Page 41

BOSTADSRÄTTSFÖRENING Brf Näktergalen 2

Anno 1928 Brf Näktergalen 2 förvärvade fastigheten Johanneberg 1:2 med adresserna Terrassgatan 11 och Terrassgatan 13, år 2003.

Mäklare/text: MALIN TULLDAHL Foto: FREDRIK J. KARLSSON Ett ypperligt läge i Nedre Johanneberg som är en välbevarad stadsdel med stora kulturhistoriska värden. Området präglas av rustika stenfastigheter, omsorgsfullt uppförda med omgivningarna som utgångspunkt. 1917 utarbetade A Lilienberg en stadsplan för området och den första utbyggnaden genomfördes 1924-28 och präglades av en 1920-talsklassicistisk stil. Föreningens fastighet inrymmer totalt 21 lägenheter där samtliga är upplåtna med bostadsrätt och 6 garage med hyresrätt. Enligt taxeringsbesked uppgår totalytan till 3 035 kvm, varav 2 955kvm utgör lägenhetsyta och 80 kvm utgör lokalyta (garagen). Samtliga lägenheter på originalplanen är större 4:or och 5:or medan de fyra vindsvåningarna varierar mellan 65-110 kvadratmeter. De 6 garageplatserna hyrs ut till boende i föreningen till en kostnad om 1750kr/ månad enligt separat kösystem. Föreningens ekonomi är mycket god och den totala belåningen per kvadratmeter har minskat markant under de senaste åren. Föreningens

belåning uppgår i nuläget till 2 514 kr per kvadratmeter bostadsrättsyta. Föreningen har för avsikt att amortera (till större delen) ner lånet som löper ut i mars 2016. Årsavgiften per kvadratmeter bostadsyta är även den låg och ligger på ca 461 kr. Hyresintäkterna från garageplatserna står för ca 10 % av föreningens intäkter. Taxeringsvärdet uppgår till ca 50 miljoner kr varav byggnad utgör ca 24,8 miljoner kr och mark ca 25,2 miljoner kr. Finns inga planer på att höja avgifterna utan strävan är att på sikt sänka avgifterna. Brf Näktergalen 2 äger en mycket välmående fastighet och föreningen har låtit utföra en rad renoveringar för att upprätthålla husets goda kondition. Taket renoverades 1995 och med förbättringsarbeten som skedde 2006-2007 då även V/A-stammar relinades. 2011 renoverades balkongerna, gårdsfasaden putsades och målades, horisontella avloppsrör relinades och rökgångar renoverades. 2012/2013 så sanerades krypgrunden, fuktsanering utfördes i entrén på Terrassgatan 11 och slutligen så genomfördes en

Terrassgatan 11  
Terrassgatan 11  
Advertisement