Page 1

SAMENstromen JAARGANG 3 • NUMMER 3 • APRIL 2013

Maandelijks katholiek infoblad Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Paus Franciscus Bedevaarten naar Beauraing Pinksternoveen


Clara & Franciscus federatie

Van de redactie Op het moment dat wij volop bezig zijn met de Samenstromen van april is het buiten koud en guur. Maar toch, de natuur ontwaakt en er ontstaat nieuw leven. In de planten- en de dierenwereld. We kijken vooruit naar het Hoogfeest van Pasen, daar waar, zoals u kunt lezen in het pastoraal woord, het licht van de nieuwe dag opgaat. We zijn blij met onze nieuwe paus, Franciscus. En dan eind van de maand ook nog een nieuwe koning en koningin. Kortom, genoeg nieuws om op terug te kijken en naar vooruit te kijken. Over sommige van deze zaken leest u in dit nummer, maar er zullen er ook op andere wijze tot u komen. Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een Zalig Pasen. De centrale redacteuren van deze maand, Sonja van Smoorenburg en Bep Verdel

DE ZWANENDANS

INHOUD

FEDERATIENIEUWS

Van de Redactie

Column Dirk Koster

Overweging Pastoraal Pastorale Noten

Groeien in geloof

Een Ontmoeting met...

PAROCHIENIEUWS Nieuws uit de verschillende kernen VERDER FEDERATIE Spraakwater Algemeen nieuws Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren Coverfoto Voorjaar, Joke Dingelhoff-Spruyt 2

Op de tweede lentedag - 5 maart – kwam een zwaan uit het water omhoog en klapwiekte met z’n poten roffelend over het water. Een eind verder plofte hij neer bij een jonge zwaan. Die zette zijn vleugels sierlijk omhoog en begon pronkend rondjes te draaien. De amoureuze zwaan zette eveneens zijn veren op, legde hals en kop achterover en koerste statig naar het vrouwtje. Ik zette mijn fiets tegen het hek van een weiland. Samen met twee andere jonge zwanen keek ik geboeid toe. Opeens was het voorbij, dreven ze weg. De lente was nog jong. Ik vertel dit vandaag de 13e maart. Het is 56 jaar geleden dat ik op de mooiste lentedag priester gewijd werd. Ik zie nog hoe de jonge vriendin van mijn broer zich op die middag dartel verschool achter het geelwitte vaandel bij de kapel en hoe mijn broer haar onverwacht en gretig kuste. Het ritueel van de liefde. Zelf voelde ik me plechtig die dag. Ik kende nog geen warmte. Ik moest mijn plaats nog vinden tussen God en de mensen. Ik was nog jong. Nu, in 2013, zie ik die zwaan als een onmisbaar stukje van de schepping. Van alle eeuwigheid af stond vast dat hij op de 5e maart klapwiekend en roffelend zijn metgezel voor het leven ging zoeken. God was daarin aanwezig zoals hij liefdevol deelgenoot was van alles wat mijn broer en zijn vrouw meemaakten, in hun 55 huwelijksjaren, met kinderen en kleinkinderen.

God leeft in mij en doordringt mij. Wij zijn geschapen om één te worden met Hem. Voor God bestaat geen tijd. Toen het heelal ontstond vanuit Zijn onstuitbare liefde, waren wij al daarin besloten, voor altijd. In dat vertrouwen mogen wij leven en elkaar liefhebben en verbinding voelen met alles wat bestaat.. Dit is de diepste betekenis van Pasen. Dirk Koster osfs


OVERWEGING

Pastoraal

Al onze kerken zijn gericht naar het Oosten. Daar waar het licht van de nieuwe dag opgaat. Dat van de Paasmorgen, de eerste dag van de week. Het licht van Christus’ verrijzenis. Al ons bidden en ons vieren reikt dáár naar uit. En ook ons geloof, dat er een is van vertrouwen en hoop, vol belofte. Voor Pasen gaan we met Jezus een weg. Door het duister, door lijden en dood heen. Om opníeuw te leven. We vieren Zijn verrijzenis, de overwinning van de dag op de nacht. Dat God’s liefde stérker is dan kwaad en zonde. Een positief geloof dat mensen samenbrengt. In allerlei opzichten een nieuw begin.

We hernieuwen onze Doopbeloften, ons JA-woord tot God en Jezus’ kerk. Een nieuw begin in de natuur om ons heen: LENTE, na een lange winter. Wat genieten we daarvan! De zon wordt sterker, klimt hoger en hoger en verwarmt ons hart.

‘HABEMUS PAPAM’ klinkt het, onder luid gejuich. Dan stapt de nieuwe paus naar voren. Het eerste wat hij doet is met alle mensen eenvoudig het Onze Vader bidden, het Wees Gegroet en het Eer aan de Vader. Een mooi nieuw begin!

Een nieuw begin in onze kerk met een nieuwe PAUS. Ook daarin gaan we de toekomst tegemoet, in het licht van de heilige Geest.

De nieuwe paus koos de naam FRANCISCUS. Een naam vol belofte, met een program. Wij kénnen de heilige Franciscus; hij is een van onze patronen. Ik voel me wat vereerd, u toch ook? Gefeliciteerd!

De avond dat ik dit schrijf is er WITTE ROOK in Rome. De radio vertelt het me. Ik veer op en zie op de televisie het St. Pietersplein. De klokken luiden. Ik zie de blijde verwachting van de vele mensen daar; ze komen overal vandaan. Nog niet zolang geleden waren wij zelf daar, op die belangrijke plek voor katholieken. Wat een ervaring zou het zijn om er nú te zijn…

We wensen en bidden paus Franciscus Gods zegen toe, en heilige Geest voor de kerk die hij dient, die wij samen zijn. ‘Lichaam van Christus’ in de wereld. In hoofd, hart en handen. Dat we nieuw worden! ZALIG PASEN. pastor Anneke Beenakker-Voorn

Ook benieuwd naar het nieuws uit de andere kernen van onze federatie? Op WWW.CLARAENFRANCISCUSFEDERATIE.NL kunt u de versie van de andere parochie lezen.

SAMENstromen • april 2013

3


Clara & Franciscus federatie

Pastorale NOTEN Christus is verrezen

al vertrouwd met het samenkomen in de viering, voor anderen lijkt het een nieuwe wereld te zijn waar ze binnenstappen. In zes bijeenkomsten proberen we ze binnen te leiden in die wereld van kerk en geloof. Een blijde opgave, die daar natuurlijk niet mee klaar is.

De Paasklokken hebben geluid over onze dorpen om te laten horen dat we Pasen vierden, Jezus is door de dood heen gegaan naar het leven bij God. “Hij is niet dood, Hij leeft!” We hopen dat u in staat was om de vieringen van de Goede Week te kunnen meemaken in een van onze parochiekerken. Palmzondag heeft altijd een vrolijke kant met de kinderen die hun Palmpaasstokken door de kerk dragen en de Palmtakjes die worden gewijd en uitgedeeld om thuis een speciaal plekje te krijgen. Heel wat kinderen hebben daarna iemand blij kunnen maken met hun versierde Palmpaasstok. Op verschillende plaatsen hebben de kinderen die binnenkort hun eerste Heilige Communie doen, een actieve bijdrage geleverd aan de viering van Witte Donderdag of Goede Vrijdag. De Paaswake werd gevierd in zes kerken van onze federatie. Vertegenwoordigers van de andere parochiekernen hebben aan het eind van de plechtigheid de Paaskaars voor hun kerk in ontvangst genomen.

Paus Franciscus

Woensdagavond 13 maart stond het St. Pietersplein stampvol met mensen. Ze stroomden toe nadat de witte rook meldde dat de kardinalen een nieuwe paus hadden gekozen: Jorge Mario Bergoglio, tot dat moment nog aartsbisschop van Argentinië, die zich laat kennen met de naam van Franciscus (van Assisi). Een naam waarin een programma van eenvoud, broederschap en liefde ligt besloten. De manier waarop hij zich presenteerde aan de mensen op het plein en aan alle kijkers via de televisie was ontroerend. Met een eenvoudige charme, dichtbij de mensen, uitnodigend tot gebed. Laten we bidden dat God hem de kracht schenkt om met wijsheid en liefde zijn ambt te vervullen. 4

Federatiereis naar Assisi gaat door!!!

Voor het eerst meedoen

In al onze parochiekernen zijn ouders, kinderen en vrijwilligers met veel plezier in de weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op de meeste plaatsen wordt gewerkt met het mooie project van ons bisdom “Blijf dit doen!”. Het is een uitspraak van Jezus zelf. Hij zegt zijn volgelingen dat ze met elkaar door moeten gaan, samenkomen om te bidden tot God, Jezus gedenken door het brood te delen en omzien naar mensen die te kort komen.

Na een drukbezochte informatieavond op 21 februari, zijn de aanmeldingen voor de reis naar Assisi binnengestroomd. Het is daarom nu zeker dat onze bedevaartsreis naar het land van Clara en Franciscus doorgaat. Daar zijn we erg blij om, we verheugen ons erop. In de loop van de maand mei zal er nog een avond zijn voor alle mensen die zich hebben ingeschreven. Daarbij zal ook onze gids, de heer Ids Jorna, aanwezig zijn.

Er wordt hard gewerkt om de kinderen goed voor te bereiden op die eerste keer dat ze de Heilige Communie zullen ontvangen. Sommige kinderen zijn

Kalender April 2013 Dinsdag 2 april

19.30 uur

Alpha cursus Langeraar

Woensdag 3 april

19.30 uur

Schriftinstuif Langeraar

Dinsdag 9 april

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Dinsdag 9 april

19.30 uur

Alpha cursus Langeraar

Dinsdag 16 april

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Dinsdag 16 april

19.30 uur

Alpha cursus Langeraar

Dinsdag 23 april

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk


Groeien

in geloof

Grootouders en geloofsopvoeding Grootouders krijgen een steeds belangrijker plaats in de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen. Veel ouders komen hier steeds minder aan toe, omdat de tijd hen ontbreekt, ze vaak niet precies meer weten hoe ze het doen moeten of ze de verhalen niet zo goed meer kennen. Dan komen de kinderen naar opa en oma toe met hun vragen. Hoe praat je hierover met je kleinkinderen zonder je kinderen te passeren of te kwetsen? Pastor Charles Horsthuis en mevrouw Els van Zon, gebedsleider uit Leimuiden, willen hierover met u in gesprek gaan.

Voor wie? Wanneer? Waar?

Alle grootouders zijn welkom Maandag 8 april 2013 om 20.00 uur Priester Hendrikzaal naast de Sint Jan de Doperkerk in Leimuiden

Kloosterweekend in Berkel-Enschot Ook in 2013 organiseert de Clara en Franciscusfederatie weer een kloosterweekend voor iedereen die dit graag eens meemaakt of weer eens meemaakt. We gaan dit jaar naar de Abdij Koningshoeven, het klooster van de Trappisten in Berkel-Enschot bij Tilburg. Tijdens dit weekend ervaren we de stilte en het gebedsritme van de Trappisten, bezinnen we ons gezamenlijk, wandelen we in de kloostertuinen, spreken we met een monnik en bezoeken we de abdijwinkel. Begeleiding door pastor Charles Horsthuis.

Wanneer? Kosten? Opgave?

Vrijdag 10 mei, 17.00 uur t/m zondag 12 mei, 17.00 uur â‚Ź 100,00 all-in (exclusief de reis van en naar huis) 0172-60 95 38 (maandag-, dinsdag- of donderdagmorgen) info@claraenfranciscusfederatie.nl

Leven is van zeven dagen

God van mensen als een wonder,

lief en leed, verdriet en licht,

niemand weet waarom en hoe,

als een boek dat voor ons ligt,

komt zijn naam nu op ons toe,

als een blad met open vragen.

want we kunnen maar niet zonder.

Nu dan midden in ons leven noemen wij de naam van God als de roepstem van ons lot, als een woord aan ons gegeven.

SAMENstromen • april 2013

5


Clara & Franciscus federatie

Een ontmoeting met 

DE TWEE SCHARNIEREN

Door Dirk Koster osfs

Het is de eerste lentedag, met paarse krokussen en met de geur van gier over de weilanden. Maandag 6 maart. Ik fiets naar de deftige pastorie van Langeraar die opgeknapt in de zon ligt te blinken. Ik stap af bij het Koetshuis, dat er naast ligt, en wil de deur ingaan van het centraal secretariaat van onze federatie. Maar Tom Zuijdervliet zwaait hem al open. En Trees Zandvliet staat klaar met de koffiekan. Het is een royale ruimte, helder en doelmatig ingericht. Een echt secretariaat. Niet het hart van de federatie, meer het zenuwcentrum! Tom wijst me een stoel. Het was de bisschop die het licht gaf aan onze federatie op 1 april 2011, en die het pastorale team schiep en het halve Groene Hart verdeelde in dertien parochiekernen. En al was hij niet God zelf, hij dacht dat het goed was. Maar hij zag wel dat de pastors hulp nodig hadden. Hij schiep het bestuur en voor elke parochiekern een beheercommissie en een pastoraal beraad. En weer dacht de bisschop dat het goed was, hoewel de mensen verbaasd en onwennig om zich heen keken. Zo begon de federatie. Deze schiep op haar beurt het maandblad Samenstromen. En ook zij zagen dat het goed was. Zelfs de aftredende Paus verscheen op de voorpagina. Maar toch ontbrak er iets. Er moet zoveel afgesproken en geregeld worden. Wat heb je aan een gastvrije herberg als de deur niet soepel open gaat? Zakelijk gezegd, er bleek behoefte aan een centraal secretariaat. Een plek waar zaken geregeld worden. De bel werd geluid en er werd rondgekeken. Trees Zandvliet werd gevonden. Ze deed de administratie in de St. Jacobuskerk in Oude Wetering, en was sinds 2004 uitvaartleidster in Oude Wetering en Roelofarendsveen. Ze zag het als een nieuwe uitdaging en is bereid er 12 uur per week aan te besteden. Ook Tom Zuijdervliet kwam zich melden. Vele jaren fietste hij vanuit Noorden naar Amsterdam, waar hij bij een bank werkte. Hij ging vroeg met pensioen. Hij zocht 6

leuke dingen en werd hoofdredacteur van het blad ‘Moving People’. Dit is het maandblad van de vereniging Le Champion, de organisator van grote sportevenementen als de Dam tot Damloop, de Amsterdam Marathon en op fietsgebied de Ronde van Noord-Holland. Daarnaast zag hij een taak bij het centrale secretariaat als een welkome aanvulling, en koos voor wekelijks 10 uur. Het Koetshuis bleek een prachtige plek. Daar zitten zij maandag-, dinsdag- en donderdagochtend (op dinsdag allebei). Tom en Trees zijn de twee soepele scharnieren, die niet alleen de deur openhouden, maar ook alles wat binnenkomt, ordenen en onderling laten functioneren op een prettige manier!

vriendelijk. Maar het is wel een gevoelige en veeleisende klus. Een andere taak is de organisatie van de huwelijksgesprekken die de bruidsparen onder begeleiding in kleine groepen met elkaar voeren. Vanwege het korte tijdsbestek worden afspraken over doop en uitvaart per parochiekern gedaan. De bezoekgroep Nieuwe Stijl, waar steeds meer parochiekernen aan meedoen, wordt eveneens gecoördineerd vanuit het secretariaat.Brieven en vieringen die voor alle parochiekernen gelden, worden er centraal gekopieerd. Het secretariaat is ook het reisbureau voor de pelgrimsreis in juni naar Assisi. Een werkopdracht voor Trees is de verwerking van de kerkverlatingen. Tot nu toe zijn er de afgelopen twee jaar 50 adressen die zich uitdrukkelijk wilden laten uitschrijven. Met ongeveer 20 anderen is Trees nog bezig.

Waar zijn zij precies mee bezig? Het secretariaat staat in dienst van de federatie. Er is regelmatig contact met het pastorale team en twee keer per jaar is er overleg met het bestuur. En ze staan klaar om de lokale secretariaten en besturen te ondersteunen, ook in financiële zaken.

Tenslotte is er de hele onberekenbare en onvermijdelijke administratieve rompslomp: de website, informatie, onduidelijkheden, kritische reacties, mensen die hun verhaal kwijt willen, bedelbrieven, vragen vanuit het bisdom, etc. En af en toe tijdrovende interviews, zoals deze! Trees en Tom noemden dat niet. Dat was mijn eigen bevinding, en daarmee besloot ik het gesprek, bedankte beiden voor hun openhartigheid, en opende zelf de deur. En bedacht dat het goed ging met onze federatie!

Een hoofdtaak voor Tom is het rooster, dat elke maand afgedrukt staat in dit blad. Alle wijzigingen van voorgangers en koren, alle vakanties en ziekten, alle beslissingen over vieringen worden verwerkt, tot aan de sluitingsdag van de kopij. En daarna worden menselijke vergissingen en misverstanden opgevangen en geregeld. Tom doet dat correct en

Tom Zuijdervliet, Trees Zandvliet


H. Clara parochie

Aarlanderveen

Rozenkrans bidden in de meimaand In de komende meimaand zullen alle wekelijkse vieringen op de woensdagochtend voorafgegaan worden door het bidden van de rozenkrans. Meer dan ooit heeft het bidden van de rozenkrans zin. Door ‘Het WeesGegroet’ steeds te herhalen creëer je immers rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Op deze manier helpt de rozenkrans je bij het bidden, speciaal tot Maria. Door het herhalen van het gebed richt je je speciaal tot haar en nodig je haar als het ware uit om voor jou een voorspreekster te zijn bij Jezus en God de Vader. Om 8:45 uur beginnen we vóór in de kerk, waarna de viering zoals gebruikelijk zal plaatsvinden in de sacristie.

Licht Sinds het begin Sinds het begin God, schepper van hemel en aarde. Leegte en doodsland, chaos en aarde, donker en oervloed, dan blaast over aarde waait over water adem van God, dan klinkt het woord: Licht! Daar is het daglicht: een ochtend, een dag, gisteren, vandaag en morgen.

Dopen Op zondag 17 maart zijn gedoopt: Melle Dox van der Vlugt, geboren op 21 december 2012, zoon van Patrick & Desirée en broer van Sasja en Lizzie. Renske Maria Sanders, geboren 18 januari 2013, dochter van Richard & Marja en zus van Maaike. Viviënne Anna Maria Roest, geboren 23 januari 2013, dochter van Gertjan & Caroline en zus van Rosanna en Frederique. Van harte gefeliciteerd

Afscheid van Petra Remmerswaal Op 3 maart heeft Petra, met haar man Ger-John en de tweeling Marloes en Berdien aan haar bed, na een zwaar gevecht met de ziekte kanker, de strijd op moeten geven. In de kracht van haar leven en onmisbaar voor haar man en de opgroeiende kinderen. Ze was pas 49 jaar. Naast haar gezin, had ze een

geweldige voorliefde voor paarden en de paardensport. Wedstrijden rijden, prijzen en punten halen, met de ponykinderkampen meegaan. Niets was teveel. Wonende in een prachtig huis, met daarachter stallen en een grote zandbak. Haar kinderen en man rijden ook, en dan ineens krijgt ze de onheilstijding. De wereld stort in, maar ze ging het gevecht aan. Kon ze met paarden alles winnen, dit was gedoemd te verliezen. In een volle kerk hebben we in een wake haar herdacht, voor haar gebeden. Muziekvereniging DSS, met de 2 dochters achter de instrumenten, verzorgde ook een gedeelte. Op een groot scherm werd haar leven voor ons uitgerold. Ook haar hondje, altijd bij haar tot in en na de dood, was in de wake en uitvaart aanwezig. Na afloop van de uitvaartviering ging ze op de wagen, getrokken door een paard, nog eenmaal naar haar huis, om vandaar tussen een haag van mensen en een zee van bloemen door, op weg te gaan naar het crematorium. SAMENstromen • april 2013

7


Het gezin kan terugzien op een waardig en warm afscheid van een unieke echtgenoot en moeder. Dat zij de kracht krijgen om door te gaan en Petra de eeuwige rust krijgt, zonder pijn en in de vrede van de Heer. Dat bidden wij. Jan Houdijk

In memoriam Moeder van Dijk In het bijzijn van haar 2 dochters overleed op 18 februari zachtjes en kalm Riek van Dijk, op de gezegende leeftijd van 90 jaren. Moeder Riek heeft gelukkig geen lange lijdensweg gehad, ze was gewoon op. Als echtgenote van de kapper van Aarlanderveen genoot ze veel bekendheid, maar ook om het vele harde werken dat ze vanaf haar jeugd steeds gedaan heeft. Geboren in een gezin met 10 kinderen moesten heel wat snavels gevoed worden. Overal werken, totdat ze samen met haar man Rinus een kapperszaak kon beginnen. Echter ook daar hadden ze de tijd tegen, de rage van lange en ruige haren. Minder te knippen. Ze moesten stoppen. Tegenslag heeft ze genoeg gehad. Verloren ze hun eerste kindje, Peter, op de leeftijd van 6 weken, toen ze gingen rusten in Aar en Amstel, stierf haar man na korte tijd. 13 Jaar is ze alleen gebleven. Gelukkig hield ze veel van kaarten en kwam er zodoende wat vreugde in het leven van deze wat gesloten moeder.

In de wake hebben we haar leven toepasselijk herdacht aan de hand van het evangelie: “de storm op het meer�. Jezus kwam naar haar toe en nam haar mee, nu voorgoed de kalme zee gevonden

Huwelijken april 2013 Aarlanderveen In de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen wordt op 12 april het huwelijk gesloten tussen Jaap Clemens en Martine Goebel. Aanvang: 14.30 uur Wij wensen Jaap en Martine een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

8

te hebben bij de Heer. Rust nu maar in vrede. Jan Houdijk


Langeraar

Eerste Heilige Communie

Over dopen gesproken

Sloop kasje pastorietuin

Wij zijn 16 kinderen aan het voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Op 4 woensdagmiddagen zijn we bij elkaar geweest voor een rondgang door de kerk, te luisteren naar het scheppingsverhaal, de barmhartige Samaritaan en andere verhalen en gedichten. We hebben een stamboom,

Op zondag 10 juni om 12.00 uur is er weer een doopviering. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat (tel: 0172-602130). De voorbereidingsavonden zijn op 23 mei en 30 mei om 20.00 uur.

In november 1988 kreeg wijlen Kees Klein voor zijn 25 jarige kosterjubileum het kasje aangeboden door de parochianen. Enkele vrijwilligers hebben het kasje voor hem gebouwd met tweedehands materialen. Kees was met hart en ziel tuinder en heeft vele jaren dankbaar gebruik gemaakt van het kasje. Later heeft pastoor Van Steekelenburg er nog een echte Frankenthaler (druivenstruik) ingezet. Daarna heeft Piet Captein er nog enkele jaren gebruik van gemaakt. Maar ook een kasje heeft niet het eeuwige leven, het werd gevaarlijk om er in te lopen. Zaterdag 2 maart waren er wat vrijwilligers om het kasje af te breken en af te voeren. En zo is het kasje voorgoed verleden tijd.

een dankgebed en een hart gemaakt. We bidden het Onze Vader, het Wees Gegroet en we worden stil om ‘ons deurtje’ open te zetten voor God. Zondag 10 maart was de presentatieviering. De kinderen mochten voorlezen, brandende kaarsen vasthouden, een toneelstukje spelen (zie foto), collecte mandjes ophalen en helpen bij het klaarmaken van de gaven. De mooi versierde puzzelstukjes met foto die de kinderen hebben gemaakt, hangen in de kerk. Het was hun viering!! Op zondag 21 april om 10.00 uur is de Eerste Heilige Communie viering in de H. Adrianuskerk te Langeraar. U bent allemaal van harte welkom.

Koffieontmoeting Het is al heel gewoon geworden; de koffieontmoeting na de viering. Veel mensen maken hier gebruik van om even met elkaar in gesprek te gaan. We zijn dan ook blij met de groep dames die dit verzorgt. Trien Verlaan hebben we dank gezegd met een bloemetje voor haar inzet, zij is gestopt. Miep Hoogeboom zal het nieuwe gezicht achter de koffietafel worden. Zo zijn en blijven wij een groep van 9 dames die de koffie verzorgen.

De tuingroep

Werkgroep Eerste Heilige Communie Langeraar

SAMENstromen • april 2013

9


H. Clara parochie Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd Het is al weer april, van oudsher de tijd voor de schoonmaak. Best eens goed om kastjes en spullen die daar in staan onder de loep te nemen. Wat bewaren we en wat gebruiken we eigenlijk niet meer. En natuurlijk maken we alles ook lekker schoon. Om die reden vragen we of u in deze maand schoonmaakmiddelen wilt brengen voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, de voedselbank nodig hebben. Schoonmaakartikelen, u weet zelf wel wat daarmee wordt bedoeld, maar ook wasmiddelen zijn welkom. En als u lang houdbare levensmiddelen tegenkomt in uw kelder of keukenkast die u niet meer gebruikt, kunt u deze ook inleveren. Let er wel op dat deze niet óp of óver de houdbaarheidsdatum zijn. Namens de mensen van de voedselbank, grote dank. Laten we hen helpen om een schone start te maken in het voorjaar. De pastorie is van dinsdag tot vrijdagmorgen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vóór of ná een viering kunt u de spullen ook kwijt in een mand die achter in de kerk staat.

Vanaf de Adrianustoren • Veel mensen zijn op 24 februari in de verbouwde pastorie komen kijken. Het is erg mooi geworden. • We danken Ria voor al haar extra werk tijdens de drukte van het opknappen van de pastorie en wensen haar alle goeds op haar vernieuwde werkplek. • We wensen de communiekantjes, de ouders en de werkgroep een goede en gezellige voorbereiding en een mooie viering op zondag 21 april. • Op de vierde zondag van Pasen, 21 april, wordt in alle kerken en kloosters gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven. • 30 april is dit jaar een bijzondere Koninginnedag. Het afscheid van Koningin Beatrix als Koningin en de kroning van prins Willem Alexander tot Koning. We wensen hem alle wijsheid en Gods zegen voor de toekomst. • De pinksternoveen wordt gehouden van 10 t/m18 mei. In onze Adrianuskerk is de viering op maandag 13 mei om 19.30 uur. Achter in dit blad vindt u hier meer informatie over. Misschien een goede gelegenheid om eens bij een andere kerk binnen te lopen. • Op zaterdag 23 november zal Bisschop van den Hende naar Langeraar komen om de kinderen het Heilig Vormsel toe te dienen.

De werkgroep diaconie Langeraar

Meeleven met…

10

Overleden

Gedoopt

Op 12 februari overleed Hendrika Antonia Maria Hoogeveen-Spruijt. Zij werd 81 jaar. Zij is geboren in Vinkeveen, maar toen zij haar grote liefde Piet Hoogeveen vond kwam zij naar Langeraar. Hun huwelijk werd gezegend met 11 kinderen. Moeder Rieka was de spil in haar gezin, had voor iedereen een luisterend oor, was zeer gastvrij. Niets was teveel en er was een bijzondere plaats voor haar 15 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Jammer dat de laatste jaren haar gezondheid achteruit ging, haar gezichtsvermogen verslechterde en zij moest dialyseren. Wat mooi dat haar man en kinderen klaarstonden en de zorg die zij ooit gaf, nu terug konden geven. In rust en vrede kwam het einde. Op 16 februari hebben wij afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op ons parochiekerkhof. Mogen haar dierbaren met haar verbonden blijven in dankbare herinnering en in de liefde die sterker is dan de dood.

Op 10 maart zijn door het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Fenne Roos van Osnabrugge, 1e kindje van Jan en Leonie en Fenne Johanna Maria Klerkx, 1e kindje van René en Sjoske. Van harte proficiat!


Nieuwkoop

Vanuit de Pastoraatsgroep Zondag 10 maart was de presentatieviering van de 1e communicantjes. Het was een leuke viering. We kwamen wat te weten over de hobby’s van de kinderen en er kwam naar voren dat er nogal wat kinderen geen aardig broertje of zusje hebben. Maar een jongen gaf aan dat hij wel een aardig zusje heeft. Aan het einde van de viering zongen we het vastenaktielied. De tekst van het lied is gemaakt door Peter Oorthuizen en Elleke van Klink. Na afloop waren er nog de spelletjes ten bate van de Vastenaktie, waar veel kinderen aan mee deden. Werkgroep M.O.V.: bedankt voor jullie inzet! Woensdag 27 maart heeft de chrisma viering in Rotterdam plaatsgevonden. Een aantal parochianen zijn hier naar toe geweest en hebben de gewijde olie meegenomen.

Tijdens een lekker ontbijtje op donderdag 28 maart hebben we afscheid genomen van Sjaak van der Vlist. Hij zal, na 8 jaar, zijn functie als voorzitter van de pastoraatgroep beëindigen. Sjaak bedankt voor je inzet en bijdrage de afgelopen jaren. We wensen je alle goeds toe voor de toekomst. De pastoraatsgroep Wilma de Pater, Hannie Meier, Charles Horsthuis, Irma van Eimeren, Liesbeth van de Broek(notulist)

Attentie Binnenkort wordt het slot van de zijdeur van de Pastorie vervangen. Omdat het niet helemaal duidelijk is wie er een sleutel heeft of wil hebben, wordt de sleutelhouder verzocht om contact op te nemen met de beheerder van het kerkgebouw.

Kleuterviering Zondag 17 februari was er een kleuterviering in onze kerk. Met zijn allen bij het altaar hebben we er een gezellige viering van gemaakt. Wat waren er weer veel kinderen met hun papa’s en mama’s! Het verhaal ging over Jezus de goede herder. Hij was één van zijn schaapjes kwijt en met zijn allen hebben we die gezocht in de kerk. Gelukkig hebben we het schaapje gevonden en de herder was blij dat hij het weer terug had. Onze volgende kleuterviering is op zondag 14 april om 10.00 uur. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn samen met hun (groot)ouders van harte welkom!

Dit kan bij voorkeur via e-mail: wbalvert@planet.nl of telefoon: 06-14 14 82 53. SAMENstromen • april 2013

11


H. Clara parochie Kinderen in de kerk Eerste Heilige Communie 2013 Zondag 21 april 2013 is het zover. Op deze dag zullen 24 kinderen in onze kerk de Eerste Heilige Communie doen. De viering begint om 10.00 uur. Voor de communicantjes zijn banken gereserveerd. Jeugdkoor Flos Campi zal mooie liedjes zingen. Wij hopen dat het een fijne viering wordt! Werkgroep Eerste Communie Nieuwkoop In de maand april is er GEEN Gezinsviering en GEEN kinderwoorddienst.

Wie gaat er met ons mee naar Lourdes? Vanuit Nieuwkoop staat er een bedevaarts-busreis gepland naar Lourdes van 18-25 oktober 2013. Deze reis wordt begeleid vanuit de V.N.B. (Vereniging van Nederlandse Bedevaarten). Nadere mededelingen volgen in het mei-nummer van ons blad Samenstromen. Contactpersonen voor deze reis: Bets Verhage tel. 0172 - 57 37 13 Gerard v.d.Ham 0172 - 53 87 88 GrĂŠ de Boer 0172 - 57 22 08 Corrie Hoogeveen 0172 - 53 84 50

Lief en Leed Overleden Op zondagmiddag 24 februari is Gea van Hengel-Van Veen heel plotseling op 54 jarige leeftijd overleden. Gea was een zorgzame vrouw met liefde voor de mensen om zich heen. Als ze zich ergens voor inzette, deed ze dat ook voor de volle 100%. Ze ging graag fietsen, maar ook varen was een hobby. Vroeger ging haar gezin graag samen met de boot op vakantie. De laatste jaren ging ze samen met haar man Lex op vakantie. En dan, ineens, is het afgelopen, veel te vroeg en totaal onverwacht. Zaterdag 2 maart hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Nieuwkoop, waarna ze is gecremeerd in Leiden. Wij wensen haar familie veel sterkte met dit zo plotselinge verlies. Dat Gea moge rusten in vrede. Pastor Glas

12


Nieuwveen

H. Doopsel Op de volgende zondagen is er om 12.00 uur gelegenheid om uw kindje te laten dopen: 21 april en 16 juni. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit doorgeven aan het secretariaat, bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 09.30 en 11.00 uur, tel.: 53 81 25 of e-mail h.nicolaas@zonnet.nl.

Alle kinderen van 3 – 6 jaar zijn van harte welkom, samen met de ouders en eventueel andere broertjes en zusjes. Na de viering (van ongeveer 20 minuten) is er gelegenheid om koffie en limonade te drinken in de pastorie. Voor de kinderen is er dan ook nog een kleurplaat in de pastorie. Schrijf het al vast in de agenda! In het volgende parochieblad volgen meer details.

Kinderwoorddienst Voor alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn alweer een aantal kinderwoorddiensten geweest in het nieuwe jaar. Hieronder de data t/m de zomervakantie. Misschien kunt u ze alvast op de kalender zetten: Zondag 21 april Zondag 19 mei Zondag 16 juni Zondag 14 juli

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

We zien u/jullie graag in de kerk. Dan gaan we weer verhalen vertellen, erover praten, spelletjes doen of iets knutselen. Kom je ook? Tot dan! Werkgroep Kinderwoorddiensten, Ingrid, Ramona, JosĂŠ, Leonie, Karin en Ans

Canta Libre Zondag 21 april zal de viering worden opgeluisterd door het Canta Librekoor. De volgende viering waarbij het Canta Libre zal zingen is op zaterdag 22 juni.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Tijdens de jaarvergadering van 21 maart heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Mevrouw Annie van den Berg- Van den Nouwland en de heer Buck van Nierop, resp. voorzitter en secretaris, zijn af-

Eerste Heilige Communie Zondag 7 april doen 10 communicantjes hun Eerste Heilige Communie. In de afgelopen maanden hebben zij zich hierop intensief voorbereid, waarover u in onze voorgaande uitgaven heeft kunnen lezen. Wij hopen dat het een mooie viering zal worden en dat de kinderen een fijne dag daaraan overhouden. Dank aan Elsa Nieuwenhuijzen en Mary Lek en de leden van de communiewerkgroep voor hun inzet en begeleiding van de communicantjes en hun ouders tijdens de voorbereiding.

Peuter- en kleuterviering In onze omgeving zijn al regelmatig peuter- en kleutervieringen. In Nieuwveen starten we op zondag 26 mei met de eerste peuter- en kleuterviering. De viering is volledig op het niveau van de peuter en kleuter. SAMENstromen • april 2013

13


getreden en hebben hun lidmaatschap opgezegd. Het voorzitterschap is overgenomen door mevrouw Gerda de Groot. De heer Jaap Aartman zal het penningmeesterschap invullen en de heer Jan van Dam zal de ledenadministratie weer voor zijn rekening nemen. Naar een vervanger voor Buck wordt nog naarstig gezocht. Iets voor u misschien? Met ingang van september wordt een start gemaakt voor het nieuwe seizoen. Er zullen weer veel activiteiten worden georganiseerd. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mevrouw Van den Berg en de heer Van Nierop worden vanaf deze plaats hartelijk dank gezegd voor hun inzet voor de bond.

Bedevaart naar Banneux Zondag 10 maart heeft Helma de Jong na de viering iets verteld en laten zien over de Bedevaart naar Banneux. Een aantal parochianen werd hierdoor heel enthousiast en meldde zich spontaan aan voor één van de komende bedevaarten. Ook iets voor u?

In Memoriam Je verstand kan iets weten, maar we weten allemaal, je gevoel is iets heel anders dan je verstand. Groot was dan ook de schok toen op zondag 3 maart Monique Valentijn overleed op de veel te jonge leeftijd van 48 jaar. Ruim een half jaar na de eerste diagnose was haar leven voorbij. Ondanks alle slechte berichten van de medici die haar behandelden, bleef Monique toch hoop houden. Beter worden kon niet, dat wist ze wel, maar meer tijd wilde ze. Tijd om bij haar kinderen te zijn die haar nog zo nodig hebben, tijd om ze te begeleiden naar de volwassenheid, tijd om er op uit te gaan met haar zussen, om misschien weer de liefde toe te laten in haar leven. Het werd haar niet gegeven. Groot was het verdriet bij iedereen die Monique een warm hart toedroeg. En wat waren dat veel mensen. Uit alle verhalen die verteld zijn in de dagen na haar overlijden, kwam ze naar voren als een sterke vrouw met heel veel liefde voor haar dierbaren. In de drukbezochte avondwake zochten we naar woorden en legden we ons ‘waarom’ bij God neer. Het antwoord is niet te geven, maar als gelovige christenen geloven we in en vertrouwen we op Gods liefde. Er is opluchting omdat haar lijden voorbij is, maar het verdriet, daar is nog geen antwoord op. We namen afscheid van Monique met liefde in ons hart en waar vriendschap en liefde is, daar is God. Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est.

St. Caeciliakoor De kosten voor een geheel verzorgde 5-daagse reis bedragen slechts € 245,00 per persoon. Vanuit verschillende plaatsen – en bij voldoende deelname ook vanuit Nieuwveen – vertrekken de bussen. Na een koffiestop in Rotterdam en een broodmaaltijd in Limburg hoopt men in de namiddag in Banneux aan te komen. Heeft u interesse? Op het secretariaat liggen voldoende aanmeldingsformulieren. Maar u kunt zich ook wenden tot Helma. Zij is gaarne bereid u nadere informatie te geven. U kunt haar bereiken via tel.nr. 0172-53 71 39 of 06-505 989 93.

