Page 8

e = 63

poco accel.

{ … Cym.

°¢105 /

l.v.

l.v.

{ …

{ …

œœœœ œœœœœœœœ œœœœœ

{ …

mp

f

{ …

mp

f

5 4

o o

mp

mp / Ord.

SP

° 10 8

105

o o

#O ™ b O™

5 6

6 7

o o

7 8

bœœ œœ

¢&

nbOO ™™

œ & Bb OO ™™

?

bœœ

&

o o

6 7

Bb OO µOO

? Db.

l.v.

œœœœ œœœœœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

œœœœœœœ

f f

{ …

?

œ

#O O ? œ O O bœ

bœœ œœ ™™

&b

3 4

o o

O OO ™™

œœ ™™

?

& #O

bœœ œœ

mp mf

f

f

&

f

mp mf

f

mp

e = 56

poco rall. l.v.

{ … Cym.

°¢109 /

{ …

{ …

œœœœœœœœœ f

{ …

œœœ

{ …

f

/ Ord.

°

3 4

3 4

o o

o o

Db.

#OO ¢&

œœ & #nOO ™™

?

bœœ

mp

f

SP

/ Ord.

?

f

{ …

o o

5 4

œœœœœœœ

o o

5 6

O nOO OO ? œ ™ O bœ ™

œœ

&

mf

{ …

{ …

{ …

mp

f

f

mp

e = 50

{ …

l.v.

mf

poco accel.

l.v.

{ …

{ … { …

{ …

{ …

l.v.

œœœœ œœœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ

œœœœ œœœœ œ œ œœ œœœœ œœœœ œœœœ

f

f

mp

f

mp

6 7

5 6

mp

f

SP o o

6 7

5 4

Bb OO OO nbOO

113

BbOO ™™ & ¢

mp

/ Ord.

/ Ord. SP

°

Db.

{ …

mp

#O n O O? bnœœ & # O O bœœ & b O

bœœ ™™

poco rall.

Cym.

{ …

# OO OO #OO

mp

°¢113 /

mp

3 4

o o

3 4

j

109

{ …

œ œ œœœœœ œ œœœœ œœœœœ

œœœœœœœœ œœœœ

mp

{ …

l.v.

?

mf

OO ™™

bœœ œœ ™™ &

o o

6 7

o o

6 7

o o

Bb OO OO ™™

#O O ™ b O O™

O ™ ? bœœ œœ ™™ & BbOO OO ? bnœœ & nO ™

?

bœœ œœ

f

mp

o o

5 6

mf

œœ ™™ &

?

bnœœ œœ mf

f

&

mp

e = 56

{ … Cym.

°117 ¢/

l.v.

{ …

{ …

œœœœ œœœœœœœœ f

mp

f

l.v.

{ … œœœœœ

{ …

œœœœœœœ

mp

{ …

{ …

{ …

l.v.

{ …

œ œ œœœ

œ œ œ œœœœ œ œ œœœ œ œœœœœœ

f

mp

f

mp

/ Ord. SP

° 117

7 8

o o

10 8

7 8

nB OO ™™ b# OO OO

¢&

o o

o o

6 7

7 8

o o

nµOO bœœ f

& mf

OO ? œ ™ BbOO bœ ™ &

#O bO

f

?

?

bnœœ &

mp

O O ?

bnœœ œœ mf

–6–

o o

10 8

Bb OO OO nB OO ?

Db.

SP 6 7

bnœœ

œœ &

œœ

&

mp

v.2017-01-15

Profile for Pedro Alvarez

Pedro Alvarez - UNTITLED ON EARTH  

Untitled on Earth (2016) for cymbals and double bass.

Pedro Alvarez - UNTITLED ON EARTH  

Untitled on Earth (2016) for cymbals and double bass.

Advertisement