Page 1

SAMENstromen JAARGANG 3 • NUMMER 5 • JUNI 2013

Maandelijks katholiek infoblad Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

6-daagse bezinningsreis naar Assisi Hulpgoederen naar Albanië Iconen schilderen in Zevenhoven


Clara & Franciscus federatie

Van de redactie Het voorjaar en het groeiseizoen in de natuur zijn dit jaar na langdurige kou en droogte laat op gang gekomen. Maar nu staat alles tegelijk in bloei met overal het jonge en frisse groen. Zo lijkt ook in onze federatie na Pasen veel beweging waar te nemen door de vernieuwende Geest van Pinksteren. Mensen trekken er de komende maanden op uit en komen in beweging als pelgrim ver weg of dichterbij: een groep van 35 pelgrims uit onze parochiefederatie gaat 10 juni voor zes dagen naar Assisi en omstreken, het land van de heilige Franciscus en de heilige Clara. Dichterbij kunt u op 2 juli het 100-jarig bestaan van de Lourdesgrot in Zevenhoven meevieren. En 6 juli kunt u mee op bedevaart naar Den Brielle. Half juli zal een grote groep jongeren afreizen naar Rio de Janeiro voor de Wereldjongerendagen. Een ontroerend voorbeeld van mensen in beweging voor anderen, leest u op bladzijde 6 van deze uitgave in de Ontmoeting met vader en dochter Pietersen uit Noorden over hun verre reizen met hulpgoederen voor AlbaniĂŤ. Wij wensen u veel leesplezier. De centrale redacteuren van deze uitgave, Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Theo Nieuwenhuizen

DE UIL IN DE BEUKENBOOM

INHOUD

FEDERATIENIEUWS

Van de Redactie

Column Dirk Koster

Bij toeval zag ik hem zitten, de uil. Roerloos zat hij in de boom, waakzaam. Af en toe een krassend, hoog geluid. Zonder iets te bewegen ving hij het kleinste gerucht op. Een levend standbeeld. Ik keek er naar, in stilte. Soms raakt me een bloem, die in de tuin staat. Rechtop staat de zonnebloem, fier, en licht waaiend in de wind, met haar gele pracht. Ik sta stil en kijk ernaar. Dit is haar bestaan is. Ze is zichzelf.

Overweging Pastoraal Pastorale Noten

Groeien in geloof

Een Ontmoeting met...

PAROCHIENIEUWS Nieuws uit de verschillende kernen VERDER FEDERATIE Spraakwater Algemeen nieuws Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren Coverfoto: OLV Geboortekerk Hoogmade, 2 apostelen en Goede Herder door Suzan Nieuwenhuizen 2

De oude beukenboom in de pastorietuin verrast me in de winter. met het grillige netwerk van zijn takken, geduldig wachtend in zijn winterslaap. Statig en indrukwekkend staat hij er, al tientallen jaren. Hij straalt rust en stilte uit. Hij overstijgt de tijd. Ook bij mezelf voel ik af en toe stilte binnenkomen. Ik kijk naar een film en opeens houd ik mijn adem in. Ik voel me ontroerd en er stroomt stilte in me. Alles om me heen valt weg. Ik voel me geraakt in mijn diepste zelf. Er komt verdriet los, of een gevoel van geluk en vrede. Het kan ons overkomen als we wandelen langs de oever van een rivier, of door een rustig dorpje slenteren. Of als je zwemt in zee. Of als je je kindje tegen de borst houdt en te drinken geeft. Spanningen vloeien weg. Er is verwondering, en vrede. Een diepe rust komt je hart binnenstromen.

Kun je die stilte opzoeken en oproepen? Of zijn het knipogen van het leven die je af en toe gratis cadeau krijgt? Je kunt er naar verlangen om er voor open te staan. Je kunt die stilte opzoeken. Ergens gaan zitten, waar je op je gemak voelt. Je ademt langzaam, je brengt je lichaam bewust tot rust. Je laat alles maar gebeuren. Je voelt je verbonden met alles wat er is, met alles wat je lief is. Is God ook in die stilte? Ja, hij is er de bron van. Dirk Koster osfs


OVERWEGING

Pastoraal

Buiten is het koud, somber en regenachtig. Binnen brandt de verwarming en verdrijven een paar kaarsjes de sombere sfeer. Toch is het al bijna Pinksteren en alleen aan het jonge groen, de bloesems en de fluitende vogels buiten zie en hoor je dat het al voorjaar is. Maar van dat voorjaar hebben we dit jaar tot nu toe nog niet zoveel gemerkt. Je hoort het van iedereen. Iedereen snakt naar de zon – en dan niet voor één dagje, naar de warmte, naar buiten leven. Veel mensen zijn wat somber gestemd, een beetje depri zelfs. Ook binnen de kerk merk je het. Dingen die niet goed gaan worden zwaarder aangezet, mensen mopperen op elkaar en zien het nog minder zitten met de kerk dan anders. “Het wordt allemaal minder. Jongeren zie je niet meer. Waarom zouden we nog investeren in de toekomst?” zeggen ze dan. Ik hoor het vaak de laatste tijd. In zulke dagen is een bezoek aan een klooster een verademing. Onlangs was ik met een groepje parochianen te gast in het Trappistenklooster in BerkelEnschot. Een kleine twintig broeders bevolkt de enorme abdij die ooit gebouwd werd voor honderd tot honderdvijftig kloosterlingen. “Maar ach,” zegt de gastenbroeder, “het is wel fijn. We hebben nu meer ruimte en zitten niet meer zo op elkaars lip.” Als de broeders in de gebedsdienst de kapel binnenkomen zien we dat de multiculturele samenleving hier ook al volop is doorgedrongen, maar dan wel zonder de problemen die dat buiten de kloostermuren soms oplevert. Broeders uit alle windstreken van spierwit tot roetzwart. Velen zijn al bejaard, maar er zitten toch ook enkele jongeren tussen. Ook zitten er twee ‘kijkjongens’ tussen die een tijdje meedraaien en er over denken in te treden. Maar ze zitten daar niet alleen. Bij de meeste vieringen zitten er ook nog zo’n twintig tot veertig

gasten in de banken en op zondagmorgen is de kerk zelfs behoorlijk vol. Dag in, dag uit logeren er zo’n tien tot dertig gasten in de abdij en de meeste van die gasten willen wel enkele van de zeven kerkdiensten per dag meemaken. Zelfs als om vier uur ’s nachts de klok luidt staan een aantal gasten op om de metten van half vijf mee te bidden. De kloosterlingen weten dondersgoed dat de tijden veranderd zijn. De brouwerij, de proeverij (zeg maar het café), de boerderij en de landbouwgronden zijn uitbesteed en daar vinden meer dan honderd mensen van buiten werk. In de prachtige abdijwinkel wordt trappistenbier, maar ook andere producten uit deze en andere abdijen verkocht. Hoewel het abdijterrein een oase van rust is en wat afgelegen ligt, wordt het terrein dagelijks overspoeld door honderden mensen die

rust zoeken, wat komen winkelen of een trappistje komen drinken op het terras. Als je een paar dagen met mensen in zo’n abdij bent en ziet hoe goed het jou en de andere bezoekers doet, besef je dat hier een stukje nieuwe kerk groeit. “Deze abdij zal nooit meer vol zitten met kloosterlingen!” zei de gastenbroeder stellig. Zo zullen ook onze kerken nooit meer zo vol zitten als in de dagen van het Rijke Roomse Leven. Maar voor wie het zien wil zijn er overal kleine nieuwe dingen die opbloeien. “Kijk niet achterom, want Ik ga iets nieuws beginnen! Het is al begonnen! Zie je het niet?” zegt God ergens in de bijbel. Blijven wij achterom kijken naar wat voorbij is? Of kunnen en durven wij dat nieuwe te zien? pastor Charles Horsthuis

Ook benieuwd naar het nieuws uit de andere kernen van onze federatie? Op WWW.CLARAENFRANCISCUSFEDERATIE.NL kunt u de versie van de andere parochie lezen.

SAMENstromen • juni 2013

3


Clara & Franciscus federatie

Pastorale NOTEN Felicitatie nieuwe paus

Johannes de Doperfeest

In maart is in opdracht van de besturen een felicitatie gestuurd aan onze apostolisch nuntius (de ambassadeur van de paus in ons land) b.g.v. de uitverkiezing van de nieuwe paus. In antwoord hierop dankt de nuntius ons voor deze goede wensen en schrijft ons: De nieuwe Paus rekent op uw gebed, opdat de heilige Geest hem mag helpen en geven wat nodig is om deze taak te vervullen in dienst van de Kerk en de wereld, aldus de nuntius Mgr. Dupuy.

Op verschillende plaatsen zal eind juni het Johannes de Doperfeest in onze federatie gevierd worden. Heel bijzonder komt op woensdag 26 juni de school in Zevenhoven in de kerk. Met alle leerlingen vieren wij het Johannes de Doperfeest. Wat een feest!

Lourdesgrot 100 jaar Hoog bezoek! Dinsdagavond 2 juli komt onze bisschop Mgr. Van Den Hende naar Zevenhoven voor de eucharistieviering b.g.v. het 100 jarig bestaan van de Lourdesgrot. Zou het mooi weer worden? Laten wij het hopen, dan kunnen vele mensen uit alle hoeken en gaten van onze federatie samenkomen om Maria te groeten, die ons de weg zal wijzen naar haar Zoon Jezus.

Heer

Kalender JUNI 2013

U kent mijn zorgen van

Woensdag 1 mei

19.30 uur

Schriftinstuif Langeraar

gisteren

Woensdag 5 juni

19.30 uur

Schriftinstuif Langeraar

vandaag

Zaterdag 8 en zondag 9 juni

Bezoek Steinkirchen

en morgen

Maandag 10 juni t/m zaterdag 15 juni

Reis naar Assisi

Heer

Dinsdag 11 juni

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Dinsdag 18 juni

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

laat mij nooit vergeten laat mij bewaren in een zeker weten:

ik was Bijeenkomst Werkgroepen en ben Eerste Communie in Leimuiden en blijf Donderdag 20 juni 20.00 uur Bijeenkomst in leimuiden met mijn zorgen Ikonententoonstelling van Zaterdag 22 juni Besturendag par. H. Clara gisteren

Woensdag 19 juni 20.00 uur

Dinsdag 25 juni

19.30 uur

Schriftinstuif Petruskerk

Dinsdag 2 juli 19.00 uur

Eucharistieviering in Grot Zevenhoven

Dinsdag 2 juli 11.00 uur

Bezoek Ikonententoonstelling Catharijneconvent Utrecht

vandaag en morgen veilig bij U geborgen Oeke Kruythof

4


Groeien

in geloof

Assisi reis

Nationale Bedevaart

Op maandag 10 juni a.s. zullen de pelgrims al vroeg in de morgen op Schiphol zijn om af te reizen naar Assisi. Zaterdag 15 juni hopen zij met veel nieuwe indrukken daar weer te landen.

Op 6 juli zal de Nationale Bedevaart naar Den Brielle wederom plaatsvinden. Vorig jaar ging onze federatie met een eigen bus naar dit pelgrimsoord.

Bij het graf van de heilige Franciscus en de heilige Clara zullen zij bidden voor onze geloofsgemeenschappen, dat deze twee markante heiligen ons mogen blijven inspireren en voorsprekers mogen zijn bij ons gebed.

Zouden wij dit jaar weer kunnen gaan?

Goede reis pelgrims!!

Geef u op en zie hiervoor elders in dit blad.

De Wereldjongerendagen Op 13 juli a.s. zullen 50 jongeren van ons bisdom en het bisdom Breda afreizen naar Rio de Janeiro voor de Wereldjongerendagen. Deze groep (er zijn er meerdere uit Nederland) zal reizen via Suriname om aan te sluiten bij de pelgrims aldaar en samen het voorprogramma te volgen. Pastoor Broeders is één van de reisleiders van deze pelgrimstocht. Het is zeer bijzonder om zovele jongeren te zien samenkomen in geloof, hoop en liefde. Mensen die Jezus beter willen leren kennen. Het thema van de Wereldjongerendagen is: Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerlingen! (Mt. 28, 19) Paus Franciscus zal zich ook in Rio bij de jongeren voegen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de jongerenpagina. Laten wij hen ondersteunen met ons gebed.

BESTUURLIJK Iedere maand afwisselend het nieuws vanuit het Clara, Franciscus danwel Federatie bestuur. Deze keer:

Bestuursnieuws parochie H. Francisus Op het moment van schrijven zijn we al halverwege de maand mei, maar buiten lijkt het of de lente maar niet op gang wil komen. We verlangen met ons allen naar meer zon en het moment om eens lekker in de tuin te gaan zitten. Toch is hier ook een positieve kant aan te bedenken, want je blijft hierdoor veel actiever dan bij zomerse temperaturen. Op dit moment zijn vele vrijwilligers in de en om de kerken volop aan het werk. Als voorbeeld neem ik even de

Petruskerk, die op dit moment wordt gestript als voorbereiding op een interne metamorfose. Hoewel op afstand, proberen wij als bestuurders wel zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er onder de parochianen leeft en indien nodig daarop in te spelen. Het gebeurt ook dat actuele zaken in een stroomversnelling raken, denk aan de banken van de Jacobuskerk of moeizaam op gang

komen, zoals noodzakelijk onderhoud aan de pastorie in Oud Ade. De communicatie daarover via de BCP’s proberen wij voortdurend te optimaliseren om zo een ieder tijdig te kunnen informeren. De begroting van 2012 is goedgekeurd, maar is ook een signaal geweest om kritisch te blijven kijken naar onze huishoudboekjes voor de komende jaren. Veel succes en plezier met het verrichten van alle taken die ons zijn toevertrouwd en een mooie lange zomer toegewenst! Namens het parochiebestuur H. Franciscus, Peter Mulder

SAMENstromen • juni 2013

5


Clara & Franciscus federatie

Een ontmoeting met Marcel en Ilse Pietersen Door Christa van der Sman Of ik had gehoord van dat meisje uit Noorden dat met haar vader naar Albanië is geweest om hulpgoederen te brengen? Nee, maar het klonk bijzonder genoeg om kennis te gaan maken. En zo ontmoette ik Marcel en Netty Pietersen en hun twee kinderen, de 14-jarige Ilse en de 11-jarige Freek. En ook de ouders van Netty, mijnheer en mevrouw Groen. Allemaal mensen die op de een of andere manier zich inzetten voor mensen in Albanië, een land hier 2500 kilometer vandaan. Hulp komt echt aan Marcel is de een van de leden van de transportgroep van de Stichting Hoop voor Albanië. Als ik vraag hoe dat zo is gekomen vertelt Marcel: “Ruim zes jaar geleden heb ik met twee andere mensen een vrachtwagen gekocht voor het vervoer van hulpgoederen naar Albanië. Ik was betrokken geraakt bij Hoop voor Albanië, HvA, een christelijke stichting die mensen in Albanië helpt. Niet alleen met hulp voor kerken, maar ook door hele praktische hulp zoals het meehelpen aan

de bouw van schooltjes en ziekenhuizen of het uitdelen van kleding en voedsel. We rijden zo’n 30 keer per jaar met hulpgoederen naar Albanië. De vrachtwagen wordt bij toerbeurt gereden door vrijwilligers uit heel Nederland. Onze transportgroep verzorgt de hele logistiek: van wie er rijdt tot en met het laatste formulier dat nodig is bij de douane. In Albanië brengen we onze spullen naar een vast depot. Van daaruit regelt een predikant, priester of ander contactpersoon van HvA dat de zaken bij die goede mensen komt.” Dankbaar werk, dus volgens Marcel. Het leek even wat beter te gaan met het land, maar de crisis heeft ook daar voor een forse terugslag gezorgd. En dat raakt de armsten. “Op de manier waarop wij werken, weten we zeker dat onze spullen daar terecht komen waar het echt nodig is en bijvoorbeeld niet op de zwarte markt belanden.”

Wilt u meehelpen?

in de voorjaarsvakantie van dit jaar. Net als bij haar vader gaan de ogen van Ilse glimmen als ze terugdenkt aan die reis. “Ik vond het heel leuk om mee te gaan. Ik heb er geholpen met brood uitdelen. Dat brood wordt door mensen van de stichting gebakken met meel dat mijn vader in een eerder transport had gebracht. Ik heb ook schooltassen uitgedeeld. Die maken mijn moeder en oma. In die tasjes doen mijn broertje en ik een schriftje, een pen en een klein knuffeltje. Je zag dat de kinderen daar heel blij mee waren. Alles is zo anders dan hier in Nederland. Zij hebben daar bijna niks, wij zijn gewend dat alles er altijd zo maar is.”

Dat kan op verschillende manieren: U kunt goederen voor transport leveren. Onderstaande zaken zijn welkom: - Kleding en schoenen: voor mannen, vrouwen, kinderen, zowel zomer als winter. Alle kleding wordt het nagekeken, eventueel gewassen en waar nodig hersteld. - Huisraad: vooral 1-pp bedden, kastjes, (stapelbare) stoelen. - Schoolspullen: pennen,schriftjes, schooltassen, rugzakjes - Lappen stof (voor de schooltassen en etuis), wol/garen (voor sjaals)

Het zijn lange ritten naar Albanië, je bent zo’n drie dagen onderweg voor je er bent. Wat ze precies doet onderweg, vraag ik Ilse. “Koffie zetten,”, lacht ze, “ik moet zorgen dat mijn vader wakker blijft! En ik houd de rijtijden bij, zodat hij weet wanneer hij moet stoppen”.

U kunt de goederen afleveren bij Multimate, Industrieweg 29, Nieuwkoop (tel. 0172 572 365). De heer en mevrouw de Boer van Multimate zijn eveneens enthousiaste vrijwilligers van HvA. U kunt ook financieel bijdragen. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningr 35 30 70 777 t.n.v. Hoop voor Albanië.

Ik kijk naar Freek en daarna naar zijn moeder. Mag Freek al mee? “Nee”, lacht Netty, “nog even niet, pas als hij iets ouder is.” Ilse hoeft haar plekje dus nog niet af te staan. “Ik ga graag weer met mijn vader mee. Het is een leuke reis en ik vind het fijn om daar mensen te kunnen helpen.”

Veel koffie zetten Marcel gaat zelf zo’n drie keer per jaar op transport. Dochter Ilse is inmiddels al twee keer mee geweest. De laatste keer

Meer informatie over de stichting vindt u op de website: www.hoopvooralbanie.nl. Marcel Pietersen kunt u bereiken via de mail: j.pietersen@online.nl

6


H. Clara parochie

Aarlanderveen

Peuterviering Zondag 30 juni is er een peuterviering, een speciale viering voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het begint om 10.00 uur in de kerk. Tot dan werkgroep kinderviering Jolanda den Brave

Kidsclub Maandag 24 juni is er kidsclub. We nodigen speciaal hierbij ook de kinderen uit die hun Eerste Heilige Communie hebben ontvangen. We starten om 18.45 uur tot 19.30 uur in het ‘t Achterom bij de kerk. Iedereen is welkom!! Tot ziens op de kidsclub, werkgroep kidsclub

Start Pinksternoveen 10 Mei was in de Petrus en Pauluskerk de eerste viering van de Pinksternoveen. Negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren waarin mensen op weg gaan en elkaar bemoedigen.

De noveendeur wordt geopend Jan Houdijk leidde deze viering met hulp van twee vormelingen van dit jaar: Lisa Niemöller en Evie van Geene. Er werd gebeden om het vuur in onszelf opnieuw te ontsteken. Nadat Lisa en Evie het startvuur in 2 grote potten hadden aangestoken, werd het licht om ons heen. In een persoonlijk kijkje door Jan, Evie en Lisa hoorden we hoe

zij de deur voor Gods geest hebben geopend. Het gaat niet vanzelf, je moet jezelf daar bij helpen. Twee grote deuren werden geopend waarin 9 kaartjes hingen. Deze avond werd het eerste letterbordje omgedraaid, de letter S kwam tevoorschijn. Iedereen die tot en met de laatste viering meedoet ziet het geheim van deze puzzel. Aan het eind van de viering werd het vuur weggebracht, op weg naar Reeuwwijk-dorp en Leimuiden, de volgende schakels in de ketting van deze noveenvieringen.

Moederdag voor Maria

Lisa en Evie ontsteken het noveenvuur

Moederdag vieren op 12 mei tijdens Kinderkerk betekende een verrassing. We vertelden eerst over de bijzondere moeder in de kerk: Maria, Moeder van Jezus. We gingen naar buiten om bij het Mariabeeld bloemen te leggen, kaarsjes te branden en een Wees Gegroet te bidden. SAMENstromen • juni 2013

7


Bloemetje en bidden bij Maria We deden op deze manier mee met de ‘grote rozenkrans’ van gebed vanuit www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl Voor alle moeders maakten we daarna een fraaie bloembroche die we bij hen opspelden toen we terug in de kerk kwamen. Dank je wel lieve stralende moeders! Lords Voice trakteerde op mooie zang en bonbons. Zo kon moederdag niet meer stuk.

Geluid U zult hebben gemerkt, dat in de laatste vieringen het geluid in de kerk niet altijd optimaal was. En dat terwijl een

gloednieuwe installatie het werk deed. Nog niet goed genoeg dus. Er wordt nog hard gewerkt aan de bijstelling van de kerkradio en de ringleiding. De kosters hebben ondertussen de benodigde instructies ontvangen. Ook voor hen is het even wennen allemaal. Als het goed is, zal alles binnenkort naar wens functioneren. En… nog een voordeel, door de komst van de installatie zijn praktisch alle kabels, onder de vloer van de kerk weggewerkt, zodat niemand er meer over kan struikelen. Een ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan deze ‘monsterklus’ heel hartelijk bedankt.

Dank Nu alle bouwactiviteiten rond ’t Achterom voltooid zijn, blikken we

Lief en Leed Op 26 mei zijn de volgende kinderen gedoopt: Lynn Clazina Johanna Hoogervorst, dochter van Mitch Hoogervorst en Lyzenca Dongelmans Floor Janna Maria Zevenhoven, dochter van Vivian en Jessika Zevenhoven Finn Mark van Niekerk, zoon van Patrick en Liesbeth van Niekerk De volgende doopviering is op 14 juli. Op 1 en 8 juli zijn de voorbereidingsavonden in de pastorie. Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u dit doorgeven aan het parochiesecretariaat.

8

dankbaar terug op een jaar waarin ontzettend veel vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken. Soms gevraagd, meestal ongevraagd waren ze er iedere keer weer. En al die mensen willen we graag van harte bedanken voor hun tijd, hun energie en welwillendheid.

Herinnering actie kerkbalans Natuurlijk gaat het om een vrijwillige bijdrage en komt een extra oproep wellicht een beetje geforceerd over. Van de andere kant, er zijn nog zoveel plannen die we willen realiseren, denk daarbij aan een Mariakapel, dat we best wat extra geld kunnen gebruiken. Maar in de eerste plaats zal uw geld gebruikt worden ten behoeve van de gewone algemene kosten van de kerk. Mocht het u zijn ontgaan, of hebt u het bewust even laten rusten, kom dan alstublieft in actie en maak uw bijdrage over op 3003 17 220 (Rabobank). Onze hartelijke dank.


Langeraar

Slotviering met Aeresteijn en Altior Op 16 juni om 09.30 uur is de slotviering voor alle kinderen van Aeresteijn en Altior. Vorig jaar september zijn we met elkaar het jaar begonnen met goede voornemens en wensen. Weet je nog, die had iedereen op een bal geschreven. Op 16 juni kijken we terug naar het achterliggende jaar en seizoen. Het is die dag tevens vaderdag, ook daar zullen we bij stilstaan. Het zou fijn zijn als iedereen er weer bij kan zijn! Pastoor Broeders gaat in deze viering voor, Spirit zal zingen. Tot dan! Christa van der Sman

Regelmatig hebben we een paar kleintjes bij de oppas en ook de kinderwoorddiensten worden goed bezocht. We staan er altijd versteld van hoeveel de kinderen weten en hoe leuk ze meedoen. De kinderen zijn zo open dat wij er als leiding ook van leren en dat is erg leuk. We beginnen altijd met het welkomstlied en dan gaan we het evangelie vertellen, maar dan begrijpelijker in kindertaal, met een spiegelverhaal waarbij de boodschap uit de bijbel verduidelijkt wordt. Daarna een opdrachtje wat daarbij aansluit, bijvoorbeeld knutselen, kleuren, spelletjes of werkjes. We zijn ook erg blij met Saskia Versluis die onze werkgroep is komen versterken: Welkom Saskia! En Roxanne: bedankt dat jij het oppassen voor je rekening hebt genomen dit seizoen, super. Mocht

u meer willen weten over de KWD, bel dan gerust (0172 538 968). Groetjes, Corine, Angelique en Liesbeth

Eerste Heilige Communie Op zondag 21 april hebben Mark, Nicky, Jordie, Mandy, Stan, Tess, Sem, Iris, Tim, Nikki, Lars, Maaike, Milan, Mayke, Sam, Sanne hun eerste H. Communie ontvangen. Het was een mooie viering onder leiding van pastoor Broeders en met mooie liedjes van het kinderkoor Do-Re-Mi uit Aarlanderveen. De kerk was mooi versierd met bloemen en ballonnen. Alle communicantjes waren actief betrokken bij de viering; lezen van dankgebed, voorbede of geloofsbelijdenis, kaarsen vasthouden, collecte ophalen, bloemen uitdelen, op de gong

Kicala Alweer de laatste avond voor dit seizoen in zicht. Aahh... jammer, nou inderdaad. We hebben gespeurd, geknutseld, gespeeld, geleerd, geluisterd en gebeden en elke avond was wéér leuk en gezellig. Alle kids bedankt voor jullie enthousiasme en we hopen jullie volgend seizoen weer te zien. Voor de vormelingen van dit jaar hoop ik dat jullie het bij Rock Solid net zo naar je zin zullen hebben! Maar, we willen ook dit seizoen eerst in stijl afsluiten, door met elkaar te eten bij het Koetshuis. De uitnodiging hiervoor volgt via de e-mail. Woensdag 12 juni moet je vast vrijhouden en duimen voor lekker weer. Tot dan! Corine, Sandra, Stephanie en Liesbeth

Kinderwoorddienst Sinds een paar maanden draaien we elke zondagviering kinderwoorddienst én oppas en dat niet zonder succes.

Eerste Heilige Communie SAMENstromen • juni 2013

9


H. Clara parochie slaan en helpen bij het klaarmaken van de tafel. Aan het einde van de viering zongen ze zelf: In Langeraar is het feest, voor ons het allermeest. Wij gingen voor de eerste keer, te gast bij onze lieve Heer, wij staan hier zij aan zij en voelen ons heel blij. Nu de kinderen met dat gevoel de kerk verlaten hebben, kunnen wij als werkgroep terugkijken op een goede voorbereiding en een mooie viering.

Terugkomviering Communicantjes Op zondag 2 juni om 9.30 uur is er een eucharistieviering met ons gelegenheidskinderkoor. Dit koor bestaat uit onze communicanten, broers, zussen, vrienden en vriendinnen. Kortom: iedereen die zin heeft om mee te zingen. Het gaat in de viering over broden en vissen (voedsel), daarom willen we voedsel inzamelen voor de voedselbank. Dit kunt u bij de ingang van de kerk aan de communicantjes geven die het voor u in de daarvoor bestemde manden leggen. Het is een terugkomviering voor onze communicantjes. Alle communicantjes zijn hierbij van harte uitgenodigd. Zij zullen tijdens deze viering nogmaals speciale aandacht krijgen. Maar natuurlijk is iedereen van harte welkom om mee te vieren. Voor de allerkleinsten is er een crèche aanwezig. Werkgroep Eerste Heilige Communie

De pastoraatsgroep zoekt …. De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van de pastor: zij signaleren, sturen en voeren het beleid van het pastoraal team uit. Onze groep bestaat op dit moment uit 3 personen. Twee keer per maand komen wij bij elkaar. Het zou fijn zijn als er nog 1 of 2 mensen zijn die zin en tijd hebben om onze groep te versterken. Als u nu denkt: ik weet iemand die precies de juiste persoon is, dan horen wij dat graag van u. Voor vragen en informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 10

Vanaf de Adrianustoren • De Pinksternoveen op 13 mei was een inspirerende viering. Fijn dat er in onze parochiekern mensen zijn die zich hiervoor inzetten. • U komt toch ook naar de terugkomviering van de Communicantjes op 2 juni met het bijzondere gelegenheidskoortje? • De slotviering van Aeresteijn en Altior is op 16 juni. We denken al aan de H.Adrianusviering op 8 september. Dat is tevens de startviering voor de school. Gelukkig hebben de kinderen eerst nog vakantie. • Vanaf dinsdag 16 juli zal onze kerk worden opengesteld voor bezoekers. Iedere middag, behalve maandag, zullen onze gastheren/-vrouwen iedereen welkom heten. • Heeft u de vorige keer op de achterpagina gelezen dat voor de leiding van Rock Solid en Be Bold Langeraar naar 2 jonge mensen wordt gezocht? Misschien weet u iemand in uw gezin enthousiast hiervoor te maken?

Meeleven met… Overleden Op dinsdagavond 16 april is Carolien Versluis-Touw, 54 jaar oud, rustig ingeslapen te midden van haar gezin en dierbaren. Carolien stond volop in het leven, druk met haar familie, toen zij in december ongeneeslijk ziek werd. Het negende kleinkind wordt in augustus verwacht en zij zou het nog zo graag in haar armen hebben gehouden. Het mocht niet zo zijn. Zij was een warme vrouw met een groot hart. Haar deur stond altijd open, altijd een luisterend oor, zelf bleef ze graag op de achtergrond, zorgend voor de anderen om haar heen. Zij nam de laatste dagen bewust en goed afscheid van iedereen, verbaasd over de aanloop en aandacht rondom haar ziekbed. Haar lijden is voorbij. Door de kinderen en familie is zij naar haar laatste rustplaats gedragen. Daar op ons kerkhof nam iedereen in liefde en vriendschap afscheid van haar. Dat zij nu thuis mag zijn bij haar hemelse Vader. Marleen den Haan 0172 53 82 60, Mieke Bakker 0172 60 56 94 en Harry van der Hoorn 06-23 38 02 81.

50-jarig priesterjubileum van Pastoor Hoogervorst Op 2 juli 1963 werd de in Langeraar geboren en opgegroeide Joop Hoogervorst in Maastricht tot priester gewijd. Op 7 juli droeg hij zijn Eerste Heilige Mis op in Langeraar. Na zijn Priesterwijding is hij in Duitsland gaan werken en heeft daar 50 jaar op verschillende standplaatsen zijn priesterlijke arbeid verricht. Enkele jaren geleden is de nu 76 jarige Pastoor

Joop Hoogervorst met emeritaat gegaan. Maar dankzij zijn goede gezondheid gaat hij nog vaak voor in de vieringen in de omgeving van zijn tegenwoordige woonplaats Schneverdingen. Omdat hij steeds een warme belangstelling heeft gehouden voor Langeraar, wil hij graag daar zijn Gouden Priesterjubileum vieren. Op zaterdagavond 6 juli om 19.00 uur zal hij voorgaan in de Eucharistieviering in onze H. Adrianuskerk. Aansluitend is er in Partycentrum Parola gelegenheid hem te feliciteren, waarvoor iedereen bij dezen van harte wordt uitgenodigd. U kunt hem ook schriftelijk feliciteren: Pastoor J.Hoogervorst Overbeckstrasse 55 D 29640 Schneverdingen Deutschland.


Nieuwkoop

Vanuit de Pastoraatsgroep Allerzielen in het licht Afgelopen november konden de nabestaanden van onze overledenen tijdens Allerzielen in het licht een bol planten. Zij konden deze bloembol planten in een bloembak in de vorm van een hart. Deze bloembak heeft een mooie plaats gekregen op onze begraafplaats. Het duurde wel even voordat er iets van groen zichtbaar werd, omdat er veel te weinig zon was. Maar toen eenmaal de warmte van de zon voelbaar was, ging het groeien en bloeien heel hard. Inmiddels staan deze bloembollen in volle bloei. Het hart is een mooie liefdevolle herinnering ter nagedachtenis aan onze dierbare overledenen geworden. Namens de pastoraatsgroep, Hannie Meier, Irma van Eimeren, Charles Horsthuis, Liesbeth v.d. Broek en Wilma de Pater

Lief en Leed

Kinderen in de kerk

We gedenken… Sjaan Stigter – Adriana Helena Maria - die op zaterdag na Pasen haar leven aan God teruggaf, 87 jaar oud. Voor haar en voor haar familie zijn de Goede Week en Pasen heel anders gelopen, helemaal in het teken van goede zorg en afscheid. Haar broer Jan had mooie woorden over haar in de uitvaartviering op 12 april. Ook een nichtje en haar dochtertjes, zij staken de kaarsen aan en hingen het kruisje op met de naam van hun tante; om haar nooit te vergeten. ‘Heb elkaar lief, en draag vrucht’. Die woorden van Jezus klonken, en we deelden samen de Paascommunie. De Nieuwkoopse kerk was voor Sjaan een vertrouwde plek, net als de kapel van het Koetshuis waar zij als trouwe bidder vaak kwam, om met anderen haar geloof te vieren. Zij was een bijzondere vrouw, zei iemand. Zo hebben we haar voor God gebracht en gebeden dat zij nu mag rusten in vrede. “Niemand weet wat leven is; alleen dat het gegeven is. Heer, ontferm U over haar”.

Nieuws van de Werkgroep Gezins-vieringen Nieuwkoop Zondag 2 juni zijn we er weer! Het is Sacramentsdag. Een mooi thema dat prachtig aansluit bij het project van de communicantjes: “Blijf dit doen”. Deze viering is ook de afsluiting van dit project. We hopen dat heel veel gezinnen naar deze viering toe komen! De viering begint om 10.00 uur en Jeugdkoor Flos Campi is er ook deze keer bij om mooie liedjes te zingen. En….WIJ blijven dit doen, doet u mee?

pastor Anneke Beenakker-Voorn

Werkgroep Gezinsvieringen Nieuwkoop KinderWoordDienst in Nieuwkoop Tot de zomervakantie is er nog twee keer een KinderWoordDienst. Zet de data maar alvast in de agenda/op de kalender: zondag 16 juni en zondag 14 juli. De voorbereidingen voor beide keren zijn in volle gang. Het worden vast weer fijne bijeenkomsten. Komen jullie allemaal meedoen? Werkgroep KWD – Nieuwkoop

Kleuterviering Zondag 9 juni is er om 10 uur een Kleuterviering. Schrijf het alvast op de kalender!

24 Communicantjes in Nieuwkoop!

30 maart - iets van groen is zichtbaar

13 april - het worden al echte hyacinten

25 april -prachtig in volle bloei

Zondag 21 april was het groot feest in de kerk. 24 Kinderen mochten die dag voor het eerst het Heilig Brood van Jezus ontvangen. Na weken van voorbereiding was het eindelijk zover! Pastoor van Steekelenburg en pastor Horsthuis gingen samen voor in deze feestelijke viering. Het was een mooie, sfeervolle viering in een prachtig versierde kerk. De kinderen hadden zich SAMENstromen • juni 2013

11


H. Clara parochie de hand hiervan is een zeer gevarieerd programma tevoorschijn gekomen. Een bont geheel, zoals bij een veldboeket hoort. “Flos Campi” betekent immers “bloemen in het veld”! Ook de blokfluitleerlingen hebben hun voorkeur in mogen leveren. Het resultaat hoort u tijdens het concert. Wij nodigen iedereen van harte uit om te komen luisteren. Het concert vindt plaats in het Parochiehuis aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. Het begint om 11.30 uur. De zaal is om 11.00 uur open. De toegang is gratis en er staat koffie/thee/limonade voor iedereen klaar. Zorgt u voor een goed gevulde zaal? Dan doen wij ons best u niet teleur te stellen. goed voorbereid, en dat was te merken! Jeugdkoor Flos Campi zong ook deze keer de sterren van de hemel. Op deze feestelijke dag werd ook aan anderen gedacht die het niet zo goed hebben. Tijdens de voorbereiding zamelden de kinderen geld in voor het Liliane Fonds, onder het motto “Wij feest, zij ook feest!”. Het streven was om Bishal Kumar uit India te helpen. Voor hem was een bedrag van € 154,36 nodig. Toen iedereen zijn geld ingeleverd had, bleek dat er genoeg over was om nóg een kind te helpen. Ook voor Sebastian Fabrido uit Peru was nog genoeg over (€ 141,41). Aan het eind van de viering nam dhr. Jacco Holthuis namens het Liliane Fonds voor beide kinderen een cheque in ontvangst. Het totaalbedrag van € 295,77 is inmiddels overgemaakt. Een geweldig resultaat en het laat maar weer eens zien dat we samen heel veel kunnen bereiken! Alle communicantjes en alle goede gevers hartelijk dank! We kunnen met zijn allen terugkijken op een prachtige dag. Zondag 2 juni sluiten we het project “Blijf dit doen” af met een gezinsviering. Het is die dag Sacramentsdag. Een mooier thema hadden we niet kunnen bedenken! Alle communicantjes hebben voor deze viering een uitnodiging gekregen. Uiteraard is iedereen van harte welkom! We hopen de communicantjes daarna 12

ook nog vaak te zien in een van de vieringen in onze kerk. Werkgroep Eerste Heilige Communie Nieuwkoop

Uitnodiging Zinnige Zaterdag Nieuwkoop Zaterdag 1 juni is er een Zinnige Zaterdag Viering in Nieuwkoop. Om 19.10 uur is de deur open en staat koffie/thee klaar. De viering zelf begint om 19.30 uur. Het thema is deze keer “Durf te zijn wie je bent”. Zoals u van ons gewend bent, zullen we ook dit thema van verschillende kanten belichten. Na afloop is er gelegenheid om even samen na te praten onder het genot van (nog) een kopje koffie/thee. Durft u ook een keer naar Zinnige Zaterdag in Nieuwkoop te komen? En….breng gerust iemand mee! Werkgroep Zinnige Zaterdag Nieuwkoop

Jeugdkoor Flos Campi geeft koffieconcert Zondag 14 juli is het tijd voor het jaarlijks terugkerende koffieconcert van Jeugdkoor Flos Campi. Ook dit jaar doen de blokfluitleerlingen van Elleke mee. Het is deze keer niet na een gezinsviering! (Er is wel om 10.00 uur een viering in onze kerk). De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Dit jaar hebben de koorleden een top 5 in mogen leveren. Aan

Na de zomervakantie is er weer plek voor nieuwe blokfluitleerlingen. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich aanmelden bij Elleke (0172 573 653/ ellekevanklink@hotmail.com). De lessen zijn op maandag na schooltijd. Bij Jeugdkoor Flos Campi kunnen we ook nog nieuwe leden gebruiken! Kom op dinsdag maar eens een keer meedoen. Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Het koor repeteert elke dinsdag in het Parochiehuis, van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ook hiervoor kun je bij Elleke informeren.

MOV In de tijd voor Pasen heeft de werkgroep MOV voor het Vastenaktieprojekt informatie verstrekt over ons Vastenproject in Honduras. De flyers, nagespeelde interviews met waargebeurde verhalen van migranten, een spelletjescircuit na de presentatieviering en een Hondurasmaaltijd in Kampeerboerderij Koole, hebben bijgedragen aan een prachtig resultaat. Onze parochiekern Nieuwkoop heeft voor de Vastenaktie het schitterende bedrag van € 1.610,97 bij elkaar gebracht. Daarvoor onze hartelijke dank aan ieder die op welke manier dan ook hieraan meegewerkt heeft. De werkgroep


Nieuwveen

Heilig Doopsel Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit opgeven bij het secretariaat, bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 11.00 uur, tel. (0172) 53 81 25 of via e-mail h.nicolaas@zonnet.nl

Zodra een doopdatum is vastgesteld zal met de betreffende ouders contact worden opgenomen voor de verdere gang van zaken.

Eerste Heilige Communie

Afscheid wijkcontactpersoon

De terugkomviering van de communicanten is zaterdag 22 juni om 19.00 uur. Het Canta Libre zal de viering opluisteren. We hopen deze avond weer een gezellige viering met elkaar te hebben.

In onze voorgaande Samenstromen vermeldden we het afscheid van onze wijkcontactpersoon, Mevrouw Jo Uijttewaalvan Zaal. De daarbij behorende foto ontbrak echter en plaatsen deze daarom hierbij alsnog, red.

Werkgroep Eerste Heilige Communie Mary en Elsa

Kinderwoorddienst

Heilig Vormsel 2014

De thema’s van de kinderwoorddienst blijven nog even een verrassing. Zet u de data alvast in uw agenda? Zondag 16 juni 10.00 uur Zondag 14 juli 10.00 uur

De voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel start in komend najaar. Daarvoor hebben we een prima samenwerking met de parochiekernen van Zevenhoven en Noorden. De datum voor het Heilig Vormsel staat nog niet vast, maar zal in februari 2014 zijn. Kinderen van de leeftijd uit groep 8 kunnen door hun ouders rechtstreeks worden aangemeld via het secretariaat, zie de laatste pagina van deze Samenstromen. Graag met vermelding van volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Op zondagochtend met de kinderwoorddienst is er ook crèche voor de allerkleinsten, zodat eenieder in de gelegenheid is om samen met het hele gezin naar de vieringen te komen. We hopen dat hier veel gebruik van gemaakt gaat worden. Medewerksters kinderwoorddienst Ingrid, Ramona, José, Leonie, Karin en Ans

Pastor M. Hoogenbosch

Mevrouw Jo Uijttewaal-van Zaal SAMENstromen • juni 2013

13


Pastorietuin Door heel veel vrijwilligers wordt al enkele jaren heel hard gewerkt aan onze vernieuwde pastorietuin. Nu zijn de resultaten zichtbaar. Alles groeit en bloeit. De paden zijn klaar en ook de schilderingen van Maria en Sint Nicolaas op de tuinmuur zijn klaar. Het is de moeite waard om regelmatig een rondje door de tuin te wandelen, of op een bankje te gaan zitten genieten van het prachtige groen. Want, zoals iemand onlangs zei: “Het lijkt de Keukenhof wel!” Tijdens de vrijwilligersavond op 1 juni wordt de tuin officieel geopend en ingezegend door pastor Glas. Namens de BCP, Riet Spekman

Koren Zondag 2 juni zingt koor Cantare uit Mijdrecht in de Nicolaaskerk te Nieuwveen. De vaste gezangen komen uit de mis van Cor van de Peet. Verder wordt gezongen het ‘Tantum Ergo’ van Bruckner en het Pater Noster van Stravinsky. Zondag 16 juni zingt het St. Caeciliakoor in onze kerk. Wat er gezongen gaat worden is op dit moment nog niet bekend bij de redactie. Wij hopen u terug te zien in deze vieringen, waarin wij gezamenlijk kunnen zingen, bidden en luisteren naar de mooie muziek en ons geloof uitdragen in hemelse gezangen. Namens de koren, Theo van Dijk, dirigent

14


Noorden

Sint Martinus deelt mee... Afgelopen mei hebben we stil gestaan bij de nationale dodenherdenking op 4 mei. Het viel ons allen op dat er meer aanloop dan voorgaande keren was. Ook de viering voorafgaand aan de herdenking werd beter bezocht dan vorig jaar. Op 5 mei, was het niet alleen Bevrijdingsdag, maar werd ook een Marialof georganiseerd door Waimbaji, waarin Pater Koster voorging. Zoals Pater Koster al aangaf in zijn preek, valt het Marialof traditioneel samen met het voetbal, waardoor de opkomst altijd wat tegenvalt. De geringe opkomst en het feit dat de kerk was omgetoverd in een Maria altaar, zorgde er voor, dat het een mooie en intieme viering werd. Ondertussen hebben we ook de eerste Rock Solid bijeenkomst gehad, als logische stap na de Goede Vrijdag viering. Ondanks de mei vakantie hadden we een mooie opkomst van 5 jongeren. We weten zeker dat dit volgende keer meer zal zijn. Rock Solid is een standaard programma voor na-vormelingen, dat ervoor wil zorgen dat deze jongeren zich met God verbonden blijven voelen en een brug te slaan om te zorgen dat de kerk ook in de toekomst gevuld blijft. Binnenkort start ook de Kidsclub, onder leiding van Jos Schalkwijk. De Kidsclub richt zich op jongeren in de leeftijd Eerste Heilige Communie en het Heilige Vormsel. Door ook op deze groep te focussen, hopen we in de toekomst een vaste aanwas bij Rock Solid te houden. We mogen heel voorzichtig concluderen, dat een jongerenpastoraat in opkomst is. Zie eveneens het artikel over Rock Solid. Graag willen wij u attenderen op de kleuterviering welke 16 juni gehouden wordt. Deze viering is voor jong en oud.

We hopen dan ook dat u meeviert met ons, om te laten zien dat we de jongeren in onze kerk omarmen. Traditioneel is één van de laatste vieringen van het seizoen een buitenviering. Deze zal worden gehouden op 7 juli. Tenslotte mogen wij met u delen, dat de pastoraatsgroep ondersteuning heeft gekregen van Jan Tersteeg. Jan is veel gezien in onze kerk en doet veel vrijwilligerstaken. Uiteraard herkent iedereen hem natuurlijk aan het fototoestel dat hij bij zich heeft bij bijzondere vieringen. We wensen Jan heel veel succes en zijn bijzonder blij dat hij ons team komt ondersteunen. We hopen u allen te ontmoeten gedurende een van de vieringen in juni. Namens de pastoraatsgroep, Hein Wagenaar

Eerste Heilige Communie Samen met hun ouders en de werkgroep zijn 7 communicantjes de afgelopen weken op weg gegaan met het nieuwe projectboek “Blijf dit doen”. Er waren 6 bijeenkomsten op vrijdagmiddag en een speurtocht door de kerk. Op zaterdag 23 maart hebben deze communnicantjes zich in de Eucharistieviering voorgesteld.

Eerste Heilige Communicanten

Na een goede generale en gezellig patatjes eten met elkaar was het zondag 28 april eindelijk zover! Gespannen meldden Roy, Emily, Tije, Daniël, Indy, Jurjen en Quinty zich in de Jozefzaal, waarna ze in een mooie viering hun eerste hostie ontvingen uit handen van Pastor Glas. De foto’s zijn te bekijken op de website. Binnenkort sluiten zij het project af met een laatste bijeenkomst en zijn ze welkom bij de nieuw te starten “Kidsclub”! Werkgroep Eerste Heilige Communie

Heilig Vormsel 2014 In het najaar start de voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel. Dat gaat ook dit jaar plaatsvinden in goede samenwerking met de parochiekernen van Zevenhoven en Nieuwveen. De datum voor het Vormsel staat nog niet vast, maar zal in februari 2014 zijn. Kinderen van de leeftijd uit groep 8 kunnen door hun ouders rechtstreeks worden aangemeld via het secretariaat, zie de laatste pagina van deze Samenstromen. Graag met vermelding van volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Rock Solid Vrijdagavond 10 mei heeft de eerste Rock Solid avond plaats gevonden. Rock Solid is een programma voor tieners, om hen verbonden te houden met God en natuurlijk onze kerk. Elke avond heeft een thema. Gedurende de avond doen we leuke spelletjes, welke allemaal in het teken staan van dit thema. We praten over het onderwerp en gaan wat dieper in op het thema, maar wel op een leuke ontspannende manier. SAMENstromen • juni 2013

15


H. Clara parochie

Dit keer was het thema: “Go For It”. Als je ergens voor wilt gaan, moet je soms keuzes maken of heb je soms steun van anderen nodig. Misschien wel van Jezus of God. Wat wil jij in je leven? Kies jij voor de verjaardag van je oma, die 80 wordt, of kies je voor de kampioenswedstrijd van je voetbalelftal? Moeilijke keuzes. Maar de boodschap is simpel. Als je echt iets wilt, moet je er voor gaan!! Dit slaat ook op het team van Rock Solid. Wij gaan er voor! Wil je meer informatie, kijk op onze hyves en facebook pagina. Zoek in beide gevallen naar Rock Solid Noorden. We hebben de foto’s van de Goede Vrijdag viering en onze eerste Rock Solid avond geplaatst. We hebben nog twee Rock Solid avonden gepland tot aan de zomer vakantie: Vrijdag 14 juni en vrijdag 12 juli. De avonden beginnen altijd om 19.39 uur en duren tot 21.21 uur. Het thema voor 14 juni is: Make love not war. Graag opgeven van te voren. Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden. Heb je vragen, mail gerust met: heinw@hotmail.com of bel (0172) 74 27 58. Tot dan, tot Rock Solid!! Robin, Annemieke, Jos en Hein 16

Jubileumjaar Waimbaji Het afgelopen seizoen stond voor Waimbaji het 40-jarig jubileum centraal. Verschillende koorleden hebben in dit kader een speciale viering voorbereid. Met onze dirigent Pia werden de liederen in snel tempo ingestudeerd. Wij kijken met een fijn gevoel op deze vieringen terug. De swingende Gospelviering, met liederen veelal in het Engels. In de vastentijd was er de Afrikaanse viering, met de warme klanken van de percussie. Dan de Taizé viering. Dat was iets heel anders, dan we in Noorden gewend zijn. Herhaling van de liederen begeleid door een mooi combo van 6 muzikanten en ruimte voor de stilte. In de maand mei, op een mooie lentemiddag, de Marialof.