14

Het gemengd koor van Nieuwveen/ Zevenhoven is per direct op zoek naar een (amateur)organist. Wij tellen momenteel ruim 40 leden. De stemmen zijn mooi verdeeld en het repertoire is afwisselend. Wij zingen 2 á 3 keer per maand in de kerk van Nieuwveen of Zevenhoven en de repetitie is altijd op donderdagavond. Met een enthousiaste dirigent zingen de koorleden met veel plezier een grote diversiteit aan liederen. Nederlands, Engels, Latijn, soms Russisch of Frans.

Door het priestertekort worden er weinig complete missen meer gezongen, maar voor de dirigent is het een uitdaging om steeds weer mooie liederen te vinden en uit te voeren. Engelse hymnen, al of niet in Nederlandse vertaling, en ook moderne Nederlandse liederen zijn geliefd bij het koor. Minimaal 1 keer per jaar zingen wij met koor Cantare uit Mijdrecht. Met kerst 2011 hebben we een mooi kerstconcert neergezet en met Pasen 2013 zingen we gezamenlijk de Missa Pontificalis van Don Lorenzo Perosi en het Hallelujah van Händel. Wij zoeken een organist die net zo enthousiast is en die met regelmaat het koor kan begeleiden. Eventueel kunnen de repetities om de week begeleid worden. Wij bieden een gezellige sfeer, mooie muziek, salariëring in overleg, en vooral een gezellige groep mensen die een stukje vakwerk brengen. In een kleine parochie als deze is het bijzonder om met zo’n grote groep de vieringen muzikaal op te luisteren. De twee kerken van deze parochie beschikken beide over een kerkorgel, dat achterin de kerk is geplaatst. Als u interesse heeft of iemand kent die graag zou willen spelen, neem dan contact op met: info@cantaremijdrecht.nl of 0297 752 272 Of neem een kijkje op onze website: www.cantaremijdrecht.nl onder het hoofdstuk St. Caecilia. Wij kijken er naar uit! Hartelijke groeten Koor St. Caecilia


Noorden

Sint Martinus deelt mee... U ontvangt deze Samenstromen met Pasen. We sluiten daarmee een drukke periode af waarin veel is gebeurd. Hoogtepunt voor ons allen is natuurlijk het afscheid van onze vorige paus geweest en daarna het kiezen van onze nieuwe paus, Franciscus I, door het college van kardinalen. Onze nieuwe paus heeft zich in zijn leven laten inspireren door Franciscus van Assisi.

Franciscus van Assisi past ook bij het thema van de vastenactie. Dit was een hoogtepunt voor ons allen. De MOV heeft zich wederom ingezet voor een goed doel: iets van jezelf te geven voor

de mensen elders op de wereld die het minder hebben. Al drie jaar op rij wordt er een speciale maaltijd georganiseerd, waarmee geld wordt ingezameld voor het gekozen doel. Dit jaar was het een Hondurasmaaltijd, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan het project in Honduras. Kampeerboerderij Koole was dit jaar de gastheer voor deze maaltijd. De leden van de MOV hebben zich uitgesloofd om er een mooie avond van te maken en ook u een heerlijke maaltijd voor te zetten. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Kijken we vooruit, dan staan er een aantal bijzondere vieringen en gebeurtenissen op het programma. Zo zal op 7 april de Kleuterviering zijn. Deze viering is speciaal voor de allerjongsten. Op een leuke manier worden onze kleuters betrokken bij de viering. Wij als pastoraatsgroep vinden dit heel belangrijk, want met deze groep begint het natuurlijk allemaal. Zij zijn onze toekomstige communicanten en vormelingen. We doen dan ook een beroep op alle ouders, opa’s en oma’s om hun kinderen en kleinkinderen mee te nemen.

Vlak voor de troonswisseling hebben we op 28 april om half tien ‘s ochtends een bijzondere viering; onze communicanten krijgen dan hun eerste Heilige communie. Het zou natuurlijk leuk zijn voor de communicanten als zij steun krijgen van hun vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes. Het is immers ook niet niks, zo’n spannend moment in je leven. Heeft u kinderen die misschien hier te jong voor zijn, dan begrijpen we dat het wat lastig wordt om met ons mee te vieren. Maar .... geen nood! Na een succesvolle crèche rond palmpasen, hebben we weer een aantal vrijwilligers bereid gevonden om een kindercrèche SAMENstromen • april 2013

15


H. Clara parochie neer te zetten. Laten we eerlijk zijn, u heeft nu geen enkel excuus meer om niet te komen! Vervolgens willen we u attenderen op dodenherdenking. Traditioneel wordt er een speciale viering georganiseerd. Zaterdag 4 mei om 19.00 uur zal er een viering zijn die volledig in het teken zal staan van de dodenherdenking. Na de viering en herdenking, wordt koffie geschonken. U bent allen van harte uitgenodigd om gezamenlijk stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die de afgelopen jaren zijn gevallen door oorlogsgeweld. Tenslotte willen we Allerzielen onder de aandacht brengen. Wellicht zal u denken: “Daar zijn ze ook vroeg mee?” Dat klopt inderdaad. De speerpunten van de pastoraatsgroep voor dit kerkelijk jaar zijn namelijk aandacht aan onze jongeren in de vorm van een actief jongerenpastoraat en het dichterbij brengen van de levenden en onze nabestaanden. De pastoraatsgroep wil voor het laatste een werkgroep opzetten. We zoeken vrijwilligers die zich willen bezighouden met het jaarlijks opzetten van de Allerzielen viering en het traditionele bezoek aan het kerkhof. Vorig jaar hebben veel bezoekers Allerzielen als bijzonder indrukwekkend ervaren. Ook dit jaar willen we zorgen dat deze dag een bijzondere wordt, waarbij we op een mooie en eervolle manier stil staan bij degenen die van ons zijn heen gegaan. Als u vragen of ideeën heeft, bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met iemand van de pastoraats-

groep (Wil Knaap, Lies Pieterse en Hein Wagenaar). En natuurlijk hopen wij u allen te mogen verwelkomen bij de wekelijkse vieringen op vrijdag en het in weekend en natuurlijk vooral op de speciale vieringen voor onze jeugd. Namens de pastoraatsgroep, Hein Wagenaar

Meeleven met Op 17 februari 2013 is gedoopt Dean Knaap zoon van Arno en Mirelle Knaap, wonende Windhaak 55 2421 NE te Nieuwkoop.

Huwelijken april 2013 Noorden In de H. Martinuskerk in Noorden wordt op 10 april het huwelijk gesloten tussen Els Mourits en Eric van Spijker Aanvang: 15.00 uur. Wij wensen Els en Eric een onvergetelijke dag en een mooie toekomst

16

En op 3 maart 2013 is eveneens Daniek van Dijk dochter van Rick van Dijk en Ingrid Commandeur gedoopt. Zij wonen in de Anjerstraat 35, 2431XA Noorden. Van harte gefeliciteerd!


H. Clara parochie

Zevenhoven

Activiteit orangerie Vrijdag 19 april gaan we een memobord maken. Dit is van hout, bekleed met stof en daarover gaan nog lintjes waar de memo tussen gestoken kan worden. We starten om 14.00 uur. U kunt een klein hamertje meenemen om de stof vast te timmeren.

I.v.m. de materialen die we moeten inkopen, graag voor 15 april opgeven bij: Joke van Tol, jokevt@ziggo.nl of telefonisch: 0172 - 53 97 48. De kosten zijn € 8,Gerda, Joke en Gerda

Peuter-kleuterviering Er is een datum geprikt voor de volgende peuter – kleuterviering: 21 april 10.00 uur. Na afloop van de viering wordt er koffie en limonade gedronken in de Orangerie.

Pinkstervoettocht Jaarlijks organiseert de Franciscaanse Beweging een Pinkstervoettocht, dit jaar van 17 t/m 20 mei. Het is een spirituele voettocht. Zoek je ontmoeting en inspiratie op een gemakkelijke en

actieve wijze, loop dan eens mee. De afstand per dag is 16 of 8 kilometer. Dit jaar is het in Helvoirt in het Bezinningscentrum Emmaus. ‘s Morgens starten we met een viering en gaan we met een gespreksleider op weg in groepen van zo’n 10 deelnemers. Onderweg wisselen we van gedachten over diverse thema’s en gespreksonderwerpen. Als je ‘s middags terugkeert in het bezinningscentrum is er heerlijk koffie/thee en wordt er ‘s avonds een maaltijd geserveerd. Het avondprogramma is divers: workshops, lezingen, dans, muziek of gewoon even helemaal niets. Er zijn 3 mogelijkheden om te overnachten: in een zelf meegebrachte tent, in standaard 4-6 persoonkamers met douche/ toilet op de gang of in luxe 2-4 persoonskamers met eigen douche/toilet.

Indien er mensen zijn die meelopen met wie u een kamer wilt delen, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. Als u geen voorkeur heeft wat betreft de kamerindeling, dan wordt u ingedeeld in een kamer met alleen mannen of alleen vrouwen. Wilt u meer informatie kijk dan op de website www.franciscaansebeging.nl of bel Joke van Tol: 0172 53 97 48.

de sleur van alledag is als een grauwe dichte muur hecht gemetseld opgetrokken om ons heen zo zijn wij ziende blind zo zijn wij horende doof vandaag wil ik de sleur bevechten door de muur tot op de grond te slechten zodat ik ziende weer zal zien zodat ik horende weer zal horen de boom de merel de mens van alledag Oeke Kruythof

Alledag SAMENstromen • april 2013

17


Bestuursnieuws parochie H. Clara Tijdens de bestuursvergadering van 20 februari is Elly Versteeg welkom geheten door de voorzitter. Zij kon op deze avond het onderwerp ‘vrijwilligersreglement’ meemaken en mogelijk gaat zij straks als nieuw bestuurslid van de parochie H. Clara aan dit onderwerp meer invulling geven.

In Langeraar vond op zondag 24 februari de opening plaats van de gerestaureerde pastorie. Het is prachtig geworden, een gebouw om trots op te zijn. Vanuit het bestuur: dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om dit tot stand te brengen.

In het werkplan 2013, dat het bestuur voor zichzelf heeft opgesteld, staan onder andere de volgende zaken genoemd; begroting 2013, jaarrekening 2012, beleidsplan, beleggingen, tarieven, onderhoud aan de kerken en Navision. Naast alle andere zaken die ter tafel zullen komen op de bestuursvergaderingen, zal het bestuur in 2013 aan deze onderwerpen extra aandacht gaan besteden.

Op de gezamenlijke vergadering van 28 februari kwam het onderwerp Kerkomroep weer ter sprake. In onze Claraparochie is weinig bekendheid over dit medium. Met kerkomroep kan je thuis via internet een kerkdienst meebeluisteren of na afloop kan je nogmaals naar een mooie viering luisteren.

De meesten die dit lezen zullen zich afvragen; wat is Navision? Navision is het computerprogramma voor de ledenadministratie en de boekhouding. De ledenadministratie wordt door de secretariaatsmedewerkers op plaatselijke pastorieën verzorgd en de boekhouding door de penningmeesters. Het is geen makkelijk computerprogramma, maar het is nu eenmaal een wens van het bisdom dat alle kerken dit gebruiken. Cursussen over dit programma en de hulp van derden bij het invoeren van gegevens zal soms nodig zijn. Het begrotingstekort in de begroting 2013 is bij het bestuur en de penningmeesters nog steeds een onderwerp van gesprek. Maar belangrijker is nog de vraag; hoe houden we in de toekomst onze parochie financieel gezond. Daarom wordt in 2013 aan het onderwerp ‘geld’ veel aandacht besteed. In verband hiermee wordt er ook ijverig aan de meerjarenbegrotingen voor het onderhoud van de kerken gewerkt.

18

Op Kerkomroep.nl, en vervolgens zoeken op provincie, kan je zien welke kerken in Zuid Holland aangesloten zijn. Vervolgens kan je ook een viering van een andere kerk beluisteren. Als bestuur horen we graag de mening van de parochianen over dit onderwerp. In april zal de bestuursvergadering worden gehouden op woensdag 17 april.

Reacties, vragen ? Als u naar aanleiding van bovenstaande wilt reageren of vragen heeft, dan beantwoorden wij deze graag. Zend uw reactie aan: Centraal secretariaat, Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar of e-mail info@claraenfranciscusfederatie.nl ter attentie van het parochiebestuur. Namens het parochiebestuur, Sjaak Leliveld


Clara & Franciscus federatie

Spraakwater van en vóór ouder en kind

Kijktafel: In de tuin

Kindervraag

Op www.geloventhuis.nl vind je suggesties voor het maken van een prachtige kijktafel over de lente. De schepping van God en het nieuwe leven worden door deze kijktafel verbeeld.

Op een dienblad kun je samen met kinderen zo’n mooie lentetuin maken. Plant er kleine groene of bloeiende plantjes in, zaai tuinkers in een hoekje, maak een terrasje en wandelpaadjes met kiezelsteentjes en grind. Verzamel poppetjes of maak ze zelf en laat deze ‘spelen’ in de tuin: op de schommel of in de zandbak. Zet een poppetje onder de parasol op het terras om te genieten van de bloemen, de bomen en de zon. En als je het kaarsje aansteekt, wordt de ‘tuin van God’ extra zonnig en mooi! Voor meer informatie ga je naar www.geloventhuis.nl. Veel plezier!

Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel?

Vraag aan God?

Voor een zeer uitgebreid assortiment toepasselijke cadeautjes voor een Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel kijk je in de webshop van: www.samueladvies.nl

Bereid jij je voor op je Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel en heb je een vraag aan God waarop je graag antwoord zou willen hebben? Mail ‘m ons en wie weet lees je volgende maand op deze pagina het antwoord op jouw vraag!

En de winnaar is….

Alfabetpuzzel april:

Meneer J. Hoogenboom uit Hoogmade! Het juiste antwoord op de meerkeuzevraag ‘Wat deed Jezus 40 dagen lang’ was: Antwoord B: Jezus was 40 dagen alleen in de woestijn om na te denken. Gefeliciteerd meneer Hoogenboom. Geniet van de viooltjes die u gewonnen heeft!

Zoek bij elk nummer de letter die op die plek in het alfabet staat. Stuur de oplossing, samen met je naam, adres en leeftijd naar: samenstromen@gmail.com

Waarom bidden we tot Maria? Op een zekere dag was er een bruiloft, een groot feest. Het was zo’n groot feest dat de wijn opraakte. Dat was natuurlijk een probleem voor de feestgangers. Maria zei toen tegen Jezus: de wijn is op, doe er eens wat aan. In eerste instantie stribbelt Jezus wat tegen: hoezo moet ik daar wat aan doen? Daar hebben wij toch niets mee te maken? Mijn tijd is nog niet gekomen! Maar uiteindelijk doet Hij wel wat zijn moeder vraagt. Dit is het eerste wonder van Jezus waarover we horen in het Evangelie van Johannes. Maria vraagt Jezus om een gunst: om iets te doen voor de mensen, en uiteindelijk doet Hij het. Dat is de gedachte die erachter zit als we tot Maria bidden en een kaarsje bij haar aansteken. Maria heeft een bijzondere band met Jezus: ze is zijn moeder! Zo is ze dus de moeder van God. Maar meer nog dan dat: in de liefde die ze voor de mensen heeft, is ze eigenlijk ook de moeder van ons allemaal. Dat is de reden dat veel mensen het prettig vinden om bij haar te bidden. Om haar te vragen dat ze ook voor ons een goed woordje bij Jezus doet.... pastor Jack Glas

Wij zijn blij met jouw kopij!

10

5

26

21

19

9

19

15

16

7

5

19

20

1

1

14

Tips, ideeën en kopij voor deze pagina zijn van harte welkom! Stuur ze naar samenstromen@gmail.com o.v.v. Spraakwater.

SAMENstromen • april 2013

19


Clara & Franciscus federatie

Algemeen Schriftinstuif H. Clara parochie Nu de pastorie in Langeraar weer in gebruik is genomen, zal daar elke maand de Schriftinstuif van de Clara-parochie weer worden houden. De eerste keer op woensdag 3 april en daarna op 1 mei en 5 juni.

Bedevaarten naar Beauraing Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen. Maria is daar tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drieëndertig keer verschenen aan vijf eenvoudige kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. Dit jaar zijn er twee vierdaagse bedevaarten voor mensen die nog valide zijn en geen extra hulp of zorg nodig hebben en één vierdaagse verzorgingsbedevaart. De ‘verzorgingsbedevaart’ wordt begeleid door een priester, eventueel een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Er rijdt ook een speciale rolstoelbus, zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken. Als men niet noodzakelijk in een rolstoel hoeft te reizen, kan men in Beauraing wel gebruik maken van de daar aanwezige rolstoelen. Bij alle drie de bedevaarten logeren de pelgrims en de staf logeren in het zogeheten “ACCUEIL”. Dit gebouw ligt vlak naast de Plaats van de Verschijningen. In dit gebouw zijn voorzieningen voor de minder valide medemens. Op de internetsite www.promaria.nl kunt u meer informatie vinden over Beauraing en de bedevaarten. De data van de validebedevaarten zijn dit jaar van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 mei en van woensdag 21 t/m zaterdag 24 augustus. Het vervoer naar Beauraing gebeurt met touringcars. De prijs waarin alle maaltijden, overnachtingen en vervoer zijn inbegrepen bedraagt € 275,-. De verzorgingsbedevaart is van zaterdag 14 t/m dinsdag 17 september. Ook deze reis kost € 275,- Vervoer, verblijf en alle maaltijden zijn ook hier bij inbegrepen.

Verjaardag Maandag 15 april a.s. vier ik mijn 52e verjaardag. Uit dankbaarheid wil ik gaarne op deze dag met u en jou de eucharistie vieren. Om God te danken voor Zijn aanwezigheid in ons bestaan, voor het leven ons gegeven en voor de kansen ons geboden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop drinken we een kopje koffie of thee en wellicht heeft u tijd het glas met mij te heffen. Locatie: Petruskerk te Roelofarendsveen, Tijdstip: 19.30 uur pastoor W.P.L. Broeders

20

Voor nadere informatie, kunt u voor de validebedevaart terecht bij: Mevrouw Els van Pinxteren, Medeaschouw 8, 2726 KR Zoetermeer (079) 33 10 730 Voor de verzorgingsbedevaart kunt u terecht bij: Mevrouw Elly van Niel, Kamerlingh Onnesstraat 2, 3132 RS Vlaardingen, (010) 43 52 657 Of bij de propagandiste van onze federatie: Mevrouw Annie van Berkel, Middenweg 3, 2371 GT Roelofarendsveen, tel: (071) 33 14 507

