Page 1

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

projekt

Orli Dom od herbu małego RP do marki Polska


spis treści Wstęp   Po co powstał Orli Dom   Założenia do projektu   Co mamy   Czego brakuje  Co należy zrobić   Przymiarka do księgi  

11 13 17 18 20 21 24

część I godło rzeczypospolitej  Różnice   Korona   Rys historyczny   Odtworzenia   Konkluzja   Oko, dziób, język  Głowa orła   Oko   Dziób   Język   Reasumując   Rozeta   Koniczyna czy trójliść  Trójliść w herbie współczesnym   Konkluzja   Pióra, łapy, szpony   Pióra na piersi   Konkluzja   Pióra skrzydeł   Pióra na udach   Układ piór ogona   Łapy   Szpony   Tarcza   Tarcza herbu   Herb II RP  Herbu PRL   Herb III RP  

25 26 28 28 34 38 39 39 40 42 44 45 47 47 51 53 55 55 56 57 57 57 58 58 59 59 60 62 53

projekt Orli Dom

5

Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Herb III RP   Konkluzja   Tarcza A   Tarcza B  Tarcza i orzeł   Orla geometria   Konkluzja   Siatka kołowa   Siatka kryształu   Barwy   Barwy herbu   Stan zastany – barwy flagi   Skąd się wziął problem, czyli wełniana biel   Konwersja wraca   Niestała czerwień   Konkluzja   Blazon a powtarzalność  Dlaczego herb mały   Konkluzja   Księga herbu małego RP  Księga herbu małego   Objaśnienia terminów  Systemy barw  Herb i godło – prezentacja wersji  A – Herb  B – Godło   D – Kolor   E – Pole ochronne   F – Geometria  

54 66 67 68 69 75 82 83 85 87 87 87 93 95 97 105 107 115 118 119 120 121 122 123 124 132 136 140 142

część II Godło wojewody  Wprowadzenie   Godło, księga i ochrona  O problemach z godłem  Kwestia interesowności  Godło vs godło heraldyczne  Godło czy herb  „Godło” powodem zamieszania  Co oznacza słowo „godło”?  Normowanie przez zamieszanie  Województwa – obraz sytuacji 

143 144 145 145 146 147 148 149 150 154 157

projekt Orli Dom

6

Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Dolnośląski Urząd Wojewódzki  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  Łódzki Urząd Wojewódzki  Lubelski Urząd Wojewódzki  Lubuski Urząd Wojewódzki  Małopolski Urząd Wojewódzki  Mazowiecki Urząd Wojewódzki  Opolski Urząd Wojewódzki  Podkarpacki Urząd Wojewódzki  Podlaski Urząd Wojewódzki  Pomorski Urząd Wojewódzki  Śląski Urząd Wojewódzki  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  Świetokrzyski Urząd Wojewódzki  Wielkopolski Urząd Wojewódzki  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  Reasumując  Stan po 3 latach  Dolnośląski Urząd Wojewódzki  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  Łódzki Urząd Wojewódzki  Lubelski Urząd Wojewódzki  Lubuski Urząd Wojewódzki  Małopolski Urząd Wojewódzki  Mazowiecki Urząd Wojewódzki  Opolski Urząd Wojewódzki  Podkarpacki Urząd Wojewódzki  Podlaski Urząd Wojewódzki  Pomorski Urząd Wojewódzki  Śląski Urząd Wojewódzki  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  Świetokrzyski Urząd Wojewódzki  Wielkopolski Urząd Wojewódzki  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  Reasumując  Jak temu zaradzić  Tarcze herbów wojewódzkich   Różne proporcje  Różny kształt tarczy herbowej  Katalog 16 godeł wojewodów   Prezentacja 16 godeł wojewodów  

projekt Orli Dom

7

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

158 158 159 159 160 160 160 161 161 161 162 162 163 163 164 164 164 165 166 166 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 170 172 178 178 180 183 184