Er waren parochianen uit Noorden en omstreken, die graag de moeite namen, even een stapje terug in de tijd te gaan. Het bidden van de Litanie van Maria was voor velen een herkenning, wat na afloop zorgde voor mooie verhalen van toen. Het altaar zag er prachtig uit (met dank aan Jan van Capel), met de Moeder Gods in ons midden en ingetogen liederen om haar te eren. Tot slot de Pinksternoveen en Pinksterviering. We hopen dat wij u met onze muzikale koorzang hebben kunnen verblijden en danken u hartelijk voor uw belangstelling. Ook een woord van dank aan de voorgangers, die met ons mee gedacht hebben om er een zo mooi mogelijk geheel van te maken. Rest ons nu nog voor de zomervakantie twee vieringen te zingen in Noorden en traditiegetrouw de viering in de kapel bij Ipse de Bruggen, huize Ursula. Wij kijken er naar uit en hopen u graag weer te ontmoeten. Het koor Waimbaji


H. Clara parochie

Zevenhoven

Van de BCP Op 28 april vond na de viering een bijeenkomst plaats, waarin de parochianen door de BCP bijgepraat werden over het wel en wee in onze parochiekern. Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk oranjesoesje werd nagepraat over de viering. Hierna nam voorzitter Dick Janmaat het woord en liet de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue passeren. Hij prees de tomeloze inzet van zoveel vrijwilligers die actief zijn in onze gemeenschap. Truus Schutter is zo’n vrijwilliger. Jarenlang hielp zij bij het schoonhouden van onze kerk. Truus heeft te kennen gegeven, het stokje graag aan een jonger persoon door te willen geven. Voor haar jarenlange inzet ontving zij een welverdiend boeket bloemen. Gelukkig zijn anderen al weer bereid gevonden om te komen helpen. In december van het vorig jaar is onze urnenmuur ingezegend door pastoor Broeders. Het is een juweeltje geworden, waar we als kleine kern trots op mogen zijn. Verder sprak Dick nog over alle geslaagde vieringen in de paastijd en over de komende festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Lourdesgrot. Hierna nam Gerda Waelen het over en besprak de financiële situatie van onze kern. Daarna was het tijd voor een oranjebittertje en werd er geproost op onze koning Willem Alexander. Parochianen werden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en voorstellen te doen. Van deze gelegenheid werd goed gebruik gemaakt. In september willen wij nogmaals een dergelijke bijeenkomst

organiseren. Hierin zal meer duidelijk worden over de plannen op pastoraal gebied en op financieel gebied. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Over de kruisweg

Zevenhoven. Deze dienst is een gezamenlijk initiatief van de protestante en katholieke kerk. Samen bidden en samen zingen, ook dat is wat ons samenbindt in onze gemeenschap.

De afgelopen weken heeft in de Orangerie één van de beelden van een kruisweg gestaan, die wij eventueel kunnen overnemen van een kerk in Voorburg die gesloten is. Hoewel velen te kennen gaven, de beelden erg mooi te vinden, bleken ze bij nader inzien niet te passen bij de beelden van de heiligen die in onze kerk aanwezig zijn. Besloten is, af te zien van de overname en te kijken of er iets aan de slechte staat van de huidige kruiswegstaties te doen is. Waarschijnlijk bestaat de mogelijkheid ze te laten herstellen. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.

Het thema van de dienst is “ Geloof tegen de stroom in”. De voorganger namens de PKN is dominee Krol. Namens onze parochie zal Adrie Stokman mede voorgaan. Het koor Revival verleent muzikale medewerking. Voor en na de dienst is er koffie, thee en limonade. Voor de kleinste kinderen is er kinderopvang beschikbaar. We gaan er vanuit dat het weer een openluchtdienst toelaat. Mocht het stormen of regenen dan wijken we uit naar de N.H.kerk, Dorpstraat 12. In deze dienst zonder drempels is iedereen van harte welkom. Wij hopen op een grote opkomst, evenals vorig jaar.

Openluchtdienst

Peuter en kleuterviering

Op 9 juni 10.30 uur is er een openluchtdienst op de Albrechtshof in

Afgelopen zondag 21 april was er weer een peuter en kleuterviering.

Openluchtdienst SAMENstromen • juni 2013

17


H. Clara parochie Door het zonnige weer was de opkomst helaas niet groot. Maar ondanks dat was het een plezierige viering. De viering begon door het luiden van de bel. Er werd een verhaal verteld over baby Mozes op de rivier in een mandje. Dit was voor de kinderen goed te zien doordat er ook een vertelplaat te zien was die bij het verhaal hoorde.

Heilig Vormsel 2014 We kijken alweer vooruit naar de viering van het Heilig Vormsel, dat zal plaatsvinden in samenwerking met de parochiekernen van Zevenhoven, Noorden en Nieuwveen. De datum voor het Vormsel is nog niet vastgelegd, maar het zal in februari 2014 zijn. De voorbereiding start in de herfst. Kinderen van de leeftijd uit groep 8 kunnen door hun ouders rechtstreeks worden aangemeld via het secretariaat, zie de laatste pagina van deze Samenstromen. Graag met vermelding van volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Activiteit 100 jaar Lourdesgrot

Daarna konden de kinderen aan elkaar laten zien hoe kenbaar werd gemaakt toen zij werden geboren. Ook werd er gebeden en werden er liedjes gezongen. Na wederom het luiden van de bel konden de ouders onder het genot van een kopje koffie met de pastor in gesprek en de kinderen konden in de Orangerie een schaapje knutselen onder het genot van een lekker glaasje limonade en een snoepje. Na het knutselen werden er ook nog liedjes gezongen en daarna was het tijd om naar huis te gaan. Het was wederom een geslaagde viering. Rosa, Patricia en Frauke bedankt hiervoor!!

Vrijdag 28 juni willen we met belangstellenden een bezoek gaan brengen aan diverse Lourdesgrotten en Maria kapellen. Na de viering van 9.00 uur drinken we eerst koffie en gaan dan met auto’s op weg naar Waddinxveen. Daarna gaan we richting Haastrecht. Voor de lunch proberen we in Oudewater te zijn. In dit mooie plaatsje zullen we ook de lunch gebruiken. ‘s Middags bezoeken we in Schoonhoven de Lourdesgrot en de middag zullen we afsluiten in Monster, hier staat de oudste Lourdesgrot van Nederland. Hier willen we een kort lof houden. Bij de andere kapellen/grotten zullen

we u een korte uitleg geven over het ontstaan, de waarde en andere wetenswaardigheden. Bent u geïnteresseerd, meldt u dan, voor 26 juni, aan bij Joke van Tol tel. (0172) 53 97 48 of mail jokevt@ziggo.nl

Plechtige Maria herdenkingsviering Honderd jaar geleden kreeg Maria een bijzondere plek in Zevenhoven. Achter de kerk verrees een kopie van de grot in Lourdes waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. Door de jaren heen hebben ontelbare mensen er een bezoek gebracht. De één wordt geraakt tijdens een openluchtviering bij de grot, de ander brengt er zijn of haar vreugden en zorgen in een gebed op een stil moment. We nodigen u graag uit om op dinsdag 2 juli het eeuwfeest met ons mee te vieren. De viering is om 19.00 uur en zal worden voorgegaan door bisschop J. van de Hende en pastoor W. Broeders. Voor mensen die slecht ter been zijn kan een stoel gereserveerd worden via telefoonnummer 06 120 433 66, Gerard van den Ham.

18


Clara & Franciscus federatie

Spraakwater van en vóór ouder en kind

Kindervraag Wat is biechten?

Uitgesproken “Lieve Jezus, Is het voor U niet te moeilijk om van alle mensen op de wereld te houden? Wij zijn met 4 thuis en wij kunnen niet altijd met elkaar overweg.” www.gelovenisleuk.nl

Pesten

Ook een vraag aan God?

Pesten is niet stoer al wil je dat zo zijn je kwetst iemand diep van binnen je doet hem heel veel pijn.

Mail ‘m naar samenstomen@gmail.com en wie weet lees je in het volgende nummer wel het antwoord op jouw vraag!

Je haalt jezelf omlaag als je meedoet met de rest heb lef, durf nee te zeggen Je bent laf als je niets zegt. Kijk eens in de ogen van dat kind dat wordt gepest kom op en kies voor Jezus ook Hij was anders dan de rest.

En de winnaar is…. De 7-jarige Nicky Bijlemeer uit Langeraar. Zij loste de puzzel in het april-nummer helemaal goed op. ‘Jezus is opgestaan’ kwam eruit. Van harte gefeliciteerd met je prijs, Nicky! Nicky’s prijs: een regenboogarmbandje met engeltje eraan

Dan pas ben je een kerel al vinden je vrienden je klein want in het Koninkrijk van Jezus zal de kleinste de grootste zijn. Cobi van der Hoeven

Woordlegger Zachëus Zachëus werd door andere mensen niet zo’n aardige man gevonden. Hij liet hen te veel geld betalen. Toch koos Jezus ervoor om bij hém thuis te gaan eten. Een grote eer voor Zachëus. Dat had hij niet verwacht. Jezus gaf hem een nieuwe kans om te laten zien wie hij was en wilde niet meer aan zijn fouten denken. Over dit bijzondere verhaal gaat de puzzel. Vul de woorden op de juiste plaats in. De letters in de grijze vakjes vormen het antwoord op de puzzel. Stuur je antwoord naar samenstromen@gmail.com en geef daarbij je naam, adres en leeftijd door.

               

 

                         

                   

huis intrek vlug plaats bezit redding helft Zacheus zonde vijgeboom

 

           

     

         

blijdschap viervoudig oppertollenaar

In de Bijbel lezen we dat Jezus ons vraagt, te leven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Jezus leefde helemaal vanuit liefde: Hij hield veel van zijn Vader in de hemel, en Hij hield zoveel van de mensen dat Hij zijn leven voor hen gegeven heeft. Als we Jezus volgen, proberen ook wij liefdevolle mensen te zijn. Mensen die geven om God en die goed zijn voor de mensen om ons heen. Maar helaas, we zijn geen heiligen en allemaal doen we wel eens verkeerde dingen. Dan is het goed om te weten, dat Jezus steeds weer opnieuw met ons wil beginnen, als we verkeerde dingen hebben gedaan. Hij wil ons die dingen vergeven als we ze eerlijk aan Hem vertellen. Dat is wat er gebeurt in de biecht: je vertelt aan een priester welke dingen je verkeerd hebt gedaan. Namens Jezus luistert de priester naar je (hij zal dat nooit aan iemand anders doorvertellen) en namens Jezus vergeeft hij je die verkeerde dingen. Hij zal je vragen om daarvoor iets terug te doen: bijvoorbeeld een gebedje zeggen om het goed te maken met God, of naar iemand toegaan met wie je ruzie hebt gemaakt om het bij te leggen. Het is fijn om zo weer opnieuw te kunnen beginnen, je kunt daar blij en opgelucht van worden. Het helpt echt! Diaken George Brink

Wij zijn blij met jouw kopij! Tips, ideeën en kopij voor deze pagina zijn van harte welkom! Stuur ze naar samenstromen@gmail.com o.v.v. Spraakwater.

SAMENstromen • juni 2013

19


Clara & Franciscus federatie

Algemeen Open huis ’t Achterom in Aarlanderveen Achter de Petrus & Pauluskerk in Aarlanderveen is een nieuwe ontmoetingsruimte gebouwd. Op zaterdagmiddag 8 juni van 13.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden welkom om deze fraaie ruimte te bekijken. De beheercommissie van de Petrus & Pauluskerk en het bestuur van de H. Claraparochie zijn trots dat dit gebouw is gerealiseerd. Hun uitgangspunt is dat ‘het kerk zijn’ meer is dan alleen kerkdiensten in het kerkgebouw. Voor een kerkgemeenschap zijn andere activiteiten ook belangrijk: koorrepetities, jeugdwerk, gesprekken en workshops. Ook is het belangrijk dat er ruimte is waar mensen onder het genot van een kopje koffie elkaar verhalen kunnen vertellen over het leven. Al deze activiteiten die dicht bij de mensen staan kunnen in dit nieuwe gebouw plaats vinden. In dat opzicht is de naam toepasselijk gekozen: In het Groene Hart was het heel gebruikelijk dat de voordeur niet gebruikt werd, je nam de achter- of zijdeur om de mensen te bereiken. Daar waren de mensen met hun dagelijkse beslommeringen bezig. In de afgelopen paar maanden is er al officieus gebruik gemaakt van ‘t Achterom. En in deze maanden is gebleken dat ‘t Achterom een fantastische ruimte is. Het gebouw is tevens voorzien van een aparte ruimte waar overledenen opgebaard kunnen worden. Door vrijwilligers is ook veel aandacht besteed om de kerktuin weer op orde te krijgen. Uiteraard is deze op 8 juni ook te bewonderen. Wij zien u graag tegemoet op 8 juni.

Bedevaart naar Brielle Getuigen van het geloof: voor velen onder ons niet altijd even gemakkelijk. Toch zijn er landen in de wereld waar dit nog veel moeilijker is, waar mensen het met de dood moeten bekopen. Maar... ook in Nederland hebben we dat meegemaakt, een paar eeuwen geleden. De Martelaren van Gorcum hebben dit ondervonden: op 9 juli 1572 werden ze vanwege hun geloof gemarteld en uiteindelijk vermoord. Nog altijd worden ze rond hun sterfdag herdacht. Ieder jaar trekken er mensen uit het hele land naar Brielle om hen te gedenken. Evenals vorig jaar willen wij ons als Clara en Franciscusfederatie bij deze bedevaart aansluiten. Op zaterdag 7 juli vertrekken we ‘s morgens om 9:00 uur vanaf de Noordhoek (bij de Watertoren) in Roelofarendsveen. Rond 18.00 uur ‘s avonds zullen we weer terug zijn. De kosten bedragen 10 Euro, graag bij de bus betalen. Neem wel zelf een lunchpakket mee, er is gelegenheid om dit in het heiligdom te nuttigen. Koffie, thee e.d. zijn wel aanwezig. U kunt zich uiterlijk tot 30 juni aanmelden bij: Anneke Rietbroek tel. 071-3313057 e-mail a.rietbroek@casema.nl Het heiligdom in Brielle is trouwens in de maanden juli en augustus overdag geopend. Op een aantal dagen in de week wordt er ‘s middags om 16:00 uur ook de Eucharistie gevierd. Voor info, zie: www.martelarenvangorcum.nl.

De beheercommissie van de Petrus & Pauluskerk pastor Jack Glas en gebedsleider Anneke Rietbroek

Wilt u een icoon van de Moeder Gods schilderen? Sinds 2,5 jaar schildert een klas van 10 personen onder begeleiding van Kees Rietveld iconen in de Oranjerie bij de Johannes Geboortekerk in Zevenhoven. In september zal een nieuwe leergang van totaal 15 bijeenkomsten starten. We schilderen wekelijks op de maandagavonden tussen 19:00 en 22:00 uur. Alle facetten van het icoonschilderen komen aan de orde, het maken van het paneel tot het vernissen van het eindresultaat, maar ook de theorie! Als de iconen klaar zijn vragen we gewoonlijk een pastor om de iconen in een viering te wijden. Inmiddels hebben 27 verschillende mensen deelgenomen aan de leergang. Voor de leergang vanaf september is nog plek voor 6 nieuwe cursisten. Toekenning van een plek geschiedt op basis van volgorde van aanmelding! De nieuwe cursisten zullen allemaal werken aan een icoon van de Moeder Gods, een heel instructieve icoon; oorspronkelijk werk van de Kretenzische icoonschilder Euphrosynos uit 1542. De kosten voor deelneming bedragen € 170,- per beginnend cursist. De begeleiding/instructie van Kees tijdens het schilderen is kosteloos. Na de eerste leergang is het mogelijk dat deelnemers nog 2 volgende iconen schilderen. De doos met materialen is dan niet meer nodig, dan zijn de kosten voor die iconen veel lager. Doet u mee? Dan kunt u zich daarvoor opgeven bij k.rietveld@hetmiland.nl 20


Clara & Franciscus federatie

Wie gaat er mee naar Lourdes? In Samenstromen van mei heeft u vast de aankondiging gelezen van de busreis naar Lourdes op 18-25 oktober. Een mooie reis. Echter u wilt wel naar Lourdes, maar een busreis vindt u te vermoeiend, ofwel u bent gebonden aan een rolstoel? Dan is er nog een mogelijkheid: een vliegreis van 8-13 september. Met pastorale en medische begeleiding, dagelijks een programma-aanbod, mooie vieringen, stadswandeling, excursie naar de Pyreneeën enz. Heeft u belangstelling? Ik kom graag bij u langs voor verdere informatie of inschrijving. Corry Hoogeveen, Geerweg 73, 2461 TT Ter Aar tel. 0172 538 450

Goed voor jezelf Wat goed als je na verloop van tijd iemand kunt vergeven! Als je kunt zeggen: ‘Zand erover. Wat je deed was fout; het doet nog altijd zeer maar ik wil verder.’

Vergeven is ook heilzaam voor jezelf. Want het is: loslaten. Niet langer vasthouden aan je boosheid. Je ontworstelen aan wraakgevoelens en jezelf bevrijden.

Niet dat het makkelijk is. Zoiets gaat moeizaam. Maar als het je lukt, dan is dat winst. Niet alleen omdat je geloof dat vraagt of omdat het prettig is voor de schuldige.

Wat goed als je dat kunt!

Hulp aan de medemens Dienst Geestelijke Verzorging Rijnland Ziekenhuis zoekt vrijwilligers Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis, die ook vragen kan oproepen rond geloof en zingeving. Naast de contacten op de afdeling zijn er de oecumenische vieringen op zondagmorgen, waarin de geestelijk verzorgers proberen aan te sluiten bij die vragen en ervaringen en zo een moment van bezinning te bieden. Alle patiënten, van welke geloofs- of levensovertuiging ook, zijn welkom. De geestelijke verzorgers van het Rijnland Ziekenhuis zoeken mensen die het leuk vinden om patiënten op te halen voor de zondagse vieringen en ze na de koffie of thee weer terug te brengen. Ongeveer één keer in de maand op zondag van 9.30 tot 12.00 uur. Daarnaast zoeken we ook mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn tijdens de zondagsviering. Deze taak bestaat uit: het coördineren van het ophalen van patiënten, de patiënten welkom heten en een bijdrage leveren aan de viering (lector, eventueel de voorbeden). Gemiddeld één keer per maand op zondag van 9.00 tot 12.00 uur. Heb je interesse om je hiervoor in te zetten of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met: Ds. Elke Herlaar, tel: 071 582 84 62 of e-mail: e.herlaar@rijnland.nl

Wat wij lezen op de zondagen in juni 2 juni Hoogfeest van het heilig Sacrament Genesis 14, 18-20 1 Korintiërs 11, 23-26 Lucas 9, 11b-17

9 juni 10e Zondag door het jaar 1 Koningen 17, 17-24 Galaten 1, 11-19 Lucas 7, 11-17

16 juni 11e Zondag door het jaar 2 Samuël 12, 7-10.13 Galaten 2, 16.19-21 Lucas 7, 36-8,3 (of 7, 36-50)

23 juni 12e Zondag door het jaar Zacharia 12, 10-11 Galaten 3, 26-29 Lucas 9, 18-24

30 juni 13e Zondag door het jaar 1 Koningen 19, 16b.19-21 Galaten 5, 1.13-18 Lucas 9, 51-62

SAMENstromen • juni 2013

21


R OOSTER Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26 Aarlanderveen Pastoor W. Broeders w.p.l.broeders@zonnet.nl Tel. (071) 331 24 59

zaterdag 1 juni

zondag 2 juni

Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen Uitzendingen kerkradio Langeraar

Pastor A. Beenakker-Voorn a.beenakker@zonnet.nl Tel. 06 107 433 94

8 + 22 juni

zondag 9 juni

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderkoor • Terugkomviering • J. Glas

zaterdag 15 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantorij • Parochiaan

Pastor G. Brink diakenbrink@gmail.com Tel. 06 307 803 64

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35 Nieuwkoop

9.30 uur • Eucharistieviering Uitzendingen kerkradio • Gelegenheidskoor Kinderen Aarlanderveen rt H. • Terugkomviering Eerste 9 + 23 + 30 maa Communie • W. Broeders Uitzendingen kerkradio

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Flos Campi • Parochiaan

Langeraar

2 + 16 + 30 maart 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Andante • W. Broeders

zondag 16 juni

9.30 uur • Eucharistieviering • Spirit • Slotviering school • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinderwoorddienst • Th. van Steekelenburg

zaterdag 22 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantors • G. Brink

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Andante • Ch. Horsthuis

9.30 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor • Kinderwoorddienst • D. Koster

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Flos Campi • Parochiaan

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Pastor J. Glas pastorglas@icloud.com Tel. (0172) 508 304 zondag 23 juni

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • M. Jagerman

zaterdag 29 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gezamenlijke koren • Ch. Horsthuis

Pastor M. Hoogenbosch mj.hoogenbosch@planet.nl Tel. (0172) 408 128 of evt. 06 283 284 04 zondag 30 juni

Wekelijks

Pastor Ch. Horsthuis charleshorsthuis@hetnet.nl Tel. (0252) 372 597

Adrianuskerk Langeraarseweg 90 Langeraar

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Ch. Horsthuis

1 + 15 + 29 juni

zaterdag 8 juni

juni 2013

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur


H. CL A R A PAR OC H IE Nicolaaskerk Dorpsstraat 41 Nieuwveen

ROO S TER

Martinuskerk Simon van Capelweg 62 Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28 Zevenhoven

Sint Jan de Doperkerk W. v.d. Veldenweg Leimuiden

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantabo • J. Glas

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Woord- & Communieviering • St. Caeciliakoor • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantare • D. Koster

10.00 uur gen kerkradio • Woord& din Communieviering Uitzen • Petrus-Mariakoor • Ch.10Horsthuis maart Hoogmade

24 maart Mariakerk Roelofarendsveen 19.00 uur • Woord- & Communieviering • JUMP • T. Dingjan

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • G. Brink

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Caeciliakoor • Kinderwoorddienst & Crèche • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • D. Koster

10.30 uur • Oecumenische Dienst (Albrechtshof) • Revival • Ds. B. Krol + Parochiaan

10.00 uur • Woord- & Communieviering • St. Caeciliakoor • Koffiedrinken • Parochiaan

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • Th. van Steekelenburg

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • M. Jagerman

10.00 uur • Kleuterviering

10.00 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • H. van Zoelen

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Canta Libre • Terugkomviering Eerste H. Communie • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • J. Glas

10.00 uur • Eucharistieviering • Waimbaji • J. Glas

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia & Revival • Patroonsfeest • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor & Resonans • St. Jansfeest / Koffiedrinken / Crèche • H. van Zoelen

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantabo • A. Beenakker

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Gebedsleider

10.00 uur • Eucharistieviering • Caecilia • W. Broeders

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Mariakerk Pastoor Onelplein 1 Roelofarendsveen

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Cadans • Ch. Horsthuis

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur


jun i 2 0 1 3

H. FRA NCI S CUS PARO CH I E

Petruskerk Noordeinde 187 Roelofarendsveen

Jacobuskerk Meerkreuk 3 Oude Wetering

O.L.V. Geboortekerk Pastoor van der Plaatstraat 17 Rijpwetering

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Cadans • Gebedsleider

19.00 uur • Eucharistieviering • Joy • W. Broeders

Bavokerk Leidseweg 4 Oud Ade

zaterdag 1 juni

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • A. Beenakker

Uitzendingen kerkradio Franciscus

O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57 Hoogmade

10.00 uur • Eucharistieviering • Nederlandstalig Koor • J. Glas

zondag 2 juni

Iedere zondag uitzending van 09.00 tot 12.00 uur. zaterdag 8 juni

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantor • J. Glas 10.00 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • W. Broeders

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Eucharistieviering • Herenkoor • M. Jagerman

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantoren • G. Brink

zaterdag 15 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • Parochiaan 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Eucharistieviering • Familiekoor Enjoy • Eerste H. Communie • J. Glas + M. Hoogenbosch

Verbouwing I.v.m. werkzaamheden is er een aangepast programma

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur in Arendshorst

19.00 uur • Eucharistieviering • Petrus-Mariakoor • W. Broeders

Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

zondag 16 juni

zaterdag 22 juni

19.00 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor RW • W. Broeders

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Familieviering • Gebedsleider

zondag 9 juni

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • Koffie na de viering • G. Brink

10.00 uur • Eucharistieviering • Inspiratie • W. Broeders

zondag 23 juni

zaterdag 29 juni

19.00 uur • Eucharistieviering • Joy • J. Glas 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Happiness • J. Glas

zondag 30 juni

Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Wekelijks


SAMEN onderweg

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar tel. (0172) 60 95 38 info@claraenfranciscusfederatie.nl www.claraenfranciscusfederatie.nl

Openingstijden: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon Redactie Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade. Het blad verschijnt tien maal per jaar. Oplage: 11.250 exemplaren. Centrale redactie: Anja Niemรถller-van Bentum, Harry Veenman, Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keijzer. Redactieadres: via de locale kerkkernredacties. Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop Kopij voor nummer 6 (juli/aug 2013) kunt u uiterlijk op 12 juni aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks 28 juni. De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Voor afspraken over ziekenzalving: H. Clara 06-11853352 H. Franciscus 06-25447348

25

parochiekernen H. Clara

parochiekernen H. Franciscus

Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen Secretariaat: di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur tel. (0172) 57 13 23 petrusenpauluskerk@live.nl Parochiekernredactie: Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering - Jacobuskerk - Meerkreuk 3, 2377 VA Oude Wetering Secretariaat: di. en vrij. 9.30-11.00 uur tel. (071) 331 22 35 jacobuskerk@emanuelparochie.nl

Langeraar - Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar Secretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 60 21 30 secr.adrianus@planet.nl Parochiekernredactie: C.M. Bakker en R. van der Vlugt secr.adrianus@planet.nl Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop Secretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uur tel. (0172) 57 11 01 rknieuwkoop@xs4all.nl Parochiekernredactie: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 10 inatensen@casema.nl Nieuwveen - Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen Secretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uur tel. (0172) 53 81 25 h.nicolaas@zonnet.nl Parochiekernredactie: J.P.A.M. van Dam parochieredactie@casema.nl Noorden - Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden Secretariaat: wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur tel. (0172) 40 81 28 rkmartinus@xs4all.nl Parochiekernredactie: Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden tel. (0172) 40 96 37 corinapietersen@casema.nl Zevenhoven - Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven Secretariaat: vrij. 9.00-11.00 uur tel. (0172) 53 82 91 rk.parochie-zevenhoven@hetnet.nl Parochiekernredactie: via het secretariaat

- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ Roelofarendsveen Secretariaat: di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uur tel. (071) 331 24 33 mariakerk@emanuelparochie.nl - Petruskerk - Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen Secretariaat: ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uur tel. (071) 331 09 40 petruskerk@emanuelparochie.nl Parochiekernredactie Emanuel: Bep Verdel-Turk, tel (071) 331 21 90 bepverdel@ziggo.nl Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk - Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade Secretariaat: do. 13.30-15.00 uur tel. (071) 501 82 37 olvgeboortegoedeherder@planet.nl Parochiekernredactie: via secretariaat Leimuiden/Rijnsaterwoude - Jan de Doperkerk - W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden Secretariaat: do. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 50 81 18 stjandedoper@hetnet.nl Parochiekernredactie: L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95 abmvdmeer@planet.nl Rijpwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering Secretariaat: ma. en wo. 9.00-10.30 uur tel. (071) 501 82 78 info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl Oud Ade, tel. (071) 501 82 19 Parochiekernredactie: via secretariaat


jONgerEn

Wereld Jongerendagen in Rio de Janairo Op 13 juli vertrek ik, Melanie van Velzen naar de Wereld Jongerendagen (WJD) met als thema: ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn discipelen’ (vlg. Matt. 28:19). Ik ben één van de 300 Nederlandse jongeren die ook naar deze WJD gaan

om daar samen te bidden, te zingen, te praten, te lachen, de eucharistie te vieren en natuurlijk de nieuwe paus, paus Franciscus te ontmoeten.

gesponsord hebben om deze mooie reis te bekostigen.

In de zomer van 2011 waren de WJD in Madrid, waar ik samen met nog vele andere jongeren, ook vanuit onze federatie naar toe ben geweest.

Melanie van Velzen, Leimuiden

Ik ga mee naar de WJD om op zoek te gaan naar God, zijn liefde te voelen tussen al die jongeren die daar komen en om andere jongeren te ontmoeten die net zoals ik geloven in God. Ik hoop dat ook deze WJD een mooie ervaring zal zijn, wat mij weer inspiratie en kracht zal geven om door te gaan met mijn studie Theologie en om de liefde van God door te geven aan anderen.

Zondag 21 mei zijn dertien jongeren uit de parochie naar Leidschendam afgereisd om daar deel te nemen aan het volleybaltoernooi dat daar werd gehouden voor jongerengroepen. Er waren twee teams, een met Prego-jongeren en een met jongeren die bij Faith zingen. Beide teams zaten in dezelfde poule met nog vier andere teams.

Om deze reis te kunnen bekostigen heb ik een sponsoractie op touw gezet. Ik ben wenskaarten en kaarsen gaan verkopen om zo mijn reis te kunnen bekostigen. Achter in de kerk in Leimuiden staat een kaartenmolen met wenskaarten voor € 1,- per stuk en 3 voor € 2,50. Daarnaast zijn er kaarsen met het WJD-logo te koop. De dinerkaarsen zijn € 1,- per stuk en de stompkaarsen € 2,50 per stuk. Ik wil allen bedanken die mij tot nu toe

FRANS & KLAAR

Met vriendelijke groet,

RKJ volleybaltoernooi

De eerste wedstrijd werd tegen elkaar gespeeld. Nadat team-Faith de hele tijd voor lag kwam het Prego-team in de laatste seconden toch nog op voorsprong. Team-Faith heeft helaas geen enkele wedstrijd gewonnen. Het Pregoteam heeft uiteindelijk twee wedstrijden gewonnen. Het was ondanks het vele verliezen een leuke dag! Koen de Boer, Oude Wetering

Rozenkrans maken en bidden Tijdens de Prego-bijeenkomst op 12 mei (moederdag) werd, heel toepasselijk, aandacht besteed aan Maria. Na een gezellige maaltijd hebben wij onder begeleiding van vrijwilligers van Rosary Army, een rozenkrans geknoopt. Het was een gepriegel, maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om een tientje te knopen. Aan het einde van de avond hebben wij in de kerk met elkaar met ons eigen gemaakte tientje de rozenkrans gebeden. Tot slot heeft iedereen een pakketje meegekregen om een volledige rozenkrans te knopen. Wellicht krijgt u zo’n rozenkrans, want het motto van Rosary Army is ‘maak ze, bid ze en geef ze weg’. Prego, Oude Wetering

Door Leen

Samenstromen clara • juni 2013 lr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you