Pinksternoveen 2013 Al zou je het soms willen: de komst van de heilige Geest kun je niet forceren. Maar dat betekent niet dat je maar passief moet afwachten. De leerlingen van Jezus hebben dit goed begrepen. Na de hemelvaart van Jezus blijven ze bij elkaar in Jeruzalem. Wachtend op de vervulling van Jezus’ belofte. Samen biddend. En elke dag groeit de kring. Anderen voegen zich bij hen. Verschillen vallen weg. Ze vinden elkaar in hun verlangen naar Christus en zijn Geest. Wat zij precies bidden? Kom heilige Geest. Vernieuw ons hart. Vernieuw ons leven. Open ons hart voor de komst van de Geest. In navolging van deze leerlingen nodigen wij u uit om ook gedurende de negen dagen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, bij elkaar te komen, iedere avond in een verschillende kerk. Om net als de leerlingen van Jezus met elkaar biddend, zingend en luisterend naar Zijn woord, ons voor te bereiden op de komst van de heilige Geest. En al lijkt het nog ver weg, de voorbereidingen voor de Pinksternoveen zijn al in volle gang. Deze wordt dit jaar gehouden van vrijdag 10 mei t/m zaterdag 18 mei a.s. Het centrale thema van deze noveen is: Open de deur voor Gods Geest. We beginnen gezamenlijk in Aarlanderveen, slingeren verder in 2 kringen door het Groene Hart, om vervolgens op de vooravond van Pinksteren weer bij elkaar te komen voor de slotviering in Boskoop. Hieronder vindt u alle informatie over de route die de Pinksternoveen volgt. Wij openen onze deuren voor U en nodigen u uit één of meerdere avonden mee op weg te gaan naar het Hoogfeest van Pinksteren. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om elkaar ook persoonlijk te ontmoeten en nog even na te praten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom! Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart Diaken Gilion Greeve en Willie Toor


Clara & Franciscus federatie

Route Pinksternoveen 2013 Vrijdag 10 mei 19.30 uur Zaterdag 11 mei 19.00 uur 19.00 uur Zondag 12 mei 11.00 uur 10.00 uur Maandag 13 mei 19.30 uur 19.30 uur Dinsdag 14 mei 19.30 uur 19.30 uur Woensdag 15 mei 19.30 uur 19.30 uur Donderdag 16 mei 19.30 uur 19.30 uur Vrijdag 17 mei 19.30 uur 20.00 uur Zaterdag 18 mei 19.00 uur

H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 – Aarlanderveen De Goede Herder - Dorpsweg 24 – Reeuwijk-dorp H.Johannes de Doper - W. v.d. Veldenweg 24 – Leimuiden Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch, Spoorlaan 19 Zwammerdam Kerkelijk centrum De Bron, Troubadourweg 2 Alphen a.d. Rijn H. Adrianus - Langeraarseweg 90 - Langeraar Jacobuskerk – Meerkreuk 3 – Oude Wetering H. Nicolaas - Dorpstraat 35 - Nieuwveen De Lichtkring - Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn Gereformeerde Kerk - Oostkanaalweg 2 – Ter Aar H. Laurentius - Dr. v. Noortstraat 88 - Stompwijk H. Bernarduskerk - Rijndijk 106 – Hazerswoude-Rijndijk St. Martinus - Simon v. Capelweg 60 - Noorden O. L. Vr. Geboorte - Past. v.d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering Samenwerkende kerken - Kerkplein Ned. Herv. Kerk Haastrecht – centrum H. Joannes de Doper - A.P. van Neslaan 50 - Boskoop

Taizé viering m.m.v. koor Waimbaji Zaterdagavond 20 april om 19.00 uur organiseert het jongeren koor Waimbaji een viering waarin enkele Taizé liederen centraal staan. Dit is de 3e bijzondere viering in verband met het 40 jarig bestaan van het koor. Deze viering is een oecumenische dienst die staat in het teken van Taizé. Dit merkt u door de liederen en door meer stiltes in de viering. De viering wordt ondersteund door een combo o.l.v. Anita Vos. Na de viering is er gelegenheid om koffie/thee met elkaar te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen. De viering begint om 19.00 uur in de Martinuskerk, Simon van Capelweg 62, te Noorden. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Jolanda of Adri (0172) 53 09 26. Koor Waimbaji

Wat wij lezen op de zondagen in Pasen en in april 30 maart Heilige paasnacht van zaterdag op zondag. Paaswake Genesis 1,1-2,2 (of: Genesis 1,1.26-31a) Genesis 22,1-18 (of: Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18) Exodus 14,15-15,1 Jesaja 54,5-14 Jesaja 55,1-11 Baruch 3,9-15.32-4,4 Ezechiël 36,16-17a.18-28 Romeinen 6,3-11 Lucas 24, 1-12 31 maart Hoogfeest van Pasen Handelingen 10, 34a.37-43 Kolossenzen 3, 1-4 Johannes 20, 1-9 1 april Paasmaandag Handelingen 2, 14.22-32 Matteüs 28, 8-15

7 april Tweede zondag van Pasen Handelingen 5, 12-16 Apokalyps 1, 9-11a.12-13. 17-19 Johannes 20, 19-31 14 april Derde zondag van Pasen Handelingen 5, 27b-32.40b-41 Apokalyps 5, 11-14 Johannes 21, 1-19 21 april Vierde zondag van Pasen Handelingen 13, 14,43-52 Apokalyps 7, 9.14b-17 Johannes 10, 27-30 28 april Vijfde zondag van Pasen Handelingen 14, 21-27 Apokalyps 21. 1-5a Johannes 13, 21-33a.34-35

SAMENstromen • april 2013

21


R OOSTER

Pastoor W. Broeders w.p.l.broeders@zonnet.nl Tel. (071) 331 24 59

Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26 Aarlanderveen

Adrianuskerk Langeraarseweg 90 Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35 Nieuwkoop

zaterdag 30 maart Paaszaterdag

21.30 uur • Paaswake • Cantorij • Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

19.00 uur • Paasviering • Spirit • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Paasviering • Allegro • Ch. Horsthuis

zondag 31 maart Pasen

11.00 uur • Eucharistieviering • Lords Voice • J. Glas

9.30 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor gen kerkradio Uitzendin • Kinderwoorddienst rve Aarlande en • W. Broeders30 maart 9 + 23 +

9.30 uur • Eucharistieviering • De Horizon • Kinderwoorddienst • D. Koster

maandag 1 april Tweede Paasdag

Pastor A. Beenakker-Voorn a.beenakker@zonnet.nl Tel. 06 107 433 94

zaterdag 6 april

zondag 7 april

Uitzendingen kerkradio Langeraar 2 + 16 + 30 maart

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantorij • Ch. Horsthuis 9.30 uur • Woord- & Communieviering • Cantors • Kinderwoorddienst • F. van der Ven

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Allegro • Parochiaan

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • De Horizon • W. Broeders

zondag 21 april

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Eerste H. Communie • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Flos Campi • Eerste H. Communie • Th. van Steekelenburg + Ch. Horsthuis

zaterdag 27 april

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor • Ch. Horsthuis

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Andante • M. Hoogenbosch

9.30 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor • Kinderwoorddienst • D. Koster

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Allegro • Parochiaan

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen 30 maart, 6 + 20 april

zaterdag 13 april

Pastor G. Brink diakenbrink@gmail.com Tel. 06 307 803 64

Pastor J. Glas pastorglas@icloud.com Tel. (0172) 508 304

Pastor M. Hoogenbosch mj.hoogenbosch@planet.nl Tel. (0172) 408 128 of evt. 06 283 284 04

Uitzendingen kerkradio Langeraar 30 maart, 13 +27 april

zondag 14 april

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Eerste H. Communie • J. Glas

zaterdag 20 april

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Ch. Horsthuis

zondag 28 april

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • D. Koster

zaterdag 4 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • J. Glas

zondag 5 mei

Pastor Ch. Horsthuis charleshorsthuis@hetnet.nl Tel. (0252) 372 597

April 2 0 1 3

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur


H. CL A R A PAR OC H IE

ROO S TER

Nicolaaskerk Dorpsstraat 41 Nieuwveen

9.30 uur • Eucharistieviering • Caecilia & Cantare • Kinderwoorddienst & Crèche • F. Steenman + Ch. Horsthuis

Martinuskerk Simon van Capelweg 62 Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28 Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. Veldenweg Leimuiden

21.30 uur • Paaswake • Waimbaji • D. Koster + M. Hoogenbosch

21.30 uur • Paaswake • Revival • W. Broeders

19.00 uur • Paasviering • St. Caeciliakoor • A. Beenakker

11.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • G. Brink

11.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

9.30 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • Crèche • J. Glas

10.00 uur • Eucharistieviering • W. Broeders 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • F. van der Ven

Mariakerk Pastoor Onelplein 1 Roelofarendsveen

11.00 uur • Woord- & Communieviering • Cadans dingen kerkradio Uitzen • Aandacht voor de kinderen • T. Dingjan 10 maart Hoogmade

24 maart Mariakerk Roelofarendsveen 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Eerste H. Communie & Crèche • D. Koster + Ch. Horsthuis

vervalt

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinder- & Tienerkoor • Eerste H. Communie / Crèche • J. Glas + A. Beenakker

19.00 uur • Eucharistieviering • Caecilia • J. Glas

vervalt

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • M. Hoogenbosch 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

10.30 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Eerste H. Communie • D. Koster + M. Hoogenbosch

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Koffiedrinken • Parochiaan

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Waimbaji • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • Th. van Steekelenburg

19.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • J. Glas

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • Kinderwoorddienst & Crèche • A. Beenakker

10.00 uur • Peuter- & Kleuterviering

10.00 uur • Eucharistieviering • Little Stars • Eerste H. Communie Mariakerk & • Crèche • J. Glas

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • JUMP • W. Broeders 10.00 uur • Eucharistieviering • Martientjes • Eerste H. Communie • J. Glas

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Revival • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • Koffiedrinken • H. van Zoelen

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

vervalt

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • A. Beenakker

14.30 uur • Marialof • Waimbaji

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

vervalt

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • Ch. Horsthuis Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur


april 2 0 13 Petruskerk Noordeinde 187 Roelofarendsveen

H. FRA NCI S CUS PARO CH I E

Jacobuskerk Meerkreuk 3 Oude Wetering

O.L.V. Geboortekerk Pastoor van der Plaatstraat 17 Rijpwetering

21.30 uur • Paaswake • Jacobuskoor • H. van Zoelen

21.30 uur • Paaswake • Joy • M. Jagerman + G. Brink

9.30 uur • Eucharistieviering • Petrus-Mariakoor • H. van Zoelen

11.00 uur • Eucharistieviering • Gemengde Koren RW & OA • W. Broeders

19.00 uur • Eucharistieviering • Faith • Jubileum 15 jaar Faith • J. Glas

Uitzendingen kerkradio 7 april Roelofarendaveen 21 april Hoogmade

10.30 uur • Eerste H. Communie Petrus• kerk & Crèche • Eucharistieviering • Little Stars • W. Broeders

O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57 Hoogmade 21.30 uur • Paaswake • Inspiratie • J. Glas + T. Dingjan

zaterdag 30 maart Paaszaterdag

11.00 uur • Woord- & Communieviering • King’s Kombo • M. Hoogenbosch

zondag 31 maart Pasen

10.00 uur • Eucharistieviering • Herenkoor • J. Glas

maandag 1 april Tweede Paasdag

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantor • W. Broeders

zaterdag 6 april

10.00 uur • Eucharistieviering • Little Stars • Eerste H. Communie Crèche • W. Broeders

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Gregoriaans Herenkoor • J. Velthuyse

vervalt

10.00 uur • Eucharistieviering • Dameskoor OA • M. Jagerman

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Familiekoor Enjoy • Presentatie Communicanten • G. Brink

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Jeugdkoor • Gezinsviering • T. Dingjan

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Nederlandstalig Koor • Parochiaan

vervalt

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

zondag 21 april

zaterdag 27 april

19.00 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor RW • J. Glas 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Jacobuskoor • Parochiaan

zondag 14 april

zaterdag 20 april

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Herenkoor • Parochiaan

vervalt

zondag 7 april

zaterdag 13 april

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • G. Brink

19.00 uur • Eucharistieviering • JUMP & Cadans • Laatste Eucharistieviering in Petruskerk • W. Broeders 15.30 uur • Sluitingsdienst Petruskerk • Petrus-Mariakoor • W. Broeders

Bavokerk Leidseweg 4 Oud Ade

10.00 uur • Eucharistieviering • Herenkoor • Gem. ziekenzalving • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantoren • J. Velthuyse

zondag 28 april

zaterdag 4 mei

vervalt

vervalt

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor O.A. • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Inspiratie • J. Glas

zondag 5 mei

Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelijks


SAMEN onderweg

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar tel. (0172) 60 95 38 info@claraenfranciscusfederatie.nl www.claraenfranciscusfederatie.nl

Openingstijden: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon Redactie Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade. Het blad verschijnt tien maal per jaar. Oplage: 11.250 exemplaren. Centrale redactie: Anja Niemรถller-van Bentum, Harry Veenman, Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keijzer. Redactieadres: via de locale kerkkernredacties. Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop Kopij voor nummer 4 (mei 2013) kunt u uiterlijk op 15 april aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks 2 mei. De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Voor afspraken over ziekenzalving: H. Clara 06-11853352 H. Franciscus 06-25447348

25

parochiekernen H. Clara

parochiekernen H. Franciscus

Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen Secretariaat: di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur tel. (0172) 57 13 23 petrusenpauluskerk@live.nl Parochiekernredactie: Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering - Jacobuskerk - Meerkreuk 3, 2377 VA Oude Wetering Secretariaat: di. en vrij. 9.30-11.00 uur tel. (071) 331 22 35 jacobuskerk@emanuelparochie.nl

Langeraar - Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar Secretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 60 21 30 secr.adrianus@planet.nl Parochiekernredactie: C.M. Bakker en R. van der Vlugt secr.adrianus@planet.nl Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop Secretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uur tel. (0172) 57 11 01 rknieuwkoop@xs4all.nl Parochiekernredactie: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 10 inatensen@casema.nl Nieuwveen - Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen Secretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uur tel. (0172) 53 81 25 h.nicolaas@zonnet.nl Parochiekernredactie: J.P.A.M. van Dam parochieredactie@casema.nl Noorden - Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden Secretariaat: wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur tel. (0172) 40 81 28 rkmartinus@xs4all.nl Parochiekernredactie: J.J. Baas, tel. (0172) 40 81 18 johanjbaas@casema.nl Zevenhoven - Johannes GeboortekerkNoordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven Secretariaat: vrij. 9.00-11.00 uur tel. (0172) 53 82 91 rk.parochie-zevenhoven@hetnet.nl Parochiekernredactie: via het secretariaat

- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ Roelofarendsveen Secretariaat: di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uur tel. (071) 331 24 33 mariakerk@emanuelparochie.nl - Petruskerk - Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen Secretariaat: ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uur tel. (071) 331 09 40 petruskerk@emanuelparochie.nl Parochiekernredactie Emanuel: Bep Verdel-Turk, tel (071) 331 21 90 bepverdel@ziggo.nl Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk - Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade Secretariaat: do. 13.30-15.00 uur tel. (071) 501 82 37 olvgeboortegoedeherder@planet.nl Parochiekernredactie: via secretariaat Leimuiden/Rijnsaterwoude - Jan de Doperkerk - W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden Secretariaat: do. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 50 81 18 stjandedoper@hetnet.nl Parochiekernredactie: L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95 abmvdmeer@planet.nl Rijpwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering Secretariaat: ma. en wo. 9.00-10.30 uur tel. (071) 501 82 78 info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl Oud Ade, tel. (071) 501 82 19 Parochiekernredactie: via secretariaat


jONgerEn (vooral héél veel) lekker eten en een goed gesprek. Groetjes Vera Prego

Jongerenkoor Faith bestaat 15 jaar!

Jozef Naar aanleiding van de musical die afgelopen najaar in onze parochie werd gespeeld, over het leven van Jozef, hebben we dit verhaal besproken bij Prego. Tijdens een leuke quiz bleek dat sommigen, die met de musical toch echt uit volle borst mee stonden te zingen, het verhaal van de musical helemaal niet zo goed kenden als ze dachten. Hierna was er tijd om te praten over het verhaal en om te proberen je in te leven in een van de personages. Als jij die persoon was, hoe zou je je dan voelen en wat zou je anders hebben gedaan? Dit leverde een aantal interessante discussies op, met name over de manier hoe de hoofdpersonen toen moeten hebben geleefd. Al met al was het weer een leuke avond met

Op 6 april 2013 wil Faith graag met u samen dit feest vieren. Wij willen u bedanken voor alle jaren steun en enthousiaste berichten en willen dit samen met u vieren tijdens de eucharistieviering op 6 april om 19.00 uur in de Petruskerk. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken, misschien met iets lekkers erbij. Daarna hebben de koorleden zelf nog een eigen feestje. Maar hoe is Faith nu ontstaan? Op 18 april 1998 is jongerenkoor Faith opgericht door de Jacobuskerk te Oude Wetering. De jongeren in de parochie werden bij elkaar geroepen en onder leiding van dirigente Jettie de Nie en pianist Arjan van Aalst werd het jongerenkoor opgericht. Er kwamen steeds meer enthousiaste leden bij. Na vijf jaar hebben Jettie en Arjan het dirigeerstokje en de partituren doorgegeven aan Marije Ammerlaan en Claire van Kempen. Door hun enthousiasme en inzet zijn we uitgegroeid tot een groot koor van 40 mensen met een eigen band. Na 8 jaar fantastisch werk, nam Claire afscheid van Faith. Zij liet

ons niet met lege pianohanden achter, Aristo Heitzman heeft haar taak overgenomen en bassist Guido Nederstigt is onze huidige bandleider. Ik wil graag afsluiten met de visie van Faith: Saamhorigheid en enthousiasme is waar jongerenkoor Faith voor staat. Wij willen de verbondenheid tussen jongeren, geloof en muziek in enthousiasme blijven ontwikkelen. Wij willen graag met plezier kwaliteit leveren. Met gospels, moderne liturgische liederen, houden wij ons repertoire gevarieerd en eigentijds. Jongerenkoor Faith ziet u graag op 6 april aanstaande om 19.00 uur in de Petruskerk! U kunt ook eens een kijkje nemen op onze website: www.jongerenkoorfaith.nl Doe mee! Op 21 april 2013 organiseert de RKJ Leiden een volleybaltoernooi voor tiener- en jongerengroepen in sporthal “De Fluit” in Leidschendam. De dag begint om 10.00 uur met een H. Mis in de parochie van de Heilige Lodewijk aan de Steenschuur 19 te Leiden. De eerste wedstrijden beginnen om 12 uur. De teams moeten uit minimaal 6 spelers bestaan waarvan minstens 2 dames. Er zijn twee poules, een voor tieners van 12 t/m 15 jaar en een poule voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Aanmelden kan op onderstaand adres: www.rkjleiden.nl/volleybal Belangrijk: graag opgeven voor 14 april.

FRANS & KLAAR Jongerenagenda vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag viering voor jongeren met aanvullend programma in Noorden

zondag 7 april

Prego-bijeenkomst

zondag 21 april

RK Volleybal toernooi

zondag 12 mei

Prego-bijeenkomst

zondag 23 juni

Slotdag Prego

Voor vragen stuur een mail naar rkj-prego@hotmail.com Door Leen

Samenstromen - April 2013  

Samenstromen Clara Parochie April 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you