Godło Wojewody Dolnośląskiego   Godło Wojewody Wielkopolskiego   Godło Wojewody Opolskiego   Godło Wojewody Mazowieckiego   Godło Wojewody Pomorskiego   Godło Wojewody Lubelskiego   Godło Wojewody Podkarpackiego   Godło Wojewody Małopolskiego   Godło Wojewody Świętokrzyskiego   Godło Wojewody Zachodniopomorskiego   Godło Wojewody Śląskiego   Godło Wojewody Kujawsko-pomorskiego   Godło Wojewody Warmińsko-Mazurskiego   Godło Wojewody Lubuskiego   Godło Wojewody Podlaskiego   Godło Wojewody Łódzkiego  

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

część III Godło ministra   Wprowadzenie  Cztery punkty styku  Nagłówki stron www  Jak to u nas  Minęło kilka lat  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  Ministerstwo Gospodarki  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  Ministerstwo Cyfryzacji  Ministerstwo Zdrowia  Ministerstwo Rolnictwa  Ministerstwo Sportu i Turystyki  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  Ministerstwo Obrony Narodowej  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Ministerstwo Sprawiedliwości  Ministerstwo Finansów  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  Ministerstwo Rozwoju  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

201 202 202 203 203 208 208 211 214 215 216 218 219 220 221 222 223 223 224 225 226 227 227 227

projekt Orli Dom

8

Andrzej-Ludwik Włoszczyński


Ministerstwo Skarbu Państwa  Ministerstwo Środowiska  Ministerstwo Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  Reasumując  Nagłówki blankietów listowych  Od lewej, ale na osi  Na osi blankietu listowego  Od lewej w chorągiewkę  Od lewej, znak na osi  Konkluzja  Zadaję pytanie Kancelarii Premiera  Jak to robią w innych krajach   Niemcy  Szwajcaria  Holandia  Hiszpania  Norwegia  Chile  Estonia  Wielka Brytania  Czego brakuje i jak rozwiązać problem  Co z tego wynika?  Dlaczego to jest ważne?  Koncepcja godeł i CI dla rządu  Stan aktualny  Proponowana zmiana  Corporate identity dla rządu   Godło ministra   Godło Ministra  Godło Służb  Pole ochronne  Barwy  Typografia – kroje pisma  Typografia – przykłady  Pozycjonowanie – zasady  Pozycjonowanie – przykłady  Stosowanie – przykłady  część IV Tablice urzędowe  Wprowadzenie  Zamieszanie z tablicami urzędowymi 

projekt Orli Dom

9

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

228 229 230 230 231 231 232 232 235 237 238 244 245 246 247 248 249 250 251 251 253 260 264 265 266 267 268 271 272 273 274 275 276 278 281 282 286 287 288 289


Owalna tablica z godłem  Jak to wygląda w praktyce  Oferta producentów  Urzędowe tablice prostokątne  Gdzie jest wzór  Zaginione wzory tablic urzędowych z roku 1955  Odtwarzanie wzoru  Odtworzony wzór tablicy owalnej  Konkluzja  Liternictwo dla tablic  Zmiana wnętrza tablicy owalnej  Przykład historyczny  Ogólny zarys koncepcji oznakowania   Wzory tablic   Tablica urzędowa z godłem – podstawowa  Tablica urzędowa z godłem – warianty  Tablica urzędowa z nazwą  Ekspozycja – tablice urzędowe z godłem 

289 292 293 296 300 308 312 315 316 317 319 324 326 329 330 331 333 334

część V Marka narodowa  Czym jest marka narodowa   Polska jak Szwajcaria  Minimalna wielkość  Oznakowanie wyrobów  Wielkość minimalna znaku  Favicon 

335 336 344 349 349 352 354

część VI system T-glos  Zmienny orzeł   Zastosowane moduły  Wynik  Godło modularne 

361 362 365 365 366

Dopisek odautorski  Podziękowania Autora 

369 370

varia   „Nie róbmy z orła karykatury” Violetta Rymszewicz  „Skąd się wziął ten cały burdel” Matthew Halaba 

371 373 379

Aneks 

389

projekt Orli Dom

10

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Profile for Andrzej-Ludwik Włoszczyński

"projekt Orli Dom" spis tresci  

"projekt Orli Dom" spis tresci  

Profile for alw7
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded