 secr.adrianus@planet.nl Parochiekernredactie: C.M. Bakker en R. van der Vlugt secr.adrianus@planet.nl Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop Secretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uur tel. (0172) 57 11 01 rknieuwkoop@xs4all.nl Parochiekernredactie: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 10 inatensen@casema.nl Nieuwveen - Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen Secretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uur tel. (0172) 53 81 25 h.nicolaas@zonnet.nl Parochiekernredactie: J.P.A.M. van Dam parochieredactie@casema.nl Noorden - Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden Secretariaat: wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur tel. (0172) 40 81 28 rkmartinus@xs4all.nl Parochiekernredactie: Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden tel. (0172) 40 96 37 corinapietersen@casema.nl Zevenhoven - Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven Secretariaat: vrij. 9.00-11.00 uur tel. (0172) 53 82 91 rk.parochie-zevenhoven@hetnet.nl Parochiekernredactie: via het secretariaat

- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ Roelofarendsveen Secretariaat: di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uur tel. (071) 331 24 33 mariakerk@emanuelparochie.nl - Petruskerk - Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen Secretariaat: ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uur tel. (071) 331 09 40 petruskerk@emanuelparochie.nl Parochiekernredactie Emanuel: Bep Verdel-Turk, tel (071) 331 21 90 bepverdel@ziggo.nl Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk - Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade Secretariaat: do. 13.30-15.00 uur tel. (071) 501 82 37 olvgeboortegoedeherder@planet.nl Parochiekernredactie: via secretariaat Leimuiden/Rijnsaterwoude - Jan de Doperkerk - W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden Secretariaat: do. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 50 81 18 stjandedoper@hetnet.nl Parochiekernredactie: L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95 abmvdmeer@planet.nl Rijpwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering Secretariaat: ma. en wo. 9.00-10.30 uur tel. (071) 501 82 78 info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl Oud Ade, tel. (071) 501 82 19 Parochiekernredactie: via secretariaat


jONgerEn

FRANS & KLAAR

te laten horen en onze identiteit te laten zien. Dit jaar doen wij voor het tweede jaar mee in de eigen compositie. Dat betekent dat een aantal koorleden zelf een liedtekst schrijft en de bladmuziek. Dit jaar hebben we wederom een sterk nummer dat we u graag willen laten horen.

Jongerenkoor Faith gaat weer naar Rijsbergen!! Wij gaan dit jaar voor de vijfde keer naar Rijsbergen, waar jaarlijks een nationaal jongerenkorenfestival wordt georganiseerd. Ieder koor mag vier liedjes ten gehore brengen, waarvan 1 verplicht uit het aanbod van Rijsbergen. Faith vindt het belangrijk om vier verschillende liedjes te zingen, om onze brede talenten

Daarbij gaan we elk jaar op koorkamp, voordat we naar het festival gaan. Dit zorgt voor een enorme binding van de groep. We houden u op de hoogte wat het jongerenkorenfestival ons gaat brengen!

Gezocht: versterking van ons team! (M/V) Voor de leiding van de tiener- en jongerengroep: Rock Sold en Be Bold Langeraar zijn we op zoek naar 2 jonge enthousiastelingen (18 - 40 jaar). Momenteel hebben we 3 groepen draaien op 1 zaterdagavond in de maand. Met name voor de tienergroep

Door Leen

Rock Solid, waar we nu per avond ca. 15 tieners verwelkomen kunnen we uitbreiding van de leiding gebruiken. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen via rocksolidlangeraar@hotmail.com.

Kijk op de website www.claraenfranciscusfederatie.nl om gave foto’s van de Goede Vrijdag viering in Noorden te zien.

Jongerenreis georganis eerd door de H. Franciscus parochie 9, 10 en 11 augu stus 201 3 Als eerst bezoeken we Benedictijner Kloo ster Beuron (zuid-Duitslan d) Meer info: www.erza btei-beuron.de

12 t/m 18 augu stus 201 3 We vervolgen onze reis naar Pitzal, waar we 6 dagen gaan wandelen en ons bezinnen in de prachtige bergen. Meer info gebied: www.innerpitztal.be/ZO MER

De reis is voor jong eren vanaf 16 jaar. Meer info: bij Ellen van der Willik elmatiessij@casema.nl Inlo opd ag: zond ag 9 juni 201 3 Op deze zondag make n de deelnemers kennis met elkaar. Meer info huisje: http: //hinloopen.nl/au6

45

Samenstromen Mei 2013  

Samenstromen Mei 2013